Catalogus bij de tentoonstelling

advertisement
Catalogus bij de tentoonstelling
Zenobia, vorstin tussen goed en kwaad
Universiteitsbibliotheek Amsterdam, donderdag 27 maart – donderdag 29 mei 2008
De objectbeschrijvingen worden van boven naar beneden, van links naar rechts gelezen
Hoogste Trede: Palmyra
Een frisbee afbeelding van Palmyra, sec. XXI1/4, materiaal: plastic, zwart-wit met opschrift: ‘Olympic
tourist flying object’. Herkomst: Damascus, Syrië.
Roman De dwaas van Palmyra door Jan van Aken, Amsterdam 2003.
Herkomst: Atheneaum Boekhandel, Spui, Amsterdam.
Toeristische gids Palmyra. History, Monuments & Museum door dr. A. Bounni en Khaled Al-Ascad, 4e
editie, Damascus 2000. Herkomst: Damascus, Syrië.
Metalen standaard voor de Catalogus van de grote overzichtstentoonstelling in Parijs in 2001 Moi
Zénobia, reine de Palmyre, in bruikleen aan dhr. Prof. Dr. E.M. Moormann, auteur van het
encyclopedische Van Alexander tot Zenobia (zie middelste trede).
Compact Disc met muziek van Gioachino Rossini, Aureliano in Palmira, opera uitgevoerd door
diverse solisten met begeleiding van het symphonisch orkest van het Teatro del Giglio te Lucca, onder
leiding van G. Zani, ed. Nuova Era records, Turijn 1992.
Toeristische gids Palmyra, Art and Architecture door M. Mouslimani, z.p. z.j.
Herkomst: Damascus, Syrië.
Populair-wetenschappelijk werk in basiskleuren groen-zwart van Stoneman, R., Palmyra and its
Empire: Zenobia's Revolt against Rome, Ann Arbor 1992.
Middelste Trede: Zenobia
Het encyclopedisch werk Van Alexander tot Zenobia door E.M. Moormann en W. Uitterhoeve,
Nijmegen 1989, waarmee de naam Zenobia definitief tot het collectief geheugen van het Nederlandse
volk doordrong.
Livre de Poche van Zénobie, l’héritière de Cléopâtre, doorViolaine Vanoyeke, uitgeverij Lafont,
Parijs 2002.
Roman The Chronicle of Zenobia: The Rebel Queen, door J. Weingarten met voorkant van G.
Bierenbroodspot (2004), Vanguard Press, Cambridge 2006.
‘Zenobia’ door Karlhans Abel, Sonderdruck (nicht im Handel), uit: Paulys Realencyclopedie der
classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart. Herkomst: antiquariaat Brinkman, Singel, Amsterdam
Vanillekleurige uitgave van . Proceedings of the Dutch Archeological and Historical
Society 36/37 (2004-2005) met daarin artikel door D. Burgersdijk ‘Zenobia’s biography in the Historia
Augusta’, 139-151. Helaas niet in de collectie van UB in te zien.
Kostbaar uitgevoerd boekwerk van A.J. Buchanan en M. Peskowitz, The Daring Book for Girls, New
York 2007, ligt open bij pp.262-4, waarin Zenobia als voorbeeld voor jonge engelstalige meisjes
wordt beschreven (eerdere beschreven koninginne zijn Artemisia van Halicarnassus, Salome
Alexandra van Judea, Cleopatra van Egypte enBoudica van Britannia).
Arabisch boekwerk, zwart met kleurentekening voorstellende een dame met bandana (aflevering 14 uit
de educatieve serie Arabische Helden, gewijd aan Zenobia: Abtâl al-'Arab (Vol.14) Zanûbyâ Dar al'awda, Beiroet 1975).
Boek met hardleren omslag, inhoudende Abu Shady’s opera Al-Zabba (Zenobia):
Ahmad Zaky Abû Shâdy Al-Zabbâ' Al-Matba'ah al-salafiyyah: s.i. 1927.
Werkje met modern boekomslagontwerp met grafitti-achtige tekst, inhoudende het toneelstuk
‘Koningin Zenobia’ door Adnan Mardam Bey (‘Adnân Mardam Bey Al-Malikah Zanûbyâ.
Masrahiyyah shi'riyyah min arba'ah fusûl Manshûrât 'uwaydât’) Beiroet 1969.
Onderste trede: Syrië
Footprint reisgids van Syrië en Libanon, red. S. Thorowgood 2001, 668 blzz.,
Herkomst: Genève, Zwitserland.
Propagandistisch Zenobiapamflet Zenobia, Queen of Palmyra, door general Moustafa Tlass,
Damascus 2000. M. Tlass (geb. 1932, Homs (L. Emesa)) is voormalig minister van defensie van de
oudere Assad (president 1970-2000) en schrijver. De opbrengst van het boek, dat uitgegeven is bij
Tlass House, gaat naar ‘de scholen voor de zoons en dochters van martelaren van de Syrisch
Arabische republiek’. Verder: ‘The views expressed in the House’s book reflect those of the authors
and not necessarily those of the House’. Let evenwel op de naam van de uitgeverij. De auteur stelt
hierin dat de bezetting van Palmyra door de Romeinen in schande niet onder doet voor die van de
Zionistische troepen van de hoogvlakte van Golan. Voorts wil de Amerikaanse overwinning in WO II
in Europa niet zeggen dat kleinere culturen van Denemarken en Zweden niet meer de moeite van het
bestuderen waard zijn. Palmyra behaalde de morele overwinning.
Overdruk-exemplaar van Phoenix, het orgaan van vereniging Ex Oriente Lux ter bestudering van het
antieke oosten.
Replica in klei en verf van de zgn. Augustus Primaporta (schaal 1: 16) in marmer, in Museo Nazionale
Romano te Rome, met centraal op kuras een afbeelding van de teruggave van de in 53 vC op de
Romeinen buitgemaakte krijgstekenen door een Pers (r) aan een Romeinse afgezant (l). Hiermee werd
de Eufraat als grens van het Romeinse rijk bepaald.
Reisgids Syria. A Historical and Architectural Guide door W. Ball, Essex 1994,
herkomst: Damascus, Syrië.
Mok met portret van Zenobia, herkomst: Zenobia N.V., sec. XX4/4
Herkomst: Paramaribo, Suriname 2004. Topstuk van de tentoonstelling.
Handgetekende kaart van het Nabije Oosten in de derde eeuw na Christus, door Diederik Burgersdijk,
najaar 2007, gepubliceerd in: Phoenix 53.1 (2007) 5-22
Ball, W. Syria: A Historical and Architectural Guide, Essex 1994
Dadels en water, de basis voor de welvaart van Palmyra.
Print van munten met afbeeldingen van Zenobia en haar zoontje Vaballathus,
inkt op papier, geplastificeerd
herkomst: Universiteit van Amsterdam, printer in computerruimte
samenstellers: D. Burgersdijk, R. Hunsucker, R. Woltering, maart 2008
Download