Cellen nader bekeken vmbo-b12 | PDF-versie

advertisement
Cellen nader bekeken vmbo-b12
Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
04 juli 2017
Licentie
CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie
Webadres
https://maken.wikiwijs.nl/62371
Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is
hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.
Inhoudsopgave
Cellen nader bekeken
Intro
Vooraf
Stap1
Stap2
Stap3
Stap4
Stap5
Stap6
Begrippenlijst
Cellen nader bekeken
Over dit lesmateriaal
Pagina 1
Cellen nader bekeken vmbo-b12
Cellen nader bekeken
Intro
Planten en dieren bestaan uit cellen.
Maar er zijn duidelijke verschillen tussen dierlijke cellen en plantaardige cellen.
Over de verschillen tussen deze cellen gaat deze opdracht.
Kijk naar het volgende filmpje:
Wat denk je: is dit een dierlijke of een plantaardige cel?
In deze opdracht bekijk je dierlijke en plantaardige cellen met een microscoop en leer je de
onderdelen van een cel kennen.
En je leert hoe cellen samen een weefsel vormen.
Veel succes!
Vooraf
Leerdoelen
Na deze opdracht:
Kun je drie verschillende celonderdelen van zowel een plantaardige als een dierlijke cel
benoemen.
Pagina 2
Cellen nader bekeken vmbo-b12
Kun je uitleggen wat de functies van deze celonderdelen zijn.
Eindproduct
Je rondt deze opdracht af met het maken van:
biologische tekeningen van een plantaardige en een dierlijke cel.
de toets 'Cellen nader bekeken'.
Groepsgrootte
Je werkt de theorie in de kennisbank alleen door.
Tijdens de practica werk je samen met een klasgenoot.
Tijd
Voor deze opdracht heb je ongeveer 3 lesuren nodig.
Stap1
Bouw van een cel
Bestudeer uit de kennisbank biologie het volgende onderdeel:
KB: Bouw van een cel
Beantwoord nu de volgende vragen.
1. In welke cel/cellen is een celmembraan aanwezig?
A. Alleen in een dierlijke cel.
B. Alleen in een plantaardige cel.
C. Zowel in een dierlijke als in een plantaardige cel.
2. In welke cel/cellen is een celwand aanwezig?
A. Alleen in een dierlijke cel.
B. Alleen in een plantaardige cel.
C. Zowel in een dierlijke als in een plantaardige cel.
3. In welke cel/cellen is een celkern aanwezig?
A. Alleen in een dierlijke cel.
B. Alleen in een plantaardige cel.
C. Zowel in een dierlijke als in een plantaardige cel.
4. In welke cel/cellen is cytoplasma aanwezig?
A. Alleen in een dierlijke cel.
B. Alleen in een plantaardige cel.
Pagina 3
Cellen nader bekeken vmbo-b12
C. Zowel in een dierlijke als in een plantaardige cel.
5. In welke cel/cellen is een vacuole aanwezig?
A. Alleen in een dierlijke cel.
B. Alleen in een plantaardige cel.
C. Zowel in een dierlijke als in een plantaardige cel.
6. In welke cel/cellen zijn plastiden aanwezig?
A. Alleen in een dierlijke cel.
B. Alleen in een plantaardige cel.
C. Zowel in een dierlijke als in een plantaardige cel.
7. Welke plastiden kun je in plantencel aantreffen?
A. Chromoplasten en chloroplasten.
B. Zowel chromoplasten, chloroplasten als leukoplasten.
8. Wat is een ander woord voor chloroplasten?
A. Kleurstoffen
B. Bladgroenkorrels
Stap2
Voorbereiding practica
Je gaat straks met een microscoop een dierlijke cel bekijken en van die cel ga je een tekening maken.
Gebruik de volgende drie links om je goed voor te bereiden op de practica:
Gereedschapskist: Werken met de microscoop
Gereedschapskist: Het maken van een biologische tekening
> Het maken van een preparaat - www.bioplek.org
Stap3
Pagina 4
Cellen nader bekeken vmbo-b12
Practicum waterpest en rode ui
Je gaat twee schematische tekeningen maken van plantencellen en je benoemt de zichtbare
onderdelen:
celwand - celmembraan - celkern - cytoplasma - bladgroenkorrel (chloroplast) - kleurstofkorrel
(chromoplast) - vacuole.
Download het werkblad Waterpest en rode ui .
Lees het werkblad inclusief de beoordeling een keer helemaal door.
Zoek de benodigdheden bij elkaar.
Voer het practicum uit.
Klaar?
Vul zelf de beoordeling in en laat de beoordeling invullen door je docent.
Stap4
Practicum wangslijmvlies
Je gaat nu een schematische tekening van enkele wangslijmvliescellen maken.
Ook nu benoem je de zichtbare onderdelen: celmembraan - celkern - cytoplasma.
Download het werkblad Wangslijmvliescellen .
Lees het werkblad inclusief de beoordeling een keer helemaal door.
Zoek de benodigdheden bij elkaar.
Pagina 5
Cellen nader bekeken vmbo-b12
Voer het practicum uit.
