handboeken latijn en grieks - Universiteitsbibliotheek KU Leuven

advertisement
HANDBOEKEN LATIJN EN GRIEKS
GEBRUIKT IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS IN VLAANDEREN
CA. 1940-2002
(INGEKORTE VERSIE)
HERBERT VERRETH
LEUVEN
2002
INHOUDSTAFEL
2
Inhoudstafel
1. INLEIDING
2. OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE REEKSEN HANDBOEKEN LATIJN EN GRIEKS
Accipe ut reddas - Redde rationem - Hortus Latinus (Wolters)
Ars legendi
Ars legendi Latijn (Lenaers - H. Dessain - Orion - Wolters Leuven - Wolters Plantyn)
Traditionele humaniora - Type II
V.S.O. - Type I
Eenheidsstructuur
Eenheidsstructuur (volledig nieuwe uitgave)
Ars legendi Grieks (H. Dessain - Universa)
Ascensus (De Sikkel, nu De Boeck)
Claviculae (Plantyn)
Griekse oefeningen (De Meester - Scaldis - Universa)
Latijn zonder geheimen - Studium - Studium Novum (Van In)
Lingua Latina - Lingua Graeca - Nova lingua Latina - Schola Latina (Van In - H. Dessain)
Lingua Latina
Lingua Latina (Ørberg)
Diverse grammatica's (Acco)
Gedifferentieerd Latijn (Plantyn)
Lingua Latina (Die Keure)
Palatinus (De Nederlandsche boekhandel)
Phoenix (Pelckmans - De Nederlandsche boekhandel)
Thalassa (Wolters Plantyn)
Uitgeverij Desclée De Brouwer
Latijnse oefeningen
Gymnasium
Uitgeverij De Sikkel (nu De Boeck)
Via nova
Ad scriptores
Diversen Latijn: Repertorium, Speculum, Sententiae, Crustula, Interludia, Aere
perennius, Avis, Gradus, Basisvocabularium, De gente togata, Thesaurus, Regularum
compendium, Minerva, Optio
INHOUDSTAFEL
3
Diversen Grieks: Heuresis, Kalimera, Grieks basisvocabularium, Propulaion, Griekse
teksten, Eureka, Protista
Uitgeverij H. Dessain, nu in het fonds De Boeck
Diversen Latijn: Lhomond, Grieks-Romeinse wereld, Grieken en Romeinen, Lauwers,
Vangenechten, Van Houtryve, Geerebaert
Diversen Grieks: Collin, Hellas, Byl, Geerebaert
Uitgeverij Didier
Latijn 6, Latijn 5, Historia Romana
Uitgeverij De Nederlandsche boekhandel - Pelckmans
Helicon, Taalrijkdom, Repetitorium, Hoogtepunten, Noyen, Antieke filosofie, Romeins
recht, Retoriek, Poetica
Standaard Uitgeverij
Notio Latina (et Graeca)
Ab urbe condita
Auspicia / Vestigia
Diversen Latijn
Uitgeverij Vyncke
Lucerna
Augurium / Aurora
Diversen Latijn
Fabulae, De Doncker, Thesaurus Latinus, Roma, Excerpta, Maes, Pinnoy, Van
Houtryve, Latijnse units, Verbruggen, Via, De dansende faun, Elsen, Sanguis, Vanbelle,
Drievuldigheidscollege, Knecht, Panhuis
Diversen Latijn Nederland
Rutgers, Hoving, Tirocinium Latinum, Van Gessel, Basiswoordenlijst, Arche, Via Nova,
Taal der Romeinen, Hermaion - Auteurs, Muskens, Fortuna, Roma (en vele anderen)
Diversen Grieks
Aerts, Dooreman, Carpentier, Elsen
Diversen Grieks Nederland
van Wageningen, Sormani, De Brouwer, Cohen, Schwartz, Ysebaert, Tirocinium
Graecum, Logos (en vele anderen)
3. THEMATISCHE SCHIKKING
3.1. LATIJNSE TEKSTEN
3.1.1. Klassieke mythologie
Goden en mensen
Herakles
De Thebaanse cyclus
Theseus
De Trojaanse cyclus
3.1.2. De Griekse wereld
Algemeen
Athene
INHOUDSTAFEL
Sparta
Verhalen uit Archaïsch Griekenland
Lydia
De Perzen
De Perzische oorlogen
Athene en Sparta in de 5e-4e eeuw
v.C.
De tocht van de tienduizend
Sicilië
De suprematie van Thebe
Philippos II
Alexandros III de Grote
Verhalen over Griekse auteurs en
filosofen
Anacharsis
Kleoboulos van Lindos
Thales van Miletos
Bias van Priene
Pythagoras
Anaxagoras van Klazomenai
Herakleitos van Ephesos
Sophokles
Sokrates
Hippokrates
Demokritos van Abdera
Antisthenes
Aristippos van Kyrene
Platon
Aristoteles
Xenokrates
Diogenes van Sinope
Archimedes
Bion
Epiktetos
3.1.3. De Romeinse wereld
Algemeen
De stad Rome
De mythische tijd
De regering van Romulus
Numa Pompilius
Tullus Hostilius en het gevecht tussen
de Horatii en de Curiatii
Ancus Marcius
Tarquinius Priscus
Servius Tullius
4
Tarquinius Superbus
De oorlog tegen Porsenna
Horatius Cocles
Mucius Scaevola
Cloelia
De oorlog in Latium en de verovering
van het zuiden van Etruria
De eerste secessio plebis
Coriolanus
Cincinnatus
De schoolmeester van Falerii
De inval van de Galliërs
De verovering van Latium en
Campania
Titus Manlius Torquatus
De verovering van Centraal-Italië
Pyrros van Epeiros
De eerste Punische oorlog
De tweede Punische oorlog
De oorlog tegen Philippos V
De oorlog tegen Antiochos III de
Grote
De oorlog tegen Perseus
De derde Punische oorlog
Tiberius en Gaius Sempronius
Gracchus
Numidia en de oorlog tegen Iugurtha
Marius
Marcus Livius Drusus en de
bondgenotenoorlog
De oorlogen tegen Mithradates VI
Sulla
Spartacus
Crassus
Pompeius
Catilina
Iulius Caesar
Octavianus en Marcus Antonius
Augustus
Tiberius
Caligula
Claudius
Nero
Vespasianus
Titus
Traianus
INHOUDSTAFEL
Hadrianus
Antoninus Pius
Marcus Aurelius
Commodus
Pescennius Niger
Caracalla
Elagabalus
Severus Alexander
Maximinus Thrax
Valerianus
Gallienus
Aurelianus
Probus
Diocletianus
Constantinus I de Grote
Iulianus
Theodosius I
De invallen van de 5e-6e eeuw n.C.
Het christendom
3.1.4. Diverse auteurs
Het Oude Testament
Passages uit diverse auteurs
Plautus
Aulularia sive Querolus
Terentius
Marcus Porcius Cato
Rhetorica ad Herennium
Lucretius
Catullus
Cicero
Redevoeringen
Retorische werken
Filosofische werken
Brieven
Varro
Vitruvius
Vergilius
Tibullus
Horatius
Pompeius Trogus - Iustinus
Ovidius
Velleius Paterculus
Het Nieuwe Testament
Valerius Maximus
Phaedrus en andere fabels
5
Seneca Maior
Pomponius Mela
Seneca Minor
Petronius
Plinius Maior
Quintilianus
Frontinus
Martialis
Plinius Minor
Tacitus
Florus
Aulus Gellius
Apuleius
Censorinus
Apollonios van Tyros
Donatus
Sextus Rufus
Ammianus Marcellinus
Apicius
Macrobius
Juridische teksten
Opschriften
Middeleeuwse teksten
Thomas More
Desiderius Erasmus
Latijnse teksten uit de 16e-20e eeuw
3.1.5. Diverse themata
Opvoeding
Romeinse naamgeving
Kleding
Slavernij
Levensbeschouwelijke opvattingen
Geneeskunde
Sport en spel
Tijdrekening
Toekomstvoorspelling
Het leger
Diverse streken
Algemeen
De Etrusken
Pompeii
Sicilië
De Provincia
Gallia
De Germanen
INHOUDSTAFEL
Carthago
Egypte
De Skythen
De Sassanidai
'Moderne' verhalen of teksten zonder
duidelijke context
3.2. GRIEKSE TEKSTEN
3.2.1. Griekse mythologie
Griekse goden en mensen
Herakles
De Thebaanse cyclus
De Trojaanse cyclus
3.2.2. Griekse geschiedenis
Athene
Solon
Peisistratos
Aristeides
Kimon
Perikles
Alkibiades
Sparta
Verhalen uit Archaïsch Griekenland
Lydia
De Perzen
Kyros de Grote
Kambyses
Smerdis
Dareios
De eerste Perzische oorlog
De tweede Perzische oorlog
De Peloponnesische oorlog
Sicilië
Gelon
Hieron
Dionysios I
De suprematie van Thebe
Alexandros van Pherai
Athene in de vierde eeuw v.C.
Demosthenes
Phokion
Makedonia
Philippos II
Alexandros III de Grote
6
Pyrros van Epeiros
Antigonos II
Antiochos III
Rome
3.2.3. Griekse auteurs en filosofen
Homeros
De zeven wijzen
Anakreon en de Carmina Anacreontea
Ibykos
Fabels van o.a. Aisopos en Babrios
Pythagoras
Aischylos
Anaxagoras van Klazomenai
Herodotos
Sophokles
Sokrates
Aristophanes
Demokritos van Abdera
Aristippos van Kyrene
Xenophon
Platon
Isokrates
Aristoteles
Eukleides
Eudemos van Rhodos
Diogenes van Sinope
Theophrastos
Zenon van Kition
Kallimachos
Kleanthes
Bion
Het Oude Testament
Strabon
Het Nieuwe Testament
Ploutarchos
Loukianos
Longos
Basileios
Anthologia Palatina
Het lied van de zwaluw
Opschriften
Papyri
3.2.4. Diverse themata
Opvoeding
INHOUDSTAFEL
De vrouw
Politieke opvattingen
Slavernij
Levensbeschouwelijke opvattingen
Geneeskunde
De Olympische spelen
Reizen
Diverse streken
De Kelten
Spanje
Afrika
Carthago
Egypte
Pergamon
De Skythen
Indië
'Moderne' verhalen
Diverse teksten zonder duidelijke
context
7
Iulius Caesar
Cicero
Sallustius
Cornelius Nepos
Vergilius
Horatius
Livius
Ovidius
Petronius
Plinius Maior
Quintilianus
Martialis
Plinius Minor
Tacitus
Suetonius
Apuleius
Anthologia Palatina
Thomas More
Desiderius Erasmus
Juan Vives
3.3. CULTUUR
3.3.1. Taal en letterkunde
Latijn
Grieks
Lezen en schrijven
Letterkunde algemeen
Tragedie en komedie
Historiografie
Retoriek
Filosofie
Poëzie
De fabel
De brief
De roman
Epigrammen
Christelijke literatuur
Opschriften
3.3.2. Diverse auteurs en filosofen
Homeros
Herodotos
Xenophon
Diogenes van Sinope
Plautus
Marcus Porcius Cato
3.3.3. Mythologie, godsdienst
bijgeloof
Algemeen
Goden
Goden en mensen
De Trojaanse cyclus
3.3.4. De Griekse wereld
Algemeen
Alexandros III de Grote
3.3.5. De geschiedenis van Rome
Algemeen
De mythische tijd
De koningstijd
De republiek
De keizertijd
Het christendom
De middeleeuwen
De Romeinse politieke instellingen
De Romeinse samenleving
3.3.6. Het Romeinse rijk
Algemeen
Italië
en
INHOUDSTAFEL
De stad Rome
De Etrusken
Ostia
Tibur (Tivoli)
Arpinum
Capreae (Capri)
Pompeii
Zuid-Italië
Sicilië
Sardinië
Gallia
Atuatuca Tungrorum (Tongeren)
Colonia Agrippina (Köln)
Augusta Treverorum (Trier)
Massalia (Marseille)
Spanje
Britannia
De Germanen
De provincies aan de Donau
Griekenland
Athene
Delphoi
Dodone
Eleusis
Kreta
Lemnos
Messene
Olympia
Pella
Sparta
Thebai
Constantinopolis
8
Asia Minor
Ephesos
Pergamon
Sagalassos
De Perzen en de Sassanidai
De Feniciërs
De Joden
Egypte en Alexandreia
Afrika
3.3.7. Diverse themata
De familie en het dagelijkse leven
Naamgeving
Wonen
Eten en drinken
Kleding en opsmuk
Opvoeding en onderwijs
Dood en begrafenis
Sport en spel
Openbare gebouwen en monumenten
Economie en handel
Transport en geografie
Recht
Geneeskunde
Wetenschappen
Kunst
Het leger en de vloot
Romeinse cijfers
Munten, maten en gewichten
De kalender en de tijdsmeting
Het voorspellen van de toekomst
Diversen
INLEIDING
9
1. INLEIDING
Ik zou waarschijnlijk nooit begonnen zijn aan deze inventaris van de handboeken Latijn
en Grieks die in het secundair onderwijs in Vlaanderen de laatste decennia in gebruik zijn
geweest, als ik had geweten dat het ging om een 489 verschillende volumes, en dat ik een
lijn zou moeten trekken in misschien een 1500 Latijnse en een 500 Griekse teksten en een
1000 'lessen cultuur'. Toen de omvang van deze taak eenmaal tot mij was doorgedrongen,
heb ik toch maar besloten om door te zetten in de hoop de leerkrachten Latijn, Grieks en
Antieke cultuur een handig hulpmiddel aan te bieden bij de voorbereiding van hun lessen.
De inventaris is zeker niet exhaustief. Ik heb immers abstractie gemaakt van de
schooluitgaven van één bepaalde antieke auteur (zoals bv. uitgegeven in de reeksen
Geerebaert-Klassieken en Palladium) en van de handboeken geschiedenis die gewijd zijn
aan de oudheid. Een aantal 'bloemlezingen' van Latijnse en Griekse teksten en sommige
cultuur-handboeken heb ik wel vermeld maar niet in detail gedepouilleerd. Wel opgenomen
zijn alle hulpboekjes, lerarenhandleidingen, grammatica's en woordenlijsten die bij een
bepaalde reeks Latijn of Grieks horen. Ik heb me verder ook beperkt tot de handboeken die
aanwezig waren in de aggregatie-bibliotheek van de faculteit Letteren van de K.U.Leuven
(LAGG), in de handbibliotheek van de aggregatie Klassieke Studies (LMET), in de
bibliotheek van het regentaat Latijn van EHSAL Campus Nieuwland (de voormalige
Katholieke Hogeschool Brussel) en in mijn eigen studiekamer en die van enkele collegae.
De bibliotheek van Belgische Schoolboeken van de afdeling Historiksche Pedagogiek van
de K.U.Leuven is jammer genoeg vooralsnog te weinig ontsloten om nuttig te kunnen zijn.
Van een negentigtal titels heb ik alleen de bibliografische referentie gevonden, maar het
boek zelf (nog) niet in handen gehad. Meer dan de helft daarvan komt uit (de voorlopige
versie van) Schoolboeken in SJ-archief (Heverlee, 2001), een inventaris van alle
schoolboeken gemaakt door jezuïeten.
Op enkele uitzonderingen na dateren de gevonden werken van na 1940, zodat die datum
ongeveer de terminus post quem vormde van mijn onderzoek. Verder speurwerk zou
ongetwijfeld nog tientallen andere handboeken uit de periode 1940-2000 aan het licht
brengen, maar ik denk dat de grote lijnen binnen de verschillende reeksen nu reeds
duidelijk worden. Tijdsgebrek heeft me er ook toe genoodzaakt de handboeken te
verwaarlozen die in gebruik zijn of waren in Nederlandse scholen; in een appendix heb ik
wel een 60 titels opgesomd die 'per toeval' in mijn databank zijn verzeild geraakt, en die de
basis kunnen vormen van een verdere studie. De huidige pedagogische waarde van de
handboeken van vóór 1940 is minimaal, zodat ik die met minder spijtgevoelens overlaat
voor bv. een student die van dit onderwerp zijn licentiaatsthesis wil maken.
Het is niet simpel om de 489 volumes op een overzichtelijke manier te klasseren en te
presenteren: vele handboekenreeksen zijn van naam veranderd of worden uitgegeven bij
verschillende uitgevers, en vele uitgevers hebben verschillende reeksen in hun fonds, zodat
men niet simpel 'per reeks' of 'per uitgever' kan klasseren. Sommige boeken zijn
daarenboven 'gewisseld' van uitgever, terwijl vooral de laatste jaren de uitgevers zelf door
allerlei fusies van naam en adres wisselen. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd de reeksen te
groeperen die duidelijk op elkaar voortbouwen (bv. Accipe ut reddas, Redde rationem en
Hortus Latinus, of Latijn zonder geheimen, Studium en Studium Novum), maar af en toe
moest ik de boeken ook per uitgeverij schikken en de onvermijdelijke categorie 'diversen'
creëren. Ik hoop dat de uitvoerige inhoudstafel meer licht brengt in dit kluwen.
INLEIDING
10
Een ander probleem zijn de verschillende herdrukken van een bepaald boek. Ik denk dat
iedereen die ooit geprobeerd heeft een bibliografische fiche te maken van een
schoolhandboek, dadelijk begrijpt wat ik bedoel. Slechts zelden is de 'historiek' van de
verschillende drukken en bijdrukken aangegeven in een colofon, en al te vaak moet men de
juiste datum en / of druk afleiden uit het voorwoord of uit een terloopse verwijzing elders in
het boek. Heel wat boeken bevatten overigens gewoon geen datum, terwijl andere boeken
duidelijk verschillende herdrukken hebben gekend zonder dat de datum in de colofon werd
aangepast. Voeg daarbij de regelmatig voorkomende tegenspraak tussen datum van druk en
datum van copyrightverwerving, het verschijnsel van de 'experimentele uitgaven', en de
occasionele uitgaven in eigen beheer zonder deftige colofon, en het zal duidelijk zijn dat dit
bij elke bibliograaf onherroepelijk tot nachtmerries en grijze haren leidt. Ik heb geprobeerd
van elk boek de meest recente druk te depouilleren, maar ongetwijfeld zijn er herdrukken
die aan mijn aandacht zijn ontsnapt. Oudere drukken heb ik evenwel ook opgenomen indien
ze andere teksten bevatten of substantiële verschillen vertoonden, maar hierin heb ik geen
exhaustiviteit nagestreefd.
In elk boek ben ik op zoek gegaan naar de Latijnse en Griekse teksten en naar eventuele
'lessen cultuur'. Het afbakenen van deze categorieën is minder evident dan het lijkt: vele
handboeken zijn gelardeerd met her en der verspreide Latijnse of Griekse spreekwoorden of
citaten, die amper de aanduiding 'tekst' verdienen, terwijl een mini-kadertje dat bv. uitleg
geeft bij de functie van de flamen Dialis moeilijk als een 'les cultuur' kan bestempeld
worden. Als vuistregel nam ik die teksten op die in de inhoudstafel afzonderlijk vermeld
stonden - maar ik stond verbaasd hoeveel schoolboeken geen of slechts een al te summiere
inhoudstafel bezitten! - of die van een 'titeltje' voorzien waren. Ik maakte verder abstractie
in de veelal oudere handboeken van de soms zeer uitgebreide en best interessante
Nederlandse teksten over een of ander onderwerp die echter bedoeld waren om omgezet te
worden naar het Latijn of het Grieks. Het afbakenen van een 'tekst' is evenmin evident:
reken ik een eventuele inleiding, woordenlijstje, grammaticale opmerkingen,
besprekingsvraagjes en illustratiemateriaal bij een bepaalde tekst, of beperk ik me tot de
pagina-aanduiding van de Latijnse of Grieks tekst op zich? Meestal heb ik me bij dit
probleem laten leiden door de lay-out van het handboek, maar dit impliceerde dat ik niet
steeds even consequent te werk kon gaan.
Voor elk handboek koos ik dus een beknopt bibliografische lemma en maakte ik een
inventaris van de 'Latijnse teksten', 'Griekse teksten' en lessen 'Cultuur' die erin
voorkwamen, met aanduiding van begin- en eindpagina van elk onderdeel en met weergave
van de titel zoals die in het boek voorkwam. Indien een bepaald onderdeel geen eigen titel
had, creëerde ik er zelf een - vaak op basis van de inhoudstafel, van een parallelle passage
in een ander boek, of van de eerste zin - en plaatste die tussen gebroken haakjes (<...>).
Omdat vele schrijvers of uitgevers er klaarblijkelijk plezier in vinden om 'catchy', maar
nietszeggende titels te verzinnen, was ik genoodzaakt tussen rechte haakjes ([...]) mijn
eigen inhoudelijke commentaar toe te voegen, veelal beperkt tot enkele namen of
steekwoorden. Voor de laatste stap van inhoudelijke ontsluiting geef ik toe dat ik in
gebreke ben gebleven, maar het ontbrak mij aan de moed en de tijd om van de pakweg
2000 al dan niet (grondig) herwerkte teksten en tekstjes de antieke bron te gaan opzoeken.
Het is mij overigens een raadsel waarom de meeste schrijvers geen of slechts een summiere
bronvermelding opgeven, terwijl het toch geen moeite is om in plaats van een schamele
'naar Cicero' de juiste passus volledig aan te duiden. De passages die ik dadelijk herkende,
INLEIDING
11
heb ik zelf 'aangevuld', maar misschien ligt hier een mooi onderwerp voor nog een andere
licentiaatsthesis.
De rubriek 'Corrigenda' tenslotte heb ik opgenomen indien ik bij een handboek een
lijstje van addenda en / of corrigenda kon vinden, of indien ik zelf bepaalde fouten of
onnauwkeurigheden kon vaststellen. Deze rubriek is dus vrij 'random' tot stand gekomen.
Een laatste taak bestond erin om al deze teksten op een overzichtelijke manier
thematisch te presenteren. Tenzij ik een bepaalde tekst verschillende malen zou dupliceren
- wat ik om redenen van omvang wilde vermijden -, was het ook hierbij onmogelijk om
perfect consequent te zijn. Ik moest dus worstelen met de vraag of ik een gesprek tussen
Alexandros en Demosthenes onder 'Makedonia' dan wel onder 'Athene' zou katalogeren, of
ik het leven van Iulius Caesar eerder in de rubriek 'letterkunde' dan wel in de rubriek
'geschiedenis' zou opnemen, en of ik een cultuurles over het dagelijkse leven met de
onderwerpen 'De dagindeling - Het familieleven - De kledij - De voeding' moest opsplitsen
dan wel in één rubriek opnemen.
Mijn volledige inventaris is te raadplegen en te downloaden op de website van de
aggregatie Klassieke Studies (http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/onderwijs/klassieke/). Mijn
bibliografische databank op zich (in Filemaker voor Mac) is te raadplegen op simpel
verzoek. De brochure die op 16 november 2002 werd uitgedeeld op de 66ste
postuniversitaire studiedag 'Kortenberg', is een ingekorte versie, waarin de handboeken uit
Nederland, de inhoudstafel per handboek en de rubriek 'Corrigenda' niet zijn opgenomen.
Ik ben er mij van bewust dat er terechte kritiek mogelijk is op zeer vele aspecten van
mijn methode en op het uiteindelijke resultaat, maar ik troost mij met de gedachte dat ik
tenminste mijn best heb gedaan, en dat het niet mijn schuld is dat een dag maar 24 uren telt.
Ik zou de joker dan ook willen doorschuiven naar jullie, mijn lezend of luisterend publiek,
en om assistentie willen verzoeken bij het op punt houden en eventueel zelfs uitbreiden van
deze inventaris: als jullie nog andere handboeken kennen, indien jullie in mijn lijst fouten
of hiaten merken van eender welke aard, of indien jullie gewoon je ergernis willen delen
rond een bepaalde kemel in een handboek, nodig ik jullie uit met mij contact op te nemen,
zodat ik dankzij de wondere wereld van het web de meest recente stand van zaken aan jullie
kan aanbieden.
16.11.2002
Herbert Verreth
Lector Latijn aan het regentaat van de
EHSAL Campus Nieuwland (KHBrussel)
Boulevardstraat 12
Nieuwland 198
B - 3010 Kessel-Lo (Leuven)
B - 1000 Brussel
016/22.07.40
02/512.32.59 - fax: 02/512.80.14
E-mail: [email protected]
Vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de
Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Letteren
Departement Klassieke Studies - Afdeling Oude Geschiedenis
Blijde-Inkomststraat 21 (06.31)
B - 3000 Leuven
016/32.49.22 - fax: 016/32.49.09
INLEIDING
12
OVERZICHT HANDBOEKEN
2. OVERZICHT
GRIEKS
VAN DE VERSCHILLENDE REEKSEN HANDBOEKEN
13
LATIJN
EN
ACCIPE UT REDDAS - REDDE RATIONEM - HORTUS LATINUS (Wolters)
Accipe ut reddas (ca. 1957-1968)
ACCIPE - LEIDRAAD, 1965 = DE MAN, A. G. - TE RIELE, G. J. M. J. - GEERARD, M.,
Accipe ut reddas. Leidraad voor gebruikers. Voor België bewerkt, Leuven, Wolters,
1965 [LMET]
ACCIPE - SCHAKEL, 1968 = MARCELIS, J. Th. K., Schakel om bij de Geprogrammeerde
Latijnse grammatica van R. Eikeboom het gebruik als leesstof van Accipienda tekstboek
bij de leergang Accipe uit (sic) reddas van A. G. de Man en G. J. M. J. te Riele mogelijk
te maken, Groningen, Wolters - Noordhoff, 1968 [LMET]
ACCIPE - ACCIPIENDA, 1964 = DE MAN, A. G. - TE RIELE, G. J. M. J. - GEERARD, M.,
Accipe ut reddas. Accipienda. Voor België bewerkt, Leuven, Wolters, 1964 [LMET]
ACCIPE - TEXTUS, 1965 = DE MAN, A. G., Accipe ut reddas. Textus intercalarii, Leuven,
Wolters, 1965 [LMET]
ACCIPE - REDDENDA I, s.d. = DE MAN, A. G. - TE RIELE, G. J. M. J. - GEERARD, M.,
Accipe ut reddas. Reddenda. I. Werkboek bij de Latijnse leergang. Voor België bewerkt,
Leuven, Wolters, s.d. [LMET]
ACCIPE - REDDENDA II, 1959 = DE MAN, A. G. - TE RIELE, G. J. M. J., Accipe ut
reddas. Reddenda. II. Werkboek bij de Latijnse leergang. Tweede druk, Groningen,
Wolters, 1959 [LMET]
ACCIPE - REDDENDA II, s.d. = DE MAN, A. G. - TE RIELE, G. J. M. J. - GEERARD, M.,
Accipe ut reddas. Reddenda. II. Werkboek bij de Latijnse leergang. Voor België
bewerkt, Leuven, Wolters, s.d. [LMET]
ACCIPE - REDDENDA III, 1957 = DE MAN, A. G. - TE RIELE, G. J. M. J., Accipe ut
reddas. Reddenda. III. Werkboek bij de Latijnse leergang, Groningen, Wolters, 1957
[LMET]
ACCIPE - REDDENDA III, s.d. = DE MAN, A. G. - TE RIELE, G. J. M. J. - GEERARD, M.,
Accipe ut reddas. Reddenda. III. Werkboek bij de Latijnse leergang. Voor België
bewerkt, Leuven, Wolters, s.d. [LMET]
ACCIPE - REDDENDA IV, s.d. = DE MAN, A. G. - TE RIELE, G. J. M. J. - GEERARD, M.,
Accipe ut reddas. Reddenda. IV. Werkboek bij de Latijnse leergang. Voor België
bewerkt, Leuven, Wolters, s.d. [LMET]
ACCIPE - REPETENDA, s.d. = DE MAN, A. G. - GEERARD, M., Accipe ut reddas.
Repetenda. Werkboek voor herhaling en samenvatting bij de Latijnse leergang. Voor
België bewerkt, Leuven, Wolters, s.d. [LMET]
ACCIPE - ARS GRAMMATICA, 1957 = DE MAN, A. G., Accipe ut reddas. Ars
grammatica, Groningen - Djakarta, Wolters, 1957 [LMET]
Redde rationem (1971-1993)
REDDE RATIONEM - ORATIONES, 1971 = DE MAN, A. G. - TE RIELE, G. J. M. J., Redde
rationem. Orationes, Groningae, Wolters - Noordhoff, 1971 [LMET]
OVERZICHT HANDBOEKEN
14
REDDE RATIONEM - ORATIONES, 1990 = DE MAN, A. G. - TE RIELE, G. J. M. J. SANDERS, J., Redde rationem. Orationes. Editio secunda, Groningae, Wolters Noordhoff, 1990 [LAGG 2098 REDD ORAT 90]
REDDE RATIONEM - RATIONES 1, 1980 = DE MAN, A. G. - TE RIELE, G. J. M. J. - DE
LEEUW, J., Redde rationem. Rationes 1. Tweede druk, Groningen, Wolters - Noordhoff,
1980 [LMET]
REDDE RATIONEM - RATIONES 1, 1990 = TE RIELE, G. J. M. J. - JANSEN, A. - MAK,
W. e.a., Redde rationem. Rationes 1. Leergang Latijn voor het vwo. Derde druk,
Groningen, Wolters - Noordhoff, 1990 [LAGG 2098 REDD 1 90]
REDDE RATIONEM - RATIONES 2, 1976 = DE MAN, A. G. - TE RIELE, G. J. M. J., Redde
rationem. Rationes 2, Groningen, Wolters - Noordhoff, 1976 [LMET]
REDDE RATIONEM - RATIONES 2, 1980 = DE MAN, A. G. - TE RIELE, G. J. M. J. - DE
LEEUW, J., Redde rationem. Rationes 2. Tweede druk, Groningen, Wolters - Noordhoff,
1980 [LMET]
REDDE RATIONEM - RATIONES 2, 1991 = TE RIELE, G. J. M. J. - JANSEN, A. - MAK,
W. e.a., Redde rationem. Rationes 2. Leergang Latijn voor het vwo. Derde druk,
Groningen, Wolters - Noordhoff, 1991 [LAGG 2098 REDD 2 91]
REDDE RATIONEM - ADMINICULUM, 1972 = DE MAN, A. G. - DE LEEUW, J. - TE
RIELE, G. J. M. J., Redde rationem. Adminiculum didacticum, Groningen, Wolters Noordhoff, 1972 [LMET]
REDDE RATIONEM - ADMINICULUM, 1993 = TE RIELE, G. J. M. J. - JANSEN, A. MAK, W. e.a., Redde rationem. Leergang Latijn voor het vwo. Adminiculum, Groningen,
Wolters - Noordhoff, 1993 [LAGG 2098 REDD ADMI 93]
REDDE RATIONEM - RECAPITULATIONES, 1979 = DE MAN, A. G. - TE RIELE, G. J.
M. J. - DE LEEUW, J., Redde rationem. Recapitulationes. Tweede druk, Groningen,
Wolters - Noordhoff, 1979 [LMET]
REDDE RATIONEM - RETINENDA, 1992 = TE RIELE, G. J. M. J. - JANSEN, A. - MAK,
W. e.a., Redde rationem. Leergang Latijn voor het vwo. Retinenda, Groningen, Wolters
- Noordhoff, 1992 [LAGG 2098 REDD RETI 92]
REDDE RATIONEM - COPIA VERBORUM, 1979 = DE MAN, A. G. - TE RIELE, G. J. M.
J., Redde rationem. Copia verborum. Tweede druk, Groningen, Wolters - Noordhoff,
1979 [LMET]
Hortus Latinus (1983-1984)
HORTUS LATINUS PRAELUDIUM, 1983? = DE MAN, A. G. - TE RIELE, G. J. M. J.,
Hortus Latinus Praeludium, Lovanii, Wolters Leuven, 1983? (non repperi)
HORTUS LATINUS PRAELUDIUM, 1983?, Pensa = REGIONIS DIOSTIENSIS SOCIETAS,
Hortus Latinus Praeludium. Pensa, Lovanii, Wolters Leuven, 1983? (non repperi)
HORTUS LATINUS 1, 1983, Orationes = DE MAN, A. G. - TE RIELE, G. J. M. J., Hortus
Latinus 1. Orationes, Lovanii, Wolters Leuven, 1983 [LMET]
HORTUS LATINUS 1, 1983 = DE MAN, A. G. - TE RIELE, G. J. M. J. - DE LEEUW, J.,
Hortus Latinus 1 quem fecit Regionis Diostiensis Societas studiis Latinis promovendis in
exemplum adsumptis libris Rationes inscriptis, Lovanii, Wolters Leuven, 1983 [LMET]
HORTUS LATINUS 1, 1983, Pensa = REGIONIS DIOSTIENSIS SOCIETAS, Hortus Latinus 1.
Pensa. Tweede druk, Lovanii, Wolters Leuven, 1984 (= 1983) [KHB REG-LATI]
OVERZICHT HANDBOEKEN
15
HORTUS LATINUS 1, 1983?, Adminiculum = REGIONIS DIOSTIENSIS SOCIETAS, Hortus
Latinus 1. Adminiculum didacticum, Lovanii, Wolters Leuven, 1983? (non repperi)
HORTUS LATINUS 2, 1984, Orationes = DE MAN, A. G. - TE RIELE, G. J. M. J., Hortus
Latinus 2. Orationes, Lovanii, Wolters Leuven, 1984 [LMET]
HORTUS LATINUS 2, 1984 = DE MAN, A. G. - TE RIELE, G. J. M. J. - DE LEEUW, J.,
Hortus Latinus 2 quem fecit Regionis Diostiensis Societas studiis Latinis promovendis in
exemplum adsumptis libris Rationes inscriptis, Lovanii, Wolters Leuven, 1984 [LMET]
HORTUS LATINUS 2, 1984?, Pensa = REGIONIS DIOSTIENSIS SOCIETAS, Hortus Latinus 2.
Pensa, Lovanii, Wolters Leuven, 1984? (non repperi)
HORTUS LATINUS 2, 1984?, Adminiculum = REGIONIS DIOSTIENSIS SOCIETAS, Hortus
Latinus 2. Adminiculum didacticum, Lovanii, Wolters Leuven, 1984? (non repperi)
HORTUS LATINUS GRAMMATICA, 1984 = REGIONIS DIOSTIENSIS SOCIETAS, Hortus
Latinus. Ars grammatica quem fecit Regionis Diostiensis Societas studiis Latinis
promovendis, Lovanii, Wolters Leuven, 1984 [LMET]
ARS LEGENDI (ca. 1966-)
(Lenaers - H. Dessain - Orion - Universa - Wolters Leuven - Wolters Plantyn)
Ars legendi Latijn (Lenaers - H. Dessain - Orion - Wolters Leuven - Wolters Plantyn)
ARS LEGENDI, 1966 = LENAERS, Roger, Ars legendi, [Leuven], [1966] [LAGG 2080
ARSL 1]
ARS LEGENDI, 1970 = LENAERS, Roger, Ars legendi. Tweede, omgewerkte druk, Leuven,
1970 [LAGG 2080 ARSL 1(b); 2080 LENA]
ARS LEGENDI, 1980 = LENAERS, Roger, Ars legendi. Basisbrochure bij de handboeken
van de gelijknamige reeks. Derde, totaal vernieuwde druk, [Leuven], 1980 [LMET]
ARS LEGENDI, 1982 = LENAERS, Roger, Ars legendi. Basisbrochure bij de handboeken
van de gelijknamige reeks. Derde, totaal vernieuwde druk. Aangevuld, [Leuven], 1982
[LMET]
ARS LEGENDI - ELEMENTA, 1993 = LENAERS, Roger, Ars legendi. Elementa. Kleine
Latijnse spraakkunst aansluitend op de handleiding Ars legendi. Vijftiende druk, Luik,
H. Dessain, 1993 [LAGG 2080 ARSL 4] (1967 (1))
ARS LEGENDI - SEMITAE, 1994 = LENAERS, Roger, Ars legendi. Semitae. Latijnse
basisgrammatica. Tweede druk, Leuven, Wolters Leuven, 1996 (=1994) [LAGG 2080
ARSL SEMI 96]
ARS LEGENDI - FUNDAMENTA, 2000 = DE SMEDT, H. - VAN DEN EYNDE, Marc - VAN
DE WIELE, P., Ars legendi. Fundamenta. Voorlopige uitgave, Deurne, Wolters Plantyn,
2000 [LAGG 2080 ARSL FUND 00]
ARS LEGENDI - VERBA, 1984 = LENAERS, Roger, Ars legendi. Verba. LatijnsNederlandse basiswoordenlijst bij de reeks Ars legendi. Zevende druk, Leuven, Wolters
Leuven, 1984 [LAGG 2080 ARSL <V>; 27] [1968 (1)]
ARS LEGENDI - VERBA, 1979, Aantekeningen = LENAERS, Roger, Ars legendi. Verba.
Aantekeningen voor de leraar 21, Leuven, 1979 [LAGG 2080 ARSL 21 D]
OVERZICHT HANDBOEKEN
16
ARS LEGENDI - VERBA, 1997 = LENAERS, Roger, Ars legendi. Verba. Latijns
basisvocabularium. Vijftiende druk, Deurne, Wolters Plantyn, 1999 (= 1997) [LAGG
2080 ARSL VERB 99]
ARS LEGENDI - VERBA, 1998, Aantekeningen = LENAERS, Roger, Ars legendi. Verba
(uitgaven 1995 en 1997). Aantekeningen voor de leraar 37, Leuven, 1998 (non repperi)
Traditionele humaniora - Type II (ca. 1966-1988)
ARS LEGENDI - ITINERA, 1966 = LENAERS, Roger, Ars legendi. I. Itinera. Latijns
handboek voor de zesde [Type II], Brugge, Desclée De Brouwer, 1966 [LAGG 2080
ARSL 11]
ARS LEGENDI - ITINERA, 1977 = LENAERS, Roger, Ars legendi. I. Itinera. Latijns
handboek voor de eerste [Type II]. Elfde druk, Leuven, Wolters, 1988 (= 1977) [SJArchief 25923] (non vidi)
ARS LEGENDI - ITINERA, 1967, Oefenschrift = LENAERS, Roger, Ars legendi. I. Itinera.
Oefenschrift, Brugge, Orion - Desclée De Brouwer, s.d. [LAGG 2080 ARSL 11 bis]
ARS LEGENDI - ITINERA, 1983, Oefenboek = LENAERS, Roger, Ars legendi. I. Itinera.
Oefenboek, Leuven, Wolters Leuven, 1983 [bezit Verreth]
ARS LEGENDI - ITINERA, 1967, Aantekeningen = LENAERS, Roger, Ars legendi. I.
Itinera. Aantekeningen voor de leraar 1-3. Eerste deeltje - Derde deeltje, Leuven, 1967
[LAGG 2080 ARSL 1-3 D / 12-14]
ARS LEGENDI - FRAGMENTA, 1979 = LENAERS, Roger, Ars legendi. II. Fragmenta.
Latijns handboek voor de vijfde [Type II]. 5de druk, Brugge, Orion - Desclée De
Brouwer, 1979 [LMET]
ARS LEGENDI - FRAGMENTA, 1988 = LENAERS, Roger, Ars legendi. II. Fragmenta.
Latijns handboek voor het tweede jaar [Type II]. Achtste druk, Leuven, Wolters Leuven,
1988 [bezit Verreth]
ARS LEGENDI - FRAGMENTA, 1967?, Aantekeningen = LENAERS, Roger, Ars legendi.
II. Fragmenta. Aantekeningen voor de leraar 4-6. Eerste deeltje - Derde deeltje,
[Leuven], 1967? [LAGG 2080 ARSL 56 D; 10 D]
ARS LEGENDI - LITTERAE, 1968 = LENAERS, Roger, Ars legendi. III. Litterae. Latijns
handboek voor de vierde [Type II], Brugge, Desclée De Brouwer, 1968 [LAGG 2080
ARSL 15; 18]
ARS LEGENDI - LITTERAE, 1977 = LENAERS, Roger, Ars legendi. III. Litterae. Latijns
handboek voor de derde [Type II]. Zesde druk, Leuven, Wolters, 1987 (= 1977) [SJArchief 18241] (non vidi)
ARS LEGENDI - LITTERAE, 1969, Aantekeningen = LENAERS, Roger, Ars legendi. III.
Litterae. Aantekeningen voor de leraar 9-10. Eerste deeltje - Tweede deeltje, [Leuven],
1969 [LAGG 2080 ARSL 9-10 D; 17 D]
ARS LEGENDI - SERMO ROMANUS, 1975 = LENAERS, Roger, Ars legendi. IV. Sermo
Romanus. Latijns handboek voor de derde [Type II]. Derde druk, Brugge, Orion Desclée De Brouwer, 1975 [LAGG 2080 ARSL 22]
OVERZICHT HANDBOEKEN
17
ARS LEGENDI - SERMO ROMANUS, 1972?, Aantekeningen = LENAERS, Roger, Ars
legendi. IV. Sermo Romanus I. Aantekeningen voor de leraar 14-15. Eerste deeltje Tweede deeltje, [Leuven], 1972? [LAGG 2080 ARSL 14-15 D; 25-26]
ARS LEGENDI - POETICA, 1979 = LENAERS, Roger, Ars legendi. V. Poëtica. Latijns
handboek voor het vijfde jaar [Type II]. Tweede, omgewerkte druk, Brugge, Orion Desclée De Brouwer, 1979 [LAGG 2080 ARSL 19]
V.S.O. - Type I (ca. 1972-1988)
ARS LEGENDI - DIARIUM 1, 1973 = LENAERS, Roger - VAN BAEVEGHEM, Johan, Ars
legendi. Ia. Diarium. 1e deeltje. Latijns handboek voor het V.S.O. eerste observatiejaar,
Leuven, Orion - Desclée De Brouwer, 1973 [LAGG 2080 ARSL 2]
ARS LEGENDI - DIARIUM 2, 1972 = LENAERS, Roger - VAN BAEVEGHEM, Johan, Ars
legendi. Ib. Diarium. 2e deeltje. Latijns handboek voor het V.S.O. tweede
observatiejaar, Leuven, Orion - Desclée De Brouwer, 1972 [SJ-Archief 18214] (non
vidi)
ARS LEGENDI - RUDIMENTA, 1981 = LENAERS, Roger - VAN BAEVEGHEM, Johan, Ars
legendi. (I.) Rudimenta. Handboek voor de proefactiviteit klassieke studiën in het 1e
jaar V.S.O. [Type I]. Tweede druk, Brugge, Orion - Desclée De Brouwer, 1982 (= 1981)
[LAGG 2080 ARSL 30]
ARS LEGENDI - RUDIMENTA, 1983, Aantekeningen = LENAERS, Roger - VAN
BAEVEGHEM, Johan, Ars legendi. (I.) Rudimenta. Aantekeningen voor de leraar 22-23.
Eerste deeltje - Tweede deeltje, Leuven, 1983 [LAGG 2080 ARSL 22-23 D]
ARS LEGENDI - LUDUS, 1988 = LENAERS, Roger - VAN BAEVEGHEM, Johan, Ars
legendi. (II.) Ludus. Handboek voor de 'Eerste Optie Latijn' in het 2e jaar [Type I].
Vierde druk, Leuven, Wolters Leuven, 1988 [LAGG 2080 ARSL LUDU (24) 88]
ARS LEGENDI - LUDUS, 1986, Aantekeningen = LENAERS, Roger - VAN BAEVEGHEM,
Johan, Ars legendi. (II.) Ludus. Aantekeningen voor de leraar 24-25. Eerste deeltje Tweede deeltje, Leuven, 1986 [KHB REG-LATI]
ARS LEGENDI - SCHOLA, 1984 = LENAERS, Roger - VAN BAEVEGHEM, Johan, Ars
legendi. (III.) Schola. Handboek Latijn 3e jaar V.S.O. [Type I]. Eerste optie (4 en 6
uur). Tweede druk, Leuven, Wolters Leuven, 1985 (= 1984) [KHB REG-LATI]
ARS LEGENDI - SCHOLA, 1986, Aantekeningen = LENAERS, Roger - VAN BAEVEGHEM,
Johan, Ars legendi. (III.) Schola. Aantekeningen voor de leraar 26-27. Eerste deeltje tweede deeltje, Leuven, Wolters Leuven, 1986 [KHB REG-LATI]
ARS LEGENDI - SERMO LATINUS, 1988 = LENAERS, Roger, Ars legendi. (IV.) Sermo
Latinus. Handboek Latijn 4e jaar V.S.O. [Type I] (cursus 4 en 6 lestijden), Leuven,
Wolters Leuven, 1988 [bezit Demmy Verbeke]
OVERZICHT HANDBOEKEN
18
ARS LEGENDI - POETICA, 1988? = LENAERS, Roger, Ars legendi. (V.) Poetica. Latijns
handboek voor het vijfde jaar [Type I] (vier en zes lestijden), Leuven, Wolters Leuven,
1988? (non repperi)
Eenheidsstructuur (ca. 1989-1997)
ARS LEGENDI - VESTIBULUM, 1989 = LENAERS, Roger - VAN BAEVEGHEM, Johan, Ars
legendi. (I.) Vestibulum. Latijns handboek voor het eerste jaar van de eenheidsstructuur
(vier lestijden). Tweede druk, Leuven, Wolters Leuven, 1989 [1988 (1)] [LAGG 2080
ARSL VEST 89]
ARS LEGENDI - VESTIBULUM, 1990, Aantekeningen = LENAERS, Roger - VAN
BAEVEGHEM, Johan, Ars legendi. (I.) Vestibulum. [Aantekeningen voor de leerkracht
31], Leuven, 1990 [KHB REG-LATI]
ARS LEGENDI - EXORDIUM, 1990 = LENAERS, Roger - VAN BAEVEGHEM, Johan, Ars
legendi. (I.) Exordium. Latijns handboek voor het eerste jaar van de eenheidsstructuur
(twee lestijden), Leuven, Wolters Leuven, 1990 [KHB REG-LATI]
ARS LEGENDI - EXORDIUM, 1990?, Aantekeningen = LENAERS, Roger - VAN
BAEVEGHEM, Johan, Ars legendi. (I.) Exordium. Aantekeningen voor de leraar 32,
Leuven, 1990? [SJ-Archief 25928] (non vidi)
ARS LEGENDI - ATRIUM, 1990 = LENAERS, Roger - VAN BAEVEGHEM, Johan, Ars
legendi. (II.) Atrium. Latijns handboek voor het tweede jaar van de eenheidsstructuur
(vier en vijf lestijden). Derde druk, Leuven, Wolters Leuven, 1994 (= 1990) [bezit
Verreth]
ARS LEGENDI - AGMEN, 1990? = LENAERS, Roger, Ars legendi. (II.) Agmen. Latijns
handboek voor het tweede jaar van de eenheidsstructuur (twee lestijden), Leuven,
Wolters Leuven, 1990? (non repperi)
ARS LEGENDI - TABLINUM, 1994 = LENAERS, Roger - VAN BAEVEGHEM, Johan, Ars
legendi. (III.) Tablinum. Handboek Latijn 3e jaar (4- en 5-urige cursus). Tweede druk,
Leuven, Wolters Leuven, 1994 [1991 (1)] [LAGG 2080 ARSL TABL 94]
ARS LEGENDI - TABLINUM, 1994?, Aantekeningen = LENAERS, Roger - VAN
BAEVEGHEM, Johan, Ars legendi. (III.) Tablinum. Aantekeningen voor de leraar 34,
Leuven, 1994? [SJ-Archief 25824] (non vidi)
ARS LEGENDI - PERISTYLIUM A, 1992 = LENAERS, Roger, Ars legendi. (IV.)
Peristylium. Handboek Latijn 4e jaar (4- en 5-urige cursus). A. Taalleer, Leuven,
Wolters Leuven, 1992 [LAGG 2080 ARSL PERI-G 92]
ARS LEGENDI - PERISTYLIUM B, 1996 = LENAERS, Roger, Ars legendi. (IV.)
Peristylium. Handboek Latijn 4e jaar (4- en 5-urige cursus). B. Auteurs [C. Julius
Caesar: de Bello Gallico - C. Plinius Caecilius Secundus - Publius Ovidius Naso].
Tweede, gecorrigeerde druk, Leuven, Wolters Leuven, 1996 [LAGG 2080 ARSL PERI
96]
OVERZICHT HANDBOEKEN
19
ARS LEGENDI - PERISTYLIUM, 1992?, Aantekeningen = LENAERS, Roger, Ars legendi.
(IV.) Peristylium. Handboek Latijn 4e jaar (4- en 5-urige cursus). Aantekeningen voor
de leraar 35, Leuven, 1992? [SJ-Archief 25821] (non vidi)
ARS LEGENDI - POETICA LATINA, 1997 = LENAERS, Roger, Ars legendi. (V.) Poetica
Latina. Handboek Latijn 5e jaar [Eenheidsstructuur] (vier en vijf lestijden). Tweede
druk, Leuven, Wolters Leuven, 1997 [LAGG 2080 ARSL POET 97]
Eenheidsstructuur (volledig nieuwe uitgave) (ca. 1998-)
ARS LEGENDI - VESTIBULUM, 1998 = BLONTROCK, J. - DE SMEDT, H. - DE VUYST, L.
e.a., Ars legendi. (I.) Vestibulum. Volledig nieuwe uitgave, Deurne, Wolters Plantyn,
1998 [LAGG 2080 ARSL VEST 98]
ARS LEGENDI - VESTIBULUM, 1998, Werkboek = BLONTROCK, J. - DE SMEDT, H. - DE
VUYST, L. e.a., Ars legendi. (I.) Vestibulum. Volledig nieuwe uitgave. Werkboek,
Deurne, Wolters Plantyn, 1998 [LAGG 2080 ARSL VEST W 98]
ARS LEGENDI - VESTIBULUM, 2000, Woordenlijst = BLONTROCK, J. - DE SMEDT, H. DE VUYST, L. e.a., Ars legendi. (I.) Vestibulum. Volledig nieuwe uitgave. Woordenlijst,
Deurne, Wolters Plantyn, 1998 [LAGG 2080 ARSL VEST V 00]
ARS LEGENDI - ATRIUM, 2000 = BLONTROCK, J. - DE SMEDT, H. - DE VUYST, L. e.a.,
Ars legendi. (II.) Atrium. [Volledig nieuwe uitgave], Deurne, Wolters Plantyn, 2000
[LAGG 2080 ARSL ATRI 99; 00]
ARS LEGENDI - ATRIUM, 2000, Werkboek = BLONTROCK, J. - DE SMEDT, H. - DE
VUYST, L. e.a., Ars legendi. (II.) Atrium. [Volledig nieuwe uitgave.] Werkboek. Deel IIII, Deurne, Wolters Plantyn, 2000 [LAGG 2080 ARSL ATRI W 00]
ARS LEGENDI - TABLINUM, 2000 = DECOMBEL, G. - DE SMEDT, H. - DE VUYST, L.
e;a., Ars legendi. (II.) Tablinum. [Volledig nieuwe uitgave.] Voorlopige versie, Deurne,
Wolters Plantyn, 2000 [LAGG 2080 ARSL TABL 00]
ARS LEGENDI - PERISTYLIUM, 2001 = Ars legendi. (IV.) Peristylium [Volledig nieuwe
uitgave]. Experimentele uitgave, Deurne, Wolters Plantyn, 2001 (non repperi)
Ars legendi Grieks (H. Dessain - Universa) (ca. 1966-)
ARS LEGENDI - LEXIS, 1966 = LENAERS, Roger, Ars legendi - Grieks. Lexis. Grieks
handboek voor de vierde, Leuven, 1966 [SJ-Archief 18238] (non vidi)
ARS LEGENDI - WOORDENLIJST, 1966 = LENAERS, Roger, Ars legendi - Grieks.
Griekse woordenlijst voor de vierde, Leuven, 1966 [SJ-Archief 18228] (non vidi)
ARS LEGENDI - STOICHEIA, 1978 = LENAERS, Roger, Ars legendi - Grieks. Stoicheia.
Beknopte Griekse grammatica bij de methode Ars legendi. Vierde druk, Luik, H.
Dessain, 1978 [LAGG 2054 9]
OVERZICHT HANDBOEKEN
20
ARS LEGENDI - STOICHEIA, 1994 = LENAERS, Roger - VAN DEN EYNDE, Marc, Ars
legendi - Grieks. Stoicheia. 9de druk, Brussel, De Boeck - Wesmael (Département
Dessain), 1994 [LAGG 2050 LENA 94]
ARS LEGENDI - KATALOGOS, 1972 = VAN BAEVEGHEM, Johan, Ars legendi - Grieks.
Katalogos. Grieks basisvocabularium, Wetteren, Universa, 1972 [LAGG 2052 BAEV
72]
ARS LEGENDI - KATALOGOS, 1983 = VAN BAEVEGHEM, Johan, Ars legendi - Grieks.
Katalogos. Grieks basisvocabularium. 3e, omgewerkte druk, Wetteren, Universa, 1983
[LMET]
ARS LEGENDI - KATALOGOS, 1995 = VAN BAEVEGHEM, Johan - DE VUYST, L., Ars
legendi - Grieks. Katalogos. Grieks basisvocabularium. Omgewerkte druk, Wetteren,
Universa, 1995 [LAGG 2052 BAEV 95]
ARS LEGENDI - RUDIMENTA, 1981, p. 139-163: 'ALPHABÈTOS. Inwijding in het Grieks'
ARS LEGENDI - ALPHABETOS, 1988 = VAN DEN EYNDE, Marc - LENAERS, Roger, Ars
legendi - Grieks. Alphabètos. Kennismaking met het Grieks, Wetteren, Universa, 1988
[LAGG 2054 ALPH 88]
ARS LEGENDI - DIPOUS, 1995 = VAN DEN EYNDE, Marc - LENAERS, Roger, Ars legendi
- Grieks. Dipous. Grieks handboek voor het tweede jaar. Cursus met 3 of 4 wekelijkse
lestijden. Tweede druk, Wetteren, Universa, 1995 [LAGG 2054 DIPO-2 95]
ARS LEGENDI - STATHMOI, 1967 = LENAERS, Roger, Ars legendi - Grieks. Stathmoi.
Griekse handleiding voor het eerste jaar, Wetteren, Universa, 1967 [LMET]
ARS LEGENDI - STATHMOI, 1975 = LENAERS, Roger, Ars legendi - Grieks. Stathmoi.
Grieks handboek voor het eerste jaar. Derde, omgewerkte druk, Wetteren, Universa,
1975 [LAGG 2054 4; 5]
ARS LEGENDI - STATHMOI, 1978, Aantekeningen = LENAERS, Roger, Ars legendi Grieks. Stathmoi. Aantekeningen voor de leraar 7-8. Nieuwe uitgave aansluitend bij de
derde druk. Eerste deeltje - Tweede deeltje, Leuven, 1978 [LAGG 2054 8; 2080 ARSL
7-8 D]
ARS LEGENDI - STATHMOI, 1984 = LENAERS, Roger - VAN DEN EYNDE, M., Ars
legendi - Grieks. Stathmoi. Grieks handboek voor de tweedes. Type I (5 uur). Type II.
Vierde, totaal omgewerkte druk, Wetteren, Universa, 1984 [LAGG 2054 TWEE; STAT
84]
ARS LEGENDI - STATHMOI, 2001 = DE VUYST, L. - KERKHOF, E. - ROELANDTS, Steven
e.a., Ars legendi - Grieks. Stathmoi. Leerboek Grieks voor het tweede jaar van de eerste
graad. Vijfde, totaal omgewerkte druk, Wetteren, Universa, 2001 [LMET]
ARS LEGENDI - STATHMOI, 2001?, Werkboek = DE VUYST, L. - KERKHOF, E. ROELANDTS, Steven e.a., Ars legendi - Grieks. Stathmoi. Werkboek, Wetteren, Universa,
2001? [LMET]
ARS LEGENDI - GEPHYRA, 1991 = VAN DEN EYNDE, Marc, Ars legendi - Grieks.
Gephyra. De brug tussen Dipous en Epauxè voor de cursus met 3 (of 4) lestijden in het
tweede jaar, Wetteren, Universa, 1991 [SJ-Archief 25984] (non vidi)
OVERZICHT HANDBOEKEN
21
ARS LEGENDI - GEPHYRA, 2002 = DE VUYST, L. - KERKHOF, E. - ROELANDTS, Steven
e.a., Ars legendi - Grieks. Gephyra. De brug tussen het tweede en het derde jaar,
Wetteren, Universa, 2002 [bezit Marc Vercruysse]
ARS LEGENDI - EPAUXE, 1981 = LENAERS, Roger - DEMEYERE, G., Ars legendi Grieks. Epauxè. Grieks handboek voor het tweede jaar. 2e totaal omgewerkte druk,
Wetteren, Universa, 1981 [LAGG 2054 1]
ARS LEGENDI - EPAUXE, s.d., Aantekeningen = DEMEYERE, G., Ars legendi - Grieks.
Epauxè. Aantekeningen voor de leraar 12-13. Tweede deel. Syntaxis van de naamval III, [Leuven], s.d. [LAGG 2054 3-4]
ARS LEGENDI - EPAUXE, 1994 = VAN DEN EYNDE, Marc - LENAERS, Roger, Ars
legendi - Grieks. Epauxè. Grieks handboek voor het eerste jaar van de tweede graad.
Derde, totaal omgewerkte druk, Wetteren, Universa, 1994 [LAGG 2054 EPAU 94]
ARS LEGENDI - TECHNE, 1973 = LENAERS, Roger - DEMEYERE, G., Ars legendi Grieks. Technè. Grieks handboek voor het derde jaar. 2e druk, Wetteren, Universa,
1973 [LAGG 2054 13]
ARS LEGENDI - TECHNE, 1973, Aantekeningen = LENAERS, Roger, Ars legendi Grieks. Technè. Aantekeningen voor de leraar 17-18. Eerste deeltje - Tweede deeltje,
Leuven, 1973 [LAGG 2054 13; 2080 ARSL 17-18 D]
ARS LEGENDI - TECHNE, 1997 = VAN DEN EYNDE, Marc - DE VUYST, L., Ars legendi Grieks. Technè. Omgewerkte druk, Wetteren, Universa, 1997 [LAGG 2054 TECH 97]
ASCENSUS (De Sikkel, nu De Boeck) (ca. 1970-)
ASCENSUS 1, 1970 = VERDOOLAEGE, Raymond, Ascensus 1. Tekst- en oefeningenboek
voor het 1e jaar Latijn. Vierde druk, Antwerpen, De Sikkel, 1979 (= 1970) [LMET]
ASCENSUS 1, 1973, Evaluatietoetsen = SMETS, André - VERDOOLAEGE, Raymond,
Ascensus 1. Evaluatietoetsen. Tweede druk, Oostmalle, De Sikkel, 1974 (= 1973)
[LMET]
ASCENSUS 1, 1979, Handleiding = VERDOOLAEGE, Raymond, Ascensus 1. Handleiding.
Tweede druk, Kapellen, De Sikkel, 1979 [KHB REG-LATI]
ASCENSUS 1, 1974, Invulschrift = VERDOOLAEGE, Raymond, Ascensus 1. Invulschrift,
Antwerpen, De Sikkel, 1974 [LMET]
ASCENSUS 2, 1971 = VERDOOLAEGE, Raymond, Ascensus 2. Tekstboek. Lectuur en
opgaven voor het tweede jaar Latijn, met een selectie uit Caesars De bello Gallico,
Antwerpen, De Sikkel, 1971 [LMET]
ASCENSUS 2, 1974, Evaluatietoetsen = SMETS, André - VERDOOLAEGE, Raymond,
Ascensus 2. Evaluatietoetsen. Tweede druk, Antwerpen, De Sikkel, 1975 (= 1974)
[LMET]
ASCENSUS 2, 1978 = VERDOOLAEGE, Raymond, Ascensus 2. Tekstboek. Lectuur en
opgaven voor het tweede jaar Latijn, met een selectie uit Caesars De bello Gallico en
uit Ovidius' Metamorfosen. Tweede aangepaste druk, Antwerpen, De Sikkel, 1978
[LMET]
ASCENSUS 2, 1978, Hulpboek = VERDOOLAEGE, Raymond, Ascensus 2. Hulpboek met
woordenlijsten van een selectie uit Caesars De bello Gallico en uit Ovidius'
OVERZICHT HANDBOEKEN
22
Metamorfosen. Alfabetische woordenlijst voor Ascensus 1 en 2. Tweede aangepaste
druk, Antwerpen, De Sikkel, 1978 [LMET]
ASCENSUS 2, 1979, Handleiding = VERDOOLAEGE, Raymond, Ascensus 2. Handleiding
voor de leraar. Tweede aangepaste druk, Kapellen, De Sikkel, 1979 [LMET]
ASCENSUS 3, 1973 = HOSTEN, Willy, Ascensus 3. Lectuur en opgaven voor het derde
jaar Latijn. C. Sallustius Crispus en M. Tullius Cicero. De samenzwering van Catilina P. Vergilius Maro. Keuze uit de Bucolica en Georgica. Tweede druk, Antwerpen, De
Sikkel, 1979 (= 1973) [LAGG 2082 ASCE]
ASCENSUS 3, 1973, Hulpboek = HOSTEN, Willy, Ascensus 3. Hulpboek, Antwerpen, De
Sikkel, 1973 [LMET]
ASCENSUS 3, 1977, Handleiding = HOSTEN, Willy, Ascensus 3. Handleiding voor de
leraar. Herwerkte uitgave, Kapellen, De Sikkel, 1977 [LMET]
ASCENSUS 4, 1975 = MOREELS, P. - JANSSENS, E., Ascensus 4. Lectuur en opgaven voor
het vierde jaar Latijn (Livius, Ab urbe condita libri CXLII; Vergilius, Aeneis),
Antwerpen, De Sikkel, 1975 [LMET]
ASCENSUS 4, 1975?, Hulpboek = MOREELS, P. - JANSSENS, E., Ascensus 4. Hulpboek,
Antwerpen, De Sikkel, 1975? (non repperi)
ASCENSUS 4, 1976, Handleiding = MOREELS, Paul - JANSSENS, E., Ascensus 4.
Handleiding bij Livius, Ab urbe condita libri CXLXX (sic), Antwerpen, De Sikkel, 1976
[LMET]
ASCENSUS 5, 1977? = VERBIST, Constant, Ascensus 5. Lectuur en opgaven voor het vijfde
jaar Latijn, Oostmalle, De Sikkel, 1977? (non repperi)
ASCENSUS III, 1993 = VERDOOLAEGE, Raymond - VANDERMEULEN, Ludwig - JANSSENS,
Chantal, Ascensus voor het derde jaar [Caesar, De bello Gallico - Ovidius,
Metamorphoses - Plinius, Epistulae], Oostmalle, De Sikkel, 1993 [LAGG 2082 ASCE 3
93; 2098 ASCE 3 93]
ASCENSUS IVa, 1994 = VERDOOLAEGE, Raymond - DEVLEESCHOUWER, Luc - JANSSENS,
Chantal, Ascensus voor het vierde jaar. Deel A [Sallustius. De Catilinae coniuratione],
Oostmalle, De Sikkel, 1994 [LAGG 2082 ASCE 4 94]
ASCENSUS IVb, 2001 = VERDOOLAEGE, Raymond - DEVLEESCHOUWER, Luc - JANSSENS,
Chantal, Ascensus voor het vierde jaar. Deel B [Vergilius, Bucolica en Georgica Ballingschapsbrieven. Cicero en Ovidius], Oostmalle, De Sikkel, 2001 [LAGG 2082
ASCE 4 01]
ASCENSUS SPRAAKKUNST, 1986 = VERDOOLAEGE, Raymond, Ascensusspraakkunst.
Vierde druk, Antwerpen, De Sikkel, 1986 [LAGG 2082 ASCE G 86]
VERDOOLAEGE, 1996 = VERDOOLAEGE, Raymond, Latijnse spraakkunst. Derde druk,
Oostmalle, De Sikkel, 2001 (= 1996) [LAGG 2075 VERD 01]
ASCENSUS WOORDENLIJST, 1987 = VERDOOLAEGE, Raymond, Ascensuswoordenlijst.
Systematische woordenlijst van de frequente woorden uit Ascensus 1 en 2, ingedeeld in
grammaticale groepen. Met een appendix Sallustiana. Vierde druk, Oostmalle, De
Sikkel, 1987 [LAGG 2082 ASCE V 87]
CLAVICULAE (Plantyn) (ca. 1993-)
OVERZICHT HANDBOEKEN
23
CLAVICULAE 1, 1996 = GIELEN, Guido - STEYAERT, Erwin - VANDENDRIESSCHE, Koen,
Claviculae 1. Handboek [Tweede druk], Deurne, Plantyn, 1996 [LAGG 2083 CLAV 1
96]
CLAVICULAE 1, 2000 = STEYAERT, Erwin - VANDENDRIESSCHE, Koen - GIELEN, Guido,
Claviculae 1. Handboek. Derde druk, Deurne, Wolters Plantyn, 2000 [LAGG 2083
CLAV 1 00]
CLAVICULAE 1, 1996, Werkboek = GIELEN, Guido - STEYAERT, Erwin VANDENDRIESSCHE, Koen, Claviculae 1. Werkboek [Tweede druk], Deurne, Plantyn,
1996 [bezit Verreth]
CLAVICULAE 1, 1998, Werkboek = GIELEN, Guido - STEYAERT, Erwin VANDENDRIESSCHE, Koen, Claviculae 1. Werkboek. Derde druk, Deurne, Plantyn, 1998
[LAGG 2083 CLAV 1 W 98]
CLAVICULAE 1, 2000, Werkboek = STEYAERT, Erwin - VANDENDRIESSCHE, Koen,
Claviculae 1. Werkboek. Vierde druk, Deurne, Wolters Plantyn, 2000 [LAGG 2083
CLAV 1 W 00]
CLAVICULAE 1, 1993, Handleiding = STEYAERT, Erwin - VANDENDRIESSCHE, Koen,
Claviculae 1. Handleiding, Deurne, Plantyn, 1993 (= 1992) [LAGG 2083 CLAV 1 D
93]
CLAVICULAE 1, 1993?, Handleiding bijlage = STEYAERT, Erwin - VANDENDRIESSCHE,
Koen, Claviculae 1. Handleiding. Bijlage, Deurne, Plantyn, 1993? (= 1992?) [LAGG
2083 CLAV 1 D Bijl.]
CLAVICULAE 2, 1993 = STEYAERT, Erwin - VANDENDRIESSCHE, Koen, Claviculae 2.
