Beleidsvoorstellen voor minister van Werk Kris Peeters

advertisement
Een betere toegang tot de schuldsaldoverzekering in beleidsverklaring Peeterswebbericht
Op 13 november 2014 stelde minister Peeters de beleidsverklaring “economie en consumenten”
voor in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij kondigde aan dat hij werk zal maken “van de
concrete uitvoering van de wettelijke regeling waarmee consumenten met een verhoogd
gezondheidsrisico een schuldsaldoverzekering kunnen bekomen”. De Vlaamse Liga tegen Kanker
(VLK) juicht dit toe maar dringt aan op een grondige jaarlijkse evaluatie. Verzekeraars zijn immers
nog altijd niet verplicht een schuldsaldoverzekering aan te bieden. Er moet bovendien nauw op
toegezien worden dat verzekeraars de plicht om een weigering of medische bijpremie te
motiveren, ernstig nemen.
Voor mensen die kanker of een ander ernstig gezondheidsprobleem overleefd hebben, is de nieuwe
regeling goed nieuws. Nu hebben zij het vaak moeilijk om een schuldsaldoverzekering af te sluiten: ze
worden een erg hoge premie aangerekend of zelfs gewoon geweigerd door de
verzekeringsmaatschappijen. Zo'n verzekering is echter essentieel voor de financiële bescherming
van mensen die geld lenen om een huis te kunnen kopen.
Dankzij de nieuwe regeling, die in werking treedt op 1 januari 2015, treden enkele maatregelen in
werking die de toegankelijkheid van een schuldsaldoverzekering zullen verbeteren:

De medische vragenlijsten die een verzekeraar gebruikt om het gezondheidsrisico van de
klant in te schatten, worden aan strengere regels onderworpen.

Bij elke klant die te maken krijgt met een medische bijpremie of een weigering omwille van
medische redenen moeten verzekeraars schriftelijk en gedetailleerd motiveren waarom ze
iemand weigeren of een verhoogde premie vragen.

Wie niet akkoord gaat met een weigering of een verhoogde premie (van minstens 75%), kan
een onafhankelijke herbeoordeling van zijn dossier vragen bij een opvolgingsbureau. In dit
bureau zetelen vertegenwoordigers van de verzekeraars en van de patiënten- en
consumentenverenigingen.

De hoogte van de bijpremie wordt beperkt. Als een klant een medische bijpremie moet
betalen die hoger is dan 125 % van de basispremie, zal een compensatiekas tussenkomen
(met een bovengrens van 800 %).
De VLK, die al jaren pleit voor een gegarandeerde toegang tot een basispakket van
verzekeringen, juicht deze nieuwe regeling dan ook toe, maar ziet ook enkele redenen tot
bezorgdheid. Zo dreigt de motivatieplicht ernstig uitgehold te worden, omdat de
verzekeringsonderneming geen inzage moet geven in bedrijfseigen informatie zoals acceptatieen tariferingsregels. Bovendien is de toegang tot de schuldsaldoverzekering nog altijd niet
gegarandeerd: als een verzekeraar na de herbeoordeling van het opvolgingsbureau beslist om
een contract aan te bieden, moet hij de voorwaarden volgen die het opvolgingsbureau voorstelt,
maar hij kan ook nog altijd weigeren om een contract aan te bieden.
De VLK roept minister Peeters dan ook op om grondig werk te maken van de jaarlijkse evaluatie
die de nieuwe regelgeving voorziet. Dankzij objectieve en transparante gegevens over de
geboekte vooruitgang en over overblijvende knelpunten kan de huidige regeling eventueel
verder verfijnd worden.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards