Het PET/CT-onderzoek van de hersenen

advertisement
Nucleaire geneeskunde
Patiënteninformatie
Het PET/CT-onderzoek van de hersenen
(de PET/CT-scan met FDG)
Leest u deze informatie bij ontvangst én op de dag voor het onderzoek zorgvuldig door
U ontvangt deze informatie, omdat wij u binnenkort verwachten op de afdeling nucleaire
geneeskunde om een PET/CT-scan van uw hersenen te laten maken. U leest hierin over de
voorbereidingen en het verloop van dit onderzoek.
Doel van het onderzoek
Deze PET/CT-scan (Positron Emissie Tomografie gecombineerd met een CT-onderzoek) maakt
opnames van uw hersenen. Bij dit onderzoek spuiten wij een kleine hoeveelheid radioactieve stof
(FDG) in uw arm. Na een inwerktijd kunnen wij met behulp van de PET/CT-scanner de hersenen
zichtbaar maken. Het apparaat ziet eruit als een CT-scanner.
Belangrijk
Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding? Meldt u dit dan meteen bij het maken van de
afspraak voor de scan of zodra u deze informatie leest. Ook als u diabetespatiënt bent, vragen wij u
dit direct te melden bij het maken van de afspraak, ook als u alleen maar dieet houdt. In dit geval
zijn er vaak extra maatregelen nodig. Een tijdige voorbereiding is juist dan van groot belang.
De voorbereidingen thuis
U mag zes uur voor aankomst op de afdeling niets eten. Het is echter wel goed om voor het
onderzoek veel te drinken. Drinkt u in de twee uur voor aankomst ten minste 1 liter vocht. Dit mag
alleen water, koffie en thee zonder suiker en/of melk zijn. Direct na de scan mag u alles weer eten
en drinken. Heeft u een vochtbeperking, dan vragen wij u tijdig contact met ons op te nemen. U
kunt normaal naar het toilet. Een volle blaas is niet nodig voor het onderzoek.
U mag iemand meenemen
Als u het prettig vindt, mag u iemand meenemen, maar zeker geen kinderen of zwangere vrouwen.
Gedurende de scan zelf en tijdens de voorbereiding mogen derden echter niet aanwezig zijn.
Doet het onderzoek pijn?
U voelt alleen de prik van het infuus, zoals bij een bloedafname. Ook doen wij een
bloedsuikerbepaling met behulp van een vingerprik. Om zo min mogelijk last het hebben van
prikkels uit de omgeving, dekken wij uw ogen af en krijgt u oordopjes in. Dit gebeurt vijftien minuten
voordat u het FDG via het infuus krijgt ingespoten. Er zijn geen bijwerkingen van het PET/CTonderzoek.
Pagina 1/4
Blijf gewoon uw geneesmiddelen gebruiken
U kunt gewoon uw geneesmiddelen innemen, behalve geneesmiddelen in verband met
suikerziekte (diabetes). Als u voor diabetes medicijnen gebruikt, moet u hierover van tevoren
contact op te nemen met Nucleaire Geneeskunde.
De duur van het onderzoek
De totale voorbereidingstijd neemt ongeveer een uur in beslag. Het scannen zelf duurt circa twintig
minuten, afhankelijk van de exacte reden tot verwijzing. U kunt rekenen op een totale duur van
circa anderhalf uur.
Het verloop van het onderzoek
U meldt zich op het afgesproken tijdstip op Nucleaire Geneeskunde. Adresgegevens vindt u op
www.reinierdegraaf.nl.
De voorbereidingen
Voor het onderzoek gaan wij als volgt te werk:

U krijgt een infuus in een ader van uw arm aangelegd.

Wij bepalen de bloedsuikerwaarde met behulp van een vingerprik.

Om zo min mogelijk last te hebben van prikkels uit de omgeving worden uw ogen afgedekt en
krijgt u oordopjes in.

Wij spuiten FDG in. Dit moet circa dertig minuten inwerken;

Tijdens het inwerken ligt u op een bed. U mag dan niet praten, niet lezen en geen muziek
luisteren en u moet zich zo min mogelijk te bewegen. De ruimte is half verduisterd. Als u zich
goed ontspant komt dat de inwerking van het FDG ten goede. Uw partner of begeleider mag
hierbij niet aanwezig zijn.
De PET-scan

Wij brengen u naar de camera en verzoeken u op een bed te gaan liggen.

U moet zo stil mogelijk blijven liggen. Dit bevordert de duidelijkheid van de foto’s.

Tijdens de opnames schuift het bed telkens na een paar minuten een stukje op.

Het apparaat maakt weinig geluid.
De scan duurt circa twintig minuten.
Pagina 2/4
De PET/CT-camera. Deze bestaat uit twee ringen met daartussen een open ruimte. Tijdens de
opnamen schuift het bed iedere paar minuten een stukje op. Het apparaat maakt tijdens het
scannen weinig geluid.
De radioactieve stof is niet schadelijk
De radioactieve stof is onschadelijk, want de hoeveelheid straling is gering, vergelijkbaar met een
röntgenonderzoek. De stof (FDG) heeft geen bijwerkingen.
Contact met jonge kinderen en zwangere vrouwen
Kleine kinderen zijn gevoeliger voor straling dan volwassenen. Bij sommige onderzoeken is het
daarom beter om direct contact met zwangere vrouwen en kleine kinderen te vermijden. Met ‘direct
contact’ bedoelen wij: langer dan een halfuur dicht naast elkaar zitten of liggen. Dit geldt na
toediening van de radioactieve stof op de dag van het onderzoek.
De medewerkers kunnen u vertellen of dit bij u het geval is en voor welke periode u direct contact
beter kunt vermijden. Verder verzoeken wij u kleine kinderen niet mee te nemen als u voor
onderzoek komt. Als kinderen zelf onderzocht moeten worden, passen wij de hoeveelheid
radioactieve stof aan de leeftijd en gewicht van het kind aan.
Na het onderzoek
Alles weer gewoon
Na de scan kunt u normaliter gewoon weer alles doen, inclusief een auto besturen en reizen per
openbaar vervoer. In sommige gevallen krijgt u een rustgevend middel, dan kunt u niet zelfstandig
autorijden.
Pagina 3/4
De uitslag
De nucleair geneeskundige beoordeelt het onderzoek. Vaak moet de scan nog worden vergeleken
met ander onderzoek. Het verslag wordt vervolgens opgestuurd naar uw arts. Van uw arts
verneemt u de uitslag.
De patiëntenpas
Neemt u bij een bezoek aan ons ziekenhuis altijd uw identiteitsbewijs en patiëntenpas mee. Ook
als u bent doorverwezen vanuit een ander ziekenhuis. Heeft u geen patiëntenpas? Op
www.reinierdegraaf.nl/afspraak leest u hoe u deze pas verkrijgt.
Heeft u vragen?
Heeft u na het lezen van deze patiënteninformatie nog vragen? Belt u dan met de afdeling
nucleaire geneeskunde: (015) 260 42 33.
Versie: augustus 2015
Pagina 4/4
Download