Handboek, Deurne, Plantyn, 1994 (= 1993) [LAGG 2083 CLAV 2 94]
CLAVICULAE 2, 2000 = STEYAERT, Erwin - VANDENDRIESSCHE, Koen, Claviculae 2.
Handboek. Tweede druk, Deurne, Plantyn, 2000 [LAGG 2083 CLAV 2 00]
CLAVICULAE 2, 1994, Werkboek = STEYAERT, Erwin - VANDENDRIESSCHE, Koen,
Claviculae 2. Werkboek, Deurne, Plantyn, 1994 [LMET]
CLAVICULAE 2, 1997, Werkboek = STEYAERT, Erwin - VANDENDRIESSCHE, Koen,
Claviculae 2. Werkboek. Tweede druk, Deurne, Plantyn, 1997 [LAGG 2083 CLAV 2 W
97]
CLAVICULAE 2, 2000, Werkboek = STEYAERT, Erwin - VANDENDRIESSCHE, Koen,
Claviculae 2. Werkboek. Derde druk, Deurne, Wolters Plantyn, 1997 [LAGG 2083
CLAV 2 W 00]
CLAVICULAE 2, 1994, Handleiding = STEYAERT, Erwin - VANDENDRIESSCHE, Koen,
Claviculae 2. Handleiding, Deurne, Plantyn, 1994 [LAGG 2083 CLAV 2 D 94]
CLAVICULAE 3, 1995 = STEYAERT, Erwin - VANDENDRIESSCHE, Koen, Claviculae 3.
Handboek, Deurne, Plantyn, 1995 [LMET]
CLAVICULAE 3, 1995, Werkboek = STEYAERT, Erwin - VANDENDRIESSCHE, Koen,
Claviculae 3. Werkboek, Deurne, Plantyn, 1995 [LMET]
CLAVICULAE 3, 1995, Handleiding = STEYAERT, Erwin - VANDENDRIESSCHE, Koen,
Claviculae 3. Handleiding, Deurne, Plantyn, 1995 [LAGG 2083 CLAV 3 D 95]
CLAVICULAE 4.1, 1997 = STEYAERT, Erwin - VANDENDRIESSCHE, Koen, Claviculae 4.1.
Handboek [Caesar], Deurne, Plantyn, 1997 [LAGG 2083 CLAV 4-1 97]
OVERZICHT HANDBOEKEN
24
CLAVICULAE 4.1, 1997, Handleiding = STEYAERT, Erwin - VANDENDRIESSCHE, Koen,
Claviculae 4.1. Handleiding [Caesar], Deurne, Plantyn, 1997 [LAGG 2083 CLAV 4-1
D 97]
CLAVICULAE 4.2, 1997 = STEYAERT, Erwin - VANDENDRIESSCHE, Koen, Claviculae 4.2.
Handboek [Plinius, Epistulae - Ovidius], Deurne, Plantyn, 1997 [LAGG 2083 CLAV 42 97]
CLAVICULAE 4.2, 1998, Handleiding = STEYAERT, Erwin - VANDENDRIESSCHE, Koen,
Claviculae 4.2. Handleiding, Deurne, Plantyn, 1997 [LAGG 2083 CLAV 4-2 D 98]
CLAVICULAE BASISGRAMMATICA, 1998 = STEYAERT, Erwin - VANDENDRIESSCHE,
Koen, Claviculae. Basisgrammatica. Tweede druk, Deurne, Plantyn, 1998 [LAGG 2083
CLAV G 98]
CLAVICULAE
BASISVOCABULARIUM,
1998
=
STEYAERT,
Erwin
VANDENDRIESSCHE, Koen, Claviculae. Basisvocabularium. Tweede druk, Deurne,
Plantyn, 1998 [LAGG 2083 CLAV V 98]
GRIEKSE OEFENINGEN (De Meester - Scaldis - Universa) (ca. 1920-1965)
GRIEKSE OEFENINGEN 5, 1920 = THIELEMANS, Henri - CHAINEUX, Jacques, Grieksche
oefeningen voor de vijfde klasse. 4e druk, Wetteren - Brussel, De Meester - Dewit, 1920
[SJ-Archief 23494] (non vidi)
GRIEKSE OEFENINGEN 5, 1937, Sleutel = THIELEMANS, Henri - CHAINEUX, Jacques,
Sleutel op de Grieksche oefeningen voor de quinta, Wetteren, De Meester, 1937 [SJArchief 23509] (non vidi)
GRIEKSE OEFENINGEN 4-3, 1923 = CHAINEUX, Jacques, Griekse oefeningen voor de
4de en de 3de klasse. Vierde uitgave, Wetteren, De Meester, 1935 (= 1923) [SJ-Archief
10223] (non vidi)
GRIEKSE OEFENINGEN 4-3, 1923, Sleutel = CHAINEUX, Jacques, Sleutel op de
Grieksche oefeningen voor de 4de en de 3de klasse, Wetteren, De Meester, 1923 [SJArchief 10224] (non vidi)
GRIEKSE OEFENINGEN 4, 1941 = CHAINEUX, Jacques - BEYER, J., Grieksche
oefeningen voor de vierde, Wetteren, De Meester, 1941 [LMET]
GRIEKSE OEFENINGEN 4, 1941, Woordenlijsten = CHAINEUX, Jacques - BEYER, J.,
Woordenlijsten bij de Grieksche oefeningen voor de 4de, Wetteren, De Meester, 1949 (=
1941) [SJ-Archief 10238] (non vidi)
GRIEKSE OEFENINGEN 4, 1942, Sleutel = CHAINEUX, Jacques - BEYER, J., Sleutel op de
thema's uit de Grieksche oefeningen van de 4de klasse, Wetteren, De Meester, 1942 [SJArchief 10235 - 10236] (non vidi)
GRIEKSE OEFENINGEN 4, 1955 = CAPPOEN, Eric - JANSSEN, Albert, Griekse oefeningen
voor de vierde, Wetteren, Scaldis, 1955 [SJ-Archief 09777] (non vidi)
GRIEKSE OEFENINGEN 4, 1955, Woordenlijsten = CAPPOEN, Eric - JANSSEN, Albert,
Griekse oefeningen voor de vierde. Woordenlijsten, Wetteren, Scaldis, 1955 [SJ-Archief
09778] (non vidi)
GRIEKSE OEFENINGEN 3, 1947 = CHAINEUX, Jacques, Griekse oefeningen voor de
derde. Zesde druk - Hulpboekje, Wetteren, Scaldis, 1947 [LMET]
OVERZICHT HANDBOEKEN
25
GRIEKSE OEFENINGEN 3, 1949 = CHAINEUX, Jacques - BEYER, J., Griekse oefeningen
voor de derde. Vijfde gewijzigde druk, Wetteren, Scaldis, 1949 [SJ-Archief 10219] (non
vidi)
GRIEKSE OEFENINGEN 3, 1943, Sleutel = CHAINEUX, Jacques, Sleutel op de thema's uit
de Grieksche oefeningen van de 3de klasse, Wetteren, De Meester, 1943 [SJ-Archief
10237] (non vidi)
GRIEKSE OEFENINGEN I, 1951 = THIELEMANS, Henri - CHAINEUX, Jacques, Griekse
oefeningen. Ie deel. 14e druk, Wetteren, Scaldis, 1951 [LMET]
GRIEKSE OEFENINGEN II, 1956? = CAPPOEN, Eric - JANSSEN, Albert, Griekse
oefeningen. IIe deel. Tweede druk, Wetteren, Universa, 1956? [LMET]
GRIEKSE OEFENINGEN II, 1956?, Woordenlijsten = CAPPOEN, Eric - JANSSEN, Albert,
Griekse oefeningen. IIe deel. Woordenlijsten. Tweede druk, Wetteren, Universa, 1956?
[LMET]
GRIEKSE OEFENINGEN II, 1956, Sleutel = CAPPOEN, Eric - JANSSEN, Albert, Sleutel op
de Griekse oefeningen. Deel II, Wetteren, Universa, 1956 [SJ-Archief 09786] (non vidi)
GRIEKSE OEFENINGEN III, 1965 = FRENAY, Piet, Griekse oefeningen. IIIe deel. Tweede
druk, Wetteren, Universa, 1965 [LMET]
GRIEKSE OEFENINGEN III, 1964, Deel van de leraar = FRENAY, Piet, Griekse
oefeningen. IIIe deel. Deel van de leraar, Wetteren, Universa, 1964 [SJ-Archief 13586]
(non vidi)
LATIJN ZONDER GEHEIMEN - STUDIUM - STUDIUM NOVUM (Van In)
Latijn zonder geheimen (ca. 1979-1986)
LATIJN ZONDER GEHEIMEN 1, 1979 = BIELEN, Tony - DUMOULIN, René - GORISSEN,
Lambert e.a., Latijn zonder geheimen 1. De Romeinen in onze streken. Latijn voor het
eerste jaar van het secundair onderwijs van het type 1. Met initiatie Grieks. 2e druk,
Lier, Van In, 1983 (= 1979) [LMET]
LATIJN ZONDER GEHEIMEN 1, 1983?, Handleiding = Latijn zonder geheimen 1.
Handleiding, Lier, Van In, 1983? (non repperi)
LATIJN ZONDER GEHEIMEN 1, 1983, Werkschrift = DEZEURE, Jos, Latijn zonder
geheimen 1. Werkschrift, Lier, Van In, 1983 [LMET]
LATIJN ZONDER GEHEIMEN 2, 1982 = BIELEN, Tony - DUMOULIN, René - GORISSEN,
Lambert e.a., Latijn zonder geheimen 2. Naar Rome. Latijn voor het tweede jaar
secundair onderwijs van het type 1, Lier, Van In, 1982 [LMET]
LATIJN ZONDER GEHEIMEN 2, 1983?, Handleiding = Latijn zonder geheimen 2.
Handleiding, Lier, Van In, 1983? (non repperi)
LATIJN ZONDER GEHEIMEN 2, 1983, Werkschrift = DEZEURE, Jos, Latijn zonder
geheimen 2. Werkschrift, Lier, Van In, 1983 [LMET]
LATIJN ZONDER GEHEIMEN 3, 1984 = BIELEN, Tony - DUMOULIN, René - GORISSEN,
Lambert e.a., Latijn zonder geheimen 3. Alea iacta est. Latijn voor het derde jaar
secundair onderwijs van het type 1, Lier, Van In, 1984 [LMET] (experimentele uitgave
in 1982)
OVERZICHT HANDBOEKEN
26
LATIJN ZONDER GEHEIMEN 4, 1983 = DUMOULIN, René - LAUWERS, P. - NOTELÉ, L.
e.a., Latijn zonder geheimen 4. Historia magistra vitae. Latijn voor het vierde jaar
secundair onderwijs van het type 1, Lier, Van In, 1983 [LMET]
LATIJN ZONDER GEHEIMEN 4, 1986 = DUMOULIN, René - GORISSEN, Lambert LAUWERS, Piet e.a., Latijn zonder geheimen 4. Historia magistra vitae. Latijn voor het
vierde jaar secundair onderwijs van het type 1. Tweede druk, Lier, Van In, 1986
[LMET]
LATIJN ZONDER GEHEIMEN 5, 1985 = ECTOR, Jef - GORISSEN, Lambert - LAUWERS,
Piet, Latijn zonder geheimen 5. Poeta nascitur. Latijn voor het vijfde jaar secundair
onderwijs van het type 1. 2e druk, Lier, Van In, 1985 [LMET]
Studium (ca. 1988-1993)
STUDIUM I, 1988 = BIELEN, Tony - DUMOULIN, René - GORISSEN, Lambert e.a., Studium.
I. Romeinen van dichtbij. 4 uur Klassieke Studiën in het eerste leerjaar A, Lier, Van In,
1989 (= 1988) [LAGG 2094 STUD 1 89]
STUDIUM II, 1990 = BERGER, Michel - DUMOULIN, René - GORISSEN, Lambert e.a.,
Studium. II. Op weg naar Rome. Eerste druk, tweede bijdruk, Lier, Van In, 1994 (=
1990) [LAGG 2094 STUD 2 90]
STUDIUM II, 1990?, Handleiding = BERGER, Michel - DUMOULIN, René - GORISSEN,
Lambert e.a., Studium. II. Op weg naar Rome. Handleiding, [Kuringen (Hasselt)], 1990?
[KHB REG-LATI]
STUDIUM III, 1991 = BERGER, Michel - DUMOULIN, René - GORISSEN, Lambert, Studium.
III. Res gestae. Eerste druk, eerste bijdruk, Lier, Van In, 1994 (= 1991) [LAGG 2094
STUD 3 91]
STUDIUM III, 1991?, Handleiding = BERGER, Michel - DUMOULIN, René - GORISSEN,
Lambert, Studium. III. Res gestae. Handleiding, [Kuringen (Hasselt)], 1991? [bezit
Verreth]
STUDIUM IV, 1992 = DUMOULIN, René - GORISSEN, Lambert - NOTELÉ, L., Studium. IV.
Historia magistra vitae, Lier, Van In, 1992 [LAGG 2094 STUD 4 92]
STUDIUM IV, 1992?, Handleiding = DUMOULIN, René - GORISSEN, Lambert - NOTELÉ, L.,
Studium. IV. Historia magistra vitae. Handleiding, [Kuringen (Hasselt)], 1992? (non
repperi)
STUDIUM V, 1992 = ECTOR, Jef - LAUWERS, Piet, Studium. V. Poeta nascitur, Lier, Van
In, 1992 [LAGG 2094 STUD 5 92]
STUDIUM V, 1992?, Handleiding = ECTOR, Jef - LAUWERS, Piet, Studium. V. Poeta
nascitur. Handleiding, [Genk], 1992? (non repperi)
STUDIUM VI, 1993 = ECTOR, Jef - LAUWERS, Piet, Studium. VI. Tacitus. Aliorum eventis
docentur, Lier, Van In, 1993 [LAGG 2094 STUD 6 93]
STUDIUM VI, 1993?, Handleiding = ECTOR, Jef - LAUWERS, Piet, Studium. VI. Tacitus.
Aliorum eventis docentur. Handleiding, [Genk], 1993? (non repperi)
DOCTIFICUS, 1992 = DE VUSSER, Frederik - SAELENS, Stijn, Doctificus versie 2.0. Een
sofwarepakket bij de methode Latijn Studium, Lier, Van In, 1992 [LAGG 2094 STUD
DOCT]
OVERZICHT HANDBOEKEN
27
Studium Novum (ca. 1996-)
STUDIUM NOVUM I, 1996 = BERGER, Michel - BIELEN, Tony - DUMOULIN, René e.a.,
Studium novum. I. Romeinen van dichtbij, Lier, Van In, 1996 [LAGG 2094 STUD NOV
1 96]
STUDIUM NOVUM I, 1996, Werkschrift = DEZEURE, Jos, Studium novum. I. Romeinen
van dichtbij. Werkschrift, Lier, Van In, 1996 [LAGG 2094 STUD NOV 1 W 96]
STUDIUM NOVUM I, 1997, Handleiding = BERGER, Michel - BIELEN, Tony - DUMOULIN,
René e.a., Studium novum. I. Handleiding, Lier, Van In, 1997 [LAGG 2094 STUD NOV
1 D 97]
STUDIUM NOVUM II, 1997 = BERGER, Michel - BIELEN, Tony - DUMOULIN, René e.a.,
Studium novum. II. Op weg naar Rome, Lier, Van In, 1997 [LAGG 2094 STUD NOV 2
97]
STUDIUM NOVUM II, 1998, Werkschrift = DEZEURE, Jos, Studium novum. II. Op weg
naar Rome. Werkschrift, Lier, Van In, 1998 [LAGG 2094 STUD NOV 2 W 98]
STUDIUM NOVUM II, 1999, Handleiding = BERGER, Michel - BIELEN, Tony DUMOULIN, René e.a., Studium novum. II. Handleiding, Lier, Van In, 1999 [LMET]
STUDIUM NOVUM III, 1998 = BERGER, Michel - DUMOULIN, René - GORISSEN,
Lambert, Studium novum. III. Res gestae, Lier, Van In, 1998 [LAGG 2094 STUD NOV
3 98]
STUDIUM NOVUM III, 2000, Handleiding = BERGER, Michel - DUMOULIN, René GORISSEN, Lambert, Studium novum. III. Handleiding, Lier, Van In, 2000 [LAGG 2094
STUD NOV 3 D 00]
STUDIUM NOVUM IV, 1999 = BERGER, Michel - COPPENS, Chantal - DUMOULIN, René
e.a., Studium novum. IV. Alea iacta est, Lier, Van In, 1999 [LAGG 2094 STUD NOV]
STUDIUM NOVUM IV, 1999, Commentaar = BERGER, Michel - COPPENS, Chantal DUMOULIN, René e.a., Studium novum. IV. Alea iacta est. Commentaar bij de teksten,
Lier, Van In, 1999 [LAGG 2094 STUD NOV]
STUDIUM NOVUM IV, 2001, Handleiding = BERGER, Michel - COPPENS, Chantal DUMOULIN, René e.a., Studium novum. IV. Handleiding, Lier, Van In, 2001 [LAGG
2094 STUD NOV 4 D 01]
BREVIARIUM, 1985 = GORIS, V. - GORISSEN, Lambert, Breviarium. Beknopte Latijnse
spraakkunst voor het secundair onderwijs. Eerste druk, zevende bijdruk, Lier, Van In,
1998 (= 1985) [LAGG 2075 GORI 85; GORI 96; GORI 98]
INSTRUMENTUM, 1982 = GORISSEN, Lambert - ROEBBEN, Luc - VAN DAMME, Henri,
Instrumentum. Beknopte Latijns-Nederlands basiswoordenlijst voor het secundair
onderwijs, Lier, Van In, 1982 [LAGG 2077 GORI 82]
INSTRUMENTUM, 1997 = BERGER, Michel - GORISSEN, Lambert - ROEBBEN, Luc e.a.,
Instrumentum. Beknopt Latijns-Nederlands basiswoordenboek voor het secundair
onderwijs met systematische repetitielijst. Derde druk. Eerste bijdruk, Lier, Van In,
2000 (= 1997) [LAGG 2077 BERG 97; BERG 00]
LINGUA LATINA - LINGUA GRAECA - NOVA LINGUA LATINA - SCHOLA LATINA (Van In H. Dessain)
OVERZICHT HANDBOEKEN
28
Lingua Latina (ca. 1931-1970)
LINGUA LATINA OEFENINGEN IA, 1949 = Lingua Latina. Latijnse oefeningen IA.
Voor de 6e der K. A. 6e druk, Lier, Van In, 1949 (non repperi)
LINGUA LATINA OEFENINGEN IB, 1950 = Lingua Latina. Latijnse oefeningen IB.
Voor de 5e der K. A. 4e druk, Lier, Van In, 1950 (non repperi)
LINGUA LATINA OEFENINGEN II, 1951 = Lingua Latina. Latijnse oefeningen II. Voor
de 4e der Athenea. 4e druk, Lier, Van In, 1951 (non repperi)
LINGUA LATINA OEFENINGEN III, 1951 = Lingua Latina. Latijnse oefeningen III.
Voor de hogere klassen. 3e druk, Lier, Van In, 1951 (non repperi)
LINGUA LATINA HERHALINGSOEFENINGEN, 1946 = COELST, P. - BAEYENS, P.,
Lingua Latina. Geleide herhalingsoefeningen bij de Latijnse oefeningen van Baeyens Fraussen, Lier, Van In, 1946 [LMET]
LINGUA LATINA SPRAAKKUNST, 1931 = FRAUSSEN, Eduard - BAEYENS, P., Lingua
Latina. Beknopte Latijnsche spraakkunst voor 6e en 5e, Lier, Van In, 1931 [LMET]
LINGUA LATINA SPRAAKKUNST, 1949 = BAEYENS, P. - FRAUSSEN, Eduard - COELST,
P., Lingua Latina. Beknopte Latijnse spraakkunst voor 6e en 5e. 3e herziene druk, Lier,
Van In, 1949 [LMET]
LINGUA LATINA SPRAAKKUNST, 1936 = FRAUSSEN, Eduard - BAEYENS, P., Lingua
Latina. Latijnsche spraakkunst. 2e herwerkte druk. Officieele terminologie, Lier, Van In,
1936 [LMET]
LINGUA LATINA SPRAAKKUNST, 1951 = BAEYENS, P. - FRAUSSEN, Eduard - COELST,
P., Lingua Latina. Latijnse spraakkunst. Negende druk, Lier, Van In, 1960 (= 1951)
[LMET]
LINGUA LATINA SPRAAKKUNST, 1970 = BAEYENS, P. - FRAUSSEN, Eduard - COELST,
P., Lingua Latina. Latijnse spraakkunst. Elfde herziene druk, Lier, Van In, 1970
[LMET]
Lingua Graeca (ca. 1933-1967)
LINGUA GRAECA I, 1947 = BAEYENS, P. - DE WAELE, Emiel - FRAUSSEN, Eduard,
Lingua Graeca. Oefeningen bij de Griekse spraakkunst. I. Derde druk, Luik, H.
Dessain, 1947 (non repperi)
LINGUA GRAECA I, 1961 = BAEYENS, P. - COELST, P., Lingua Graeca. Griekse
oefeningen. I. Zesde druk, Luik, H. Dessain, 1961 [BSCH SA12359] (non vidi)
LINGUA GRAECA I, 1967 = BAEYENS, P., Lingua Graeca. I. Nieuwe uitgave volgens de
inductieve methode, Liège, H. Dessain, 1967 (non repperi)
LINGUA GRAECA II, 1940 = BAEYENS, P. - DE WAELE, Emiel - FRAUSSEN, Eduard,
Lingua Graeca. Oefeningen bij de Griekse spraakkunst. II. Tweede druk, Luik, H.
Dessain, 1940 [LMET]
LINGUA GRAECA II, 1963 = BAEYENS, P. - DE WAELE, Emiel - COELST, P. e.a., Lingua
Graeca. Griekse oefeningen II. Zesde druk, Liège, H. Dessain, 1963 [BSCH SA12360]
(non vidi)
OVERZICHT HANDBOEKEN
29
LINGUA GRAECA III, 1933 = BAEYENS, P. - DE WAELE, Emiel - FRAUSSEN, Eduard,
Lingua Graeca. Oefeningen bij de Grieksche spraakkunst voor de 4de en volgende
klassen., Liège, H. Dessain, 1933 [BSCH SA14078] (non vidi)
LINGUA GRAECA III, 1934, Aanwijzingen = Lingua Graeca voor de 4de en volgende
klassen. Aanwijzingen voor den leeraar, Gent, Baeyens, 1934 [BEXT 5A24865/*2] (non
vidi)
LINGUA GRAECA SPRAAKKUNST, 1946 = BAEYENS, P. - DE WAELE, Emiel FRAUSSEN, Eduard, Lingua Graeca. Grieksche spraakkunst. Derde druk, Liège, H.
Dessain, 1946 [LMET]
LINGUA GRAECA SPRAAKKUNST, 1959 = BAEYENS, P. - DE WAELE, Emiel, Lingua
Graeca. Griekse spraakkunst. Zesde druk, Liège, H. Dessain, 1959 [BSCH SA14082]
(non vidi)
Nova lingua Latina (s.d. - ca. 1955?)
NOVA LINGUA LATINA 1, s.d. = BAEYENS, P. - COELST, P. - SCHATS, M., Nova lingua
Latina. Latijnse oefeningen I. Voor de 6e der athenea. Nieuwe uitgave, Lier, Van In, s.d.
[LMET]
NOVA LINGUA LATINA 2, s.d. = BAEYENS, P. - COELST, P. - SCHATS, M., Nova lingua
Latina. Latijnse oefeningen II. Voor de 5e der athenea. Nieuwe uitgave, Lier, Van In,
s.d. [LMET]
NOVA LINGUA LATINA 3, s.d. = BAEYENS, P. - COELST, P. - SCHATS, M., Nova lingua
Latina. Latijnse oefeningen III. Voor de 4e der athenea. Nieuwe uitgave, Lier, Van In,
s.d. [LMET]
Schola Latina (ca. 1966-1968)
SCHOLA LATINA 1, 1966 = BAEYENS, P. - VAN LIERDE, P., Schola Latina. Latijnse
oefeningen I. Voor de zesdes van het Vrij M. O., Lier, Van In, 1966 [LMET]
SCHOLA LATINA 2, 1966 = BAEYENS, P. - VAN LIERDE, P., Schola Latina. Latijnse
oefeningen II. Voor de vijfdes van het Vrij M. O., Lier, Van In, 1966 [LMET]
SCHOLA LATINA 3, 1968 = BAEYENS, P. - VAN LIERDE, P., Schola Latina. Latijnse
oefeningen III. Voor de vierdes van het Vrij M. O., Lier, Van In, 1968 [LMET]
LINGUA LATINA
Lingua Latina (Ørberg) (ca. 1956-)
LINGUA LATINA I, 1996 = ØRBERG, Hans H., Lingua Latina per se illustrata. Pars I.
Familia Romana, Hauniae, Museum Tusculanum, 1999 (=1996) [1981 (1)] [LAGG
2095 FAMI 1 91; 99]
LINGUA LATINA II, 1990 = ØRBERG, Hans H., Lingua Latina per se illustrata. Pars II.
Roma aeterna, Hauniae, Museum Tusculanum, 1990 [LAGG 2095 FAMI 2 90]
LINGUA LATINA - COLLOQUIA, 1998 = ØRBERG, Hans H., Lingua Latina per se
illustrata. Colloquia personarum, Grenaa, Domus Latina, 1998 [LAGG 2095 COLL 98]
OVERZICHT HANDBOEKEN
30
Diverse grammatica's (Acco) (ca. 1972-1984)
BRACKE, 1972 = BRACKE, Raphaël - JANSSENS, Henri, Syntaxis van de Griekse zin
(Syrinx-handboeken, 1), Leuven, Acco, 1972 [LAGG 2050 BRAC 72; 2051 BRAC]
BRACKE, 1978 = BRACKE, Raphaël - JANSSENS, Henri, Syntaxis Latina. Bij de
lectuurmethode van Hans H. Oerberg (Syrinx-handboeken, 2), Leuven, Acco, 1978
[LAGG 2076 BRAC]
BRACKE, 1984 = BRACKE, Raphaël - JANSSENS, Henri, Grammatica Latina. Syntaxis.
Tweede druk (Syrinx-handboeken, 2), Leuven - Amersfoort, Acco, 1984 [LMET]
JANSSENS, 1984 = JANSSENS, Henri - SELDESLACHTS, Herman - VANDESSEL, Rudi,
Grammatica Latina. Morfologie (Syrinx-handboeken, 3), Leuven - Amersfoort, Acco,
1984 [LMET]
Gedifferentieerd Latijn (Plantyn) (ca. 1981-1984)
GEDIFFERENTIEERD LATIJN 1, 1982 = ULENAERS, J. - SOORS, F., Gedifferentieerd
Latijn Grieks 1. Teksten, Deurne - Antwerpen, Plantyn, 1982 [LMET]
GEDIFFERENTIEERD LATIJN 1, 1982, Werkboek = ULENAERS, J. - SOORS, F.,
Gedifferentieerd Latijn Grieks 1. Werkboek, Deurne - Antwerpen, Plantyn, 1982
[LMET]
GEDIFFERENTIEERD LATIJN 2, 1981 = ULENAERS, J. - DERVEAUX, L. - JACOBS, A.
e.a., Gedifferentieerd Latijn 2. Teksten, Deurne - Antwerpen, Plantyn, 1981 [LMET]
GEDIFFERENTIEERD LATIJN 2, 1982, Werkboek = ULENAERS, J. - DERVEAUX, L. JACOBS, A. e.a., Gedifferentieerd Latijn 2. Werkboek, Deurne - Antwerpen, Plantyn,
1982 [LMET]
GEDIFFERENTIEERD LATIJN 2bis, 1984 = ULENAERS, J. - DERVEAUX, L. - JACOBS, A.
e.a., Gedifferentieerd Latijn 2 bis. Teksten, Deurne - Antwerpen, Plantyn, 1984 [LMET]
GEDIFFERENTIEERD LATIJN 2bis, 1984, Werkboek = ULENAERS, J. - DERVEAUX, L. JACOBS, A. e.a., Gedifferentieerd Latijn 2 bis. Werkboek, Deurne - Antwerpen, Plantyn,
1984 [LMET]
GEDIFFERENTIEERD LATIJN 3, 1983 = ULENAERS, J. - DERVEAUX, L. - VAN ENDERT,
C., Gedifferentieerd Latijn 3. Teksten, Deurne, Plantyn, 1983 [LMET]
GEDIFFERENTIEERD LATIJN 3, 1983, Werkboek = ULENAERS, J. - DERVEAUX, L. VAN ENDERT, C., Gedifferentieerd Latijn 3. Werkboek, Deurne - Antwerpen, Plantyn,
1983 [LMET]
GEDIFFERENTIEERD LATIJN 1-3, 1981, Didactisch = ULENAERS, J. - DERVEAUX, L. JACOBS, A., Gedifferentieerd Latijn Grieks 1-3. Didactische suggesties, Deurne,
Plantyn, 1981 [LMET]
JANSSENS, s.d. = JANSSENS, Henri, Latijns vocabularium, s.l., s.d. [LMET] (aansluitend
bij Gedifferentieerd Latijn)
Lingua Latina (Die Keure) (ca. 1991-)
OVERZICHT HANDBOEKEN
31
LINGUA LATINA I, 1991, Adminiculum 1 = COOSEMANS, P. - JANSSENS, Henri - MAES,
P. e.a., Lingua Latina per se illustrata. Pars I. Familia Romana. Adminiculum 1,
Brugge, Die Keure, 1991 [LMET]
LINGUA LATINA I, 1991, Exercitia 1 = COOSEMANS, P. - JANSSENS, Henri - MAES, P.
e.a., Lingua Latina per se illustrata. Pars I. Familia Romana. Exercitia 1, Brugge, Die
Keure, 1991 [bezit Verreth]
LINGUA LATINA I, 1992, Handleiding 1 = COOSEMANS, P. - JANSSENS, Henri - MAES, P.
e.a., Handleiding 1 bij Lingua Latina per se illustrata en SG IDEA, Brugge, Die Keure,
1992 [LAGG 2095 FAM 1 D2 92]
LINGUA LATINA I, 1992, Adminiculum 2 = COOSEMANS, P. - JANSSENS, Henri - MAES,
P. e.a., Lingua Latina per se illustrata. Pars I. Familia Romana. Adminiculum 2,
Brugge, Die Keure, 1992 [LMET]
LINGUA LATINA I, 1992, Exercitia 2 = COOSEMANS, P. - JANSSENS, Henri - MAES, P.
e.a., Lingua Latina per se illustrata. Pars I. Familia Romana. Exercitia 2, Brugge, Die
Keure, 1992 [bezit Verreth]
LINGUA LATINA I, 1992, Handleiding 2 = COOSEMANS, P. - JANSSENS, Henri - MAES, P.
e.a., Handleiding 2 bij Lingua Latina per se illustrata. Adminiculum 2. Exercitia 2,
Brugge, Die Keure, 1992 [LAGG 2095 FAM 1 D2 92]
LINGUA LATINA I, 1994, Adminiculum 3 = JANSSENS, Henri - PIJLS, Danny SELDESLACHTS, Herman e.a., Lingua Latina per se illustrata. Pars I. Familia Romana.
Adminiculum 3, Brugge, Die Keure, 1994 [LAGG 2095 FAMI 3 G 94]
LINGUA LATINA I, 1994, Exercitia 3 = JANSSENS, Henri - PIJLS, Danny - SELDESLACHTS,
Herman e.a., Lingua Latina per se illustrata. Pars I. Familia Romana. Exercitia 3,
Brugge, Die Keure, 1994 [LAGG 2095 FAMI 3 W 94]
LINGUA LATINA I, 1995, Handleiding 3 = JANSSENS, Henri - PIJLS, Danny - VANDESSEL,
Rudi, Handleiding 3 bij Lingua Latina per se illustrata. Adminiculum 3. Exercitia 3,
Brugge, Die Keure, 1995 [LAGG 2095 FAM 1 D3 95]
LINGUA LATINA - REPETITIONES, 1995 = JANSSENS, Henri - VANDESSEL, Rudi VANGILBERGEN, A. e.a., Lingua Latina per se illustrata. Colloquia personarum.
Repetitiones Latinae, Brugge, Die Keure, 1995 [KHB REG-LATI]
LINGUA LATINA GRAMMATICA 1, 1998 = JANSSENS, Henri - PIJLS, Danny SELDESLACHTS, Herman e.a., [Lingua Latina per se illustrata.] Grammmatica Latina. 1.
Morfologie, Brugge, Die Keure, 1998 [LAGG 2075 JANS 1 98]
LINGUA LATINA GRAMMATICA 2, 1999 = JANSSENS, Henri - PIJLS, Danny SELDESLACHTS, Herman e.a., [Lingua Latina per se illustrata.] Grammmatica Latina. 2.
Syntaxis, Brugge, Die Keure, 1999 [LAGG 2075 JANS 2 99]
LINGUA LATINA VOCABULARIUM, 1993 = JANSSENS, Henri - PIJLS, Danny - VAN
DEN HOUTE, E. e.a., [Lingua Latina per se illustrata.] Vocabularium Latinum, Brugge,
Die Keure, 1993 [LAGG 2095 FAMI VOC 93]
LINGUA LATINA IDEA, 1997 = COOSEMANS, P. - JANSSENS, Henri - MAES, P. e.a., SG
IDEA. Initiatie Grieks 1ste jaar ASO, Brugge, Die Keure, 1997 [1991(1)] [LAGG 2095
FAMI IDEA 91; 97]
PALATINUS (De Nederlandsche boekhandel) (ca. 1961-1985)
OVERZICHT HANDBOEKEN
32
PALATINUS (1) - MARCUS ET CURIA, 1961 = VAN BRAGT, L., Marcus en Curia. Voor
de 6de humanioraklasse en het 2de jaar V.S.O. Vijfde druk (Palatinus. Latijnse
leerboeken voor het Middelbaar Onderwijs), Kapellen, De Nederlandsche boekhandel,
1983 (= 1961) [LMET]
PALATINUS (1) - ROMA AETERNA, 1971 = DE BIE - DE PAEPE, A., Roma aeterna.
Voor het 1e jaar V.S.O. (Palatinus. Latijnse leerboeken voor het Algemeen Secundair
Onderwijs), Antwerpen, De Nederlandsche boekhandel, 1971 [LMET]
PALATINUS (1) - ROMA AETERNA, 1980 = DE BIE - DE PAEPE, A. - VERRYCKEN, I.,
Roma aeterna. Voor het 1e observatiejaar. Derde druk - Bijlage: Hellas (Palatinus.
Latijnse leerboeken voor het Algemeen Secundair Onderwijs), Antwerpen, De
Nederlandsche boekhandel, 1982 (= 1980) [LMET]
PALATINUS (1) - GALLIA BELGICA, 1984 = MENS, André - PEETERS, Chris, Gallia
Belgica. Bestemd voor het 2e observatiejaar type 1 en voor het 1e jaar type 2
(Palatinus. Latijnse leerboeken voor het Algemeen Secundair Onderwijs), Antwerpen,
De Nederlandsche boekhandel, 1984 [LMET]
PALATINUS (2) - DE VIRIS ILLUSTRIBUS, 1963 = DE BIE, Jacques, De viris
illustribus. Voor de 5de humanioraklasse (Palatinus. Latijnse leerboeken voor het
Middelbaar Onderwijs), Antwerpen, De Nederlandsche boekhandel, 1963 [LMET]
PALATINUS (2) - DE VIRIS ILLUSTRIBUS, 1967, Vocabularium = DE BIE, Jacques, De
viris illustribus. Voor de 5de humanioraklasse. Vocabularium. Grammatica (Palatinus.
Latijnse leerboeken voor het Middelbaar Onderwijs), Antwerpen, De Nederlandsche
boekhandel, 1967 [LMET]
PALATINUS (2) - S.P.Q.R., 1985 = HALSBERGHE, Guido - MENS, André - PEETERS, Chris,
S.P.Q.R. Senatus populusque Romanus. Bestemd voor het 1e orientatiejaar type 1 en
voor het 2e jaar type 2 (Palatinus. Latijnse leerboeken voor het Algemeen Secundair
Onderwijs), Antwerpen, De Nederlandsche boekhandel, 1985 [LMET]
PALATINUS (3) - DE RE PUBLICA, 1969 = MENS, André, De re publica. Bestemd voor
de 4de humanioraklasse (Palatinus. Latijnse leerboeken voor het Algemeen Secundair
Onderwijs), Antwerpen, De Nederlandsche boekhandel, 1969 [LMET]
PALATINUS (4) - VITA ROMANA, 1972 = HALSBERGHE, Guido - MENS, André, Vita
Romana. Bestemd voor de 3de humanioraklasse (Palatinus. Latijnse leerboeken voor
het Algemeen Secundair Onderwijs), Antwerpen - Utrecht, De Nederlandsche
boekhandel, 1972 [LMET]
PALATINUS (6) - INGENIUM ROMANUM, 1963 = WIJNEN, John, Ingenium Romanum.
Bloemlezing uit de Latijnse literatuur. Bestemd voor de Retorica (Palatinus. Latijnse
leerboeken voor het Algemeen Secundair Onderwijs), Antwerpen, De Nederlandsche
boekhandel, 1963 [LMET]
PALATINUS (6) - INGENIUM ROMANUM, 1963, Aantekeningen = WIJNEN, John,
Ingenium Romanum. Aantekeningen (Palatinus. Latijnse leerboeken voor het Algemeen
Secundair Onderwijs), Antwerpen, De Nederlandsche boekhandel, 1963 [LMET]
PALATINUS (6) - INGENIUM ROMANUM, 1963?, Handleiding = WIJNEN, John,
Ingenium Romanum. Handleiding voor de leraar (Palatinus. Latijnse leerboeken voor
het Algemeen Secundair Onderwijs), Antwerpen, De Nederlandsche boekhandel, 1963?
[LMET]
OVERZICHT HANDBOEKEN
33
PALATINUS (6) - WOORD EN GEDACHTE, 1976 = DE BELDER, Louis - EECKELEERS,
Frans - LAUWERS, Piet, Woord en gedachte. Wat de Romeinen ons kunnen leren over
efficiënt taalgebruik en persoonlijk egagement. Bestemd voor de Retorica en andere
Eerste Humanioraklassen. Derde druk (Palatinus. Latijnse leerboeken voor het
Middelbaar Onderwijs), Antwerpen - Amsterdam, De Nederlandsche boekhandel, 1980
(= 1976) [LAGG 2112 15]
PALATINUS - GRAMMATICA, 1985 = DE BIE, Jacques - HALSBERGHE, Guido - MENS,
André, Grammatica Latina. Voor de opties Latijn type 1 en voor de Latijnse afdelingen
type 2 (Palatinus. Latijnse leerboeken voor het Middelbaar Onderwijs), Antwerpen, De
Nederlandsche boekhandel, 1985 [LMET]
PHOENIX (Pelckmans - De Nederlandsche boekhandel) (ca. 1996-)
PHOENIX 1, 1996 = ACKERMAN, Johan - DE NEUBOURG, Leo - DE PAEP, Luc e.a., Phoenix
1. Klassieke studies voor het 1ste jaar S.O. Derde druk, Kapellen, Pelckmans - De
Nederlandsche boekhandel, 1999 (= 1996) [LAGG 2093 PHOE 1 99]
PHOENIX 1, 1996, Werkboek = ACKERMAN, Johan - DE NEUBOURG, Leo - DE PAEP, Luc
e.a., Phoenix 1. Klassieke studies voor het 1ste jaar S.O. Werkboek. Derde druk,
Kapellen, Pelckmans - De Nederlandsche boekhandel, 1999 (= 1996) [LAGG 2093
PHOE 1 W 96; 1 W 99]
PHOENIX 1, 1996, Woordenlijst = ACKERMAN, Johan - DE NEUBOURG, Leo - DE PAEP,
Luc e.a., Phoenix 1. Klassieke studies voor het 1ste jaar S.O. Derde druk. Woordenlijst,
Kapellen, Pelckmans - De Nederlandsche boekhandel, 1999 (= 1996) [LAGG 2093
PHOE 1 V 99]
PHOENIX 1, 1996, Handleiding = ACKERMAN, Johan - DE NEUBOURG, Leo - DE PAEP,
Luc e.a., Phoenix 1. Handleiding. Tweede druk, Kapellen, Pelckmans - De
Nederlandsche boekhandel, 1998 (= 1996) [LAGG 2093 PHOE 1 D 96; 1 D 98]
PHOENIX 2, 1997 = ACKERMAN, Johan - DE NEUBOURG, Leo - DE PAEP, Luc e.a., Phoenix
2. Latijn voor het 2de jaar S.O., Kapellen, Pelckmans - De Nederlandsche boekhandel,
1997 [LAGG 2093 PHOE 2 97]
PHOENIX 2, 1997, Werkboek = ACKERMAN, Johan - DE NEUBOURG, Leo - DE PAEP, Luc
e.a., Phoenix 2. Klassieke studies voor het 2de jaar S.O. Werkboek, Kapellen,
Pelckmans - De Nederlandsche boekhandel, 1997 [LAGG 2093 PHOE 2 W 97]
PHOENIX 2, 1997, Woordenlijst = ACKERMAN, Johan - DE NEUBOURG, Leo - DE PAEP,
Luc e.a., Phoenix 2. Latijn voor het 2de jaar S.O. Woordenlijst, Kapellen, Pelckmans De Nederlandsche boekhandel, 1997 [LAGG 2093 PHOE 2 V 97]
PHOENIX 2, 1997, Handleiding = ACKERMAN, Johan - DE NEUBOURG, Leo - DE PAEP,
Luc e.a., Phoenix 2. Handleiding, Kapellen, Pelckmans - De Nederlandsche boekhandel,
1997 [LAGG 2093 PHOE 2 D 97]
PHOENIX 3, 1998 = ACKERMAN, Johan - DE NEUBOURG, Leo - DE PAEP, Luc e.a., Phoenix
3. Latijn voor het 3de jaar S.O., Kapellen, Pelckmans - De Nederlandsche boekhandel,
1998 [LAGG 2093 PHOE 3 98]
PHOENIX 3, 1998, Werkboek = ACKERMAN, Johan - DE NEUBOURG, Leo - DE PAEP, Luc
e.a., Phoenix 3. Latijn voor het 3de jaar S.O. Werkboek, Kapellen, Pelckmans - De
Nederlandsche boekhandel, 1998 [LAGG 2093 PHOE 3 W 98]
OVERZICHT HANDBOEKEN
34
PHOENIX 3, 1998, Woordenlijst = ACKERMAN, Johan - DE NEUBOURG, Leo - DE PAEP,
Luc e.a., Phoenix 3. Latijn voor het 3de jaar S.O. Woordenlijst, Kapellen, Pelckmans De Nederlandsche boekhandel, 1998 [LAGG 2093 PHOE 3 V 98]
PHOENIX 3, 1998, Handleiding = ACKERMAN, Johan - DE NEUBOURG, Leo - DE PAEP,
Luc e.a., Phoenix 3. Handleiding, Kapellen, Pelckmans - De Nederlandsche boekhandel,
1998 [LAGG 2093 PHOE 3 D 98]
PHOENIX 4, 2000 = MENS, André - WEYERS, Jeannine - ACKERMAN, Johan e.a., Phoenix
4. Auteurs [Caesar - Plinius - Ovidius - Sallustius], Kapellen, Pelckmans, 2000 [LAGG
2093 PHOE 4 00]
PHOENIX 4, 2000, Hulpboekje = MENS, André - WEYERS, Jeannine - ACKERMAN, Johan
e.a., Phoenix 4. Auteurs. Hulpboekje, Kapellen, Pelckmans, 2000 [LMET]
PHOENIX 4, 1999, Werkboek = ACKERMAN, Johan - DE NEUBOURG, Leo - DE PAEP, Luc
e.a., Phoenix 4. Auteurs. Werkboek, Kapellen, Pelckmans, 1999 [LAGG 2093 PHOE 4
W 1999]
PHOENIX 4, 2000, Handleiding = MENS, André - WEYERS, Jeannine - ACKERMAN, Johan
e.a., Phoenix 4. Handleiding, Kapellen, Pelckmans, 2000 [LAGG 2093 PHOE 4 D
1999]
PHOENIX BASISVOCABULARIUM, 1999 = DE NEUBOURG, Leo - VANDER MEIREN,
Wim - ACKERMAN, Johan e.a., Phoenix basisvocabularium, Kapellen, Pelckmans - De
Nederlandsche boekhandel, 1999 [LAGG 2093 PHOE V 99]
PHOENIX GRAMMATICA, 1999 = CLAES, Frank - MENS, André - DE NEUBOURG, Leo
e.a., Phoenix grammatica, Kapellen, Pelckmans - De Nederlandsche boekhandel, 1999
[LAGG 2093 PHOE G 99]
THALASSA (Wolters Plantyn) (ca. 1999-)
THALASSA 1, 1999 = BERNAERT, Bart - DE QUEECKER, Dominiek - STEYAERT, Erwin
e.a., Thalassa. Een leerboek Grieks. 1. Tweede druk, Deurne, Wolters Plantyn, 2000 (=
1999) [LAGG s.n.]
THALASSA 2, 2000 = BERNAERT, Bart - DE QUEECKER, Dominiek - STEYAERT, Erwin
e.a., Thalassa. Een leerboek Grieks. 2, Deurne, Wolters Plantyn, 2000 [LAGG s.n.]
THALASSA 3, 2001 = BERNAERT, Bart - DE QUEECKER, Dominiek - STEYAERT, Erwin
e.a., Thalassa. Een leerboek Grieks. 3, Deurne, Wolters Plantyn, 2001 [bezit Marc
Vercruysse]
THALASSA 3, 2001, Handleiding = BERNAERT, Bart - DE QUEECKER, Dominiek STEYAERT, Erwin e.a., Thalassa. Een leerboek Grieks. 3. Handleiding voor de
leerkracht, Deurne, Wolters Plantyn, 2001 [bezit Marc Vercruysse]
THALASSA, 2000, Basisvocabularium = BERNAERT, Bart - DE QUEECKER, Dominiek STEYAERT, Erwin e.a., Thalassa. Een leerboek Grieks. Basisvocabularium, Deurne,
Wolters Plantyn, 2000 [LAGG s.n.]
THALASSA, 2000, Basisgrammatica = BERNAERT, Bart - DE QUEECKER, Dominiek STEYAERT, Erwin e.a., Thalassa. Een leerboek Grieks. Basisgrammatica, Deurne,
Wolters Plantyn, 2000 [bezit Marc Vercruysse]
UITGEVERIJ DESCLÉE DE BROUWER
OVERZICHT HANDBOEKEN
35
Latijnse oefeningen (ca. 1925-1959)
LATIJNSE OEFENINGEN 1, 1925, Voor den leeraar = BAUWENS, Evarist, Latijnsche
oefeningen toegepast op de spraakkunst der PP. Janssens en Van de Vorst. Eerste deel.
Boek voor den leeraar. 12e Uitgave, Aalst, Spitaels - Schuermans, 1925 [SJ-Archief
07912] (non vidi)
LATIJNSE OEFENINGEN 1, 1933 = BAUWENS, Evarist, Latijnsche oefeningen toegepast
op de spraakkunst der PP. Janssens en Van de Vorst. Eerste deel. Ten gebruike der 6e
klas. 14e Uitgave, Aalst, Spitaels - Schuermans, 1933 [SJ-Archief 07913-07914] (non
vidi)
LATIJNSE OEFENINGEN 2, 1935 = BAUWENS, Evarist, Latijnsche oefeningen toegepast
op de spraakkunst der PP. Janssens en Van de Vorst. Tweede deel. Boek van den
leerling. 11e Uitgave, Aalst, Spitaels - Schuermans, 1935 [SJ-Archief 07924] (non vidi)
LATIJNSE OEFENINGEN 1, 1935 = BAUWENS, Evarist, Latijnsche oefeningen. Eerste
deel. Boek van den leerling. 15e Uitgave, Aalst, Spitaels - Schuermans, 1935 [SJArchief 26277] (non vidi)
LATIJNSE OEFENINGEN 1, 1940 = BAUWENS, Evarist - STOCKMANS, Jos, Latijnsche
oefeningen. Eerste deel. Voor de zesde. 24e Druk, Brugge, Desclée De Brouwer, 1954
(= 1940) [SJ-Archief 07922] (non vidi)
LATIJNSE OEFENINGEN 1, 1940?, Vertaling = BAUWENS, Evarist - STOCKMANS, Jos,
Latijnsche oefeningen. Eerste deel. Voor de zesde. Vertaling der thema's, Brugge,
Desclée De Brouwer, 1940? [SJ-Archief 07923] (non vidi)
LATIJNSE OEFENINGEN 1, 1940, Voor den leeraar = BAUWENS, Evarist - STOCKMANS,
Jos, Latijnsche oefeningen. Eerste deel. Voor de zesde. 16e Druk. Deel voor den leeraar,
Brugge - Brussel, Desclée De Brouwer - Universa, 1940 [SJ-Archief 07915] (non vidi)
LATIJNSE OEFENINGEN 2, 1942 = BAUWENS, Evarist - STOCKMAN, Jos, Latijnsche
oefeningen. Tweede deel. Voor de 5de. 12e Druk, Brugge - Brussel, Desclée De
Brouwer - Universum, 1942 [SJ-Archief 07925] (non vidi)
LATIJNSE OEFENINGEN 2, 1951 = BAUWENS, Evarist - GESSLER, E., Latijnsche
oefeningen. Tweede deel. Voor de 5de. 18e Druk, Brugge, Desclée De Brouwer, 1952 (=
1951) [SJ-Archief 07929] (non vidi)
LATIJNSE OEFENINGEN 3, 1944 = BAUWENS, Evarist - STOCKMAN, Jos, Latijnsche
oefeningen. Derde deel. Voor de 4de. 15e Druk, Brugge - Brussel, Desclée De Brouwer
- Universum, 1946 (= 1944) [SJ-Archief 07927] (non vidi)
LATIJNSE OEFENINGEN 4, 1953 = BAUWENS, Evarist, Latijnse oefeningen. Vierde deel.
Voor de drie hoogste humanioraklassen. Vijftiende druk, Brugge, Desclée De Brouwer,
1959 (= 1953) [LMET] (1946 (1))
LATIJNSE OEFENINGEN 4, 1953, Deel van de leraar = BAUWENS, Evarist, Latijnse
oefeningen. Vierde deel. Voor de drie hoogste humanioraklassen. 2de uitgave. Deel van
de leraar, Brugge, Desclée De Brouwer, 1953 [LMET]
LATIJNSE OEFENINGEN, s.d. = Latijnsche uitdrukkingen uit de Latijnsche oefeningen
(Bauwens) der 6e Lat. klas, Kortrijk, Groeninghe drukkerij, s.d. [SJ-Archief 25861]
(non vidi)
Gymnasium (ca. 1956-1970)
OVERZICHT HANDBOEKEN
36
GYMNASIUM 1, 1965 = BUTAYE, Rafaël, Latijnse oefeningen. I. Voor de zesde. Vijfde
druk (Gymnasiumreeks. Handboeken voor de leerlingen van de Oude Humaniora),
Brugge, Desclée De Brouwer, 1970 (= 1965) [LMET]
GYMNASIUM 1, 1965, Aantekeningen = BUTAYE, Rafaël, Latijnse oefeningen. I.
Aantekeningen voor de leerkracht. Derde druk (Gymnasiumreeks. Handboeken voor de
leerlingen van de Oude Humaniora), Brugge, Desclée De Brouwer, 1965 [SJ-Archief
09635] (non vidi)
GYMNASIUM 1, 1970, Woordenlijst = BUTAYE, Rafaël, Woordenlijsten bij de Latijnse
oefeningen I. Vijfde druk (Gymnasiumreeks. Handboeken voor de leerlingen van de
Oude Humaniora), Brugge, Desclée De Brouwer, 1970 [LMET]
GYMNASIUM 2, 1963 = BUTAYE, Rafaël, Latijnse oefeningen. II. Voor de vijfde. Vijfde
druk (Gymnasiumreeks. Handboeken voor de leerlingen van de Oude Humaniora),
Brugge, Desclée De Brouwer, 1970 (= 1963) [LMET]
GYMNASIUM 2, 1963, Aantekeningen = BUTAYE, Rafaël, Latijnse oefeningen. II.
Aantekeningen voor de leerkracht (Gymnasiumreeks. Handboeken voor de leerlingen
van de Oude Humaniora), Brugge, Desclée De Brouwer, 1963 (= 1957) [SJ-Archief
09641] (non vidi)
GYMNASIUM 2, 1957, Woordenlijst = BUTAYE, Rafaël, Woordenlijsten bij de Excerpta
en de Latijnse oefeningen II (Gymnasiumreeks. Handboeken voor de leerlingen van de
Oude Humaniora), Brugge, Desclée De Brouwer, 1957 [SJ-Archief 09673] (non vidi)
GYMNASIUM 3, 1961 = BUTAYE, Rafaël, Latijnse oefeningen. III. Voor de vierde.
Tweede druk (Gymnasiumreeks. Handboeken voor de leerlingen van de Oude
Humaniora), Brugge, Desclée De Brouwer, 1961 [LMET]
GYMNASIUM 3, 1958, Woordenlijst = BUTAYE, Rafaël, Woordenlijsten bij de Latijnse
oefeningen III (Gymnasiumreeks. Handboeken voor de leerlingen van de Oude
Humaniora), Brugge, Desclée De Brouwer, 1958 [SJ-Archief 09674] (non vidi)
GYMNASIUM 3, 1965, Aantekeningen = BUTAYE, Rafaël, Latijnse oefeningen. III.
Aantekeningen voor de leerkracht. Tweede druk (Gymnasiumreeks. Handboeken voor de
leerlingen van de Oude Humaniora), Brugge, Desclée De Brouwer, 1965 [SJ-Archief
09647] (non vidi)
GYMNASIUM 1-3, 1963, Woordenlijst = BUTAYE, Rafaël, Woordenlijsten bij de Latijnse
oefeningen I, II, III. Derde druk (Gymnasiumreeks. Handboeken voor de leerlingen van
de Oude Humaniora), Brugge, Desclée De Brouwer, 1963 [LMET]
GYMNASIUM 4, 1964 = BAUWENS, Evarist - DOOREMAN, Gaby, Latijnse oefeningen. IV.
Voor de drie hoogste Humanioraklassen (Gymnasiumreeks. Handboeken voor de
leerlingen van de Oude Humaniora), Brugge, Desclée De Brouwer, 1964 [LMET]
GYMNASIUM EXCERPTA, 1965 = BUTAYE, Rafaël, Excerpta. Uittreksels uit De viris
illustribus urbis Romae. Cornelius Nepos. Cicero. Phaedrus. Christelijke literatuur.
Voor de vijfde. Vierde druk (Gymnasiumreeks. Handboeken voor de leerlingen van de
Oude Humaniora), Brugge, Desclée De Brouwer, 1965 [LMET] (1957 (1))
GYMNASIUM EXCERPTA, 1960, Aantekeningen = BUTAYE, Rafaël, Excerpta.
Aantekeningen. Tweede druk (Gymnasiumreeks. Handboeken voor de leerlingen van de
Oude Humaniora), Brugge, Desclée De Brouwer, 1960 [LMET]
OVERZICHT HANDBOEKEN
37
CARPENTIER, s.d. = CARPENTIER, Maurice, Latijnse grammatische woordenlijst ten
gebruike van de leerlingen der zesde Latijnse klasse, Brugge, De Tempel, s.d. [LMET]
CARPENTIER, s.d. = CARPENTIER, Maurice, Latijnse grammatische woordenlijst bij het
handboek van Rafaël Butaye voor de zesde Latijnse klasse. Tweede druk, Brugge, De
Tempel, s.d. [LMET]
UITGEVERIJ DE SIKKEL (NU DE BOECK)
Via nova (ca. 1954-1964)
VIA NOVA 1, 1964 = VERDYCK, J. - GROENINCKX, C., Via nova. I. Latijns leerboek voor
de 6de humaniora. Teksten - Oefeningen - Spraakkunst. Derde herwerkte uitgave
aangepast aan het leerplan Oude Talen 1963, Antwerpen, De Sikkel, 1964 [LMET]
(1954 (1))
VIA NOVA II, 1964 = VERDYCK, J. - GROENINCKX, C., Via nova. II. Latijns leerboek voor
de 5de humaniora. Teksten - Oefeningen - Spraakkunst. Tweede herwerkte uitgave
aangepast aan het leerplan Oude Talen 1963, Antwerpen, De Sikkel, 1964 [LMET]
VIA NOVA I-II, 1964, Hulpboek = VERDYCK, J. - GROENINCKX, C., Via nova. I-II.
Hulpboek, Antwerpen, De Sikkel, 1964 [LMET]
VIA NOVA III, 1958 = VERDYCK, J. - GROENINCKX, C., Via nova. Latijns leerboek. III.
Voor de 4de humaniora. Teksten - Oefeningen - Woordenlijsten, Antwerpen, De Sikkel,
1958 [LMET]
VIA NOVA IV, 1962 = GROENINCKX, C. - SCHOETERS, H., Via nova. Latijns leerboek. IV.
Voor de 3de van de Humaniora en het eerste jaar Lagere Normaalscholen. Teksten Oefeningen - Woordenlijsten - Antieke cultuur, Antwerpen, De Sikkel, 1962 [LMET]
VIA NOVA SPRAAKKUNST, 1964? = MICHEL, J. - GROENINCKX, C., Basis-spraakkunst
voor het Latijn. Aansluitend bij de Latijnse leesboeken Via Nova, Antwerpen, De Sikkel,
1964? (non repperi)
SCHOETERS, 1965 = SCHOETERS, H., Invulschrift bij de Latijnse spraakkunst, Antwerpen,
De Sikkel, 1965 [KHB REG-LATI]
Ad scriptores (ca. 1963)
AD SCRIPTORES 1, 1963 = DE MOOR, Roger, Ad scriptores. 1. Latijns leesboek voor de
6de humaniora, Antwerpen, De Sikkel, 1963 [LMET]
AD SCRIPTORES 2, 1963? = DE MOOR, Roger, Ad scriptores. 2. Latijns leesboek voor de
5de humaniora, Antwerpen, De Sikkel, 1963? (non repperi)
AD SCRIPTORES 3, 1963? = DE MOOR, Roger, Ad scriptores. 3. Latijns leesboek voor de
4de humaniora, Antwerpen, De Sikkel, 1963? (non repperi)
Diversen Latijn
REPERTORIUM, 1964 = GESTER, M. - MICHEL, J. - PEETERS, J., Repertorium bij het
basis-lexicon voor het Latijn. Vocabulariumschrift voor de lagere cyclus, Antwerpen,
De Sikkel, 1964 [LAGG 2077 GEST]
OVERZICHT HANDBOEKEN
38
SPECULUM, 1970 = BERGMANS, J. - STACINO, F., Speculum. De Romeinen in hun
geschriften. Latijns leesboek voor M.O. en N.O. Derde druk, Antwerpen, De Sikkel,
1970 [LMET]
SENTENTIAE, 1974 = DE RAEVE, Frank - NOYEN, P., Sententiae. Begincursus Latijn,
Antwerpen, De Sikkel, 1974 [LMET]
CRUSTULA, 1976 = VAN HOUTRYVE, Fernand - DE RAEVE, Frank, Crustula. Begincursus
Latijn voor het 2de observatiejaar V.S.O., Kapellen, De Sikkel, 1976 [LAGG 2084
CRUST 1]
CRUSTULA, 1976, Hulpboek = VAN HOUTRYVE, Fernand - DE RAEVE, Frank, Crustula.
Hulpboek, Kapellen, De Sikkel, 1976 [LAGG 2084 CRUST 2]
CRUSTULA, 1980, Werkboek = VANDERMEULEN, Ludwig, Crustula. Werkboek, Kapellen,
De Sikkel, 1980 [LAGG 2084 CRUST W]
CRUSTULA, 1976, Evaluatietoetsen = VANDERMEULEN, Ludwig - SMETS, A., Crustula.
Evaluatietoetsen. Lectiones I-X - Lectiones XI-XXXI, Kapellen, De Sikkel, 1976 [LAGG
2084 CRUST W 4-5]
CRUSTULA, 1977, Handleiding = VANDERMEULEN, Ludwig, Crustula. Handleiding,
Kapellen, De Sikkel, 1977 [LMET]
CRUSTULA, 1983 = VAN HOUTRYVE, Fernand - DE RAEVE, Frank - VANDERMEULEN,
Ludwig, Crustula. Cursus Latijn 2de observatiejaar. Tweede editie, Malle, De Sikkel,
1983 [LAGG 2084 CRUST (1b); 83]
CRUSTULA, 1983, Hulpboek = VAN HOUTRYVE, Fernand - DE RAEVE, Frank VANDERMEULEN, Ludwig, Crustula. Hulpboek. [Tweede editie], Malle, De Sikkel, 1983
[LAGG 2084 CRUST (2b); W 83]
INTERLUDIA, 1984? = COGHE, R. F., Interludia, Menen, 1984? [LMET] (aansluitend bij
Crustula)
AERE PERENNIUS, 1977 = VERBIST, Constant, Aere perennius. Latijnse bloemlezing
voor de determinatiegraad, Kapellen, De Sikkel, 1977 [LAGG 2085 1]
AERE PERENNIUS, 1977, Hulpboek = VERBIST, Constant, Aere perennius. Latijnse
bloemlezing voor de determinatiegraad. Hulpboek, Kapellen, De Sikkel, 1977 [LAGG
2085 2]
AERE PERENNIUS, 1979, Handleiding = VERBIST, Constant, Aere perennius.
Handleiding, Kapellen, De Sikkel, 1979 [LAGG 2085 3]
AVIS, 1979 = MOERMAN, W., Avis. Latijnse teksten uit de oudheid uitgekozen op grond
van hun nawerking in latere tijden, Wetteren, De Sikkel, 1979 [KHB REG-LATI]
GRADUS, 1979 = VANSPRANGHE, R., Gradus ad Capitolium. Initiatiecursus Latijn en
antieke cultuur. Tweede druk, Malle, De Sikkel, 1980 (= 1979) [KHB REG-LATI]
BASISVOCABULARIUM, 1981 = SMETS, A., Latijns basisvocabularium. Zesde druk,
Oostmalle, De Sikkel, 1981 [LAGG 2077 SMETS]
DE GENTE TOGATA, 1982 = DE RAEVE, Frank - VAN HOUTRYVE, Fernand, De gente
togata. Thematische bloemlezing Latijn voor de derde graad. Teksten, Malle, De Sikkel,
1982 [LAGG 2120/ GENT 82]
OVERZICHT HANDBOEKEN
39
DE GENTE TOGATA, 1982, Hulpboek = DE RAEVE, Frank - VAN HOUTRYVE, Fernand,
De gente togata. Thematische bloemlezing Latijn voor de derde graad. Hulpboek,
Malle, De Sikkel, 1982 [LAGG 2120/ GENT 82 D]
THESAURUS, 1991 = DELEERSNYDER, André P., Thesaurus. Latijns basisvocabularium.
Werkschrift, Oostmalle, De Sikkel, 1991 [LAGG 2077 DELE W 91]
REGULARUM COMPENDIUM, 1977 = SCHUURMANS, H., Regularum compendium.
Latijnse spraakkunst voor de observatie- en oriënteringsgraad en voor de lectuur van de
auteurs in de determinatiegraad, Kapellen, De Sikkel, 1977 [LAGG 2075 SCHU]
MINERVA I, 1992 = DELEERSNYDER, André P. - KNECHT, D., Minerva I. Handboek Latijn
voor het eerste jaar Secundair Onderwijs, Oostmalle, De Sikkel, 1992 [LAGG 2098
MINE 1 92]
MINERVA I, 1992, Handleiding = DELEERSNYDER, André P. - KNECHT, D., Minerva I.
Handboek Latijn voor het eerste jaar Secundair Onderwijs. Handleiding, Oostmalle, De
Sikkel, 1992 [LAGG 2098 DELE 92]
OPTIO, 1998 = VERHAEGEN, M. - VAN WOENSEL, C. - BRABANTS, Theo, Optio.
Bloemlezing lyriek - juridische teksten - drama. Voor de derde graad S.O., Oostmalle,
De Sikkel, 1998 [LAGG 2112 OPTI 98]
OPTIO, 1999, Handleiding = VERHAEGEN, M. - VAN WOENSEL, C. - BRABANTS, Theo,
Optio. Bloemlezing lyriek - juridische teksten - drama. Voor de derde graad S.O.
Handleiding, Oostmalle, De Sikkel, 1999 [LAGG 2112 OPTI D 99]
Diversen Grieks
HEURESIS, 1964 = LURQUIN, G. - VAN DER HOEVEN, F., Heuresis. Leerboek voor het
eerste jaar Grieks, Antwerpen, De Sikkel, 1964 [LAGG 2059]
HEURESIS, 1964, Woordenlijst = LURQUIN, G. - VAN DER HOEVEN, F., Heuresis.
Woordenlijst, Antwerpen, De Sikkel, 1964 [LAGG 2059 bis]
KALIMERA, 1975 = BRABANTS, Theo, Kalimera. Begincursus Grieks voor het V.S.O.
Tweede, gewijzigde uitgave, Malle, De Sikkel, 1975 [LAGG 2061 KALI]
GRIEKS BASISVOCABULARIUM, 1980 = Vandermeulen, Ludwig, Grieks
basisvocabularium. Tweede druk, Malle, De Sikkel, 1980 [LAGG 2053 VAND]
PROPULAION, 1981 = Brabants, Theo, Propulaion. Aanvangscursus Grieks, Malle, De
Sikkel, 1981 [UCL BFLT FE-02 02.5/BRA] (non vidi)
GRIEKSE TEKSTEN, 1981 = Knecht, M. - Van Calenbergh, P. - Vandermeulen, Ludwig
e.a., Griekse teksten voor de determinatiegraad, Malle, De Sikkel, 1981 [LAGG 2053
CALE 81]
EUREKA, 1993 = Van der Auwera, Nicole, Eu{rhka (Eureka). Grieks vocabulariumschrift,
Oostmalle, De Sikkel, 1993 [LAGG 2052 AUWE 93]
PROTISTA, 1995 = Van der Auwera, Nicole - Lanssens, J. - Brabants, Theo, Prwvtista
(Protista). Handboek voor het eerste jaar Grieks / Grieks voor het tweede jaar S.O.,
Oostmalle, De Sikkel, 1995 [LAGG 2050 AUWE 95]
Uitgeverij H. Dessain, nu in het fonds De Boeck
Diversen Latijn
OVERZICHT HANDBOEKEN
40
LHOMOND, 1952 = Lhomond. De viris illustribus urbis Romae a Romulo ad Augustum.
Nieuwe uitgave met kaarten, platen en woordenlijst door Alfred Tomsin (Latijnse
schooluitgaven), Luik, H. Dessain, 1952 [BSCH SA14216]
GRIEKS-ROMEINSE WERELD, 1977 = DEMAT, M. - LALOUP, J. - WINDEY, Ghisleen,
Op verkenning in de Grieks-Romeinse wereld. Vierde, verbeterde druk (Geerebaertklassieken. Griekse en Latijnse schooluitgaven), Luik, H. Dessain, 1977 [KHB REGLATI]
GRIEKEN EN ROMEINEN, 1958 = HUYGHE, Michel, Grieken en Romeinen. Handboek
voor de cultuurgeschiedenis van Griekenland en Rome. Achtste druk (GeerebaertKlassieken. Latijnse en Griekse schooluitgaven), Luik, H. Dessain, 1982 (= 1958)
[GSDB 8.03202]
LAUWERS, 1975 = LAUWERS, Piet - ECTOR, Jef, De Romeinse cultuur. Handboek bestemd
voor de Eerste Wetenschappelijke B, de lessen Antieke Cultuur in het Vernieuwd
Secundair Onderwijs en voor wie belangstelling koestert voor de Romeinse beschaving,
Luik, H. Dessain, 1975 [KHB REG-LATI]
VANGENECHTEN, 1984 = VANGENECHTEN, K. - JACOBS, J. - DENCKENS, L., Beknopte
Latijnse syntaxis. Nederlandse bewerking. Zevende druk, Luik, De Boeck - Wesmael
(Département Dessain), 1984 [KHB REG-LATI]
VAN HOUTRYVE, 1985 = VAN HOUTRYVE, Fernand - ETIENNE, G., Latijns vocabularium
repertorium. 3e druk, Luik, De Boeck - Wesmael - H. Dessain, 1985 (non repperi)
GEEREBAERT, 1920 = GEEREBAERT, Adhemar - JANSSENS, Jos - VAN DE VORST, Karel,
Beknopte Latijnse spraakkunst. Derde uitgave, Luik, H. Dessain, 1932 (= 1920) [SJArchief 16835] (non vidi)
GEEREBAERT, 1949 = GEEREBAERT, Adhemar - SPRANGERS, Louis, Beknopt LatijnsNederlands woordenboek voor het humaniora-onderwijs. Vierde druk, Luik, H. Dessain,
1955 (= 1949) [LKLS 0013] (1932 (1))
GEEREBAERT, 1953 = GEEREBAERT, Adhemar - SPRANGERS, Louis, Beknopte Latijnsche
spraakkunst, Luik, H. Dessain, 1953 [SJ-Archief 13773] (non vidi)
GEEREBAERT, 1992 = GEEREBAERT, Adhemar - JANSSENS, Jos - VAN DE VORST, Karel,
Latijnse spraakkunst. 25ste druk, Luik, H. Dessain, 1992 [LAGG] (1921 (1))
Diversen Grieks
COLLIN, 1941 = COLLIN, Paul - DE WAELE, Emiel, Grieksch vocabularium, Luik, H.
Dessain, 1941 [BEXT 5A8728]
HELLAS, 1957, I = DAUBRESSE, Charles - TOMSIN, Alfred - BRABANTS, J., ÔELLAS.
Verzameling Griekse teksten voor de lectuur en de vertaling ten behoeve der leerlingen
van de hoogste drie klassen der athenea, lycea en colleges. Eerste deel: Tekst. Vijfde
druk (Griekse schooluitgaven), Luik, H. Dessain, 1957 [bezit Verreth]
HELLAS, 1980, I = DAUBRESSE, Charles - TOMSIN, Alfred - VERBEECK, A., ÔELLAS.
Verzameling Griekse literaire en wetenschappelijke teksten bestemd voor de leerlingen
van de hogere cyclus in athenea, lycea en colleges. Eerste deel: Tekst. Negende druk
(Griekse schooluitgaven), Luik, H. Dessain, 1980 [LAGG 2101 DAUB 1]
HELLAS, 1963, II = DAUBRESSE, Charles - TOMSIN, Alfred - BRABANTS, J., ÔELLAS.
Verzameling Griekse teksten voor de lectuur en de vertaling ten behoeve van de
leerlingen van de hoogste drie klassen van de athenea, lycea en colleges. Tweede deel.
OVERZICHT HANDBOEKEN
41
Aantekeningen en woordenlijst. Vijfde druk (Griekse schooluitgaven), Luik, H. Dessain,
1963 [BSCH SA11585]
BYL, 1967 = BYL, Simon - DEMEYERE, G. - DEBELS, F., Grieks basisvocabularium.
Tweede druk, [Luik], H. Dessain, 1967 [LAGG 2052 BYL 67]
GEEREBAERT, 1943 = GEEREBAERT, Adhemar, Beknopt Grieksch-Nederlandsch
woordenboek voor het humaniora-onderwijs, Luik, H. Dessain, 1943 [SJ-Archief
13767] (non vidi)
GEEREBAERT, 1953 = GEEREBAERT, Adhemar - SPRANGERS, Louis, Beknopt GrieksNederlands woordenboek voor het humaniora-onderwijs. Tweede druk, Luik, H.
Dessain, 1953 [SJ-Archief 13768] (non vidi)
GEEREBAERT, 1969 = GEEREBAERT, Adhemar - VAN DE VORST, Karel, Beginselen der
Griekse spraakkunst. Twaalfde druk, Luik, H. Dessain, 1969 [LKLS 1200/ Van de
Vorst] (1920 (1))
UITGEVERIJ DIDIER (ca. 1961-1963)
DIDIER - LATIJN 6, 1961 = VAN LOEY, M. - BELLEMANS, W., Latijn. Zesde
humanioraklasse, Brussel, Marcel Didier, 1961 [LMET]
DIDIER - LATIJN 5, 1963 = BELLEMANS, W. - VAN LOEY, M. - TIRELIREN, A., Latijn.
Vijfde humanioraklasse, Brussel, Marcel Didier, 1963 [LMET]
DIDIER - LATIJN 5, 1963?, Woordenlijsten = BELLEMANS, W. - VAN LOEY, M. TIRELIREN, A., Latijn. Vijfde humanioraklasse. Woordenlijsten. Hoofdtijden, Brussel,
Marcel Didier, 1963? [LMET]
DIDIER - HISTORIA ROMANA, 1963 = BELLEMANS, W. - VAN LOEY, M., De historia
Romana, Brussel, Marcel Didier, 1963 [LMET]
DIDIER - HISTORIA ROMANA, 1963?, Woordenlijsten = BELLEMANS, W. - VAN LOEY,
M., De historia Romana. Woordenlijsten, Brussel, Marcel Didier, 1963? [LMET]
UITGEVERIJ DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL - PELCKMANS
HELICON, 1955 = Helicon. Bloemlezing uit Griekse en Latijnse schrijvers. Uitgegeven
onder leiding van Emiel De Waele. Derde uitgave, Antwerpen, De Nederlandsche
boekhandel, 1955 [LMET]
TAALRIJKDOM V, 1958 = DEBAENE, L., Taalrijkdom. Een reeks volledige Nederlandse
leerboeken. V. Uitgave A met vertalingen uit de literatuur van Hellas en Rome,
Antwerpen, De Nederlandsche boekhandel, 1958 [LGLB Debaene/ 5. Spl.]
REPETITORIUM, 1961 = GIJSEL, J., Repetitorium van Latijnse woordenschat, Antwerpen,
De Nederlandsche boekhandel, 1961 [LMET]
HOOGTEPUNTEN G 4a, 1968 = DE WAELE, Emiel, Hoogtepunten van de antieke cultuur.
G 4a. De Griekse tragedie (Aeschylus, De Orestie), Antwerpen, De Nederlandsche
boekhandel, 1968 [KHB REG-LATI]
OVERZICHT HANDBOEKEN
42
HOOGTEPUNTEN G 4b, 1968 = DE WAELE, Emiel, Hoogtepunten van de antieke cultuur.
G 4b. De Griekse tragedie (Sophocles / Euripides), Antwerpen, De Nederlandsche
boekhandel, 1968 [KHB REG-LATI]
HOOGTEPUNTEN G 5, 1968 = VERSCHOOREN, M., Hoogtepunten van de antieke cultuur.
G 5. De Griekse komedie (Aristophanes), Antwerpen, De Nederlandsche boekhandel,
1968 [KHB REG-LATI]
HOOGTEPUNTEN G 7, 1969 = DE BELDER, L., Hoogtepunten van de antieke cultuur. G
7. De Griekse welsprekendheid, Antwerpen, De Nederlandsche boekhandel, 1969 [KHB
REG-LATI]
HOOGTEPUNTEN G 8, 1970 = VANVOORDEN, R., Hoogtepunten van de antieke cultuur.
G 8. Griekse geschiedschrijvers, Antwerpen, De Nederlandsche boekhandel, 1968
[KHB REG-LATI]
HOOGTEPUNTEN G 10, 1970 = VANVOORDEN, R., Hoogtepunten van de antieke cultuur.
G 10. Griekse kerkvaders, Antwerpen, De Nederlandsche boekhandel, 1970 [KHB
REG-LATI]
HOOGTEPUNTEN L 11, 1968 = CLAES-GEERTS, G., Hoogtepunten van de antieke
cultuur. L 11. Vergilius, Antwerpen, De Nederlandsche boekhandel, 1968 [KHB REGLATI]
HOOGTEPUNTEN L 12, 1970 = IJSEWIJN-JACOBS, L., Hoogtepunten van de antieke
cultuur. L 12. Latijnse lyriek, Antwerpen, De Nederlandsche boekhandel, 1970 [KHB
REG-LATI]
HOOGTEPUNTEN L 13, 1968 = DE NEUBOURG, L., Hoogtepunten van de antieke cultuur.
13. De Latijnse roman, Antwerpen, De Nederlandsche boekhandel, 1968 [KHB REGLATI]
HOOGTEPUNTEN L 15, 1968 = ULENS, J. - DEVIJVER, H., Hoogtepunten van de antieke
cultuur. 15. Cicero, Antwerpen, De Nederlandsche boekhandel, 1968 [KHB REGLATI]
NOYEN, 1979 = NOYEN, P., Wij en de oudheid. Klassiek vademecum voor het middelbaar
onderwijs. Zevende druk (Palladium klassieke tekstuitgaven), Antwerpen - Amsterdam,
De Nederlandsche boekhandel, 1979 [KHB REG-LATI]
ANTIEKE FILOSOFIE, 1994 = BEULLENS, Pieter - ELSEN, Paul, Antieke filosofie.
Bloemlezing voor het secundair onderwijs, Kapellen, De Nederlandsche boekhandel Pelckmans, 1994 [LAGG 2112 BEUL 94]
ANTIEKE FILOSOFIE, 1995, Handleiding = BEULLENS, Pieter - ELSEN, Paul, Antieke
filosofie. Bloemlezing voor het secundair onderwijs. Handleiding, Kapellen, Pelckmans
- De Nederlandsche boekhandel, 1995 [LAGG 2112 FILO D 95]
ROMEINS RECHT, 1993 = DE MEYERE, Pieter - DUTHOY, Robert - ELSEN, Paul, Romeins
recht. Bloemlezing voor het secundair onderwijs. Derde druk, Kapellen, De
Nederlandsche boekhandel - Pelckmans, 1994 (= 1993) [LAGG 2112 MEYE 93; 94]
ROMEINS RECHT, 1999 = DE MEYERE, Pieter - DUTHOY, Robert - ELSEN, Paul, Romeins
recht. Bloemlezing voor het secundair onderwijs. Vierde, herwerkte druk, Kapellen,
Pelckmans - De Nederlandsche boekhandel, 1999 [LAGG 2112 MEYE 99]
OVERZICHT HANDBOEKEN
43
ROMEINS RECHT, 1999, Handleiding = DE MEYERE, Pieter - DUTHOY, Robert - ELSEN,
Paul, Romeins recht. Bloemlezing voor het secundair onderwijs. Handleiding.
Herwerkte uitgave, Kapellen, Pelckmans, 1999 [LAGG 2112 MEYE D 99]
RETORIEK, 1995 = ELSEN, Paul - THOEN, Paul - VERVAECKE, Geert, Retoriek.
Bloemlezing voor het secundair onderwijs, Kapellen, Pelckmans - De Nederlandsche
boekhandel, 1995 [LAGG 2112 ELSE 95]
RETORIEK, 1996, Handleiding = ELSEN, Paul - THOEN, Paul - VERVAECKE, Geert,
Retoriek. Bloemlezing voor het secundair onderwijs. Handleiding, Kapellen, Pelckmans
- De Nederlandsche boekhandel, 1996 [LAGG 2112 RETO D 96]
POETICA, 1999 = BUYSE, Kris - ELSEN, Paul - HILLEWAERE, Marjan e.a., Poetica,
Kapellen, Pelckmans, 1999 [LAGG 2105 BUYS 99]
POETICA, 1999, Handleiding = BUYSE, Kris - ELSEN, Paul - HILLEWAERE, Marjan e.a.,
Poetica. Handleiding, Kapellen, Pelckmans, 2000 [LAGG 2105 BUYS D 00]
STANDAARD UITGEVERIJ
Notio Latina (et Graeca) (ca. 1977-1981)
NOTIO LATINA, 1977 = DESLOOVER, G. - QUINTENS, B., Notio Latina, Antwerpen,
Standaard Uitgeverij, 1977 [LMET]
NOTIO LATINA ET GRAECA, 1981 = DESLOOVER, G. - QUINTENS, B., Notio Latina et
Graeca. Tweede druk, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1981 [KHB REG-LATI]
Ab urbe condita (ca. 1978-1979)
AB URBE CONDITA 1, 1978 = VANGHELUWE, G., Ab urbe condita, Antwerpen,
Standaard uitgeverij, 1978 [LAGG 2079 1]
AB URBE CONDITA 1, 1978, Oefenboek = VANGHELUWE, G., Ab urbe condita.
Oefenboek Latijn, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1978 [LAGG 2079 3]
AB URBE CONDITA 2, 1979 = VANGHELUWE, G., Ab urbe condita 2, Antwerpen,
Standaard uitgeverij, 1979 [LAGG 2079 5]
AB URBE CONDITA 2, 1979, Oefenboek = VANGHELUWE, G., Ab urbe condita 2.
Oefenboek Latijn, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1979 [LAGG 2079 4]
AB URBE CONDITA HULPBOEK, 1979 = VANGHELUWE, G., Ab urbe condita. Hulpboek
Latijn [De grammatica - Alfabetische woordenschat], Antwerpen, Standaard uitgeverij,
1979 [LAGG 2079 2]
Auspicia / Vestigia (ca. 1989-1991)
AUSPICIA 1, 1989 = DE LAET, Eddy - BRYS, Dirk - DE LANDTSHEER, Jeanine e.a.,
Auspicia, Antwerpen, Standaard Educatieve uitgeverij, 1989 [LAGG 2098 AUSP 89]
AUSPICIA 2, 1990 = DE LAET, Eddy - BRYS, Dirk - DE LANDTSHEER, Jeanine e.a.,
Auspicia 2, Antwerpen, Standaard Educatieve uitgeverij, 1990 (non repperi)
OVERZICHT HANDBOEKEN
44
AUSPICIA 3, 1991? = DE LAET, Eddy - BRYS, Dirk - DE LANDTSHEER, Jeanine e.a.,
Auspicia 3, Antwerpen, Standaard Educatieve uitgeverij, 1991? (non repperi)
VESTIGIA 1, 1989 = DE LAET, Eddy - BRYS, Dirk - DE LANDTSHEER, Jeanine e.a.,
Vestigia 1, Antwerpen, Standaard Educatieve uitgeverij, 1989 [LAGG 2098 VEST 89]
VESTIGIA 2, 1989? = DE LAET, Eddy - BRYS, Dirk - DE LANDTSHEER, Jeanine e.a.,
Vestigia 2, Antwerpen, Standaard Educatieve uitgeverij, 1989? (non repperi)
Diversen Latijn
ECTOR, 1989 = ECTOR, Jef, Latijnse wegwijzers naar het geluk, Antwerpen, Standaard
Educatieve Uitgeverij, 1989 [LAGG 2251/ ECTO-1 89]
UITGEVERIJ VYNCKE
Lucerna (ca. 1964-1973)
LUCERNA LATINA, s.d. = MOERMAN, W., Lucerna Latina. Latijnse thematische
bloemlezing - Hulpboekje, Gent, Vyncke, s.d. (non repperi)
LUCERNA GRIEKS 2, 1964 = GEERARD, M. - DE SMET, M., Lucerna. Griekse en Latijnse
bloemlezingen. Griekse thematische bloemlezing 2, Gent, Vyncke, 1964 [LAGG 2120/
GEER 2]
LUCERNA GRAECA, 1966 = GEERARD, M., Lucerna Graeca. Griekse thematische
bloemlezing. Tweede uitgave - Hulpboekje, Gent, Vyncke, 1973 (= 1966) [LAGG 2101/
GEER 1]
Augurium / Aurora (ca. 1983-1990)
AUGURIUM, 1983 = VANDERMEULEN, Ludwig - JANSSENS, Chantal - VAN DRIESSCHE, G.
(tek.), Augurium. Handboek voor het eerste leerjaar van de observatiegraad Latijn,
Gent, Vyncke, 1983 [UG L25.SchNed484]
AURORA I, 1989 = JANSSENS, Chantal - BRABANTS, Theo - VANDERMEULEN, Ludwig e.a.,
Aurora. I. Handboek Latijn voor het eerste leerjaar: cursus 4 uur, Gent, Vyncke, 1989
[bezit Verreth]
AURORA II, 1990? = JANSSENS, Chantal - BRABANTS, Theo - VANDERMEULEN, Ludwig,
Aurora. II. Handboek Latijn voor het tweede leerjaar, Gent, Vyncke, 1990? (non
repperi)
LATVOC, 1992? = DEVLEESCHOUWER, L. - EISENDRATH, G. - VERBURGH, H. e.a.,
LATVOC. Samenwerkingsproject Gemeenschapsinspectie Latijn - Sectie Klassieke
Filologie VUB - EDUCO VUB, Brussel, Vrije Universiteit Brussel (Dienst EDUCO),
1992? (non repperi)
DIVERSEN LATIJN
OVERZICHT HANDBOEKEN
45
FABULAE, s.d. = MUSKENS, Georgius Laurentius - YSEBAERT, Joseph, Fabulae. Latijns
oefenboek voor de 6e en 5e humaniora. Vierde druk, Mechelen, Sinfra, s.d. [LMET]
DE DONCKER, 1944 = DE DONCKER, O., Handleiding voor het Latijnsch opstel. Tweede
uitgave, Boom, J. De Wit, 1944 [BSCH SA13086]
DE DONCKER, 1946 = DE DONCKER, O., Flores Latini. Latijnsche woordenschat. Tweede
uitgave, Boom, J. De Wit, 1946 [LMET]
THESAURUS LATINUS I, s.d. = DE BEER, A., Thesaurus Latinus. I. Bloemlezing uit
Latijnse schrijvers voor leerlingen van de VIde, Vde, IVde Oude Humaniora. 7de
herdruk, Gent, Louis Vanmelle, s.d. [1942 (1?)] [LAGG 2105 BEER 1]
THESAURUS LATINUS II, 1953 = DE BEER, A., Thesaurus Latinus. Bloemlezing uit
Latijnse schrijvers voor leerlingen van de VIe, Ve, IVe, Oude Humaniora. II.
Vocabularium, Gent, Louis Vanmelle, 1953 [LMET]
ROMA I, 1954 = RAEYMAEKERS, C. - VERMEULEN, W. - NICOLAAS, Th., Roma. Latijnse
oefeningen voor de 6de humanioraklasse. Bewerkt op grond van 'Latijnse oefeningen I'.
Eerste deel. Tweede druk, Antwerpen, De Sleutel, 1954 [LMET] (1947 (1))
ROMA II, 1948? = RAEYMAEKERS, C., Roma. Latijnse oefeningen voor de 5de
humanioraklassen. Tweede deel, Antwerpen, De Sleutel, 1948? (non repperi)
ROMA III, 1949 = RAEYMAEKERS, C., Roma. Latijnse oefeningen voor de 4de en hogere
humanioraklassen. Derde deel, Antwerpen, De Sleutel, 1949 [LMET]
ROMA SPRAAKKUNST, 1947 = RAEYMAEKERS, C. - VERMEULEN, W., Roma. Latijnse
cursus voor humanioraklassen. Latijnse spraakkunst, Antwerpen, De Sleutel, 1947 (non
repperi)
EXCERPTA, 1957, I = Excerpta e scriptoribus Latinis. Overzichtelijke bloemlezing uit de
Latijnse letterkunde van Plautus tot Boëthius. 450 Teksten verzameld en van
aantekeningen voorzien door G. Timmermans. 1ste Deel. Tekst. Vijfde, verbeterde
uitgave, Hasselt, De Limburgse drukkerijen, 1957 [LMET]
EXCERPTA, 1957, II = Excerpta e scriptoribus Latinis. Overzichtelijke bloemlezing uit de
Latijnse letterkunde van Plautus tot Boëthius. 450 Teksten verzameld en van
aantekeningen voorzien door G. Timmermans. 2e Deel. Korte geschiedenis der Latijnse
letterkunde en aantekeningen. Vijfde, verbeterde uitgave, Hasselt, De Limburgse
drukkerijen, 1957 [LMET]
MAES, 1963 = MAES, Jozef, Notities bij de Latijnse spraakkunst voor de 6e Latijnse, Aalst,
Sint-Jozefscollege, 1963 [SJ-Archief 18969] (non vidi)
PINNOY, s.d. = PINNOY, M., Filologische oefeningen over Latijnse taal, Leuven, Acco,
s.d. [LMET]
VAN HOUTRYVE, 1970 = VAN HOUTRYVE, Fernand, Mijlpalen van de Romeinse cultuur
bestemd voor alle klassen en alle onderwijsvormen, Brugge, Verbeke-Loys, 1970
[LAGG 2047 HOUT 70]
OVERZICHT HANDBOEKEN
46
VAN HOUTRYVE, 1978 = VAN HOUTRYVE, Fernand, Mijlpalen van de Griekse cultuur
bestemd voor alle klassen en alle onderwijsvormen, Brugge, Orion - Desclée De
Brouwer, 1978 [KHB REG-LATI]
LATIJNSE UNITS - GALLIËRS, 1977 = BRACKE, Raphaël - GORISSEN, Lambert LAUWERS, Piet, Van Ins Latijnse units. Zo leefden en streden onze voorouders: Galliërs
en Germanen. Bloemlezing uit Caesars De bello Gallico met paralelteksten uit Tacitus'
Germania. Een thema voor het derde jaar Latijn ASO, Lier, Van In, 1977 [KHB REGLATI]
LATIJNSE UNITS - GALLIËRS, 1977, Werkboek = BRACKE, Raphaël - GORISSEN,
Lambert - LAUWERS, Piet, Van Ins Latijnse units. Zo leefden en streden onze
voorouders: Galliërs en Germanen. Beknopte syntaxis van de Latijnse zin. Werkboek
voor het derde jaar Latijn ASO, Lier, Van In, 1977 [KHB REG-LATI]
LATIJNSE UNITS - RES MEDICINAE, 1975 = GORISSEN, Lambert - DRÉ, Van Ins
Latijnse units. Res medicinae. Gezond, ziek en genezen in Rome. Een thema voor het
vierde jaar middelbaar onderwijs, Lier, Van In, 1975 [KHB REG-LATI]
LATIJNSE UNITS - RES MEDICINAE, 1976, Handleiding = GORISSEN, Lambert, Van Ins
Latijnse units. Res medicinae. Handleiding voor de leraar, Lier, Van In, 1976 [KHB
REG-LATI]
LATIJNSE UNITS - SCHOOL, 1976 = LAUWERS, Piet, Van Ins Latijnse units. Wat heb jij
op school geleerd? (Lucius Annaeus Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, 88). Een
thema voor het zesde jaar Algemeen Secundair Onderwijs, Lier, Van In, 1976 [KHB
REG-LATI]
LATIJNSE UNITS - SCHOOL, 1976, Handleiding = LAUWERS, Piet, Van Ins Latijnse
units. Wat heb jij op school geleerd?. Handleiding voor de leraar, Lier, Van In, 1976
[KHB REG-LATI]
LATIJNSE UNITS - VOEDING, 1975 = HELLEMANS, Rita, Van Ins Latijnse units. De
voeding bij de Romeinen. Een thema voor het vierde en vijfde jaar middelbaar
onderwijs, Lier, Van In, 1975 [KHB REG-LATI]
LATIJNSE UNITS - VOEDING, 1977, Handleiding = HELLEMANS, Rita, Van Ins Latijnse
units. De voeding bij de Romeinen. Handleiding voor de leraar, Lier, Van In, 1977
[KHB REG-LATI]
LATIJNSE UNITS - ZWARTEN, 1975 = WEYERS, Jeannine, Van Ins Latijnse units.
Zwarten in de oudheid. Een thema voor het vijfde en zesde jaar middelbaar onderwijs,
Lier, Van In, 1975 [KHB REG-LATI]
LATIJNSE UNITS - ZWARTEN, 1976, Handleiding = WEYERS, Jeannine, Van Ins
Latijnse units. Zwarten in de oudheid. Handleiding voor de leraar, Lier, Van In, 1976
[KHB REG-LATI]
VERBRUGGEN, 1977 = Teksten uit de oudheid. Vertaald en bewerkt door H. Verbruggen,
Lier, Van In, 1977 (= 1973) [KHB REG-LATI]
VIA, 1984 = WERKGROEP LATIJN HALLE, Via. Handboek Latijn Grieks. 1° observatiejaar
V.S.O. Lichtgewijzigde herdruk, Brugge, Die Keure, 1984 [KHB REG-LATI] (1982(1))
VIA, 1981, Handleiding = WERKGROEP LATIJN HALLE, Via. Handleiding voor de leraar.
Tweede druk, Brugge, Die Keure, 1983 (= 1981) [KHB REG-LATI]
OVERZICHT HANDBOEKEN
47
DE DANSENDE FAUN, 1989 = CLAES, Paul - LESAFFER, Gonda, De dansende faun.
Topmomenten uit de Latijnse literatuur, Leuven, Wolters Leuven, 1989 [LAGG 2105/
CLAE 89]
DE DANSENDE FAUN, 1989, Handleiding = CLAES, Paul - LESAFFER, Gonda, De
dansende faun. Topmomenten uit de Latijnse literatuur. Handleiding, Leuven, Wolters
Leuven, 1989 [LAGG 2105/ CLAE D 89]
ELSEN, 1992 = ELSEN, Paul - VANDEPITTE, Kathleen, Basisgrammatica Latijn.
Vademecum. Tweede druk, derde oplage, Antwerpen, Den Gulden Engel, 1995 (= 1992)
[bezit Verreth]
ELSEN, 1998 = ELSEN, Paul - LAMBRECHT, Joris - VANDEPITTE, Kathleen, Grammatica
Latijn. Vademecum, Antwerpen, Den Gulden Engel, 1998 [LAGG 2075 ELSE 98] (nu
bij Uitgeverij Van In)
SANGUIS, 1993 = JOOS, Ilse, Sanguis, sudor et lacrimae. Latijnse mini-grammatica.
Invulboek. Gestructureerde basis voor de zesjarige cyclus, Antwerpen, Novum, 1993
[LMET]
VANBELLE, 1993 = VANBELLE, Jo, Inleiding tot het Romeins privaatrecht. Inleiding,
personenrecht, erfrecht, verbintenissenrecht, zakenrecht, Leuven, Acco, 1993 [RBIB 3
ROM 3/ VANB 1993] (non vidi)
DRIEVULDIGHEIDSCOLLEGE 1, 1994 = DECOSTER, W. - GORDTS, P. - RONDOU, G.
e.a., H.-Drievuldigheidscollege Leuven. Forum. Handboek Latijn eerste jaar, Leuven,
1994 [KHB REG-LATI]
DRIEVULDIGHEIDSCOLLEGE 2, 1994 = DECOSTER, W. - GORDTS, P. - RONDOU, G.
e.a., H.-Drievuldigheidscollege Leuven. Ab urbe condita. Handboek Latijn tweede jaar,
Leuven, 1994 [KHB REG-LATI]
DRIEVULDIGHEIDSCOLLEGE 3, 1994 = DECOSTER, W. - GORDTS, P. - RONDOU, G.
e.a., H.-Drievuldigheidscollege Leuven. Imperium. Handboek Latijn derde jaar, Leuven,
1994 [KHB REG-LATI]
KNECHT, 1994 = KNECHT, Daniel, Beknopte Latijnse syntaxis. Tweede herziene uitgave
(Didactica classica Gandensia. Bijlagen, 2), Gent, 1994 [LKLS 1450/ Knecht]
PANHUIS, 1998 = PANHUIS, Dirk, Latijnse grammatica, Leuven - Apeldoorn, Garant,
1998 [LKLS 1400/ Panhuis]
DIVERSEN GRIEKS
AERTS, 1962 = AERTS, J., Griekse oefeningen voor vierde en derde. Vierde uitgave Woordenlijsten, Turnhout, Brepols, 1962 [1938 (1)] [LMET]
DOOREMAN, 1964 = DOOREMAN, Gaby, Oefeningen bij de Griekse syntaxis, Antwerpen,
Plantin, 1964 [SJ-Archief 12501] (non vidi)
OVERZICHT HANDBOEKEN
48
DOOREMAN, 1964?, Sleutel = DOOREMAN, Gaby, Oefeningen bij de Griekse syntaxis.
Sleutel, Antwerpen, 1964? [SJ-Archief 12502] (non vidi)
CARPENTIER, s.d. = CARPENTIER, Maurice, Ons eerste Grieks voor de zesde Latijnse
klas, Brugge, De Tempel, s.d. [LMET]
CARPENTIER, 1969 = CARPENTIER, Maurice, Griekse grammatische woordenlijst,
Brugge, De Tempel, 1969 [LAGG 2052 CARP]
ELSEN, 1994 = ELSEN, Paul - VANDEPITTE, Kathleen - LAMBRECHT, Joris,
Basisgrammatica Grieks. Vademecum, Antwerpen, Den Gulden Engel, 1994 [LAGG
2050 ELSE 94]
ELSEN, 1999 = ELSEN, Paul - LAMBRECHT, Joris - VANDEPITTE, Kathleen, Grammatica
Grieks. Vademecum. Tweede druk, Van In, Lier, 1999 [LAGG 2050 ELSE 99] (nu bij
Uitgeverij Van In)
LATIJNSE TEKSTEN
49
3. THEMATISCHE SCHIKKING
3.1. Latijnse teksten
3.1.1. Klassieke mythologie
Goden en mensen
Fabulae, s.d., p. 36-37: Iuppiter summus deus Romanorum
Fabulae, s.d., p. 39: De pugna Iovis et Gigantum
Fabulae, s.d., p. 42: Iuppiter terram magnam mergit
Fabulae, s.d., p. 46-47: De filiis Iuvis et Iunonis
Fabulae, s.d., p. 48-49: De Minerva, Iovis filia
Fabulae, s.d., p. 51-52: De Apolline, filio Iovis et Latonae
Fabulae, s.d., p. 54: Apollo et Diana Latonam matrem vindicant
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 24: De deis Romanis
Schola Latina 1, 1966, p. 38: De deis Romanis
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 2-3: De dea Minerva
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 4-5: Altera de sapienti Minerva fabula
Didier - Latijn 6, 1961, p. 47: De Romanorum deis
Via nova I, 1964, p. 25-26: De magnis Romanorum deis
Via nova II, 1964, p. 11; 15: De Graecorum et Romanorum deis
Via nova II, 1964, p. 27: Quaedam de inferis
Accipe - Textus, 1965, p. 21-22: Sermo cum Apolline
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 88: Sermo cum Apolline
Schola Latina 1, 1966, p. 18: De Romanorum deis et templis
Schola Latina 1, 1966, p. 33-34: Iuppiter
Schola Latina 1, 1966, p. 34: De parvis deis maris
Schola Latina 2, 1966, p. 19: De Vulcano
Schola Latina 2, 1966, p. 9-10: De quibusdam deis deabusque Graecorum et Romanorum
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 61: Jupiter, Juno, Neptunus...
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 162: Vulcanus, Venus, Minerva, Mercurius en
Bacchus
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 85: De Iove, deorum hominumque domino
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 86: <Saturnus en Iuppiter>
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 87: <Apollo en Diana>
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 91: Iuppiter sapientiam suam ostendit
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 129: De goden van de Olympus
Via nova IV, 1962, p. 17: Een en ander over de Romeinse godsdienst
Via nova IV, 1962, p. 43: Gehechtheid aan de voorvaderlijke godsdienst
Via nova I, 1964, p. 64: De Saturnalibus [naar Macrobius, Saturnalia, 1, 7]
Schola Latina 2, 1966, p. 135: De Saturnalibus
Fabulae, s.d., p. 57-58: Proserpina rapitur
LATIJNSE TEKSTEN
50
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 57: Ceres et Proserpina
Schola Latina 2, 1966, p. 65: Ceres et Proserpina
Accipe - Textus, 1965, p. 20: De Ditis matrimonio [Proserpina]
Hortus Latinus 1, 1983, p. 163: De Ditis matrimonio [Proserpina]
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 30: De Ditis matrimonio [Proserpina]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 33-34: Avus de Proserpina narrat
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 61-62: Avus de Proserpina narrat
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 61-62: Avus de Proserpina narrat
Via nova II, 1964, p. 28: De Proserpina raptu [naar Cicero, In Verrem. De signis, 106-107]
Claviculae 1, 1996, Werkboek, p. 85: Proserpina
Claviculae 1, 2000, Werkboek, p. 86: Proserpina
Phoenix 1, 1996, p. 146-147: De Proserpina
Didier - Latijn 5, 1963, p. 261: De Aesculapio
Accipe - Accipienda, 1964, p. 35: Concilium deorum [Aesculapius]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 63-64: Concilium deorum [Aesculapius]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 63-64: Concilium deorum [Aesculapius]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 36: Epistula Ditis [Aesculapius]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 65: Epistula Ditis [Aesculapius]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 65: Epistula Ditis [Aesculapius]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 36-37: Oratio Apollinis [Aesculapius]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 66: Oratio Apollinis [Aesculapius]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 66: Oratio Apollinis [Aesculapius]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 37: Oratio Minervae [Aesculapius]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 67: Oratio Minervae [Aesculapius]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 67: Oratio Minervae [Aesculapius]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 37-38: Aesculapius damnatur
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 68-69: Aesculapius damnatur
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 68-69: Aesculapius damnatur
Claviculae 1, 1996, Werkboek, p. 79: De doos van Pandora [Prometheus]
Claviculae 1, 2000, Werkboek, p. 80: De doos van Pandora [Prometheus]
Fabulae, s.d., p. 60: Tantalus punitur
Gymnasium 1, 1965, p. 103: De Tantalo
Claviculae 1, 1996, Werkboek, p. 77: Een tantaluskwelling [Tantalus]
Claviculae 1, 2000, Werkboek, p. 78: Een tantaluskwelling [Tantalus]
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 108: Tantalus damnatur
Accipe - Accipienda, 1964, p. 99: De hominibus impiis eorumque poenis in Tartaro [Ixion;
Sisiyphos]
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 70-71: De hominibus impiis eorumque poenis in
Tartaro [Ixion; Sisiyphos]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 146-147: De hominibus impiis eorumque poenis in
Tartaro [Ixion; Sisiyphos]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 100-101: De filiabus Danai [met Horatius, Carmina, 3, 11,
33-52]
LATIJNSE TEKSTEN
51
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 72-73: De filiabus Danai [met Horatius, Carmina,
3, 11, 33-52]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 148-149: De filiabus Danai [met Horatius,
Carmina, 3, 11, 33-52]
Fabulae, s.d., p. 62-63: De Pelope, Tantali filio
Fabulae, s.d., p. 64-66: De certamine Oenomai et Pelopis
Fabulae, s.d., p. 67: Litigant Atreus et Thyestes
Fabulae, s.d., p. 69: Cena Thyestis Atrei oculis spectatur
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 16-17: De Orpheo
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 304: Orpheus en Eurydice
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 192: Orpheus et Eurydice
Ascensus 1, 1973, Evaluatietoetsen (lectio 10): <Orpheus en Eurydice>
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 84: Orpheus ad inferos descendit
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 110: Orpheus et Eurydice
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 68: <Perseus>
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 71: <Danae en Perseus>
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 92: <Atalanta en Hippomenes>
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 132: <Arion>
Phoenix 2, 1997, Handleiding, p. 31: Io
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 77: <Iason en Pelias>
Phoenix 2, 1997, p. 181.196-197.210-211: De Argonautis
Phoenix 2, 1997, Handleiding, p. 39: De odyssea van de Argonauten
Herakles
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 18: Hercules ad sua opera paratur
Schola Latina 2, 1966, p. 34: Hercules ad sua opera paratur
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 26-27: De duodecim Herculis laboribus
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 88: Breves historiae [Herakles]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 36: Herkules vecht met een leeuw
Roma I, 1954, p. 292: Hercules deliberans
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 305: Hercules op de tweesprong
Didier - Latijn 5, 1963, p. 236: De Hercule et Caco
Accipe - Textus, 1965, p. 41: De Hercule
Hortus Latinus 2, 1984, p. 147: De Hercule
Hortus Latinus 1, 1983, p. 136-138: De Caco latrone
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 240-242: De Caco latrone
Phoenix 1, 1996, p. 99-100: De Hercule et leone Nemeaeo
Phoenix 1, 1996, Handleiding, p. 57: Hercules Augiae stabula purgat
De Thebaanse cyclus
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 72: <Laius en Oedipus>
Phoenix 1, 1996, Handleiding, p. 66-67: De Oedipo
LATIJNSE TEKSTEN
Theseus
Roma I, 1954, p. 179: Minotaurus et labyrinthus
Didier - Latijn 6, 1961, p. 147: De Minotauro
Lingua Latina I, 1996, p. 195-201: Theseus et Minotaurus
Lingua Latina I, 1996, p. 203-208: Daedalus et Icarus
Phoenix 1, 1996, p. 39-40: Minotaurus in labyrintho
Phoenix 1, 1996, p. 53: Ariadnae filum
De Trojaanse cyclus
Fabulae, s.d., p. 71: De Atridis
Fabulae, s.d., p. 73-74: De nuptiis Pelei et de Paridis iudicio
Fabulae, s.d., p. 75-76: Helenae raptus belli causa est
Fabulae, s.d., p. 77-78: Dolus Ulixis dolo superatur
Fabulae, s.d., p. 79-80: De Achille
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 76: De origine Troiae [Messala Corvinus]
Schola Latina 1, 1966, p. 110: De origine Troiae [Messala Corvinus]
Accipe - Textus, 1965, p. 29: De nuptiis Thetidis
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 100: De nuptiis Thetidis
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 117: De nuptiis Pelei et Thetidis
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 120: <Achilles bij Lycomedes>
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 121: Paris [de geboorte van Paris]
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 121: Malum discordiae [de twistappel]
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 151: Rapina Helenae
Fabulae, s.d., p. 81-82: De Aulide
Fabulae, s.d., p. 84: Philoctetes deseritur
Fabulae, s.d., p. 86: De Agamemnonis superbia
Fabulae, s.d., p. 88-89: De Achillis arrogantia
Fabulae, s.d., p. 91: Achilles dolet
Fabulae, s.d., p. 93-94: Fugantur Achivi
Fabulae, s.d., p. 95-97: Patrocli mors Achillis poena est
Fabulae, s.d., p. 98-99: Achillas rixam componit, pugnam renovat
Fabulae, s.d., p. 100: Occumbit Hector
Fabulae, s.d., p. 102-103: Hector a patre redimitur
Fabulae, s.d., p. 104-105: Ulixes Palamedem accusat
Fabulae, s.d., p. 106-107: Occumbunt Achilles et Aiax Maior
Fabulae, s.d., p. 109-110: Philoctetes non dolo sed fato Troiam ducitur
Fabulae, s.d., p. 112-113: De equo ligneo
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 36: Helden uit de Trojaanse oorlog
Schola Latina 1, 1966, p. 116-117: De bello Troiano
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 8: Hector, bolwerk van Troia [Anthologia Latina]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 35: De oorlog van Troja en een houten paard
Roma I, 1954, p. 244: De Agamemnone et Achille
Didier - Latijn 6, 1961, p. 41: De Graecorum dolo [Het Trojaanse paard]
Didier - Latijn 6, 1961, p. 230: De equo ligneo
52
LATIJNSE TEKSTEN
53
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 307: De woede van Achilles
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 307: Het paard van Troje
Gymnasium 2, 1963, p. 36: De Troia expugnata
Gymnasium 1, 1965, p. 66: Apollinis ira [Chryseis en de Trojaanse oorlog]
Gymnasium 1, 1965, p. 156: De equo Troiano
Gymnasium 1, 1965, p. 178: De Agamemnone et Achille
Ascensus 1, 1970, p. 30-31: De causis belli Troiani
Ascensus 1, 1970, p. 34-35: De equo Troiano
Ascensus 1, 1970, p. 38-39: Troia capta est
Crustula, 1976, p. 22; 25: Urbs antiqua ruit [de Trojaanse oorlog]
Crustula, 1983, p. 22; 26: Urbs antiqua ruit [de Trojaanse oorlog]
Hortus Latinus 1, 1983, p. 174-176: De viro minus forti quam pulchro [Paris]
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 93: Het paard van Troje
Studium II,1990, p. 78-80: Historia Helenae et equi Troiani
Studium novum II, 1997, p. 105-107: Historia Helenae et equi Troiani
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 63: De bello Troiano
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 113: <Het Trojaanse paard>
Phoenix 2, 1997, p. 36-37: De Iphigenia
Phoenix 2, 1997, p. 40-41: De equo ligneo
Fabulae, s.d., p. 114: De reditu Agamemnonis
Fabulae, s.d., p. 116-117: De Oreste
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 36-37: Ulixes op bezoek bij de Cyklopen, menseneters
Roma I, 1954, p. 223: De Ulyxe
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 308: Ulixes door Alcinoüs, de koning der
Phaeacen, gered
Accipe - Textus, 1965, p. 35: De cane Ulixis
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 111: De cane Ulixis
Ascensus 1, 1973, Evaluatietoetsen (lectio 7): <De terugtocht van Odysseus>
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 118: Ulixes et Polyphemus
Phoenix 1, 1996, p. 70-71: Ulixes apud Circam veneficam
Phoenix 2, 1997, p. 50-52: De Ulixe et Polyphemo
Phoenix 2, 1997, Handleiding, p. 23: De Penelopa et Ulixis arcu
3.1.2. De Griekse wereld
Algemeen
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 18-19: De Graecis
Schola Latina 1, 1966, p. 28: De Graecis
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 37: De Graecis et Romanis
Schola Latina 1, 1966, p. 54: De Graecis et Romanis
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 84: Breves historiae [de inwoners van Mytilene]
Schola Latina 2, 1966, p. 54: Breves historiae [de inwoners van Mytilene]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 35: Het mooie Griekenland
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 40: Griekse volksspelen [Olympische spelen]
LATIJNSE TEKSTEN
54
Roma III, 1949, p. 104: De ligging van Delphoi [Iustinus]
Roma I, 1954, p. 145: De Graecis
Via nova IV, 1962, p. 29: Een van de zeven wereldwonderen [de kolos van Rhodos]
Didier - Latijn 5, 1963, p. 49: In Graeciam iter faciemus
Via nova I, 1964, p. 111: In Graeciae tabula
Accipe - Textus, 1965, p. 26-27: Pater iter in Graeciam incipit
Schola Latina 2, 1966, p. 96: De Schliemann
Ascensus 1, 1970, p. 22-23: De Romanis et Graecis
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 86-87: Een brief uit Griekenland
Auspicia 1, 1989, p. 308.310.312: De magnificentia et sapientia Graeciae
Vestigia 1, 1989, p. 168: 'Nonne mecum in Graeciam tendis?'
Lingua Latina II, 1990, p. 199-205: Graeci et Romani [geschiedenis van Griekenland, ca.
594-218 v.C.] [Aulus Gellius, Noctes Atticae, 17, 21]
Athene
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 49: De antiqua urbe Athenis
Schola Latina 2, 1966, p. 21-22: De antiqua urbe Athenis
Roma III, 1949, p. 175: Atticus te Athene [naar Cornelius Nepos, Atticus, 2, 2 - 4, 2]
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 306: Hoe de stad Athene haar naam kreeg
Gymnasium 1, 1965, p. 113-114: De Athenis [Gaius en Cornelius]
Schola Latina 2, 1966, p. 113: Ingrati fuere Athenienses
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 77-78: Zelfopoffering van Codrus, de laatste koning van
Athene [Velleius Paterculus]
Schola Latina 2, 1966, p. 162: Zelfopoffering van Codrus, de laatste koning van Athene
[Velleius Paterculus]
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 306: De legende van de Atheense koning Codrus
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 107: De rege Codro
Gymnasium excerpta, 1965, p. 111: Een uitspraak van Solon [Cicero]
Schola Latina 2, 1966, p. 118: Breves historiae [Peisistratos en Solon]
Schola Latina 3, 1968, p. 91: Breves historiae (3-4) [Solon]
Schola Latina 3, 1968, p. 102: Breves historiae [Solon] [Valerius Maximus, Memorabilia,
7, 2]
Sparta
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 43: Breves historiae [Samos en Sparta]
Schola Latina 2, 1966, p. 60: Breves historiae [Samos en Sparta]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 72: Breves historiae [een oude man in Athene en in Sparta]
Schola Latina 2, 1966, p. 120: Breves historiae [een oude man in Athene en in Sparta]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 76: Breves historiae [koning Pausanias van Sparta]
Schola Latina 2, 1966, p. 45: Breves historiae [koning Pausanias van Sparta]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 26: Fiere antwoorden van Spartanen [Valerius Maximus,
Memorabilia, 3, 7]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 37: Hoe de Spartaanse jongens werden opgevoed
LATIJNSE TEKSTEN
55
Roma III, 1949, p. 187: Varia dicta. <Een Spartaanse moeder>
Didier - Historia Romana, 1963, p. 122: Opvoeding en sport te Sparta [naar Cicero]
Gymnasium 1, 1965, p. 173: De Lacedaemoniorum disciplina [o.a. dood op een schild]
Gymnasium 1, 1965, p. 215: Spartaanse humor. [Een manke soldaat]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 117: Opvoeding en sport te Sparta [Cicero]
Verhalen uit Archaïsch Griekenland
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 93: Cleobis et Biton [naar Herodotos, 1, 31]
Phoenix 3, 1998, p. 99-101: De ring van Polycrates [ca. 538-522 v.C.] [naar Herodotos, 3,
39-43]
Lydia
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 211-212: De geschiedenis van de herder Gyges en zijn
eigenaardige ring [naar Cicero, De officiis, 3, 9]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 112: De ring van Gyges [Cicero, De officiis, 3, 9]
Schola Latina 3, 1968, p. 145: De ring van de Lydische herder Gyges [Cicero, De officiis,
3, 9]
Ascensus 1, 1973, Evaluatietoetsen (lectio 28): <De ring van Gyges> [naar Cicero, De
officiis, 3, 9]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 93: Breves historiae [Kroisos]
Schola Latina 2, 1966, p. 50: Breves historiae [Kroisos]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 40: Hoe de zoon van Kroisos plotseling van zijn stomheid
genas
Studium novum II, 1997, p. 96-97: De pueris clamantibus [Kroisos; filius sine voce]
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 174-175: Lydi novam patriam quaerunt
De Perzen
Accipe - Textus, 1965, p. 17: Cyrus a morte servatus
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 43: Rex Medorum regno privatus [Astyages en
Kyros, ca. 580-560 v.C.]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 43: Rex Medorum regno privatus [Astyages en
Kyros, ca. 580-560 v.C.]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 94: Streng vonnis van Cambyses [Valerius Maximus,
Memorabilia, 6, 3]
Schola Latina 3, 1968, p. 118: Streng vonnis van Cambyses [Valerius Maximus,
Memorabilia, 6, 3]
De Perzische oorlogen
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 63: Veroordeling van Miltiades [Cornelius Nepos, Miltiades,
7]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 123-126: Militades [naar Cornelius Nepos, Miltiades]
Roma III, 1949, p. 272: De Miltiade
Gymnasium 2, 1963, p. 62: De Persarum clade [Marathon, 490 v.C.]
LATIJNSE TEKSTEN
56
Gymnasium 2, 1963, p. 78: De Miltiade [op Lemnos]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 124-125: Eisdem temporibus in Graecia
[Dareios I en Miltiades] [Cornelius Nepos, Miltiades, 3, 1-6]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 132-134; 136; 138; 140: De eerste Perzische
oorlog (490 v. Chr.) [Cornelius Nepos, Miltiades, 4, 1 - 5, 5]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 69-75: Cornelius Nepos, Miltiades
Schola Latina 2, 1966, p. 70: De Miltiade, Atheniensium duce
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 87: Darius [490 v.C.]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 87-89: Miltiades [490 v.C.]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 42; 44: Quo modo Themistocles superavit Xerxem [naar
Cornelius Nepos, Themistocles]
Schola Latina 1, 1966, p. 179-180: Quo modo Themistocles superavit Xerxem? [naar
Cornelius Nepos, Themistocles]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 52: De Themistocle, Atheniensium duce [naar Cornelius
Nepos, Themistocles]
Schola Latina 2, 1966, p. 28: De Themistocle, Atheniensium duce [naar Cornelius
Nepos, Themistocles]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 34: Breves historiae [Leonidas]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 95: Breves historiae [Leonidas]
Schola Latina 1, 1966, p. 174: Breves historiae [Leonidas]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 95: Breves historiae [het orakel van de houten muren in
Athene]
Schola Latina 1, 1966, p. 174: Breves historiae [het orakel van de houten muren in
Athene]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 18: Themistocles schrijft aan Artaxerxes [Cornelius Nepos,
Themistocles, 9]
Schola Latina 3, 1968, p. 22: Themistocles schrijft aan Artaxerxes [Cornelius Nepos,
Themistocles, 9]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 83: Leonidas zendt een deel van zijn troepen weg [Iustinus, 2,
11]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 126-129: Themistokles [naar Cornelius Nepos, Themistocles]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 209-210: Wat is beter, zeg: onthouden of vergeten? Het
antwoord is aan Themistokles [naar Cicero]
Gymnasium 2, 1963, p. 40: De Thermopylis [480 v.C.]
Gymnasium 2, 1963, p. 60: De Xerxe
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 144-145: Athenienses moenibus ligneis se
muniunt [naar Cornelius Nepos, Themistocles, 1, 4 - 2, 8]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 160: De tweede Perzische oorlog (480 v. Chr.)
[Cornelius Nepos, Themistocles, 3, 1 - 5, 3]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 164-165: In de Atheense volksvergadering
[Themistokles en Aristeides] [Cicero, De officiis]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 75-82: Cornelius Nepos, Themistocles
Gymnasium excerpta, 1965, p. 109: Nuttig, maar ook eerlijk? [Themistokles] [Cicero]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 115: Nooit tevreden [Xerxes] [Cicero]
LATIJNSE TEKSTEN
57
Schola Latina 3, 1968, p. 101: Breves historiae [Themistokles] [Valerius Maximus,
Memorabilia, 8, 14]
Ascensus 1, 1970, p. 106-107: <Houten muren> [Cornelius Nepos, Themistocles, 2, 6]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 90-91: Xerxes [480 v.C.]
Claviculae 1, 1996, p. 70: Salamis [480 v.C.]
Claviculae 1, 2000, p. 70: Salamis [480 v.C.]
Athene en Sparta in de 5e-4e eeuw v.C.
Schola Latina 3, 1968, p. 137: Aristides 'de Rechtvaardige'
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 38: Perikles, de roem van Hellas
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 22: Alcibiades [Cornelius Nepos, Alcibiades, 1-2]
Schola Latina 3, 1968, p. 27: Alcibiades [Cornelius Nepos, Alcibiades, 1-2]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 90-91: Alcibiades, alhoewel verbannen, biedt zijn diensten
aan zijn vaderland aan [Cornelius Nepos, Alcibiades, 8]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 99: Alcibiades geeft het sein tot een algemene opstand tegen
Athene [Iustinus, 5, 1]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 130-131: Alkibiades [naar Cornelius Nepos, Alcibiades]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 80: De dertigjarige vrede met Athene, door Sparta
geschonden [Iustinus, 3, 7]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 26-27: De bedrieger bedrogen [Cornelius Nepos, Lysander, 4]
Schola Latina 3, 1968, p. 31: De bedrieger bedrogen [Cornelius Nepos, Lysander, 4]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 108-109: Thrasybulus herstelt de demokratie te Athene
[Iustinus, 5, 10]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 188-189: De Agesilao, Lacedaemoniorum rege
[Cornelius Nepos, Agesilaus, 4, 1-5; 5, 1-4]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 105: Narratiunculae [Atheners tegen Spartanen]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 93: Breves historiae [Timotheos van Athene]
Schola Latina 2, 1966, p. 50: Breves historiae [Timotheos van Athene]
Schola Latina 3, 1968, p. 125: Breves historiae [veldheer Melanthos van Athene]
De tocht van de tienduizend
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 300-301: De zee, de zee! [naar Xenophon,
Anabasis]
Sicilië
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 301: Een goede les (a) [Dionysios I van
Syrakousai, ca. 400 v.C., en de koning van Sparta]
Gymnasium 1, 1965, p. 218: Honger is de beste saus [Dionysios I en de koning van Sparta]
Claviculae, 2, 2000, p. 21: Nogmaals Dionysius [Spartaanse kruiden] [naar Cicero,
Tusculanae disputationes, 5, 98]
LATIJNSE TEKSTEN
58
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 150-151: Het zwaard van Damokles hing hem boven het hoofd
[Dionysios] [naar Cicero, Tusculanae disputationes, 5, 61-62]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 193-194: Het zwaard van Damocles [Cicero,
Tusculanae disputationes, 5, 61-62]
Latijnse oefeningen 4, 1953, p. 147-149: Dionysius Tyrannus - 't Zwaard van Damokles Verlatenheid van Dionysius [Cicero, Tusculanae disputationes, 5, 61-62]
Gymnasium 4, 1964, p. 85-86: De Dionysio tyranno [o.a. het zwaard van Damokles]
[Cicero, Tusculanae disputationes, 5, 61-62]
Claviculae, 2, 2000, p. 15: Dionysius en Damocles [naar Cicero, Tusculanae disputationes,
5, 61-62]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 195: Trouwe vriendschap [Dionysios; Damon
en Phintias] [cf. o.a. Cicero, De officiis, 3, 45]
Gymnasium 1, 1965, p. 216: Hechte vriendschap [Dionysios; Damon en Phintias] [cf. o.a.
Cicero, De officiis, 3, 45]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 109: Echte vrienden [Dionysios; Damon en Phintias] [cf.
o.a. Cicero, De officiis, 3, 45]
Claviculae, 2, 2000, p. 27: Omtrent twee vrienden en... Dionysius [Moerus en Selinuntius]
[naar Hyginus, Fabulae, 257]
De suprematie van Thebe
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 84: Breves historiae [Epameinondas]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 132-134: Epameinoondas [naar Cornelius Nepos,
Epaminondas]
Roma III, 1949, p. 197-198: Dood van Epameinoondas [naar Cornelius Nepos,
Epaminondas, 9, 1-4]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 195-196: De Epaminondae morte [Cornelius
Nepos, Epaminondas, 9, 1-4]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 196-197: De Epaminondae morte [Cicero]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 83-89: Cornelius Nepos, Epaminondas
Gymnasium excerpta, 1965, p. 116: Dood van Epaminondas [Cicero]
Philippos II
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 92: Breves historiae [Philippos II na Chaironeia]
Schola Latina 2, 1966, p. 47: Breves historiae [Philippos II na Chaironeia]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 111: Onenigheid in de Griekse staten [Philippos II] [Iustinus,
8, 1]
Alexandros III de Grote
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 43: Breves historiae [Alexander de Grote]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 65: Breves historiae [Alexander de Grote]
Schola Latina 2, 1966, p. 79: Breves historiae [Alexander de Grote]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 1: Alexander de Grote [Iustinus, 12, 16]
Schola Latina 3, 1968, p. 9: Alexander de Grote [Iustinus, 12, 16]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 38: De heerszuchtige Alexander
Gymnasium 1, 1965, p. 216: De moedige knaap [Alexander de Grote]
LATIJNSE TEKSTEN
59
Schola Latina 3, 1968, p. 81: Breves historiae [Alexander de Grote]
Schola Latina 3, 1968, p. 134: Breves historiae [Dareios III]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 2: De jonge Alexander en het paard Bucephalas [Quintus
Curtius Rufus, J. Freinshemii Supplementa, 1, 4]
Schola Latina 2, 1966, p. 164: De jonge Alexander en het paard Bucephalas [Quintus
Curtius Rufus, J. Freinshemii Supplementa, 1, 4]
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 302: Alexander en het paard Bucephalus
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 122.124: De Alexandro et Bucephalo
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 82: Alexander en het paard Bucephalus
Ars legendi - Atrium, 1990, p. 82-83; 84-85: Het ontembare paard - Alexander temt
Bucephalus
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 158-159: Alexander en Bucephalus
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 126: Alexander suo modo Apollinem consulit [in Delphoi]
Ars legendi - Atrium, 1990, p. 88: Alexander en het orakel van Delphi
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 130: De Thebarum ruina [Alexander de Grote]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 119: Alexander hakt de Gordiaanse knoop door [Quintus
Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni, 3, 1, 11-12; 14-18]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 135: Alexander suo modo nodum Gordianum solvit
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 144: De Gordiaanse knoop
Ars legendi - Atrium, 1990, p. 91-92: Alexander en de Gordiaanse knoop
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 163: Alexander en de Gordiaanse knoop
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 46: Alexander en zijn geneesheer Philippus [Quintus Curtius
Rufus, Historiae Alexandri Magni, 3, 6]
Schola Latina 3, 1968, p. 44: Alexander en zijn geneesheer Philippus [Quintus Curtius
Rufus, Historiae Alexandri Magni, 3, 6]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 108-109: Alexander Magnus in Cilicia
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 129: Alexander Magnus in Cilicia
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 136: De balneo pernicioso [Alexander de Grote]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 138: Amicusne Philippus an proditor? [Alexander de Grote]
Ars legendi - Atrium, 1990, p. 93-94; 96-97: Het ongeluksbad - Vriend of verrader?
[Alexander de Grote en de arts Philippus]
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 166-168: Het ongeluksbad - Vriend of verrader
[Alexander de Grote en de arts Philippus]
Studium III, 1991, p. 99-102: Roekeloosheid en vertrouwen [Alexander de Grote in Tarsus;
de betrouwbare dokter] [naar Quintus Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni]
Studium novum III, 1998, p. 98-101: Roekeloosheid en vertrouwen [Alexander de Grote
in Tarsus; de betrouwbare dokter] [naar Quintus Curtius Rufus, Historiae Alexandri
Magni]
Claviculae 1, 1996, p. 155: Over dokters gesproken [Alexander de Grote in Cilicia]
Claviculae 1, 2000, p. 151: Over dokters gesproken [Alexander de Grote in Cilicia]
LATIJNSE TEKSTEN
60
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 120-121: Abdalonymus tot koning uitgeroepen [Quintus
Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni, 4, 1, 15-26]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 121-122: Intocht van Alexander in Babylon [Quintus Curtius
Rufus, Historiae Alexandri Magni, 5, 1, 17-23]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 122-123: Beschrijving van de stad [Quintus Curtius Rufus,
Historiae Alexandri Magni, 5, 1, 24-28; 31-32; 34-35]
Claviculae 3, 1995, p. 67-69: Quintus Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni, 7, 8, 1628; 7, 9, 1-10; 7, 9, 16-18
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 152-153: Quintus Curtius Rufus, Historiae
Alexandri Magni, 8, 1, 43 - 2, 5
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 301: Een goede les (b) [de vlucht van Dareios III]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 141: Alexander humane se gerit erga Darii proximos
Ars legendi - Atrium, 1990, p. 101-102: Alexander en de verwanten van Darius
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 171: Alexander en de verwanten van Darius
Studium III, 1991, p. 103-107: Grootmoedigheid tegenover de verwanten van een vijand
[Alexander de Grote - Dareios III] [naar Quintus Curtius Rufus, Historiae Alexandri
Magni]
Studium novum III, 1998, p. 102-106: Grootmoedigheid tegenover de verwanten van
een vijand [Alexander de Grote - Dareios III] [naar Quintus Curtius Rufus, Historiae
Alexandri Magni]
Studium III, 1991, p. 108-115: De dood van zijn 'vijand', Darius [Alexander de Grote Dareios III] [naar Quintus Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni]
Studium novum III, 1998, p. 106-112: De dood van zijn 'vijand', Darius [Alexander de
Grote - Dareios III] [naar Quintus Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 123: Huwelijk van Alexander met Roxane, een Perzisch
meisje [Quintus Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni, 8, 4, 21-30]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 142: Alexander Clitum interficit
Ars legendi - Atrium, 1990, p. 112-114: Alexander doodt Clitus
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 172-173: Alexander en zijn vriend Clitus
Studium III, 1991, p. 122-126: De goden beginnen hun tol te eisen: Alexander en Clitus
[naar Quintus Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni]
Studium novum III, 1998, p. 118-122: De goden beginnen hun tol te eisen: Alexander en
Clitus [naar Quintus Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni]
Claviculae 3, 1995, p. 78-79: Quintus Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni, 8, 7, 1214; 8, 8, 10-17.20
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 123-124: Overtocht van de Indus - Onderwerping van Omphis
[Quintus Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni, 8, 12, 1-13]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 124-126: De Indische koning Porus en zijn olifanten.
Grootmoedigheid van Alexander [Quintus Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni, 8,
14, 22-34; 38; 41-45]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 10: Alexander bereikt de Ganges in Indië. Hij spreekt zijn
moedeloze soldaten toe [Quintus Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni, 9, 2]
LATIJNSE TEKSTEN
61
Schola Latina 3, 1968, p. 16: Alexander bereikt de Ganges in Indië. Hij spreekt zijn
moedeloze soldaten toe [Quintus Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni, 9, 2]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 16: Alexander en de Indische koning Porus [Iustinus, 12, 8]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 109: De soldaten smeken Alexander een einde te stellen aan
de veldtochten [Iustinus, 12, 8]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 96-97: Alexander in Indië door een pijl gekwetst [Quintus
Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni, 9, 5, 22-28]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 148-149: Alexander en de stervende Indiaan [323 v.C.] [naar
Cicero]
Ars legendi - Atrium, 1990, p. 109-111: Alexander en de dorstige soldaten
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 174-175: Alexander en de dorstige soldaten
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 126-127: Dood van Alexander [Quintus Curtius Rufus,
Historiae Alexandri Magni, 10, 5, 1-6; 9-14]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 144: Alexander moritur
Ars legendi - Atrium, 1990, p. 143-144: De dood van Alexander
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 185-186: De dood van Alexander
Ars legendi - Atrium, 1990, p. 146-147: De opvolging van Alexander
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 43-44: Een wonder-serpent [Alexander de Grote en de zieke
Ptolemaios] [naar Cicero]
Ars legendi - Atrium, 1990, p. 103-104; 105-106: Een tuinman wordt koning
Ars legendi - Atrium, 1990, p. 117-118; 119-120: Alexander en de vrouw van Spitamenes
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 177-179: Alexander en de vrouw van Spitamenes
Ars legendi - Atrium, 1990, p. 125: Alexander en de verkleumde soldaat
Ars legendi - Atrium, 1990, p. 127-129: Één tegen allen
Ars legendi - Atrium, 1990, p. 134-136; 138: De worstelaar en de hopliet
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 180-182: De worstelaar en de hopliet [Alexander de
Grote, Dioxippus en Horratas]
Ars legendi - Atrium, 1990, p. 149-150: De keuze van Archidaeus
Studium III, 1991, p. 116-121: Hoe wijs je een wereldveroveraar terecht? Alexander en de
Scythen [naar Quintus Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni]
Studium novum III, 1998, p. 113-118: Hoe wijs je een wereldveroveraar terecht?
Alexander en de Scythen [naar Quintus Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni]
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 62: Alexander Magnus sine proelio urbem intrat
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 74: Alexander et pirata
Verhalen over Griekse auteurs en filosofen
Anacharsis (6e eeuw v.C.?) (een van de zeven wijzen)
Schola Latina 2, 1966, p. 108: Breves historiae [Anacharsis]
Kleoboulos van Lindos (6e eeuw v.C.?) (een van de zeven wijzen)
Schola Latina 3, 1968, p. 134: Breves historiae [Kleoboulos van Lindos]
Thales van Miletos (ca. 580 v.C.)
LATIJNSE TEKSTEN
62
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 53: Breves historiae [Thales]
Schola Latina 2, 1966, p. 161: Thales philosophiam defendit
Schola Latina 2, 1966, p. 117: Breves historiae [Thales]
Bias van Priene (ca. 546 v.C.) (een van de zeven wijzen)
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 19-20: Breves historiae [Bias van Priene]
Schola Latina 2, 1966, p. 36: Breves historiae [Bias van Priene]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 45: De wijze draagt zijn schatten in zichzelf [Bias van Priene]
[naar Cicero]
Gymnasium 1, 1965, p. 215: Het ware goed [Bias van Priene] [naar Cicero]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 105: Aardse goederen [Bias van Priene] [Cicero]
Pythagoras (ca. 570-500 v.C.)
Schola Latina 2, 1966, p. 108: Breves historiae [Pythagoras]
Anaxagoras van Klazomenai (ca. 500-428 v.C.)
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 84: Breves historiae [Anaxagoras]
Schola Latina 2, 1966, p. 54: Breves historiae [Anaxagoras]
Schola Latina 3, 1968, p. 65: Breves historiae [Anaxagoras]
Herakleitos van Ephesos (ca. 500-425 v.C.)
Schola Latina 3, 1968, p. 104: De Heraclito et de Ephesiis [Herakleitos en de inwoners van
Ephesos]
Sophokles (496-406 v.C.)
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 45: De roemrijke Sophokles voor de rechtbank [naar Cicero]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 106: Sophocles en zijn zonen [Cicero]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 115: Hercules bestolen [Sophokles en de dief] [Cicero]
Sokrates (469-399 v.C.)
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 53: Breves historiae [Sokrates] [Cicero]
Schola Latina 2, 1966, p. 120: Breves historiae [Sokrates] [Cicero]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 75: Breves historiae [Xanthippe]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 76: Breves historiae [Sokrates]
Schola Latina 2, 1966, p. 45: Breves historiae [Sokrates]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 82: Breves historiae [Sokrates]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 87: Een woord van Socrates
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 39: De wijsgeer Sokrates heeft ruzie met zijn vrouw Xantippe
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 39-40: Hoe Sokrates stierf in de gevangenis
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 211: Een probaat middel om gelukkig te zijn [Sokrates] [naar
Cicero]
Roma III, 1949, p. 187: Varia dicta. <Socrates wandelt om honger te krijgen>
Roma I, 1954, p. 310: Verba Socratis
Didier - Latijn 6, 1961, p. 256: De Socrate
Didier - Latijn 5, 1963, p. 25: De Socrate
Accipe - Accipienda, 1964, p. 50: Socratis dictum
LATIJNSE TEKSTEN
63
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 78: Socratis dictum
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 79: Socratis dictum
Via nova I, 1964, p. 137-138: De Socrate
Gymnasium 1, 1965, p. 195: Socratis verba
Gymnasium excerpta, 1965, p. 114: Het ware geluk [Sokrates] [Cicero]
Studium III, 1991, p. 44-45: Socrates en Xanthippe
Studium novum III, 1998, p. 40-41: Socrates en Xanthippe
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 98: Socrates oraculum intellegit
Phoenix 1, 1996, p. 159: De Socratis patientia
Hippokrates (ca. 460 - na 380 v.C.)
Phoenix 3, 1998, p. 116-119: De eed van Hippocrates [naar Hippokrates]
Demokritos van Abdera (ca. 460-370 v.C.)
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 13: Breves historiae [Demokritos van Abdera]
Schola Latina 2, 1966, p. 117: Breves historiae [Demokritos van Abdera]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 45: Die man was blind en toch gelukkig. Hoe zo? [Demokritos
van Abdera] [naar Cicero]
Antisthenes (ca. 455-360 v.C.)
Schola Latina 2, 1966, p. 108: Breves historiae [Antisthenes]
Aristippos van Kyrene (ca. 435-355 v.C.)
Schola Latina 2, 1966, p. 125: Breves historiae [Aristippos]
Schola Latina 3, 1968, p. 54: Breves historiae (1-3) [Aristippos bij Dionysios]
Schola Latina 3, 1968, p. 65: Breves historiae [Aristippos]
Schola Latina 3, 1968, p. 70: Breves historiae [Aristippos]
Schola Latina 3, 1968, p. 72: Breves historiae [Aristippos bij Dionysios]
Schola Latina 3, 1968, p. 91: Breves historiae [Aristippos]
Platon (ca. 429-347 v.C.)
Schola Latina 3, 1968, p. 65: Breves historiae [Platon]
Aristoteles (384-322 v.C.)
Schola Latina 2, 1966, p. 147: Aristoteles sibi deligit successorem
Schola Latina 3, 1968, p. 70: Breves historiae (3-4) [Aristoteles]
Xenokrates (ca. 396/395-312 v.C.)
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 93: Breves historiae [Xenokrates]
Schola Latina 2, 1966, p. 50: Breves historiae [Xenokrates]
Schola Latina 3, 1968, p. 102: Breves historiae [Xenokrates] [Valerius Maximus,
Memorabilia, 7, 2]
Diogenes van Sinope (4e eeuw v.C.)
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 93: De Diogene philosopho Graeco
Schola Latina 1, 1966, p. 132-134: De Diogene philosopho Graeco
LATIJNSE TEKSTEN
64
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 19: Breves historiae [Diogenes en Alexander]
Schola Latina 2, 1966, p. 117: Breves historiae [Diogenes en Alexander]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 34: Breves historiae [Diogenes; prodigus homo]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 53: Breves historiae [Diogenes in Myndos]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 61: Breves historiae [Diogenes; homo improbissimus]
Schola Latina 2, 1966, p. 108: Breves historiae [Diogenes; homo improbissimus]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 82: Breves historiae [Diogenes en de mens van Platon]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 84: Breves historiae [Diogenes en zijn begrafenis]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 88: Breves historiae [Diogenes; Corinthius]
Schola Latina 2, 1966, p. 125: Breves historiae [Diogenes; Corinthius]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 95: Breves historiae [Diogenes in de schaduw van Alexander]
Schola Latina 1, 1966, p. 174: Breves historiae [Diogenes in de schaduw van Alexander]
Schola Latina 2, 1966, p. 117: Breves historiae [Diogenes in de schaduw van Alexander]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 95: Breves historiae [Diogenes; etenstijd]
Schola Latina 1, 1966, p. 174: Breves historiae [Diogenes; etenstijd]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 149: De grote Alexander in gesprek met de geestige Diogenes
[naar Cicero]
Schola Latina 2, 1966, p. 108: Breves historiae [Diogenes; 'omnia sapientium sunt']
Schola Latina 2, 1966, p. 120: Breves historiae [Diogenes; glorians quidam]
Schola Latina 2, 1966, p. 125: Breves historiae [Diogenes; 'ne nos mordeat']
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 154: Verba Diogenis philosophi ad quendam cupas
vendentem
Schola Latina 3, 1968, p. 54: Breves historiae [Diogenes; de geleende mantel]
Schola Latina 3, 1968, p. 54: Breves historiae [Diogenes; Musae]
Schola Latina 3, 1968, p. 65: Breves historiae [Diogenes in de stromende regen en Platon]
Schola Latina 3, 1968, p. 70: Breves historiae [Diogenes en de koeken]
Schola Latina 3, 1968, p. 72: Breves historiae [Diogenes; puer adductus]
Schola Latina 3, 1968, p. 72: Breves historiae [Diogenes; de gebeden van de mensen]
Schola Latina 3, 1968, p. 81: Breves historiae [Diogenes; adulescens quidam]
Schola Latina 3, 1968, p. 91: Breves historiae [Diogenes; 'optimis moribus esse']
Schola Latina 3, 1968, p. 134: Breves historiae [Diogenes beledigd op een feestmaal]
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 114: <Alexander de Grote en Diogenes>
Claviculae 1, 1996, p. 78: Een merkwaardige Athener: Diogenes
Claviculae 1, 2000, p. 78: Een merkwaardige Athener: Diogenes
Phoenix 3, 1998, p. 152-154: Diogenes van Sinope [naar Diogenes Laertios, De vitis
philosophorum, 6]
Archimedes (ca. 280-212 v.C.)
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 264: Cicero Archimedis indagavit sepulcrum
[Cicero]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 111: Het graf van Archimedes [Cicero]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 154: Archimedes in balneo legem Archimedis invenit
Bion (3e eeuw v.C.)
Schola Latina 3, 1968, p. 102: Breves historiae [de filosoof Bion]
Schola Latina 3, 1968, p. 134: Breves historiae [de filosoof Bion]
LATIJNSE TEKSTEN
65
Epiktetos (ca. 50-130 n.C.)
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 96: Breves historiae [de filofoof Epiktetos]
Schola Latina 1, 1966, p. 174: Breves historiae [de filofoof Epiktetos]
3.1.3. De Romeinse wereld
Algemeen
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 23: De patriciis et plebeiis
Schola Latina 1, 1966, p. 37: De patriciis et plebeiis
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 31-32: De administratione reipublicae Romanae
Schola Latina 1, 1966, p. 49: De administratione reipublicae Romanae
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 33-34: De optimatibus in urbe Roma
Schola Latina 1, 1966, p. 52: De optimatibus in urbe Roma
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 36-37: De viris illustribus mundi antiqui
Schola Latina 1, 1966, p. 56-57: De viris illustribus mundi antiqui
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 47: Nervius de administratione Romana
Schola Latina 1, 1966, p. 70: Nervius de administratione Romana
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 50-51: De antiqua urbe Roma
Schola Latina 1, 1966, p. 74-75: De antiqua urbe Roma
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 73: De provinciis Romanis
Schola Latina 1, 1966, p. 160-161: De provinciis Romanis
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 74: Ex historia populi Romani
Schola Latina 1, 1966, p. 106-107: Ex historia populi Romani
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 100-104: Brevis historia Romae antiquae
Schola Latina 1, 1966, p. 139-143: Brevis historia Romae antiquae
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 107-123: Excerpta e libro Latino De viris illustribus urbis
Romae (sc. van Lhomond) [Aeneas tot Pyrrhus]
Schola Latina 2, 1966, p. 174-209: Excerpta e libro Latino De viris illustribus urbis
Romae (sc. van Lhomond) [Aeneas tot Numantia]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 9: De antiquorum Romanorum vita
Schola Latina 2, 1966, p. 13-14: De antiquorum Romanorum vita
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 104-107: Brevis historia Romae antiquae. Roma sub
imperatoribus
Schola Latina 2, 1966, p. 169-173: Brevis historiae Romae antiquae. Roma sub
imperatoribus
Roma I, 1954, p. 34: Roma et Italia
Roma I, 1954, p. 64-65: Interrogamus et respondemus I (Italia)
Roma I, 1954, p. 312: De puerili aetate populi Romani (753-509 a. Chr. n.)
Roma I, 1954, p. 313-314: De regibus
Roma I, 1954, p. 315-316: De adulescentia populi Romani (509-264 a. Chr. n.). De
republica libera
Roma I, 1954, p. 316-317: Gloria virtutem sequitur (Horatius Cocles, Mucius Scaevola,
Cloelia, Publius Valerius Publicola, Menenius Agrippa, Coriolanus, de 306 Fabii,
Cincinnatus)
LATIJNSE TEKSTEN
66
Roma I, 1954, p. 317-318: Gloria virtutem sequitur (de schoolmeester van Falerii [394
v.C.], Titus Manlius Torquatus, Marcus Valerius Corvinus, Publius Deius Mus, Gaius
Fabricius Luscinus [ca. 283-275 v.C.])
Roma I, 1954, p. 318: De maturitate populi romani (264-31). De bellis Punicis
Roma I, 1954, p. 319-320: De bellis civilibus
Roma I, 1954, p. 322-323; 324-325; 327-329: De senectute populi Romani (31 a. Chr. n. 476 p. Chr. n.)
Via nova I, 1964, p. 73: De re publica Romana
Via nova I, 1964, p. 89: De magistratibus
Via nova I, 1964, p. 105-106: De illustrissimis mundi antiqui imperatoribus
Via nova I, 1964, p. 110: In Italiae tabula
Via nova II, 1964, p. 36-37: De populi Romani historia [naar Florus, Epitome rerum
Romanorum, Prooemium]
Via nova II, 1964, p. 45-46: De urbis Romae regibus post Romulum [naar Eutropius,
Breviarium ab urbe condita, 1, 3-8]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 9-67: Uittreksels uit De viris illustribus urbis Romae a
Romulo ad Augustum van Charles François Lhomond (1728-1794) [20 'vitae']
Schola Latina 1, 1966, p. 16: De Italia et Roma
Schola Latina 1, 1966, p. 23: De deliciis Romae et Athenarum
Schola Latina 1, 1966, p. 97-98: De iudiciis Romanis
Schola Latina 1, 1966, p. 159: Quibus de causis Romani potestatem ac magnitudinem
consecuti sunt?
Schola Latina 2, 1966, p. 67-68: De antiquae Italiae partibus
Schola Latina 2, 1966, p.103: Romanus de patria loquitur
Schola Latina 2, 1966, p. 160-161: Quo modo Romani oppido potiti sint
Ascensus 1, 1970, p. 26-27.29: De Roma
Ascensus 1, 1970, p. 82-83: De septem regibus
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 63-65: Magister de Roma gloria narrat
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 116-118: Magister de Roma gloria narrat
Ascensus 4, 1975, p. 9-82: Uittreksels uit Livius, Ab urbe condita
Crustula, 1976, p. 28: Terra divina [lof op Italia]
Crustula, 1983, p. 30: Terra divina [lof op Italia]
Ars legendi - Sermo Latinus, 1988, p. 16-18: Brevis conspectus historiae rei publicae
Romanae. Pars prior - pars altera
Ars legendi - Peristylium A, 1992, p. 13-15: De geschiedenis van Rome tot -140
(Latijnse samenvatting)
Studium I, 1988, p. 18: Imperium Romanum
Studium novum I, 1996, p. 20: Imperium Romanum
Auspicia 1, 1989, p. 145: De bellis Romanorum
Lingua Latina II, 1990, p. 7-23: Roma aeterna
Lingua Latina II, 1990, p. 176-195: Post reges exactos [o.a. Coriolanus; Cincinnatus; de
Galliërs (390 v.C.); de oorlog tegen de Samnites; Pyrros; de eerste Punische oorlog; tot
222 v.C.] [Eutropius, Breviarium ab urbe condita, 1, 9 - 3, 6]
Lingua Latina I, 1996, p. 7-9: Imperium Romanum
Gedifferentieerd Latijn 1, 1982, p. 2-6: Imperium Romanum
LATIJNSE TEKSTEN
67
De stad Rome
Roma I, 1954, p. 47: Roma
Roma I, 1954, p. 154-155: Interrogamus et respondemus IV (Forum)
Didier - Latijn 6, 1961, p. 61: In Foro Romano
Didier - Latijn 6, 1961, p. 241: De urbe Roma
Via nova IV, 1962, p. 29-30: De waterleidingen te Rome
Gymnasium 2, 1963, p. 28: De viro quodam praeclaro [over een standbeeld op het forum]
Via nova I, 1964, p. 51-52; 55-56: De antiqua urbe Roma
Gymnasium 1, 1965, p. 111: De foro Romano
Schola Latina 2, 1966, p. 159: O Forum Romanum!
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 22.24: Forum Romanum
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 37-39: Forum Romanum
Auspicia 1, 1989, p. 198.200.202: De transitu Alpium et vario tumultu Urbis Romae
Auspicia 1, 1989, p. 248.250: De Foro Romano
Vestigia 1, 1989, p. 142: Roma!
Studium II,1990, p. 184-188: In urbe Roma [Quintus en Celer, met het verhaal van
Androclus en de leeuw] [naar Aulus Gellius, Noctes Atticae, 5, 14]
Studium III, 1991, p. 188-190: In urbe Roma [Quintus en Celer, met het verhaal van
Androclus en de leeuw] [naar Aulus Gellius, Noctes Atticae, 5, 14]
Studium novum II, 1997, p. 223-230: In urbe Roma [Quintus en Celer, met het verhaal
van Androclus en de leeuw] [naar Aulus Gellius, Noctes Atticae, 5, 14]
Studium novum III, 1998, p. 174-179: In urbe Roma [Quintus en Celer, met het verhaal
van Androclus en de leeuw] [naar Aulus Gellius, Noctes Atticae, 5, 14]
Phoenix 1, 1996, p. 22: Dag en nacht in de stad Rome
De mythische tijd
Fabulae, s.d., p. 119-120: De fuga Aeneae Troiani
Fabulae, s.d., p. 121-122: De Aenea et Didone
Fabulae, s.d., p. 123-124: De reliquis Aeneae laboribus
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 83-84; 85-86; 87; 88-89: De Aenea
Schola Latina 1, 1966, p. 120-121; 123-124; 125; 127: De Aenea
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 70: Stichting van Alba, de moederstad van Rome [Messala
Corvinus]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 9: Aeneas en het ontstaan van Rome
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 6-7: Origo gentis Romanae [Aeneas]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 18-19: De Aenea [naar Livius en Aurelius
Victor]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 24-25: De Aenea
Via nova I, 1964, p. 104-105: De Aeneae itineribus
Accipe - Textus, 1965, p. 39-40: Quomodo Aeneas novam patriam quaesiverit
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 119: Aeneas novam patriam quaerit
Gymnasium 1, 1965, p. 159: Post Troiae ruinam [Aeneas]
Ascensus 1, 1970, p. 42-43.45: De itinere Aeneae
Ascensus 1, 1970, p. 46-47: Aeneas in Africam pervenit
Ascensus 1, 1970, p. 50-51: Dido amore Aeneae capta est
Ascensus 1, 1970, p. 54-55: Aeneas in Tartarum descendit
LATIJNSE TEKSTEN
68
Ab urbe condita 1, 1978, p. 6: Rex Latinus et dux Aeneas
Hortus Latinus 2, 1984, p. 139: De Aenea
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 64: Aeneas patriam suam relinquere debet
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 162: Aeneas
Claviculae 1, 1996, p. 45: Aeneas Troum urbem relinquit
Claviculae 1, 2000, p. 48: Aeneas Troianam urbem relinquit
Phoenix 2, 1997, p. 57-58: De Aeneae erroribus
Fabulae, s.d., p. 125-126: De Romulo et Remo fratribus
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 48: De origine imperii Romani [naar Eutropius, Breviarium
ab urbe condita]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 59-60: Begin van het Romeinse rijk [Romulus en Remus]
Didier - Latijn 6, 1961, p. 197: De Romulo et Remo
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 182-183: De Romulo et Remo
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 164-165: De Romulo et Remo
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 278: Quid Faustulus Romulo aperuit?
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 308: De oorsprong van Rome [Aeneas, Iulus en
Romulus en Remus]
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 309: De stichting van Rome [Romulus en Remus]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 11: Procas, Romulus, Remus
Didier - Historia Romana, 1963, p. 13: Romulus en Remus
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 22-23: Roma conditur [Romulus en Remus]
[naar Cicero, Livius, Velleius Paterculus, Florus, Aurelius Victor, Eutropius]
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 176-177: Roma conditur
Gymnasium 2, 1963, p. 13: De Amulio [Romulus en Remus]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 17: Rex Proca eiusque filii [Romulus en Remus]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 28-29: De rege Proca eiusque filiis [Romulus en
Remus]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 28-29: De rege Proca eiusque filiis [Romulus en
Remus]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 18: De Rea Silvia [Romulus en Remus]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 18-19: Ignotus respondet [Romulus en Remus]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 30-31: De congressu cum ignoto [Romulus en
Remus]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 30-31: De congressu cum ignoto [Romulus en
Remus]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 19-20: Somnium Amulii [Romulus en Remus]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 32-33: Somnium Amulii [Romulus en Remus]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 32-33: Somnium Amulii [Romulus en Remus]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 20-21: Sermo inter regem filiamque eius [Romulus en
Remus]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 34-35: Sermo inter regem filiamque eius [Romulus
en Remus]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 34-35: Sermo inter regem filiamque eius [Romulus
en Remus]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 21: Auxilium Martis [Romulus en Remus]
LATIJNSE TEKSTEN
69
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 38: Auxilium Martis [Romulus en Remus]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 38: Auxilium Martis [Romulus en Remus]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 22: In casa Faustuli [Romulus en Remus]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 39: In casa Faustuli [Romulus en Remus]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 39: In casa Faustuli [Romulus en Remus]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 22-23: Sermo nocturnus [Romulus en Remus]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 40-41: Sermo nocturnus [Romulus en Remus]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 40-41: Sermo nocturnus [Romulus en Remus]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 26-27: De Romulo Remoque adulescentibus
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 44-45: De Romulo Remoque adulescentibus
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 44-45: De Romulo Remoque adulescentibus
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 75: De Romulo Remoque adulescentibus
Accipe - Accipienda, 1964, p. 27-28: Latrones poenas capiunt [Romulus en Remus]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 46-47: Latrones poenas repetunt [Romulus en
Remus]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 46-47: Latrones poenas repetunt [Romulus en
Remus]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 28-29: Remus ante avum suum trahitur
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 48-49: Remus ante avum suum trahitur
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 48-49: Remus ante avum suum trahitur
Accipe - Accipienda, 1964, p. 29-30: Romulus originem suam audit
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 50-51: Romulus originem suam audit
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 50-51: Romulus originem suam audit
Accipe - Accipienda, 1964, p. 30-31: Iustitia triumphat [Romulus en Remus]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 52-53: Iustitia triumphat [Romulus en Remus]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 52-53: Iustitia triumphat [Romulus en Remus]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 31-32: De urbe Roma [Romulus en Remus]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 54-55: De urbe Roma [Romulus en Remus]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 54-55: De urbe Roma [Romulus en Remus]
Accipe - Textus, 1965, p. 20-21: De die infelici vitae Faustuli et Accae [verzonnen verhaal
rond de jeugd van Romulus]
Hortus Latinus 1, 1983, p. 149-150: Remus somnium mirum somniat
Via nova II, 1964, p. 9; 12-13; 16: De antiquissima Italiae historia [naar Iustinus, 43, 1]
Via nova II, 1964, p. 35: De Romanorum origine
Via nova II, 1964, p. 40: De Romulo et Remo
Gymnasium 1, 1965, p. 180: Romulus et Remus
Gymnasium 1, 1965, p. 183: Urbs Roma conditur [Romulus en Remus]
Ascensus 1, 1970, p. 58-59: De filiis regis Procae
Ascensus 1, 1970, p. 62-63: Lupa pueros invenit
Ascensus 1, 1970, p. 66-67: Amulius punitur
Ascensus 1, 1970, p. 70-71: De urbe condita
Notio Latina, 1977, p. 17: <De geboorte van Romulus en Remus>
Notio Latina et Graeca, 1981, p. 27: <De geboorte van Romulus en Remus>
Ab urbe condita 1, 1978, p. 22: Romulus et Remus
Augurium, 1983, p. 3: <Van Aeneas tot Romulus en Remus>
Gedifferentieerd Latijn 3, 1983, p. 13-16: Roma conditur
LATIJNSE TEKSTEN
70
Hortus Latinus 1, 1983, p. 158: Auctores Romani tradunt [Romulus en Remus]
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 271-272: Auctores Romani tradunt [Romulus en
Remus]
Ars legendi - Schola, 1984, p. 12-15: Zo is het begonnen. Een drama in drie bedrijven
[Amulius en Numitor; Romulus en Remus]
Ars legendi - Schola, 1984, p. 23-24; 25: De stichting van Rome - Het bloedige begin van
de stad Rome
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 25-28: De legende van Romulus en Remus [naar
Livius, 1]
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 7-9: De stichting van Rome
Aurora I, 1989, p. 42: Romulus en Remus [naar Florus, Epitome, I]
Aurora I, 1989, p. 109-110: Wie wordt de eerste koning van Rome? [naar Livius, 1, 6-7]
Lingua Latina II, 1990, p. 29-40: Troia capta [naar Vergilius, Aeneis, II]
Lingua Latina II, 1990, p. 44-52: Pius Aeneas [naar Vergilius, Aeneis, III]
Lingua Latina II, 1990, p. 55-67: Karthago [naar Vergilius, Aeneis, I]
Lingua Latina II, 1990, p. 70-81: Infelix Dido [naar Vergilius, Aeneis, IV-V-VI]
Lingua Latina II, 1990, p. 85-93: Origines [naar Livius, 1, 1-7]
Lingua Latina II, 1990, p. 93-94: Gemelli expositi [Ovidius, Fasti, 2, 383-418]
Studium II,1990, p. 101-103: De origine urbis Romae
Studium novum II, 1997, p. 132-135: De origine urbis Romae
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 65: De somnio Numitoris
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 66: Rea in carcere
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 78: Faustulus senex narrat
Drievuldigheidscollege 2, 1994, p. 15-16: De auspiciis - 754 a.C.n. [Romulus en Remus]
Claviculae 1, 1996, Werkboek, p. 22: De oorsprong van de naam Rome [Romulus en
Remus]
Claviculae 1, 2000, Werkboek, p. 24: De oorsprong van de naam Rome [Romulus en
Remus]
Phoenix 2, 1997, p. 73-74: De Romulo et Remo
De regering van Romulus (753-717 v.C.)
Fabulae, s.d., p. 127-128: Rapiuntur Sabinae
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 61-62: Romulus. Zijn staatsorganisatie, zonderlingen
verdwijning en apotheose
Didier - Historia Romana, 1963, p. 14-15: Romulus [Sabijnse maagdenroof]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 33-34: De Romulo [naar Livius]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 26-27: De Romulo
Accipe - Accipienda, 1964, p. 109: De virginibus Sabinis
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 128: De virginibus Sabinis
Via nova II, 1964, p. 41: De Romulo, primo Romanorum rege [naar Eutropius, Breviarium
ab urbe condita, 1, 2]
Accipe - Textus, 1965, p. 18-19: Romani uxores cupiunt [Sabijnse maagdenroof]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 56-57: Romani uxores cupiunt [Sabijnse
maagdenroof]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 56-57: Romani uxores cupiunt [Sabijnse
maagdenroof]
LATIJNSE TEKSTEN
71
Ascensus 1, 1970, p. 74-75: Sabinae virgines rapiuntur
Ascensus 1, 1970, p. 78-79: De bello Sabino
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 143-147: De Sabijnse maagdenroof [Livius]
Ab urbe condita 1, 1978, p. 41: Romulus
Gedifferentieerd Latijn 3, 1983, p. 20: Virgines rapiuntur
Ars legendi - Schola, 1984, p. 29-31: De Sabijnse meisjes. De roof van de Sabijnse meisjes
- De verzoenende rol van de meisjes
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 10-11: De roof van de Sabijnse meisjes
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 196-197: Virgines Sabinae raptae sunt
Aurora I, 1989, p. 43-44: Een listige zet [de Sabijnse maagdenroof] [naar Livius, 1, 8-9]
Lingua Latina II, 1990, p. 98-111: Bellum et pax [naar Livius, 1, 8-21]
Lingua Latina II, 1990, p. 111-112: Rapina Sabinarum [Ovidius, Ars amatoria, 1, 375-396]
Lingua Latina II, 1990, p. 112-113: Mulieres pacem faciunt [Ovidius, Fasti, 3, 400-413]
Studium II,1990, p. 144-146: Virgines Sabinae
Studium novum II, 1997, p. 181-184: De virginibus Sabinis
Drievuldigheidscollege 2, 1994, p. 24: De virginum Sabinarum rapina
Drievuldigheidscollege 2, 1994, p. 31: De Tarpeia
Phoenix 2, 1997, p. 75-76: De virginum Sabinarum rapina
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 103-104: Matigheid van Romulus [Aulus Gellius, Noctes
Atticae, 11, 14, 2]
Schola Latina 3, 1968, p. 131: Matigheid van Romulus [Aulus Gellius, Noctes Atticae,
11, 14, 2]
Roma III, 1949, p. 186: Romulus' soberheid [naar Aulus Gellius, Noctes Atticae, 11, 14, 2]
Ascensus 1, 1970, p. 115: <Matigheid van Romulus> [naar Aulus Gellius, Noctes Atticae,
11, 14, 2]
Ascensus 1, 1970, p. 115: <Romulus verschijnt aan Proculus Iulius> [Livius, 1, 16, 7]
Ars legendi - Schola, 1984, p. 37; 41: De opvolging van Romulus. De vergoddelijking van
Romulus - Één koning, geen honderd!
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 81: De Romuli morte
Drievuldigheidscollege 2, 1994, p. 39: De apotheose van Romulus
Numa Pompilius (715-673 v.C.)
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 11: De Numa Pompilio
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 62-63: Numa Pompilius
Didier - Latijn 6, 1961, p. 218: De Numa Pompilio
Didier - Historia Romana, 1963, p. 20: Numa Pompilius
Studium III, 1991, p. 26: Numa Pompilius
Tullus Hostilius en het gevecht tussen de Horatii en de Curiatii (672-641 v.C.)
Fabulae, s.d., p. 129-131: De Horatiis et Curiatiis
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 32-33: Quomodo unus Horatius tres Curiatios vicerit [naar
Livius]
Schola Latina 1, 1966, p. 181: Quomodo unus Horatius tres Curiatios vicit? [naar
Livius]
LATIJNSE TEKSTEN
72
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 63-66: Tullus Hostilius [Horatii et Curiatii]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 21-23: Tullus Hostilius [Horatii en Curiatii]
Gymnasium 2, 1963, p. 20: De Horatiis et Curiatiis
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 38-39: Trium manibus fatum populi Romani
committitur [Horatii et Curiatii] [naar Livius]
Gymnasium 1, 1965, p. 125.128: Horatii et Curiatii
Ascensus 1, 1970, p. 88-89: Horatii et Curiatii pro patria sua pugnant
Gedifferentieerd Latijn 3, 1983, p. 17-18: Fratres de victoria contendunt [Horatii en
Curiatii]
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 208-209: Erant apud Romanos tres fratres Horatii,
tres apud Albanos Curiatii
Ars legendi - Schola, 1984, p. 44-45; 48; 49-50; 51-53; 56; 58-59: De Horatii en de
Curiatii. De oorlog van de twee zustersteden - Een tweegevecht zal beslissen - Divide et
impera - Vader Horatius getuige van het tweegevecht - De misdaad van de overwinnaar
- Pleidooi voor een schuldige zoon
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 28-31: De Horatii en de Curiatii [naar Livius, 1]
Lingua Latina II, 1990, p. 116-129: Roma et Alba [naar Livius, 1, 22-31]
Lingua Latina II, 1990, p. 129: Causa Horatii [uit Cicero, De inventione, 2, 78-29]
Studium III, 1991, p. 18-19: Rome in conflict met de buren, de Albanen [Tullus Hostilius
en Mettius Fufetius]
Studium novum III, 1998, p. 17-18: Rome in conflict met de buren, de Albanen [Tullus
Hostilius en Mettius Fufetius]
Studium III, 1991, p. 20-21: Drielingen gaan de tweestrijd aan [Horatii en Curiatii]
Studium novum III, 1998, p. 19-21: Drielingen gaan de tweestrijd aan [Horatii en
Curiatii]
Studium III, 1991, p. 22-25: De thuiskomst van de overwinnaar [Horatia]
Studium novum III, 1998, p. 22-24: De thuiskomst van de overwinnaar [Horatia]
Studium III, 1991, p. 26-28: Het lot van de 'wijze' Mettius Fufetius [de koning van Alba
Longa]
Ars legendi - Tablinum, 1994, p. 40-45: Het duel van de Horatii en de Curiatii. Rome in
oorlog met Alba Longa - Divide et impera - De misdaad van de overwinnaar - Pleidooi
voor een schuldige zoon
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 12-16: Het duel van de Horatii en de Curiatii
Drievuldigheidscollege 2, 1994, p. 45: De Horatiis et Curiatiis
Drievuldigheidscollege 2, 1994, p. 54: De Horatio [de moord op zijn zuster]
Ancus Marcius (640-617 v.C.)
Didier - Historia Romana, 1963, p. 24: Ancus Martius
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 51: De Anco Marcio, quarto Romanorum rege
[naar Livius]
Tarquinius Priscus (616-579 v.C.)
Fabulae, s.d., p. 132-134: Tarquinii Romae regnant
Didier - Historia Romana, 1963, p. 26: Tarquinius Priscus
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 54-55: Ex Etruscorum oppido L. Tarquinius
Romam venit [naar Livius]
LATIJNSE TEKSTEN
73
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 226-227: Ex Etruscorum oppido L. Tarquinius
Romam venit
Gedifferentieerd Latijn 3, 1983, p. 30-33: L. Tarquinius Priscus et Tanaquil
Ars legendi - Schola, 1984, p. 64-65; 66-67; 68-69; 70-71: Een immigrant wordt koning.
Een echtpaar met grote ambities - Het vuurwonder [de jonge Servius Tullius] - De
moord op koning Tarquinius - De list van Tanaquil
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 31-33: Een immigrant wordt koning [Tarquinius
Priscus en Tanaquil] [naar Livius, 1]
Ars legendi - Tablinum, 1994, p. 53-58: Tarquinius en Tanaquil. Een echtpaar met grote
ambities - Het vuurwonder [de jonge Servius Tullius] - De moord op koning Tarquinius
- De list van Tanaquil
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 27-31: Een echtpaar met grote ambities [Tarquinius
Priscus en Tanaquil] - Het vuurwonder [de jonge Servius Tullius] - De moord op
Tarquinius Priscus - De list van Tanaquil
Lingua Latina II, 1990, p. 133-151: Reges et reginae [naar Livius, 1, 32-48]
Servius Tullius (578-535 v.C.)
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 2: De Servio Tullio, sexto Romae rege
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 70-71: De Servio Tullio, sexto Romanorum rege
[naar Livius]
Ars legendi - Tablinum, 1994, p. 67-69: Servius Tullius verliest troon en leven
Phoenix 2, 1997, p. 88-89: 'Si apparuerit ignis, aderit vesper' [Servius Tullius]
Tarquinius Superbus (534-510/509 v.C.)
Fabulae, s.d., p. 135-136: Brutus libertatem, urbem Cocles servat
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 30-31: Junius Brutus te Delphi [Livius, Epitome, 1]
Schola Latina 3, 1968, p. 33: Junius Brutus te Delphi [Livius, Epitome, 1]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 66-67: Junius Brutus
Didier - Historia Romana, 1963, p. 29: Tarquinius Superbus [papavers afkloppen]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 31: Iunius Brutus
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 74-75: De Lucio Bruto, urbis Romae liberatore
[naar Livius]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 12-13: De Lucio Bruto, urbis Romae liberatore
Via nova II, 1964, p. 44-45: De origine liberae rei publicae [naar Livius]
Via nova II, 1964, p. 50-51: De veterum Romanorum virtutibus. De Bruti in rem publicam
fide [naar Eutropius, Breviarium ab urbe condita, 1, 9-10]
Ascensus 1, 1970, p. 92-93: De Iunio Bruto
Ab urbe condita 1, 1978, p. 69: Tarquinius Superbus et Horatius Cocles
Gedifferentieerd Latijn 3, 1983, p. 40-42: Rex postremus [Tarquinius Superbus]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 58-59: Brutus oraculum intellegit [Tarquinius
Superbus]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 58-59: Brutus oraculum intellegit [Tarquinius
Superbus]
Hortus Latinus 1, 1983, p. 168-170: Brutus orationem funebrem insolitam habet [tegen
Tarquinius Superbus]
LATIJNSE TEKSTEN
74
Ars legendi - Schola, 1984, p. 73-74; 75-76; 77: De laatste koning van Rome. Lucius
Tarquinius grijpt de macht - Servius Tullius verliest troon en leven - Over het lijk van
haar vader
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 34: De laatste koning van Rome. Vadermoord als prijs
voor de kroon [Tarquinius Superbus] [naar Livius, 1]
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 61-62: Lucius Tarquinius Superbus, de laatste koning
Aurora I, 1989, p. 112-113: Het orakel van Delphi [de zonen van Tarquinius Superbus en
Iunius Brutus] [naar Livius, 1, 56, 10-12]
Lingua Latina II, 1990, p. 152: Filia impia [Tullia] [Ovidius, Fasti, 6, 587-608]
Lingua Latina II, 1990, p. 156-169: Roma liberata [naar Livius, 1, 49-60]
Lingua Latina II, 1990, p. 170-172: Hostis pro hospite [Lucretia] [Ovidius, Fasti, 2, 785852]
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 82: Tarquinius, ultimus Romanorum rex, fugatur
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 83: <Sextus Tarquinius en Lucretia>
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 104: <Tarquinius Superbus en Gabii>
Drievuldigheidscollege 2, 1994, p. 68: De Lucretia [de verkrachting door Sextus
Tarquinius]
Drievuldigheidscollege 2, 1994, p. 73: De Bruto [het orakel van Delphoi]
Roma I, 1954, p. 314-315: De libris Sibyllinis
Via nova IV, 1962, p. 12: De Sibyllijnse boeken
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 173: Anekdote over de Sibillijnse boeken en
koning Tarquinius Superbus [Aulus Gellius, Noctes Atticae, 1, 19]
Crustula, 1980, Werkboek, p. 116: <De Sibyllijnse boeken bij Tarquinius>
Crustula, 1983, p. 103: <De Sibyllijnse boeken bij Tarquinius>
Aurora I, 1989, p. 111-112: De Sibillijnse boeken [Tarquinius Superbus] [naar Aulus
Gellius, Noctes Atticae, 1, 19]
Lingua Latina II, 1990, p. 205-206: Libri Sibyllini [Tarquinius Superbus] [Aulus Gellius,
Noctes Atticae, 1, 19]
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 34-35: De libris Sibyllinis
Drievuldigheidscollege 2, 1994, p. 58: De libris Sibyllae
Claviculae 1, 1996, p. 95: Mirum sed verum [Tarquinius Superbus en de Sibylla]
Claviculae 1, 2000, p. 94: Mirum sed verum [Tarquinius Superbus en de Sibylla]
Phoenix 1, 1996, Handleiding, p. 52: De rege et vetula [De Sibyllijnse boeken]
De oorlog tegen Porsenna (ca. 507 v.C.)
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 95-99: In conservanda civium libertate privatus
est nemo [Tarquinius Superbus, Porsenna, Horatius Cocles, Mucius Scaevola, Cloelia]
[naar Livius]
Studium III, 1991, p. 28-33: Etrusci prope ad portas! [Horatius Cocles - Mucius Scaevola Cloelia]
Studium novum III, 1998, p. 25-29: Etrusci prope ad portas! [Horatius Cocles - Mucius
Scaevola - Cloelia]
Horatius Cocles
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 67-68: Horatius Cocles
LATIJNSE TEKSTEN
75
Didier - Latijn 6, 1961, p. 246: De Horatio Coclite
Didier - Historia Romana, 1963, p. 32: Horatius Cocles
Ascensus 1, 1970, p. 96-97: Horatius Cocles Romam servat
Augurium, 1983, p. 10: <Horatius Cocles>
Ars legendi - Schola, 1984, p. 79; 81: Één tegen allen - Horatius Cocles redt de jonge
republiek
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 35: Horatius Cocles redt de republiek [naar Livius, 2]
Ars legendi - Tablinum, 1994, p. 70-71: Één tegen allen [Horatius Cocles]
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 63-64: Een tegen allen [Horatius Cocles]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 28-29: Milites trepidi arma ordinesque relinquunt
[Horatius Cocles]
Claviculae 1, 1996, p. 95: Horatius Cocles
Claviculae 1, 2000, p. 95: Horatius Cocles
Mucius Scaevola
Fabulae, s.d., p. 137-138: Mucius amissa manu patriam servat
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 68-69: Mucius Scaevola
Didier - Latijn 6, 1961, p. 292: De Mucio Scaevola
Didier - Historia Romana, 1963, p. 33: Mucius Scaevola
Via nova II, 1964, p. 49: De Mucio Scaevola
Accipe - Textus, 1965, p. 17-18: De Mucio Scaevola
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 60: De Mucio Scaevola
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 60: De Mucio Scaevola
Ascensus 1, 1970, p. 100-101.103: De Mucio Scaevola
Crustula, 1976, p. 31: Magnorum mater virorum [Mucius Scaevola]
Crustula, 1983, p. 33: Magnorum mater virorum [Mucius Scaevola]
Crustula, 1976, p. 94: <Mucius Scaevola>
Crustula, 1983, p. 50: <Mucius Scaevola>
Ab urbe condita 1, 1978, p. 103: Mucius Scaevola et Menenius Agrippa
Crustula, 1980, Werkboek, p. 112: <Mucius Scaevola>
Gedifferentieerd Latijn 3, 1983, p. 51-53: Mucius Scaevola
Ars legendi - Schola, 1984, p. 85-87: De moed van Mucius Scaevola
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 65-66: De moed van Mucius Scaevola
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 43-44: Mucius Scaevola
Aurora I, 1989, p. 44-45: De eerste republikeinse held [Mucius Scaevola] [naar Livius, 3,
11-13]
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 67: De Mucio forti
Drievuldigheidscollege 2, 1994, p. 88: Mucius Scaevola - 508 v.C.
Claviculae 1, 1996, p. 95: Mucius Scaevola
Claviculae 1, 2000, p. 95: Mucius Scaevola
Phoenix 2, 1997, p. 112-113: De Mucio Scaevola
Cloelia
Didier - Historia Romana, 1963, p. 33: Cloelia virgo
Ascensus 1, 1970, p. 104-105: De Cloelia virgine
Ascensus 1, 1973, Evaluatietoetsen (lectio 16): <Cloelia>
LATIJNSE TEKSTEN
76
Crustula, 1976, p. 71-73: Magnarum mater mulierum [Cloelia]
Crustula, 1983, p. 81: Magnarum mater mulierum [Cloelia]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 44: Virgo quoque gloriam sibi comparavit [Cloelia]
De oorlog in Latium en de verovering van het zuiden van Etruria (ca. 509-390 v.C.)
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 94: De bello Latino: de Latijnse liga overwonnen bij het
Regillus meer (496 v. C.) [Florus, 1, 11]
Schola Latina 3, 1968, p. 118-119: De bello Latino: de Latijnse liga overwonnen bij het
Regillus meer (496 v. C.) [Florus, 1, 11]
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 104-105: Romani cum Volscis bellum gerunt [5e
eeuw v.C.]
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 69: <Minucius en de Aequi>
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 102: Aequi foedus rumpunt
Ascensus 1, 1970, p. 116-117: Fabii trecenti sex pro patria moriuntur [strijd tegen Veii;
479-478 v.C.] [Livius, 2, 48-50]
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 102-112: De val van Appius Claudius [Verginia; 450
v.C.]
Augurium, 1983, p. 63: <Een man in een droom vraagt nieuwe spelen> [431 v.C.]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 45: Baant u een weg met het zwaard! [431 v.C., de strijd
tegen de Volsci] [Livius, 4, 28]
Schola Latina 3, 1968, p. 43: Baant u een weg met het zwaard! [431 v.C. de strijd tegen
de Volsci] [Livius, 4, 28]
Ars legendi - Schola, 1984, p. 101-102; 104-105; 109-110; 112: De inneming van Veji. Het
Romeinse krijgsplan - Voor wie is de buit? - Verovering en plundering van Veji - Juno
verkiest Rome boven Veji [396 v.C.] [naar Livius]
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 144-146: De inneming van Veji [396 v.C.] [naar
Livius]
Schola Latina 2, 1966, p. 117: Breves historiae [Camillus in ballingschap, ca. 391 v.C.]
De eerste secessio plebis (494 v.C.)
Fabulae, s.d., p. 139-141: De secessione plebis in montem sacrum
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 69-70: Menenius Agrippa
Didier - Historia Romana, 1963, p. 34: Menenius Agrippa
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 100-101: Membra contra ventrem coniurant
[secessio plebis, Menenius Agrippa] [naar Livius]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 46-47: Membra contra ventrem coniurant [Menenius
Agrippa]
Via nova II, 1964, p. 58-59: De certamine inter patricios et plebeios [naar Livius, 2, 23; 32]
Ascensus 1, 1970, p. 108-109: Menenius Agrippa fabulam narrat
Crustula, 1976, p. 90: Intestinae seditiones [Menenius Agrippa]
LATIJNSE TEKSTEN
77
Crustula, 1983, p. 105: Intestinae seditiones [Menenius Agrippa]
Crustula, 1976, Evaluatietoetsen, p. 46: <Secessio plebis, 494 v.C.>
Gedifferentieerd Latijn 3, 1983, p. 60-63: Secessio plebis
Ars legendi - Schola, 1984, p. 89-91: De wijsheid van Menenius Agrippa
Ars legendi - Tablinum, 1994, p. 72-73: De wijsheid van Menenius Agrippa
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 84-85: De wijsheid van Menenius Agrippa
Drievuldigheidscollege 2, 1994, p. 111-112: De secessione in montem sacrum - 492 v.C.
Phoenix 2, 1997, p. 140-141: De secessione plebis
Coriolanus (493-488 v.C.)
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 87: Coriolanus tegen de plebs [Livius, 2, 34]
Schola Latina 3, 1968, p. 87-88: Coriolanus tegen de plebs [Livius, 2, 34]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 70-73: Caius Marcius Coriolanus
Didier - Historia Romana, 1963, p. 36-37: Caius Marcius Coriolanus
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 119-122: Gnaeus Marcius, qui hostes bello vicit,
matris precibus vincitur [Coriolanus] [naar Livius]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 70-71: Gnaeus Marcius, qui hostes bello vicit, matris
precibus vincitur [Coriolanus]
Via nova II, 1964, p. 54-55: De Cn. Marcio Coriolano
Ascensus 1, 1970, p. 112-113: De Coriolano
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 147-150: De moeder van Coriolanus vermurwt haar
zoon [Livius]
Crustula, 1976, p. 76: Magnarum mater mulierum [Coriolanus]
Crustula, 1983, p. 86: Magnarum mater mulierum [Coriolanus]
Ars legendi - Schola, 1984, p. 94; 96-97: Coriolanus breekt met zijn vaderstad - Het respect
van Coriolanus voor zijn moeder
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 85-86; 86-87: Coriolanus breekt met zijn vaderstad Coriolanus en zijn moeder
Studium III, 1991, p. 60-68: Coriolanus [493-484 v.C. - Menenius Agrippa]
Studium novum III, 1998, p. 62-69: Coriolanus [493-484 v.C. - Menenius Agrippa]
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 95: <Coriolanus>
Drievuldigheidscollege 2, 1994, p. 99-100; 109-110: De Coriolano - 494-491 v.C. - 488
v.C.
Claviculae 1, 1996, p. 103: Gnaius Marcius Coriolanus
Claviculae 1, 2000, p. 103: Gnaius Marcius Coriolanus
Phoenix 3, 1998, p. 184-186: Coriolanus [naar Livius, 2, 40]
Cincinnatus (458 v.C.)
Didier - Historia Romana, 1963, p. 38-39: Lucius Quinctius Cincinnatus
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 168-169: De Quinctio Cincinnato [naar Livius]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 64-65: De Quinctio Cincinnato
Accipe - Accipienda, 1964, p. 40: Bellum cum Aequis [Cincinnatus]
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 34-35: Bellum cum Aequis [Cincinnatus]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 110-111: Bellum cum Aequis [Cincinnatus]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 41-42: Cincinnatus
Hortus Latinus 2, 1984, p. 66: Cincinnatus
LATIJNSE TEKSTEN
78
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 36-37: Cincinnatus
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 112-113: Cincinnatus
Accipe - Textus, 1965, p. 23: Cincinnatus triumphans
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 38: Cincinnatus triumphans
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 114: Cincinnatus triumphans
Via nova II, 1964, p. 55-56: De veterum Romanorum virtutibus. De Cincinnati vita
modesta [naar Eutropius, Breviarium ab urbe condita, 1, 16]
Ascensus 1, 1970, p. 120-121: De Cincinnato
Ab urbe condita 1, 1978, p. 143-144: L. Quinctius Cincinnatus ca. 458 v. Chr.
Hortus Latinus 2, 1984, p. 56-57: Over Cincinnatus
Drievuldigheidscollege 2, 1994, p. 117-118: De Cincinnato - 458 v.C.
Phoenix 3, 1998, p. 63-66: Cincinnatus [naar Livius, 3, 26-29]
De schoolmeester van Falerii (394 v.C.)
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 60: De Falisci onderwerpen zich aan de Romeinen [de
schoolmeester van Falerii, 394 v.C.] [Livius, 5, 27]
Schola Latina 3, 1968, p. 62: De Falisci onderwerpen zich aan de Romeinen [de
schoolmeester van Falerii, 394 v.C.] [Livius, 5, 27]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 73-76: Marcus Furius Camillus [de schoolmeester van Falerii,
394 v.C.; de Galliërs in Rome, 390 v.C.]
Via nova IV, 1962, p. 57: Romeinse deugden. Rechtvaardigheid [de schoolmeester van
Falerii, 394 v.C.] [naar Livius, 5, 27]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 40-42: Marcus Furius Camillus [de schoolmeester van
Falerii, 394 v.C.; de inval van de Galliërs, 390 v.C.]
Schola Latina 2, 1966, p. 74: De Camillo [de schoolmeester van Falerii, 394 v.C.] [naar
Livius, 5, 27]
Accipe - Textus, 1965, p. 38-39: De magistro flagitioso [de schoolmeester van Falerii, 394
v.C.] [naar Livius, 5, 27]
Hortus Latinus 2, 1984, p. 116: De magistro flagitioso [de schoolmeester van Falerii,
394 v.C.] [naar Livius, 5, 27]
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 255-256: De magistro proditore [de
schoolmeester van Falerii, 394 v.C.] [naar Livius, 5, 27]
Gymnasium 1, 1965, p. 93: De cive improbo [de schoolmeester van Falerii, 394 v.C.] [naar
Livius, 5, 27]
Ascensus 1, 1970, p. 124-125: Ludimagister quidam [de schoolmeester van Falerii, 394
v.C.] [naar Livius, 5, 27]
Crustula, 1976, p. 55: Fides Romana [de schoolmeester van Falerii, 394 v.C.] [naar Livius,
5, 27]
Crustula, 1983, p. 60: Fides Romana [de schoolmeester van Falerii, 394 v.C.] [naar
Livius, 5, 27]
Ars legendi - Schola, 1984, p. 116-117: Marcus Furius Camillus. De trouweloze
onderwijzer [394 v.C.] [naar Livius, 5, 27]
Ars legendi - Atrium, 1990, p. 11-13; 15-16.19-21: De ludimagistro urbis Faleriorum
[394 v.C.] [naar Livius, 5, 27]
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 5; 11-14; 19-21; 23-25: De onderwijzer van Falerii [394
v.C.] [naar Livius, 5, 27]
LATIJNSE TEKSTEN
79
Aurora I, 1989, p. 124-125: De schoolmeester afgeranseld [de schoolmeester van Falerii,
394 v.C.] [naar Livius, 5, 27, 3-9]
Drievuldigheidscollege 2, 1994, p. 131-132: De Camillo - 395 v.C. [de schoolmeester van
Falerii]
De inval van de Galliërs (390 v.C.)
Fabulae, s.d., p. 142-143: Vae victis!
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 95: De anseribus Capitolii
Schola Latina 1, 1966, p. 136: De anseribus Capitolii
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 54: De Galliërs komen! [Livius, 5, 40]
Schola Latina 3, 1968, p. 51: De Galliërs komen! [Livius, 5, 40]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 78: Vae victis! [Florus, 1, 13]
Schola Latina 3, 1968, p. 76: Vae victis! [Florus, 1, 13]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 170-171: Romani ad Alliam a Gallis fusi
fugatique sunt [naar Livius]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 180-184: Bello Gallico praeter Capitolium
omnia hostium erant [naar Livius]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 42: Capitolium a Gallis oppugnatur
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 40-41: Capitolium a Gallis oppugnatur
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 116-117: Capitolium a Gallis oppugnatur
Via nova II, 1964, p. 69: De anseribus Capitolii
Via nova II, 1964, p. 70-71: De veterum Romanorum virtutibus. De Camilli dictatoris erga
patriam amore [naar Eutropius, Breviarium ab urbe condita, 1, 19]
Accipe - Textus, 1965, p. 24: Carmen de Gallis Capitolium oppugnantibus
Hortus Latinus 2, 1984, p. 67: Carmen de Gallis Capitolium oppugnantibus
Ascensus 1, 1970, p. 128-129; 132-133; 136-137; 140-141: De Gallis - Roma capta est Capitolium oppugnatur - Furius Camillus urbem iterum servat [390 v.C.]
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 106: Rome door ganzen gered! [390 v.C.]
Crustula, 1976, p. 36: Magnorum mater virorum [de Galliërs]
Crustula, 1983, p. 37: Magnorum mater virorum [de Galliërs]
Crustula, 1976, Evaluatietoetsen, p. 19: <De Galliërs bij Rome>
Ab urbe condita 2, 1979, p. 7: Marcus Furius Camillus (ca. 390 v. Chr.)
Augurium, 1983, p. 17: <De Galliërs en de ganzen van het Capitolium>
Gedifferentieerd Latijn 3, 1983, p. 70-74: Roma occupata [390 v.C.]
Ars legendi - Schola, 1984, p. 120-121; 122; 124: Marcus Furius Camillus. Camillus stapt
over het hem aangedane onrecht heen - De ganzen van het Capitool - De tweede stichter
van Rome
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 90: <De Galliërs in Rome>
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 125: <De Galliërs in Rome: het tweegevecht>
Drievuldigheidscollege 2, 1994, p. 142-143: De anseribus Capitolii - 391-390 v.C.
Phoenix 1, 1996, p. 130-131: De anseribus montis Capitolini
Ascensus 1, 1970, p. 73: <Toespraak van een Romeins leider> [Camillus, 390 v.C.]
[Livius, 5, 54, 3; 5]
Crustula, 1976, p. 115: <De Romeinen willen verhuizen naar Veii, 390 v.C.>
LATIJNSE TEKSTEN
80
De verovering van Latium en Campania (ca. 386-338 v.C.)
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 129: Een rijke mensenbuit (385 v. C.) [Livius, 6, 4]
Crustula, 1976, p. 79: Magnarum mater mulierum [Fabia en Gaius Licinius Stolo, ca. 376
v.C.] [naar Livius, 6, 34]
Crustula, 1983, p. 90: Magnarum mater mulierum [Fabia en Gaius Licinius Stolo, ca.
376 v.C.] [naar Livius, 6, 34]
Gymnasium 1, 1965, p. 117: Mettius Curtius [offert zich op in een kloof op het Forum
Romanum] [naar Livius, 7, 6: Marcus Mettius, 362 v.C., mogelijk is de Lacus Curtius
naar hem vernoemt en niet naar Mettius Curtius (ten tijde van de Sabijnse
maagdenroof)]
Crustula, 1976, p. 40: Magnorum mater virorum [Marcus Curtius]
Crustula, 1983, p. 41: Magnorum mater virorum [Marcus Curtius]
Augurium, 1983, p. 19: <Valerius Maximus Corvinus> [349 v.C.]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 10-11: De Romeinse senaat aanvaardt een
vriendschapsverdrag, maar weigert gewapende bijstand [341 v.C.] [Livius, 7, 30, 31]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 46: Publius Decius Mus [340 v.C.]
Crustula, 1976, p. 43: Magnorum mater virorum [Decius Mus, 340 v.C.]
Crustula, 1983, p. 44: Magnorum mater virorum [Decius Mus, 340 v.C.]
Titus Manlius Torquatus (361-340 v.C.)
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 76: Titus Manlius Torquatus
Via nova IV, 1962, p. 23-24: De T. Manlio Torquato
Didier - Historia Romana, 1963, p. 44: Titus Manlius Torquatus
Gymnasium excerpta, 1965, p. 110: Kinderlijke liefde [Titus Manlius Torquatus] [Cicero]
Ascensus 1, 1970, p. 144: De T. Manlio Torquato
Ascensus 1, 1973, Evaluatietoetsen (lectio 25-29): <Titus Manlius Torquatus>
Crustula, 1976, p. 105: Dura lex, sed lex [Titus Manlius Torquatus, 340 v.C.]
Phoenix 3, 1998, p. 173-175: Torquatus [naar Livius, 7, 9-10; 8, 7-8]
De verovering van Centraal-Italië (ca. 328-290 v.C.)
Crustula, 1976, p. 94: <Lucius Papirius en Gaius Publilius, 325 v.C.> [naar Livius, 8, 28]
Crustula, 1983, p. 108: <Lucius Papirius en Gaius Publilius, 325 v.C.> [naar Livius, 8,
28]
Crustula, 1976, p. 108: <Dictator Papirius, 324 v.C.>
Fabulae, s.d., p. 144-147: Sub iugum mittuntur Romani
Gymnasium 1, 1965, p. 134: Romani sub iugum [Furculae Caudinae]
Gymnasium 1, 1965, p. 136: Post cladem Caudinam
Drievuldigheidscollege 2, 1994, p. 154-157: De Caudijnse passen [321 v.C.]
Phoenix 2, 1997, p. 122-123: Romani a Samnitibus sub iugum mittuntur [321 v.C.]
LATIJNSE TEKSTEN
81
Crustula, 1976, p. 97: <De staking van de fluitspelers, 312 v.C.> [naar Livius, 9, 29]
Crustula, 1983, p. 111: <De staking van de fluitspelers, 312 v.C.> [naar Livius, 9, 29]
Hortus Latinus 1, 1983, p. 213: Aesculapius deus Romam venit [293 v.C.]
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 89: <Aesculapius deus Romam venit> [293
v.C.]
Crustula, 1976, p. 46: Septem iugeribus contenti [Manius Curius Dentatus, 290-275 v.C.]
Crustula, 1983, p. 47: Septem iugeribus contenti [Manius Curius Dentatus, 290-275
v.C.]
Pyrros van Epeiros (280-272 v.C.)
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 43: Breves historiae [Pyrros]
Schola Latina 2, 1966, p. 60: Breves historiae [Pyrros]
Roma I, 1954, p. 307-308: De cane fideli [Pyrros]
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 302: Pyrrhus en Cineas [gesprek over de zin van
veroveringen]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 47-48: Publius Valerius Laevinus [Pyrros]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 198-200: De Pyrrho, Epirotarum rege [naar
Lhomond]
Via nova II, 1964, p. 60: Quaedam de bello adversus Pyrrhum [naar Eutropius, Breviarium
ab urbe condita, 2, 7-8]
Ascensus 1, 1970, p. 148-149; 152-153: Pyrrhus Italiam invadit - atque in Graeciam redit
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 105: <Pyrrhus>
Ascensus 1, 1973, Evaluatietoetsen (lectio 34): <Pyrrhus en de verrader Timochares>
[Aulus Gellius, Noctes Atticae, 3, 8]
Drievuldigheidscollege 3, 1994, p. 7-8: Pyrrhus van Epirus - 280-274 v.C.
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 200: Appius Claudius en het nageslacht
[grafschrift Appius Claudius - Cicero, Cato Maior sive De senectute]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 48: Monumentum van Appius Claudius
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 77: Monumentum van Appius Claudius
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 77: Monumentum van Appius Claudius
Accipe - Accipienda, 1964, p. 97-98: Ap. Claudi oratio in Pyrrhum
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 68-69: Ap. Claudi oratio in Pyrrhum
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 144-145: Ap. Claudi oratio in Pyrrhum
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 109: Appius Claudius omen non accipit
Accipe - Textus, 1965, p. 43: De virtute Gaii Fabricii [ca. 283-275 v.C.]
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 305: De virtute Gaii Fabricii [ca. 283-275 v.C.]
De eerste Punische oorlog (264-241 v.C.)
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 77-78: Marcus Atilius Regulus [Eerste Punische oorlog]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 135-137: Hamilkar [naar Cornelius Nepos, Hamilcar]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 50-51: De primo bello Punico
LATIJNSE TEKSTEN
82
Didier - Historia Romana, 1963, p. 52: Caius Duilius [Mylae, 260 v.C.]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 53: Marcus Atilius Regulus [Eerste Punische oorlog]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 54-55: Hamilcar Barcas [naar Cornelius Nepos,
Hamilcar, 1, 1 - 4, 3]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 56: Caius Lutatius Catulus [241 v.C.]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 56: Sicilië: de eerste Romeinse provincia [naar
Eutropius, Breviarium ab urbe condita]
Gymnasium 2, 1963, p. 64: De Marco Atilio Regulo [eerste Punische oorlog]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 238-240: Appio Claudio consule, susceptum est
primum Punicum bellum [Lhomond]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 239-240: Een voorbeeld van trouw aan de
gezworen eed [Marcus Atilius Regulus, eerste Punische oorlog] [Cicero, De officiis]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 240-243: De Hamilcaris vita [Cornelius Nepos,
Hamilcar, 1, 1 - 4, 3]
Via nova II, 1964, p. 74: De bellis Punicis
Via nova II, 1964, p. 75; 80-81: De veterum Romanorum virtutibus. De Reguli constantia
[Marcus Atilius Regulus, eerste Punische oorlog] [naar Eutropius, Breviarium ab urbe
condita, 2, 10-14]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 90-91: Cornelius Nepos, Hamilcar
Ascensus 1, 1970, p. 126: Een sterk gevoel voor het gegeven woord [Marcus Atilius
Regulus, eerste Punische oorlog] [Augustinus, De civitate dei, 1, 15]
Ascensus 2, 1971, p. 16-17: De primo bello Punico
Ascensus 2, 1978, p. 220-221: De primo bello Punico
Ascensus 2, 1971, p. 20-21: De Regulo [Marcus Atilius Regulus, eerste Punische oorlog]
Ascensus 2, 1978, p. 224-225: De Regulo [Marcus Atilius Regulus, eerste Punische
oorlog]
Crustula, 1976, p. 49: <Atilius, 257 v.C.> [Marcus Atilius Regulus, eerste Punische oorlog]
Crustula, 1983, p. 52: <Atilius, 257 v.C.> [Marcus Atilius Regulus, eerste Punische
oorlog]
Crustula, 1976, p. 59: <Een zeeslag tussen de Romeinen en de Carthagers, 256 v.C.>
Crustula, 1983, p. 65: <Een zeeslag tussen de Romeinen en de Carthagers, 256 v.C.>
Crustula, 1976, p. 120: <Voortekens. De kippen in de eerste Punische oorlog>
Augurium, 1983, p. 63: <De eetlust van kippen als voorteken in de eerste Punische oorlog>
Ars legendi - Schola, 1984, p. 126-129; 131; 133-134: Marcus Atilius Regulus - Een
generaal zonder persoonlijke ambities - Trouw aan Rome en aan zijn woord [Eerste
Punische oorlog]
Claviculae 1, 1996, p. 111: De primo bello Punico [Marcus Atilius Regulus]
Claviculae 1, 2000, p. 110: De primo bello Punico [Marcus Atilius Regulus]
Lingua Latina II, 1990, p. 195: Spolia opima tertia [de overwinning van Marcellus, 222
v.C.] [Vergilius, Aeneis, 6, 855-856]
De tweede Punische oorlog (218-202 v.C.)
Fabulae, s.d., p. 148-149: Hannibal et Scipio
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 31: Hannibal, victor ad Cannas
Schola Latina 1, 1966, p. 48: Hannibal, victor ad Cannas
LATIJNSE TEKSTEN
83
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 71: De Hannibale
Schola Latina 1, 1966, p. 102: De Hannibale
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 11: Wisselende kansen in de tweede Punische oorlog
[Eutropius, Breviarium ab urbe condita]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 22: Carthaagse olifanten als buit [naar Eutropius, Breviarium
ab urbe condita]
Schola Latina 2, 1966, p. 38: Carthaagse olifanten als buit [naar Eutropius, Breviarium
ab urbe condita]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 23: Scipio verlegt het strijdtoneel naar Africa en verwekt een
ommekeer in de 2e Punische oorlog [Eutropius, Breviarium ab urbe condita, 3, 11]
Schola Latina 3, 1968, p. 80: Scipio verlegt het strijdtoneel naar Africa en verwekt een
ommekeer in de 2e Punische oorlog [Eutropius, Breviarium ab urbe condita, 3, 11]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 37-38: Aanvankelijk succes van Hannibal in Italië [Eutropius,
Breviarium ab urbe condita]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 49: Bilan van de tweede Punische oorlog [Florus]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 56: De nederlaag te Cannae, een zware slag voor de
Romeinen [Eutropius, Breviarium ab urbe condita]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 110: Hannibal ad milites [Livius, 21, 30]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 53: Toespraak van Hannibal: overwinnen of sterven! [Livius,
21, 44]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 128-129: Slaven 'ex iure gentium' [Hannibal] [Livius, 22, 60,
14; 26]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 78-79: Een indrukwekkende reeks overwinningen [Cornelius
Nepos, Hannibal, 4-6]
Schola Latina 2, 1966, p. 129: Een indrukwekkende reeks overwinningen [Cornelius
Nepos, Hannibal, 4-6]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 78-81: Quintus Fabius Maximus [Tweede Punische oorlog]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 81-84: Paulus Aemilius en Terentius Varo [Tweede Punische
oorlog]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 137-143: Hannibal [naar Cornelius Nepos, Hannibal]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 208: Een droom van Hannibal te Saguntum [naar Cicero]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 209: De vermetele Flaminius stoort zich niet aan de gewijde
kippen [Tweede Punische oorlog, 217 v.C.] [naar Cicero, De divinatione, 1, 77-]
Roma III, 1949, p. 187: Eerbied voor het gegeven woord [Hannibal]
Roma III, 1949, p. 254-255: <Hannibalem, cum cepisset Saguntum> [naar Cicero]
Roma I, 1954, p. 320-321: De quibusdam viris tempore bellorum Punicorum
Didier - Latijn 6, 1961, p. 147: De Hannibale
Via nova IV, 1962, p. 75: Een juist inzicht van de Carthager Hanno [na de slag bij Cannae]
Via nova IV, 1962, p. 75: Onverbiddelijkheid van de senaat [Hannibal]
Via nova IV, 1962, p. 75: Ironie van de overwinnaar [Livius Salinator en Hasdrubal]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 58-60: Hannibal [Lhomond, De viris illustribus urbis
Romae]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 63-64: Hannibal de vijand van Rome [naar Cornelius
Nepos, Hannibal, 1, 1 - 4, 4]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 66-67: Quintus Fabius Maximus
LATIJNSE TEKSTEN
84
Didier - Historia Romana, 1963, p. 68-70: Lucius Aemilius Paulus, de voorzichtige - Caius
Terentius Varro, de roekeloze [Cannae, 216 v.C.]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 73-80: Publius Cornelius Scipio Africanus de redder
van Rome
Gymnasium 2, 1963, p. 72: De Hannibale
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 256-272: De secundo Puncio bello. De Quinto
Fabio Maximo Cunctatore - Et ipse populus Romanus animi magnitudine excellit - De
Marco Claudio Marcello - De C. Claudio Nerone et M. Livio Salinatore - De Publio
Cornelio Scipione Africano [Lhomond]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 273-278: De vita Hannibalis [Cornelius Nepos,
Hannibal, 1, 1 - 7, 6]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 86-87: Karthaginienses et Romani [Quintus Fabius
Cunctator]
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 56: Karthaginienses et Romani [Quintus Fabius
Cunctator]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 132: Karthaginienses et Romani [Quintus Fabius
Cunctator]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 91: Initium belli Punici secundi
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 58: Initium belli Punici secundi
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 134: Initium belli Punici secundi
Accipe - Accipienda, 1964, p. 92: Scipio Massiliam pervenit
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 59: Scipio Massiliam pervenit
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 135: Scipio Massiliam pervenit
Accipe - Accipienda, 1964, p. 92-93: Hannibal iter in Italiam conficit
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 60-61: Hannibal iter in Italiam conficit
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 136-137: Hannibal iter in Italiam conficit
Accipe - Accipienda, 1964, p. 93-94: Massilienses Romanos auxilio arcessunt
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 64: Massilienses Romanos auxilio arcessunt
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 140: Massilienses Romanos auxilio arcessunt
Via nova II, 1964, p. 75: De pugna Cannensi
Via nova II, 1964, p. 79-80: Quaedam de Hannibale, acerrimo Romanorum hoste
Accipe - Textus, 1965, p. 25: De dictatore Fabio [217 v.C.]
