Augustus 2009 - Augustus 2010

advertisement
Webdeveloper – 9 jaar ervaring
U bekijkt nu de printversie van mijn CV. Ik nodig u uit om ook even op http://www.schizofreend.nl/cv/ te kijken om een indruk te krijgen van
wat ik zoal doe en kan. Daar vindt u een interactieve, volledig dynamisch gegenereerde tijdlijn aan de hand van dit CV.
Persoonsgegevens
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Nationaliteit
Woonplaats
E-Mail
Ursem
J
Jelle
Man
10-06-1982
Nederlands
Den Haag
[email protected]
Gewenste functie
Functietype
Vakgebied
Gewenste Regio
Reistijd
Rijbewijs
Uren per week
Webdeveloper PHP / Javascript
ICT / Internet/Telefonie
Den Haag / Rotterdam / Leiden
Max. 1 uur
Nee, maar ik zoek nog iemand die me wil sponsoren om het te halen!
~ 40
Opleidingen
Naam
Niveau
Resultaat
Periode
Java Advanced & JDeveloper
Java Basics
Projectmatig werken
Medewerker Beheer
Informatiesystemen
Training 5-Hart
Training 5-Hart
Training ROI
Certificaat
Certificaat
Certificaat
2006
2006
2004
MBO
Certificaten
1999 ~ 2001
Diploma (175 apm,
heden 500+ apm)
1996
Diploma
1995 ~ 1999
Typecursus
Atlas College afdeling OSG
West-Friesland
Curriculum Vitae Jelle Ursem
E-mail: [email protected]
MAVO
1
Werkervaring
Augustus 2009 - Augustus 2010
Organisatie
Bedrijfstak
Functie
Global Sports Media
Sport / Statistieken
Senior WebDeveloper
www.globalsportsmedia.com
Werkzaamheden

Samen met een team van developers Soccerway.com uitbreiden
met nieuwe features en optimaliseren
Soccerway.com is de grootste gratis online voetbal database ter wereld met live scores en het het
'visite kaartje' van GSM. De site trekt ~ 25 miljoen pageview per maand, en verwerkt op
piekmomenten 30mbit/s traffic en 250 hits per seconde. Meer info: alexa siterank






Loadbalancing, scalability, availability en bandbreedte gebruik optimaliseren d.m.v.:
 Code optimalisatie
 Server Tuning
 MySql Replicatie
 MySQL Triggers
 Memcache Tuning
 Tuning van parameters van het Content Delivery Network (Akamai)
Het ontwerpen van een (zeer goed schalende en performende) microsite met PHP, Mootools en
JSON die live de resultaten van de Worldcup 2010 loting visualiseert in een website
Implementeren van verschillende micro / small screen sites voor grote klanten als Opera Software,
Voetbal International
Nieuwe datamodellen implementeren in bestaande websites m.b.v. Doctrine (ORM)
Inventariseren en documenteren van de infrastructuur
Ontwerpen van nieuwe systemen en HTTP Push technieken met collega developers
Curriculum Vitae Jelle Ursem
E-mail: [email protected]
2
Maart 2008 - Augustus 2009
Organisatie
Bedrijfstak
Functie
Belfabriek / Moshi-Toshi
ICT / Telefonie
Senior WebDeveloper
www.belfabriek.nl
www.moshi-toshi.com
Werkzaamheden







Het ontwikkelen en onderhouden van een intern administratiesysteem wat klantcontact
vereenvoudigt en bedrijfsprocessen in banen leidt.
Het koppelen van de bedrijfsadministratie m.b.v. Soap/XML webservices aan het
administratiesysteem
Het ontwerpen en bouwen van een webservice en een JSON web interface om een (IVR)
telecommunicatieplatform live in te programmeren
Ontwikkelen van prototypes voor concepten m.b.v. PHP, MySQL, XML, JSON en Javascript
(MooTools)
Telefonische klant contacten afhandelen (Helpdesk / bedrijfsprocessen)
Dagelijks onderhoud websites Belfabriek / Moshi-Toshi
Installatie/Beheer bedrijfs-interne servers (Windows/Linux)
Maart 2005 ~ Maart 2008
Organisatie
Bedrijfstak
Functie
Groeinet Informatiesystemen BV
ICT / Tuinbouw
Systeemontwikkelaar PHP/Java / Teamleider
development
www.groeinet.nl
Werkzaamheden








