AES (atomaier emissie spectrofotometer)

advertisement
Gemaakt door : Renatto Jandroep LO42b
 Wat
doet een AES
 Werking van de AES
 Instellen voor gebruik
 Vragen?

o

Het betreft een indirecte techniek, de gemeten waarden worden
vergeleken met de waarden die afkomstig zijn van het standaard
Door de temeratuur in de vlam komen de elektronen in
aangeslagen toestand
Als de elektron terug gaat naar de grondtoestand, komt bij deze
overgang energie vrij in de vorm van een foton
Lithium
Kalium
Natrium
Schematische tekening AES




Het vloeibare monster word opgezogen door een dunne naald
Het komt in de verstuivingskamer terecht in de vorm van fijne
druppeltjes
De kleine druppeltjes gaan in de vlam
De verbindingen in de vlam worden onderbroken, en er ontstaan
atomen


Atomen komen in een aangeslagen toestand aan bij de hitte
Wanneer dat atoom die energie afstaat tijdens het vervallen naar
de grond toestand, gebeurt dat in de vorm van een foton.
Foton
kern
kern


Het licht wordt door de spiegel en lens gebundeld op de
monochromator
De lichtintensiteit wordt gemeten door een fotomultiplier
Monochromator
Fotomultiplier

Controleer en vul indien nodig de U-Tube met gedestilleerd
water


Draai de perslucht en de propaantoevoer open
Druk de POWER knop in voor de ontsteking van de vlam


Vul een monsterbeker met lithium oplossing (30 mmol.l)
Zuig op zijn minst 5 minuten lang lithium oplossing in de brander

Ververs deze oplossing en stel de lithium concentratie in met de
SET Li/K knop

Zet de Kalium en Natrium op 0 met de ZERO knop op beide
kanalen


Vul een monsterbeker met je verdunde standaard oplossing
Stel met de BALANCE knop de concentratie Kalium op (5,0) en
Natrium op (140)
5,0
140





Controleer je blanco en standaard instellingen
Vul je monsterbeker met je verdunde monster, plaats deze onder
de naald en lees de uitslag van het display
Na afloop van de meting laat je de AES min. 5 min demiwater
opzuigen om het apparaat de spoelen
Zet de propaantoevoer uit en wacht tot het lampje NO GAS gaat
branden
Sluit de persluchtaf en zet het apparaat uit, door op de POWER
knop te drukken.
Download