Vorm een gemeenschap

advertisement
VORM EEN GEMEENSCHAP
Preek over 1 Korintiërs 12
Bijbelzondag 2013
THEMA:
Vorm een gemeenschap.
U bent namelijk
door de Geest
lichaam van Christus
in veelheid en eenheid.
VORM EEN GEMEENSCHAP
• Wijze woorden van Paulus
• Aangesproken in onze kerkgemeenschap
• Korinte: partijschappen
• De individuele gelovige centraal?
• Samen
DOOR DE GEEST
• Moeizame relatie tussen Paulus en Korinte
• De bijzondere gaven scoren hoger
• Basis: ‘Jezus is de HEER’; geloof dé gave van de
Geest
• Eén Geest, één Heer, één God: bron van alle gaven
• Naar Zijn wil; geen verantwoording schuldig aan
mensen
• Het ene doel: het welzijn van de gemeente
LICHAAM VAN CHRISTUS
• De gemeente rechtstreeks aangesproken
• De gemeente in beeld; geroepen heiligen
• Beeld van het lichaam; je eigen lijf
• Elk lid zijn eigen plaats en taak
• Het lichaam? Een lichaam?
• Lichaam van Christus: uw identiteit
• Door één Geest gedoopt tot één lichaam
IN VEELHEID EN EENHEID
• Delen of leden?
• De uithoeken van het lichaam
• Verschillende eer en bekleding
• Delen in pijn en vreugde
• Hecht verbonden aan Christus
• Shoppen en switchen?
• Eén brood, één lichaam
Download