De Anunnaki De bewoners van de 10e planeet Nibiru

advertisement
De Anunnaki
De bewoners van de 10e planeet Nibiru begonnen onze aarde zo´n 450.000
jaar geleden te verkennen. 300.000 jaar geleden hebben de Anunnaki de
Neanderthalers genetisch gemanipuleerd en de Homo Sapiens gevormd.
Klinkt vergezocht? Tegenwoordig kan men ook mensen en dieren klonen en
voor we het weten zijn computers gewoon DNA-schakelingen, dus waarom
zouden buitenaardse bezoekers het niet gekund hebben?
Zecharia Sitchin
Sitchin is globaal geroemd door zijn ontcijfertalent. Hij heeft de wereld reeds
meerdere malen bewezen dat hij in staat is om duizenden jaren oude teksten
te vertalen. Begin de jaren 70 begon Sitchin met het onderzoeken van de
oude Sumerische geschriften. Tot op heden komen nog nieuwe vertalingen
aan het licht. De meeste steentabletten waarop Sumerische teksten zijn
gevonden zijn zo'n 6000 jaar oud. Het Sumerische tijdperk dus...
Aan de hand van de Sumerische geschrifen gaf Sitchin een geheel nieuwe
kijk op onze geschiedenis en die van onze planeet. Onze planeet zou
oorspronkelijk veel groter geweest zijn. Miljarden jaren geleden kwam een
gigantische planeet (de 10e planeet) ons zonnestelsel binnen en botste die
tegen de aarde op. Daardoor werd de helft van de aarde vernietigd. De
brokstukken hiervan zitten in de asteroìdengordel tussen Mars en Jupiter.
De inslag zou zich in de Pacifische Oceaan bevinden. Het is namelijk niet
normaal dat er zo´n grote gat (want dat is de Pacifische Oceaan) in onze
planeet zit.
De 10e planeet wordt getoond op een stukje
Sumerische kunst. In deze voorstelling hebben de
Sumeriërs ALLE planeten en hun correcte
verhoudingen weergegeven. Er is 1 planeet meer
dan onze huidig kennis kan bevestigen. Dit is de
zogeheten 10e planeet,
Planet-X of Nibiru.
De Sumeriërs verwijzen vaak naar Nibiru in hun
teksten. Aan het begin van de Middeleeuwen was
men er nog heilig van overtuigd dat de aarde plat was
en dat de aarde het centrum van het universum was.
De Sumeriërs hadden veel eerder al hun kennis
opgedaan want op de afbeelding zie je duidelijk de
zon als centrum van dit zonnestelsel. Sitchins verdere
bevindingen kun je lezen in zijn boeken of op zijn
webpagina.
Het was sowieso opmerkelijk dat de Sumeriërs de planeten kenden. Onze kennis verbleekt
vergeleken met de superioriteit die de hunne van ons melkwegstelsel had. Door de reizen van
Voyager II kon de mensheid met eigen ogen aanschouwen dat de beschrijving die de Sumeriërs
van Uranus hadden gemaakt, correct was. De Sumeriërs beschreven Uranus ook als 'de tweeling'.
Op de verdere reis van Voyager II bleek dat Neptunus bijna identiek aan Uranus was qua uitzicht.
De Sumeriërs beschreven de aarde als de 7e planeet. Dat klopt, als je begint te tellen vanaf Pluto.
Maar als je vanaf de zon begint te tellen, dan zijn we slechts de derde. Misschien telden de
Sumeriers hun planeten omgekeerd, of misschien waren de kaarten bedoeld als los onderdeel van
een grotere kaart. De ingang bij ieder onderdeel van een kaart is de buitenkant van het stelsel.
vandaar de telling vanaf de rand van het zonnestelsel. De Sumeriërs hebben ons slechts de kaart
van ons huidig stelsel nagelaten. De laatste echte planeet die we ontdekten was Pluto, in 1970.
Behoorlijk recent dus. Eigenlijk strekt de huidige kennis niet zover.