Klaar?
Vul zelf de beoordeling in en laat de beoordeling invullen door je docent.
Stap5
Dierlijke en plantaardige cellen
Je hebt plantencellen en dierencellen onder de microscoop bekeken.
Beantwoord nu de volgende vragen.
1. Welke plastiden zijn aanwezig in een blaadje van waterpest?
A. Chromoplasten
B. Chloroplasten
C. Leukoplasten
2. Welke plastiden zijn aanwezig in een vliesje van een rode ui?
A. Chromoplasten
B. Chloroplasten
C. Leukoplasten
3. Als een rozenbottel rijp wordt, verandert de kleur van groen naar rood.
Welke verandering in de plastiden is hiervan de oorzaak?
A. Chromoplasten zijn overgegaan in chloroplasten.
B. Chloroplasten zijn overgegaan in chromoplasten.
4. Je ziet een aardappelplant.
Waar bevinden zich de leukoplasten?
A. In de aardappelen.
B. In de stengels en bloemen.
Stap6
Pagina 6
Cellen nader bekeken vmbo-b12
Eindtoets
Je sluit deze opdracht af met het maken van een toets.
Probeer een zo hoog mogelijke score te halen.
Klik op start om te beginnen.
Succes!
Cellen nader bekeken
kn.nu/6uo72
1 van 6
Dierlijke en/of plantaardige cel?
Een celkern vind je .....
a. alleen in dierlijke cellen
b. alleen in plantaardige cellen
c. zowel in dierlijke als in plantaardige cellen
2 van 6
Dierlijke en/of plantaardige cel?
Chromoplasten (bladgroenkorrrels) vind je .....
a. alleen in dierlijke cellen
b. alleen in plantaardige cellen
3 van 6
Dierlijke en/of plantaardige cel?
Een celwand vind je .....
a. alleen in dierlijke cellen
b. alleen in plantaardige cellen
4 van 6
Welk onderdeel van de cel wordt omschreven?
Pagina 7
Cellen nader bekeken vmbo-b12
Een stroperige vloeistof waarin organellen drijven.
Het bestaat voor 60 tot 95% uit water.
a. vacuole
b. cytoplasma
5 van 6
Welk onderdeel van de cel wordt omschreven?
De buitenste laag van het kernplasma.
a. celwand
b. kernmembraan
6 van 6
Voorbeelden van plastiden zijn chloroplasten, chromoplasten en leukoplasten.
Leukoplasten zijn .....
a. zetmeelkorrels
b. kleurstoffen
Pagina 8
Cellen nader bekeken vmbo-b12
Begrippenlijst
Cellen nader bekeken
Cel
Kleinste organisatie-eenheid (bouwsteen) van een organisme.
Protoplasma
De inhoud van een cel, bestaande uit het cytoplasma en de kern.
Celkern
Het deel van een cel dat erfelijke informatie (chromosomen) bevat.
Organisme
Een levend wezen: een bacterie, schimmel, plan
Organismen vertonen levensverschijnselen, zoa
voortplanten, zich voeden en reageren.
Cytoplasma
Vloeistof waarin alle celonderdelen liggen.
Organel
Onderdeel van een cel met een bepaalde functie
Celmembraan
Buitenste deel van een cel dat de cel vorm geeft en zorgt dat het
celplasma in de cel blijft.
Kernmembraan
De buitenste laag van het kernplasma.
Celwand
Stevige structuur rondom een cel; bestaat uit cellulose. Komt voor
bij bacteriën, schimmels en planten.
Vacuole
Ruimte in een cel gevuld met vocht. Een planten
grote centrale vacuole, dierlijke cellen hooguit en
Plastiden
Verzamelnaam voor verschillende soorten korrels; chloroplasten,
chromoplasten en leukoplasten. Komen voor in het cytoplasma
van plantencellen.
Celwand
Stevige structuur rondom een cel; bestaat uit cellulose. Komt voor
bij bacteriën, schimmels en planten.
Pagina 9
Planten
Organismen waarvan de cellen een celkern hebb
celwand, meestal met bladgroenkorrels. Er besta
eencellige (eencellige algen) als meercellige pla
bladgroenkorrels doen planten aan fotosynthese
producenten (ze maken voedsel).
Vacuole
Ruimte in een cel gevuld met vocht. Een planten
grote centrale vacuole, dierlijke cellen hooguit en
Cellen nader bekeken vmbo-b12
Over dit lesmateriaal
Colofon
Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
04 juli 2017 om 12:07
Licentie
Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons
Naamsvermelding 3.0 Nederlands licentie. Dit houdt in dat je onder de
voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken
te maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie
Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Leerniveau
VMBO basisberoepsgerichte leerweg, 1; VMBO basisberoepsgerichte leerweg,
2;
Leerinhoud en
Biologische eenheid; Biologie; Opbouw van leven;
doelen
Eindgebruiker
leerling/student
Moeilijkheidsgraad gemiddeld
Studiebelasting
3 uur en 0 minuten
Trefwoorden
leerlijn, rearrangeerbare
Pagina 10
Cellen nader bekeken vmbo-b12
Download