HU powerpoint-presentatie

advertisement
Auteursrecht in het onderwijs
Dick Vestdijk, Leendert Jan Wieberdink, Marleen Nijhuis
HU Bibliotheek – januari 2015
Zaak Saskia Noort-Liselotte Stavorinus
Zaak Saskia Noort-Liselotte Stavorinus




Rechtszaak over vermeende gekopieerde
elementen door Stavorinus
Noort 29 elementen aangedragen waarop
auteursrecht geschonden zou zijn
Rechter oordeelt dat elementen te banaal en
triviaal zijn
Stavorinus heeft geen auteursrechtelijk
beschermde elementen van De Eetclub
overgenomen en Het Reservaat maakt
daarom geen inbreuk op de auteursrechten
van Noort
Wat is auteursrecht?
Artikel 1 Auteurswet
Het auteursrecht is het exclusieve recht
van de MAKER
van een auteursrechtelijk beschermd WERK
om dit OPENBAAR te MAKEN
en te VERVEELVOUDIGEN
behoudens de BEPERKINGEN bij de wet
gesteld.
Begrippen




De maker is degene die het werk gemaakt
heeft
Ieder voortbrengsel op het gebied van
letterkunde, wetenschap of kunst, is een werk
Openbaarmaking : uitgeven van een werk
op papier, uitlenen, voordracht in het
openbaar, toegankelijk maken van een artikel
via een computernetwerk
Verveelvoudiging : drukken, kopiëren,
scannen, uploaden, bewerken, vertalen en
opslag in elektronisch geheugen
Welk werk is auteursrechtelijk
beschermd?

een eigen oorspronkelijk karakter heeft

met een persoonlijk stempel van de maker

een werk moet voldoende origineel te zijn om
auteursrechtelijk beschermd te zijn
Uitzonderingen voor onderwijs

1. Vertoningsbeperking

2. Citaatrecht

3. Onderwijsbeperking
Vertoningsbeperking




Een beschermd werk mag zonder
toestemming van de rechthebbende worden
vertoond of ten gehore gebracht in het kader
van onderwijs zonder winstoogmerk
Moet fysiek in de onderwijsinstelling zelf
plaatsvinden
Deel uitmaken van onderwijsprogramma
Een kopie van bv. filmpje op een digitale
leeromgeving zetten, zodat studenten het
thuis kunnen zien, mag niet
Citaatrecht

Zowel woord als beeld

Bronvermelding

Functioneel zijn, geen versiering/opleuking

Kort gedeelte

Linken (=vorm van citeren) mag wel
Onderwijsbeperking

Delen mogen gekopieerd en openbaar
gemaakt worden

Overeenkomst met Stichting Pro

Ter toelichting bij onderwijs

Bronvermelding

Billijke vergoeding aan rechthebbende
Creative Commons-licentie
Vragen uit de praktijk
Malavoda, 2014
Vragen uit de praktijk 1



Wat zijn de rechten van studenten? Het komt
wel eens voor dat docenten/begeleiders
auteurschap claimen op (afstudeer) werken
van studenten. Heeft de HU daar regels voor?
In hoeverre ben je als medewerker individueel
verantwoordelijk voor het hergebruik van
materiaal van derden?
“Maar is daar eigenlijk wat over op papier
gezet” ?
Vragen uit de praktijk 2




Wie is er verantwoordelijk voor gebruik van het
toegevoegde beeld- en/of geluidsmateriaal ?
Een veel gestelde vraag van docenten is ook of
zij het materiaal mogen gebruiken op andere
scholen.
Hoe lang mogen gebruikte fragmenten zijn?
Van welke sites kunnen we probleemloos
audiovisueel materiaal halen en in de video’s
gebruiken? Niet linken maar echt downloaden
en verwerken in video’s voor onderwijs .
Vragen uit de praktijk 3

Wie is de eigenaar van het door ons
gemaakte materiaal. Volgens mij de HU tenzij
anders is overeengekomen?
Wat kunnen wij doen om ons zoveel mogelijk
in te dekken? Bronvermelden!
detail kaart Afrika, na 1681
(Visscher & Schaep, z.j.)
Vragen?

http://www.auteursrecht.hu.nl

[email protected]
Gebruikte afbeeldingen:
Afbeelding Saskia Noort en Liselotte Stavorinus van Tzum literair weblog. Opgehaald van
http://www.tzum.info/2015/01/nieuws-liselotte-stavorinus-mag-van-rechter-onbeperkt-putten-uitde-eetclub-van-saskia-noort/ 2 januari 2015
Visscher, N. & Schaep, G (na 1681). AFRICAE ACCURATA TABULA. Uit Atlas Van der Hagen,
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Opgehaald van
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/KONB01:404/ 7 januari 2015
Malavoda (2014) Irrungen und Wirrungen., Irrgarten Schönbrunn. opgehaald van Flickr 7 januari
2015: https://www.flickr.com/photos/malavoda/14198487357/,
CC BY-NC-ND
Download