Tropische regenwouden: wat, waar en waarom daar

advertisement
Samenvattingen van basisboekteksten behorende bij hoofdstuk 2
Paragraaf 5
Tropische regenwouden: wat, waar en waarom daar? (par.5/6 + B71)
Beschrijven: Wat zijn tropische regenwouden?
Bossen in koude/warme* en natte/droge* gebieden (* doorhalen wat niet van toepassing is)
Kenmerken:
1Plantengroei:a.………………………………………………………………………………………..
b.………………………………………………………………………………………...
c………………………………………………………………………………………….
2Temperatuur…………………………………………………………………………………………...
3Neerslag………………………………………………………………………………………………..
Beschrijven: Waar liggen ze?
dicht bij/ ver weg van* de evenaar
Op hoge/lage* breedte
Verklaren: Waarom liggen ze daar?
Hoge temperatuur door………………………………………………………………...zonnestralen;
Die geven meer warmte omdat………………………………………………………………………..
....................................................................................................................................................
Veel neerslag door……………………………………….regens; die regens ontstaan doordat
……………………………………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………………………
Toendra: wat, waar en waarom daar?
(par.5 + B71)
Beschrijven: Wat zijn toendra’s?
Boomloze vlakten in koude/warme* gebieden
Kenmerken:
1. plantengroei: …………………………………………………………………………………………
2. winters:………………………………………………………………temp………………………….
3. zomers:………………………………………………………………temp………………………….
Brugklas 2009 hoofdstuk 2 natuurlijke zones
1
Beschrijven: Waar liggen ze?
dicht bij/ ver weg van* de evenaar
Op hoge/lage* breedte
Verklaren: Waarom liggen ze daar?
Lage temperatuur door…………………………………………………………………zonnestralen;
Die geven minder warmte omdat:…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Taiga: wat, waar en waarom daar?
(par.5 + B71)
Beschrijven: Wat zijn taiga’s?
………………….bossen in koude/warme* gebieden
Kenmerken:
1. plantengroei: …………………………………………………………………………………………
2. temperatuur:………………………………………………………………………………………….
3. neerslag:………………………………………………………………………………………………
Beschrijven: Waar liggen ze?
dicht bij/ ver weg van* de evenaar
Op hoge/lage* breedte
Verklaren: Waarom liggen ze daar?
Als de zomertemperatuur niet boven de …….graden uitkomt, dan is het te koud
voor………………. ……………………je komt dan in de ……………………………………gordel
Naaldbomen kunnen goed tegen…………………………………, de boomstammen zijn erg
………………………………….
Hooggebergtevegetatie: wat, waar en waarom daar?
(par. 5 + B36)
Beschrijven: Wat zijn hooggebergtevegetatie’s?
Boomloze vlakten hoog in de……………………………….
Kenmerken:
1. plantengroei: …………………………………………………………………………………………
2. temperatuur:………………………………………………………………………………………….
Beschrijven: Waar liggen ze?
dicht bij/ ver weg van* de evenaar……………………………………………………………………..
Op hoge/lage* breedte………………………………………………………………………………….
Verklaren: Waarom liggen ze daar?
Lage temperatuur door de…………………………………………ligging op de aarde.
De aarde wordt ………………………… verwarmd, waardoor er minder zonnewarmte hoog op
de berg komt. De begroeiing in het hooggebergte lijkt op de ……………………………………
gordel.
Brugklas 2009 hoofdstuk 2 natuurlijke zones
2
B33 Breedteligging en temperatuur/ B34 zonnestand en temperatuur
► Zon: stuurt warmtestralen naar de aarde
● De breedteligging heeft gevolgen voor:……………………………………………………………
hoge breedte:……………………………………………………………………………………………
lage breedte:…………………………………………………………………………………………….
Oorzaak voor de verschillen in temperatuur:
■ Poolstreken: ………………………………………………………………………….zonnestralen;
…………………………………zon, ……………………….……….oppervlakte  minder warmte
■ Tropen: ………………………………………………………………………………..zonnestralen;
…………………………………zon, ……………………….…………oppervlakte  meer warmte
■ Schuine zonnestralen:………………………….weerkaatsing, dus……………………….warm
B36 Hoogteligging en temperatuur
► De hoogteligging: invloed op de temperatuur
● De zon verwarmt …………………………………………………………………………………….
De dampkring wordt………………………………………………………………………...verwarmd
■ Gevolg: hoe……………………………………….hoe…………………………………………….
(………………˚ per 100 meter) / (…………………˚ per 1000 meter)
B42 Luchtstreken
►Drie temperatuurzones of …………………………………………………………………………..
1…………………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………………..
● Wiskundige begrenzing:……………………………………………………………………...cirkels
■ 23½ NB en 23½ ZB: grens tussen de
gematigde zone en
……………………………………..
Naam:…………………………………23½ NB
en…………………………………………..23½
ZB
■ 66½ NB en 66½ ZB: grens tussen de
gematigde zone
en……………………………………...
Naam: …………………………………66½ NB
en………………………………………….66½
ZB
Brugklas 2009 hoofdstuk 2 natuurlijke zones
3
B72 Hoogtegordels
► Hoogtegordel=……………………………………………………………………………………….
● Hoogtegordels lijken op de landschappen van de ………………………………………….zone
naar de ………………………………………
■ …………………………………………….gordel: onder aan de berg
■ …………………………………………….gordel: verder omhoog
■ boven de boomgrens:……………………………weide
■ zonder begroeiing:………………………………gordel
■ bovenaan: ……………………………………….......................
Brugklas 2009 hoofdstuk 2 natuurlijke zones
4
Paragraaf 6
Savanne: wat, waar en waarom daar?
