Beroepsproduct Internationaal uitwisseling

advertisement
Beroepsproduct Internationaal
uitwisselingsproject Turkije/Nederland Culture
Generations
Iris de Jong
0824479
Inleiding
Dit verslag betreft de verantwoording van het beroepsproduct in internationale context,
namelijk uitwisselingsproject Culture Generations tussen Turkije en Nederland wegens 400
jaar vriendschap tussen de beide landen. Voor dit project zijn er enkele nederlandse
deelnemers van het europlussongfestival naar Turkije gereisd voor 3 weken om daar
interculturele workshops en concerten te geven en vervolgens zijn er Turkse deelnemers naar
Nederland toegekomen om hier workshops en masterclasses te volgen en enkele concerten te
geven. In dit verslag is te lezen wat het project inhoudt, hoe ik hier aan mee heb gewerkt, wat
mijn taken waren en aan welke competenties ik door middel van dit beroepsproduct heb
gewerkt.
Korte omschrijving van het beroepsproduct
Het betreft een uitwisselingsprogramma tussen Turkije en Nederland, wegens de viering van
400 jaar vriendschap tussen de beide landen. Dit programma vond eerst 3 weken in Turkije
plaats, waar enkele Nederlandse deelnemers van Europlus Songfestival workshops en
masterclasses hebben gevolgd en iedere week in een ander plaatsje afsloten met een concert,
waar ook locals aan meededen. Toen volgde er even een periode van rust, waar kort daarna de
Turkse locals die zich in Turkije hadden aangesloten bij het project voor 3 weken naar
Nederland kwamen. Ook zij hebben hier workshops en masterclasses gevolgd en 4 concerten
gegeven onder andere in Rotterdam, Amersfoort en Utrecht. De workshops en Masterclasses
vonden vooral plaats in Rotterdam in het WMDC, theater Zuidplein en in Amersfoort, wat
soms lastig was aangezien de deelnemers over het land her en der verspreid waren. Zo
logeerden zij bij Nederlandse deelnemers aan het project of bij een vriend van Conny in
Amsterdam. Ook hebben de Turkse deelnemers meegedaan de theatervoorstelling nu of nooit
in Theater Zuidplein. Tijdens de activiteiten in Nederland werd er samen gewerkt met de
organisatie Roots en Routes.
Samenwerkingspartner Roots en Routes
Roots en routes scout, coacht en inspireert jongeren die talent hebben op het gebied van
muziek, dans of media, en die de ambitie hebben om hier professioneel in te worden. Zo
willen zij opkomend talent helpen om routes te vinden richting een bestaan als professioneel
muzikant, danser of mediamaker. Wat de culturele of artistieke roots ook zijn. Zij werken op
internationaal niveau samen met verschillende culturele instellingen, podia, media instituties,
kunstvakopleidingen, artiesten en andere organisaties die betrokken zijn bij
talentontwikkeling.
Tevens hebben Kevin en ik in de vrije tijd van de Turkse deelnemers enkele dagprogramma’s
ontwikkeld en uitgevoerd. Zo hebben we onder andere een toeristische verkenning door
Rotterdam gedaan, waarbij we een wandeling door de stad hebben gemaakt, een bezoek aan
de Laurenskerk hebben gebracht en samen hebben gedineerd bij Happy Italy. Ook hebben we
een dag doorgebracht in Amsterdam, waar we een bezoek hebben gebracht aan de Albert
Kuijp markt en het Rijksmuseum en weer geëindigd zijn met een gezamenlijk diner.
Doelen





Versterking van culturele identiteit van zowel jongere als oudere zangers;
Interculturele en intergenerationele uitwisseling en begrip bevorderen en uitdragen;
Bruggen bouwen: versterken van netwerken en uitwisseling binnen de Turkse en
Koerdische gemeenschappen in Nederland, alsook tussen de Koerdisch-Turkse en
Nederlandse cultuurparticipatie (amateurkunst);
Aandacht genereren voor senioren als cultuurdragers maar ook als een creatieve generatie
– iets dat vaak onderbelicht blijft bij muziekprojecten met senioren;
Uitwisseling tussen Turkse en Nederlandse deelnemers van kennis en vaardigheden als
ook houding ten opzichte van cultureel erfgoed en (persoonlijke) ontwikkeling.
