View PDF - ZorgSaam

advertisement
Verpleegkundig specialist eerste hart hulp (EHH)
Bij ZorgSaam werken op verschillende afdelingen ‘verpleegkundig specialisten’. Een
verpleegkundig specialist is een ervaren verpleegkundige met een gerichte
aanvullende opleiding. In deze folder kunt u lezen wat de verpleegkundig
specialisten op de Eerste Hart Hulp voor u kunnen betekenen.
Wat doet een verpleegkundig specialist?
De verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn op de Eerste Hart Hulp hebben
zich gespecialiseerd in “het hart” (cardiologie). De verpleegkundig specialist
verzorgt een deel van de medische en verpleegkundige zorg voor de groep
patiënten die de Eerste Hart Hulp bezoeken. Door de aanvullende opleiding mag de
verpleegkundig specialist taken van de cardioloog overnemen. De verpleegkundig
specialist brengt de klachten van de patiënt in kaart, voert onderzoeken uit en
verricht medische handelingen. Verder bespreekt de verpleegkundig specialist de
uitslagen met de patiënt en stelt in samenwerking met de cardioloog een
behandelplan op. Daarnaast geeft de verpleegkundig specialist informatie over de
behandeling. Patiënten kunnen bij hem/haar terecht met vragen en problemen. Op
de Eerste Hart Hulp wordt onderzocht of uw klacht wordt veroorzaakt door uw hart.
De voordelen van de verpleegkundig specialist Op de Eerste Hart Hulp is altijd een verpleegkundig specialist aanwezig, 24 uur per
dag en 7 dagen in de week. Hierdoor is er vaak ook ruimte voor het bespreken van
psychische en/of emotionele problemen of andere onderwerpen die samenhangen
met uw ziekte of aandoening. U krijgt uitgebreide informatie over de voor u
geplande onderzoeken, behandeling of mogelijke deelname aan wetenschappelijk
onderzoek.
Met welke klachten komt u bij de verpleegkundig
specialist EHH?
Klachten waarmee u doorgestuurd kunt worden zijn:
Pijn op de borst
Hartkloppingen (hartritmestoornissen)
Onwelwording
Kortademigheid
Hoge bloeddruk
Gang van zaken
De huisarts of ambulanceverpleegkundige overleggen vooraf met de cardioloog of u
opgenomen moet worden op de Eerste Hart Hulp van ZorgSaam. Wanneer u
aankomt op de Eerste Hart Hulp neemt de verpleegkundig specialist zo ruim
mogelijk de tijd om uw klachten met u te bespreken. De verpleegkundig specialist
zal u gerichte vragen stellen om uw klacht beter in beeld te krijgen. Er wordt direct
een hartfilmpje (ECG) gemaakt en bloed afgenomen voor onderzoek, waarna door
de verpleegkundig specialist een lichamelijk onderzoek zal worden verricht.
Tenslotte overlegt de verpleegkundig specialist altijd met een cardioloog. Daarna
wordt met u besproken wat de volgende stappen kunnen zijn. De verpleegkundig
specialist is naast haar werk op de Eerste Hart Hulp ook nog werkzaam als verpleegkundige op de afdeling hartbewaking.
Download