Het ontwikkelen van websites en beheermodules met PHP, MySQL & Ajax en een zelfgeschreven
Object/Relation mapper/Active Record implementatie
Het ontwikkelen van websites in J2EE met Oracle JDeveloper, Oracle Databases en
Struts/Webservices
Het omzetten van functionele ontwerpen in technische ontwerpen en deze implementeren
Het leiden/begeleiden/inwerken van het development team
Het (organiseren van) doorvoeren van verbeteringen/professionalisering in de ontwikkelprocessen
Het ad-hoc oplossen van problemen aan sites/klanten ondersteunen
Documentatie schrijven en processen in kaart brengen en beschrijven
(Mee)denken over architectuur van de software
Curriculum Vitae Jelle Ursem
E-mail: [email protected]
3
April 2003 ~ Februari 2005
Organisatie
Bedrijfstak
Functie
ROI, Opleiding Coaching en Advies
ICT
ICT Medewerker
www.roi-opl.nl
Werkzaamheden




Het beheren van het netwerk (hardware en software) samen met de ICT Manager
Het ondersteunen van de gebruikers bij problemen
Het ontwerpen bouwen van een intranet m.b.v. PHP & MySQL
Het ontwerpen bouwen van verschillende webapplicaties om processen en datastromen binnen het
bedrijf te automatiseren en optimaliseren
Onder andere:
o
o
o
o
o
o
Active Desktop telefoonboek applicatie
Ticketsysteem met back-end inclusief nacalculatie voor repro-opdrachten
Systeemstatistieken database met grafieken en informatie over alle pc's in het netwerk
Drag & Drop patchkast database (waar gaat welke patch heen)
Export script voor specifieke gegevens uit het administratiesysteem
Database met grafieken voor maandelijks gsm-gebruik
Januari 2003 ~ Juni 2003
Organisatie
Bedrijfstak
Functie
Freelance
ICT
Webdeveloper
www.shockmedia.nl
Werkzaamheden



Het ontwerpen en bouwen van een administratiesysteem voor een Shock Media
database-ontwerp
Ontwikkeling in PHP 4 icm MySQL
Features:
o
o
o
o
o
o
o
Plugin Based
Complete administratie van gebruikersgegevens
Automatisch gegenereerde facturen in PDF uit HTML Template
Front-end voor de klant (overzicht van eigen facturen en afname van producten)
Registratie van facturen en betalingen (incasso, stornering, herinneringen, etc)
Registratie van domeinnamen en IP adressen en verdeling van sites over de verschillende
servers
Support Ticket systeem
Curriculum Vitae Jelle Ursem
E-mail: [email protected]
4
Juni 2001 ~ December 2002
Organisatie Nederlandse Vereniging voor
Logopedie en Foniatrie
Bedrijfstak
ICT
Functie
Databasebeheerder /
Netwerkbeheerder / Webmaster
www.nvlf.nl
Werkzaamheden



Het beheren en invoeren van gegevens in de Landelijke Logopedie Registratie Database ( een grote
database met daarin zorginhoudelijke gegevens van de logopedisten in Nederland)
Het beheren van het netwerk met daarin ongeveer 20 clients + 2 servers (Novell, NT)
Het ontwerpen, opbouwen en onderhouden van de websites
o www.nvlf.nl
o www.logopedie.nl
Vaardigheden
Werk / denkniveau
Persoonskenmerken







