Voor een reële DRP-toestand verbindt de opdrachtnemer er zich toe

advertisement
Bijlage 1 bij bestek nr. 2017/06
Behoeften aan hardware op de DRP-site
A. Mainframe
A.1.
CPU
De opdrachtnemer moet een IBM-mainframe ter beschikking stellen die compatibel is met de
momenteel gebruikte software.
Het moet minstens gaan om (in orde van voorkeur):
1.
een IBM zEnterprise z13-z13s
2.
een IBM zEnterprise EC12-BC12 (zEC12-zBC12)
3.
een IBM zEnterprise 114 (z114).
Deze mainframe moet minstens 1 CP processor CP en 1 IFL processor aan boord hebben:

minimumvermogen van de CP processor: 100 MIPS of MSU 12

minimumvermogen van de lokale IFL processor(s):1000 MIPS

minimum levend geheugen (RAM) van 48 GB (zonder HSA)
A.2.
Perifere connectica en communicaties
De voorgestelde mainframe zal uitgerust zijn met

minstens 4 kaarten van het type OSA-express3 1000baseT met elk minstens 2 poorten

minstens 4 poorten van het type Ficon-express4 aan minimum 4 Gbits SX.
A.3.
Input/output completion port (IOCP)
De opdrachtnemer zal de IOCP creëren, genereren en installeren.
Hij zal hierbij de precieze informatie volgen die meegedeeld wordt door de IT-ploeg van Fedris.
B. Servers
B.1.




B.2.



Hardware voor applicatieservers:
minstens 2 fysieke (consolidatie)servers
ondersteuning van de software VMWare ESXi 5.5 en 6.5
Cores:

minstens 16 Cores, verdeeld over de fysieke servers (maximum 4 per server)

van het type Intel Xeon HT (minstens 2,6 GHz)
RAM:

in het totaal 512 GB RAM beschikbaar op de fysieke servers
netwerkverbindingen:

minstens 8 Gigabit verbindingen naar een centrale switch (zie bijlage 2);
minimum 4 verbindingen van 4 Gb/s per server

minstens 2 vezels van 4 GB te connecteren met de SAN switch(en) die verbonden is
(zijn) met de hosted disk array, minimum 1 vezel van 4 Gb/s per server
Hardware voor VDI-servers: minstens 2 fysieke (consolidatie)servers
ondersteuning van de software VMWare ESXi 5.5 en 6.5
Cores:

minstens 16 Cores, verdeeld over de fysieke servers (maximum 8 per server)

van het type Intel Xeon HT (minstens 2,6 GHz)
RAM:

in het totaal 256 GB RAM beschikbaar op de fysieke servers
1
Bijlage 1 bij bestek nr. 2017/06

netwerkverbindingen:

minstens 8 Gigabit verbindingen naar een centrale switch (zie bijlage 2);
minimum 4 verbindingen van 4 Gb/s per server

minstens 2 vezels van 4 GB te connecteren met de SAN switch(en) die verbonden is
(zijn) met de hosted disk array,
bij 2 fysieke servers minstens 1 vezel van 4 Gb/s per server
C. Clientposten
De opdrachtnemer moet minstens 40 clientposten ter beschikking stellen met volgende kenmerken:

processor met kloksnelheid van minsten 3,0 GHz

RAM van minstens 4 GB

scherm van minstens 17 inch

muis en toetsenbord

kaartlezer voor e-ID

netwerkkaart, minstens Ethernet 100 Mb/s

harde schijf van minstens 60 GB, ideaal zelfs 200 GB.
D. Intern netwerk en externe connecties
D.1.
Voortdurende toestand
Fedris moet steeds toegang hebben tot de beheersconsole van haar hosted schijveneenheid.
Deze toegang moet beveiligd gebeuren via een gehuurde lijn (minstens 100 Mb/s) tussen de DRP-site
en de beheerder van het extranet van de sociale zekerheid (Smals, Nijverheidslaan, Anderlecht).
De opdrachtnemer moet eigenaar zijn van die lijn en deze via de opdracht permanent ter
beschikking stellen van Fedris.
Smals levert en beheert de extranetrouter die geïnstalleerd wordt in de DRP-site.
Hierna het gewenste schema, met de permanente uitrusting in rood.
2
Bijlage 1 bij bestek nr. 2017/06
D.2.
Toestand bij DRP
Bijkomend bij deze voor de permanente behoeften (zie vorig punt) stelt de opdrachtnemer bij DRP
volgende elementen en verbindingen ter beschikking:

een specifieke router aangeduid als “BCSS” die het protocol DSLW+ ondersteunt

een centrale switch (layer 3) die de VLAN’s kan beheren

er wordt on-site ondersteuning gevraagd om LACP op de switch te configureren

de centrale switch heeft minstens 29 connecties: 20 voor servers, 6 voor de mainframe,
1 voor de DS-console en 2 voor de routers (extranet en BCSS)
Hierna het gewenste netwerkschema bij DRP.
E. Multifunctionele kopieertoestellen
De opdrachtnemer stelt 3 multifunctionele kopieertoestellen (kopie-print-scan) ter beschikking met
een capaciteit van minstens 30 blad/minuut. Deze multifunctionele toestellen worden verbonden
met het intern netwerk toebedeeld aan Fedris.
F. Cassettedrives
Voor een reële DRP-toestand verbindt de opdrachtnemer er zich toe minstens 2 cassettelezers ter
beschikking te stellen van het type TS 1140, en dit binnen de 72 uur nadat Fedris dit uitdrukkelijk
gevraagd heeft bij een effectieve DRP-toestand.
3
Download