Hortus Latinus 2, 1984, p. 76: De dictatore Fabio [217 v.C.]
Redde rationem - Rationes 2, 1991, 1990, p. 207: De dictatore Fabio [217 v.C.]
Accipe - Textus, 1965, p. 42-43: Scipio bello cum Carthaginiensibus finem imponit
Hortus Latinus 2, 1984, p. 139: Scipio bello cum Carthaginiensibus finem imposuit
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 293-294: Scipio bello cum Carthaginiensibus
finem imponit
Gymnasium 1, 1965, p. 211: Quintus Fabius Maximus [tweede Punische oorlog]
Gymnasium 1, 1965, p. 215: Verachting voor de overwonnen [Livius Salinator; tweede
Punische oorlog]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 92-100: Cornelius Nepos, Hannibal
Schola Latina 2, 1966, p. 86: Na de slag bij Cannae
Ascensus 1, 1970, p. 91: <Melior tutiorque est certa pax> [Hannibal in 202 v.C.] [Livius,
30, 30, 19]
Ascensus 2, 1971, p. 24-25: Hannibal imperator factus est
LATIJNSE TEKSTEN
85
Ascensus 2, 1978, p. 228-229: Hannibal imperator factus est
Ascensus 2, 1971, p. 28-30: Saguntum perit
Ascensus 2, 1978, p. 232-234: Saguntum perit
Ascensus 2, 1971, p. 32-34: Hannibal iter in Italiam facit
Ascensus 2, 1978, p. 236-238: Hannibal iter in Italiam facit
Ascensus 2, 1971, p. 36-38: Q. Fabius Maximus dictator factus est
Ascensus 2, 1978, p. 240-242: Q. Fabius Maximus dictator factus est
Ascensus 2, 1971, p. 40-41: De pugna Cannensi
Ascensus 2, 1978, p.244-245: De pugna Cannensi
Ascensus 2, 1971, p. 44-46: Hannibal ad portas
Ascensus 2, 1978, p. 248-250: Hannibal ad portas
Ascensus 2, 1971, p. 50-51: Poeni Tarentum amittunt
Ascensus 2, 1978, p. 254-255: Poeni Tarentum amittunt
Ascensus 2, 1974, Evaluatietoets 3: <Regulus na de slag bij Cannae>
Crustula, 1976, p. 63: <Hannibal>
Crustula, 1983, p. 70: <Hannibal>
Crustula, 1976, p. 111: <Consul Quintus Fabius, 213 v.C.>
Crustula, 1976, p. 118: <Scipio, 204 v.C.>
Crustula, 1976, Evaluatietoetsen, p. 31: <Saguntum>
Notio Latina, 1977, p. 54 (cf. p. 72): Hannibal trans Alpes
Notio Latina et Graeca, 1981, p. 72 (cf. p. 98): Hannibal trans Alpes
Ab urbe condita 2, 1979, p. 71-72: De secundo bello Punico (218-201 v. Chr.)
Crustula, 1980, Werkboek, p. 114: <Hannibal>
Augurium, 1983, p. 27: <Een list van Hannibal>
Gedifferentieerd Latijn 3, 1983, p. 85-88: De secundo bello Punico
Gedifferentieerd Latijn 3, 1983, p. 95-96: Post Cannas
Ars legendi - Schola, 1984, p. 136-137; 138-140: Quintus Fabius Maximus Cunctator Twee feiten uit het leven van Q. Fabius Maximus
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 62-63: De Hannibalis per Gallos itinere
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 138-139: De Hannibalis per Gallos itinere
Hortus Latinus 2, 1984, p. 126-127: Karthaginem legati missi sunt [naar Livius, 21;
Saguntum]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 94-95: De Hannibale
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 108: De vita Hannibalis [Cornelius Nepos, Hannibal, 1,
1-3; 6, 1-4]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 114-115: De Q. Fabio Maximo
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 131-132: Quintus Fabius Maximus
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 132-133: Marcus Claudius Marcellus [212 v.C.]
Lingua Latina II, 1990, p. 209-243: Bellum Punicum secundum [uit Livius, XXI-XXX]
Lingua Latina II, 1990, p. 248-258: Hannibal [Cornelius Nepos, Hannibal, 1-13]
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 271-272: Res Karthaginienses
Studium III, 1991, p. 150-153: Hoe Hannibal Romes aartsvijand werd
Studium III, 1991, p. 152-156: Deliberante senatu, perit Saguntum [Hannibal]
Studium III, 1991, p. 156-158: Voorbereidingen en actie [Hannibal over de Alpen]
Studium III, 1991, p. 159-164: Uit de handen van Scipio blijven! [Hannibal]
Studium III, 1991, p. 165-173: Hannibal in Italië
LATIJNSE TEKSTEN
86
Studium III, 1991, p. 172-181: Romeinse nederlagen. Vulnus super vulnus! [Hannibal]
Studium III, 1991, p. 180-185: De Romeinse krijgsgevangenen [Hannibal]
Studium novum III, 1998, p. 183-222: Hannibal
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 103: <Hannibal en Quintus Fabius Cunctator>
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 121: Massilienses Romam veniunt
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 122: Hannibal de Scipionis adventu audit
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 123: <Hannibal bij Cannae>
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 124: <Scipio in Spanje>
Drievuldigheidscollege 3, 1994, p. 14-17: De Hannibale
Drievuldigheidscollege 3, 1994, p. 32-34: Overtocht van de Rhone
Drievuldigheidscollege 3, 1994, p. 45-46: Hannibal over de Alpen - 218 v.C.
Drievuldigheidscollege 3, 1994, p. 53-55: De Flaminio
Drievuldigheidscollege 3, 1994, p. 70-71: De slag bij het Trasumeense meer
Drievuldigheidscollege 3, 1994, p. 73-75: Het Romeinse leger vóór Syracuse - 214 a.C.
Drievuldigheidscollege 3, 1994, p. 87-88: De verovering van Syracuse - 212 v.C.
Phoenix 3, 1998, p. 162-165: Hannibal trekt de Alpen over [naar Livius, 21, 32-38]
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 96: Vredesvoorwaarden van Scipio Africanus [Eutropius,
Breviarium ab urbe condita]
Schola Latina 1, 1966, p. 175: Vredesvoorwaarden van Scipio Africanus [Eutropius,
Breviarium ab urbe condita]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 19: Breves historiae [Scipio Africanus]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 33: De Publio Cornelio Scipione Africano
Schola Latina 1, 1966, p. 151: De Publio Cornelio Scipione Africano
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 96: Breves historiae [Scipio en de Siciliër] [naar Cicero]
Schola Latina 1, 1966, p. 174: Breves historiae [Scipio en de Siciliër] [naar Cicero]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 172: Enkele verhalen uit M. Tullius Cicero. <De man uit
Sicilië en Scipio>
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 13-14: Antwoord van Scipio Africanus op een lasterlijke
beschuldiging [Aulus Gellius, Noctes Atticae, 4, 18]
Schola Latina 3, 1968, p. 144: Antwoord van Scipio Africanus op een lasterlijke
beschuldiging [Aulus Gellius, Noctes Atticae, 4, 18]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 45-46: Zelfvertrouwen van Publius Scipio [Valerius
Maximus, Memorabilia, 3, 7]
Schola Latina 3, 1968, p. 43: Zelfvertrouwen van Publius Scipio [Valerius Maximus,
Memorabilia, 3, 7]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 84-87: Publius Cornelius Scipio Africanus [Tweede Punische
oorlog]
Via nova IV, 1962, p. 75: Scipio's eerbied voor de gezanten
Gymnasium 2, 1963, p. 30: De equo optime curato [Scipio en de paardenverzorger Marius]
Gymnasium 2, 1963, p. 38: De coniuratione quadam oppressa [Scipio en Metellus]
Gymnasium 2, 1963, p. 48: Invidia gloriae insidians [Scipio Africanus en Marcus Naevius,
na Zama, 202 v.C.]
Gymnasium 2, 1963, p. 56: De utroque Scipione [Publius Cornelius Scipio Africanus en
zijn broer Lucius]
Gymnasium 1, 1965, p. 216: Broederlijke liefde [Scipio Africanus en Laelius]
LATIJNSE TEKSTEN
87
Via nova II, 1964, p. 96-97: De Publi Corneli Scipionis vita
Accipe - Textus, 1965, p. 41-42: De generositate Scipione [de gevangen verloofde in
Spanje]
Schola Latina 2, 1966, p. 20: Breves historiae [Scipio Africanus]
Ascensus 2, 1971, p. 54: De P. Cornelio Scipione
Ascensus 2, 1978, p. 258: De P. Cornelio Scipione
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 136-137: P. Scipio Africanus
De oorlog tegen Philippos V (200-197 v.C.)
Ascensus 2, 1971, p. 56-57: De bello Macedonico
Ascensus 2, 1978, p. 260-261: De bello Macedonico
Ascensus 2, 1971, p. 62: Graecia liberata est
Ascensus 2, 1978, p. 266: Graecia liberata est
Lingua Latina II, 1990, p. 263-288: Graecia liberata [200-148 v.C.] [uit Livius, 31-45]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 150-154: Date frenos indomito animali! [de
emancipatie van de vrouw, 195 v.C.] [Livius]
Crustula, 1976, p. 83: <Een wet die de Romeinse dames tot een zekere soberheid
verplichtte>
Crustula, 1983, p. 94: <Een wet die de Romeinse dames tot een zekere soberheid
verplichtte>
De oorlog tegen Antiochos III de Grote (191-188 v.C.)
Roma I, 1954, p. 161: De hebzuchtige Romeinen! [Hannibal en Antiochos]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 152-152: <Hannibal bij Antiochos>
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 153: <De zoon van Scipio gevangen bij Antiochos>
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 215: <Hannibal en Antiochos> [Macrobius, Saturnalia, 2,
2, 1-3]
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 147-150: Het einde van Hannibal [bij Antiochos III en
bij Prusias] [naar Livius]
Lingua Latina II, 1990, p. 258-259: Scipio et Hannibal [bij Antiochos III] [Livius,
Periocha, 35, 1-6]
Ars legendi - Schola, 1984, p. 143-145; 146-147; 149-150: Het einde van Hannibal. Een
doorn in het vlees van Rome - Door zijn vaderstad verloochend - Door zijn gastheer
verraden [Prusias]
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 127: <Hannibal en Prusias>
Drievuldigheidscollege 3, 1994, p. 95: De dood van Hannibal - 183 v.C.
Phoenix 3, 1998, Handleiding, p. 43: De Hannibalis exitu [naar Livius, 39, 51]
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 303: Schoenmaker, blijf bij je leest! [Hannibal en
Phormio bij Antiochos III de Grote] [naar Cicero, De oratore]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 278: Hannibals oordeel over de filosoof
Phormio [Cicero, De oratore]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 96: De Phormione philosopho [Hannibal in Ephesos] [naar
Cicero, De oratore]
LATIJNSE TEKSTEN
88
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 66: De Phormione philosopho [Hannibal in
Ephesos] [naar Cicero, De oratore]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 142: De Phormione philosopho [Hannibal in
Ephesos] [naar Cicero, De oratore]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 116: Een stuurman aan wal [Hannibal en Phormio] [Cicero,
De oratore]
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 153: Hannibal en de wijsgeer [Phormio] [naar Cicero, De
oratore]
Via nova IV, 1962, p. 62: Een sluw diplomaat [Popilius bij Antiochos IV in Egypte, 168
v.C.]
De oorlog tegen Perseus (172-168 v.C.)
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 7: De Lucio Paulo Aemilio
Roma III, 1949, p. 101-102: Een heldhaftige daad [Cato bij Pydna] [Iustinus]
Via nova IV, 1962, p. 57: Romeinse deugden. Vaderlandsliefde [Lucius Aemilius Paulus,
ca. 168 v.C.]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 86: De rebus gestis Lucii Aemilii Paulli [oorlog met Perseus,
168 v.C.]
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 52: De rebus gestis Lucii Aemilii Paulli [oorlog
met Perseus, 168 v.C.]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 128: De rebus gestis Lucii Aemilii Paulli [oorlog
met Perseus, 168 v.C.]
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 115: De bello cum Macedonibus [Perseus;
maansverduistering]
Via nova IV, 1962, p. 75: Het nut van de sterrekunde [Sulpicius Gallus, ca. 166 v.C.]
Fabulae, s.d., p. 146: Monumentum [opschrift van Lucius Mummius]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 87: Monumentum [van consul Lucius Mummius, ca. 146
v.C.]
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 57: Monumentum [van consul Lucius Mummius,
ca. 146 v.C.]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 133: Monumentum [van consul Lucius Mummius,
ca. 146 v.C.]
De derde Punische oorlog (149-146 v.C.)
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 26-27: Carthaginem delete, Romani!
Schola Latina 1, 1966, p. 40-41: Carthaginem delete, Romani!
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 28: Cur Carthaginem delevistis, Romani?
Schola Latina 1, 1966, p. 43: Cur Carthaginem delevistis, Romani?
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 53: Romani Carthaginem deleverunt
Schola Latina 1, 1966, p. 77: Romani Carthaginem deleverunt
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 96: Breves historiae [Cato Maior over Carthago]
Schola Latina 1, 1966, p. 174: Breves historiae [Cato Maior over Carthago]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 87-90: Marcus Porcius Cato
LATIJNSE TEKSTEN
89
Didier - Historia Romana, 1963, p. 84: En toch stak Carthago nog het hoofd op
Didier - Historia Romana, 1963, p. 85-88: Marcus Porcius Cato
Via nova I, 1964, p. 96-97: De bello Punico tertio [naar Eutropius, Breviarium ab urbe
condita, 4, 5]
Gymnasium 1, 1965, p. 162: Carthago deletur [146 v.C.]
Schola Latina 3, 1968, p. 81: Breves historiae [Cato]
Ascensus 1, 1970, p. 143: <Cato delendam esse Carthaginem> [Florus, 2, 15]
Ascensus 2, 1971, p. 64-66: Carthago delenda est!
Ascensus 2, 1978, p. 268-270: Carthago delenda est!
Didier - Historia Romana, 1963, p. 89-90: Publius Cornelius Scipio Aemilianus
Crustula, 1976, Evaluatietoetsen, p. 57: <Numantia>
Lingua Latina II, 1990, p. 292-303: Scipio Aemilianus [Bellum Punicum tertium - Bellum
Achaicum - Hispania pacata - Gracchi et leges agrariae: 151-121 v.C.] [uit Livius,
Periochae, 48-61]
Tiberius en Gaius Sempronius Gracchus (133; 123-121 v.C.)
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 72-73: De Gracchis
Schola Latina 1, 1966, p. 105: De Gracchis
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 82: Breves historiae [Caius Gracchus]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 90-94: Tiberius Gracchus en Caius Gracchus
Via nova IV, 1962, p. 62: Een onbaatzuchtig politicus [Gaius Gracchus]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 96: De gebroeders Gracchus
Didier - Historia Romana, 1963, p. 98: Tiberius Gracchus
Didier - Historia Romana, 1963, p. 99: Caius Gracchus
Gymnasium 2, 1963, p. 12: De Cornelia, Gracchorum matre
Gymnasium 2, 1963, p. 44: De Tiberio Graccho
Via nova II, 1964, p. 84: De Tiberio Graccho
Via nova II, 1964, p. 85: De Caio Graccho [naar Velleius Paterculus, 2, 6]
Schola Latina 3, 1968, p. 125: Breves historiae [Cornelia de moeder van de Gracchi]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 6-7: Tiberius Gracchus [Velleius Paterculus]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 22-23: Decem deinde interpositis annis [Gaius
Gracchus] [Velleius Paterculus]
Ascensus 2, 1971, p. 68-71: De Gracchis
Ascensus 2, 1978, p. 272-275: De Gracchis
Crustula, 1976, p. 120: <Voortekens. Tiberius Gracchus>
Crustula, 1976, Evaluatietoetsen, p. 43: <Tiberius en Gaius Gracchus>
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 156-157: Tiberius et Caius Gracchus
Aurora I, 1989, p. 120-121: Wie niet horen wil... [de moord op Tiberius Gracchus] [naar
Valerius Maximus, Memorabilia, 1, 4, 2]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 23-24: Sallustius zoekt een verklaring [Sallustius,
Bellum Iugurtinum, 41, 2-5]
Lingua Latina II, 1990, p. 303-305: Civitas dilacerata [de Gracchi] [uit Sallustius, Bellum
Iugurthinum, 41-42]
LATIJNSE TEKSTEN
90
Numidia en de oorlog tegen Iugurtha (118-104 v.C.)
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 151: Een eerlijke daad van een barbarenkoning [Massinissa]
[naar Cicero]
Lingua Latina II, 1990, p. 309-336: Iugurtha [uit Sallustius, Bellum Iugurthinum, 5-29; 3335; 85-114]
Phoenix 4, 2000, p. 196-204: Paleisintriges [Sallustius, Bellum Iugurthinum, 5-7; 9-12; 21;
26]
Phoenix 4, 2000, p. 209-212: Jugurtha versus Marius [Sallustius, Bellum Iugurthinum, 9394]
Phoenix 4, 2000, p. 213-214: Complot tegen Jugurtha [Sallustius, Bellum Iugurthinum,111113]
Marius (107-86 v.C.)
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 54-55: Marius
Schola Latina 1, 1966, p. 79: Marius
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 74-75: Marius verslaat de Cimbren en de Teutonen (102 en
101 v. C.) [naar Eutropius, Breviarium ab urbe condita]
Schola Latina 1, 1966, p. 107-108: Marius verslaat de Cimbren en de Teutonen [naar
Eutropius, Breviarium ab urbe condita]
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 75-76: Marius grijpt naar de macht (86 v. C.) [naar Eutropius,
Breviarium ab urbe condita]
Schola Latina 1, 1966, p. 108-109: Marius grijpt naar de macht (86 v. C.) [naar
Eutropius, Breviarium ab urbe condita]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 20-21: De Cimbris et Teutonis
Schola Latina 2, 1966, p. 36: De Cimbris et Teutonis
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 16: De overmoed van de Cimbren en de Teutonen [Florus, 3,
4]
Schola Latina 3, 1968, p. 20: De overmoed van de Cimbren en de Teutonen [Florus, 3,
4]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 94-97: Caius Marius
Via nova IV, 1962, p. 36-38: Beroerde tijden uit de Romeinse geschiedenis [Marius en
Sulla]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 100-104: Caius Marius
Gymnasium 1, 1965, p. 169-170: De Cimbris et Teutonibus
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 26-27: Caius Marius [Velleius Paterculus]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 39-40: Tantummodo gloriae avidus [Marius]
[Sallustius, Bellum Iugurtinum, 63, 2-5]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 40-41: Comparate cum illorum superbia me [Marius]
[Sallustius, Bellum Iugurtinum, 85, 13-14; 31-34; 39-40]
Ascensus 2, 1971, p. 72-74: De Mario
Ascensus 2, 1978, p. 276-278: De Mario
Crustula, 1980, Werkboek, p. 118: <Cimbri, Teutoni atque Tigurini>
Crustula, 1983, p. 117: <Cimbri, Teutoni atque Tigurini>
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 176-177: Caius Marius
LATIJNSE TEKSTEN
91
Lingua Latina II, 1990, p. 339-350: Marius et Sulla [uit Eutropius, Breviarium ab urbe
condita, 5, 1 - 6, 12]
Via nova IV, 1962, p. 24-25: Onder Romeinse miljonairs [92 v.C.]
Marcus Livius Drusus en de bondgenotenoorlog (91-88 v.C.)
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 95: Een glazen huis voor M. Drusus [Velleius Paterculus, 2,
14]
Schola Latina 3, 1968, p. 119: Een glazen huis voor M. Drusus [Velleius Paterculus, 2,
14]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 171-172: Marcus Livius Drusus
De oorlogen tegen Mithradates VI (89-63 v.C.)
Via nova IV, 1962, p. 25: Quaedam de Mithridate, Pontico rege
Sulla (88-79 v.C.)
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 97-99: Lucius Cornelius Sulla
Didier - Historia Romana, 1963, p. 107-108: Lucius Cornelius Sulla
Gymnasium excerpta, 1965, p. 110: Het loon van een dichter [Sulla] [Cicero]
Ascensus 2, 1971, p. 76-78: Sulla dictator creatus est
Ascensus 2, 1978, p. 280-282: Sulla dictator creatus est
Spartacus (73-71 v.C.)
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 44: De Spartaco et de tumultu servorum
Schola Latina 1, 1966, p. 65: De Spartaco et de tumultu servorum
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 38-39: De Spartaco eiusque exercitu
Schola Latina 2, 1966, p. 56: De Spartaco eiusque exercitu
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 44-45: Spartacus ontketent de slavenoorlog [Velleius
Paterculus, 2, 30]
Schola Latina 3, 1968, p. 42: Spartacus ontketent de slavenoorlog [Velleius Paterculus,
2, 30]
Didier - Latijn 5, 1963, p. 48: De Spartaco
Via nova II, 1964, p. 85-86: De bello Spartacio [naar Florus, 3, 21; naar Eutropius,
Breviarium ab urbe condita, 6, 6; naar Velleius Paterculus, 2, 30]
Crustula, 1976, p. 101: <De slavenopstand van Spartacus>
Crustula, 1983, p. 114: <De slavenopstand van Spartacus>
Crassus (115-53 v.C.)
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 72: Breves historiae [Marcus Licinius Crassus op veldtocht]
Pompeius (106-48 v.C.)
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 38: Creta en Libyë worden aan het Romeinse rijk toegevoegd
[64 en 74 v.C.] [Eutropius, Breviarium ab urbe condita]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 103: Wat ware het beste geweest voor de roem van
Pompeius? [Velleius Paterculus, 2, 48]
LATIJNSE TEKSTEN
92
Schola Latina 3, 1968, p. 131: Wat ware het beste geweest voor de roem van Pompeius?
[Velleius Paterculus, 2, 48]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 99-102: Gnaeus Pompeius Magnus
Didier - Historia Romana, 1963, p. 110-113: Gnaeus Pompeius Magnus
Gymnasium 2, 1963, p. 66: De Gnaeo Pompeio
Schola Latina 3, 1968, p. 91: Breves historiae [Pompeius]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 44-45: Pompeius [Velleius Paterculus]
Ascensus 2, 1971, p. 84-85: Cn. Pompeius Magnus orientem subigit
Ascensus 2, 1978, p. 288-289: Cn. Pompeius Magnus orientem subigit
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 200-201: Pompeius
Lingua Latina II, 1990, p. 359-379: Cn. Pompeius Magnus [Cicero, De imperio Cn.
Pompeii, 4-50]
Lingua Latina II, 1990, p. 379-380: Finis Mithridatis [66 v.C.] [uit Livius, Periochae, 100103]
Ascensus 2, 1974, Evaluatietoets 10: <De dood van Pompeius>
Lingua Latina II, 1990, p. 381-382: Finis Pompeii [Eutropius, Breviarium ab urbe condita,
6, 17-21]
Ars legendi - Tablinum, 1994, p. 126-128: De slag bij Pharsalus. Vóór de slag bij Pharsalus
- Pompejus lijdt de nederlaag
Ars legendi - Tablinum, 1994, p. 129-133: Het einde van Pompejus. Pompejus neemt de
vlucht - Caesar genadig jegens de verslagen vijand - De dood van Pompejus
Catilina (63-62 v.C.)
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 96: De Catilinae coniuratione [Eutropius, Breviarium ab urbe
condita]
Schola Latina 1, 1966, p. 175: De Catilinae coniuratione [Eutropius, Breviarium ab urbe
condita]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 11-12: De coniuratione Catilinae
Schola Latina 2, 1966, p. 18: De coniuratione Catilinae
Roma I, 1954, p. 276-277: De Catilina
Didier - Historia Romana, 1963, p. 114: Lucius Sergius Catilina
Didier - Historia Romana, 1963, p. 116: Cicero tegen Catilina [Lhomond, De viris
illustribus urbis Romae]
Via nova I, 1964, p. 142: De coniuratione Catilinae
Via nova II, 1964, p. 90: De Catilinae coniuratione anno 691 a. C. n. (immo a. U. c.)
Via nova II, 1964, p. 91: De Catilinae exitio [naar Velleius Paterculus, 2, 34; naar Florus, 4,
1]
Ascensus 2, 1971, p. 94-95: De coniuratione Catilinae
Ascensus 2, 1978, p. 298-299: De coniuratione Catilinae
Ascensus 3, 1973, p. 10-78: Uittreksels uit Sallustius, De Catilinae coniuratione en uit
Cicero, Catilinariae, I-IV, Pro Murena, Pro Sulla en Pro Caelio
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 112-190: Uittreksels uit Sallustius, De coniuratione
Catilinae en Bellum Iugurthinum
LATIJNSE TEKSTEN
93
Studium IV, 1992, p. 92-179: Uittreksels uit Sallustius, De coniuratione Catilinae en
Bellum Iugurthinum en uit Cicero, Catilinariae, I-II en Pro Caelio
Ascensus IVa, 1994, p. 16-157: Uittreksels uit Sallustius, De Catilinae coniuratione,
afgewisseld met uittreksels uit Cicero, Catilinariae, 1, 1-2; 8-10 en 3, 8-13
Studium novum IV, 1999, p. 113-158: Sallustius, De coniuratione Catilinae, 1-61 passim
Didier - Historia Romana, 1963, p. 116: Cicero tegen Catilina [Cicero, Catilinariae, 1, 1]
Phoenix 4, 2000, Handleiding, p. 138-139: Karakterschets van Catilina [Sallustius, De
Catilinae coniuratione, 5]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 206-207: Moribus antiquis res stat Romana
virisque [naar Sallustius, De coniuratione Catilinae, 6, 7 - 7, 7; 9, 1-5]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 158-159: Ingenium haud absurdum (over de vrouw
Sempronia) [Sallustius, De coniuratione Catilinae, 25, 2-5 (met o.a. de verwijzing naar
haar lubido 'ingekort')]
Phoenix 4, 2000, Handleiding, p. 140-142: Eerste samenkomst van de samenzweerders: de
toespraak van Catilina [Sallustius, De Catilinae coniuratione, 20]
Via nova II, 1964, p. 91: Nog enkele uittreksels uit Cicero's Eerste Catilinarische [naar
Cicero, Catilinariae, 1, 1-3; 9; 32-33]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 96: Op het gepaste ogenblik zult ge uw straf ondergaan,
Catilina [Cicero, Catilinariae, 1, 2]
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 81-82: Cicero zet Catilina aan Rome te verlaten [Cicero,
Catilinariae, 1, 32]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 45: Catilina heeft Rome verlaten [Cicero, Catilinariae, 3]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 42: Cicero over Lentulus, een van de trawanten van Catilina
[Cicero, Catilinariae, 4]
Schola Latina 2, 1966, p. 62: Cicero over Lentulus, een van de trawanten van Catilina
[Cicero, Catilinariae, 4]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 45: Cicero dankt de senatoren [Cicero, Catilinariae, 4]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 66: Staatsbelang gaat boven privaat belang [Cicero,
Catilinariae, 4, 3]
Schola Latina 3, 1968, p. 58: Staatsbelang gaat boven privaat belang [Cicero,
Catilinariae, 4, 3]
Iulius Caesar (100-44 v.C.)
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 21: Caius Iulius Caesar, Romanorum praeclarus dux
Schola Latina 1, 1966, p. 31: Caius Iulius Caesar, Romanorum praeclarus dux
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 49-50: De Caesaris exercitu
Schola Latina 1, 1966, p. 72: De Caesaris exercitu
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 19: Breves historiae [Caesar]
Schola Latina 2, 1966, p. 36: Breves historiae [Caesar]
Schola Latina 3, 1968, p. 81: Breves historiae [Caesar]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 34: Breves historiae [Caesar en de piraten]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 82-83: De Caesare ac piratis
Schola Latina 1, 1966, p. 162-163: De Caesare ac piratis
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 48: Het begin van Caesars carrière [Velleius Paterculus, 2, 4244]
LATIJNSE TEKSTEN
94
Schola Latina 3, 1968, p. 146-147: Het begin van Caesars carrière [Velleius Paterculus,
2, 42-44]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 102: Twee beroemde uitlatingen van Caesar [Florus, 4, 2]
Schola Latina 3, 1968, p. 130: Twee beroemde uitlatingen van Caesar [Florus, 4, 2]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 102-107: Caius Julius Caesar
Roma I, 1954, p. 71: Caesar
Roma I, 1954, p. 188: Imperatores clari [Caesar en Pompeius]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 124-126: Caius Iulius Caesar
Via nova I, 1964, p. 96: De C. Iulio Caesare
Via nova II, 1964, p. 18: De Caesaris exercitu
Schola Latina 3, 1968, p. 125: Breves historiae [Caesar en Cicero]
Schola Latina 3, 1968, p. 140: In Iulio Caesare multi Marii! [naar Ploutarchos]
Ars legendi - Litterae, 1968, p. 9-14: E vita Gaii Iulii Caesaris
Ars legendi - Schola, 1984, p. 151; 153-154; 155-156; 157-158; 159-160; 162-163; 165;
167-168; 170-171: E vita Gaji Julii Caesaris. Een aristocraat van linkse signatuur - Wie
had gelijk? - Geboren om te heersen - Caesar gegijzeld door zeerovers - Caesar houdt
ongenadig woord - Gedreven door een onverzadelijke eerzucht - Aan de zijde van de
populares - Caesar treedt in het spoor van zijn oom - Julio et Caesare consulibus...
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 130-141: E vita Gaji Julii Caesaris
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 110-111: Caesari multi Marii insunt [Suetonius,
Caesar, 1, 1 - 3]
Ascensus 1, 1970, p. 85-86: Een beschrijving van Caesar [Suetonius, Caesar, 57]
Ab urbe condita 2, 1979, p. 123-125: De vita Divi Iulii Caesaris (100-44 v. Chr.)
Aurora I, 1989, p. 143-145: Caesar en de zeerovers [naar Velleius Paterculus, Historiae
Romanae, 2, 41-42; Suetonius, Caesar, 4; Valerius Maximus, Memorabilia, 6, 9, 15]
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 47: Aulus de Caesare et Pompeio narrat
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 61: Caesar triumphat
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 91: De hibernorum oppugnatione [Caesar in Gallia]
Schola Latina 1, 1966, p. 130: De hibernorum oppugnatione [Caesar in Gallia]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 35-36: Quae Caesar perfecerit in Celtica
Schola Latina 2, 1966, p. 41: Quae Caesar perfecerit in Celtica
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 88-89: Rhenus primum transitur [Caesar]
Schola Latina 1, 1966, p. 171-172: Rhenus primum transitur [Caesar]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 49: De bello Gallico [Florus, 3, 10]
Schola Latina 3, 1968, p. 46: De bello Gallico [Florus, 3, 10]
Roma III, 1949, p. 256-257: Ambiorix Romanis persuadet, ut ex hibernis discedant
Didier - Latijn 6, 1961, p. 155: De bello Gallico
Gymnasium 2, 1963, p. 22: De Nerviorum clade [Caesar]
Via nova I, 1964, p. 93: De initio belli Gallici
Via nova II, 1964, p. 104; 108-109: De Caesare et de bello Gallico
Via nova II, 1964, p. 113: De Romanorum pugna cum Nerviis
Via nova II, 1964, p. 118; 122: De Caesaris in Britanniam traiectu
Gymnasium 1, 1965, p. 165: De duobus fortibus militibus [Caesar en de Nervii, 55 v.C.]
Via nova I, 1964, p. 60: De Caesare et de Gallis
Via nova I, 1964, p. 115: Caesar de Nerviis
LATIJNSE TEKSTEN
95
Gymnasium 1, 1965, p. 69: De Germanorum impetu [Caesar en de Suebi]
Gymnasium 1, 1965, p. 73: De Romanorum rebus gestis [Caesar en de Belgae]
Gymnasium 2, 1963, p. 16: De Caesare et Germanis
Gymnasium 2, 1963, p. 82: De Caesare et Gallicis nationibus
Schola Latina 2, 1966, p. 64: Caesar ad milites ante bellum Belgicum
Ascensus 2, 1971, p. 80-81: C. Iulius Caesar Galliam occupat
Ascensus 2, 1978, p. 284-285: C. Iulius Caesar Galliam occupat
Crustula, 1976, Evaluatietoetsen, p. 25: <Vercingetorix>
Notio Latina, 1977, p. 93 (cf. p. 108): Caesar totam Galliam sub imperium suum redegit
Notio Latina et Graeca, 1981, p. 123 (cf. p. 134): Caesar totam Galliam sub imperium
suum redegit
Hortus Latinus 2, 1984, p. 153: Numeralia [Caesar in Gallia]
Accipe - Textus, 1965, p. 49-55: De rebus gestis Gaii Iulii Caesaris fragmentis nonnullis de
scriptis Caesaris additis [met uittreksels uit Caesar, De bello Gallico, 1, 1; 4, 1; 2, 1; 3,
7; 5, 22; 8, 46 en De bello civili, 1, 37; 41-45; 48-50]
Hortus Latinus 2, 1984, p. 182-185: De rebus gestis Gaii Iulii Caesaris fragmentis
nonnullis de scriptis Caesaris additis [met uittreksels uit Caesar, De bello Gallico, 1, 1
e.a.]
Ascensus 2, 1971, p. 114-275: Uittreksels uit Caesar, De bello Gallico
Ascensus 2, 1978, p. 20-181: Uittreksels uit Caesar, De bello Gallico
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 82-101; 107-120; 126-: C. Iulius Caesar: De bello
Gallico [1, 1; 6, 13-23; 2, 15-17; 19-21; 26-28; 3, 28-29; 4, 37-38; 5, 26; 28; 30-35; 3739; 43; 6, 30-31]
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 31-50; 56-90: Caesar, De bello Gallico, 1, 1; 2, 1-3; 56; 15-17; 19-21; 25-28; 3, 28-29; 4, 37-38; 5, 26; 28; 30-52; 6, 29-31; 6, 13-23
Studium IV, 1992, p. 15-85: Uittreksels uit Caesar, De bello Gallico, I-VII
Ascensus III, 1993, p. 11-92: Uittreksels uit Caesar, De bello Gallico, I-VII
Claviculae 4.1, 1997, p. 30-195: Uittreksels uit Caesar, De bello Gallico, I-VII
Phoenix 4, 2000, Handleiding, p. 37-54: veertien uittreksels uit Caesar, De bello Gallico, IVIII
Via nova I, 1964, p. De Gallia antiqua [naar Caesar, De bello Gallico, 1, 1]
Aurora I, 1989, p. 19-20: Enkele inlichtingen over Gallië [naar Caesar, De bello Gallico, 1,
1]
Lingua Latina 1, 1994, Exercitia 3, p. 142-145: Caesar, De bello Gallico, 1, 1
Phoenix 3, 1998, p. 205-211: Caesar, Galliërs en Germanen [Caesar, De bello Gallico, 1, 1;
6, 13-23]
Studium novum IV, 1999, p. 13: Een blik op de kaart van Gallië en een eerste indruk van
zijn bewoners [Caesar, De bello Gallico, 1, 1]
Claviculae, 2, 2000, p. 67: Caesar over Gallië [naar Caesar, De belo Gallico, 1, 1, 1-3]
Ad scriptores 1, 1963, p. 57: Caesar vertelt over... Gallië en zijn bevolking [Caesar, De
bello Gallico, 1, 1-4]
Ars legendi - Litterae, 1968, p. 31-35: Epitome libri primi [naar Caesar, De bello Gallico,
1, 2-54]
LATIJNSE TEKSTEN
96
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 14: Het land (sc. Gallia) en zijn bewoners [Iulius
Caesar, De bello Gallico, 1, 1; 6]
Phoenix 4, 2000, p. 14-16: Het land der Galliërs (De bello Gallico I) [Caesar, De bello
Gallico, 1, 1]
Phoenix 4, 2000, p. 17-33: Bellum Helveticum (De bello Gallico I) [in stripvorm] [naar
Caesar, De bello Gallico, 1]
Via nova II, 1964, p. 122-123: De Helvetiis [naar Caesar, De bello Gallico, 1, 6-29]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 76-77: Quo modo Caesar primum cum Belgis congressus sit
[naar Caesar, De bello Gallico, 2]
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 80: De fuga Belgarum [naar Caesar, De bello Gallico, 2]
Schola Latina 1, 1966, p. 115: De fuga Belgarum [naar Caesar, De bello Gallico, 2]
Ars legendi - Litterae, 1968, p. 35-36: Epitome libri secundi [naar Caesar, De bello Gallico,
2, 1-15]
Via nova I, 1964, p. 76-77: De pugna ad Axonam [naar Caesar, De bello Gallico, 2, 1-11]
Via nova II, 1964, p. 119-120: De pugna ad Axonam [naar Caesar, De bello Gallico, 2, 111]
Via nova I, 1964, p. 146: De antiquis Belgis [naar Caesar, De bello Gallico, 2, 1-4]
Gedifferentieerd Latijn 3, 1983, p. 140-145: Uittreksels uit Caesars De bello Gallico, 2, 13; 5; 9-10
Studium novum IV, 1999, p. 24-34: De oorlog tegen de Belgen [Caesar, De bello Gallico,
2, 1-2; 15-17; 19-21; 23-27]
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 78-79: De deditione Remorum [naar Caesar, De bello Gallico,
2, 3]
Schola Latina 1, 1966, p. 112-113: De deditione Remorum [naar Caesar, De bello
Gallico, 2, 3]
Phoenix 4, 2000, p. 51-59: Confrontatie met de Nerviërs (De bello Gallico II) [Caesar, De
bello Gallico, 2, 18-21; 23-27]
Via nova II, 1964, p. 131: Caesar de Morinis [naar Caesar, De bello Gallico, 3, 28-29]
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 24-40: De ondergang van de Usipetes en de Tencteri
[Iulius Caesar, De bello Gallico, 4, 1-15]
Phoenix 4, 2000, p. 60-66: De eerste expeditie naar Brittannië (De bello Gallico IV)
[Caesar, De bello Gallico, 4, 20; 24-27]
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 42-57: De overwinning van Ambiorix [Iulius Caesar,
De bello Gallico, 5, 26-37]
Studium novum IV, 1999, p. 39-46: Caesar en Ambiorix: triomf en ondergang van de
Eburonen (54-53 v.C.) [Caesar, De bello Gallico, 5, 26-28; 30-37; 6, 29-31]
Phoenix 4, 2000, p. 67-76: De list van Ambiorix (De bello Gallico V) [Caesar, De bello
Gallico, 5, 28-29; 31-34; 36-37]
Gymnasium 1, 1965, p. 82: De druidibus [naar Caesar, De bello Gallico, 6]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 192-197: C. Julius Caesar over Galliërs en Germanen
[Caesar, De bello Gallico, 6, 11; 13-15; 20-24]
Via nova II, 1964, p. 118-119: De Gallorum ac Germanorum moribus [naar Caesar, De
bello Gallico, 6, 13-23]
Phoenix 4, 2000, p. 41-50: Zeden en gewoonten der Galliërs (De bello Gallico VI) [Caesar,
De bello Gallico, 6, 13-17]
Aurora I, 1989, p. 18-19: De druïden [naar Caesar, De bello Gallico, 6, 13-16]
LATIJNSE TEKSTEN
97
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 19-23: De drie standen in Gallië [Iulius Caesar, De
bello Gallico, 6, 13-15]
Lingua Latina 1, 1994, Exercitia 3, p. 146-153: Caesar, De bello Gallico, 6, 13-15
Studium novum IV, 1999, p. 14-18: De standen in Gallië [Caesar, De bello Gallico, 6, 1315]
Ad scriptores 1, 1963, p. 57-58: Caesar vertelt over... de sociale toestanden [Caesar, De
bello Gallico, 6, 13, 1-3]
Ad scriptores 1, 1963, p. 52-53: Caesar vertelt over... de druïden [Caesar, De bello Gallico,
6, 13, 5 - 14, 3]
Ad scriptores 1, 1963, p. 40: Caesar vertelt over... de druïden, de priesters van de Galliërs
[Caesar, De bello Gallico, 6, 14, 1-3]
Studium novum IV, 1999, p. 18-20: Mensenoffers en godenwereld [Caesar, De bello
Gallico, 6, 16-17]
Ad scriptores 1, 1963, p. 58-60: Caesar vertelt over... de godsdienst der Galliërs [Caesar,
De bello Gallico, 6, 17]
Studium novum IV, 1999, p. 20-22: Bijzondere gebruiken van de Galliërs [Caesar, De bello
Gallico, 6, 18-19]
Aurora I, 1989, p. 32: Begrafenis in Gallië [naar Caesar, De bello Gallico, 6, 19]
Ad scriptores 1, 1963, p. 34: Caesar vertelt over... godsdienst en levenswijze der Germanen
[Caesar, De bello Gallico, 6, 21]
Studium novum IV, 1999, p. 22-24: Het Hercynische woud en zijn fauna [Caesar, De bello
Gallico, 6, 25-28]
Claviculae, 2, 2000, p. 94-95: Caesar omtrent Germaanse en Britse gebruiken [naar Caesar,
De bello Gallico, 6, 21; 5, 14]
Claviculae, 2, 2000, p. 85: Caesar over het Hercynische woud [naar Caesar, De bello
Gallico, 6, 27]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 96-97: Marcus Petronius [belegering van Gergovia; naar
Caesar, De bello Gallico, 7]
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 67: Marcus Petronius [belegering van Gergovia;
naar Caesar, De bello Gallico, 7]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 143: Marcus Petronius [belegering van Gergovia;
naar Caesar, De bello Gallico, 7]
Gymnasium 1, 1965, p. 186: Ad Gergoviam [52 v.C.] [Caesar, De bello Gallico, 7]
Hortus Latinus 2, 1984, p. 165: <De nederlaag bij Gergovia> [naar Caesar, De bello
Gallico, 7]
Via nova II, 1964, p. 124: De Caesaris celeritate [naar Caesar, De bello Gallico, 7, 1-11]
Studium novum IV, 1999, p. 46-52: De val van Alesia (52 v.C.) [Caesar, De bello Gallico,
7, 69-71; 77-78; 84-89]
Phoenix 4, 2000, p. 77-87: Het einde van vrij Gallië (De bello Gallico VII) [Caesar, De
bello Gallico, 7, 71; 76-79; 89]
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 59-63: De rede van Critognatus [Iulius Caesar, De
bello Gallico, 7, 77-78]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 25: Labienus en de veteraan [Hirtius, De bello Africano]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 61: Veni, vidi, vici [Florus, 4, 11]
Schola Latina 3, 1968, p. 62: Veni, vidi, vici [Florus, 4, 11]
LATIJNSE TEKSTEN
98
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 45: De dood van Cato [Florus, 4, 11]
Schola Latina 3, 1968, p. 43: De dood van Cato [Florus, 4, 11]
Roma III, 1949, p. 197: Dood van Cato te Utica
Via nova III, 1958, p. 18: De burgeroorlog: de slag bij Pharsalos
Via nova III, 1958, p. 22: De slag bij Pharsalos: de beslissing valt
Via nova IV, 1962, p. 14: Caesar in de slag van Munda
Didier - Historia Romana, 1963, p. 128-132: Caesar tegen Pompeius
Gymnasium 2, 1963, p. 74: De secundo bello civili [Caesar over de Rubico]
Schola Latina 2, 1966, p. 150-151: Cum Pompeio an cum Caesare?
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 59: Iacta alea est! [Suetonius, Caesar, 31, 3 - 32, 3]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 93-94: Fuisse traditur excelsa statura Caesar
[Suetonius, Caesar, 45, 1-4]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 96-97: De bello Alexandrino [Aulus Hirtius, De bello
Alexandrino]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 112-113: Iulio et Caesare consulibus [Suetonius,
Caesar, 20, 1-4; 30, 6-7]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 62: Het voorspel van de burgeroorlog. De tegenstanders van J.
(sic) Caesar [Caesar, De bello civili, 1, 4]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 73-75: Brundisium pervenit [Caesar, De bello civili,
1, 25, 1-2; 4; 26, 1-3; 27, 2-6]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 57: Caesar in Spanje tegen Afranius, luitenant van Pompeius
[Caesar, De bello civili, 1, 54]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 108: Caesar hoopt een slag te winnen zonder bloedvergieten
[Caesar, De bello civili, 1, 71]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 108: Toespraak van Caesar tot zijn soldaten te Dyrrachium
(48 v. C.) [Caesar, De bello civili, 3, 73]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 79: Toewijding van een veteraan in de slag van Pharsalus
[Caesar, De bello civili, 3]
Schola Latina 2, 1966, p. 163-164: Toewijding van een veteraan in de slag van
Pharsalus [Caesar, De bello civili, 3]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 78-79: Concursus utriusque exercitus [Pharsalos]
[Caesar, De bello civili, 3, 92-93]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 91-93: Multa victoriae fiduciam designant
[Pharsalos] [Caesar, De bello civili, 3, 93-96]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 71-72: De dood van Pompeius [Caesar, De bello civili, 3,
103-104]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 78: Labienus wil Pompeius geruststellen [Caesar, De bello
civili]
Schola Latina 2, 1966, p. 163: Labienus wil Pompeius geruststellen [Caesar, De bello
civili]
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 22: De Caesaris nece
Schola Latina 1, 1966, p. 33: De Caesaris nece
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 58-59: Brute, dormis!
Schola Latina 3, 1968, p. 95: Dormis, Brute!
LATIJNSE TEKSTEN
99
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 72: De dood van Caesar [Suetonius, Caesar, 82]
Schola Latina 3, 1968, p. 147: De dood van Caesar [Suetonius, Caesar, 82]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 72: Al de moordenaars van Caesar sterven een gewelddadige
dood [Suetonius, Caesar, 89]
Schola Latina 3, 1968, p. 148: Al de moordenaars van Caesar sterven een gewelddadige
dood [Suetonius, Caesar, 89]
Via nova III, 1958, p. 38: Oorzaken van de samenzwering tegen Caesar [naar Suetonius,
Caesar, 75-76; 80]
Via nova III, 1958, p. 41: Voortekenen van Caesar's dood [naar Suetonius, Caesar, 81, 1-3]
Via nova III, 1958, p. 45: Vóór de fatale senaatszitting [naar Suetonius, Caesar, 81, 3-4]
Via nova III, 1958, p. 48: De moord op Caesar [naar Suetonius, Caesar, 82]
Via nova III, 1958, p. 52: Na de moord [naar Suetonius, Caesar, 88-89]
Via nova I, 1964, p. 131-132: De Caesaris et Ciceronis morte [naar Eutropius, Breviarium
ab urbe condita, 6, 20; 7, 1]
Gymnasium 1, 1965, p. 217: Dood van C. Julius Caesar
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 129-130: Tu quoque fili mi? [de dood van Caesar]
[Suetonius, Caesar, 82, 1-5]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 131-132: Parenti Patriae [de begrafenis van Caesar]
[Suetonius, Caesar, 84, 1-7; 85, 2; 88, 1-2]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 138-139: Revocata pax [Velleius Paterculus]
Ascensus 2, 1971, p. 90-92: C. Iulius Caesar interfectus est
Ascensus 2, 1978, p. 294-296: C. Iulius Caesar interfectus est
Ars legendi - Sermo Latinus, 1988, p. 18-20: De moord op Caesar: 15 maart -44
Claviculae 1, 1996, p. 122: Idibus Martiis
Claviculae 1, 2000, p. 121: Idibus Martiis
Claviculae 4.1, 1997, p. 22-25: <De moord op Caesar> [Suetonius, Caesar, 81, 8 - 82, 3]
Phoenix 2, 1997, p. 160-161: De caede Caesaris
Octavianus en Marcus Antonius (44-30 v.C.)
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 17-18: Het tweede driemanschap [Eutropius, Breviarium ab
urbe condita, 7, 1]
Schola Latina 3, 1968, p. 20-21: Het tweede driemanschap [Eutropius, Breviarium ab
urbe condita, 7, 1; 7, 4]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 47: Actium: Antonius en Cleopatra vluchten [Velleius
Paterculus, 2, 85]
Schola Latina 3, 1968, p. 45: Actium: Antonius en Cleopatra vluchten [Velleius
Paterculus, 2, 85]
Ascensus 2, 1971, p. 86-88: De bello civili secundo
Ascensus 2, 1978, p. 290-292: De bello civili secundo
Ars legendi - Tablinum, 1994, p. 134-138: Gajus Julius Caesar Octavianus Augustus. De
fatale iden van maart -44 - De opkomst van Octavianus - De princeps - Uit het
Monumentum Ancyranum
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 169-171: De opkomst van Octavianus
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 76: Augustus koopt een afgerichte raaf - Augustus en de raaf
[Macrobius, Saturnalia, 2, 4, 29-30]
LATIJNSE TEKSTEN
100
Schola Latina 3, 1968, p. 73: Augustus koopt afgerichte raven [Macrobius, Saturnalia,
2, 4, 29-30]
Roma I, 1954, p. 311: Caesar corvos emit [naar Macrobius, Saturnalia, 2, 4, 29-30]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 80: De sutore paupere [Octavianus, 31 v.C.] [naar
Macrobius, Saturnalia, 2, 4, 29-30]
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 45: De sutore paupere [Octavianus, 31 v.C.] [naar
Macrobius, Saturnalia, 2, 4, 29-30]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 121: De sutore paupere [Octavianus, 31 v.C.] [naar
Macrobius, Saturnalia, 2, 4, 29-30]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 104: De duobus corvis [Octavianus, 31 v.C.] [naar
Macrobius, Saturnalia, 2, 4, 29-30]
Hortus Latinus 2, 1984, p. 84-85: De duobus corvis [Octavianus, 31 v.C.] [naar
Macrobius, Saturnalia, 2, 4, 29-30]
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 226: De duobus corvis [Octavianus, 31 v.C.]
[naar Macrobius, Saturnalia, 2, 4, 29-30]
Gymnasium 1, 1965, p. 102: De Augusto et fabro [Octavianus, 31 v.C.] [naar Macrobius,
Saturnalia, 2, 4, 29-30]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 108.110: De Augusto principe et duobus corvis [Octavianus,
31 v.C.] [naar Macrobius, Saturnalia, 2, 4, 29-30]
Aurora I, 1989, p. 78-79: Ave, Caesar, aves te salutant [Octavianus, 31 v.C.] [naar
Macrobius, Saturnalia, 2, 4, 29-30]
Claviculae 1, 1996, p. 164: Over raven gesproken [Octavianus, 31 v.C.] [naar Macrobius,
Saturnalia, 2, 4, 29-30]
Claviculae 1, 2000, p. 159: Over raven gesproken [Octavianus, 31 v.C.] [naar
Macrobius, Saturnalia, 2, 4, 29-30]
Accipe - Textus, 1965, p. 48: De morte Cleopatrae
Hortus Latinus 2, 1984, p. 179-180: De morte Cleopatrae
Claviculae 1, 1996, p. 132: Antonius en Cleopatra
Claviculae 1, 2000, p. 131: Antonius en Cleopatra
Crustula, 1976, p. 67: <M. Antius Restio, ca. 41-31 v.C.>
Crustula, 1983, p. 75: <M. Antius Restio, ca. 41-31 v.C.>
Augustus (27 v.C. - 14 n.C.)
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 98-99: Fragment uit de autobiografie van keizer Augustus
[Res gestae divi Augusti]
Schola Latina 1, 1966, p. 177-178: Fragment uit de autobiografie van keizer Augustus
[Res gestae divi Augusti]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 24: Tekst van het senaatsbesluit waardoor de maand Sextilis
de naam Augustus krijgt [Macrobius, Saturnalia, 1, 12, 35]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 24: Res gestae Augusti [Res gestae divi Augusti]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 48: Quid Eutropius de Augusto imperatore putaret [Eutropius,
Breviarium ab urbe condita]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 113-120: Octavius Caesar Augustus
Roma I, 1954, p. 310-311: De culcitra [Augustus verkoopt zijn oorkussen]
LATIJNSE TEKSTEN
101
Via nova III, 1958, p. 57-58: Augustus en de gestrafte slaaf
Via nova III, 1958, p. 63: Portret van Augustus [naar Suetonius, Augustus, 79; 81]
Via nova III, 1958, p. 67: Zachtmoedigheid van Augustus [naar Suetonius, Augustus, 51;
53; 54]
Ad scriptores 1, 1963, p. 47: Tacitus, Annales, 1, 1
Didier - Historia Romana, 1963, p. 134-136: Caius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Didier - Historia Romana, 1963, p. 138-139: Keizer Augustus
Gymnasium 2, 1963, p. 34: De Romanorum clade [Varus, 9 n.C.]
Gymnasium 2, 1963, p. 46: Imperatoris Augusti misericordia [Augustus en Lucius Cinna]
Gymnasium 2, 1963, p. 58: De C. Iulio Caesare Augusto
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 153-158: Suetonius, Augustus, 8; 21-22; 58
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 157.159: Res gestae, 4, 1; 13; 26, 3; 29, 2; 31,
1-2; 33; 35, 1
Via nova II, 1964, p. 129: De rebus gestis imperatoris Augusti
Gymnasium 1, 1965, p. 198: Augustus et pax
Gymnasium 1, 1965, p. 150: Romanorum calamitas [Varus, 9 n.C.]
Gymnasium 1, 1965, p. 201: Drusus in Germania [onder Augustus]
Schola Latina 2, 1966, p. 83-84: Augustus plebi ludos et pecuniam donat
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 150-151: Forma Augusti fuit eximia [Suetonius,
Augustus, 79, 1-5]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 151-152: Infirmitatem magna cura tuebatur
[Suetonius, Augustus, 82, 1-4]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 156-157: Quintili Vare, legiones redde [Velleius
Paterculus; Suetonius, Augustus, 23, 2-4]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 168-169: Marmoream reliqui urbem, quam latericiam
accepi [Suetonius, Augustus, 28, 5; 29, 1-2; 30, 2-3]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 170-171: Panem et circenses! [Augustus, Res gestae]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 170-171: Panem et circenses! [Suetonius, Augustus,
43, 1; 3; 45, 1-3]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 174-175: Res gestae divi Augusti [Augustus, Res
gestae]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 183: Obiit septuagesimo et sexto aetatis anno
Augustus [Suetonius, Augustus, 98, 9 - 99, 2; 100, 1]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 184-185: Reliquias Augusti Mausoleo condiderunt
[Suetonius, Augustus, 100, 2-9]
Ascensus 1, 1970, p. 91: <De administratieve organisatie van Rome> [Suetonius, Augustus,
30]
Ascensus 2, 1971, p. 100-101: Octavianus Augustus appellatus est
Ascensus 2, 1978, p. 304-305: Octavianus Augustus appellatus est
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 43-45: <Vita Augusti> [Suetonius, Augustus, 67, 1-3]
Ars legendi - Sermo Latinus, 1988, p. 20-21: De opkomst van Augustus
Ars legendi - Sermo Latinus, 1988, p. 27-28: Augustus als princeps
Ars legendi - Sermo Latinus, 1988, p. 28-29: Uit het Monumentum Ancyranum [Res gestae
divi Augusti]
Aurora I, 1989, p. 6: De Augusto imperatore [naar Augustus, Res gestae, 26.29.30.32]
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 80: De Augusto principe
LATIJNSE TEKSTEN
102
Claviculae 3, 1995, p. 10: Tacitus, Annales, 1, 1
Claviculae 3, 1995, p. 11: <Augustus> [Eutropius, Breviarium ab urbe condita, 7, 9]
Claviculae 3, 1995, p. 18: Suetonius, Augustus, 72-78
Claviculae 3, 1995, p. 19: Res gestae divi Augusti, 3; 20-21
Crustula, 1976, p. 51: <Een Romein uit het begin van de keizertijd stelt de sobere
levenswijze van de voorouders tot voorbeeld>
Crustula, 1983, p. 56: <Een Romein uit het begin van de keizertijd stelt de sobere
levenswijze van de voorouders tot voorbeeld>
Tiberius (14-37 n.C.)
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 97: Een opruier aan het woord [15 n.C.] [Tacitus, Annales, 1,
22]
Schola Latina 1, 1966, p. 176: Een opruier aan het woord [15 n.C.] [Tacitus, Annales, 1,
22]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 31-32: De Tiberio Claudio Nerone [naar Suetonius, Tiberius,
o.a. 42]
Schola Latina 3, 1968, p. 96-97: De Tiberio Claudio Nerone [naar Suetonius, Tiberius,
o.a. 42]
Via nova III, 1958, p. 70: Keizer Tiberius [naar Suetonius, Tiberius, 26]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 142: Tiberius
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 26-27: Germanicus triumphat
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 26-27: Germanicus triumphat
Ars legendi - Tablinum, 1994, p. 139-141: Tiberius en de astroloog
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 174-175: Tiberius en de astroloog [Thrasyllus]
Ars legendi - Tablinum, 1994, p. 141-142: De dood van Tiberius
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 176: De dood van Tiberius
Claviculae 3, 1995, p. 27: Suetonius, Tiberius, 32; 60-61
Caligula (37-41 n.C.)
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 134: Wreedheid van keizer Caligula [Suetonius, Caligula, 32]
Via nova III, 1958, p. 73: Keizer Caligula [naar Suetonius, Caligula, 22; 29]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 143: Caligula
Gymnasium 2, 1963, p. 50: De Caligula
Studium II,1990, p. 114-116: De Caligula et Claudio
Studium novum II, 1997, p. 142-146: De Caligula et Claudio
Claviculae 3, 1995, p. 27: Suetonius, Caligula, 27
Ars legendi - Sermo Latinus, 1988, p. 40-43: Een boosaardige gek op de keizerlijke troon
[Caligula]
Ars legendi - Tablinum, 1994, p. 143-144: Een boosaardige gek op de keizerlijke troon
[Caligula]
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 177-178: Caligula: een boosaardige gek op de troon
Ars legendi - Tablinum, 1994, p. 144-145: De aanslag [de dood van Caligula]
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 178-179: De aanslag op Caligula
Claudius (41-54 n.C.)
LATIJNSE TEKSTEN
103
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 137-138: Een wet van Claudius ter bescherming van de
slaven [Suetonius, Claudius, 25]
Ascensus 1, 1970, p. 81: <Keizer Claudius> [Seneca, Apocolocyntosis, 5]
Crustula, 1976, p. 87: <Aulus Caecina Paetus, betrokken in een samenzwering tegen keizer
Claudius>
Crustula, 1983, p. 100: <Aulus Caecina Paetus, betrokken in een samenzwering tegen
keizer Claudius>
Ars legendi - Sermo Latinus, 1988, p. 43-45: Een boekenworm wordt keizer van Rome
[Claudius]
Ars legendi - Tablinum, 1994, p. 146-147: Een boekenworm wordt keizer [Claudius]
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 179-180: Claudius: een boekenworm wordt keizer
Claviculae 3, 1995, p. 28: Suetonius, Claudius, 30
Nero (54-68 n.C.)
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 132: Zullen de huisslaven van de vermoorde Pedanius
Secundus terechtgesteld worden? [61 n.C.] [Tacitus, Annales, 14, 42]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 132: Het gewoonterecht wordt toegepast met de steun van het
leger [61 n.C.] [Tacitus, Annales, 14, 45]
Roma I, 1954, p. 325-326: De Nerone et de Domitiano
Via nova III, 1958, p. 76: De brand van Rome onder Nero [naar Tacitus, Annales, 15, 3840]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 145: Nero
Didier - Historia Romana, 1963, p. 147: De Romae incendio
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 84-86: Nero subdidit reos Christianos [Tacitus,
Annales, 15, 44]
Ars legendi - Tablinum, 1994, p. 147-149: Nero en de grote brand van Rome [naar Tacitus,
Annales, 15, 38-44]
Ars legendi - Tablinum, 1994, p. 149-151: De zoveelste samenzwering [sc. tegen Nero]
[naar Tacitus, Annales, 15, 54-55]
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 181-183: De zoveelste samenzwering tegen keizer
Nero [naar Tacitus, Annales, 15, 54-55]
Ars legendi - Tablinum, 1994, p. 151-152: Lafheid en dapperheid [een samenzwering tegen
Nero - een lofrede op Epicharis] [naar Tacitus, Annales, 15, 56-57]
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 183-184: Lafheid en dapperheid [een samenzwering
tegen Nero - een lofrede op Epicharis] [naar Tacitus, Annales, 15, 56-57]
Claviculae 3, 1995, p. 28: Suetonius, Nero, 52
Phoenix 2, 1997, p. 176-177: De incendio urbis Romae
Vespasianus (69-79 n.C.)
Didier - Historia Romana, 1963, p. 148: Vespasianus
Didier - Historia Romana, 1963, p. 149: De verwoesting van Jeruzalem
Phoenix 2, 1997, p. 187-189.203-204: Masada
Titus (79-81 n.C.)
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 93: Keizer Titus [Eutropius, Breviarium ab urbe condita, 7,
14]
LATIJNSE TEKSTEN
104
Schola Latina 3, 1968, p. 119: Keizer Titus [Eutropius, Breviarium ab urbe condita, 7,
14]
Roma III, 1949, p. 175: Keizer Titus
Via nova III, 1958, p. 86: Goedheid van keizer Titus [naar Suetonius, Titus, 8]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 150: Titus
Traianus (98-117 n.C.)
Roma III, 1949, p. 155: Keizer Trajanus
Roma I, 1954, p. 326-327: De Antoninis
Via nova III, 1958, p. 94: Traianus, optimus princeps [naar Plinius, Panegyricus in
Traianum, 21-22; 24]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 153: Traianus
Hadrianus (117-138 n.C.)
Didier - Historia Romana, 1963, p. 156: Hadrianus
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 161-162: Aurelius Victor, De Caesaribus,
Hadrianus, 14
Antoninus Pius (138-161 n.C.)
Didier - Historia Romana, 1963, p. 158: Antoninus Pius
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 160: Antoninus Pius [Capitolinus, Historia
Augusta, Antoninus Pius, 13]
Marcus Aurelius (161-180 n.C.)
Didier - Historia Romana, 1963, p. 158-159: Marcus Aurelius
Commodus (180-192 n.C.)
Didier - Historia Romana, 1963, p. 159: Commodus
Pescennius Niger (193-194 n.C.)
Ascensus 1, 1970, p. 49: Pescennius Niger [Aelius Spartianus, Pescennius Niger, 7, 8]
Ascensus 1, 1970, p. 81: Pescennius Niger en de Nijl [Aelius Spartianus, Pescennius Niger,
7, 7]
Caracalla (211-217 n.C.)
Claviculae 3, 1995, p. 98-99: Historia Augusta, Antoninus Caracalla, 1, 3 - 10, 6 (passim)
Elagabalus (218-222 n.C.)
Claviculae 3, 1995, p. 100-101: Historia Augusta, Antoninus Heliogabalus, 17, 5 - 30, 2
(passim)
Severus Alexander (222-235 n.C.)
Claviculae 3, 1995, p. 111-112: Historia Augusta, Severus Alexander, 27, 7 - 60, 2 (passim)
Maximinus Thrax (235-238 n.C.)
Claviculae 3, 1995, p. 113: Historia Augusta, Maximinus Thrax, 8, 1; 8, 6-8; 9, 3-4; 12, 5-7
LATIJNSE TEKSTEN
105
Valerianus (253-260 n.C.)
Claviculae 3, 1995, p. 179: <Valerianus gevangen door de Perzen> [Iordanes, Romana,
287]
Gallienus (260-268 n.C.)
Phoenix 3, 1998, Handleiding, p. 31: De fopper gefopt! [Saloninna, de echtgenote van
keizer Gallienus]
Aurelianus (270-275 n.C.)
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 160-161: De 'Historia Augusta' in miniatuur
[Vopiscus, Historia Augusta, Aurelianus, 42]
Claviculae 3, 1995, p. 122-123: Historia Augusta, Aurelianus, 33, 1-4; 34, 1-6; 6, 4 - 7, 2
(passim)
Claviculae 3, 1995, p. 122-123: Historia Augusta, Tyranni triginta, 24, 5 [Tetricus]; 30, 27
[Zenobia]
Probus (276-282 n.C.)
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 161: Flavius Vopiscus streeft naar
objectiviteit [Vopiscus, Historia Augusta, Probus, 2]
Diocletianus (284-305 n.C.)
Ab urbe condita 2, 1979, p. 345-346: De vita imperatorum Diocletiani et Constantini (284337)
Claviculae 3, 1995, p. 134-135: Iordanes, Romana, 298-302 (passim) [Diocletianus]
Claviculae 3, 1995, p. 135: Lactantius, De mortibus persecutorum, 23 [Diocletianus]
Claviculae 3, 1995, Werkboek, p. 69-70: Edictum Diocletiani et collegarum de pretiis
rerum venalium
Constantinus I de Grote (306-337 n.C.)
Roma I, 1954, p. 329-330: De Constantino Magno
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 163-164: Regering van Constantijn de Grote
[Eutropius, Breviarium ab urbe condita, 10, 6-8]
Claviculae 3, 1995, p. 170: <De overwinning van Constantijn bij de Milvische brug>
[Lactantius, De mortibus persecutorum, 44]
Claviculae 3, 1995, p. 171: Eerst oompje en dan oompjes kinderen [Constantinus] [Aurelius
Victor, De vita et moribus imperatorum Romanorum, 41]
Iulianus (361-363 n.C.)
Roma I, 1954, p. 330-331: De Juliano Apostata
Claviculae 3, 1995, p. 188: <Iulianus> [Eutropius, Breviarium ab urbe condita, 10, 16]
Claviculae 3, 1995, p. 189: <Iulianus> Paulus Orosius, Historiae adversus paganos, 7, 30
Theodosius I (379-395 n.C.)
Roma I, 1954, p. 331: De Theodosio Magno
LATIJNSE TEKSTEN
106
De invallen van de 5e-6e eeuw n.C.
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 84-85; 86: De Alarico Visigotho et de Roma - Quomodo
Romani infirmi facti sint
Schola Latina 1, 1966, p. 166; 169: De Alarico Visigotho et de Roma - Quomodo
Romani infirmi facti sunt?
Gymnasium 2, 1963, p. 76: De pugna inter Romanos et Ostrogothos [Narses tegen Teia,
552 n.C.]
