praktische uitleg.

advertisement
TOEGANG TOT ONZE EMAIL ADRESSEN VOOR INTERNET EXPLORER GEBRUIKERS
De IE browser heeft problemen wanneer men op de knop klikt die toegang geeft tot onze lijst.
Men lost dit op door onze site aan de “vertrouwde sites” toe te voegen.
Praktisch gaat men als volgt tewerk:
Open onze site,
Ga naar "extra",
Kies "internetopties",
Neem het tabblad "beveiliging"
Klik de "vertrouwde sites" aan,
Druk op de knop "websites",
Het vak "serververificatie https" onderaan links mag niet aangevinkt staan,
Klik op de knop "toevoegen",
Onze site komt nu bij de lijst van "vertrouwde sites"
Klik onderaan op OK
Nu heb je toegang tot de lijst ..... mits invoeren van ons paswoord
Opmerking: indien je een “IE shield” hebt (bij weinig mensen het geval) moet je dit eerst afzetten
Hierna volgt de uitleg nog eens visueel:
Download