vernieuwingsvoorstel FASE 2 Training Coaching Advies Interim

advertisement
Leiderschap en ICT
Willen is kunnen,
Niet willen is moeten
Lucius Annaeus Seneca
Roman statesman and philosopher.
Tutor to Emperor Nero.
Author of Consolationes and Moral Letters.
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
Leiderschap
lei·der (de ~ (m.), ~s)
1 iem. die leidt, bestuurt => baas,
bovenbaas, meester, oudste
2 persoon of ploeg die op de eerste plaats
staat in een competitie of wedstrijd
lei·der·schap (het ~)
1 het leider zijn
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
ICT
ICT (de ~ (v.))
1 technologie, gericht op het digitaal
exploiteren van gegevens
[informatie- en
communicatietechnologie]
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
Digitaal exploiteren van gegevens:
Telefoon;
Radio;
Televisie;
Internet
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
FASE 1
Paradigmawisseling
• Paradigma = verklaring van de
omgeving waarin wij ons
bevinden.
• Paradigmawisseling (Thomas
Kuhn) = een Aha-erlebnis. De
omgeving wordt plotseling
anders gezien.
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
FASE 1
Voorbeeld:
Ptolemaeus:
aarde centrum heelal
Copernicus:
de zon staat centraal
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
2017
Kennissamenleving
Informatiesamenleving
2000 v Chr
Training
Coaching
2000
1500
1970
Advies
Interim management
Onderzoek
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
M2M
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
Discussie
Is de implementatie van ICT:
1. Het leiding geven aan een
vernieuwing of
2. Het aanreiken van nieuwe
leermiddelen?
Wat beoog je met de inzet van ICT?
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
leermiddel
Training
Coaching
Advies
vernieuwing
Interim management
Onderzoek
Vraag:
Wat is de meest cruciale factor bij
de implementatie van een
verandering?
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
Koning, Keizer, Admiraal…
… baas in eigen klaslokaal!
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
FASE 2
vernieuwingsvoorstel
De manier waarop leerkrachten een
vernieuwingsvoorstel waarnemen
is afhankelijk van persoonlijke
opvattingen en inzichten.
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
FASE 2
Permanente druk
lkr:
• Voorbereiding;
• Correctie;
• Zorg;
• Etc.
Leerkracht gaat
continu met
deze druk om.
Beleidsmakers, onderzoekers, begeleiders, coördinatoren bieden een
oplossing voor het probleem.
Oplossingsvoorstel leidt altijd tot het gebruik van nieuw materiaal,
ander onderwijsgedrag, andere interactie met leerlingen en
wijziging in opvattingen.
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
De existentiële beleving
Implementatie ICT
= verandering
Het veranderingsvoorstel wordt als
problematisch en
beperkend
ervaren.
Training
Coaching
Advies
Het veranderingsvoorstel wordt als
uitdagend en
verrijkend ervaren.
Interim management
Onderzoek
Zekerheid
• Oriëntatie door goed
gestructureerde taken
en informatie.
• Zelfstandig zoeken naar
informatie; Reflectie op
persoonlijk belang.
• Vermijden van
tegenstellingen en
controversiële
standpunten.
• Uitwisselen van
ervaringen door
feedback.
• Streven naar routine
gebaseerd op heldere
principes en regels.
Training
Onzekerheid
Coaching
Advies
• Uitproberen via
experimenteren.
Interim management
Onderzoek
De mens is gericht op het
verwerven van zekerheden. Je
moet als leider luisteren naar
signalen van onzekerheid. Door
onzekerheden te reduceren
verwerf je zekerheden en zet je
een stap voorwaarts in het
veranderingsproces.
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
Vraag
Kun je bij de implementatie van ICT
een signaal van onzekerheid
noemen?
Hoe ga je deze onzekerheid
reduceren?
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
Transformatief leiderschap
Het creëren van de juiste condities
met als doel transformaties (groei)
te realiseren.
… de leider als tuinier.
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
De 4 I’s (Bass & Avolio)
De 4 dimensies van transformatief leiderschap
• Idealized influance -> beïnvloeding
vanuit gestelde visie en doelen;
• Inspirational motivations -> Opbouw
van onderling vertrouwen en
gezamenlijk enthousiasme;
• Intellectual stimulation -> Bevragen op
uitgangspunten en werkwijze;
• Individualized consideration -> Speciale
aandacht voor individuele verschillen.
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
Stappenplan
• Neem een begrensd initiatief;
– Het perfecte is de vijand van het goede.
• Kies en leer de theorie, de instrumenten en
de methodes;
– CBAM.
• Als het initiatief begint te groeien:
– Kijk vooruit;
– Welke uitdagingen kunnen we verwachten;
– Welke competenties hebben we nodig.
Discussie: toepassing stappenplan.
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
FASE 2
Concerns Based Adoption Model
De 3 hoofdvormen van betrokkenheid:
1. Zelfbetrokkenheid (vragen en opvattingen over
zichzelf);
2. Taakbetrokkenheid (problemen in verband met de
uitvoering van de taak);
3. Anderbetrokkenheid (men stelt zich vragen over
bijvoorbeeld samenwerking met anderen en te
verwachten resultaten bij leerlingen).
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
FASE 2
1. Zelfbetrokkenheid
• Kan ik dit wel aan?
• Doe ik het dan niet goed?
• Ik heb nu alles net zo goed voor elkaar en moet ik nu
weer veranderen?
• Voor de verandering die wordt voorgesteld ben ik niet
opgeleid;
• Hoeveel extra tijd kost het me en haal ik dat er straks
weer uit?
• Dat doen we zo toch al jaren?
• Ik wil wel maar heb geen inbreng.
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
FASE 2
2. Taakbetrokkenheid
• Zijn de inrichting en organisatie zoals voorgesteld wel
efficiënt?
• Staat de geïnvesteerde tijd wel in verhouding tot de
resultaten die behaald moeten worden?
• Worden de leerlingen er wel beter van?
• We missen deugdelijk materiaal.
• Vernieuwingen gaan hier veel te vlug;
• Hoe moeten we dat praktisch organiseren?
• Het kost veel tijd en energie.
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
FASE 2
3. Anderbetrokkenheid
• Het zijn altijd dezelfden die de kar trekken;
• We kunnen niet met een ander van gedachte
wisselen omtrent de vernieuwing;
• De discussie omtrent ICT lijkt een
generatieconflict;
• Ik heb zorgen over de samenwerking met
andere groepen.
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
FASE 2
Werkwijze CBAM
•
•
•
•
Training
Definiëren veranderingsvraag;
Afnemen vragenlijst;
Score leidt tot profiel;
Inventarisatie
interventiemogelijkheden.
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
Tot besluit
Je scheenbenen en je
verwachtingen mag je
niet te ver uitstrekken.
Epictetus 55 - 135
Training
Coaching
Advies
Interim management
Onderzoek
Download