Schola Latina 2, 1966, p. 153: Franci Galliam occupant
Claviculae 3, 1995, p.208: <Attila de Hun> [Paulus Diaconus, Historia Romana, 14, 12-13]
Het christendom
Didier - Historia Romana, 1963, p. 146: De eerste christenen
Ab urbe condita 2, 1979, p. 295-296: Cognitio de Christianis
Accipe - Accipienda, 1964, p. 105: Quo vadis, domine? [Petrus in Rome]
Hortus Latinus 2, 1984, p. 159: Quo vadis, Domine? [Petrus in Rome]
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 318: Domine, quo vadis? [Petrus in Rome]
Claviculae 3, 1995, p. 159: <Quo vadis?> [Iacobus de Voragine, Legenda aurea. De Sancto
Petro apostolo, 89]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 133: De HH. Joannes en Paulus
Gymnasium excerpta, 1965, p. 135-136: De HH. Paulus en Antonius
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 62-70: Passio Perpetuae et Felicitatis. Ter dood
veroordeeld - Lief en leed van de laatste dagen - Het uur van dood en leven [202-203
n.C.]
Claviculae 3, 1995, p. 146-148: <De zeven slapers van Ephese> [Iacobus de Voragine,
Legenda aurea, 101 (passim)]
Claviculae 3, 1995, p. 217-219: Vitae patrum, I. E vita sancti Simeonis Stylitae
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 169-170: De goedhartige soldaat Martinus
Gymnasium excerpta, 1965, p. 137: De H. Martinus van Tours
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 224-225: De stichtende levenswijze van de eerste christenen
[naar Tertullianus]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 71-74: Dicimur sceleratissimi [Tertullianus,
Apologeticum]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 75-77: Si damnas, cur non et inquiris? [Tertullianus]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 77-79: Semen est sanguis Christianorum!
[Tertullianus]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 164-165: De cultu feminarum [Tertullianus]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 223-224: Christen heldenmoed [naar Minucius Felix]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 81-83: Sacraria ista taeterrima adolescunt...
[Minucius Felix]
LATIJNSE TEKSTEN
107
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 225-226: De gruwelijke dood van de kerkvervolgers [Nero Domitianus - Decius] [naar Lactantius]
Claviculae 3, 1995, p. 199: Keizer versus bisschop [Paulus Mediolanensis, Vita Ambrosii,
24]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 226-227: De wonderbare geschiedenis van Broeder Malchus
[naar Hieronymus]
Claviculae 3, 1995, p. 207: Hieronymus aan Heliodorus [Hieronymus, Epistulae, 60, 16-17
(passim)]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 227-232: De dood van zijn moeder [naar Augustinus]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 134-135: De HH. Benedictus en Scholastica
Claviculae 3, 1995, p. 216: Ora et labora [Benedictus van Nursia, Regula, 48; 42; 53; 22]
Claviculae 3, 1995, p. 144-145: <Heilige Albanus> [Beda Venerabilis, Historia
ecclesiastica, 1, 7 (passim)]
3.1.4. Diverse auteurs
Het Oude Testament
Didier - Latijn 6, 1961, p. 196: Omnia a deo creantur [naar Genesis, 1, 1-29]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 73: E libro qui 'Genesis' dicitur [naar Genesis, 3, 19]
Didier - Latijn 6, 1961, p. 229: Abel a Caino interficitur [naar Genesis, 4, 1-16]
Didier - Latijn 6, 1961, p. 257.273: De Iosepho Iacobi filio [naar Genesis, 37, 1-35]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 47-53: Jozef door zijn broeders verkocht [naar Genesis, 37, 1 47, 12]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 24-25: Moyses a morte servatus [naar Exodus]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 42: Moyses a morte servatus [naar Exodus]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 42: Moyses a morte servatus [naar Exodus]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 128: Moyses nascitur atque servatur [naar Exodus, 2, 1-10]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 128-129: Moyses in terram Madian fugit [naar Exodus, 2, 1121]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 129: De rubo ardenti [naar Exodus, 3, 1 - 4, 20]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 146: Pharao parere non vult [naar Exodus, 5, 1-22]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 147: Imminet plaga decima [naar Exodus, 11, 1 - 12, 23]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 147: Israel ex Aegypto fugit [naar Exodus, 13, 17 - 14, 14]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 160: Aegyptii in mari pereunt [naar Exodus, 14, 19 - 15, 10]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 20: Loflied van Mozes [naar Exodus, 15, 1-13]
Schola Latina 2, 1966, p. 38: Loflied van Mozes [naar Exodus, 15, 1-13]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 99-100: Joodse wetten tegen vrijwillige moord - De Joodse
vergeldigswet - Joodse wetgeving [naar Exodus, 21]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 10: Israëlische wetten aangaande diefstal [naar Exodus, 22, 1]
LATIJNSE TEKSTEN
108
Schola Latina 2, 1966, p. 17: Israëlische wetten aangaande diefstal [naar Exodus, 22, 1]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 161: Rachab exploratores adiuvat [naar Iosue, 2, 1-23]
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 67: Samson doodt een jonge leeuw [naar Iudices, 14]
Schola Latina 1, 1966, p. 94: Samson doodt een jonge leeuw [naar Iudices, 14]
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 97-98: Samson verslaat de Filistijnen met een ezelskaakbeen
[naar Iudices, 15]
Schola Latina 1, 1966, p. 176-177: Samson verslaat de Filistijnen met een
ezelskaakbeen [naar Iudices, 15]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 98: De iudicio Salomonis [naar 1 Koningen, 3, 16-27]
Schola Latina 1, 1966, p. 182: De iudicio Salomonis [naar 1 Koningen, 3, 16-27]
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 122: Een Salomonsoordeel [naar 1 Koningen, 3, 16-28]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 171-175: Elias bekampt de Baälcultus. Elias' bedreiging en
vlucht - Elias te Sarepte - Elias trotseert Achab en de priesters van Baäl - Jahweh
verheerlijkt - Elias vlucht voor Jezabel [naar 1 Koningen, 16, 29 -19, 13]
Ars legendi - Ludus, 1988, p. 195-197: Elia komt in verzet tegen Achab. Elia moet
onderduiken - Elia en de weduwe van Sarepta - Elia en het dode kind [naar 1 Koningen,
17, 1-24]
Ars legendi - Ludus, 1988, p. 201-205: Elias en de Baälcultus. Een godsoordeel - Baäl
onmachtig - Jahweh is de enige - Eindelijk regen - Ellia vlucht voor Jézabel [naar 1
Koningen, 18, 1 - 19, 13]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 176-177: Elias bekampt het onrecht: Nabots wijngaard is niet
te koop - De misdaad van Jezabel - Voorspelling van het onheil [naar 1 Koningen, 21, 129]
Ars legendi - Ludus, 1988, p. 208-210: De wijngaard van Nabot: Nabots wijngaard is
niet te koop - De misdaad van Jezabel - De voorspelling van het onheil [naar 1
Koningen, 21, 1-29]
Ars legendi - Tablinum, 1994, p. 13-16: De wijngaard van Nabot: Nabots wijngaard is
niet te koop - De misdaad van Jezabel - De voorspelling van het onheil [naar 1
Koningen, 21, 1-29]
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 12-13: Eliseus en het gezin van Sjoenam [naar 2
Koningen, 4, 8-37]
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 14-15: Eliseus en de melaatse Syriër [naar 2 Koningen, 5,
1-27]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 177-180: Elias bekampt het onrecht: Achabs laatste veldtocht
- De staatsgreep van Jehu - Twee koningen vallen - Jezabel omgebracht [naar 2
Koningen, 9, 1-37]
Ars legendi - Tablinum, 1994, p. 26-32: De voorspelling bewaarheid: Achabs laatste
veldtocht - De staatsgreep van generaal Jehu - Twee koningen vallen - Ook de
voorspelling over Jezabel bewaardheid [naar 2 Koningen, 9, 1-37]
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 9-11: De belegering van Samaria [naar 2 Koningen, 6, 24
- 7, 19]
LATIJNSE TEKSTEN
109
Ars legendi - Ludus, 1988, p. 214-219: De voorspelling bewaarheid: Achabs laatste
veldtocht - De staatsgreep van generaal Jehu - Twee koningen vallen - ook de
voorspelling van Jezabel vervuld [naar 2 Koningen, 9, 1-37]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 8-9: Voorspellingen over Alexander en de verdeling van zijn
rijk [naar Daniel, 11]
Schola Latina 3, 1968, p. 14-15: Voorspellingen over Alexander en de verdeling van
zijn rijk [naar Daniel, 11]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 19: Psalm 113
Ascensus 1, 1970, p. 25: Psalm 113
Schola Latina 2, 1966, p. 35: Psalm 113
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 5-6: Vanitas vanitatum! [naar Ecclesiastes, 1, 1-14]
Schola Latina 3, 1968, p. 12: Vanitas vanitatum! [naar Ecclesiastes, 1, 1-14]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 11-12: Posside sapientiam, posside prudentiam [naar de
Spreuken van Salomon, 4, 1-13]
Schola Latina 3, 1968, p. 17-18: Posside sapientiam, posside prudentiam [naar de
Spreuken van Salomon, 4, 1-13]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 6: Drie zaken storen de wereld; een vierde is overdraaglijk
[naar de Spreuken van Salomon, 30]
Schola Latina 3, 1968, p. 13: Drie zaken storen de wereld; een vierde is overdraaglijk
[naar de Spreuken van Salomon, 30]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 6-7: Bruiloftslied [Canticum canticorum (Hooglied), 2, 1-15]
Passages uit diverse auteurs
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 78: Latijnse spreuken en gezegden [Cicero - Seneca - Publius
Syrus - Phaedrus - Iuvenalis - Vergilius - Suetonius, Caligula, 30, 2]
Schola Latina 1, 1966, p. 111: Latijnse grafschriften, spreuken en gezegden [Cicero Seneca - Publius Syrus - Phaedrus - Iuvenalis - Vergilius - Suetonius, Caligula, 30, 2;
met één grafschrift extra]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 51-52: Sententiae et praecepta scriptorum antiquorum [Cicero
- Martialis - Livius - Publilius Syrus - Iuvenalis - Horatius]
Schola Latina 3, 1968, p. 48-49: Sententiae et praecepta scriptorum antiquorum [Cicero
- Martialis - Livius - Publilius Syrus - Iuvenalis - Horatius]
Didier - Latijn 6, 1961, p. 247: De Romanorum proverbiis
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 310-311: Praeclara dicta et proverbia
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 119: Latijnse wijsheid [Spreuken]
Sententiae, 1974, p. 9-88: Vele sententiae (spreuken, korte uittreksels uit bekende auteurs),
vaak met bronvermelding
Gradus, 1979, p. 16-137 passim: Levend latijn (sc. diverse sententiae)
Latijnse oefeningen 4, 1953, p. 150-154: Uittreksels uit diverse gedichten, waaronder
Ovidius, Metamorphoses
Gymnasium 4, 1964, p. 87-91: Uittreksels uit diverse gedichten, waaronder Ovidius,
Metamorphoses
LATIJNSE TEKSTEN
110
Helicon, 1955, p. 7-323: Uittreksels in vertaling uit Homerus, Vergilius, Tyrtaeus,
Mimnermus, Theognis, Solon, Archilochus, Alcaeus, Sappho, Simonides, Callimachus,
Theocritus, Anyte van Tegea, Leonidas, Alcaeus van Messenië, Meleager van Gadara,
Anacreon, Catullus, Tibullus, Propertius, Horatius, Aeschylus, Sophocles, Euripides,
Arsitophanes, Plautus, Terentius, Isocrates, Lysias, Demosthenes, Aeschines, Hyperides,
Titus Livius, Cicero, Sallustius, Tacitus, Herodotus, Thucydides, Xenophon, Plutarchus,
Sallustius, Iulius Caesar, Titus Livius, Suetonius, Plato, Aristoteles, Seneca, Epictetus,
Marcus Aurelius, Cicero
Excerpta, 1957, I, p. 7-235: Uittreksels uit Plautus, Terentius, Cato de Censor, Varro,
Cicero, Caesar, Sallustius, Cornelius Nepos, Vitruvius, Lucretius, Catullus, Vergilius'
Moretum, Tibullus, Propertius, Ovidius, Seneca de Retor, Seneca de Wijsgeer, Plinius
de Oudere, Quintus Curtius, Petronius, Quintilianus, Phaedrus, Manilius, Lucilius
Junior, Persius, Lucanus, Statius, Martialis, Juvenalis, Tacitus, Suetonius, Plinius Minor,
Apuleius, Aulus Gellius, Ammianus Marcellinus, Symmachus, Macrobius, Pervigilium
Veneris, Ausonius, Claudianus, Rutilius Namatianus, Minucius Felix, Tertullianus,
Cyprianus, Lactantius, H. Ambrosius, H. Hiëronymus, Sulpicius Severus, H.
Augustinus, Prudentius, H. Paulinus van Nola, Commodianus, Boëthius, Gregorius van
Tours, Ekkehard, Roswitha, H. Bonaventura, Erasmus, Thomas Morus, Jacobus Balde,
Esseiva, Leo XIII, Rudolf van Oppenraai
Taalrijkdom V, 1958, p. 279-378: Uittreksels in vertaling uit Homerus, Vergilius,
Aristophanes, Cicero, Plinius de Jongere, Tyrtaeus, Archilochus, Alcaeus, Sappho,
Solon, Anacreon, Alcman, Pindarus, Callimachus, Theocritus, Lucianus, Plautus,
Terentius, Catullus, Horatius, Ovidius, Phaedrus, Martialis, Herodotus, Livius, Plato
Ad scriptores 1, 1963, p. 11-65: Diverse sententiae en korte uittreksels (met
bronvermelding)
Lucerna Grieks 2, 1964 - Lucerna Graeca, 1966
Speculum, 1970, p. 6-415: Uittreksels uit Livius, Plautus, Terentius, Cato, Varro, Cicero,
Columella, Plinius Maior, 'het recht', Catullus, Tibullus, Ovidius, Propertius, Lucanus,
Martialis, Claudianus, Rutilius Namatianus, Tacitus, Plinius Minor, Suetonius, Persius,
Iuvenalis, Phaedrus, Quintilianus, Lucretius, Seneca, Vitruvius, Celsus, Aulus Gellius,
Macrobius, Petronius, Apuleius, Ammianus Marcellinus, Symmachus, Tertullianus,
Minucius Felix, Hieronymus, Augustinus e.a.
Palatinus (6) - Woord en gedachte, 1976, p. 8-78: Uittreksels uit de retorische werken van
Cicero, Quintilianus, Tacitus, e.a.
Aere perennius, 1977, p. 12-158: Uittreksels (soms in vertaling) uit Horatius, Propertius,
Tibullus, Catullus, Ovidius, Lucretius, Cicero, Seneca Minor, Simplicius, Parmenides,
Diogenes Laertius, Actius, Melissus, Tertullianus, Lactantius, Augustinus, Ammianus
Marcellinus, Symmachus, Prudentius, Claudianus, Rutilius Namatianus
Verbruggen, 1977, p. 5-300: Uittreksels (in vertaling) uit o.a. Homeros, Turtaios,
Mimnermos, Theognis, Archilochos, Semonides, Alkaios, Sapfo, Anakreoon en
Anakreonta, Alkman, Simonides, Pindaros, Bakchulides, Sofokles, Aischulos,
Herodotos, Thoekudides, Platoon, Demosthenes, Cicero, Vergilius, Horatius, Seneca,
Tacitus, Hippokrates, Aristoteles, Eratosthenes, Oud-christelijke teksten, Romeins recht,
Vitruvius
LATIJNSE TEKSTEN
111
Avis, 1979, p. 7-146: Uittreksels uit o.a. Vergilius, Vitruvius, Plautus, Terentius, Seneca
(tragedie en filofosie), Martialis, Tacitus, Suetonius, Catullus, Lucretius, Horatius,
Carmina Burana, Apuleius, Livius, Florus, Plinius Minor
De gente togata, 1982, p. 6-105: Uittreksels uit Vergilius, Ovidius, Cicero, Livius,
Horatius, Tacitus, Sallustius, Lucanus, Florus, Caesar, Martialis, Iuvenalis, Seneca
Maior, Gaius, Plinius Maior, Vitruvius, Seneca Minor, Rutilius Namatianus, Frontinus,
Ammianus Marcellinus, Plinius Minor
De dansende faun, 1989, p. 3-84: Uittreksels (deels in vertaling) uit carmina, wetteksten,
grafschriften, Livius Andronicus, Ennius, Plautus, Terentius, Cato, Lucretius, Catullus,
Vergilius, Horatius, Sulpicia, Ovidius, Cicero, Caesar, Sallustius, Livius, Phaedrus,
Martialis, Juvenalis, Seneca, Plinius, Petronius, Tacitus, Suetonius, Apulejus
Antieke filosofie, 1994
Claviculae 3, 1995, Werkboek, passim: korte citaten uit allerlei werken, vaak met
bronvermelding
Retoriek, 1995
Lingua Latina I, 1996, p. 284-292: De arte poetica [met verzen van Ovidius, Catullus en
Martialis]
Optio, 1998, p. 7-68: Lyriek [Uittreksels uit Catullus, Horatius, Tibullus, Propertius,
Ovidius, Carmina Burana, Janus Secundus (1511-1536), Gaudeamus igitur]
Optio, 1998, p. 139-211: Drama [Uittreksels uit de tragedies van Seneca, uit Plautus,
Asinaria, en uit Terentius, Andria]
Poetica, 1999, p. 12-274: Uittreksels uit Vergilius, Horatius, Catullus, Martialis, Iuvenalis,
Propertius, Tibullus, Sulpicia, Pervigilium Veneris, Christelijke hymnen en sequentiae,
Carmina Burana, Neolatijnse poëzie e.a.
Plautus (251-184 v.C.)
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 37-47: Uittreksels uit Plautus
Accipe - Accipienda, 1964, p. 55-74: Comoedia Titi Macci Plauti quae inscribitur
Menaechmi (aliquantum mutata) [naar Plautus, Menaechmi]
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 10-33: Comoedia Titi Macci Plauti quae
inscribitur Menaechmi aliquantum mutata [naar Plautus, Menaechmi]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 86-109: Comoedia Titi Macci Plauti quae
inscribitur Menaechmi aliquantum mutata [naar Plautus, Menaechmi]
Hortus Latinus 2, 1984, p. 167-168: Uittreksel uit Plautus, Menaechmi, ca. 280
Minerva I, 1992, p. 19-116 (I-XX): naar Titus Maccius Plautus, Menaechmi
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 101: De Plauti comoedia
Ars legendi - Peristylium A, 1992, p. 32-42; 48-55; 63-72: De Menaechmi van Plautus
Claviculae, 2, 2000, p. 129: Wil de echte Sosias opstaan? [naar Plautus, Amphitryon, 1, 1 /
2, 1]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 135-136: Harde meesters kweken listige slaven [Plautus,
Aulularia, 803-838]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 28; 31; 34; 36; 38; 40; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 61; 64:
Fabula Centesimi et ollae eius [naar Plautus, Aulularia]
LATIJNSE TEKSTEN
112
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 41-43; 53-55; 67-69; 71-72; 84-86; 97-99; 109-110;
112-113: <Het verhaal van Centesimus> [naar Plautus, Aulularia]
Ars legendi - Vestibulum, 1989, p. 33-35; 40-41; 49-50; 52; 58-59; 65-66; 71-72; 74;
77-78: Aulularia [naar Plautus, Aulularia]
Ars legendi - Exordium, 1990, p. 32-34; 39-40; 48-49; 50; 55-56; 61-62; 67-68; 70; 7576: Aulularia [naar Plautus, Aulularia]. Syrus, de slaaf, stelt zich voor - De
schraapzuchtige meester van Syrus stelt zich voor - Marcus wil trouwen, maar... Centiem vindt een oplossing - Syrus stooft zijn meester een kool - Marcus mag dan toch
trouwen met Lucia! - Een arme Assepoester wordt een rijke bruid - Centiem is de
koning te rijk, maar voor hoelang? - Van een kale reis weer thuis - En hoe is het nadien
verder gegaan?
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 31; 38-40; 43; 51-52; 70-71; 73; 79-80; 92-93; 101102; 111-112; 114-115; 117; 126-127: De schat van Centiem [naar Plautus, Aulularia]
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 204: Euclio is zijn geld kwijt [naar Plautus,
Aulularia]
Aulularia sive Querolus
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 81-93.106-112: Aulularia sive Querolus. Prologus Actus primus -Actus alter - Actus tertius - Actus quartus - Actus quintus [komedie begin
5e eeuw n.C. (niet te verwarren met de Aulularia van Plautus)]
Ars legendi - Tablinum, 1994, p. 81-88; 96-107; 113-122: De kniesoor [naar Aulularia sive
Querolus]
Terentius (190-159 v.C.)
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 47-53: Uittreksels uit Terentius
Marcus Porcius Cato (234-149 v.C.)
Gymnasium 1, 1965, p. 153: De medicis Graecis [de afkeer van Cato Senior]
Ascensus 1, 1970, p. 94: <Res rustica> [Cato, De agricultura, 5]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 40-42: <De agricultura> [Cato, De agricultura, over
zuinigheid en over de taken van de vilicus]
Augurium, 1983, p. 34: <Een goede vilicus of beheerder van een landgoed>
Augurium, 1983, p. 34: <De echtgenote van een vilicus>
Rhetorica ad Herennium (ca. 85 v.C.)
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 15-19: Uittreksels uit Ad Herennium
Lucretius (ca. 98-55 v.C.)
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 62-78: Uittreksels uit Lucretius, De rerum
natura
Palatinus (6) - Woord en gedachte, 1976, p. 118-153: Uittreksels uit Lucretius, De rerum
natura
Ector, 1989, p. 9-27: Uittreksels uit Lucretius
Studium VI, 1993, p. 155-156: Lucretius, De rerum natura, 2, 646-651; 1090-1104
Ars legendi - Poetica Latina, 1997, p. 93-106: Uittreksels uit Lucretius, De rerum natura
LATIJNSE TEKSTEN
113
Catullus (ca. 84-54 v.C.)
Ad scriptores 1, 1963, p. 26: Catullus, 39, 1-8
Accipe - Accipienda, 1964, p. 80-81: Carmen recitandum [met Catullus, 3, 1-18]
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 46: Carmen recitandum [met Catullus, 3, 1-18]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 122: Carmen recitandum [met Catullus, 3, 1-18]
Ascensus 1, 1970, p. 143: Catullus, 5, 1-6
Ascensus 1, 1970, p. 57: Catullus, 8, 12-18a
Claviculae 3, 1995, p. 132: Zin in een dineetje? [Catullus, 13]
Ars legendi - Poetica Latina, 1997, p. 107-116: Uittreksels uit Catullus
Phoenix 3, 1998, p. 37-38: Catullus, Carmina, 5
Phoenix 3, 1998, p. 39-40: Catullus, Carmina, 8
Cicero (106-43 v.C.)
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 108-113: Marcus Tullius Cicero
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 69: Breves historiae [Cicero en de matrona van 30 jaar]
Schola Latina 2, 1966, p. 82: Breves historiae [Cicero en de matrona van 30 jaar]
Via nova III, 1958, p. 58: Dood van Cicero [naar Livius]
Didier - Latijn 6, 1961, p. 235: De Cicerone
Via nova IV, 1962, p. 23: Voor of tegen de welsprekendheid? [o.a. over Cicero]
Via nova IV, 1962, p. 77: Cicero lost een grammaticale moeilijkheid op
Didier - Historia Romana, 1963, p. 115: Marcus Tullius Cicero
Didier - Historia Romana, 1963, p. 118-121: Marcus Tullius Cicero
Via nova I, 1964, p. 130-131: De M. Tulli Ciceronis vita
Ascensus 2, 1971, p. 98-99: M. Tullius Cicero cum re publica moritur...
Ascensus 2, 1978, p. 302-303: M. Tullius Cicero cum re publica moritur...
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 35-36: Quaedam sententiae et praecepta Ciceronis [Cicero,
De officiis, 2, 13 - Laelius sive De amicitia, 22 - De officiis, 2, 9 - De natura deorum, 1,
22, 60 - Orator, 24 - Paradoxa Stoicorum, 6 - Philippicae, 3, 2]
Schola Latina 3, 1968, p. 36: Quaedam sententiae et praecepta Ciceronis [Cicero, De
officiis, 2, 13 - Laelius sive De amicitia, 22 - De officiis, 2, 9 - De natura deorum, 1, 22,
60 - Orator, 24 - Paradoxa Stoicorum, 6 - Philippicae, 3, 2]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 59: De moralist Cicero over de plichtenleer [Cicero, De
officiis, 2, 14; 2, 11; Orator, 70; Laelius sive De amicitia, 53; De officiis, 2, 14; 1, 24;
De finibus, 2, 32; Ad Atticum, 12, 28; Pro domo, 11; Pro Cluentio, 159]
Schola Latina 3, 1968, p. 61: De moralist Cicero over de plichtenleer [Cicero, De
officiis, 2, 14; 2, 11; Orator, 70; Laelius sive De amicitia, 53; De officiis, 2, 14; 1, 24;
De finibus, 2, 32; Ad Atticum, 12, 28; Pro domo, 11; Pro Cluentio, 159]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 60: De twee soorten levende wezens - Primauteit van de mens
[Cicero, De officiis, 2, 3 - De legibus, 1, 7]
Schola Latina 3, 1968, p. 62: De twee soorten levende wezens - Primauteit van de mens
[Cicero, De officiis, 2, 3 - De legibus, 1, 7]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 210: Spotvogels [elf citaten uit Cicero: o.a. de Siciliër over de
boom waar zijn vrouw zich aan had opgehangen; Catulus over een slecht spreker
[Cicero, De oratore, 2, 278]; Scipio en de Siciliër]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 214-215: Enkele nuttige citaten uit Cicero's werken
LATIJNSE TEKSTEN
114
Redevoeringen
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 105: Liever goed dan streng [Cicero, Pro Quinctio, 16, 51]
Schola Latina 3, 1968, p. 133: Liever goed dan streng [Cicero, Pro Quinctio, 16, 51]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 56-57: Cicero pleit voor Sextius (sic) Roscius Amerinus
[Cicero, Pro Sexto Roscio Amerino]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 103: Cicero [Cicero, Pro Sexto Roscio Amerino]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 147-148: De rustige slaap van twee onschuldige jongens [Titus
Caelius Tarracinensis] [naar Cicero, Pro Sexto Roscio Amerino]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 110: De morte T. Caeli [naar Cicero, Pro Sexto Roscio
Amerino]
Hortus Latinus 2, 1984, p. 180: De morte T. Caeli [naar Cicero, Pro Sexto Roscio
Amerino]
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 347: De morte T. Caeli [naar Cicero, Pro Sexto
Roscio Amerino]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 106: De slaap der onschuld [Titus Caelius Tarracinensis]
[Cicero, Pro Sexto Roscio Amerino]
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 155: Een Salomonsoordeel [de moord op Titus Caelius]
[naar Cicero, Pro Sexto Roscio Amerino]
Via nova II, 1964, p. 95-96: De Iunonis in insula Melita fano [naar Cicero, In Verrem. De
signis, 103]
Schola Latina 3, 1968, p. 117: Quomodo Diodorus Verrem deceperit [naar Cicero, In
Verrem. De signis, 18]
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 46: Cicero Pompeium laudat [Cicero, Pro lege Manilia]
Schola Latina 1, 1966, p. 68-69: Cicero Pompeium laudat [Cicero, Pro lege Manilia]
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 68: Praedones Romanis maximum terrorem iniciunt [Cicero,
Pro lege Manilia]
Schola Latina 1, 1966, p. 97: Praedones Romanis maximum terrorem iniciunt [Cicero,
Pro lege Manilia]
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 92: Cicero, de bello Mithridatico loquitur [Cicero, Pro lege
Manilia]
Schola Latina 1, 1966, p. 131: Cicero de bello Mithridatico loquitur [Cicero, Pro lege
Manilia]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 283: Booswicht ontmaskerd [naar Cicero, Pro
Cluentio, 179-180]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 107: Een dief opgespoord [medicus Strato] [naar Cicero,
Pro Cluentio, 179-180]
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 155-156: De misdaad loont gelukkig niet [over een
diefstal in het stadje Larinum] [naar Cicero, Pro Cluentio, 179-180]
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 32-35; 38; 52-54; 57; 62-63; 66-67; 76-77; 81; 89-90 (en
verder in Diarium 2): Diarium [Arminius en Gudula] [gebaseerd op een anekdote uit
Cicero, Pro Cluentio, 179-180]
LATIJNSE TEKSTEN
115
Ars legendi - Ludus, 1988, p. 16-18; 23-25; 29; 33-34; 35-37; 42-44; 45; 51-52; 56-58;
59; 65-66; 76-78; 80-81; 89-90; 94-95; 98-99; 103-105; 114-115; 116-117: Diarium
[Arminius en Gudula] [gebaseerd op een anekdote bij Cicero, Pro Cluentio, 179-180]
Ars legendi - Vestibulum, 1989, p. 80-83; 85-86; 88; 90-91; 93; 95; 97-99; 100; 104105; 109-111; 112-113; 117-118; 121-122; 124; 127-128; 131; 133: E diario Arminii
Gudulaeque [gebaseerd op een anekdote uit Cicero, Pro Cluentio, 179-180]
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 129-131; 135-136; 137-138; 147-148; 154; 171-172;
183-185; 193; 210-212; 214; 225-226; 229-230; 243; 246; 258-259: Uit het dagboek van
Herman en Goedele (E diario Arminii Gudulaeque) [gebaseerd op een anecdote uit
Cicero, Pro Cluentio, 179-180]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 64: Het talent van de aanklager [Cicero, Pro Murena]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 56: Cicero houdt van de letterkunde [Cicero, Pro Archia, 6]
Schola Latina 3, 1968, p. 146: Cicero houdt van de letterkunde [Cicero, Pro Archia, 6]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 122: De wens en het loon van een dichter [Sulla] [naar
Cicero, Pro Archia, 10, 25]
Roma III, 1949, p. 293: Cicero tot zijn medeburgers, na zijn terugkeer uit ballingschap
[Cicero, Oratio post reditum ad Quirites, 2, 5]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 57: De verbanning van Cicero, een onaangename herinnering
[Cicero, Pro Sestio, 12, 27]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 25: Goed begonnen... [Cicero, Pro Sestio, 16, 38]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 92: De wapens van P. Sextius (sic) waren niet gericht tegen
de Staat [Cicero, Pro Sestio, 39, 84]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 29: Cicero takelt zijn tegenstrever toe [Cicero, Oratio in P.
Vatinium, 2]
Schola Latina 3, 1968, p. 32: Cicero takelt zijn tegenstrever toe [Cicero, Oratio in P.
Vatinium, 2]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 105: Cicero pleit voor verlenging van het proconsulaat van J.
(sic) Caesar in Gallië [Cicero, De provinciis consularibus, 14]
Schola Latina 3, 1968, p. 132: Cicero pleit voor verlenging van het proconsulaat van J.
(sic) Caesar in Gallië [Cicero, De provinciis consularibus, 14]
Via nova II, 1964, p. 114-115: Quomodo Cicero Caesaris res gestas laudaverit [naar Cicero,
De provinciis consularibus, 32-]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 58: Cicero looft Caesar [Cicero, De provinciis
consularibus]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 197: Cicero looft Caesar [Cicero, De provinciis
consularibus]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 81: Een les van nederigheid voor Cicero [Cicero, Pro Plancio,
26]
LATIJNSE TEKSTEN
116
Schola Latina 3, 1968, p. 78: Een les van nederigheid voor Cicero [Cicero, Pro Plancio,
26]
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 70: Cicero se erga Milonem gratum ostendit [Cicero, Pro
Milone]
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 92: Clodius a Milone victus est [Cicero, Pro Milone]
Schola Latina 1, 1966, p. 132: Clodius a Milone victus est [Cicero, Pro Milone]
Roma III, 1949, p. 304: De studie van de Griekse taal [naar Cicero, Pro Milone?]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 26: Cicero looft Caesars grootmoedigheid [Cicero, Pro
Marcello, 6]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 15: Cicero looft Caesars grootmoedigheid [Cicero, Pro
Marcello, 6]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 29-30: Blijf waakzaam, Caesar, maar koester geen
ongegronde achterdocht tegenover denkbeeldige vijanden [Cicero, Pro Marcello, 7]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 40: M. Antonius tot staatsvijand uitgeroepen [Cicero,
Philippicae, 5, 3]
Schola Latina 3, 1968, p. 40: M. Antonius tot staatsvijand uitgeroepen [Cicero,
Philippicae, 5, 3]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 116: C.I. Caesar Octavianus [Cicero, Philippicae]
Roma III, 1949, p. 167-168: De lictor Sextius [in Syrakousai] [naar Cicero]
Roma III, 1949, p. 186-187: Ongenade kan eervol zijn [Camillus en Ahala] [naar Cicero]
Roma III, 1949, p. 292-293: Bestraffing van den vadermoord [Cicero]
Roma III, 1949, p. 300-301: Cicero, een 'homo novus' [Cicero]
Roma III, 1949, p. 301-302: Lof van de 'legio Martia' [Cicero]
Latijnse oefeningen 4, 1953, p. 78: <Atque ego ne utilem quidem arbitror> [Cicero?]
Retorische werken
Didier - Latijn 5, 1963, p. 218: Een duistere zaak [naar Cicero, De inventione, 2, 4, 14-15]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 282: Een onschuldige van moord beschuldigd
[Cicero, De inventione, 2, 4, 14-15]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 103: Een duistere zaak [Cicero, De inventione, 2, 4, 14-15]
Ascensus 2, 1974, Evaluatietoets 12: <Moord in de herberg> [naar Cicero, De inventione,
2, 4, 14-15]
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 154: Een vraagstuk voor detectives [moord in de
herberg] [naar Cicero, De inventione, 2, 4, 14-15]
Phoenix 3, 1998, Handleiding, p. 36: Moord in de herberg [naar Cicero, De inventione, 2, 4,
14-15]
Via nova II, 1964, p. 128-129: De oratore [naar Cicero, De oratore, 1, 155-]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 43: Een raaskallende wijsgeer [Cicero, De oratore, 2, 18]
Schola Latina 3, 1968, p. 99-100: Een raaskallende wijsgeer [Cicero, De oratore, 2, 18]
Schola Latina 3, 1968, p. 53: De deliro quodam philosopho [naar Cicero, De oratore, 2,
18]
LATIJNSE TEKSTEN
117
Didier - Historia Romana, 1963, p. 122: De wens en het loon van een dichter [Lucilius]
[naar Cicero, De oratore, 2, 25]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 109: De wens van een dichter [Gaius Lucilius] [naar Cicero,
De oratore, 2, 25]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 102: Ironie [Cicero, De oratore, 2, 67]
Schola Latina 3, 1968, p. 130: Ironie [Cicero, De oratore, 2, 67]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 98-99: Poets wederom poets [Cicero, De oratore, 2, 68]
Schola Latina 3, 1968, p. 123: Poets wederom poets [Cicero, De oratore, 2, 68]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 69: Een gevat antwoord [Cicero, De oratore, 2, 71]
Schola Latina 3, 1968, p. 68: Een gevat antwoord [Cicero, De oratore, 2, 71]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 43: De nuttigste kunst [Cicero, De oratore, 2, 74]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 37: Een redenaar moet paraatheid bezitten [Cicero, De
oratore, 2, 130]
Schola Latina 3, 1968, p. 37: Een redenaar moet paraatheid bezitten [Cicero, De oratore,
2, 130]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 13: Breves historiae [Spurius Carvilius] [Cicero, De oratore,
2, 249]
Schola Latina 2, 1966, p. 20: Breves historiae [Spurius Carvilius] [Cicero, De oratore,
2, 249]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 107: De hinkende consul [Spurius Carvilius] [Cicero, De
oratore, 2, 249]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 260: Een raak antwoord [naar Cicero, De
oratore, 2, 273]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 43: 'Mijnheer is niet thuis!' [Ennius en Nasica] [naar Cicero, De
oratore, 2, 276]
Roma I, 1954, p. 255: Mijnheer is niet thuis [Ennius en Nasica] [naar Cicero, De oratore, 2,
276]
Didier - Latijn 5, 1963, p. 13: Niet thuis [Ennius en Nasica] [naar Cicero, De oratore, 2,
276]
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 303: Ik ben niet thuis! [Ennius en Nasica] [Cicero,
De oratore, 2, 276]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 172: Enkele verhalen uit M. Tullius Cicero. <Ennius
en Nasica> [naar Cicero, De oratore, 2, 276]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 104: Narratiunculae [Ennius en Nasica] [Erasmus die citeert
uit Cicero, De oratore, 2, 276]
Hortus Latinus 2, 1984, p. 94: Ennius et Nasica [naar Cicero, De oratore, 2, 276]
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 242-243: Ennius et Nasica [Cicero, De oratore, 2,
276]
Gymnasium 1, 1965, p. 218: Ik ben niet thuis [Claudius en Gaius, maar gebaseerd op de
anekdote van Ennius en Nasica in Cicero, De oratore, 2, 276]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 112: Niet thuis [Ennius en Nasica] [Cicero, De oratore, 2,
276]
Ascensus 1, 1970, p. 107: <Ennius en Nasica> [Cicero, De oratore, 2, 276]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 117: Een kostbare boom ['Siculus quidam'] [Cicero, De
oratore, 2, 278]
LATIJNSE TEKSTEN
118
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 75: Breves historiae [Cicero over Catulus] [naar Cicero, De
oratore, 2, 278]
Schola Latina 2, 1966, p. 45: Breves historiae [Cicero over Catulus] [naar Cicero, De
oratore, 2, 278]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 113: Een onroerende rede [Catulus] [naar Cicero, De
oratore, 2, 278]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 172: Enkele verhalen uit M. Tullius Cicero. <Catulus over
een slecht spreker> [naar Cicero, De oratore, 2, 278]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 122: Iocosa [Cato] [naar Cicero, De oratore, 2, 279]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 116: Vriendelijk waarschuwing [Cato] [Cicero, De oratore,
2, 279]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 114: Over het geestige (1) [naar Cicero, De oratore, 2, 284]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 115: Over het geestige (3) [naar Cicero, De oratore, 2, 285]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 115: Over het geestige (4) [naar Cicero, De oratore, 2, 286]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 122: Iocosa [Marcus Lepidus] [naar Cicero, De oratore,
2, 287]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 115: Over het geestige (5) [Marcus Lepidus] [naar Cicero,
De oratore, 2, 287]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 114: Over het geestige (2) [naar Cicero, De oratore, 2, 287]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 23: Sulpicius is een volmaakt redenaar [Cicero, De oratore, 3,
8]
Schola Latina 3, 1968, p. 28: Sulpicius is een volmaakt redenaar [Cicero, De oratore, 3,
8]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 15: Orator nascitur? [Cicero, De oratore, 3, 9]
Schola Latina 3, 1968, p. 139: Orator nascitur? [Cicero, De oratore, 3, 9]
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 19-24: Uittreksels uit Cicero, De oratore
Lingua Latina II, 1990, p. 350-355: M. Tullius Cicero [Cicero, Brutus sive De claris
oratoribus, 308-321]
Filosofische werken
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 78-93: Uittreksels uit de filosofische
geschriften van Cicero
Palatinus (6) - Woord en gedachte, 1976, p. 80-117: Uittreksels uit de filosofische
geschriften van Cicero
Ector, 1989, p. 64-83: Uittreksels uit Cicero
Roma III, 1949, p. 206-207: Een goed wetgever is nuttiger aan den Staat dan een wijsgeer
[naar Cicero, De re publica, 1, 2-3]
Lingua Latina II, 1990, p. 387-404: De re publica [uit Cicero, De re publica, 1, 14-70 en 2,
1-51]
Hortus Latinus 2, 1984, p. 106: <Natuurverschijnselen> [naar Cicero, De re publica, 1, 2325]
Lingua Latina II, 1990, p. 407-419: Somnium Scipionis [Cicero, De re publica, 6, 9-28]
LATIJNSE TEKSTEN
119
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 212: Ik houd van mijn geboortegrond [naar Cicero, De legibus,
2, 3]
Schola Latina 2, 1966, p.104: Aduatuci ad Caesarem [Cicero, Paradoxa Stoicorum, 1, 7]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 104: Wat is het goede? [Cicero, Paradoxa Stoicorum, 1, 9]
Schola Latina 3, 1968, p. 132: Wat is het goede? [Cicero, Paradoxa Stoicorum, 1, 9]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 32: Wat eervol is, is goed [Cicero, Paradoxa Stoicorum, 1,
12]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 31: De deugd volstaat om gelukkig te leven [Cicero,
Paradoxa Stoicorum, 2]
Schola Latina 3, 1968, p. 33-34: De deugd volstaat om gelukkig te leven [Cicero,
Paradoxa Stoicorum, 2]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 106: Uw onrecht, Clodius, heeft mijn persoonlijkheid niet
geraakt [Cicero, Paradoxa Stoicorum, 4, 29]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 31-32: Alleen de wijze is een vrij mens [Cicero, Paradoxa
Stoicorum, 5]
Schola Latina 2, 1966, p. 79: Alleen de wijze is een vrij mens [Cicero, Paradoxa
Stoicorum, 5]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 40: Een vrij man? [Cicero, Paradoxa Stoicorum, 5, 2]
Schola Latina 3, 1968, p. 40: Een vrij man? [Cicero, Paradoxa Stoicorum, 5, 2]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 85-86: Zelfbeheersing noodzakelijk voor wie anderen wil
bevelen [Cicero, Paradoxa Stoicorum, 5, 33]
Schola Latina 3, 1968, p. 84-85: Zelfbeheersing noodzakelijk voor wie anderen wil
bevelen [Cicero, Paradoxa Stoicorum, 5, 33]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 1: Cicero ontmoet Cato in een bibliotheek [Cicero, De finibus
bonorum et malorum, 3, 2]
Schola Latina 3, 1968, p. 9: Cicero ontmoet Cato in een bibliotheek [Cicero, De finibus
bonorum et malorum, 3, 2]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 86: De drang naar kennis is de mens ingeboren [Cicero, De
finibus bonorum et malorum, 5, 18]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 149-150: De held Leonidas in de slag bij de Thermopulai [naar
Cicero, Tusculanae disputationes, 1]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 167: Hulde aan de Spartanen die in de
Thermopylen sneuvelden [Cicero, Tusculanae disputationes, 1]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 117: De Spartanen in de Thermopylen [Cicero, Tusculanae
disputationes, 1]
Roma III, 1949, p. 205-206: Voorbeelden van moed [naar Cicero, Tusculanae
disputationes, 1, 42-43, 100-102]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 99-100: Heldenmoed [Cicero, Tusculanae disputationes, 1,
42, 101-102]
Schola Latina 3, 1968, p. 123-124: Heldenmoed [Cicero, Tusculanae disputationes, 1,
42, 101-102]
Roma I, 1954, p. 268: Een zonsverduistering [De Spartanen vechten in de schaduw van de
pijlen van de Perzen, 480 v.C.] [naar Cicero, Tusculanae disputationes, 1, 42, 101]
LATIJNSE TEKSTEN
120
Accipe - Accipienda, 1964, p. 105: Narratiunculae [De Spartanen vechten in de schaduw
van de pijlen van de Perzen, 480 v.C.] [naar Cicero, Tusculanae disputationes, 1, 42,
101]
Gymnasium 1, 1965, p. 215: Spartaanse humor [De Spartanen vechten in de schaduw van
de pijlen van de Perzen, 480 v.C.] [naar Cicero, Tusculanae disputationes, 1, 42, 101]
Ascensus 1, 1970, p. 57: <De Spartanen vechten in de schaduw van de pijlen van de
Perzen> [480 v.C.] [naar Cicero, Tusculanae disputationes, 1, 42, 101]
Claviculae 1, 1996, p. 78: Een laconiek antwoord [De Spartanen vechten in de schaduw van
de pijlen van de Perzen, 480 v.C.] [naar Cicero, Tusculanae disputationes, 1, 42, 101]
Claviculae 1, 2000, p. 78: Een laconiek antwoord [De Spartanen vechten in de schaduw
van de pijlen van de Perzen, 480 v.C.] [naar Cicero, Tusculanae disputationes, 1, 42,
101]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 26: Waardigheid in het verdriet [Cicero, Tusculanae
disputationes, 2, 23]
Schola Latina 3, 1968, p. 30: Waardigheid in het verdriet [Cicero, Tusculanae
disputationes, 2, 23]
Aurora I, 1989, p. 103-104: <Het graf van Archimedes> [naar Cicero, Tusculanae
disputationes, 5, 23, 64-66]
Ascensus 1, 1970, p. 107: <Alexander in de schaduw van Diogenes> [Cicero, Tusculanae
disputationes, 5, 32, 92]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 45: Honger is de beste saus [Dareios - Ptolemaios] [Cicero,
Tusculanae disputationes, 5, 34, 97]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 113 De beste saus [Honger en dorst] [Cicero, Tusculanae
disputationes, 5, 34, 97-98]
Aurora I, 1989, p. 147-148: Vond je het lekker? [anekdotes rond Dareios III, Ptolemaios,
Sokrates en Dionysios van Syrakousai] [naar Cicero, Tusculanae disputationes, 5, 34,
97-98]
Gymnasium 4, 1964, p. 67: <Si est aliquid in rerum natura> [naar Cicero, De natura
deorum, 2, 6, 16]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 36: Licht en duisternis, een scherpe tegenstelling [Cicero, De
natura deorum, 2, 38]
Schola Latina 3, 1968, p. 37: Licht en duisternis, een scherpe tegenstelling [Cicero, De
natura deorum, 2, 38]
Latijnse oefeningen 4, 1953, p. 131-132: <Ac principio terra universa cernatur> [Cicero,
De natura deorum, 2, 47]
Gymnasium 4, 1964, p. 69: <Ac principio terra universa cernatur> [Cicero, De natura
deorum, 2, 47]
Latijnse oefeningen 4, 1953, p. 131: <Quam vero aptas> [Cicero, De natura deorum, 2,
150]
Gymnasium 4, 1964, p. 69: <Quam vero aptas> [Cicero, De natura deorum, 2, 150]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 73: De natura deorum [Cicero, De natura deorum]
Schola Latina 2, 1966, p. 162: De natura deorum [Cicero, De natura deorum]
Aurora I, 1989, p. 88-89: <In platte gebieden kan men makkelijk de hemel observeren>
[naar Cicero, De divinatione, 1, 1, 2]
LATIJNSE TEKSTEN
121
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 43: Wondere dromen [Cicero, De divinatione, 1, 24]
Roma III, 1949, p. 102: Droom van Eudemos van Cyprus [Cicero, De divinatione, 1, 5253]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 118: Twee dromen [Cicero, De divinatione, 1, 56-57]
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 153-154: Wonderlijke dromen [Simonides; duo quidam
Arcades] [naar Cicero, De divinatione, 1, 56-57]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 147: Een zonderlingen droom van twee Arkadiërs op reis [naar
Cicero, De divinatione, 1, 57]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 104: Voortekenen (1-3) [Midas; Platon; Roscius] [naar
Cicero, De divinatione, 1, 78-79]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 43: Het hondje van Tertia was gestorven. Wat een voorteken!
[Lucius Paulus en Perseus] [naar Cicero, De divinatione, 1, 103]
Roma I, 1954, p. 310: De catello filiolae L. Pauli [omen voor de overwinning op Perseus]
[naar Cicero, De divinatione, 1, 103]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 104: Voortekenen (4) [Paulus] [naar Cicero, De divinatione,
1, 103]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 105: Voortekenen (7) [Cato] [naar Cicero, De divinatione, 2,
51]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 105: Voortekenen (8) [Prusias] [naar Cicero, De divinatione,
2, 52]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 44: De zonderlinge droom van twee renners in de Olympiade
[naar Cicero, De divinatione, 2, 144]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 122: Twee waarzeggers [naar Cicero, De divinatione, 2,
144]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 105: Voortekenen (5-6) [naar Cicero, De divinatione, 2,
144]
Claviculae 3, 1995, p. 26: Cicero, De divinatione, 2, 144-145
Studium III, 1991, p. 86-87: Cicero: geesten op bezoek in je dromen [naar Cicero, De
divinatione]
Studium novum III, 1998, p. 86-88: Cicero: geesten op bezoek in je dromen [naar
Cicero, De divinatione]
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 126: <Dromen> [naar Cicero, De divinatione]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 89: Waarom de ouderdom geducht wordt [Cicero, Cato Maior
sive De senectute, 5]
Schola Latina 3, 1968, p. 113: Waarom de ouderdom geducht wordt [naar Cicero, Cato
Maior sive De senectute, 5]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 79: Een ouderling kan nog dienst bewijzen aan de staat
[Cicero, Cato Maior sive De senectute, 6]
Schola Latina 3, 1968, p. 77: Een ouderling kan nog dienst bewijzen aan de staat
[Cicero, Cato Maior sive De senectute, 6]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 112: Sophocles voor het gerecht gedaagd [Cicero, Cato Maior
sive De senectute, 7]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 53-54: Cato voelt zich nog fit in zijn oude dag [Cicero, Cato
Maior sive De senectute, 10]
LATIJNSE TEKSTEN
122
Schola Latina 3, 1968, p. 51: Cato voelt zich nog fit in zijn oude dag [Cicero, Cato
Maior sive De senectute, 10]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 89: Eerbied voor de ouderdom te Sparta [Cicero, Cato Maior
sive De senectute, 18]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 98: Geestelijk testament van Cyrus de Oudere [Cicero, Cato
Maior sive De senectute, 22]
Schola Latina 3, 1968, p. 123: Geestelijk testament van Cyrus de Oudere [Cicero, Cato
Maior sive De senectute, 22]
Ascensus 1, 1970, p. 115: <Q. Fabius Maximus en Tarentum> [Cicero, Cato Maior sive De
senectute, 4, 11]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 213-214: Raadgevingen over de vriendschap [naar Cicero,
Laelius sive De amicitia, 17, 64 e.a.]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 86: Een machtige is zelden een ware vriend [Cicero, Laelius
sive De amicitia, 17, 64]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 112: Ook in het geven is er een grens [Cicero, Laelius sive De
amicitia, 20, 73]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 102-103: Gedeelde vreugde, dubbele vreugde [Cicero, Laelius
sive De amicitia, 23, 88]
Via nova IV, 1962, p. 50: Heeft de vriendschap hogere waarde dan de staat? [naar Cicero,
Laelius sive De amicitia]
Via nova I, 1964, p. 85: De maiorum virtutibus [naar Cicero, Laelius sive De amicitia]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 69: Bedrog is onwaardig voor een mens [Cicero, De officiis,
1, 13]
Schola Latina 3, 1968, p. 68: Bedrog is onwaardig voor een mens [Cicero, De officiis, 1,
13]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 24: Militaire en burgerlijke roem [Cicero, De officiis, 1, 22]
Schola Latina 3, 1968, p. 28-29: Militaire en burgerlijke roem [Cicero, De officiis, 1, 22]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 40: Oorlogszucht is meestal een nastreven van persoonlijke
roem [Cicero, De officiis, 1, 22]
Schola Latina 3, 1968, p. 40: Oorlogszucht is meestal een nastreven van persoonlijke
roem [Cicero, De officiis, 1, 22]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 40-41: Handel in alle omstandigheden na beraad [Cicero, De
officiis, 1, 24]
Schola Latina 3, 1968, p. 40-41: Handel in alle omstandigheden na beraad [Cicero, De
officiis, 1, 24]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 41: Woede is een slechte raadgeefster [Cicero, De officiis, 1,
25; 38]
Schola Latina 3, 1968, p. 41: Woede is een slechte raadgeefster [Cicero, De officiis, 1,
25; 38]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 40: Luister naar vriendenraad, net naar vleitaal [Cicero, De
officiis, 1, 26]
Schola Latina 3, 1968, p. 40: Luister naar vriendenraad, net naar vleitaal [Cicero, De
officiis, 1, 26]
LATIJNSE TEKSTEN
123
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 39: Superioriteit van de mens door zijn geestelijke vermogens
[Cicero, De officiis, 1, 30; 1, 23]
Schola Latina 3, 1968, p. 39: Superioriteit van de mens door zijn geestelijke vermogens
[Cicero, De officiis, 1, 30; 1, 23]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 69: Mens sana in corpore sano [Cicero, De officiis, 1, 34]
Schola Latina 3, 1968, p. 68: Mens sana in corpore sano [Cicero, De officiis, 1, 34]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 69: Lof van de landbouw [Cicero, De officiis, 1, 42]
Schola Latina 3, 1968, p. 68: Lof van de landbouw [Cicero, De officiis, 1, 42]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 52: De sapientia et de prudentia [Cicero, De officiis, 1, 43]
Schola Latina 3, 1968, p. 49: De sapientia et de prudentia [Cicero, De officiis, 1, 43]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 39: Wat dienstig is voor de maatschappij moet voorrang
hebben op de loutere wetenschap [Cicero, De officiis, 1, 44]
Schola Latina 3, 1968, p. 39: Wat dienstig is voor de maatschappij moet voorrang
hebben op de loutere wetenschap [Cicero, De officiis, 1, 44]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 75: In zaken is rechtvaardigheid een noodzakelijke vereiste [?
Cicero, De officiis, 1, 45]
Studium VI, 1993, p. 156: Cicero, De officiis, 1, 67
Ascensus 1, 1970, p. 126: Hominis mens discendo alitur et cogitando [Cicero, De officiis,
1, 105]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 69-70: Bestendige waarden voor een mens: wijsheid en deugd
[Cicero, De officiis, 2, 2; 2, 10; 1, 16]
Schola Latina 3, 1968, p. 68-69: Bestendige waarden voor een mens: wijsheid en deugd
[Cicero, De officiis, 2, 2; 2, 10; 1, 16]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 22: Niets boven de wijsheid [Cicero, De officiis, 2, 2]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 3: Nut van de gemeenschappelijke arbeid van de mensen
[Cicero, De officiis, 2, 4]
Schola Latina 3, 1968, p. 10: Nut van de gemeenschappelijke arbeid van de mensen
[Cicero, De officiis, 2, 4]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 69: Waarom mensen zich aan anderen onderwerpen [Cicero,
De officiis, 2, 6]
Schola Latina 3, 1968, p. 68: Waarom mensen zich aan anderen onderwerpen [Cicero,
De officiis, 2, 6]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 60-61: De voorkeur van de massa voor sommige
hoedanigheden [Cicero, De officiis, 2, 9]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 65: Vrees bevordert de rechtvaardigheid niet [Cicero, De
officiis, 2, 11]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 52: Cicero veroordeelt T. en C. Gracchus [Cicero, De officiis,
2, 12]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 56: De welsprekendheid moet in dienst staan van de mensen
[Cicero, De officiis, 2, 14]
Schola Latina 3, 1968, p. 55: De welsprekendheid moet in dienst staan van de mensen
[Cicero, De officiis, 2, 14]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 65: Cicero looft zijn vriend Milo [Cicero, De officiis, 2, 17]
Schola Latina 3, 1968, p. 56: Cicero looft zijn vriend Milo [Cicero, De officiis, 2, 17]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 65: Lof van de gastvrijheid [Cicero, De officiis, 2, 18]
Schola Latina 3, 1968, p. 57: Lof van de gastvrijheid [Cicero, De officiis, 2, 18]
LATIJNSE TEKSTEN
124
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 60: Onbaatzuchtigheid van Paulus Aemilius [Cicero, De
officiis, 2, 22]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 101: Moet een belofte in alle omstandigheden vervuld
worden? [Cicero, De officiis, 3, 24]
Schola Latina 3, 1968, p. 129: Moet een belofte in alle omstandigheden vervuld
worden? [Cicero, De officiis, 3, 24]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 102: Soms mag een belofte niet gehouden worden [Cicero, De
officiis, 3, 25]
Schola Latina 3, 1968, p. 130: Soms mag een belofte niet gehouden worden [Cicero, De
officiis, 3, 25]
Gymnasium 2, 1963, p. 80: De horto quodam vendendo [Cicero, De officiis, 3, 58-60]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 108: Een oneerlijke geldwisselaar [Cicero, De officiis, 3, 5860]
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 156: Winstgevend bedrog blijft bedrog [naar Cicero, De
officiis, 3, 58-60]
Phoenix 3, 1998, p. 84-87: Bedrogen door een bankier [naar Cicero, De officiis, 3, 58-60]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 41: Straffen met maat en met rede [Cicero, De officiis]
Schola Latina 2, 1966, p. 61: Straffen met maat en rede [Cicero, De officiis]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 82: Onrecht toelaten is een vorm van onrecht plegen [Cicero,
De officiis]
Schola Latina 3, 1968, p. 139: Onrecht toelaten is een vorm van onrecht plegen [Cicero,
De officiis]
Brieven
Didier - Historia Romana, 1963, p. 123: Brieven van Cicero aan Terentia, Tiro, Atticus en
Papirius Paetus [naar Cicero, Ad familiares en Ad Atticum]
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 39-62: (Zeven) brieven van M. Tullius Cicero
Ascensus IVb, 2001, p. 89-158: Uittreksels uit Cicero, Ad Atticum, Ad familiares, en Ad
Quintum fratrem
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 29: Cicero de wanhoop nabij [Cicero, Ad Atticum, 3, 27]
Studium novum IV, 2001, Handleiding, p. 166-168: Triomfantelijke terugkeer uit
ballingschap [Cicero, Ad Atticum, 4, 1]
Studium novum IV, 2001, Handleiding, p. 169-171: Bendeoorlog in Rome [Cicero, Ad
Atticum, 4, 3]
Via nova I, 1964, p. 101: De Ciceronis in Asiam itinere [naar Cicero, Ad Atticum, 5, 12]
Via nova I, 1964, p. 120: E Ciceronis ad Atticum epistulis [naar Cicero, Ad Atticum, 5, 14;
7, 20]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 59-60: In primis a te peto ut... [Caesar tot Cicero]
[Cicero, Ad Atticum, 9, 6A]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 64-65: Cicero imp. s.d. Caesari imp. [Cicero, Ad
Atticum, 9, 11A]
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 75-76: Caesar imp. sal. d. Ciceroni imp. [Cicero, Ad
Atticum, 10, 8B]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 8: Pompeius nodigt Cicero uit hem te vervoegen (49 v. C.)
[Cicero, Ad Atticum]
LATIJNSE TEKSTEN
125
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 216: Brief aan Atticus [naar Cicero, Ad Atticum]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 123: Op de vlucht [Cicero, Ad Atticum]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 124: Een briefjje zoek geraakt [Cicero, Ad Atticum]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 124: Eenzaamheid [Cicero, Ad Atticum]
Studium novum IV, 2001, Handleiding, p. 183-188: Het verlies van het meest lieftallige
wezen op aarde [Cicero, Ad Atticum, 12, 15; 12, 46; Ad familiares, 4, 6]
Studium novum IV, 2001, Handleiding, p. 188-191: Verslag van een moordaanslag
[Cicero, Ad familiares, 4, 12]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 95-96: Cicero ad Lucceium [Cicero, Ad familiares, 5, 12]
Schola Latina 3, 1968, p. 112: Cicero ad Lucceium [Cicero, Ad familiares, 5, 12]
Studium novum IV, 2001, Handleiding, p. 171-178: Een onblusbaar verlangen om beroemd
te zijn [Cicero, Ad familiares, 5, 12]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 28: Cicero beveelt Trebatius aan J. (sic) Caesar aan [Cicero,
Ad familiares, 7, 5]
Via nova II, 1964, p. 109-110: E Ciceronis ad C. Trebatium epistulis [Cicero, Ad
familiares, 7, 7-9; 17
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 56-57: Caelius Ciceroni s. [Cicero, Ad familiares, 8, 12]
Schola Latina 3, 1968, p. 55: Caelius Ciceroni s. [Cicero, Ad familiares, 8, 12]
Via nova II, 1964, p. 105: E Ciceronis epistulis [Cicero, Ad familiares, 9, 23]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 24: M. Cicero D. Bruto cos. des. S.D. [Cicero, Ad familiares,
11, 15]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 93: Bericht van ontvangst [Cicero, Ad familiares, 12, 19]
Schola Latina 3, 1968, p. 111: Bericht van ontvangst [Cicero, Ad familiares, 12, 19]
Via nova I, 1964, p. 116: M. Tulli Ciceronis epistula [naar Cicero, Ad familiares, 13, 77]
Studium novum IV, 2001, Handleiding, p. 163-165: Kon ik maar terugkeren! [Cicero, Ad
familiares, 14, 1]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 154-155: Ad me fac venias [Cicero, Ad familiares,
14, 4]
Studium novum IV, 2001, Handleiding, p. 160-163: Ik mis je zo [Cicero, Ad familiares, 14,
4]
Hortus Latinus 2, 1984, p. 22-23: Brief [naar Cicero, Ad familiares, 14, 18]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 82: Cicero geeft relaas over zijn beheer in Cilicië [Cicero, Ad
familiares, 15, 4]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 66-67: Een bekommerde meester [Cicero, Ad familiares, 16,
4]
Schola Latina 3, 1968, p. 58-59: Een bekommerde meester [Cicero, Ad familiares, 16, 4]
Schola Latina 3, 1968, p. 111: Cicero ad Tironem [Cicero, Ad familiares, 16, 4]
Via nova I, 1964, p. 145: E Ciceronis ad Tironem epistulis [naar Cicero, Ad familiares, 16,
9; 10; 13]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 111: Bezorgdheid van Cicero voor Tiro [Cicero, Ad
familiares, 16, 11]
Studium novum IV, 2001, Handleiding, p. 178-183: Vier brieven aan een allerbeste
secretaris [Cicero, Ad familiares, 16, 14; 16, 1; 16, 3; 16, 4]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 104: Cicero, zoon, vraagt nieuws, geen
verontschuldigingsbriefjes [Cicero, Ad familiares, 16, 25]
LATIJNSE TEKSTEN
126
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 14: Cicero Planco s.d. [Cicero, Ad familiares]
Schola Latina 2, 1966, p. 33: Cicero Planco s.d. [Cicero, Ad familiares]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 48: Tullius Terentiae et Tulliolae et Ciceroni suis S. D.
[Cicero, Ad familiares]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 70: Brief van Cicero [Cicero, Ad familiares]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 79: Cicero Trebatio [Cicero, Ad familiares]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 216-217: Brief aan Tiro [naar Cicero, Ad familiares]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 217-219: <Vijf> Brieven aan Terentia [naar Cicero, Ad
familiares]
Roma III, 1949, p. 136: M. Tullius Cicero Tironi S. P. D. [naar Cicero, Ad familiares]
Roma III, 1949, p. 168: Caesar nadert Rome. Cicero maant vrouw en dochter aan tot
voorzichtigheid [naar Cicero, Ad familiares]
Roma III, 1949, p. 186: Cicero Terentiae suae S. [Cicero, Ad familiares]
Roma III, 1949, p. 206: Cicero ad Tironem [Cicero, Ad familiares]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 119: Raad aan zijn vrouw en dochter [Cicero, Ad familiares]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 120: Vrees [Cicero, Ad familiares]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 120: Bezorgdheid en dank [Cicero, Ad familiares]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 120-121: Een heldere lichtstraal [Cicero, Ad familiares]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 121: Bezorgdheid [Cicero, Ad familiares]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 122: Dringende raadgevingen [Cicero, Ad familiares]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 123: Nieuwe raadgevingen [Cicero, Ad familiares]
Roma III, 1949, p. 187: De politieke toestand te Rome [Cicero, brief aan Curio]
Roma III, 1949, p. 208: Cicero ad Lucceium [naar Cicero]
Via nova III, 1958, p. 5-6: Uit Cicero's briefwisseling. Cicero Attico sal.
Via nova III, 1958, p. 10: Tullius s(alutem) d(icit) Terentiae suae et Tulliolae et Ciceroni
suis
Via nova III, 1958, p. 14: Cicero Attico sal. - Cicero Basilo sal.
Via nova III, 1958, p. 57: Cicero Attico sal. [over de dood van Tullia in 45 v.C.]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 29-31: Desiderium tui ferre non possum... [Cicero
aan Tiro] [Cicero, Ad familiares]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 155-157: Habebam quo confugerem [Cicero, aan
Sulpicius, 45 v.C.]
Varro (116-27 v.C.)
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 168-171: Uittreksels uit Varro, De lingua
Latina
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 42-43: <De re rustica> [Varro, De re rustica]
Vitruvius (ca. 25 v.C.)
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 138-143: Uittreksels uit Vitruvius, De
architectura
Claviculae 3, 1995, p. 157: <Artemisia, de echtgenote van Mausolus> [Vitruvius, De
architectura, 2, 8]
Vergilius (70-19 v.C.)
Roma I, 1954, p. 89-90: Interrogamus et respondemus II (Vergilius)
LATIJNSE TEKSTEN
127
Ascensus 3, 1973, p. 79-104: Uittreksels uit Vergilius, Bucolicae, I, IX, en IV en uit
Georgica, I, 461-514; II, 458-540; IV, 453-527
Latijn zonder geheimen 5, 1985, p. 9-128: Uittreksels uit Vergilius, Bucolica, 1; 4;
Georgica, 2, 458-489; 2, 513-540; 1, 276-286; 1, 424-437; 3, 72-91; 3, 266-279;
verschillende uittreksels uit de Aeneis, I-XII
Studium V, 1992, p. 9-140: Uittreksels uit Vergilius, Bucolica, 1; 4; Georgica, 2, 458489; 2, 513-540; I, 276-286; 1, 424-437; 3, 72-91; 3, 266-279; verschillende uittreksels
uit de Aeneis
Ascensus IVb, 2001, p. 10-82: Vergilius, Bucolica, I; IX, 1-16; Georgica, I, 466-514; II,
458-474; 490-502; IV, 457-527
Ars legendi - Poetica Latina, 1997, p. 33-61: Vergilius, Bucolica, I, IV, VIII
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 50-57: Vergilius, Ecloga, 1, 1-83
Ad scriptores 1, 1963, p. 29: Vergilius, Bucolica, 1, 79-83
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 58-65: Vergilius, Ecloga, 4, 1-63
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 66-76: Vergilius, Ecloga, 8, 1-108
Ars legendi - Poetica Latina, 1997, p. 63-90.146: Uittreksels uit Vergilius, Georgica, I-IV
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 10-13.17: Voorboden van storm en regen [Vergilius,
Georgica, 1, 356-389]
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 14-16: Moet Rome vergaan? [Vergilius, Georgica, 1, 489514]
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 20-25: De lof van het landleven [Vergilius, Georgica, 2,
458-502; 532-542]
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 28-29: In het hippodroom [Vergilius, Georgica, 3, 103-112]
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 28-29: De stormloop van de stier [Vergilius, Georgica, 3,
235-241]
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 28-31: In de zomerweiden [Vergilius, Georgica, 3, 322-338]
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 34-40: <Orpheus en Eurydice> [Vergilius, Georgica, 4, 457515]
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 42-43: Epiloog [Vergilius, Georgica, 4, 559-566]
Ascensus 4, 1975, p. 84-123: Uittreksels uit Vergilius, Aeneis
Aurora I, 1989, p. 30-32: In de onderwereld [naar Vergilius, Aeneis, 6, 295-627]
Ector, 1989, p. 88-90: Vergilius, Aeneis, 6, 724-751
Tibullus (ca. 54-49 - 19 v.C.)
Ascensus 1, 1970, p. 57: <De Sibylle over de toekomst van Rome> [Tibullus, 2, 5]
Horatius (65-8 v.C.)
Latijn zonder geheimen 5, 1985, p. 140-216: Horatius, Satirae, 1, 9; 2, 1; 2, 6; Epoden, 2;
6; 24 Carmina; Epistulae, 1, 2; 1, 4; 1, 9; 1, 10
Studium V, 1992, p. 141-227: Horatius, Satirae, 1, 9; 2, 1; 2, 6; Epoden, 2; 6;
verschillende Carmina; Epistulae, 1, 2; 1, 4; 1, 9; 1, 10
Ector, 1989, p. 32-34: Uittreksels uit Horatius
LATIJNSE TEKSTEN
128
Aurora I, 1989, p. 137-140: Een reis naar Brundisium [naar Horatius, Satirae, 1, 5]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 61: Een bescheiden wens [Horatius, Satirae, 2, 6, 1-3]
Schola Latina 3, 1968, p. 62: Een bescheiden wens [Horatius, Satirae, 2, 6, 1-3]
Lingua Latina II, 1990, p. 420-421: Integer vitae [Horatius, Carmina, 1, 32]
Lingua Latina II, 1990, p. 288: Graecia capta [Horatius, Epistulae, 2, 1, 156-157]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 130-131: Op de slavenmarkt [Horatius, Epistulae, 2, 2]
Pompeius Trogus (ca. 20-5 v.C.) - Iustinus (3e eeuw n.C.)
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 61: De geschiedschrijver Trogus Pompeius [Iustinus,
Historiae, Praefatio]
Ovidius (43 v.C. - ca. 17-18 n.C.)
Ascensus 2, 1978, p. 188-213: Uittreksels uit Ovidius, Metamorphoses
Ascensus III, 1993, p. 100-224: Uittreksels uit Ovidius, Metamorphoses, I-XI
Claviculae 4.2, 1997, p. 110-222: Uittreksels uit Ovidius, Metamorphoses, Amores, Ars
amatoria en Remedia amoris
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 179: Ovidius, Metamorphoses, Aanhef [Ovidius,
Metamorphoses, 1, 1-4]
Studium novum IV, 1999, p. 58-59: Aanhef [Ovidius, Metamorphoses, 1, 1-4]
Aurora I, 1989, p. 152-153: De schepping van de wereld [naar Ovidius, Metamorphoses, 1,
5-86]
Studium novum IV, 1999, p. 59-61: Schepping van de wereld [Ovidius, Metamorphoses, 1,
6-46; 76-86]
Studium novum IV, 1999, p. 63-67: De vier tijdperken [Ovidius, Metamorphoses, 1, 89150]
Phoenix 4, 2000, p. 137-142: Verval van de mensheid: de vier tijdperken [Ovidius,
Metamorphoses, 1, 89-150]
Fabulae, s.d., p. 44: Deucalion et Pyrrha genus hominum reficiunt
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 63-64: De diluvio - De Deucalione et Pyrrha
Schola Latina 2, 1966, p. 77-78: De diluvio - De Deucalione et Pyrrha
Crustula, 1976, p. 16; 19: Prima origo [de eerste mensen; Deukalion en Pyrra]
Crustula, 1983, p. 15; 19: Prima origo [de eerste mensen; Deukalion en Pyrra]
Ars legendi - Peristylium A, 1992, p. 114: Deucalion en Pyrrha [Ovidius, Metamorphoses,
1, 400-415]
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 104-119: Phaethon [Ovidius, Metamorphoses, 2, 31234.304-229]
Phoenix 4, 2000, p. 147-154: Verloren onschuld: Callisto [Ovidius, Metamorphoses, 2,
416-507]
Studium novum IV, 1999, p. 67-69: Mercurius [Ovidius, Metamorphoses, 2, 680-707]
Phoenix 2, 1997, p. 107-108: De Europa [cf. Ovidius, Metamorphoses, 2, 836 - 3, 5]
Phoenix 3, 1998, p. 198-201: Actaeon [naar Ovidius, Metamorphoses, 3, 131-255]
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 120-123: Echo en Narcissus [Ovidius,
Metamorphoses, 3, 370-401; 494-510]
LATIJNSE TEKSTEN
129
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 124-131: Pyramus en Thisbe [Ovidius,
Metamorphoses, 4, 55-166]
Studium novum IV, 1999, p. 83-88: Pyramus en Thisbe [Ovidius, Metamorphoses, 4, 55166]
Phoenix 4, 2000, p. 157-165: Onmogelijke liefde: Pyramus en Thisbe [Ovidius,
Metamorphoses, 4, 55-166]
Aurora I, 1989, p. 156-158: Atlas in een berg veranderd [naar Ovidius, Metamorphoses, 4,
627-660]
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 132-135: De Lycische lomperds [Ovidius,
Metamorphoses, 6, 339-381]
Phoenix 4, 2000, p. 170-175: Brutaliteit bestraft: Latona en de Lycische boeren [Ovidius,
Metamorphoses, 6, 339-381]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 179-183: Daidalos en Ikaros [Ovidius, Metamorphoses, 8, 183235]
Via nova I, 1964, p. 141: De Daedalo et Icaro [naar Ovidius, Metamorphoses, 8, 183-259]
Accipe - Textus, 1965, p. 46: De Daedalo et Icaro [naar Ovidius, Metamorphoses, 8, 183259]
Hortus Latinus 2, 1984, p. 170: De Daedalo et Icaro [naar Ovidius, Metamorphoses, 8,
183-259]
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 322-323: De Daedalo et Icaro [naar Ovidius,
Metamorphoses, 8, 183-259]
Schola Latina 3, 1968, p. 103: De Daedalo et Icaro [naar Ovidius, Metamorphoses, 8, 183259]
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 202-204: Daedalus en Icarus [Ovidius, Metamorphoses,
8, 183-235]
Studium novum IV, 1999, p. 69-72: Daedalus en Icarus [Ovidius, Metamorphoses, 8,
183-235]
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 136-139: Daedalus en Icarus [Ovidius,
Metamorphoses, 8, 183-235]
Phoenix 4, 2000, p. 179-183: Noodlottige vlucht: Daedalus en Icarus [Ovidius,
Metamorphoses, 8, 183-235]
Studium novum IV, 1999, p. 75: Perdix [Ovidius, Metamorphoses, 8, 236-259]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 183-190: Philemoon en Baukis [Ovidius, Metamorphoses, 8,
611-724]
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 205-211: Philemon en Baucis [Ovidius,
Metamorphoses, 8, 611-726]
Studium novum IV, 1999, p. 75-82: Philemon en Baucis [Ovidius, Metamorphoses, 8,
611-724]
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 70: <Philemon en Baucis> [naar Ovidius,
Metamorphoses, 8, 611-726]
Phoenix 1, 1996, p. 86-87: De Pygmalione [cf. Ovidius, Metamorphoses, 10, 243-297]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 190-193: Koning Midas' vurige wens: goud, goud! [Ovidius,
Metamorphoses, 11, 85-145]
Gymnasium 1, 1965, p. 189: De rege Mida [Midas en het goud] [naar Ovidius,
Metamorphoses, 11, 85-145]
LATIJNSE TEKSTEN
130
Ars legendi - Litterae, 1968, p. 69-70: De wens van koning Midas [Ovidius,
Metamorphoses, 11, 102-115; 118-143]
Ars legendi - Peristylium A, 1992, p. 115-117: De wens van koning Midas [Ovidius,
Metamorphoses, 11, 102-115; 118-143]
Phoenix 4, 2000, p. 186-189: Verraderlijk goud: Midas [Ovidius, Metamorphoses, 11, 102143]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 194-197: Koning Midas krijgt een paar flinke ezelsoren
[Ovidius, Metamorphoses, 11, 146-193]
Ars legendi - Litterae, 1968, p. 72-73: Midas met de ezelsoren [Ovidius, Metamorphoses,
11, 146-149; 172-193]
Ars legendi - Peristylium A, 1992, p. 117-118: Midas krijgt ezelsoren [Ovidius,
Metamorphoses, 11, 172-193]
Aurora I, 1989, p. 154-156: De ezelsoren van koning Midas [naar Ovidius, Metamorphoses,
11, 153-193]
Roma I, 1954, p. 305: Desiderium stultum [Midas en het goud]
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 304-305: Bacchus vervult Midas' dwaze wens
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 231: Bacchus vervult Midas' dwaze wens
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 175: Stultum votum [Midas en het goud]
Drievuldigheidscollege 2, 1994, p. 10: <Midas als scheidsrechter tussen Pan en Apollo>
Claviculae 1, 1996, p. 59: Midas
Claviculae 1, 2000, p. 60: Midas
Accipe - Accipienda, 1964, p. 108: Quomodo Ceyx vita decesserit [naar Ovidius,
Metamorphoses, 11, 410-748]
Hortus Latinus 2, 1984, p. 174: Quomodo Ceyx vita decesserit [naar Ovidius,
Metamorphoses, 11, 410-748]
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 336-337: Quomodo Ceyx vita decesserit [naar
Ovidius, Metamorphoses, 11, 410-748]
Aurora I, 1989, p. 141-143: Verhaal van een schipbreuk [Ceyx van Trachis] [naar Ovidius,
Metamorphoses, 11, 474-581]
Aurora I, 1989, p. 153-154: Apotheose van Caesar [naar Ovidius, Metamorphoses, 15, 746850]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 197: Ovidius, Metamorphoses, Slotwoord [Ovidius,
Metamorphoses, 15, 871-879]
Studium novum IV, 1999, p. 88-89: Onsterfelijkheid [Ovidius, Metamorphoses, 15, 871879]
Phoenix 3, 1998, p. 46-50: Hero en Leander [naar Ovidius, Heroides en naar Mousaios]
Studium novum IV, 1999, p. 89: Rome, een pracht van een stad [Ovidius, Ars amatoria, 3,
113-128]
Studium novum IV, 1999, p. 89-90: Opschik en aantrekkelijkheid [Ovidius, De medicamine
faciei, 1, 1-22; 43-50]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 198-199: Het altaar van de vrede [Ovidius, Fasti]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 70: Klacht van de balling Ovidius [Ovidius, Epistulae ex
Ponto, 3, 7, 25-32]
LATIJNSE TEKSTEN
131
Schola Latina 3, 1968, p. 70: Klacht van de balling Ovidius [Ovidius, Epistulae ex
Ponto, 3, 7, 25-32]
Ascensus IVb, 2001, p. 159-256: Uittreksels uit Ovidius, Tristia en Epistulae ex Ponto
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 199-204: Het pijnlijke afscheid van Rome en de weg naar de
ballingschap [Ovidius, Tristia, 1, 3, 1-102]
Studium novum IV, 1999, p. 90-94: Afscheid van Rome [Ovidius, Tristia, 1, 3, 1-102]
Ars legendi - Litterae, 1968, p. 74: Als de Donau dichtvriest [Ovidius, Tristia, 3, 10, 52-78]
Velleius Paterculus (° ca. 20 v.C. - † na 30 n.C.)
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 93: Er is maar één Homerus! [Velleius Paterculus, 1, 5]
Schola Latina 3, 1968, p. 139: Er is maar één Homerus! [Velleius Paterculus, 1, 5]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 92: Een Beotiër [Velleius Paterculus, 1, 13]
Schola Latina 3, 1968, p. 117: Een Beotiër [Velleius Paterculus, 1, 13]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 75: De censoren tegen de overdreven weeldezucht van de
senatoren [Velleius Paterculus, 2, 10]
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 151-152: Velleius Paterculus, Historiae
Romanae, 2, 103
Het Nieuwe Testament (ca. 30-100 n.C.)
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 76: <Driekoningen> [naar het Evangelie van
Matthaeus, 2, 1-12]
Phoenix 3, 1998, p. 35-36: Het Onze Vader [naar het Evangelie van Matthaeus, 6, 5-15]
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 12: Pater noster [naar het Evangelie van Matthaeus, 6, 913]
Studium III, 1991, p. 58: Pater noster [naar het Evangelie van Matthaeus, 6, 9-13]
Claviculae 1, 1996, p. 187: Sic ora [Het Onze vader] [naar het Evangelie van Matthaeus, 6,
9-13]
Claviculae 1, 2000, p. 182: Sic ora [Het Onze vader] [naar het Evangelie van Matthaeus,
6, 9-13]
Claviculae 1, 1996, p. 173: Dicit Iesus [naar het Evangelie van Matthaeus, 10, 37-39; 16,
25; 13, 45-46; 19, 21]
Claviculae 1, 2000, p. 168: Dicit Iesus [naar het Evangelie van Matthaeus, 10, 37-39;
16, 25; 13, 45-46; 19, 21]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 24.26: De werklieden in de wijngaard [naar het Evangelie
van Matthaeus, 20, 1-16]
Phoenix 3, 1998, p. 23-25: De parabel van de talenten [naar het Evangelie van Matthaeus,
25, 14-30]
Claviculae 1, 1996, p. 180: Iesus apud Pilatum [naar het Evangelie van Matthaeus, 27, 2124]
Claviculae 1, 2000, p. 175: Iesus apud Pilatum [naar het Evangelie van Matthaeus, 27,
21-24]
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 74-75: In diebus illis... E sancto Jesu Christi evangelio
secundum Lucam (2, 1-20)
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 84: Uit het Evangelie van St.-Lucas [naar het evangelie van
Lucas, 6, 37]
LATIJNSE TEKSTEN
132
Schola Latina 1, 1966, p. 169: Uit het Evangelie van Sint-Lucas [naar het evangelie van
Lucas, 6, 37]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 15: De roeping van Johannes en Andrea [naar het Evangelie
van Ioannes, 1, 35-40]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 88-89: Caeci iuvenis aperiuntur oculi [naar het Evangelie van
Ioannes, 9, 1-38]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 106-107: Iesus Lazarum ad vitam revocat [naar het Evanglie
van Ioannes, 11, 1-54]
Valerius Maximus (31 n.C.)
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 18: Archytas en de nalatige rentmeester [Valerius Maximus,
Memorabilia, 4, 1]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 90: De vriendschap heeft niet alle rechten [Valerius Maximus,
Memorabilia, 6, 4]
Schola Latina 3, 1968, p. 114: De vriendschap heeft niet alle rechten [Valerius
Maximus, Memorabilia, 6, 4]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 93-94: Een sterk karakter [Valerius Maximus, Memorabilia,
6, 4]
Schola Latina 3, 1968, p. 139: Een sterk karakter [Valerius Maximus, Memorabilia, 6,
4]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 92: Een fier antwoord [Valerius Maximus, Memorabilia, 6, 4,
1]
Schola Latina 3, 1968, p. 139: Een fier antwoord [Valerius Maximus, Memorabilia, 6, 4,
1]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 93: Twee even grote kwalen [Valerius Maximus,
Memorabilia, 6, 4, 2]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 98: Zeldzaam voorbeeld van onbaatzuchtigheid [Valerius
Maximus, Memorabilia, 6, 5, 1]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 107: Variae historiae a Valerio Maximo narratae [Valerius
Maximus, Memorabilia, 7, 2; 7, 3; 8, 14]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 133-134: De waarde van een getuigenis op de pijnbank
afgelegd [Valerius Maximus, Memorabilia, 8, 4]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 90: Gorgias van Leontium, een gelukkige ouderling [Valerius
Maximus, Memorabilia, 8, 13]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 75: De waarde van tien sierboompjes [Valerius Maximus,
Memorabilia, 9, 1]
Schola Latina 2, 1966, p. 122: De waarde van tien sierboompjes [Valerius Maximus,
Memorabilia, 9, 1]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 15: Een voorzichtige raad en een vermetel antwoord [Valerius
Maximus, Memorabilia, 9, 3]
Schola Latina 3, 1968, p. 19: Een voorzichtige raad en een vermetel antwoord [Valerius
Maximus, Memorabilia, 9, 3]
Roma III, 1949, p. 103: Een vals wonder [Sertorius] [naar Valerius Maximus,
Memorabilia]
LATIJNSE TEKSTEN
133
Phaedrus (einde 1e eeuw v.C. - na 31 n.C.) en andere fabels
(in de nummering van Perry, 1965 [Loeb] en Nagelkerken, 1998)
Phaedrus, 1, Proloog
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 155: Prologus [Phaedrus, 1, Prologus]
Phaedrus, 1, 1. De wolf en het lam
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 92-93: Lupus et agnus [naar Phaedrus, 1, 1]
Schola Latina 2, 1966, p. 48: Lupus et agnus [naar Phaedrus, 1, 1]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 108: Lupus et agnus [Phaedrus, 1, 1]
Schola Latina 2, 1966, p. 210: Lupus et agnus [Phaedrus, 1, 1]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 155-156: Lupus et agnus [Phaedrus, 1, 1]
Didier - Latijn 5, 1963, p. 162-163: Lupus et agnus [Phaedrus, 1, 1]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 91-92: Lupus et agnus [Phaedrus, 1, 1]
Via nova II, 1964, p. 142: Lupus et agnus [Phaedrus, 1, 1]
Gymnasium 1, 1965, p. 213: De wolf en het lam [naar Phaedrus, 1, 1]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 126: Lupus et agnus [Phaedrus, 1, 1]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 67: De lupo et agno [naar Phaedrus, 1, 1]
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 46-47: Lupus et agnus [Phaedrus, 1, 1]
Ascensus 1, 1970, p. 134: Lupus et agnus [Phaedrus, 1, 1]
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 53: <Lupus et agnus> [Phaedrus, 1, 1 - in vertaling]
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 89: <Lupus et agnus> [Phaedrus, 1, 1 - in
vertaling]
Crustula, 1976, p. 97: <De wolf en het lam> [naar Phaedrus, 1, 1]
Crustula, 1983, p. 81: <De wolf en het lam> [naar Phaedrus, 1, 1]
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 17: Lupus et agnus [Phaedrus, 1, 1]
Studium novum III, 1998, p. 16: Lupus et agnus [naar Phaedrus, 1, 1]
Aurora I, 1989, p. 53-54: Wie is de schuldige? [De wolf en het lam] [naar Phaedrus, 1, 1]
Minerva I, 1992, p. 120-122 (XXI): <De wolf en het lam> [naar Phaedrus, 1, 1]
Lingua Latina 1, 1994, Exercitia 3, p. 11: Lupus et agnus [Phaedrus, 1, 1]
Phoenix 3, 1998, p. 140-141: Phaedrus, De wolf en het lam [Phaedrus, 1, 1]
Claviculae, 2, 2000, p. 148: Lupus et agnus [Phaedrus, 1, 1]
Phaedrus, 1, 2. De kikkers vragen om een koning
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 216-217:De ranis orantibus regem [Phaedrus, 1, 2]
Phaedrus, 1, 3. De arrogante kraai en de pauw
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 102: Phaedri fabula de corvo et pavonibus [naar
Phaedrus, 1, 3]
Phaedrus, 1, 4. De hond die met een bot overzwemt
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 108-109: Canis per fluvium carnem ferens [Phaedrus, 1, 4]
Schola Latina 2, 1966, p. 211-212: Canis per fluvium carnem ferens [Phaedrus, 1, 4]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 156: Canis per fluvium carnem ferens [Phaedrus, 1, 4]
Didier - Latijn 5, 1963, p. 97: Canis per fluvium carnem ferens [Phaedrus, 1, 4]
Via nova II, 1964, p. 140: Canis per fluvium carnem ferens [Phaedrus, 1, 4]
Gymnasium 1, 1965, p. 212: De hond en zijn spiegelbeeld [naar Phaedrus, 1, 4]
Ascensus 1, 1970, p. 49: Canis per fluvium carnem ferens [Phaedrus, 1, 4]
Crustula, 1976, p. 60: <De hond die met een bot overzwemt> [naar Phaedrus, 1, 4]
Crustula, 1983, p. 66: <De hond die met een bot overzwemt> [naar Phaedrus, 1, 4]
LATIJNSE TEKSTEN
134
Interludia, 1984, p. 61: Fabelanalyse. Een latere fabelversie van Romulus [cf. De hond die
met een bot overzwemt (Phaedrus, 1, 4)]
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 224: De hond en zijn spiegelbeeld [Phaedrus, 1, 4]
Lingua Latina 1, 1994, Exercitia 3, p. 63: Canis per fluvium carnem ferens [Phaedrus, 1, 4]
Phaedrus, 1, 5. De koe, de geit, het schaap en de leeuw
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 47: Leo et lupus et vulpes et canis [het leeuwendeel] [naar
Aisopos, 207 (ed. Chambry) (= Babrios, 67) en Phaedrus, 1, 5, maar met andere dieren]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 109: Vacca, capella, ovis et leo [Phaedrus, 1, 5]
Schola Latina 2, 1966, p. 211: Vacca, capella, ovis et leo [Phaedrus, 1, 5]
Didier - Latijn 6, 1961, p. 228: Vacca, capella, ovis et leo [naar Phaedrus, 1, 5]
Via nova II, 1964, p. 140: Vacca, capella, ovis et leo [Phaedrus, 1, 5]
Gymnasium 1, 1965, p. 212: Rechtvaardige verdeling [naar Phaedrus, 1, 5]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 130: Vacca, capella et ovis cum leone [Phaedrus, 1, 5]
Ascensus 1, 1970, p. 119: Vacca, capella, ovis et leo [Phaedrus, 1, 5]
Crustula, 1976, p. 67: <De koe, de geit, het schaap en de leeuw> [naar Phaedrus, 1, 5]
Crustula, 1983, p. 75: <De koe, de geit, het schaap en de leeuw> [naar Phaedrus, 1, 5]
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 69: Vacca, capella, ovis et leo [Phaedrus, 1, 5]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 153: <De koe, de geit, het schaap en de leeuw>
[Phaedrus, 1, 5]
Aurora I, 1989, p. 54: Een veelvraat [De koe, de geit, het schaap en de leeuw] [naar
Phaedrus, 1, 5]
Claviculae 3, 1995, Werkboek, p. 80: Een koe probeert een haas te vangen. <De koe, de
geit, het schaap en de leeuw> [naar Phaedrus, 1, 5]
Phaedrus, 1, 7. De vos tegen het tragediemasker
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 109: Vulpes ad personam tragicam [Phaedrus, 1, 7]
Schola Latina 2, 1966, p. 211: Vulpes ad personam tragicam [Phaedrus, 1, 7]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 285: Vulpes ad personam tragicam [Phaedrus, 1,
7]
Phaedrus, 1, 11. De leeuw gaat met de ezel op jacht
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 109-110: Asinus et leo venantes [Phaedrus, 1, 11]
Schola Latina 2, 1966, p. 211-212: Asinus et leo venantes [Phaedrus, 1, 11]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 156-158: Asinus et leo venantes [Phaedrus, 1, 11]
Crustula, 1976, p. 79-80: <De leeuw gaat met de ezel op jacht> [naar Phaedrus, 1, 11]
Crustula, 1983, p. 90: <De leeuw gaat met de ezel op jacht> [naar Phaedrus, 1, 11]
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 71: Asinus et leo venantes [Phaedrus, 1, 11]
Aurora I, 1989, p. 56-57: In de val [De ezel en de leeuw op jacht] [naar Phaedrus, 1, 11]
Phaedrus, 1, 12. Het hert bij de bron
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 14: De superbo cervo [naar Phaedrus, 1, 12]
Schola Latina 1, 1966, p. 22: De superbo cervo [naar Phaedrus, 1, 12]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 110: Cervus ad fontem [Phaedrus, 1, 12]
Schola Latina 2, 1966, p. 212: Cervus ad fontem [Phaedrus, 1, 12]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 158-159: Cervus ad fontem [Phaedrus, 1, 12]
Roma I, 1954, p. 307: Vulpes et corvus [naar Phaedrus, 1, 13]
Gymnasium 1, 1965, p. 193: Cervus ad fontum [naar Phaedrus, 1, 12]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 131: Cervus in aqua se mirans [Phaedrus, 1, 12]
Augurium, 1983, p. 74: <Het hert bij de bron> [naar Phaedrus, 1, 12]
LATIJNSE TEKSTEN
135
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 173: Cervus in aqua se mirans [Phaedrus, 1, 12]
Aurora I, 1989, p. 57: IJdelheid gestraft [Het hert bij de bron] [naar Phaedrus, 1, 12]
Minerva I, 1992, p. 124-126 (XXII): <Het hert bij de bron> [naar Phaedrus, 1, 12]
Phaedrus, 1, 13. De vos en de raaf
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 111: Vulpes et corvus [Phaedrus, 1, 13]
Schola Latina 2, 1966, p. 213: Vulpes et corvus [Phaedrus, 1, 13]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 159-160: Vulpes et corvus [Phaedrus, 1, 13]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 284: Vulpes et corvus [Phaedrus, 1, 13]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 39: Vulpes et corvus [naar Phaedrus, 1, 13]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 70: Vulpes et corvus [naar Phaedrus, 1, 13]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 70: Vulpes et corvus [naar Phaedrus, 1, 13]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 128: Corvus et vulpes [Phaedrus, 1, 13]
Ascensus 1, 1970, p. 85: Vulpes et corvus [Phaedrus, 1, 13]
Crustula, 1976, p. 46-47: <De vos en de raaf> [naar Phaedrus, 1, 13]
Crustula, 1983, p. 47: <De vos en de raaf> [naar Phaedrus, 1, 13]
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 72: Vulpes et corvus [Phaedrus, 1, 13]
Aurora I, 1989, p. 55-56: De dief bedrogen [De vos en de raaf] [naar Phaedrus, 1, 13]
Lingua Latina 1, 1994, Exercitia 3, p. 125-126: Vulpes et corvus [Phaedrus, 1, 13]
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 96-97: Vulpes et corvus [Phaedrus, 1, 13]
Phaedrus, 1, 15. De ezel en de grijsaard
Ars legendi - Peristylium A, 1992, p. 119: De ezel en de naderende vijand [Phaedrus, 1, 15]
Minerva I, 1992, p. 152-154 (XXVIII): <De ezel en de grijsaard> [naar Phaedrus, 1, 15]
Phaedrus, 1, 21. De oude leeuw, de ever, de stier en de ezel
Didier - Latijn 5, 1963, p. 177: Leo senex [Phaedrus, 1, 21]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 130: Leo senex [Phaedrus, 1, 21]
Lingua Latina 1, 1994, Exercitia 3, p. 108-109: Leo senex, aper, taurus asinusque
[Phaedrus, 1, 21]
Phaedrus, 1, 23. De trouwe hond
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 203-204: Canis fidelis [Phaedrus, 1, 23]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 110: Canis fidelis [Phaedrus, 1, 23]
Phaedrus, 1, 24. De opgeblazen kikker en de koe
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 111: Rana rupta et bos [Phaedrus, 1, 24]
Schola Latina 2, 1966, p. 213: Rana rupta et bos [Phaedrus, 1, 24]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 162: Rana et bos [Phaedrus, 1, 24]
Didier - Latijn 5, 1963, p. 182-183: Rana et bos [Phaedrus, 1, 24]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 203: Rana et bos [Phaedrus, 1, 24]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 109: Rana et bos [Phaedrus, 1, 24]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 54: Inops potentem dum vult imitari, perit [sc. De
opgeblazen kikker en de koe (Phaedrus, 1, 24)]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 79: Inops potentem dum vult imitari, perit [sc. De
opgeblazen kikker en de koe (Phaedrus, 1, 24)]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 84: Inops potentem dum vult imitari, perit [sc. De
opgeblazen kikker en de koe (Phaedrus, 1, 24)]
Via nova II, 1964, p. 139: Rana rupta et bos [Phaedrus, 1, 24]
Gymnasium 1, 1965, p. 214: De kikvors en de os [naar Phaedrus, 1, 24]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 128: Rana et bos [Phaedrus, 1, 24]
LATIJNSE TEKSTEN
136
Ascensus 1, 1970, p. 33: Rana rupta et bos [Phaedrus, 1, 24]
Crustula, 1976, p. 51: <De opgeblazen kikker en de koe> [naar Phaedrus, 1, 24]
Crustula, 1983, p. 56: <De opgeblazen kikker en de koe> [naar Phaedrus, 1, 24]
Interludia, 1984, p. 51-54: Een fabeloverlevering. <De opblazende kikker> [Aisopos (in
vertaling) - commentaar bij Phaedrus, 1, 24 - de Latijnse proza-versie van dezelfde fabel
van Romulus]
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 70: Rana et bos [Phaedrus, 1, 24]
Minerva I, 1992, p. 128-129 (XXIII): <De opgeblazen kikker en de koe> [naar Phaedrus, 1,
24]
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 45: Rana et bos [Phaedrus, 1, 24]
Phaedrus, 1, 26. De vos en de ooievaar
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 162-163: Vulpes et ciconia [Phaedrus, 1, 26]
Didier - Latijn 5, 1963, p. 182-183: Vulpes et ciconia [Phaedrus, 1, 26]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 127: Vulpes et ciconia [Phaedrus, 1, 26]
Phaedrus, 1, 27. De hond, de schat en de gier
Lingua Latina 1, 1994, Exercitia 3, p. 49: Canis et thesaurus et vulturius [Phaedrus, 1, 27]
Phaedrus, 1, 30. De kikkers zijn bang van de strijd tussen de stieren
Aurora I, 1989, p. 55: Paniek in de kikkerpoel [De kikkers en de vechtende stieren] [naar
Phaedrus, 1, 30]
Phaedrus, 2, 1. Het stiertje, de leeuw en de rover
Minerva I, 1992, p. 132-133 (XXIV): <Het stiertje, de leeuw en de rover> [naar Phaedrus,
2, 1]
Phaedrus, 2, 3. Aisopos over het succes van schurken
Gymnasium 1, 1965, p. 215: Wijze raad [naar Phaedrus, 2, 3]
Phaedrus, 2, 6. De arend en de kraai
Minerva I, 1992, p. 156-158 (XXIX): <De arend en de kraai> [naar Phaedrus, 2, 6]
Phaedrus, 2, 7. De twee muilezels en de rovers
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 160: Muli et latrones [Phaedrus, 2, 7]
Roma I, 1954, p. 306: De duobus mulis [naar Phaedrus, 2, 7]
Gymnasium 1, 1965, p. 194: Asini et praedones [naar Phaedrus, 2, 7]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 102.104: De duobus asinis [naar Phaedrus, 2, 7]
Crustula, 1980, Werkboek, p. 120: <De twee muilezels en de rovers> [Phaedrus, 2, 7]
Crustula, 1983, p. 98: <De twee muilezels en de rovers> [Phaedrus, 2, 7]
Lingua Latina 1, 1994, Exercitia 3, p. 79-80: Muli duo [Phaedrus, 2, 7]
Claviculae 1, 1996, p. 149: Over ezels gesproken <De muilezels en de rovers> [naar
Phaedrus, 2, 7]
Claviculae 1, 2000, p. 146: Over ezels gesproken <De muilezels en de rovers> [naar
Phaedrus, 2, 7]
Phaedrus, 2, 8. Het hert en de koeien
Gymnasium 1, 1965, p. 179: Cervus et vaccae [naar Phaedrus, 2, 8]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 112: De cervo et vaccis [naar Phaedrus, 2, 8]
Phaedrus, 3, 5. Aisopos en de vlegel
Crustula, 1976, p. 111: <Aisopos en de vlegel> [naar Phaedrus, 3, 5]
Phaedrus, 3, 6. Het muildier en de vlieg
Lingua Latina 1, 1994, Exercitia 3, p. 93-94: Musca et mula [Phaedrus, 3, 6]
Phaedrus, 3, 7. De wolf en de hond
LATIJNSE TEKSTEN
137
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 163-164: Lupus et canis [Phaedrus, 3, 7]
Via nova II, 1964, p. 142-143: Canis et lupus [Phaedrus, 3, 7]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 129: Lupus et canis [Phaedrus, 3, 7]
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 96: <De wolf en de hond> [naar Phaedrus, 3, 7]
Phoenix 3, 1998, p. 142-143: Phaedrus, De wolf en de hond [Phaedrus, 3, 7]
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 95: Lupus ad canem [Phaedrus, 3, 7]
Phaedrus, 3, 9. Socrates tegen vrienden
Minerva I, 1992, p. 150-151 (XXVII): <Socrates tegen vrienden> [naar Phaedrus, 3, 9]
Phaedrus, 3, 12. Het kuiken en de parel
Lingua Latina 1, 1994, Exercitia 3, p. 140: Pullus ad margaritam [Phaedrus, 3, 12]
Phaedrus, 3, 16: De cicade en de uil
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 112: Phaedri fabula de noctua et cicada
[Phaedrus, 3, 16]
Phaedrus, 3, 18: De pauw klaagt bij Iuno over zijn stem
Augurium, 1983, p. 64: <De pauw klaagt bij Iuno over zijn stem> [naar Phaedrus, 3, 18]
Phaedrus, 4, 1. De ezel en de Cybelepriesters
Minerva I, 1992, p. 146-147 (XXVI): <De ezel en de Cybelepriesters> [naar Phaedrus, 4, 1]
Phaedrus, 4, 3. De vos en de druiven
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 112: Vulpes et uva [Phaedrus, 4, 3]
Schola Latina 2, 1966, p. 214: Vulpes et uva [Phaedrus, 4, 3]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 164-165: Vulpes et uva [Phaedrus, 4, 3]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 285: Vulpes et uva [Phaedrus, 4, 3]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 45-46: In ludo litterario [leerling Titus en de magister over
de fabel Vulpes et uva (Phaedrus, 4, 3)]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 72-73: In ludo litterario [leerling Titus en de
magister over de fabel Vulpes et uva (Phaedrus, 4, 3)]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 72-73: In ludo litterario [leerling Titus en de
magister over de fabel Vulpes et uva (Phaedrus, 4, 3)]
Via nova II, 1964, p. 139: Vulpes et uva [Phaedrus, 4, 3]
Accipe - Textus, 1965, p. 26: De duabus Phaedri fabulis [over Phaedrus, 4, 3 en 4, 10]
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 94: De Phaedri fabulis [over Phaedrus, 4, 3 en
4, 10]
Gymnasium 1, 1965, p. 212: De vos en de druiven [naar Phaedrus, 4, 3]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 126: Vulpes et uvae [Phaedrus, 4, 3]
Crustula, 1976, p. 67: <De vos en de druiven> [naar Phaedrus, 4, 3]
Crustula, 1983, p. 75: <De vos en de druiven> [naar Phaedrus, 4, 3]
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 14-15: De vulpe et uva [Phaedrus, 4, 3]
Studium novum III, 1998, p. 15: De vulpe et uva [naar Phaedrus, 4, 3]
Lingua Latina 1, 1994, Exercitia 3, p. 38: De vulpe et uva [Phaedrus, 4, 3]
Claviculae, 2, 2000, p. 119: 3 x Phaedrus. De vulpe et uva [Phaedrus, 4, 3]
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 45: Vulpes et uva [Phaedrus, 4, 3]
Phaedrus, 4, 4. Het paard en de ever
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 202: Equus et aper [Phaedrus, 4, 4]
Phaedrus, 4, 9. De vos en de bok
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 165: Vulpes et caper [Phaedrus, 4, 9]
Phaedrus, 4, 10. De fouten van de mensen
LATIJNSE TEKSTEN
138
Didier - Latijn 5, 1963, p. 162-163: De vitiis hominum [Phaedrus, 4, 10]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 285: De vitiis hominum [Phaedrus, 4, 10]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 46-48: Magister alteram fabulam Phaedri explicat [sc. De
vitiis hominum (Phaedrus, 4, 10)]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 74-75: Magister alteram fabulam explicat [sc. De
vitiis hominum (Phaedrus, 4, 10)]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 74-75: Magister alteram fabulam explicat [sc. De
vitiis hominum (Phaedrus, 4, 10)]
Ascensus 1, 1970, p. 33: <De vitiis hominum> [Phaedrus, 4, 10]
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 16: De vitiis hominum [Phaedrus, 4, 10]
Studium novum III, 1998, p. 16: De vitiis hominum [naar Phaedrus, 4, 10]
Claviculae, 2, 2000, p. 119: 3 x Phaedrus. De vitiis hominum [Phaedrus, 4, 10]
Phaedrus, 4, 13. Keizer aap
Minerva I, 1992, p. 160-162 (XXVI): <Keizer aap> [een latere proza-bewerking naar
Phaedrus, 4, 13]
Phaedrus, 4, 17. De geiten krijgen een sik
Via nova II, 1964, p. 140-141: Capellae et hirci [Phaedrus, 4, 17]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 127: De capellarum barba [Phaedrus, 4, 17]
Crustula, 1976, p. 90: <De geiten krijgen een sik> [naar Phaedrus, 4, 17]
Crustula, 1983, p. 105: <De geiten krijgen een sik> [naar Phaedrus, 4, 17]
Phaedrus, 4, 23. Simonides
Roma I, 1954, p. 153-154: Ars divitiis est maior [Simonides] [naar Phaedrus, 4, 23]
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 300: De ware rijkdom [Simonides, ca. 500 v.C.]
[Phaedrus, 4, 23]
Claviculae, 2, 2000, p. 140: De Simonide [Phaedrus, 4, 23]
Phaedrus, 4, 24. De barende berg
Claviculae, 2, 2000, p. 119: 3 x Phaedrus. Mons parturiens [Phaedrus, 4, 24]
Phaedrus, 4, 25: De mier en de vlieg
Via nova II, 1964, p. 141-142: Formica et musca [Phaedrus, 4, 25]
Phaedrus, 5, 2. De twee soldaten en de rover
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 112: Duo milites et latro [Phaedrus, 5, 2]
Schola Latina 2, 1966, p. 214: Duo milites et latro [Phaedrus, 5, 2]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 165-166: Viatores et latro [Phaedrus, 5, 2]
Gymnasium 1, 1965, p. 216: De soldaten en de rover [naar Phaedrus, 5, 2]
Phaedrus, 5, 3. De kale man en de vlieg
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 69: Calvus et musca [Phaedrus, 5, 3]
Phaedrus, 5, 6. Twee kalen
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 18: Calvus et quidam pilis defectus [Phaedrus, 5, 6]
Phaedrus, Appendix Perottina, 13. Aisopos en de zegevierende atleet
Claviculae 3, 1995, p. 186: Aesopus en de atleet [Phaedrus, Appendix Perottina, 13]
Phaedrus, Appendix Perottina, 14. De ezel en de lier
Claviculae 3, 1995, Werkboek, p. 10: Een fabel. <De ezel en de lier> [Phaedrus, Appendix
Perottina, 14]
Phaedrus, Appendix Perottina, 20. Aisopos en de weggelopen slaaf
Minerva I, 1992, p. 136-138 (XXV): <Aisopos en de weggelopen slaaf> [naar Phaedrus,
Appendix Perottina, 20]
LATIJNSE TEKSTEN
139
Phaedrus, Appendix Perottina, 22. De hongerige beer
Lingua Latina 1, 1994, Exercitia 3, p. 21: Ursus et cammari [Phaedrus, Appendix Perottina,
22]
Phoenix 1, 1996, p. 174-175: Uter fortior est: sol an ventus? [naar Aisopos, 73 (ed.
Chambry)]
Roma I, 1954, p. 307: Senex et mors [naar Aisopos, 78 (ed. Chambry)]
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 299: De oude man en de dood [naar Aisopos, 78
(ed. Chambry)]
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 130: De oude man en de dood [naar Aisopos, 78
(ed. Chambry)]
Didier - Latijn 5, 1963, p. 13: De sene et morte [naar Aisopos, 78 (ed. Chambry)]
Gymnasium 1, 1965, p. 122: De sene et morte [naar Aisopos, 78 (ed. Chambry)]
Phoenix 1, 1996, p. 115: De aquila et messore [een gelijkaardig verhaal bij Aisopos, 79 (ed.
Chambry)]
Roma I, 1954, p. 307: De agricola eiusque filiis [naar Aisopos, 83 (ed. Chambry)]
Phoenix 3, 1998, p. 18-20: De boer en zijn zonen [de vermeende schat van de boer, zodat
zijn zonen het land omspitten] [naar Aisopos, 83 (ed. Chambry)]
Gymnasium 1, 1965, p. 217: Eendracht is macht [een bundel breekt moeilijker dan één tak]
[naar Aisopos, 86 (ed. Chambry)]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 88: Breves historiae [de wolf en het bokje] [naar Aisopos, 106
(ed. Chambry)]
Gymnasium 1, 1965, p. 145: Duo canes [die een rivier proberen leeg te drinken] [naar
Aisopos, 176 (ed. Chambry)]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 156.158: De duorum canum stultitia [naar Aisopos, 176 (ed.
Chambry)]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 13: Breves historiae [de stier en de vlieg] [naar Aisopos, 189
(ed. Chambry)]
Schola Latina 2, 1966, p. 20: Breves historiae [de stier en de vlieg] [naar Aisopos, 189
(ed. Chambry)]
Gymnasium 1, 1965, p. 212: De vos en de leeuw [naar Aisopos, 196 (ed. Chambry)]
Gymnasium 1, 1965, p. 214: De leeuw en de muis [naar Aisopos, 206 (ed. Chambry)]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 114: De leone et mure [naar Aisopos, 206 (ed. Chambry)]
Didier - Latijn 5, 1963, p. 25: De Mercurio et fabro [naar Aisopos, 253 (ed. Chambry)]
Fabulae, s.d., p. 34: Duo amici [de ene vriend laat de andere in de steek wanneer er een
beer aankomt] [naar Aisopos, 254 (ed. Chambry)]
Gymnasium 1, 1965, p. 217: Het oordeel van de beer [een laffe vriend] [naar Aisopos, 254
(ed. Chambry)]
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 299: Een noodlottige dwaasheid [een jongen
waarschuwt voor de grap dat hij een wolf gezien heeft] [naar Aisopos, 318 (ed.
Chambry)]
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 30: Een noodlottige dwaasheid [een jongen
waarschuwt voor de grap dat hij een wolf gezien heeft] [naar Aisopos, 318 (ed.
Chambry)]
Gymnasium 1, 1965, p. 215: De dwaze herdersjongen [een valse waarschuwing over een
wolf] [naar Aisopos, 318 (ed. Chambry)]
LATIJNSE TEKSTEN
140
Accipe - Accipienda, 1964, p. 75: In fine ludi [over de fabel van de ganzen en de
kraanvogels (fabula de anseribus et gruibus)] [naar Aisopos, 353 (ed. Chambry)]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 76: In fine ludi [over de fabel van de ganzen en de
kraanvogels (fabula de anseribus et gruibus)] [naar Aisopos, 353 (ed. Chambry)]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 76: In fine ludi [over de fabel van de ganzen en de
kraanvogels (fabula de anseribus et gruibus)] [naar Aisopos, 353 (ed. Chambry)]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 96.98.100: De equo et cervo - Iterum de equo et cervo [naar
Aristoteles, Rhetorica, 2, 20; cf. Aisopos, 269a (ed. Perry)]
Ars legendi - Schola, 1984, p. 17-19: De equo et cervo [naar Aristoteles, Rhetorica, 2,
20; cf. Aisopos, 269a (ed. Perry)]
Gymnasium 1, 1965, p. 213: De vos en het hert [cf. Aisopos, 593 (ed. Perry) [en
LaFontaine, 11, 6], maar met een wolf in plaats van een hert]
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 68: Pax perpetua [de vos en de haan - proza] [cf.
Aisopos, 671 (ed. Perry), maar met een duif in plaats van een haan]
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 298: De stadsmuis en de veldmuis [naar Babrios,
108]
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 72: De stadsmuis en de veldmuis [naar Babrios,
108]
Gymnasium 1, 1965, p. 214: De twee muizen [de stadsmuis en de veldmuis] [naar Babrios,
108]
Gymnasium 1, 1965, p. 81: Asinus pelle leonis indutus [naar Babrios, 139]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 70-73.75-76.78: De asino pelle leonis indutus [naar Babrios,
139] - Asinus coram iudice accusatur - Et si accusantur duo asini? - Asinus a iudice
condemnatur - Asini historia narratur telespectatoribus - Bibulus Appium interrogat Verhaal en beschrijving
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 102: De ezel in een leeuwevacht [naar Babrios, 139]
Claviculae 1, 1996, p. 149: Over ezels gesproken. <De ezel met de huid van de leeuw>
[naar Babrios, 139]
Claviculae 1, 2000, p. 146: Over ezels gesproken. <De ezel met de huid van de leeuw>
[naar Babrios, 139]
Didier - Latijn 6, 1961, p. 231: Formica et cicada. De krekel en de mier [naar Babrios, 140]
Claviculae 3, 1995, p. 143: Een fabel over een jaloers mens en een hebzuchtige [Avianus,
Fabulae, 22]
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 9-10: Ranae reginam flagitant [de kikkers en de ooievaar]
Schola Latina 1, 1966, p. 14: Ranae reginam flagitant [de kikkers en de ooievaar]
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 51: De kikkers vragen een eigen koningin
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 19-20: De invido corvo [de raaf en de kippen]
Schola Latina 1, 1966, p. 29-30: De invido corvo [de raaf en de kippen]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 93: Breves historiae [een uitspraak van Aisopos]
Schola Latina 2, 1966, p. 50: Breves historiae [een uitspraak van Aisopos]
Roma I, 1954, p. 166-167: De koning, de hond en de kinderen
Roma I, 1954, p. 308: Lupus pollicetur [een wolf belooft zijn leven te beteren]
LATIJNSE TEKSTEN
141
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 298: De belofte van de wolf [een wolf belooft zijn
leven te beteren]
Schola Latina 1, 1966, p. 157: Lupus aliquid pollicitus est [een wolf belooft zijn leven te
beteren]
Didier - Latijn 5, 1963, p. 59: De asino sapientissimo [een diefstal bij de koning van
Egypte]
Gymnasium 1, 1965, p. 213: De beer en de bijen
Schola Latina 2, 1966, p. 22-23: Canis equo de asino narrat
Schola Latina 2, 1966, p. 59: Canis et lupus [weggevluchte hond zoekt bondgenootschap
met wolf - geen banden met Phaedrus, 3, 7]
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 68: Pax perpetua [de vos en de haan - proza] [cf.
Aisopos, 671 (ed. Perry), maar met een duif in plaats van een haan]
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 42: Macht en bekoorlijkheid [de nachtegaal, de
merel en de arend]
Claviculae 1, 1996, Werkboek, p. 19: De muis en het rund. Parvi magnos laedere non
possunt [de omgekeerde moraal van Babrios, 112]
Claviculae 1, 2000, Werkboek, p. 21: De muis en het rund. Parvi magnos laedere non
possunt [de omgekeerde moraal van Babrios, 112]
Seneca Maior (ca. 55 v.C. - 37-41 n.C.)
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 24-28: Uittreksels uit Seneca, Controversiae
et suasoriae
Pomponius Mela (ca. 43-44 n.C.)
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 147-148: Pomponius Mela, De chorographia,
1, 1
Studium novum IV, 1999, p. 203-204: Pomponius Mela over mirabilia [Pomponius Mela,
De chorographia, 3, 83-84; 2, 18-21; 3, 48]
Seneca Minor (ca. 4 v.C. - 65 n.C.)
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 93-111: Uittreksels uit Seneca Minor
Palatinus (6) - Woord en gedachte, 1976, p. 154-191: Uittreksels uit de filosofische
geschriften van Seneca Minor
Ector, 1989, p. 35-55: Uittreksels uit Seneca Minor
Roma III, 1949, p. 102: Een Sybariet [naar Seneca]
Via nova III, 1958, p. 83: De wijsgeer Seneca over lichaamskultuur
Via nova IV, 1962, p. 18: Een klacht van Seneca over de weelde
Accipe - Textus, 1965, p. 45: Seneca docet quid sit verum philosophi officium
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 36-38: Servis imperare moderate laus est [Seneca,
over Vedius Pollio]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 38-39: Irascentem varie aggredieris blandeque...
[Seneca, over Vedius Pollio]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 40: Pro domino mori velle! [Seneca]
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 54-59: Uittreksels uit de tragedies van Seneca
LATIJNSE TEKSTEN
142
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 34: Niets menselijks is onsterfelijk [Seneca, Ad Polybium de
consolatione]
Schola Latina 2, 1966, p. 79: Niets menselijks is onsterfelijk [Seneca, Ad Polybium de
consolatione]
Ascensus 1, 1970, p. 131: Een staaltje van toewijding bij slaven [twee slaven redden hun
meesteres] [Seneca, De beneficiis, 3, 23]
Aurora I, 1989, p. 67-68: Een voorbeeld van trouw [twee slaven redden hun meesteres]
[naar Seneca, De beneficiis, 3, 23]
Ascensus 1, 1970, p. 143: <Quid dulcius quam habere amicum> [Seneca, De moribus, 20]
Studium VI, 1993, p. 156: Seneca, De providentia, 5, 7-8
Aurora I, 1989, p. 94: De aarde beeft rond Napels [naar Seneca, Naturales questiones, 6, 1]
Claviculae 3, 1995, p. 86: <De vorm van de aarde> [Seneca, Naturales quaestiones, 6, 6, 3]
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 122-125: Uittreksels uit Seneca, Naturales
quaestiones
Schola Latina 3, 1968, p. 90: Imperare sibi maximum imperium est [Seneca, De ira, 1, 7, 8]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 105: 'Oderint, dum metuant' is een uitlating van kleinzielige
woede [Seneca, De ira, 1, 16]
Schola Latina 3, 1968, p. 132-133: 'Oderint, dum metuant' is een uitlating van
kleinzielige woede [Seneca, De ira, 1, 16]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 87: Vergevingsgezindheid van M. Cato [Seneca, De ira, 2,
32]
Schola Latina 3, 1968, p. 87: Vergevingsgezindheid van M. Cato [Seneca, De ira, 2, 32]
Claviculae 3, 1995, Werkboek, p. 58: Tijd voor een Perzisch receptje [Harpagus krijgt zijn
eigen kinderen voorgeschoteld] [Seneca, De ira, 3, 15, 1]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 88: Houding van de wijze tegenover een belediging [Seneca,
De ira, 3, 24]
Schola Latina 3, 1968, p. 88: Houding van de wijze tegenover een belediging [Seneca,
De ira, 3, 24]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 134: Augustus belet een wreedheid op een slaaf [Seneca, De
ira, 3, 40]
Claviculae 3, 1995, Werkboek, p. 71: Wat levenswijsheid [Seneca, De vita beata, 17, 3]
Schola Latina 3, 1968, p. 54: Augustus krijgt de raad van Livia [naar Seneca, De clementia,
1, 9]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 39: Wat is wijsbegeerte? [Lactantius, Fragmenten van
Seneca]
Schola Latina 3, 1968, p. 39: Wat is wijsbegeerte? [Lactantius, Fragmenten van Seneca]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 52: God is goedheid [Lactantius, Fragmenten van Seneca]
Schola Latina 3, 1968, p. 49: God is goedheid [Lactantius, Fragmenten van Seneca]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 53: Wie mag men een vriend noemen? [Seneca, Epistulae ad
Lucilium, 3]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 9: De invloed van slechte voorbeelden [Seneca, Epistulae ad
Lucilium, 6]
Schola Latina 3, 1968, p. 15: De invloed van slechte voorbeelden [Seneca, Epistulae ad
Lucilium, 6]
LATIJNSE TEKSTEN
143
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 70: Wat heeft de wijze nodig? [Seneca, Epistulae ad
Lucilium, 9, 14]
Schola Latina 3, 1968, p. 70: Wat heeft de wijze nodig? [Seneca, Epistulae ad Lucilium,
9, 14]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 96: Ook een gevaar... [Seneca, Epistulae ad Lucilium, 10]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 136-137: Slaven moeten goed behandeld worden [Seneca,
Epistulae ad Lucilium, 47]
Schola Latina 2, 1966, p. 101: De apum rege [Seneca, Epistulae ad Lucilium, 48, 2]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 14: Seneca wil sterven zonder spijt [Seneca, Epistulae ad
Lucilium, 61]
Schola Latina 3, 1968, p. 145: Seneca wil sterven zonder spijt [Seneca, Epistulae ad
Lucilium, 61]
Claviculae 3, 1995, Werkboek, p. 71: Nog wat levenswijsheid [Seneca, Epistulae ad
Lucilium, 61]
Studium VI, 1993, p. 156: Seneca, Epistulae ad Lucilium, 66, 31-32a
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 62-63: Beschouwingen over de ziekte [Seneca, Epistulae ad
Lucilium, 78]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 85: Wat de wiskunde niet kan berekenen [Seneca, Epistulae
ad Lucilium, 87]
Schola Latina 3, 1968, p. 84: Wat de wiskunde niet kan berekenen [Seneca, Epistulae ad
Lucilium, 87]
Claviculae, 2, 2000, p. 43: Seneca omtrent medicijnen en (vr)eetgewoonten [naar Seneca,
Epistulae ad Lucilium, 95, 15-22]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 98: Horatius Cocles [Seneca, Epistulae ad Lucilium, 120]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 6-7: Servi sunt. Immo Homines [Seneca, Epistulae ad
Lucilium]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 111-112: Ecce undique me varius clamor
circumsonat [Seneca, Epistulae ad Lucilium]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 112-114: Mera homicidia sunt [Seneca, Epistulae ad
Lucilium]
Petronius († ca. 66 n.C.)
Ascensus 1, 1970, p. 94: <Quisquis servus> [Petronius, Satyricon, 28]
Studium novum IV, 2001, Handleiding, p. 208-220: De weduwe van Ephese [Petronius,
Satyricon, 111-112]
Studium novum IV, 2001, Handleiding, p. 202-208: Weerwolven en vampiers [Petronius,
Satyricon]
Augurium, 1983, p. 43: <Trimalchio> [naar Petronius, Satyricon]
Phoenix 3, 1998, p. 127-130: De weduwe van Ephese [naar Petronius, Satyricon, 111-112]
Plinius Maior (ca. 23 - 79 n.C.)
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 125-129: Uittreksels uit Plinius de Oude,
Naturalis historia
Claviculae 3, 1995, p. 56: Plinius Maior, Naturalis historia, 7, 1, 11-12; 21-23
Studium novum IV, 1999, p. 200-203: Plinius de Oudere over bijzondere dieren [Plinius,
Naturalis historia, 8, 75-84; 8, 40; 8, 126-128; 8, 130-131]
LATIJNSE TEKSTEN
144
Quintilianus (ca. 35-100 n.C.)
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 133: De tormentis [Quintilianus, Institutio oratoria, 5, 4]
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 28-33: Uittreksels uit Quintilianus, Institutio
oratoria
Claviculae 3, 1995, p. 55: Quintilianus, Institutio oratoria, 1, 2, 21-25
Claviculae 3, 1995, Werkboek, p. 53: Quintilianus' recept voor de ideale leraar
[Quintilianus, Institutio oratoria, 2, 2, 5-6]
Claviculae 3, 1995, Werkboek, p. 110: <De ideale leraar> [Quintilianus, Institutio oratoria,
2, 2, 6-7]
Claviculae, 2, 2000, p. 50: Quintilianus omtrent voorbeeldige leerlingen [naar Quintilianus,
Institutio oratoria, 2, 9, 1-3]
Frontinus (ca. 70-100 n.C.)
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 143-145: Uittreksels uit Frontinus, De aquis
Studium III, 1991, p. 130-131: Frontinus, Strategemata, De occultandis consiliis
[Tarquinius Superbus en Gabii]
Studium III, 1991, p. 130-131: Frontinus, Strategemata, De explorandis consiliis hostium
[Scipio Africanus]
Studium III, 1991, p. 131: Frontinus, Strategemata, De insidiis [Maharbal van Carthago]
Studium III, 1991, p. 132-133: Frontinus, Strategemata, De dubiorum animis in fide
retinendis [Alexander de Grote]
Studium III, 1991, p. 132-133: Frontinus, Strategemata, De restituenda per constantiam
acie [Servius Tullius - Furius Agrippa (446 v.C.)]
Studium III, 1991, p. 132-133: Frontinus, Strategemata, De iustitia [Camillus, ca. 390 v.C.]
Studium III, 1991, p. 132-133: Frontinus, Strategemata, De restituenda per constantiam
acie [Sulla]
Studium III, 1991, p. 132-135: Frontinus, Strategemata, De loco ad pugnam eligendo
[Xerxes]
Studium III, 1991, p. 134-135: Frontinus, Strategemata, De insidiis [Arabes]
Studium III, 1991, p. 134-135: Frontinus, Strategemata, De effugiendo [Commius en de
Atrebates - 52 v.C.]
Studium III, 1991, p. 134-135: Frontinus, Strategemata, De eruptionibus [Iulius Caesar en
Ambiorix]
Studium III, 1991, p. 136: Frontinus, Strategemata, De dissimulandis adversis [Lucullus Marcus Porcius Cato Maior]
Studium III, 1991, p. 206-207: Frontinus, Strategemata, De explorandis consiliis hostium
[Marcus Porcius Cato Maior]
Studium III, 1991, p. 206-207: Frontinus, Strategemata, De explorandis consiliis hostium
[Quintus Aemilius Papus (282 v.C.)]
Studium III, 1991, p. 206-207: Frontinus, Strategemata, De evadendo ex locis difficillimis
[Duellius (260 v.C.)]
Studium III, 1991, p. 206-207: Frontinus, Strategemata, De evadendo ex locis difficillimis
[Spartacus (73-71 v.C.)]
LATIJNSE TEKSTEN
145
Studium III, 1991, p. 208-209: Frontinus, Strategemata, De dubiorum animis in fide
retinendis [Scipio Africanus (209 v.C.)]
Studium III, 1991, p. 208-209: Frontinus, Strategemata, De insidiis [Memnon van Rhodos
(4e eeuw v.C.)]
Studium III, 1991, p. 208-209: Frontinus, Strategemata, De insidiis [Melanthos van Athene
(ca. 1200 v.C.)]
Studium III, 1991, p. 208-209: Frontinus, Strategemata, De solvendo metu, qume milites
ex adversiis ominibus conceperunt [Scipio Africanus]
Studium III, 1991, p. 208-209: Frontinus, Strategemata, De solvendo metu, qume milites
ex adversiis ominibus conceperunt [Perikles]
Studium III, 1991, p. 208-209: Frontinus, Strategemata, De solvendo metu, qume milites
ex adversiis ominibus conceperunt [Chabrias van Athene (4e eeuw v.C.)]
Studium III, 1991, p. 210-211: Frontinus, Strategemata, De acie hostium turbanda [Marius]
Studium III, 1991, p. 210-211: Frontinus, Strategemata, De acie hostium turbanda
[Iugurtha]
Studium III, 1991, p. 210-211: Frontinus, Strategemata, Per quae hostes ad inopiam
redigantur [Fabius Maximus (ca. 217 v.C.)]
Studium III, 1991, p. 210-211: Frontinus, Strategemata, Per quae hostes ad inopiam
redigantur [Dionysios I van Syrakousai]
Studium III, 1991, p. 210-211: Frontinus, Strategemata, De constantia obsessorum
[Hannibal]
Studium III, 1991, p. 212-213: Frontinus, Strategemata, De variis consiliis [Scipio
Africanus (190 v.C.)]
Studium III, 1991, p. 212-213: Frontinus, Strategemata, De variis consiliis [Marcus Porcius
Cato Senior]
Studium III, 1991, p. 212-213: Frontinus, Strategemata, Si res durius cesserit, de adversis
corrigendis [Titus Didius (98 v.C.)
Studium III, 1991, p. 212-213: Frontinus, Strategemata, De restituenda per constantiam
acie [Philippos II van Makedonia]
Studium III, 1991, p. 212-213: Frontinus, Strategemata, De tempore ad pugnam eligendo
[Iphikrates van Athene (4e eeuw v.C.)
Studium III, 1991, p. 214-215: Frontinus, Strategemata, De affectu et moderatione
[Alexandros III]
Studium III, 1991, p. 214-215: Frontinus, Strategemata, Quemadmodum intempestiva
postulatio pugnae inhibeatur [Scorylo van de Dacii (ca. 40 v.C.)]
Studium III, 1991, p. 214-215: Frontinus, Strategemata, Quemadmodum intempestiva
postulatio pugnae inhibeatur [Gaius Sertorius (83-72 v.C.)]
Studium III, 1991, p. 214-215: Frontinus, Strategemata, Quemadmodum incitandus sit ad
proelium exercitus [Perikles]
Studium III, 1991, p. 214-215: Frontinus, Strategemata, Quemadmodum incitandus sit ad
proelium exercitus [Iulius Caesar]
Studium III, 1991, p. 216-217: Frontinus, Strategemata, De iniciendo obsessis pavore
[Pelopidas van Thebai]
Studium III, 1991, p. 216-217: Frontinus, Strategemata, De irruptione ex diversa parte,
quam exspectabimur [Marius tegen Iugurtha]
LATIJNSE TEKSTEN
146
Studium III, 1991, p. 216-217: Frontinus, Strategemata, De effugiendo [Attalos en de
Galli]
Studium III, 1991, p. 216-217: Frontinus, Strategemata, De effugiendo [Iulius Caesar en
Afranius (49 v.C.)]
Studium III, 1991, p. 218-219: Frontinus, Strategemata, De variis consiliis [Philippos II
van Makedonia]
Studium III, 1991, p. 218-219: Frontinus, Strategemata, De dubiorum animis in fide
retinendis [Publius Valerius (74 v.C.)]
Studium III, 1991, p. 218-219: Frontinus, Strategemata, De dubiorum animis in fide
retinendis [Gnaeus Pompeius tegen de Chaucenses (ca. 77-71 v.C.)]
Studium III, 1991, p. 218-219: Frontinus, Strategemata, De dubiorum animis in fide
retinendis [Alexandros III de Grote]
Studium III, 1991, p. 218-219: Frontinus, Strategemata, De dissimulandis adversis
[Datames (4e eeuw v.C.)]
Studium III, 1991, p. 220-221: Frontinus, Strategemata, Quemadmodum efficiatur, ut
abundare videantur, quae deerunt [Varus (9 n.C.)]
Studium III, 1991, p. 220-221: Frontinus, Strategemata, Quemadmodum efficiatur, ut
abundare videantur, quae deerunt [Thrasyboulos van Miletos (6e eeuw v.C.)]
Studium III, 1991, p. 220-221: Frontinus, Strategemata, Quemadmodum efficiatur, ut
abundare videantur, quae deerunt [Galli in Rome (390 v.C.)]
Studium III, 1991, p. 220-221: Frontinus, Strategemata, De variis consiliis [Ptolemaios
tegen Pedrikkas (321 v.C.)]
Studium III, 1991, p. 220-221: Frontinus, Strategemata, De excitanda cura suorum
[Iphikrates van Athene]
Studium III, 1991, p. 222-223: Frontinus, Strategemata, Qua ratione proditoribus et
perfugis occurratur [Marcellus en Nola (215 v.C.)]
Studium III, 1991, p. 222-223: Frontinus, Strategemata, Qua ratione proditoribus et
perfugis occurratur [Hannibal]
Studium III, 1991, p. 222-223: Frontinus, Strategemata, De proditione [Hannibal]
Studium III, 1991, p. 222-223: Frontinus, Strategemata, De disponendis insidiis, in quas
eliciantur obsessi [Hannibal]
Studium III, 1991, p. 224-225: Frontinus, Strategemata, De affectu et moderatione
[Xenophon (ca. 401 v.C.)]
Studium III, 1991, p. 224-225: Frontinus, Strategemata, De continentia [Curius tegen de
Sabini (3e eeuw v.C.)]
Studium III, 1991, p. 224-225: Frontinus, Strategemata, De fallendis his, qui obsidebuntur
[Hannibal]
Studium III, 1991, p. 224-225: Frontinus, Strategemata, De fallendis his, qui obsidebuntur
[Epaminondas van Thebai]
Studium III, 1991, p. 224-225: Frontinus, Strategemata, De fallendis his, qui obsidebuntur
[Thebai tegen Sikyon]
Studium III, 1991, p. 224-225: Frontinus, Strategemata, De fallendis his, qui obsidebuntur
[Domitius Calvinus en Lueria (283 v.C.?)]
Studium III, 1991, p. 226-227: Frontinus, Strategemata, Si res prospere cesserit, de
conficiendo bello [Claudius Nero (207 v.C.)]
LATIJNSE TEKSTEN
147
Studium III, 1991, p. 226-227: Frontinus, Strategemata, Si res prospere cesserit, de
conficiendo bello [Domitius Corbulo (54 n.C.)]
Studium III, 1991, p. 226-227: Frontinus, Strategemata, Si res prospere cesserit, de
conficiendo bello [Miltiades van Athene (490 v.C.)]
Studium III, 1991, p. 226-227: Frontinus, Strategemata, De emittendo hoste, ne clausus
proelium ex desperatione redintegret [Pyrros van Epirus]
Studium III, 1991, p. 226-227: Frontinus, Strategemata, De emittendo hoste, ne clausus
proelium ex desperatione redintegret [Marcus Livius Salinator (207 v.C.)]
Studium III, 1991, p. 226-227: Frontinus, Strategemata, De emittendo hoste, ne clausus
proelium ex desperatione redintegret [Scipio Africanus]
Martialis (ca. 40-102 n.C.)
