Advertorial glucosemonitor Abbott versie

advertisement
advertorial
FLASH GLUCOSE MONITORING WAARDEVOLLE AANVULLING BINNEN DE DIABETESZORG?
Nieuw glucosemeetsysteem
maakt routinematige
vingerprik overbodig
Het FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring systeem van Abbott maakt een einde
aan de (vele) dagelijkse routinematige vingerprikken. De sensor meet na het aanbrengen twee weken lang iedere minuut de glucosewaarde. Met een bijbehorende reader
kan de patiënt op elke gewenst moment van de dag of nacht, volledig inzicht krijgen in
zijn glucosewaarden. Afgelopen zomer verkreeg FreeStyle Libre het CE-keurmerk.
Hoe belangrijk is deze innovatie voor de diabetespatiënt en zijn behandelaren?
Leuk is anders, maar het hoort er voor de (insulineafhankelijke) diabetespatiënt nu eenmaal bij: op diverse tijdstippen
van de dag via een vingerprik de hoeveelheid glucose in het
bloed bepalen. Verschillende studies laten zien dat bij een
meerderheid van de diabetespatiënten de glucosecontrole niet
optimaal is1. Eén van de oorzaken is het niet frequent en regelmatig genoeg controleren van de eigen suikerspiegel1, 2.
Dat het vingerprikken soms behoorlijk lastig kan zijn, weet
Arjen Binnerts, internist-endocrinoloog in het Zaans Medisch
Centrum en zelf ook diabetes type 1-patiënt. ‘Een van mijn
patiënten is stratenmaker. Met zo’n beroep is het niet gemakkelijk om even een vingerprikje te doen om te kijken hoeveel
insuline je voor de middagpauze moet spuiten. Zie je het al
voor je: met je lancetje, meetstripje en glucosemeter in het
zand? Ook bij mijzelf schiet een meting er overdag tijdens
het werk wel eens bij in, vanwege de drukte.’
‘Het systeem is erg klantvriendelijk’, stelt Binnerts, die
FreeStyle Libre zelf twee weken op proef heeft gebruikt. ‘Je
hoeft de sensor maar éénmaal per twee weken aan te brengen en kunt vervolgens op ieder gewenst moment met een
simpele handeling en in een paar seconden tijd, je glucosewaarde controleren. Even de reader langs je arm halen en
klaar is Kees. Doordat de reader de waarden opslaat, kun je
ook nagaan wat het verloop van de glucosewaarden is tussen
de metingen in. Op deze manier kwam ik erachter dat ik in de
loop van de ochtend steeds een glucosepiekje ontwikkelde.
Dat was me voorheen nooit opgevallen.’
Accuraatheid
Het FreeStyle Libre systeem meet de glucoseswaarde niet in
het bloed maar in het weefselvocht. ‘Dat is niet nieuw, er zijn
ook andere systemen die op deze manier de glucosewaarde
Glucosesensor
Bij het gebruik van FreeStyle Libre zijn de vele dagelijkse vingerprikken verleden tijd. Met dit systeem brengt de patiënt
éénmaal per twee weken een glucosesensor op de huid aan,
op de achterkant van de bovenarm. Deze sensor bestaat uit
een dun filament (0,5 mm) dat enkele millimeters onderhuids
zit en een ronde schijf ter grootte van een twee euromunt die
op de huid plakt. De sensor meet elke minuut de interstitiële
glucosewaarde en slaat deze in intervallen van vijftien minuten op. De gegevens die de sensor vastlegt, zijn uit te lezen
met behulp van een reader waarmee de patiënt de sensor
scant. Het systeem hoeft niet gekalibreerd te worden, dus
ook hiervoor zijn geen vingerprikken nodig. De reader geeft
naast de actuele glucosewaarde ook een grafisch overzicht
van de afgelopen acht uur en een trendpijl, die aangeeft in
welke richting de glucose zich beweegt. Daarnaast geeft de
reader grafische rapporten van de dag, week en langere perioden, tot maximaal negentig dagen.
Advertorial glucosemonitor Abbott versie-2.indd 2
Het FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring systeem bestaat uit een sensor die wordt
aangebracht op de bovenarm en een reader waarmee de glucosewaarden kunnen
worden uitgelezen. De sensor meet twee weken lang ieder minuut de glucosewaarde.
13-11-14 08:47
advertorial
meten’, vertelt Binnerts. ‘De waarde in het weefselvocht komt
goed overeen met die in het bloed. Ik heb het zelf voor de zekerheid gecontroleerd toen ik dit systeem gebruikte. De
waarden van FreeStyle Libre kwamen keurig overeen met die
uit de vingerprikmetingen. Wel is het zo dat veranderingen in
de glucosewaarden in het weefselvocht een minuut of vijf
achterlopen op de veranderingen van de glucosewaarden in
het bloed. Bij een heel snelle daling van de bloedglucosewaarde loop je daardoor wel wat achter de feiten aan.’
In een klinische studie onder 72 diabetespatiënten bereikte
het Freestyle Libre systeem een Mean Absolute Relative
Difference (MARD) van 11,4%, in vergelijking met glucosewaarden gemeten in het bloed. De accuraatheid van FreeStyle
Libre is hiermee aangetoond.3
Mean Absolute Relative Difference (MARD) van het FreeStyle Libre Flash
Glucose Monitoring systeem vergeleken met een bloedglucosemeting*
Hypo
FreeStyle Libre is niet uitgerust met een alarm dat waarschuwt als er een hypo dreigt. Volgens Binnerts zou het systeem daarom niet de eerste keuze moeten zijn voor mensen
die een hypo slecht voelen aankomen. ‘Je ziet toch liever dat
deze mensen een seintje krijgen als er achter het stuur een
hypo dreigt.’ Binnerts noemt drie groepen patiënten die voordeel kunnen hebben bij FreeStyle Libre: ‘Patiënten die goed
zijn ingesteld maar dit alleen bereiken met veel zelfcontrole,
patiënten die ondanks veel zelfcontrole, niet ingesteld raken
en patiënten die niet goed zijn ingesteld doordat zij niet genoeg prikken. Voor alle drie deze groepen kan de mogelijkheid van de frequente meting en het gemakkelijk aflezen
wellicht leiden tot een betere glucoseregulatie.’
Vergoeding
Nederland is een van de eerste landen ter wereld waar
FreeStyle Libre beschikbaar is voor mensen met diabetes.
Iedereen kan het systeem aanschaffen via de website www.
freestylelibre.nl. De prijs voor een startpakket is 169,90 euro
(één reader en twee sensoren). Daarnaast kosten de losse
elementen: € 59,90 voor de reader en € 59,90 voor één sensor
die maximaal twee weken mee gaat. De totale kosten per jaar
komen uit op ongeveer 1.500 euro. Abbott streeft er naar om
FreeStyle Libre voor zoveel mogelijk mensen met diabetes
beschikbaar te stellen en is met zorgverzekeraars in gesprek
over vergoeding.
Marten Dooper, wetenschapsjournalist
Referenties
Alvarez Guisasola F, Mavros P, Nocea G et al. Glycaemic control
among patients with type 2 diabetes mellitus in seven European
countries: findings from the Real-Life Effectiveness and Care
Patterns of Diabetes Management (RECAP-DM) study. Diabetes
Obes Metab 2008;10 Suppl 1:8
1
* Data on File, Abbott Diabetes Care Inc, Clinical Report: Evaluation of the Accuracy of the
Abbott Sensor-based Interstitial Glucose Monitoring System 2014
Nachtelijke glucosepiek onthuld
Hein Oude Hesselink, 24 jaar en sinds vijf jaar diabetes type 1-patiënt,
heeft FreeStyle Libre uitgeprobeerd. ‘Ik dacht altijd dat mijn glucose
’s nachts mooi binnen de gewenste waarden bleef. Immers, zowel
voor het slapen gaan, als ’s ochtends was de waarde – gemeten met
de vingerprik – 6,5. Keurig toch? Toen ik FreeStyle Libre kreeg om uit
te proberen, kwam ik erachter dat ik ’s nachts een forse glucosepiek –
12! – ontwikkelde. Ik heb meteen de instellingen van mijn glucosepomp aangepast. Nu treedt de nachtelijke glucosepiek niet meer op.’
‘Ik dacht dat mijn glucose ’s nachts mooi
binnen de gewenste waarden bleef’
Oude Hesselink is te spreken over het gebruikersgemak. ‘Het uitlezen
van de glucosewaarden is op deze manier natuurlijk een fluitje van
een cent. Ik heb een behoorlijk druk leven, dus het komt me best
goed uit als ik niet, zoals voorheen, acht keer per dag de tijd moet nemen om mijn glucose te controleren met een vingerprik. Ook het aanbrengen van de sensor is erg gemakkelijk. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat het behoorlijk hinderlijk zou zijn, de hele tijd zo’n schijf op
je arm, maar dat valt reuze mee. Je voelt er niets van en ik kan er gewoon mee hardlopen, wielrennen en zwemmen. De sensor is heel plat
en goed gevormd, waardoor hij niet in de weg zit bij het aan- en uitkleden. Als ik een minpuntje moet opnoemen is het de kleur: knalwit!
Als ik een shirt met korte mouwen draag valt de sensor snel op. Wat
mij betreft hadden ze de sensor in een huidkleurtje mogen uitvoeren.
Overigens denken de meeste mensen die de sensor op mijn arm zien
dat ik een nieuwe gadget van Apple test!’
Davies M. The reality of glycaemic control in insulin treated
diabetes: defining the clinical challenges. Int J Obes Relat Metab
Disord 2004;28 Suppl 2:S14-22.
2
Data on File, Abbott Diabetes Care Inc, Clinical Report:
Evaluation of the Accuracy of the Abbott Sensor-based
Interstitial Glucose Monitoring System 2014.
3
Advertorial glucosemonitor Abbott versie-2.indd 3
Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door Abbott Diabetes Care
13-11-14 08:47
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards