Wat leer je in deze training?

advertisement
FAALANGSTTRAINING
OKTOBER 2015
Soms ervaren studenten in examensituaties of in de aanloop ervan dat ze uiteindelijk minder
presteren dan wat ze potentieel in hun mars hebben. Een van de mogelijke oorzaken hiervan
is faalangst. Jammer genoeg gaat faalangst zelden vanzelf over. Vandaar dat wij je willen
helpen en een faalangsttraining aanbieden.
Tijdens de eerste sessie wordt eerst een theoretisch kader geschetst: welke fasen doorloopt
men wanneer men voor een opdracht staat en wat zijn daar telkens de valkuilen voor een
faalangstige? Hoe komt zelfvertrouwen en eigenwaarde tot stand? Welke rol speelt ons
denken, voelen en doen in het ontwikkelen/bestendigen of juist verminderen van faalangst?
Wat zijn kenmerken van een actief of een passief faalangstige?
Tijdens de volgende sessies worden je technieken aangeleerd om veranderingen te
bewerkstelligen naar een constructief denken, voelen, gedrag en worden tips gegeven die je
kan toepassen in een acute panieksituatie.
Een faalangsttraining wordt steeds vooraf gegaan door een grondige screening. Via een intake
gesprek wordt iedere individuele situatie in kaart gebracht en kan je ook bijkomende vragen
stellen over de training.
Neem contact met de studentenvoorzieningen van uw eigen school voor een intakegesprek.
! Voor deze training vragen we € 20 inschrijvingsgeld !
TRAINER
Van den Eynde Erna, psycholoog-pedagoog-psychotherapeut
Aantal deelnemers: max.10 per training
DATA
Telkens van 18u00 – 20u00
Maandag 19 en 26 oktober – 9, 16, 23 en 30 november 2015
LOCATIE
Wordt later meegedeeld.
MINDFULNESSTRAINING
OKTOBER 2015
Mindfulness is gericht op het trainen van aandacht en streeft ernaar om mensen minder op
automatische piloot te laten leven. Het is een unieke combinatie van 2600 jaar oude Oosterse
meditatietechnieken met Westerse psychologie. Mindfulness gaat over aandacht leren geven
aan wat nu is, in plaats van na te denken over vroeger of angstig te zijn voor wat komt. Het is
een bijzondere manier van omgaan met wat op je afkomt. In plaats van jezelf te
veroordelen, te piekeren of voortdurend toe te leven naar doelen ver in de toekomst, leer je
met milde open aandacht aanwezig zijn bij het nu, bij wat je ervaart. Tijdens de sessies
wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken zoals inzichtmeditatie,
aandachtstraining en meditatieve yoga.
Dankzij een syllabus en audiobestanden kunnen de studenten thuis oefenen. Als je de
technieken echt wil leren toepassen, is het heel belangrijk om dagelijks tijd te maken voor dit
‘huiswerk'.
Je kan de training volgen om steviger aanwezig te zijn in je leven, om anders om te gaan
met stress, angstgevoelens, paniek, piekeren en negatieve gedachten. Het helpt je je
concentratie te verbeteren en rust in je leven te ervaren.
Een mindfulnesstraining wordt steeds vooraf gegaan door een grondige screening. Via een
intakegesprek wordt iedere individuele situatie in kaart gebracht, waarna je pas ingeschreven
kan worden.
Neem contact met de studentenvoorzieningen van uw eigen school voor een intakegesprek.
! Voor deze training vragen we € 20 inschrijvingsgeld !
TRAINER
Jen Bertels, psycholoog-gedragstherapeut, mindfulnesstrainer werkend bij dr. Edel Maex in
de Stresskliniek van ZNA.
Aantal deelnemers: max. 24
DATA
Telkens van 18u00 – 20u00
Dinsdag 20 en 27 oktober – 10 en 17 november – 1 en 8 december 2015
LOCATIE
Wordt later meegedeeld.
Sociale vaardigheidstrainng basis
OKTOBER 2015
De sociale vaardigheidstraining (basis) richt zich tot studenten die willen evolueren van
subassertief, agressief of passief gedrag naar meer assertief gedrag. Er wordt niet alleen
gestreefd naar positieve veranderingen in gedrag, maar ook in denken en in voelen. Zo wordt
er aandacht besteed aan cognities die men heeft over zichzelf, de anderen en de wereld, ideeën
die het contact met andere mensen in diverse situaties kunnen belemmeren.
In de eerste bijenkomst wordt er aandacht besteed aan kennismaking en aan het inventariseren
van sociale situaties die spanning oproepen. Van daaruit worden concrete persoonlijke
leerdoelen geformuleerd en daarbij horende oefenactiviteiten gekozen.
Vanaf de tweede bijeenkomst worden telkens ervaringen (met oog voor denken, voelen en
handelen) geëvalueerd. Vervolgens komen meer inhoudelijke thema’s of vaardigheden aan
bod, afgestemd op wat leeft bij de groepsleden. Er is ook ruimte voor het oefenen van
vaardigheden in rollenspel. Afspraak daarbij is dat iedereen uitgenodigd wordt tot het
verleggen van zijn/haar grenzen … maar dat die grenzen niet door anderen worden
geschonden. Aan het einde van elke bijeenkomst worden de individuele doelen en
bijbehorende oefenactiviteiten geherformuleerd.
