hier - Therapeuticum Haarlem

advertisement
Praktijkgegevens:
GZ psycholoog:
Ik heb een GZ (gezondheidszorg psycholoog) en een eerstelijns psycholoog registratie . Ik ben
werkzaam als basis generalistisch GGZ psycholoog.
Contracten:
Ik heb met alle verzekeraar contracten afgesloten. Dus met Ohra, CZ, Delta Lloyd, VGZ
Zilverenkruis, DSW, Menzis en Friesland
Behandeltarieven:
Er zijn een aantal trajecten mogelijk: onvolledig (2x), kort (5x), middel (9x), intensief (13x) en
chronisch (13x).
De maximumtarieven zijn (2016):
Onvolledig behandeltraject € 186,71
Kort € 457,43
Middel € 779,40
Intensief € 1.222,15
Chronisch € 1.127,95
Een los consult of als u zonder afzegging niet komt of deze niet voor 24 uur van te voren afmeldt: €
95,89. Dit is weer het maximale tarief: ik reken hiervoor 85 euro.
Dit zijn de maximale tarieven, per contract met de verzekeraar zijn de tarieven anders, gemiddeld zijn
de tarieven 90 % van deze maximale tarieven.
Kwaliteitswaarborg:
Ik heb een intervisie groep, ik volg mijn nascholingen en volg ik de beroepscode van mijn
beroepsvereniging het NIP.
Klachten:
Als u klachten heeft kunt u bij terecht en ook kunt u terecht bij de klachten functionaris van het
therapeuticum: Anne- Marie van Dolder.
Geschillen:
U kunt ook verder terecht bij de psychologenberoepsvereniging het NIP.
Vakantie en calamiteiten:
U kunt terecht bij mijn collega mevrouw Henriette Dekkers, werkzaam in het therapeuticum en
bereikbaar op: 06 51991034.
Wachttijden:
Op dit moment heb ik geen wachttijd voor een intake en behandeling.
Aanmelding:
U kunt mij bellen op: 030-2316791, di en wo ochtend van 8.15-8.45 kunt u direct een afspraak
maken met mij, anders kunt u inspreken dan bel ik u zo spoedig mogelijk op. U kunt mij ook mailen:
[email protected] Soms geeft de huisarts uw nummer, dan bel ik u op. U kunt ook bellen
naar bellen naar: 085-2010138 u krijgt dan een assistente aan de lijn.
Test (Rom):
Bij aanvang van de behandeling krijgt u een test die u online kunt invullen, daarvoor vraag ik u email
adres. Aan het einde van de behandeling krijgt u deze opnieuw. Daarmee is het effect van de
behandeling te meten. Deze gegevens worden anoniem verwerkt.
Mijn achtergrond:
In 1981 ben ik in Utrecht psychologie gaan studeren. Ik heb nog psychologie ‘oude stijl’ kunnen
studeren, d.w.z. dat ik in mijn studie: ‘klinische- en ontwikkelingspsychologie’ vele therapie
richtingen heb kunnen eigen maken: gedragstherapie, cognitieve therapie (R.E.T), experiëntiële
therapie, relatietherapie, hypnotherapie en zelfs een cursus regressie- reïncarnatietherapie.
Voor onderzoek heb mij gericht op de psychologische veranderingen die mensen kunnen doormaken
bij de ziekte kanker. Voor mijn psychopathologiescriptie heb ik mij verder verdiept in de
antroposofische visie op psychopathologie en psychotherapie. Ik heb in mijn studie anderhalf jaar
stage gelopen als eerstelijnspsycholoog. Na de afronding van mijn studie in 1988 ben ik een opleiding
‘Gestalt en Psychosynthese’ gaan doen. Daarna heb ik de opleiding ‘Antroposofische Psychotherapie’
gevolgd. Verder heb ik mij verdiept in vele andere therapievormen.
Na mijn afstuderen heb ik nog stage gelopen in een ziekenhuis en tegelijkertijd kon ik soms
testonderzoek doen bij mensen die in de gevangenis zaten. In een eerstelijns psychologenpraktijk heb
ik mij ‘eerstelijns-registratie’ gehaald. Later haalde ik ook mijn GZ-registratie (gezondheidszorgpsycholoog). Vervolgens werd ik gevraagd door mijn huidige collega om te gaan werken in het
therapeuticum Haarlem. Daar werk ik sinds 1991.
