Annexe 3 liste des codes rejet_NL_201601

advertisement
Bijlage 3: lijst van de verwerpingscodes
Code
011
012
120
130
240
250
260
261
270
280
290
300
310
320
322
330
331
333
350
360
380
Beschrijving
De code "type van het element" is ongeldig.
Incoherentie tussen de rubrieken betreffende een C5. Om het gevraagde type overdracht te identificeren, moet één van de twee rubrieken "moet
worden" (62 of 63) gelijk zijn aan de overeenstemmende rubriek "er staat" (9 of 24) (ongeacht of zij ingevuld zijn of blanco/0 zijn). De andere
rubriek moet verschillend zijn. De overdracht zal gebeuren op deze rubriek.
De geboortedatum is ongeldig of werd niet vermeld.
De geboorteplaats is ongeldig.
Het nummer van het dossier is ongeldig.
De periodiciteit is ongeldig.
De begindatum van het pensioen is ongeldig.
De begindatum van het pensioen is groter dan de begindatum van het recht.
De begindatum van het recht is ongeldig.
De code "type pensioen" of "type aanvullend voordeel" is niet correct.
De code "administratieve of juridische toestand" is niet correct.
De code "type contracterende werkgever" is niet correct.
De code gezinslast is niet correct.
De code voordeel is niet correct.
De code voordeel komt niet overeen met de code "administratieve of juridische toestand".
De code "aard van het voordeel" is niet correct.
Deze instelling is in het Pensioenkadaster enkel gekend als uitbetalingsinstelling van legale pensioenen, de rubriek 33 "Aard van het voordeel" mag
enkel de waarden 11 of 21 bevatten.
Deze instelling is in het Pensioenkadaster enkel gekend als uitbetalingsinstelling van extra legale pensioenen, de rubriek 33 "Aard van het voordeel"
mag enkel de waarden 12 of 22 bevatten.
De code "oorsprong van het recht" is niet correct.
De begindatum van de wijzigingsperiode van het recht is ongeldig.
De afsluitingsdatum van het recht is ongeldig.
390
391
400
401
440
450
451
470
480
490
500
510
511
520
530
540
550
560
610
620
640
705
708
711
715
716
Het brutobedrag is niet correct. Het mag niet nul zijn, behalve als er minstens één bijzondere regel is. Voor een D4 moet het brutobedrag gelijk
zijn aan nul.
De maandelijkse waarde van het brutobedrag van het pensioen mag niet hoger zijn dan 40.000,00 EURO.
Het bedrag vatbaar voor voorheffing is niet correct. Het bedrag vatbaar voor voorheffing mag niet hoger zijn dan het aangegeven brutobedrag. Voor
een D4 moet het bedrag vatbaar voor voorheffing gelijk zijn aan nul.
De som van de bedragen vatbaar voor voorheffing, de ZIV-inhouding en de solidariteitsafhouding mag niet groter zijn dan het brutobedrag.
De maand van betaling is ongeldig. Het jaar moet groter zijn dan of gelijk aan 1980 en kleiner dan het lopende jaar + 6 maand.
De beginmaand van de referteperiode is ongeldig. Het jaar moet groter zijn dan of gelijk aan 1980 en kleiner dan het lopende jaar + 6 maand.
De referteperiode van de betaling komt niet overeen met de hierin aangegeven periodiciteit.
De code "echtgenoot ten laste" is niet correct.
Het aantal kinderen ten laste is niet numeriek.
Het aantal andere personen ten laste is niet numeriek.
Het aantal bijzondere regels is ongeldig.
De code "bijzondere regel" is niet correct.
Dezelfde code “bijzondere regel” is verschillende keren aanwezig in
hetzelfde elementtype.
De code "ZIV-inhouding" is niet correct.
Het teken van het bedrag van de ZIV-inhouding is niet correct. Voor een element van het type D1 moet het "+" zijn, voor een D2 kan het "+" of "-"
zijn.
Het bedrag van de ZIV-inhouding is ongeldig.
Het teken van het bedrag van de solidariteitsafhouding is niet correct. Voor een element van het type D1 moet het "+" zijn, voor een D2 kan het "+"
of "- " zijn.
Het bedrag van de solidariteitsafhouding is ongeldig.
De instelling die overneemt moet dezelfde zijn als de huidige instelling. Een transfer van organisme via een C5 wordt niet aanvaard
Het aangegeven INSZ is foutief. Het moet numeriek zijn, verschillend van nul en met een correct controlegetal.
Transfers met ingangsdatum worden niet langer aanvaard.
Er bestaat reeds een gekend recht (C1) in het pensioenkadaster.
Er bestaat nog geen recht (C1) in het pensioenkadaster.
Er bestaat nog geen recht in het pensioenkadaster.
De referteperiode van de betaling komt niet overeen met een geldige periode rekening houdend met de periodiciteit en de geldigheidsperiode van
het in het pensioenkadaster geregistreerde recht.
Er bestaat reeds een betaling met dezelfde referteperiode in het pensioenkadaster.
717
719
719b
722
723
724
725
740
743
747
750
753
756
757
758
759
760
762
763
Er bestaat geen betaling van het type D1 of D2 in het pensioenkadaster voor de betreffende referteperiode.
De creatiedatum van het document die gebruikt wordt om een element D2 aan te geven, moet groter zijn dan of gelijk aan de creatiedatum van het
document van het vorige element D1 dat werd aangegeven voor dezelfde betaling. De creatiedatum van het document die gebruikt wordt om een
element D2 aan te geven, moet groter zijn dan de creatiedatum van het document van het vorige element type D2 of D5 dat werd aangegeven voor
dezelfde betaling.
Als er meer dan één D2 element is aangegeven in eenzelfde aangifte voor eenzelfde recht en eenzelfde referentieperiode, dan worden al deze D2
elementen verworpen.
De afsluitingsdatum van het recht mag normaal niet vallen voor de einddatum van de referteperiode van een betaling (element van het type D1)
die gekend is in het pensioenkadaster.
De afsluitingsdatum van het recht mag niet vallen voor de begindatum van het recht (element van het type C1) die gekend is in het
pensioenkadaster.
De begindatum van de wijzigingsperiode van het recht valt voor de begindatum van het recht.
De creatiedatum van het document die wordt gebruikt om een element C1 aan te geven, moet groter zijn dan de creatiedatum van het document
van de vorige aangifte waarin zich aangifte-elementen C3/C4 bevonden.
Het overeenstemmende recht is afgesloten.
Het recht is reeds geannuleerd (C4).
De bedragen komen niet overeen met de reeds geregistreerde betaligen voor de ZIV-inhouding en/of solidariteitsafhouding.
Er bestaat reeds een recht voor de nieuwe sleutel die gevraagd wordt in de transfer.
Het recht bestaat niet of werd geannuleerd. Er werd geen enkele transfer uitgevoerd.
De creatiedatum van het document die gebruikt wordt om een element C2 aan te geven, moet groter zijn dan de creatiedatum van het
document van het vorige element C2 dat werd aangegeven voor hetzelfde recht.
De creatiedatum van het document die wordt gebruikt om een element C3/C4 aan te geven, moet groter zijn dan de creatiedatum van het
document van de vorige aangifte waarin zich aangifte-elementen Cx bevonden voor hetzelfde recht.
De creatiedatum van het document die wordt gebruikt om een element D1 aan te geven, moet groter zijn dan de creatiedatum van het document
van de vorige aangifte waarin zich aangifte-elementen D4 bevonden.
De creatiedatum van het document die wordt gebruikt om een element D4 aan te geven, moet groter zijn dan de creatiedatum van het document
van de vorige aangifte waarin zich aangifte-elementen D1/D2 bevonden.
De nieuwe begindatum van het pensioen vermeld in de C2 is groter dan de begindatum van het recht reeds gekend in het pensioenkadaster.
De begindatum van een recht kan enkel gewijzigd worden door een C2 op voorwaarde dat de C2 geen andere rubriek van het recht wijzigt.
Er bestaan betalingen voor dit recht. De betalingen moeten geannuleerd worden voor het recht kan geannuleerd worden.
Download