Resultaten





Voorbereidende studiereis naar Turkije voor twaalf Nederlandse amateurzangers (zes
ouderen en zes jongeren begeleid door zes Codarts studenten) voor 9 workshops samen
met Turkse zangers, gevolgd door drie concerten in Ankara, Pülümür en Ovacik. Twaalf
Turkse amateurzangers (zes ouderen en zes jongeren begeleid door
conservatoriumstudenten uit TR) brengen een bezoek aan Nederland om mee te doen aan
CULTURE GENERATIONS.
Relatie tussen muziek als immaterieel erfgoed met name in de Koerdische gebieden en in
Ankara voor de meer klassieke vormen van Anatolische muziek.
Negen intensieve workshopdagen in Nederland (Rotterdam 2x, Zwolle, Utrecht en
Amersfoort) gevolgd door vier openbare concerten in deze steden die mede zijn gekozen
vanwege de aanzienlijke Turks/Koerdische bevolkingsgroepen. Euro+ maakt het festival
in Utrecht met Roots en Routes en kan daardoor voortborduren op eerdere investeringen
in partnerschappen en netwerken.
Door het geven van concerten gaan de deelnemers van onderlinge cultuuroverdracht naar
delen van de genoten investering met de (Europese) samenleving.
Codarts maakt een aanvullend lesprogramma voor de meereizende Turkse
conservatoriumstudenten om hen een indruk te geven van het aanbod en doet dit ook voor
de zangers uit Ankara en Tunceli
Resultaten in aantallen:
WORKSHOPS IN TR: elke plaats drie workshopdagen met leden uit de gemeenschap: totaal
TR 9 workshops onder leiding van onder andere Pinar Alpay, Ahmet Aslan en Metin
Kahraman, Paul Mayer.
Workshops in NL onder leiding van Paul Mayer, Kemal Dinç, Ahmet Aslan, Zeynel Dede
Batar: 5.
TOTAAL WORKSHOPS: 14
DEELNEMERS WORKSHOPS: TR: 200, NL 100
CONCERTEN TR: 3
CONCERTEN NL: 4
DEELNEMERS CONCERTEN ZANGERS: 90 in NL en TR
DEELNEMERS MUSICI: 40 in NL en TR
PUBLIEK TR: 600 A 700
PUBLIEK NL: 240
PUBLIEK YOU TUBE: 15.000
Publiek documentaire Dersim is stijgend.
Taken
Tijdens dit project hebben Kevin en ik vooral meegewerkt aan het onderdeel dat in Nederland
plaats vond. Wel hebben wij enkele voorbereidingen gedaan wat betreft het onderdeel dat in
Turkije plaatsvond, maar zelf zijn wij niet mee gegaan naar Turkije.
- Regelen van Tickets
- Administratie Turkije en Nederland
- Begeleiden van deelnemers in Nederland
- Ondersteuning bij workshops/masterclasses in Nederland
- Bedenken en uitvoeren van activiteiten voor Turkse deelnemers
Voor dit project heb ik meegewerkt aan de voorbereidingen voorafgaand aan de reis naar
Turkije, zoals het boeken van de tickets en het helpen met inchecken en begeleiden van de
groep op Schiphol. Ook heb ik de gehele administratie op orde gesteld van alle bonnen uit
Turkije en Nederland gerelateerd aan dit project. In Nederland heb ik de Turkse gasten
begeleid bij hun activiteiten en enkele dagbestedingsactiviteiten bedacht en uitgevoerd samen
met Kevin Hoogenboezem. Tevens was ik bij veel workshops/masterclasses en concerten
aanwezig ter ondersteuning.
Competenties
Ik heb hier bij gewerkt aan de competentie ontwerpen en ontwikkelen door middel van het
bedenken en uitvoeren van enkele dagactiviteiten binnen de vrije ruimte van de Turkse
deelnemers. De voornaamste competentie die aan bod is gekomen tijdens dit beroepsproduct
is contact leggen en begeleiden omdat ik gedurende die drie weken het aanspreekpunt was
voor de turkse deelnemers, ze vaak heb opgehaald of terug heb gebracht in Amsterdam,
aanwezig was bij de vele activiteiten ter begeleiding en uiteraard heb ik tijdens deze drie
weken de deelnemers leren kennen en deze geholpen op CMV werkniveau. Ik heb gezorgd
dat zij op de hoogte waren van de activiteiten, afspraken met ze gemaakt over hoe, waar en
hoe laat en gezorgd dat zij op de juiste tijd op de juiste plek waren.
Ik heb ook tijdens dit beroepsproduct gewerkt aan mijn eigen professionaliteit, gezien ik als
activiteitenbegeleider diende en het aansloot op het cmv werkveld op het gebied van
internationaliteit en interculturaliteit, op cultureel en maatschappelijk gebied.
Tevens heb ik gewerkt aan de competentie verkennen en analyseren door kennis te maken met
een nieuwe doelgroep, deze van dichtbij mee te maken en enig onderzoek te verrichten ten
aanzien van hun interesses wat betreft de dagbesteding.
Theorie
‘’Voor de verandering’’ van Joep Brinkman
‘’Inleiding in de sociologie Samenlevingen’’ van Nico Wilterdink en Bart van Heerikhuizen
Ook heb ik gebruik gemaakt van mijn geleerde kennis tijdens het vak Culturele Antropologie,
waar geen boek voor werd gebruikt.
Deze literatuur heeft mij geholpen de andere cultuur beter te begrijpen en te kunnen
begeleiden. Dit was soms lastig gezien de taal- en cultuurbarrière. De boeken hebben mij
inzicht gegeven in hoe ik als CMV-er om moet gaan met deze doelgroep en lichte
veranderingen kan bewerkstelligen. Ook heeft het mij geleerd om uit te gaan vanuit de
doelgroep en niet vanuit mijzelf.
Ter organisatie van het project heb ik gebruik gemaakt van ‘’projectmanagement’’ van Roel
Grit voor de ondersteuning en het doorlopen van een project, gezien het je leert procesmatig
een project van begin tot eind te visualiseren. Het hielp om het overzicht te behouden en de
gewenste stappen voor een project te doorlopen.
Aanbevelingen en ervaringen met gebruik product
Half december is iedereen op de terugweg en dan valt er een groot diep gat. Het programma
heeft veel gevraagd, misschien wel te veel van de organisatie. Communicatie in Engels, Turks
en Duits en stelt iedere keer weer voor verrassingen en maakt de begeleiding van het
programma erg lastig. Extra verzwarende factor is dat bij een aantal mensen, zowel uit
Nederland als Turkije, het idee leeft dat een programma als CULTURE GENERATIONS wel
over heel veel geld moet beschikken. Ontkennen helpt niet en geregeld worden budgetten
overvraagd door medewerkers die op zeker moment noodzakelijk zijn en dit uitbuiten. Het
tegendeel komt ook meer dan eens voor. De overvragers zorgen voor veel onzekerheid omdat
op een gegeven moment uitgaven zoals bijvoorbeeld voor instrumentenhuur, auto en bushuur,
hotels etc noodzakelijk zijn. Voor het vervolgprogramma in 2013 zeker een punt van
aandacht.
Het programma is in veel opzichten goed geslaagd, veel deelnemers, veel workshops en
optredens en media door documentaire en fotoboek. Een verdieping is gemaakt in bewustzijn
van muziek als cultureel erfgoed en dat dat op tal van plaatsen niet vanzelfsprekend is. De
burgemeesters van Pülümür en Dersim hebben gevraagd of het festival tijdens hun grote
zomerfestivals in 2013 terug willen komen. Daarvoor is een reeks ontmoetingen gepland eind
maart en begin april. Het tweede programma (uit het Grundtvig programma dat tot medio
2014 loopt) moet deze zomer in Tunceli plaatsvinden met een uitloop naar NL begin 2014.
Financieel en qua mankracht van het team is het uitputtend en inspirerend tegelijkertijd.
Gezien de erfgoed en mensenrechtenaspecten zinnig en belangrijk genoeg om een vervolg te
ambiëren.
Gezien de taal- en cultuurbarrière zou het verstandig zijn om enkele Turkse studenten in ruil
voor studiepunten mee te laten helpen bij dergelijke projecten. Dit vergroot de mankracht en
verkleint het communicatieprobleem. Verder is het van belang om de administratie tijdig bij
te houden, omdat het anders lastig is deze grote hoop achteraf te verwerken.
Bewijsstukken
Download