HBO
Positieve kijk op problemen
Denkt abstract en analyseert snel (beelddenker)
Houdt van uitdagingen
Houdt van meedenken
Gadget-freak
Realistisch
Heeft geen moeite met steile leercurves
Talenkennis Nederlands



spreken: uitstekend
schrijven: uitstekend
lezen: uitstekend
Talenkennis Engels:



spreken: boven gemiddeld
schrijven: uitstekend
lezen: uitstekend
Curriculum Vitae Jelle Ursem
E-mail: schizoducki[email protected]
5
Automatiseringskennis
Algemeen







9 jaar ervaring met het werken met verschillende programmeertalen
8 jaar ervaring in het maken van dynamische / database-driven websites
6 jaar ervaring in het onderhouden van servers en clients
4 jaar ervaring in het ondersteunen van gebruikers
3 jaar ervaring met MySQL replicatie
1 jaar ervaring in een high-scalability / availabiltity omgeving
0.5 jaar ervaring in het managen van een klein development team
Besturingssystemen



DOS (3.3+)
Windows 3.x / 9x / ME / CE / NT Server / 2000 (Pro / Server) / XP / 2003 / Vista / 7
(Debian) Linux
Software




De verschillende Office systemen
De verschillende foto bewerkings programma's (Photoshop, Paint Shop Pro)
(Web)Serversoftware (Exchange / IIS / Apache / PHP / MySQL / SysPrep)
IVR Telefonie platformen (o.a. Asterisk)
Programmeertalen en Frameworks











PHP 3/4/5 (Object Oriented)
(semantische) xHTML / CSS2/3
Javascript (Object Oriented) / Ajax, SOAP, JSON, RIA ( Mootools / Prototype )
Apache Mod Rewrite/ .htaccess / .htpasswd / Regexes )
Linux shellscripting
MySQL / MsSql / SQLite / Oracle databases
Java J2EE (Struts, Tiles, Jdeveloper, BC4J, Webservices, Oracle IAs, JavaDoc)
(Object) Pascal / Delphi (is al en heele tijd geleden)
CVS / Subversion / Git
Object/Relational mapping & Active Record
Geautomatiseerde Database-analyse + CRUD code generatie (zelfgeschreven systemen /
Doctrine + Symfony)
Privé Websites en experimenten





http://www.stopdetelefoongids.nl Stop de papieren telefoongids!
Internet petitie voor het stoppen van de verspreiding van de papieren telefoongids aan mensen
die hem niet gebruiken
http://code.google.com/p/pork-dbobject/ (eigen light-weight (500 regels php) PHP Active
Records / O-R mapper)
http://www.schizofreend.nl/Pork.Iframe Forms verzenden via een hidden Iframe met evt.
callback. Haakt in op MooTools/Prototype lite)
http://www.schizofreend.nl/ Overkoepelende site voor Pork.dbObject & Pork.Iframe
Curriculum Vitae Jelle Ursem
E-mail: [email protected]
6
Wensen en mogelijkheden
Gewenste functie / motivatie
Wat mij vooral trekt is het van de grond af uitdenken van de architectuur en het opbouwen van complexe
webapplicaties met behulp van PHP, Javascript en de andere beschikbare web technieken.
De ontwikkelingen op het internet en in de telefonie gaan hard, en ik ben op zoek naar een functie bij een
bedrijf wat daar midden in wil zitten, Waar ik complexe systemen kan analyseren en kan aan het koppelen
aan het web, liefst in samenwerking met een (klein) team.
Ik ben nadrukkelijk niet op zoek naar een functie bij webdesign bedrijf X wat er elke maand 10 websites uit
stampt, op basis van open-source 'CMS X', of een functie waar iemand gezocht wordt die 'CMS Y' wat een
vorige developer in PHP 3 gemaakt heeft kan onderhouden.
Recruiters met een Java baan : verspil je tijd niet aan mij.
Curriculum Vitae Jelle Ursem
E-mail: [email protected]
7
Download