BAMBINI Project

advertisement
Project gefinancierd door „Intelligent Energy Europe“
een programma van de Europese Unie
www.mobile-bambini.eu
IEE/08/631/SI2.528417
Duur van het project: 36 maanden
Augustus 2009
supported by
Samenvatting van het BAMBINI
BAMBINI heeft als doel de aanwezigheid van
zachte vervoerswijzen in het leven van kinderen
te vergroten, ouders te motiveren om zich
duurzaam te verplaatsen om zo duurzame
mobiliteit te socialiseren bij jonge kinderen.
IEE/08/631/SI2.528417
Duur van het project: 36 maanden
Augustus 2009
supported by
Toepassingsgebieden
 Ontwikkelen van speelgoed en boeken;
 Promoten van de BAMBINI-inhoud tijdens de zwangerschap en de
eerste maanden na de geboorte;
 Motiveren van ouders (en kinderen) om zich duurzaam naar het
kinderdagverblijf te verplaatsen;
 Ontwikkelen van sensibilisatiecampagnes- en activiteiten naar
kinderen in kleuterscholen;
 Introduceren van autoluwe gebieden en speelstraten.
supported by
Belangrijkste te verwachten resultaten:
 Een verbetering van de gezondheid van kinderen, een
reductie van uitstoot, daling van energieverbruik en
geldbesparing;
 De implementatie van ondersteunend materiaal en
sensibilisatiecampagnes en –activiteiten;
 Toepassingen, concepten, methoden die te gebruiken
zijn in Europa.
supported by
Achtergrond
Feiten die de redeneringen achter BAMBINI
verduidelijken:
 Socialisatie en conditionering richting
gemotoriseerde vervoerswijzen starten in de
prille kindertijd
 De auto-industrie investeren zeer sterk in
advertenties om een emotionele link te creëren
met hun producten.
 Een meerderheid van het speelgoed (66%)
staat in verband met gemotoriseerde
vervoerswijzen.
 Kinderen bewegen steeds minder in hun
dagelijkse leven. Dit is onder andere te wijten
aan het toenemende gebruik van de auto voor
de korte verplaatsingen.
IEE/08/631/SI2.528417
Duur van het project: 36 maanden
Augustus 2009
supported by
Reactie BAMBINI
Invloed uit te oefenen op het mobiliteitsgedrag
van kleine kinderen en hun ouders, van bij de
geboorte tot in de kleuterklas, een levensfase
waarbij de belangrijkste gedragsparameters
bepaald worden.
supported by
Doelstellingen
 De industrie motiveren ander
speelgoed te produceren
 Communiceren over duurzame
transportwijzen Communicatie issues
of alternatieve transport in prenatale
cursussen
 Ontwikkelen van
sensibilisatieprogramma‘s voor
kinderdagverblijven
 Integreren van de BAMBINI inhoud in
vormingen voor kinderverzorg(st)ers
en kleuterleid(st)ers – en het creëren
van lange termijn effecten en
voordelen
IEE/08/631/SI2.528417
Duur van het project: 36 maanden
Augustus 2009
supported by
Doelstellingen 2
 Het mogelijk maken van de veranderen van straten in
autoluwe woonstraten en speelstraten.
 Het verspreiden van de BAMBINI kennis en goede
voorbeelden.
 Bevorderen van een gezondere levensstijl,
energiebesparing en de reductie van uitstoot.
supported by
Verwachte resultaten
 Vernieuwend speelgoed met als thema
duurzame verplaatsingswijzen;
 Brochure „woonzones en speelstraten“;
 Materialenset, sjablonen en richtlijnen voor de
toepassingsgebieden;
 Lokale transfer van know-how;
 Prentenboeken over duurzame mobiliteit;
 Ontwikkeling van materialen voor hogescholen
en universiteiten.
IEE/08/631/SI2.528417
Duur van het project: 36 maanden
Augustus 2009
supported by
Consortium
Project Coordinator:
Mr. Karl Reiter - E-Mail: [email protected] - Tel: +43/316/810451-23
Austrian Mobility Research, FGM-AMOR, Austria
Project Partners:











Centre for Health and Development Murska Sobota, Slovenië
Mobiel 21, België
DTV Consultans B.V. Nederland
BAJO – Wojciech Bajor, Polen
Agency for Energy and Environment’s Protection Mangagement – Brasov,
Roemenië
Agency for Engery, Environment and Sustainable Development Salerno, Italië
Energy Agency of Plovdiv (EAP), Bulgarije
City of Munich, Department of Public Order, Duitsland
REACM – Development Agency of Eastern Thessaloniki, Griekenland
Regional Agency for Environment and Energy Ile de France, Frankrijk
Municipality of Hisar, Bulgarije
IEE/08/631/SI2.528417
Duur van het project: 36 maanden
www.mobile-bambini.eu
Augustus 2009
Download