Naast mijn praktijk werk ik in de opleidings-commissie, van de ‘antroposofische psychotherapie
opleiding’, mee in het organiseren, vormgeven van de opleiding en hiervoor inhoudelijk aan het
schrijven. Verder woon ik samen met mijn vrouw, zoon en dochter en in mijn vrije tijd lees ik, maak
ik muziek , sport ik en reis ik graag.
Voor nascholing heb ik de laatste jaren boeiende nascholingscursussen gedaan. Ik heb een E.M.D.R
cursus gedaan , een therapievorm gericht op het verwerken van trauma’s. Ik heb een ‘Mindfulness’
cursus gedaan in: een oorspronkelijk boeddhistische meditatie vorm, die de gedragstherapeuten
geïntegreerd hebben voor de psychotherapie. En E.F.T.: (emotionally focused therapy): een
relatietherapie vorm, die m.n. gevoelsmatig- emotioneel gericht is. Verder ga ik elk jaar naar
Zwitserland voor een internationale meditatie bijeenkomst voor psychologen, dit vanuit de
antroposofische scholingsweg.
Wat is mijn werkwijze?
Als eerstelijns psycholoog werk ik kortdurend. Ik werk zoals elke eerstelijns psycholoog ‘eclectisch’ ,
ik werk niet vanuit één psychologische therapiestroom maar afhankelijk van de persoon en zijn of haar
klacht vorm ik, of eigenlijk is dit een gezamenlijk proces met de cliënt(e) zelf, een passende therapie.
De intake richt zich op de problemen, klachten in het heden en de omliggende factoren. Vervolgens
richt de therapie zich op bewustwording, inzicht hoe deze klachten zijn ontstaan. Daarmee komt je
enerzijds zichzelf tegen en ook de ander. Wat voor een persoonlijkheid, karakter, temperament heb je
toe nu toe ontwikkeld en hoe zijn de gedachten, gevoelens en wils impulsen in je? Verder hangt
meestal de problematiek samen met je biografie; aan wat je tot nu toe hebt meegemaakt in je leven,
dit in het werk, relatie of verder terug naar schoolervaringen en de opvoeding thuis.
Hoe heb je deze ervaringen of juist wat je gemist hebt verwerkt? Door deze opnieuw te her-inneren
kun je deze opnieuw verwerken. Daarbij is de bewustwording van gevoelens, emoties en gedachten
van belang. Hoe zijn de mogelijke (traumatische- pijnlijke) gebeurtenissen verwerkt? Door deze
opnieuw bewust te worden, kan men deze opnieuw verwerken. ( hiermee volg ik de essentie van de
analytische therapieën).
Deze verwerking richt zich het winnen van kracht en op herstel van eigenwaarde; en daarmee in het
heden meer kunnen opkomen voor zichzelf (essentie van gedragstherapie).
In de verwerking en analyse van de problematiek is het van belang bewust te worden van de invloed
van gedachten. Wat is waarheid, wat is wijsheid? En hoe kan men richting geven aan hoe men wil
denken? (essentie van de cognitieve therapie).
Verder speelt er in de conflicten, problematiek, klachten, vaak de omgang met andere mensen mee; je
relatie, vrienden, collega’s en familie. Hoe verloopt dit contact? Hoe kan men beter met ze
omgaan? Hoe kan men beter vanuit liefde leren omgaan met de ander? (Essentie van interactionelerelatietherapie).
Vanuit de antroposofische inzichten kan de problematiek, klacht ook gerelateerd zijn aan het lichaam.
Bepaalde klachten, zoals depressie kunnen veroorzaakt worden door orgaanprocessen, zoals b.v. de
lever. Daarvoor is het goed om antroposofische medicatie en / of aanvullende therapie te krijgen.
De antroposofische psychotherapie richt zich ook op het spirituele van de mens. Bijvoorbeeld bij
rouw, door het overlijden van een belangrijk persoon of zingevingsvraagstukken kunnen spirituele
vraagstukken, aan de orde komen. De gedragstherapie heeft het belang van meditatie ontdekt. De
antroposofische scholingsweg biedt ook meerdere terugblik, concentratie en meditatie oefeningen aan
die hulpzaam kunnen zijn.
Groet Ronald Kooy
Download