Kennis van DNA
Sitchen vond in de teksten en op de afbeeldingen ook duidelijke verwijzingen naar ons DNAmateriaal. Hieronder zie je enkele voorbeelden:
Hier zie je 2 slangen. Ze houden een laddervormige constructie vast. De
constructie bestaat uit slangen die nauw met elkaar verweven zijn.
Hier zie je een persoon met een vreemd kleed. De buitenste
randen zijn slangen die verbonden zijn door een eliptische lijn.
Opnieuw de slangen die op een
sinusvormige manier ten opzichte van
elkaar krullen. Daaronder opnieuw de
ladderstructuur en en de krullen in de
driehoek doen mij denken aan het
werkwoord 'verbinden'.
Dit is ons DNA. Als je dit DNA vergelijkt met de drie afbeeldingen hierboven, dan
kun je logischerwijs tot een conclusie komen: De Sumeriërs wisten wat DNA was.
Toepassing van hun DNA-kennis
De bewoners van de 10e planeet Nibiru
begonnen onze aarde zo´n 450.000 jaar geleden
te verkennen. 300.000 jaar geleden hebben de
Anunnaki de Homo Habilis genetisch
gemanipuleerd en de Homo Sapiëns gevormd.
Lijkt dat onwaarschijnlijk? Tegenwoordig kan
men ook mensen en dieren klonen...
In de geschriften die Sitchin las vond hij, naast de vermelding van DNA en de structuur ervan, ook
het toepassingsgebied van de mens. Het zou de 'Missing Link' kunnen verklaren. De missing link is
de populaire naam voor het evolutiestadium tussen de Homo Habilis en de Homo Sapiëns. In de
moderne evolutietheorieën zit nog een gat tussen die twee fases. Met andere woorden: we zijn
van aapachtige naar zelfstandig denkend wezen gegaan en we weten niet hoe dat kan. Het
verschil tussen de Neandertaler en de Homo Sapiens is te groot, vooral genetisch en op het
gebied van herseninhoud, om zomaar te hebben plaatsgevonden.
Toen de Anannuki onze planeet bezochten trippelden er Neanderthalers en andere aapachtigen
rond. Volgens de Sumerische geschriften hebben de Anannuki de mens in zijn toenmalige staat
genomen en er hun eigen stempel op gedrukt. Dit deden ze door genmutatie. Op de afbeelding
hieronder zie je een Sumerisch tablet met daarop een voorstelling van het 'scheppingsproces'.
In totaal zijn er 6 tabletten met scheppingstaferen (Enuma Elish) gevonden met daarop
voorstellingen van hoe de mens is gemaakt volgens de Sumeriers. Verwijzen deze 6 tabletten naar
het scheppingsverhaal uit de bijbelse Genesis?
Volgens de geschriften is er dus wel een Adam-figuur geweest. Maar in plaats van geschapen te
zijn door natuurlijke evolutie is die Adam een add-on geweest van diezelfde evolutie. Een soort
upgrade die onze genen hebben ondergaan waardoor we geworden zijn wie we zijn. Na de Adam
kwam natuurlijk de Eva. Door het nemen van de spreekwoordelijke rib, met andere woorden het
nemen van DNA van het nieuwe wezen, kan het andere geslacht gemaakt worden.
Volgens de Sumerische geschriften hebben de Anunnaki goud nodig om hun atmosfeer te
beschermen. Omdat de Anunnaki het beu waren om het goud zelf op te delven kwam de
Anunnakische wetenschapper Enki op het idee om een primitief wezen te scheppen wat hun
arbeid kon overnemen. Toen de hoger geplaatsten aan Enki vroegen hoe hij dat kon realiseren
antwoordde hij: "Het wezen wat we nodig hebben bestaat al, we moeten er enkel ons merkteken
op plaatsen”.
Dit kan refereren naar een DNA-verandering. Meer gedetailleerde informatie vind je op de
website van Zecharia Sitchen.
Download