Een sociale vaardigheidstraining wordt steeds vooraf gegaan door een grondige screening.
Via een intakegesprek wordt iedere individuele situatie in kaart gebracht, waarna je pas
ingeschreven kan worden.
Neem contact met de studentenvoorzieningen van uw eigen school voor een intakegesprek.
! Voor deze training vragen we € 20 inschrijvingsgeld !
TRAINER
Peter Vanhoof: orthopedagoog, systeem georiënteerde psychotherapeut
Aantal deelnemers: max. 12
DATA
Telkens van 19u – 22u
Woensdag 21 en 28 oktober – 18 en 25 november – 2 december 2015
LOCATIE
Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Grote Kauwenberg 2 (ingang Agora), 2000 Antwerpen
Lokaal C001
Sociale vaardigheidstraining verdieping
OKTOBER 2015
De sociale vaardigheidstraining richt zich tot studenten die willen evolueren naar meer
assertief gedrag door zeer praktisch aan de slag te gaan met sociale vaardigheden via
oefeningen. Er wordt niet alleen gestreefd naar positieve veranderingen in gedrag, maar ook
in denken en in voelen. Zo wordt er aandacht besteed aan gedachten die men heeft over
zichzelf, de anderen en de wereld, ideeën die het contact met andere mensen in diverse
situaties kunnen belemmeren.
In de eerste bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan kennismaking met elkaar. Er worden
ook sociale situaties die spanning oproepen in kaart gebracht. Van daaruit worden concrete
persoonlijke leerdoelen geformuleerd en daarbij horende oefenactiviteiten gekozen.
Vanaf de tweede bijeenkomst worden telkens ervaringen (met oog voor denken, voelen en
handelen) geëvalueerd. Vervolgens komen meer inhoudelijke thema’s of vaardigheden aan
bod, afgestemd op wat leeft bij de groepsleden. Er is ook ruimte voor het oefenen van
vaardigheden door situatieanalyse, observatie, rollenspel enz… Afspraak daarbij is dat
iedereen uitgenodigd wordt tot het verleggen van zijn/haar grenzen … maar dat die grenzen
niet door anderen worden geschonden. Aan het einde van elke bijeenkomst worden de
individuele doelen en bijbehorende oefenactiviteiten geherformuleerd.
Een sociale vaardigheidstraining wordt steeds vooraf gegaan door een grondige screening.
Via een intakegesprek wordt iedere individuele situatie in kaart gebracht, waarna je pas
ingeschreven kan worden.
Neem contact met de studentenvoorzieningen van uw eigen school voor een intakegesprek.
! Voor deze training vragen we € 20 inschrijvingsgeld !
TRAINER
Paul Fivez, psycholoog-therapeut
Aantal deelnemers: max. 12
DATA
Telkens van 18u30 – 20u30
Maandag 9, 16, 23, 30 november en 7 en 14 december 2015
LOCATIE
Wordt later meegedeeld.
TRAINING SELFMANAGEMENT
OKTOBER 2015
De training is bedoeld voor studenten met hardnekkig uitstelgedrag. Het gaat om
studenten die niet door gebrek aan capaciteiten maar door jarenlange vermijding
onvoldoende studieresultaten halen en geleidelijk in een negatieve spiraal zijn
terechtgekomen. Meestal hebben ze aan zelfvertrouwen ingeboet en krijgen ze te
kampen met motivatieproblemen.
Wat leer je in deze training?
-
strategieën om je studiegedrag beter te structureren en meer te richten op het bereiken
van studiedoelen op langere termijn
studiedoelen concreet formuleren in zichtbare, actieve en meetbare termen
planningen en voornemens afstemmen op eigen kunnen
vermijdingsgedrag en zelfbedrog herkennen en voorkomen
een grotere frustratietolerantie en zelfvertrouwen opbouwen
weerstanden opsporen en overwinnen
inzicht krijgen in jezelf en beter omgaan met moeilijke momenten, verleidingen,
afleidingen en sociale druk
structuur en continuïteit uitbouwen in je dagelijks leven
in de sessies feedback verzamelen en hanteren ter verbetering van het studieresultaat
nadenken over de functie van je uitstelgedrag en met ondersteuning van de
groepsleden dat ombuigen in efficiënte en haalbare tussenstapjes
Een self-managementtraining wordt steeds vooraf gegaan door een grondige screening. Via
een intakegesprek wordt iedere individuele situatie in kaart gebracht, waarna je pas
ingeschreven kan worden.
Neem contact met de studentenvoorzieningen van uw eigen school voor een intakegesprek.
! Voor deze training vragen we € 20 inschrijvingsgeld !
TRAINER
Karl Caluwé, [email protected]
Aantal deelnemers: max. 12 per training
DATA
Telkens van 18u00 – 20u00
Dinsdag 20 en 27 oktober – 17 en 24 november – 1 en 8 december 2015
LOCATIE
Wordt later meegedeeld.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards