De Vredesconferentie van Stockholm in 1917 - Amsab

advertisement
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis
De Vredesconferentie van Stockholm in 1917
In 1917, het kanteljaar van de Eerste Wereldoorlog, probeerden
socialisten van verschillende strekkingen en enkele nationale delegaties een vredesconferentie te organiseren in
Stockholm. Documenten en foto's hiervan kan je nu raadplegen op een website van het IISG.
De conferentie was een poging tot informele diplomatie. Bij de organisatoren bevond zich de Belg Camille Huysmans,
toenmalig secretaris van de Tweede Internationale. De overheden van de betrokken staten volgden het gebeuren met
grote aandacht, en over het algemeen ook met het nodige wantrouwen. Uiteindelijk vond de conferentie nooit plaats,
maar de vredesgedachte werd er opeens een stuk concreter door, en als een positieve utopie in het toenmalige
oorlogsklimaat naar voren gebracht.Â
De inspanningen van de internationale sociaaldemocratie om deze conferentie in Stockholm - in het neutrale Zweden  te organiseren, leverden een schat aan archiefmateriaal op, dat verspreid is over verschillende archieven.
Martin Gras van het Zweedse Archief en Bibliotheek van de Arbeidersbeweging in Stockholm verzamelde in 2004
protocollen, persberichten en andere documenten van de Nederlandse en Scandinavische organisatiecomités en van de
delegaties die naar Stockholm afreisden. Samen geven ze een beeld van de hoop en de grote verwachtingen, als
tegengestelde van de machtspolitiek en de nationale belangen die het conflict beheersten. Tegelijk tonen ze ook de
verdeeldheid van de socialistische partijen.
Op een website van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) worden 148 gedigitaliseerde
documenten gepresenteerd, in hun oorspronkelijke taal, met Duitse vertaling en annotaties, net als een selectie van
foto's van de voorbereidingen op de conferentie. Amsab-ISG droeg uit zijn collectie verschillende documenten bij, onder
meer briefwisseling van Camille Huysmans met de andere organisatoren.
De Vredesconferentie van Stockholm 1917 op de IISG-website (148 pagina's, foto's)
http://www3.amsab.be
Powered by Joomla!
Gegenereerd op: 18 July, 2017, 16:39
Download