Mini-conferentie Lokale Arbeidsmarkt “Een

advertisement
Opzet Mini-conferentie Lokale Arbeidsmarkt
“Een verkenningstocht naar knelpunten & oplossingen”
Kijk, denk en praat mee
Wanneer?
Op vrijdagmiddag 7 juli 13.00-17.00 uur
Waar?
Hotel ‘’Van der Valk’’
Doelgroep





Doelstelling
 Inzicht, overzicht en uitzicht
knelpunten en oplossingen binnen de
arbeidsmarkt
Werkzoekenden
Werkgevers
Toeleiders, Begeleiders, Ondersteuners
Beleidsmakers
Uitvoerders
 Deelthema’s:
 Taal
 Opleiding en werkervaring
 Discriminatie arbeidsmarkt
(etnische afkomt en leeftijd)
info- lounge
TAAL- OPLEIDINGEN -WERKERVARINGSPLEKKEN EN VACATURES
Aanbod laagdrempelig taalcursussen
Aanbod opleidingskansen
Dock en Bibliotheek Zuid Kennemerland
Gemeente Haarlem afd. Werk en Inkomen + EVC + NOVA
Werkervaringsplekken en vacatures o.a.; Agros, Albert Heijn, Bacon specialist
Zandbergen, Buurtbedrijf Haarlem, De Kas, Pasmatch- Werkplein , Spaarnelanden,
VZB House of Skills
Opzet programma
13.00 uur
Inloop en ontvangst
grote zaal + hal
13.30 uur
Welkomstwoord, Mustafa
De dagvoorzitter , Herbert van Hoogdalem geeft toelichting op
het programma en nodigt de wethouder uit om de conferentie te
openen
Opening door de wethouder Joyce Langenacker
13.40 uur
Presentatie ‘’Werkloosheid lokaal, Feiten & Cijfers’’(Haarlem
en Schalkwijk)
Leeftijd 50+ , opleidingen, etnische achtergrond.
Presentatie door gemeente Haarlem, afdeling Werk en
Inkomen
13.50 uur
Korte film `Struggle for a Job’
(zes zeer gemotiveerde werkzoekers)
Film is gemaakt in samenwerking met cameraman Herman
Matthijsse.
Portretten: Raymond, Gino, Miad, Miloud, Aleksan en Yonas
14.00 uur
Introductie ‘’Knelpunten en oplossingen”
Herbert van Hoogdalem
14.00 uur
Knelpunten (vanuit signalen en ervaringen van
professionals) en oplossingen (welke oplossingen zijn er
bekend)
 Taal
Inleider: Florielle Ruepert i.s.m. De Bibliotheek

Knelpunten; ervaringen met mensen die met een
taalachterstand een baan zoeken.

Oplossingen – aanbod wat bekend is in Haarlem
 Opleiding en werkervaring
Inleider: Tabolien Jorritsma
Opleiding:



Niet afgemaakt (vluchtelingen & jongeren)
Verouderd (b.v. technische sector)
Te laag (algemeen)
Werkervaring:
 Gebrek aan werkervaring (jeugd & herintreders)
 Mensen die vanuit het buitenland komen
 De werkervaring is niet relevant voor de
Nederlandse arbeidsmarkt
Welke oplossingen zijn er bekend in Haarlem
 Discriminatie op Arbeidsmarkt
Inleider: Frederique Janss
 Etnische afkomst (niet westers)
 Leeftijd (50 +)
 Lifestyle (hoofddoek, piercing etc.)
15.00 uur
Pauze
15.15 uur
Brainstormsessies (oplossingen tegen het licht houden en
met meerdere opties komen)
 Taal
Gespreksleider: Susanne van Leeuwen
 Opleidingen en werkervaring
Gespreksleider: Frank Hilterman
 Discriminatie
Gespreksleider: Irish Verwey
Brainstormen in drie groepen, 12-15 mensen per werkgroep
16.00 uur
Eindpresentatie brainstormsessies (en mogelijke uitkomsten en
voorstellen) door de gesprekleiders.
Inbrengen van het voorstel “de Haarlemse Talentenbank”
16.30 uur
Vervolg afspraken, wie bewaakt de afspraken?
Afronding: Herbert van Hoogdalem
17.00 uur
Afsluiten en Netwerken.
Download