(par.6 + B71)
Beschrijven: Wat is een savanne?
Overgangszone tussen …………………………. en ..........…………………. in koude/warme* en
natte/droge* gebieden
Kenmerken:
1Plantengroei:.…………………………………………………………………………………………
2Temperatuur…………………………………………………………………………………………...
3Neerslag………………………………………………………………………………………………..
Beschrijven: Waar liggen ze?
dicht bij/ ver weg van* de evenaar
Op hoge/lage* breedte
Verklaren: Waarom liggen ze daar?
Hoge temperatuur door………………………………………………………………...zonnestralen;
Minder neerslag dan bij de evenaar omdat……………………………………….………………..
…………………………………………………………………………….…………..…………………
Steppe: wat, waar en waarom daar?
(par.6 + B71)
Beschrijven: Wat zijn steppe’s?
…………………….begroeide zones in koude/warme* en natte/droge* gebieden
Kenmerken:
1Plantengroei ………………………………………………………………………………………….
2Temperatuur…………………………………………………………………………………………...
3Neerslag………………………………………………………………………………………………..
Beschrijven: Waar liggen ze?
dicht bij/ ver weg van* de evenaar
Op hoge/lage* breedte
Verklaren: Waarom liggen ze daar?
Hoge temperatuur door………………………………………………………………...zonnestralen;
Nauwelijks neerslag door………………………………………. lucht.
woestijnen: wat, waar en waarom daar? (par.6 + B71)
Beschrijven: Wat zijn woestijnen?
……………………….begroeide zones in koude/warme* en natte/droge* gebieden
Kenmerken:
1Plantengroei:………………………………………………………………………………………….
2Temperatuur…………………………………………………………………………………………...
3Neerslag………………………………………………………………………………………………..
Beschrijven: Waar liggen ze?
dicht bij/ ver weg van* de evenaar
Op hoge/lage* breedte
Brugklas 2009 hoofdstuk 2 natuurlijke zones
5
Verklaren: Waarom liggen ze daar?
Hoge temperatuur door………………………………………………………………...zonnestralen;
Zo goed als ………………. neerslag door……………………………………….lucht
Uitzonderingen in de woestijn zijn…………………………………… Daar is veel water
door………………………………………………………………………………………………………
B45 Ontstaan van neerslag
► Neerslag ontstaat door:………………………………………………………………………lucht
…………………lucht koelt af en kan meer/minder* waterdamp bevatten.
Het gaat dus regenen, sneeuwen of hagelen
Dit gebeurt vooral bij de ……………………………………………………. Deze neerslag noem
je………………………………….regen
■ dalende lucht wordt………………………………… en kan meer/minder* waterdamp bevatten
De wolken lossen op en het is droog. Dit gebeurt vooral in de buurt van …………˚……………
en …………˚………… Hier vind je veel……………………………………………………………..
● Bij een gebergte wordt de lucht aan de ……………………………..omhoog/omlaag* gestuwd
■ Gebergte: aan de ……………………………….. … zijde is het nat, want de lucht stijgt/daalt*
en koelt af/warmt op*. Er vallen ……………………………………………………………….regens
■ Gebergte: aan de ……………………………….. ..zijde is het droog, want de lucht stijgt/daalt*
en koelt af/warmt op*. Gebied achter het gebergte ligt in de ………………………………………
Brugklas 2009 hoofdstuk 2 natuurlijke zones
6
Paragraaf 7
B27 Weer/ B28 Klimaat
► Twee kenmerken van het weer:
1…………………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………………..
● Klimaat=……………………………………………………………………………………………….
Het klimaat wordt berekend over
1. een…………………………………………………..gebied
2. een tijd van ……………………………………………….jaar
B54 Klimaatgrafiek
► Een klimaatgrafiek geeft een overzicht van…………………………..en……………………….
in een bepaalde plaats
■ Eigenlijk is een klimaatgrafiek twee grafieken ineen
■ De temperatuur geef je aan met een rode………………………….. Omdat de temperatuur
het ………………………………is van een maand, zet je eerst een stipje in het midden van de
maand. Daarna verbind je die stipjes met een rode lijn
■ De neerslag geef je aan met blauwe…………………………………Omdat de neerslag het
……………………. van een maand aangeeft, zet je eerst een streepje over de hele breedte
van de maand. Daarna maak je daar blauwe staafjes van.
Paragraaf 8
B69 Oorspronkelijke plantengroei
► Oorspronkelijke plantengroei=……………………………………………………………………..
Een ander woord voor plantengroei=…………………………………………………………………
● Oorspronkelijke plantengroei is op veel plekken veranderd in…………………………………..
dat is grond die………………………………………………………………………………………….
● Natuurlijke zone=…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Brugklas 2009 hoofdstuk 2 natuurlijke zones
7
B96 Aantal, spreiding en dichtheid
► Op wereldschaal zie je dat het klimaat een grote rol speelt in de bevolkingsspreiding
Die is heel ongelijk: er zijn hele volle, maar ook hele lege gebieden op aarde
● Opeenhoping van mensen:………………………………………………………………………….
In de……………………………………………………..zone wonen de meeste mensen op aarde
Daarna wonen de meeste mensen in de zone met ………………………………………………..
■ Veel oerbos is verdwenen en vervangen door…………………………………………………...
■ Dunbevolkte gebieden zijn niet geschikt omdat:
1. te…………………………………….
2. te…………………………………….
3. te....................................................
4. te…………………………………….
Brugklas 2009 hoofdstuk 2 natuurlijke zones
8
Maak de puzzel over het weer
In de zwartomlijnde vakjes lees je twee woorden die te maken hebben met het weer!
Brugklas 2009 hoofdstuk 2 natuurlijke zones
9
Download