Studium novum IV, 1999, p. 98-109: Martialis, Epigrammata, 1, 1; 6, 60; 4, 49; 12, 24; 5,
13; 7, 3; 1, 38; 1, 110; 3, 9; 2, 87; 8, 79; 3, 43; 5, 43; 1, 19; 2, 35; 4, 4; 2, 42; 12, 56; 5,
47; 11, 77; 11, 34; 2, 38; 2, 21; 12, 39; 2, 7; 12, 47; 1, 33; 3, 28; 3, 64; 1, 47; 6, 53; 1,
28; 6, 63; 8, 27; 10, 8; 1, 10; 8, 49; 3, 8; 11, 64; 12, 20; 1, 57; 5, 12; 1, 62; 3, 26; 9, 78;
9, 15; 10, 43; 4, 24; 4, 69; 1, 24; 12, 42; 10, 47; 5, 58; 5, 34; 1, 109; 5, 56; 10, 62; 9, 68
Claviculae, 2, 2000, p. 74: 3 x Martialis [naar Martialis, Epigrammata, 1, 13]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 22: Niet alle gedichten zijn meesterwerken [Martialis,
Epigrammata, 1, 16]
Schola Latina 3, 1968, p. 27: Niet alle gedichten zijn meesterwerken [Martialis,
Epigrammata, 1, 16]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 91: De tanden van Aelia [Martialis, Epigrammata, 1, 19]
Schola Latina 2, 1966, p. 91: De tanden van Aelia [Martialis, Epigrammata, 1, 19]
Schola Latina 2, 1966, p. 144: Tegen een dronkaard [Martialis, Epigrammata, 1, 28]
Claviculae, 2, 2000, p. 36: 5 x Martialis [Martialis, Epigrammata, 1, 32]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 62: Geveinsd verdriet [Martialis, Epigrammata, 1, 33]
Schola Latina 2, 1966, p. 73: Geveinsd verdriet [Martialis, Epigrammata, 1, 33]
Crustula, 1976, p. 87: <Amissum non flet cum sola est Gellia patrem> [Martialis,
Epigrammata, 1, 33]
Crustula, 1983, p. 100: <Amissum non flet cum sola est Gellia patrem> [Martialis,
Epigrammata, 1, 33]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 99: Niet vleiend [Martialis, Epigrammata, 1, 38]
Schola Latina 3, 1968, p. 127: Niet vleiend [Martialis, Epigrammata, 1, 38]
Claviculae, 2, 2000, p. 36: 5 x Martialis [Martialis, Epigrammata, 1, 38]
Ascensus 1, 1970, p. 49: Martialis, Epigrammata, 1, 39
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 52: Niets veranderd... [Martialis, Epigrammata, 1, 47]
Schola Latina 3, 1968, p. 49: Niets veranderd... [Martialis, Epigrammata, 1, 47]
Claviculae, 2, 2000, p. 74: 3 x Martialis [Martialis, Epigrammata, 1, 47]
Ascensus 1, 1970, p. 107: Martialis, Epigrammata, 1, 48
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 100: Je bent al te ijdel [Martialis, Epigrammata, 1, 64]
Schola Latina 3, 1968, p. 126: Je bent al te ijdel [Martialis, Epigrammata, 1, 64]
Claviculae, 2, 2000, p. 36: 5 x Martialis [Martialis, Epigrammata, 1, 64]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 57: Beter de helft dan het geheel verliezen [Martialis,
Epigrammata, 1, 75]
LATIJNSE TEKSTEN
148
Schola Latina 3, 1968, p. 55: Beter de helft dan het geheel verliezen [Martialis,
Epigrammata, 1, 75]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 101: Het jouwe lust je niet, het mijne wel [Martialis,
Epigrammata, 1, 91]
Schola Latina 3, 1968, p. 129: Het jouwe lust je niet, het mijne wel [Martialis,
Epigrammata, 1, 91]
Accipe - Textus, 1965, p. 36: Fragmentum carminis Martialis [Martialis, Epigrammata, 1,
109]
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 235-236: Fragmentum carminis Martialis
[Martialis, Epigrammata, 1, 109]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 23: Niet moeilijk! [Martialis, Epigrammata, 1, 110]
Schola Latina 3, 1968, p. 29: Niet moeilijk! [Martialis, Epigrammata, 1, 110]
Ascensus 1, 1970, p. 119: Martialis Epigrammata, 1, 111
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 99: Nu ik je beter ken... [Martialis, Epigrammata, 1, 112]
Schola Latina 3, 1968, p. 128: Nu ik je beter ken... [Martialis, Epigrammata, 1, 112]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 33: Een kei is moeilijk te villen [Martialis, Epigrammata, 2,
3]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 103: Gekochte verzen [Martialis, Epigrammata, 2, 20]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 46: Veel beloven... [Martialis, Epigrammata, 2, 25]
Schola Latina 3, 1968, p. 44: Veel beloven... [Martialis, Epigrammata, 2, 25]
Crustula, 1976, p. 116: <Occurris quocumque loco mihi, Postume> [Martialis,
Epigrammata, 2, 67]
Ascensus 1, 1970, p. 119: Martialis, Epigrammata, 2, 80
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 102: Wees dichter, maar zonder verzen! [Martialis,
Epigrammata, 2, 88]
Schola Latina 3, 1968, p. 130: Wees dichter, maar zonder verzen! [Martialis,
Epigrammata, 2, 88]
Claviculae, 2, 2000, p. 36: 5 x Martialis [Martialis, Epigrammata, 3, 8]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 29: Niet gevaarlijk! [Martialis, Epigrammata, 3, 9]
Crustula, 1976, p. 63: <Mentiris iuvenem tinctis, Laetine, capillis> [Martialis,
Epigrammata, 3, 43]
Crustula, 1976, p. 70: <Mentiris iuvenem tinctis, Laetine, capillis> [Martialis,
Epigrammata, 3, 43]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 106: Wat weiger ik je? [Martialis, Epigrammata, 3, 61]
Schola Latina 3, 1968, p. 133: Wat weiger ik je? [Martialis, Epigrammata, 3, 61]
Crustula, 1976, p. 101: <Mille tibi nummos> [naar Martialis, Epigrammata, 4, 15]
Crustula, 1983, p. 114: <Mille tibi nummos> [naar Martialis, Epigrammata, 4, 15]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 1: Oorzaak en gevolg [Martialis, Epigrammata, 4, 36]
Schola Latina 3, 1968, p. 9: Oorzaak en gevolg [Martialis, Epigrammata, 4, 36]
Ascensus 1, 1970, p. 111: Martialis, Epigrammata, 5, 27
Aurora I, 1989, p. 29: Grafschrift voor Erotion [naar Martialis, Epigrammata, 5, 34]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 47: Het geheim van de mooie tanden [Martialis,
Epigrammata, 5, 43]
Schola Latina 3, 1968, p. 45: Het geheim van de mooie tanden [Martialis, Epigrammata,
5, 43]
Ascensus 1, 1970, p. 91: Martialis, Epigrammata, 5, 43
LATIJNSE TEKSTEN
149
Claviculae, 2, 2000, p. 36: 5 x Martialis [Martialis, Epigrammata, 5, 43]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 36: Philo eet liefst buitenshuis [Martialis, Epigrammata, 5,
47]
Schola Latina 3, 1968, p. 36: Philo eet liefst buitenshuis [Martialis, Epigrammata, 5, 47]
Ascensus 1, 1970, p. 81: Martialis, Epigrammata, 5, 47
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 43: Morgen! [Martialis, Epigrammata, 5, 58]
Schola Latina 2, 1966, p. 124: Morgen! [Martialis, Epigrammata, 5, 58]
Crustula, 1976, p. 115-116: <Morgen!> [Martialis, Epigrammata, 5, 58]
Crustula, 1983, p. 108: <Morgen!> [Martialis, Epigrammata, 5, 58]
Ascensus 1, 1970, p. 147: Martialis, Epigrammata, 5, 58
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 54: Slechte dichters. II [Martialis, Epigrammata, 5, 73]
Schola Latina 2, 1966, p. 66: Slechte dichters. II [Martialis, Epigrammata, 5, 73]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 105: 'On ne prête qu'aux riches' [Martialis, Epigrammata, 5,
79]
Schola Latina 3, 1968, p. 132: 'On ne prête qu'aux riches' [Martialis, Epigrammata, 5,
79]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 85: Belofte maakt schuld! [Martialis, Epigrammata, 5, 82]
Schola Latina 3, 1968, p. 84: Belofte maakt schuld! [Martialis, Epigrammata, 5, 82]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 80: Een ijdel dichter [Martialis, Epigrammata, 6, 14]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 4: Geen afleidingsmaneuvers! [Martialis, Epigrammata, 6,
19]
Schola Latina 3, 1968, p. 11: Geen afleidingsmaneuvers! [Martialis, Epigrammata, 6,
19]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 102: Nodig me toch maar uit! [Martialis, Epigrammata, 6, 51]
Schola Latina 3, 1968, p. 130: Nodig me toch maar uit! [Martialis, Epigrammata, 6, 51]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 18: Een gevaarlijke droom [Martialis, Epigrammata, 6, 53]
Schola Latina 3, 1968, p. 21: Een gevaarlijke droom [Martialis, Epigrammata, 6, 53]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 92: Tegen een afgunstige [Martialis, Epigrammata, 6, 60]
Schola Latina 2, 1966, p. 47: Tegen een afgunstige [Martialis, Epigrammata, 6, 60]
Ascensus 1, 1970, p. 147: Martialis, Epigrammata, 6, 61
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 55: Cinnamus laat zich Cinna noemen [Martialis,
Epigrammata, 6, 171]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 54: Slechte dichters. I [Martialis, Epigrammata, 7, 3]
Schola Latina 2, 1966, p. 66: Slechte dichters. I [Martialis, Epigrammata, 7, 3]
Ascensus 1, 1970, p. 111: Martialis, Epigrammata, 7, 3
Crustula, 1976, p. 105: <Cur non offero meos tibi, Pontiliane, libellos?> [naar Martialis,
Epigrammata, 7, 3]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 95: <Cynisch!> [Martialis, Epigrammata, 7, 16]
Schola Latina 3, 1968, p. 77: Cynisch! [Martialis, Epigrammata, 7, 16]
Claviculae, 2, 2000, p. 74: 3 x Martialis [Martialis, Epigrammata, 7, 74]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 92: Geen zuivere bedoelingen [Martialis, Epigrammata, 7,
77]
Schola Latina 3, 1968, p. 104: Geen zuivere bedoelingen [Martialis, Epigrammata, 7,
77]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 89: Niet even gemakkelijk [Martialis, Epigrammata, 7, 85]
Schola Latina 3, 1968, p. 113: Niet even gemakkelijk [Martialis, Epigrammata, 7, 85]
LATIJNSE TEKSTEN
150
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 104: Meer had ik niet betracht [Martialis, Epigrammata, 7,
90]
Schola Latina 3, 1968, p. 136: Meer had ik niet betracht [Martialis, Epigrammata, 7, 90]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 76: Niet te duur gekocht! [Martialis, Epigrammata, 8, 10]
Schola Latina 3, 1968, p. 73: Niet te duur gekocht! [Martialis, Epigrammata, 8, 10]
Crustula, 1976, p. 108: <Cenes, Canthare, cum foris libenter> [Martialis, Epigrammata, 9,
9]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 104: Onverwachte voordelen van het bouwen [Martialis,
Epigrammata, 9, 46]
Aurora I, 1989, p. 127-128: Meester, laat me toch slapen! [naar Martialis, Epigrammata, 9,
68]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 86: Een vleiend portret [Martialis, Epigrammata, 10, 32]
Schola Latina 3, 1968, p. 85: Een vleiend portret [Martialis, Epigrammata, 10, 32]
Ascensus 1, 1970, p. 40: Martialis, Epigrammata, 10, 47
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 52: Tegen een klaploper [Martialis, Epigrammata, 11, 34]
Schola Latina 3, 1968, p. 49: Tegen een klaploper [Martialis, Epigrammata, 11, 34]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 79: Pronkzucht [Martialis, Epigrammata, 11, 59]
Schola Latina 3, 1968, p. 78: Pronkzucht [Martialis, Epigrammata, 11, 59]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 62: Parthenopaeus blijft hoesten [Martialis, Epigrammata, 11,
86]
Schola Latina 2, 1966, p. 74: Parthenopaeus blijft hoesten [Martialis, Epigrammata, 11,
86]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 54: Tegen een verdorven mens [Martialis, Epigrammata, 11,
92]
Schola Latina 3, 1968, p. 50: Tegen een verdorven mens [Martialis, Epigrammata, 11,
92]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 72: Veel beloven [Martialis, Epigrammata, 12, 12]
Schola Latina 2, 1966, p. 135: Veel beloven... [Martialis, Epigrammata, 12, 12]
Ascensus 1, 1970, p. 126: Martialis, Epigrammata, 12, 57, 3-4
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 104: Geen blind vertrouwen [Martialis, Epigrammata, 12, 73]
Schola Latina 3, 1968, p. 131: Geen blind vertrouwen [Martialis, Epigrammata, 12, 73]
Ascensus 1, 1970, p. Martialis, Epigrammata, 12, 73
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 69: Een wonder. <Quindecies tantum natalem viderat Anna>
[Martialis (sic?)]
Plinius Minor (61-62 - ca. 112-113 n.C.)
Ascensus III, 1993, p. 231-302: Uittreksels uit Plinius, Epistulae, I-IX
Claviculae 4.2, 1997, p. 12-99: Uittreksels uit Plinius, Epistulae
Roma III, 1949, p. 183: Plinius de Jongere verzoekt een vriend een werk te willen keuren,
dat hij hem toegezonden heeft [Plinius, Epistulae, 1, 2]
Phoenix 4, 2000, p. 96-97: Plinius op jacht [Plinius, Epistulae, 1, 6]
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 193-194: Gaius Plinius Caecilius Secundus, Epistulae,
1, 9
Studium novum IV, 1999, p. 182: Mijn vlucht uit de grootstad [Plinius, Epistulae, 1, 9]
Via nova II, 1964, p. 27: C. Plinius Fabio Iusto suo S. D. [naar Plinius, Epistulae, 1, 11]
LATIJNSE TEKSTEN
151
Studium novum IV, 1999, p. 183-185: De zelfmoord van een vriend [Plinius, Epistulae, 1,
12]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 92-93: Ad audiendum pigre coitur [Plinius, Epistulae,
1, 13]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 112: Plinius huwelijksmakelaar [Plinius, Epistulae, 1, 14]
Studium novum IV, 1999, p. 177-179: Dromen als hulp in het dagelijkse leven [Plinius,
Epistulae, 1, 18]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 32-33: Credo decentes esse servos [Plinius,
Epistulae, 1, 21]
Latijnse oefeningen 4, 1953, p. 96-97: C. Plinius Acilio suo s. [Plinius, Epistulae, 3, 14, 14]
Gymnasium 4, 1964, p. 67: C. Plinius Acilio suo s. [Plinius, Epistulae, 3, 14, 1-4]
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 152: Zulke meesters, zulke slaven [naar Plinius,
Epistulae, 3, 14]
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 119-120: Epistula de virtute Arriae [naar Plinius,
Epistulae, 3, 16]
Ars legendi - Sermo Latinus, 1988, p. 86-90: De dapperheid van Arria [Plinius,
Epistulae, 3, 16]
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 77-80: De dapperheid van Arria [Plinius,
Epistulae, 3, 16]
Studium novum IV, 1999, p. 174-176: Een dappere vrouw [Plinius, Epistulae, 3, 16]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 138: Twistpunt omtrent een testamentbepaling ten voordele
van een slaaf [Plinius, Epistulae, 4, 10]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 17: Plinius wil zijn begonnen werk niet onderbreken [Plinius,
Epistulae, 4, 13, 1-2]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 54: Plinius wenst dat de kinderen in eigen stad studeren
[Plinius, Epistulae, 4, 13, 3-4]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 85: Een degelijk literair werk vraagt een ernstige
voorbereiding [Plinius, Epistulae, 4, 16]
Schola Latina 3, 1968, p. 84: Een degelijk literair werk vraagt een ernstige
voorbereiding [Plinius, Epistulae, 4, 16]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 120-121: Amat me Calpurnia [Plinius, Epistulae, 4,
19]
Phoenix 4, 2000, p. 94-95: Plinius over zijn jonge echtgenote [Plinius, Epistulae, 4, 19]
Phoenix 4, 2000, Handleiding, p. 81-82: De moord op Larcius Macedo [Plinius, Epistulae,
3, 14]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 9: Plinius maakt plannen voor geschiedschrijving [Plinius,
Epistulae, 5, 8]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 14-15: Lofbriefje [Plinius, Epistulae, 5, 10]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 159-160: O triste plane acerbumque funus! [Plinius,
Epistulae, 5, 16, 1-6]
Studium novum IV, 1999, p. 176-177: De dood van een meisje [Plinius, Epistulae, 5, 16]
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 61: Plinius Calpurnio Macro S [naar Plinius, Epistulae, 5, 18]
Studium novum IV, 1999, p. 179-180: Wees vriendelijk voor je slaven en vrijgelatenen
[Plinius, Epistulae, 5, 19]
LATIJNSE TEKSTEN
152
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 160-161: Nunc praecipue simul esse cupiebam
[Plinius, Epistulae, 6, 4]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 162: Ego epistulas tuas lectito [Plinius, Epistulae, 6,
7]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 59: Een vriendelijk briefje van Plinius [Plinius, Epistulae, 6,
12]
Schola Latina 3, 1968, p. 62: Een vriendelijk briefje van Plinius [Plinius, Epistulae, 6,
12]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 110: Providendum est ut sanos adhibeant [Plinius,
Epistulae, 6, 15]
Via nova III, 1958, p. 89: De uitbarsting van de Vesuvius [naar Plinius, Epistulae, 6, 16]
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 120-122: Epistula prior de eruptione Vesuvii montis
[naar Plinius, Epistulae, 6, 16]
Ars legendi - Sermo Latinus, 1988, p. 51-56: Eerste brief over de uitbarsting van de
Vesuvius [Plinius, Epistulae, 6, 16]
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 81-87: Eerste brief over de uitbarsting van de
Vesuvius [Plinius, Epistulae, 6, 16]
Aurora I, 1989, p. 95-98: Een ooggetuige vertelt... [Vesuvius, 79 n.C.] [naar Plinius Minor,
Epistulae, 6, 16]
Studium novum IV, 1999, p. 169-171: De uitbarsting van de Vesuvius en de dood van
Plinius de Oudere [Plinius, Epistulae, 6, 16]
Phoenix 4, 2000, p. 99-106: De uitbarsting van de Vesuvius [Plinius, Epistulae, 6, 16]
Via nova III, 1958, p. 92: Paniek te Misenum [naar Plinius, Epistulae, 6, 20]
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 123-124: Epistula altera de eruptione Vesuvii montis
[naar Plinius, Epistulae, 6, 20]
Ars legendi - Sermo Latinus, 1988, p. 58-63: Tweede brief over de uitbarsting van de
Vesuvius [Plinius, Epistulae, 6, 20]
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 88-93: Tweede brief over de uitbarsting van de
Vesuvius [Plinius, Epistulae, 6, 20]
Studium novum IV, 1999, p. 172-174: Plinius' eigen belevenissen bij de uitbarsting van de
Vesuvius [Plinius, Epistulae, 6, 20]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 162-163: Incredibile est quanto desiderio tui tenear
[Plinius, Epistulae, 7, 5]
Studium novum IV, 1999, p. 187-188: Ik mis je zo [Plinius, Epistulae, 7, 5]
Phoenix 4, 2000, p. 110: Verlangen naar Calpurnia [Plinius, Epistulae, 7, 5]
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 125-126: Epistula de fide phantasmatum [naar Plinius,
Epistulae, 7, 27]
Ars legendi - Sermo Latinus, 1988, p. 70-75: Occulte verschijnselen [Plinius, Epistulae,
7, 27]
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 68-72: Paranormale verschijnselen [Plinius,
Epistulae, 7, 27]
Aurora I, 1989, p. 77-78: Een spook in huis [naar Plinius Minor, Epistulae, 7, 27]
Studium III, 1991, p. 81-85: Een vraag van Plinius: bestaan spookverschijningen of niet?
[Plinius, Epistulae, 7, 27]
Studium novum III, 1998, p. 82-86: Een vraag van Plinius: bestaan spookverschijningen
of niet? [Plinius, Epistulae, 7, 27]
LATIJNSE TEKSTEN
153
Studium novum IV, 1999, p. 186-187: Plinius en Calpurnia, een kinderloos huwelijk
[Plinius, Epistulae, 8, 10]
Phoenix 4, 2000, Handleiding, p. 78: Troost bij de miskraam van Calpurnia [Plinius,
Epistulae, 8, 10]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 138: Plinius treurt wanneer een van zijn slaven sterft [Plinius,
Epistulae, 8, 16]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 33-36: Confecerunt me infirmitates meorum [Plinius,
Epistulae, 8, 16]
Studium novum IV, 1999, p. 181: De behandeling van slaven en vrijgelatenen [Plinius,
Epistulae, 8, 16]
Phoenix 4, 2000, p. 114-115: Plinius en zijn slaven [Plinius, Epistulae, 8, 16]
Latijnse oefeningen 4, 1953, p. 95: C. Plinius Maximo suo s. [Plinius, Epistulae, 8, 19]
Gymnasium 4, 1964, p. 67: C. Plinius Maximo suo s. [Plinius, Epistulae, 8, 19]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 111: Tempus iucundissima quiete transmisi (over
wedrennen) [Plinius, Epistulae, 9, 6]
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 195-196: Gaius Plinius Caecilius Secundus, Epistulae,
9, 6
Studium novum IV, 1999, p. 185-186: Ik ben gelukkig geen liefhebber van de spelen
[Plinius, Epistulae, 9, 6]
Phoenix 4, 2000, p. 119: Raadgevingen van een vader [Plinius, Epistulae, 9, 12]
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 194: Gaius Plinius Caecilius Secundus, Epistulae, 9, 30
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 22: Een kort briefje van Plinius [Plinius, Epistulae, 9, 32]
Schola Latina 3, 1968, p. 27: Een kort briefje van Plinius [Plinius, Epistulae, 9, 32]
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 198-199: Gaius Plinius Caecilius Secundus, Epistulae,
9, 33
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 150-151: Een Flipper uit de eerste eeuw [naar Plinius,
Epistulae, 9, 33]
Ars legendi - Sermo Latinus, 1988, p. 82-86: De dolfijn van Hippo [Plinius, Epistulae,
9, 33]
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 73-76: De dolfijn van Hippo [Plinius, Epistulae, 9,
33]
Studium II,1990, p. 166-168: De delphino Hipponensi [naar Plinius, Epistulae, 9, 33]
Studium novum II, 1997, p. 201-204: De delphino Hipponensi [naar Plinius, Epistulae,
9, 33]
Phoenix 4, 2000, p. 120-123: Een dolfijn-verhaal [Plinius, Epistulae, 9, 33]
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 196-197: Gaius Plinius Caecilius Secundus, Epistulae,
9, 36
Phoenix 4, 2000, Handleiding, p. 79-80: Dagindeling van Plinius op zijn landgoed [Plinius,
Epistulae, 9, 36]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 28: Heilwensen van Plinius aan keizer Trajanus [Plinius,
Epistulae, 10, 1]
Schola Latina 3, 1968, p. 32: Heilwensen van Plinius aan keizer Trajanus [Plinius,
Epistulae, 10, 1]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 52-53: Nihil aliud quam superstitio prava [Plinius,
Epistulae, 10, 96]
LATIJNSE TEKSTEN
154
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 74-75: Christiani conquirendi non sunt! [Plinius,
Epistulae, 10, 97]
Notio Latina, 1977, p. 130 (cf. p. 141): C Plinius Traiano Imperatori [naar Plinius,
Epistulae, 10, 96]
Notio Latina et Graeca, 1981, p. 171 (cf. p. 183): Plinius Traiano Imperatori [naar
Plinius, Epistulae, 10, 96]
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 117-118: Epistula de persequendis Christianis [naar
Plinius, Epistulae, 10, 96-97]
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 94-98: De rechtsvervolging van de christenen
[Plinius, Epistulae, 10, 96-97]
Phoenix 4, 2000, p. 127-132: Processen tegen christenen [Plinius, Epistulae, 10, 96-97]
Tacitus (ca. 55 - ca. 116 n.C.)
Via nova III, 1958, p. 104: Een curiosum [over de Britse eilanden] [naar Tacitus, Agricola,
10, 2; 10, 4; 24, 1-2]
Studium VI, 1993, p. 13-21: Tacitus, Agricola, 30-32
Studium VI, 1993, p. 25-43: Tacitus, Germania, 1-27 passim
Studium VI, 1993, p. 45-162: Tacitus, Annales, passim
Florus (ca. 116-138 n.C.)
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 158-159: Florus, Epitome bellorum omnium
annorum DCC, 4, 1
Aulus Gellius (ca. 123-165 n.C.)
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 171-173: Aulus Gellius, Noctes Atticae,
Praefatio
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 173-174: De Vestaalse maagden [Aulus
Gellius, Noctes Atticae, 1, 12]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 105-106: Papirius Praetextatus [naar Aulus Gellius, Noctes
Atticae, 1, 23]
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 131: Papirius Praetextatus [naar Aulus Gellius,
Noctes Atticae, 1, 23]
Phoenix 3, 1998, Handleiding, p. 37: Het leugentje van Papirius Praetextatus [naar Aulus
Gellius, Noctes Atticae, 1, 23]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 131: Bedrog in de koopwaar verboden [Aulus Gellius, Noctes
Atticae, 4, 2]
Via nova II, 1964, p. 19: De coronis militaribus [naar Aulus Gellius, Noctes Atticae, 5, 6]
Augurium, 1983, p. 53-54: <Androclus en de leeuw> [onder Antoninus Pius] [naar Aulus
Gellius, Noctes Atticae, 5, 14]
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 174-175: De leeuw van Androclus [onder Antoninus
Pius] [naar Aulus Gellius, Noctes Atticae, 5, 14]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 130: Slaven met een 'pileus' op het hoofd worden verkocht
zonder waarborg [Aulus Gellius, Noctes Atticae, 6, 4]
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 174-175: Over de drie stijlsoorten [Aulus
Gellius, Noctes Atticae, 6, 14]
LATIJNSE TEKSTEN
155
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 30: Een slang, onmetelijk groot... [Atilius Regulus] [Aulus
Gellius, Noctes Atticae, 7, 3]
Schola Latina 1, 1966, p. 181: Een slang, onmetelijk groot... [Atilius Regulus] [Aulus
Gellius, Noctes Atticae, 7, 3]
Studium novum IV, 1999, p. 198-200: Aulus Gellius over boeken vol rariteiten [Aulus
Gellius, Noctes Atticae, 9, 4]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 42: Waarom Grieken en Romeinen een ring droegen aan de
ringvinger van de linkerhand [Aulus Gellius, Noctes Atticae, 10, 10]
Schola Latina 3, 1968, p. 96: Waarom Grieken en Romeinen een ring droegen aan de
ringvinger van de linkerhand [Aulus Gellius, Noctes Atticae, 10, 10]
Lingua Latina II, 1990, p. 206-207: De iure iurando [waarom vrouwen niet bij Herakles en
mannen niet bij Kastor zweren] [Aulus Gellius, Noctes Atticae, 11, 6]
Claviculae 3, 1995, Werkboek, p. 58: Tijd voor een krachtterm [Aulus Gellius, Noctes
Atticae, 11, 6]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 29: Een Salomonsoordeel [Dolabella in Athene] [Aulus
Gellius, Noctes Atticae, 12, 7]
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 124: Veroordeeld met 'uitstel' [Aulus Gellius, Noctes
Atticae, 12, 7]
Roma III, 1949, p. 103-104: Eigenliefde van een dichter [Pacuvius en Accius] [Aulus
Gellius, Noctes Atticae, 13, 2]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 101: Waarom men niet bij waarzeggers moet te rade gaan
[Aulus Gellius, Noctes Atticae, 14, 1]
Schola Latina 3, 1968, p. 129: Waarom men niet bij waarzeggers moet te rade gaan
[Aulus Gellius, Noctes Atticae, 14, 1]
Roma III, 1949, p. 103: Eigenaardig einde van Milo uit Krotoon [Aulus Gellius, Noctes
Atticae, 15, 16]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 100: Waarom het fluitspelen bij de Atheners in ongebruik
geraakte [Aulus Gellius, Noctes Atticae, 15, 17]
Aurora I, 1989, p. 80: Een volk in nood [de Psylli in Afrika vallen de zuiderwind aan] [naar
Aulus Gellius, Noctes Atticae, 16, 11, die zelf Herodotos, 4, 173 parafraseert]
Apuleius (ca. 125-185 n.C.)
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 135-143: Metamorphoses sive Asinus. De mislukte
gedaanteverwisseling - Lastezel van een bende rovers - De dood van Lamachus en
Alcimus - Het epos van Thrasyleon [naar Apuleius, Metamorphoses]
Ars legendi - Fragmenta, 1988, p. 44-52: Metamorphoses sive Asinus. Mislukte
ontsnappingspoging - Uitstel van executie - De redding [naar Apuleius, Metamorphoses]
Ars legendi - Ludus, 1988, p. 125-126; 132-133; 134-135; 136-138; 143-144; 145-146;
152-153; 155-157; 158; 162-163; 164-166; 172-174; 176-177; 182-183; 184-185; 187189: Lucius sive asinus [naar Apuleius, Metamorphoses]
Ars legendi - Atrium, 1990, p. 24; 31; 33; 35-36; 40-41; 43; 46-47; 48-49; 53-54; 57-58;
59-60; 63-64; 66-68; 70-71; 75-76; 78-79; 81: Lucius sive Asinus. Ouverture - Te gast
in het huis van Milo - Aglaea, het dienstmeisje van de tovenares - Veranderd, maar niet
in een vogel... - Pakezel van een bende rovers - Ten dode opgeschreven - Vlucht naar de
vrijheid - De heilloze tweesprong - Trieste terugkeer - Het verhaal van de verspieder Het lot is oneerlijk - Haemus, de schrik van Etrurië - Haemus bepleit de zaak van de
LATIJNSE TEKSTEN
156
rovers én de onze - Voorlopig gered - De trouweloze bruid - Haemus is Haemus niet! De rovers bestraft [naar Apuleius, Metamorphoses]
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 35; 39-40; 43-44; 68; 70-71; 75; 90; 95-96; 99; 106-107;
115; 129-130; 134-135; 138: Lucius sive asinus [naar Apuleius, Metamorphoses]
Phoenix 3, 1998, p. 178-180; 189-192: Een nachtelijke vechtpartij [naar Apuleius,
Metamorphoses, 2, 32 - 3, 11]
Fabulae, s.d., p. 150-151: Amor et Psyche coniunguntur [naar Apuleius, Metamorphoses]
Studium novum III, 1998, p. 132-159: Amor en Psyche [naar Apuleius, Metamorphoses]
Claviculae, 2, 2000, p. 168: De drakenbruid [Amor en Psyche] [naar Apuleius,
Metamorphoses, 4]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 69: Breves historiae [Apuleius, Florida]
Schola Latina 2, 1966, p. 82: Breves historiae [Apuleius, Florida]
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 129-131: Apuleius, De mundo, 18
Censorinus (ca. 238 n.C.)
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 175-177: Uittreksels uit Censorinus, De die
natali
Apollonios van Tyros (3e eeuw n.C.?)
Claviculae, 2, 2000, p. 185-210: De Historia Apollonii [Apollonios van Tyros, Grieks
origineel uit de 3e eeuw n.C.?]
Donatus (ca. 350 n.C.)
Lingua Latina I, 1996, p. 296-304: Ars grammatica [Ex Donati Arte grammatica minore
Donatus, ca. 350 n.C.]
Sextus Rufus (ca. 350 n.C.)
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 52: E Sexti Rufi libro de provinciis et victoriis populi Romani
[Sextus Rufus, De provinciis et victoriis populi Romani]
Schola Latina 1, 1966, p. 76: E Sexti Rufi libro de provinciis et victoriis populi Romani
[Sextus Rufus, De provinciis et victoriis populi Romani]
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 55-56: De victoriis populi Romani [Sextus Rufus, De
provinciis et victoriis populi Romani]
Schola Latina 1, 1966, p. 79: De victoriis populi Romani [Sextus Rufus, De provinciis et
victoriis populi Romani]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 37: Rome wordt een koloniale macht [Sextus Rufus, De
provinciis et victoriis populi Romani]
Schola Latina 3, 1968, p. 80-81: Rome wordt een koloniale macht [Sextus Rufus, De
provinciis et victoriis populi Romani]
Ammianus Marcellinus (ca. 330 - vóór 391 n.C.)
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 164-166: Uittreksels uit Ammianus
Marcellinus, Res gestae
LATIJNSE TEKSTEN
157
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 79-81: Esse poterant beati re vera si... [Ammianus
Marcellinus, Res gestae]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 81: Excitavit discidia plurima [Ammianus
Marcellinus, Res gestae]
Apicius (4e eeuw n.C.?)
Aurora I, 1989, p. 141: Gevulde lijsters [Apicius, De re coquinaria, Excerpta 29]
Macrobius (begin 5e eeuw n.C.)
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 111-120: Uittreksels uit Macrobius
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 177-179: Uittreksels uit Macrobius,
Saturnalia
Aurora I, 1989, p. 65-66: De goden houden niet van te strenge meesters [Autronius
Maximus en zijn slaaf, 279 v.C.] [naar Macrobius, Saturnalia, 1, 11, 3-4]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 137: [Harde meesters kweken listige slaven.] Een zelfde
geluid bij Macrobius [Macrobius, Saturnalia, 1, 11, 7-8]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 25: Een goede vriend moet men niet te ver gaan zoeken
[Macrobius, Saturnalia, 1, 11, 11]
Schola Latina 3, 1968, p. 25: Een goede vriend moet men niet te ver gaan zoeken
[Macrobius, Saturnalia, 1, 11, 11]
Via nova II, 1964, p. 23: De vetere apud Romanos anno [naar Macrobius, Saturnalia, 1, 12]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 215: <Cicero in zijn tweede boek brieven aan Cornelius
Nepos> [Macrobius, Saturnalia, 2, 1, 14]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 82: Breves historiae [Cicero bij Damasippus] [Macrobius,
Saturnalia, 2, 3, 2]
Ascensus 1, 1970, p. 131: <Cicero bij Damasippus> [Macrobius, Saturnalia, 2, 3, 2]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 215: <Cicero bij Damasippus> [Macrobius, Saturnalia, 2,
3, 2]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 216: <Cicero en Lentulus> [Macrobius, Saturnalia, 2, 3,
3]
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 216: <Cicero en Vatinius> [Macrobius, Saturnalia, 2, 3,
5]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 78: Het oordeel van een rechtsgeleerde [Macrobius,
Saturnalia, 2, 6, 1-2]
Schola Latina 2, 1966, p. 163: Het oordeel van een rechtsgeleerde [Macrobius,
Saturnalia, 2, 6, 1-2]
Schola Latina 3, 1968, p. 144: Het oordeel van een rechtsgeleerde [Macrobius,
Saturnalia, 2, 6, 1-2]
Juridische teksten
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 24: Iustiniani Institutiones [Codex Iustiniani, Institutiones, 1]
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 61: Iustiniani Institutiones [Codex Iustiniani, Institutiones, 1]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 46: Bepaling van lex, senatus consultum, plebi scitum, enz.
[Codex Iustiniani, Institutiones, 1]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 47: Voorbeeld van een principis placitum [382 n.C.]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 59: De iudiciis apud Romanos
LATIJNSE TEKSTEN
158
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 59-61: Burgerrecht en volkerenrecht - Het personenrecht - De
his qui sui vel alieni iuris sunt [Codex Iustiniani, Institutiones, 1]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 79-80: Studentenrelletjes kregen geen kans in het keizerlijke
Rome [Codex Iustiniani, Digesta]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 97-98: Reglement van het funerair college van Lanuvium
(133 na Chr.) [CIL, XIV]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 99: Overblijfselen van de vergeldingswet in de oudste
Romeinse strafwetten [Gaius, Institutiones]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 100-101: Strafwetten op diefstal in de Twaalf Tafelen wet
[Aulus Gellius, Noctes Atticae, 11, 18, 6-8]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 101: Strafwetten op diefstal te Athene [Aulus Gellius, Noctes
Atticae, 11, 18, 1-5]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 102: Iustinianus [Codex Iustiniani, Institutiones]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 102-103: Mosaicarum et Romanarum legum collatio [een
onbekende auteur, 4e-5e eeuw n.C.]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 12: De vaticinatoribus et mathematicis [Iulius Paulus,
Sententiae, 5, 21]
Schola Latina 3, 1968, p. 18: De vaticinatoribus et mathematicis [Iulius Paulus,
Sententiae, 5, 21]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 131-132: Een barbaarse gewoonte [Iulius Paulus, Sententiae,
3, 5]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 132-133: De quaestionibus habendis [Iulius Paulus,
Sententiae, 5, 14]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 134: Een slaaf mag niet getuigen tegen zijn meester [Iulius
Paulus, Sententiae, 5, 16]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 33: Geef aan Caesar wat aan Caesar toekomt [Codex
Iustiniani, Institutiones, 2, 1, 39]
Schola Latina 3, 1968, p. 34: Geef aan Caesar wat aan Caesar toekomt [Codex
Iustiniani, Institutiones, 2, 1, 39]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 34: Het eigendomsrecht op gevangen dieren [Codex
Iustiniani, Institutiones, 2, 1, 12]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 128: Het juridisch statuut van de slaaf [Codex Iustiniani,
Institutiones, 1, 3]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 129: Het wettelijk statuut van een Romein die zich in
krijgsgevangenschap bevindt [Ulpianus, Regulae, 10]
Via nova IV, 1962, p. 76: Recht op wettige zelfverdediging [wet van de twaalf tafelen]
Ab urbe condita 2, 1979, p. 210-211: De iure Romano
Aurora I, 1989, p. 66-67: De wetgeving over de slavernij [naar Gaius, Institutiones, I]
Vanbelle, 1993
Romeins recht, 1993 - Romeins recht, 1999
Studium VI, 1993, p. 39-41: Het Romeinse huwelijk in juridische teksten
Studium VI, 1993, p. 112-115: De slaven in juridische teksten (Edictum aedilium curulum;
Ulpianus; Iustinianus; Sententiae Pauli; Gaius)
Optio, 1998, p. 69-137: Juridische teksten
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 119-121: De Wet van de XII tafelen
LATIJNSE TEKSTEN
159
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 125: Juridische spitstechnologie [Iulianus, Inst., 1, 4, 33,
immo Codex Iustiniani, Institutiones, 1, 4]
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 125-126: Declaratio hominis jurium universa
Opschriften
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 36: Romeinse grafschriften
Schola Latina 1, 1966, p. 58: Romeinse grafschriften
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 61: Opschrift op ijzeren halsband voor weggelopen slaven
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 10: Grafschrift <voor Aurelia Sabina>
Schola Latina 2, 1966, p. 17: Grafschrift <voor Aurelia Sabina>
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 17: Grafschrift <Decem et octo annorum>
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 23: Grafschriften (van treurende ouders voor hun kinderen)
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 32: Grafschriften (een vader voor zijn twee gesneuvelde
zonen, Caius en Quintus - Weeklachht van een moeder over de dood van haar 15-jarige
dochter)
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 50: Grafschrift <Dum vixit>
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 55: Grafschrift (Troostwoorden)
Schola Latina 2, 1966, p. 66: Grafschrift (Troostwoorden)
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 62: Grafschriften <Quod quisque vestrum>
Schola Latina 2, 1966, p. 75: Grafschriften <Quod quisque vestrum>
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 76: Grafschrift: Est Est Est
Schola Latina 2, 1966, p. 45: Grafschrift: Est Est Est
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 85: Grafschrift - Graftombe van een lantaarnhandelaar
Schola Latina 2, 1966, p. 100: Grafschrift - Graftombe van een lantaarnhandelaar
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 90: Grafschriften <Heus tu, viator lasse>
Schola Latina 2, 1966, p. 54: Grafschriften <Heus tu, viator lasse>
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 92: Grafschrift (van een grappenmaker)
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 93: Grafschrift <Multo labore>
Schola Latina 2, 1966, p. 48: Grafschrift <Multo labore>
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 95: Grafschrift <Hospes resiste>
Schola Latina 2, 1966, p. 52: Grafschrift <Hospes, resiste>
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 28: <Opschrift op de triomfboog van Constantijn te Rome>
Schola Latina 3, 1968, p. 52: <Opschrift op de triomfboog van Constantijn te Rome>
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 3: Grafschrift [CIL, X, 2806]
Schola Latina 3, 1968, p. 10: Grafschrift [CIL, X, 2806]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 17: Grafschrift [CIL, X, 4352]
Schola Latina 3, 1968, p. 19: Grafschrift [CIL, X, 4352]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 21: Grafschrift [CIL, X, 5371]
Schola Latina 3, 1968, p. 26: Grafschrift [CIL, X, 5371]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 23: Grafschrift [CIL, X, 2601]
Schola Latina 3, 1968, p. 28: Grafschrift [CIL, X, 2601]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 33: Grafschrift [CIL, II, 1434]
Schola Latina 3, 1968, p. 35: Grafschrift [CIL, II, 1434]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 47: Grafschrift [CIL, X, 7149]
Schola Latina 3, 1968, p. 45: Grafschrift [CIL, X, 7149]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 55: Grafschrift <Mortua hic ego sum>
LATIJNSE TEKSTEN
160
Schola Latina 2, 1966, p. 91: Grafschrift <Mortua hic sita sum> [met wijzigingen]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 67: Grafschrift [CIL, XIV, 4494]
Schola Latina 3, 1968, p. 64: Grafschrift [CIL, XIV, 4494]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 83: Grafschrift <Ofilia Ampliata>
Schola Latina 2, 1966, p. 137: Grafschrift <Ofilia Ampliata>
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 87: Grafschrift [CIL, 10, 3030]
Schola Latina 3, 1968, p. 88: Grafschrift [CIL, 10, 3030]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 113: Grafschrift [CIL, X, 1804]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 139: Grafschrift. Een slavin voor de verzorging van het
hondje van Livia
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 139: Grafschrift gevonden te Mainz. Door een slaaf vermoord
[CIL, XIII, 7070]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 129: Bronzen slavenmedaille
Schola Latina 3, 1968, p. 154: Bronzen slavenmedaille
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 129-130: Akte van verkoop van een jong slavinnetje (139 n.
C.) [CIL, III, p. 937]
Didier - Latijn 5, 1963, p. 239: Enkele grafschriften
Accipe - Accipienda, 1964, p. 44: Inscriptio sepulcralis [voor Valeria Eutychia]
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 39: Inscriptio sepulcralis [voor Valeria Eutychia]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 115: Inscriptio sepulcralis [voor Valeria Eutychia]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 88: Inscriptio sepulcralis [voor meisje Mus]
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 53: Inscriptio sepulcralis [voor meisje Mus]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 129: Inscriptio sepulcralis [voor meisje Mus]
Accipe - Textus, 1965, p. 33-34: De inscriptionibus sepulcralibus
Schola Latina 2, 1966, p. 94: Ere-opschrift voor Caesar
Schola Latina 2, 1966, p. 97: Heidense grafschriften
Schola Latina 2, 1966, p. 106: Grafschrift <Ego omnibus meis bene feci>
Schola Latina 2, 1966, p. 123: Uithangbord van een Romeinse herberg
Ascensus 1, 1970, p. 115: Sit tibi terra levis [o.a. CIL, VI, 7479]
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 3.30-31: Grafschrift van Marcus Valeius Celerinus
Studium I, 1988, p. 17: Grafsteen van Marcus Valerius Celerinus in het RömischGermanisches Museum in Köln
Studium novum I, 1996, p. 19: Grafsteen van Marcus Valerius Celerinus in het
Römisch-Germanisches Museum in Köln
Latijn zonder geheimen 2, 1982, p. 55: Grafopschriften van Pascasius en Martina
Studium I, 1988, p. 61: Grafschriften van Pascasius en Martina
Studium I, 1988, p. 5: Ereopschrift aan de Universitas Catholica
Aurora I, 1989, p. 28-29: Gallo-Romeins grafschrift voor Leontius, Keulen, 3e eeuw n.C.
Aurora I, 1989, p. 28-29: Gallo-Romeins grafschrift voor Pompeia Dagania en Marcus
Aurelius Victor, Keulen, 3e eeuw n.C.
Aurora I, 1989, p. 39: Grafschrift voor Aelia Veneria uit Italica, Spanje
Aurora I, 1989, p. 39: Grafschrift voor Claudia Fortunata
Aurora I, 1989, p. 39: Grafschrift voor Agrippina
Aurora I, 1989, p. 46: De eerste keizer [CIL, VI, 701-702]
Aurora I, 1989, p. 62: Grafschrift voor Severina
LATIJNSE TEKSTEN
161
Claviculae 2, 1994, Werkboek, p. 80: Een gruwelijke vervloeking [naar een 'tabella
defixionum', met vertaling; cf. Hermeneus, 1983, 3, p. 206]
Claviculae 2, 1997, Werkboek, p. 93: Een gruwelijke vervloeking [naar een 'tabella
defixionum', met vertaling]
Claviculae 3, 1995, p. 158: Grafschrift uit Mainz
Claviculae 3, 1995, p. 158: Grafschrift voor een kind
Claviculae 3, 1995, p. 158: Posthume raad van een Veronees [Grafschrift]
Claviculae 3, 1995, p. 158: Beleefd verzoek [Grafschrift]
Claviculae 3, 1995, p. 159: Grafschrift van een brombeer
Phoenix 3, 1998, p. 73: Grafschrift voor Claudia [naar CIL, I, 1007]
Phoenix 3, 1998, p. 74: Grafschrift voor Achileia Prima [naar CIL, VI, 11.252]
Phoenix 3, 1998, p. 75: Kort grafschrift [CIL, III, 293]
Phoenix 3, 1998, p. 75: Kort grafschrift [CIL, II, 6130]
Phoenix 3, 1998, p. 76: Kort grafschrift [CIL, VI, 15.258]
Phoenix 3, 1998, p. 76: Kort grafschrift [CIL, VIII, 27.904]
Phoenix 3, 1998, p. 76: Kort Middeleeuws grafschrift
Phoenix 3, 1998, p. 76-77: Grafschrift voor Flavia Nicopolis [naar CIL, VI, 18.385]
Phoenix 3, 1998, Handleiding, p. 106-108: Ontcijfering en vertaling van de inscripties op
de illustraties (p. 72; 73; 75; 76; 77; 80)
Middeleeuwse teksten
Aere perennius, 1977, p. 159-215: Uittreksels uit Bonaventura, Rudolf Glaber, Hendrik IV,
Concilie van Soissons, Willem van Malmesbury, Alcuinus, Thomas a Kempis, Gesta
abbatum Trudoncusium, Concilie van Rouen, Aelfric van Eynsham, Adam van Usk,
Concilie van Toledo, Wipo van Burgund, Stephanus Langton, Thomas van Celano,
Adeste fideles!, Carmina Burana, Jan zonder Land, Bernardus van Clervaux,
Abaelardus, Roger Bacon, Hugo van St. Victor, Richard van Bury, Karel van Navarra,
Erasmus, Thomas Morus, Vives
Schola Latina 1, 1966, p. 156: De Aquisgrano et de Carolo Magno
Accipe - Textus, 1965, p. 47: Fabula mediaevalis [Karolus Magnus]
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 130: Fabula mediaevalis [Karolus Magnus]
Augurium, 1983, p. 74: <Karel de Grote en de klokkenmaker, naar Notker Balbulus van
Sankt-Gallen, De Karolo Magno>
Aurora I, 1989, p. 132-133: Een hoge gast op school [Karel de Grote] [naar Notker
Balbulus, De Karolo Magno, 13]
Claviculae 3, 1995, p. 226-230: Einhard, Vita Caroli (passim)
Aurora I, 1989, p. 33: Hodie mihi, cras tibi [naar het grafschrift van Alcuinus]
Phoenix 3, 1998, p. 26-28: De gouden slang [naar Alfonsi Petrus, Disciplina clericalis]
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 22-23.29-32: Rex iustus [rex en twee equites in de
Middeleeuwen]
Studium III, 1991, p. 78-80: Rex iustus [rex en twee equites in de Middeleeuwen]
LATIJNSE TEKSTEN
162
Studium novum III, 1998, p. 78-81: Rex iustus [rex en twee equites in de
Middeleeuwen]
Accipe - Textus, 1965, p. 22-23: Concilium animalium [Reinhard de vos]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 71: Concilium animalium [Reinhard de vos]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 71: Concilium animalium [Reinhard de vos]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 170-171: De arme van Assisi [Franciscus van Assisi]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 116.118.120: De lupo Iguviensi [Franciscus van Assisi]
Phoenix 3, 1998, p. 56-58: Het Zonnelied [Franciscus van Assisi]
Sententiae, 1974, p. 141: Christelijke lyriek. Veni, sancte spiritus [mogelijk Stephan
Langton (1165-1228)]
Sententiae, 1974, p. 139-140: Christelijke lyriek. Dies irae, dies illa [Thomas van Celano
(ca. 1190-1260)
Hortus Latinus 1, 1983, p. 37: Carmen mediaevale (Stabat mater dolorosa)
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 103-104: Carmen mediaevale (Stabat mater
dolorosa)
Sententiae, 1974, p. 138-139: Christelijke lyriek. Stabat mater dolorosa [onbekende auteur
(13e eeuw)]
Claviculae 3, 1995, p. 235-238: De Brugse metten - De gevolgen - De Franse invasie - 11
juli 1302 [Annales Gandenses (anno 1302 passim)
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 162.164: De sene, adulescentulo et asino [een oude man en
zijn kleinzoon rijden om beurten op hun ezel] [naar Poggio, Facetiae, nr. c - cf. Aisopos,
721 (ed. Perry)]
Claviculae 3, 1995, p. 245: Poggio, Facetiae, 19; 153 (1450 n.C.)
Studium novum IV, 1999, p. 204-210: Een brief die de wereld veranderde. Epistula
Christophori Colom de insulis Indiae nuper inventis
Didier - Latijn 5, 1963, p. 151: Lentelied uit de Middeleeuwen [uit Carmina Burana]
Accipe - Textus, 1965, p. 37-38: Carminum mediaevalium fragmenta nonnulla (Ver redit
optatum - Qui potare non potestis ite procul ab his festis - Quis non bibit? - Via lata
gradior more iuventutis) [Carmina Burana, 137 e.a.]
Hortus Latinus 2, 1984, p. 100-101: Carmina mediaevalia (Ver redit optatum - Qui
potare non potestis ite procul ab his festis - Quis non bibit? - Via lata gradior more
iuventutis) [Carmina Burana, 137 e.a.]
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 247-252: Carminum mediaevalium fragmenta
nonnulla (Fortunae rota volvitur - Ver redit optatum - Circa mea pectora - Dubitatio Via lata gradior more iuventutis) [Carmina Burana, 137 e.a.]
Aurora I, 1989, p. 8-9: Studentenlied [naar Carmina Burana, 196]
Claviculae 3, 1995, p. 87: Vina [Carmina Burana, 202]
Claviculae, 2, 2000, p. 111: Twee lenteliedjes [Carmina Burana, 85]
LATIJNSE TEKSTEN
163
Augurium, 1983, p. 43: <Grafschrift van een familie kooplieden in de Sint-Annakerk in
Augsburg, Duitsland>
Aurora I, 1989, p. 9: Een testament <van een ezel> [naar F. Novati, Carmina medii aevi,
1883, p. 78]
Thomas More (1478-1535 n.C.)
Claviculae, 2, 2000, p. 103: Thomas Morus: op bezoek in Utopia [naar Thomas Morus,
Utopia, 2]
Desiderius Erasmus (1466/1469-1536 n.C.)
Accipe - Accipienda, 1964, p. 77-78: Sylvius et Ioannes euntes in ludum litterarium
(colloquium Erasmianum)
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 42-43: Sylvius et Ioannes euntes in ludum
litterarium (colloquium Erasmianum)
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 118-119: Sylvius et Ioannes euntes in ludum
litterarium (colloquium Erasmianum)
Accipe - Accipienda, 1964, p. 82-83: Domestica confabulatio [naar Erasmus, Colloquia
familiaria]
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 48-49: Domestica confabulatio [naar Erasmus,
Colloquia familiaria]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 124-125: Domestica confabulatio [naar Erasmus,
Colloquia familiaria]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 83-84: Inter ambulandum [fictief vervolg op de vorige tekst
van Erasmus]
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 50-51: Inter ambulandum [fictief vervolg op de
vorige tekst van Erasmus]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 126-127: Inter ambulandum [fictief vervolg op de
vorige tekst van Erasmus]
Aere perennius, 1977, p. 197-211: Erasmus
Claviculae, 2, 2000, p. 60: Bofkont en Schoontoot [naar Erasmus, Colloquia, De rebus et
vocabulis]
Latijnse teksten uit de 16e-20e eeuw
Roma I, 1954, p. 193: Flevit lepus parvulus [naar Vagantenliederen, 1574]
Ascensus 1, 1970, p. 25: Des Hasen Klage [Vagantenliederen, 1574]
Aurora I, 1989, p. 7-8: Wat een haasje lijden kan [naar Vagantenliederen, 1574]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 111: Carmen apud studiosam iuventutem celeberrimum
[Gaudeamus igitur]
Schola Latina 3, 1968, p. 89: Studentenlied. <Gaudeamus igitur>
Sententiae, 1974, p. 135: Vagantenliederen. Gaudeamus igitur
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 73: Gaudeamus [studentenlied]
Studium III, 1991, p. 56-58: Gaudeamus [studentenlied]
Studium novum III, 1998, p. 60-61: Gaudeamus [studentenlied]
Lingua Latina 1, 1994, Exercitia 3, p. 92: Gaudeamus [studentenlied]
LATIJNSE TEKSTEN
164
Sententiae, 1974, p. 136: Vagantenliederen. In taberna
Sententiae, 1974, p. 137: Vagantenliederen. Deus sit propicius isti potatori
Sententiae, 1974, p. 137-138: Vagantenliederen. Ecce gratum
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 11: Latijnse liederen [Studentenlied 'A, a, a, valete
studia']
Claviculae, 2, 2000, p. 183: Middeleeuws vakantielied (A, a, a, valete, studia!)
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 82: Io vivat [studentenlied]
Schola Latina 1, 1966, p. 113: Io vivat [studentenlied]
Claviculae 3, 1995, p. 87: Io vivat [Leuvens studentenlied]
Gymnasium 1, 1965, p. 44: Tot Onze Lieve Vrouw ['Beatam Mariam']
Claviculae 3, 1995, p. 57-58: Potjeslatijn uit 1673: Molière, De ingebeelde zieke, 3, 15
Accipe - Accipienda, 1964, p. 9-11: Fabula puerilis [naar een Nederlands kinderversje,
mogelijk uit de 18e eeuw]
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 12-15: Fabula puerilis [naar een Nederlands
kinderversje, mogelijk uit de 18e eeuw]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 12-15: Fabula puerilis [naar een Nederlands
kinderversje, mogelijk uit de 18e eeuw]
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 12: Kerstlied ['Adeste, fideles']
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 76-77: Adeste fideles (kerstlied eind 18de eeuw)
Accipe - Textus, 1965, p. 16: Fabula apud omnes nota [Hans en Grietje]
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 231-232: Fabula de Ioanne et Margarita [Hans en
Grietje]
Thesaurus Latinus I, s.d., p. 171-172: De 'Knape van Vlaanderen' [Joannes Berchmans]
Gymnasium excerpta, 1965, p. 138: De H. Joannes Berchmans
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 104-106: Nassus Rusticus, Latijnse versie door H. Vroom van
Boerke Naas van Guido Gezelle
Claviculae 3, 1995, p. 187; 246-247: Een Latijns 'Boerke Naas' - Nassus Rusticus [H.
Vroom, 20e eeuw, naar Boerke Naas van Guido Gezelle]
Claviculae 3, 1995, Werkboek, p. 103: Prunus [H. Vroom, naar Hiëronymus van Alphen,
De pruimeboom]
Latijn zonder geheimen 5, 1985, p. 128-131: Toespraak door paus Johannes Paulus II,
uitgesproken naar aanleiding van 20 eeuwen Vergilius
Studium V, 1992, p. 138-140: Toespraak door paus Johannes Paulus II, uitgesproken
naar aanleiding van 20 eeuwen Vergilius
LATIJNSE TEKSTEN
165
3.1.5. Diverse themata
Opvoeding
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 39: Ita nos, Romani, educabamur
Schola Latina 1, 1966, p. 59-60: Ita Romani pueros educabant
Romeinse naamgeving
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 52-53: De nominibus Romanis
Schola Latina 1, 1966, p. 76-77: De nominibus Romanis
Kleding
Accipe - Accipienda, 1964, p. 12: De toga
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 18: De toga
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 18: De toga
Slavernij
Via nova I, 1964, p. 66; 70: De Romanorum servis
Levensbeschouwelijke opvattingen
Via nova I, 1964, p. 84: De veterum Romanorum moribus
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 58: De vera amicitia
Schola Latina 1, 1966, p. 104: De vera amicitia
Schola Latina 2, 1966, p. 31: De vera amicitia
Schola Latina 1, 1966, p. 82: Zo dachten en schreven de Romeinen over de vriendschap
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 159-165: Dis manibus. Romeinen over de dood [diverse
grafschriften en citaten uit auteurs]
Geneeskunde
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 74-75: De arte medicina apud Romanos
Roma III, 1949, p. 187-188: Het oog: een wonder
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 133-136: Uittreksels uit Celsus, De medicina
Claviculae 3, 1995, p. 48-49: Celsus, De medicina, 1, 1; 3, 23; 5, 2-5
Sport en spel
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 14-15: De gladiatoribus in amphitheatro
Schola Latina 1, 1966, p. 81-82: De gladiatoribus in amphitheatro
Via nova I, 1964, p. 36: De ludis apud Romanos
Via nova I, 1964, p. 92: Fui in circo
Gymnasium 1, 1965, p. 35: Pugna in amphitheatro
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 122-123: De ludis gladiatoriis
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 168: De ludis gladiatoriis
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 128: Wreed onbegrip [twee gladiatoren]
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 167: Wreed onbegrip [twee gladiatoren]
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 77: Spectaculum in Circo Maximo
Tijdrekening
LATIJNSE TEKSTEN
166
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 66-67: De Romeinse kalender [Macrobius, Saturnalia, 1, 12]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 67-68: September, de zevende maand?
Schola Latina 2, 1966, p. 81: September, de zevende maand?
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 68: Quo modo postremum mutati sint Fasti Romani
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 68: Quomodo (sic) Romani diem dividerent
Schola Latina 2, 1966, p. 82: Quomodo Romani diem dividebant?
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 164-165: De duodecim mensibus anni
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 143: De duodecim mensibus anni
Didier - Latijn 5, 1963, p. 153: De mensium nominibus
Gymnasium 2, 1963, p. 18: De mensibus et anni partibus
Via nova I, 1964, p. 63: De quattuor anni temporibus
Lingua Latina I, 1996, p. 95-100: Annus et menses
Gedifferentieerd Latijn 2, 1981, p. 55-62: Annus et menses
Toekomstvoorspelling
Phoenix 1, 1996, Werkboek, p. 97-100: Laat je toekomst voorspellen door het orakel
Het leger
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 30: De exercitu Romano
Schola Latina 1, 1966, p. 45-46: De exercitu Romano
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 68-69: De militum Romanorum armis
Schola Latina 1, 1966, p. 95-96: De militum Romanorum armis
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 70-71: Viae militares Romanae
Schola Latina 2, 1966, p. 130: Viae militares Romanae
Roma I, 1954, p. 206: Interrogamus et respondemus V (Legiones)
Roma I, 1954, p. 238: Avus narrat [over het leger]
Roma I, 1954, p. 309: De triumpho
Roma I, 1954, p. 311: De urbis obsidione [geen historische context]
Via nova IV, 1962, p. 75-76: Welke veldheer heeft recht op de triomf?
Didier - Latijn 5, 1963, p. 60: De triumpho
Didier - Latijn 5, 1963, p. 197: Toespraak van een generaal voor de strijd
Via nova I, 1964, p. 74: De exercitu Romano
Via nova I, 1964, p. 88: De Romanorum armis
Gymnasium 1, 1965, p. 52: De Romanorum militibus
Schola Latina 2, 1966, p. 14: De Romanorum navibus
Accipe - Accipienda, 1964, p. 13: De milite Romano
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 19: De milite Romano
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 19: De milite Romano
Accipe - Accipienda, 1964, p. 14-15: De triumpho
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 20-21: De triumpho
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 20-21: De triumpho
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 95: Miles Romanus
Lingua Latina I, 1996, p. 85-90: Miles Romanus
Gedifferentieerd Latijn 2, 1981, p. 47-53: Miles Romanus
Lingua Latina I, 1996, p. 261-269: Classis Romana
Lingua Latina I, 1996, p. 273-280: Exercitus Romanus
LATIJNSE TEKSTEN
167
Diverse streken
Algemeen
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 6: De quibusdam terris
Schola Latina 1, 1966, p. 10: Terrae antiquae
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 62: De geographia tempore Caesaris
Schola Latina 1, 1966, p. 85-86: De geographia tempore Caesaris
Via nova I, 1964, p. 41-42: De antiquis populis
De Etrusken
Didier - Historia Romana, 1963, p. 19: Etrusken en Romeinen
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 36-37: De Etruscis
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 36-37: De Etruscis
Pompeii (zie ook Plinius, Epistulae, 6, 16 en 20)
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 17-18: Maximum fui ego oppidum Pompeii
Schola Latina 1, 1966, p. 26-27: Maximum fui ego oppidum Pompeii
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 41-42: De eruptione Vesuvii
Schola Latina 1, 1966, p. 62-63: De eruptione Vesuvii
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 86: Krabbel op de wand van een herberg te Pompeji
Schola Latina 3, 1968, p. 85: Krabbel op de wand van een herberg te Pompeji
Roma I, 1954, p. 323: De Vesuvii eruptione
Didier - Historia Romana, 1963, p. 151: De uitbarsting van de Vesuvius
Accipe - Accipienda, 1964, p. 81: Incisum Pompeianum
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 47: Incisum Pompeianum
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 123: Incisum Pompeianum
Via nova I, 1964, p. 123: In urbe Pompeiis
Gymnasium 1, 1965, p. 205: Interitus Pompeiorum [79 n.C.]
Aurora I, 1989, p. 103: <De uitbarsting van de Vesuvius>
Claviculae 3, 1995, p. 39: <Gladiatorengevecht in Pompeii> [Tacitus, Annales, 14, 17]
Claviculae 3, 1995, p. 40: Een antieke affiche [opschrift van Aulus Suettius Cerius over een
gladiatorengevecht in Pompeii]
Sicilië
Didier - Latijn 6, 1961, p. 27: De Sicilia insula
De Provincia
Accipe - Accipienda, 1964, p. 88: Graeci in Galliam perveniunt
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 53: Graeci in Galliam perveniunt
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 129: Graeci in Galliam perveniunt
Accipe - Accipienda, 1964, p. 90: Res Massilienses
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 54-55: Res Massilienses
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 130-131: Res Massilienses
Accipe - Accipienda, 1964, p. 95: Provincia Romana
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 65: Provincia Romana
LATIJNSE TEKSTEN
168
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 141: Provincia Romana
Gallia
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 50-52: De Celtarum seu Gallorum finibus
Schola Latina 2, 1966, p. 24: De Celtarum seu Gallorum finibus
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 91: Romanos Eburones, Eburones oderant Romani
Schola Latina 2, 1966, p. 46: Romanos Eburones, Eburones oderant Romani
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 93-94: Brevis historia Celtarum
Schola Latina 2, 1966, p. 49: Brevis historia Celtarum
Roma I, 1954, p. 122: Interrogamus et respondemus III (Gallia)
Schola Latina 1, 1966, p. 91: De Gallis et Belgis et Germanis
Schola Latina 2, 1966, p. 39: De antiquissimis incolis patriae nostrae
Schola Latina 2, 1966, p. 88: De antiquissimo Belgio
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 80: E Gallorum historia
Ascensus 1, 1970, p. 18-19.21: De Belgica antiqua
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 70: De Gallia
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 129: De Gallia
De Germanen
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 59: De Germanis
Schola Latina 1, 1966, p. 83: De Germanis
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 66: De antiquis Germanis
Schola Latina 1, 1966, p. 92-93: De antiquis Germanis
Schola Latina 2, 1966, p. 111-112: De antiquis Germanis
Gymnasium 1, 1965, p. 47: De Germania
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 82: De Germanorum vita et moribus
Studium II,1990, p. 92-94: Germania ab Arminio liberata est
Studium novum II, 1997, p. 122-125: Germania ab Arminio liberata est
Carthago
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 22-23: De origine Carthaginis
Schola Latina 1, 1966, p. 35-36: De origine Carthaginis
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 32-33: De Carthaginis historia
Schola Latina 1, 1966, p. 50-51: De Carthaginis historia
Egypte
Via nova III, 1958, p. 51: De insula Pharo
Phoenix 2, 1997, p. 129.146-147: De Rhampsinito rege et fure callido [naar Herodotos, 2,
121-123; waarschijnlijk over Ramses III, ca. 1198-1166 v.C.]
De Skythen
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 35: Een onoverwonnen volk, de Scythen [Iustinus]
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 70-71: Zeden van de Scythen [Iustinus, 2, 2]
Schola Latina 3, 1968, p. 70-71: Zeden van de Scythen [Iustinus, 2, 2]
De Sassanidai
LATIJNSE TEKSTEN
169
Claviculae 3, 1995, p. 180: <De Perzische Sassaniden> [Ammianus Marcellinus, Res
gestae, 23, 6, 77-82]
'Moderne' verhalen of teksten zonder duidelijke context
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 7: De Marcella, puella Romana
Schola Latina 1, 1966, p. 11-12: De Marcella, puella Romana
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 8: De regina insulae
Schola Latina 1, 1966, p. 13: De regina insulae
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 12: Viri Romani ad filium epistula
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 13: In ludo Romano
Schola Latina 1, 1966, p. 20: In ludo Romano
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 16-17: Docti eritis!
Schola Latina 1, 1966, p. 24-25: Docti eritis
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 19: Carolus narrat
Schola Latina 1, 1966, p. 29: Carolus narrat
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 53-54: Ruerunt villae!
Schola Latina 1, 1966, p. 77-78: Ruerunt villae!
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 60: Victima Mercurio immolatur
Schola Latina 1, 1966, p. 84: Victima Mercurio immolatur
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 1: Discipuli classis quintae
Schola Latina 2, 1966, p. 8: Discipuli classis quintae
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 30: Servi se gratos esse ostendunt
Schola Latina 1, 1966, p. 148-149: Servi se gratos esse ostendunt
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 62-63: Quo meliores agricolae, eo fortiores in bello
Schola Latina 2, 1966, p. 76: Quo meliores agricolae, eo fortiores in bello
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 61: Breves historiae [vir nobilis]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 65: Breves historiae [Philosophus quidam; 'qua re docti
praestarent']
Schola Latina 2, 1966, p. 79: Breves historiae [Philosophus quidam; 'qua re docti
praestarent']
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 69: Breves historiae [Stratonicus citharista]
Schola Latina 2, 1966, p. 82: Breves historiae [Stratonicus citharista]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 72: Breves historiae [Philosophus quidam; 'naves tutissimae']
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 88: Breves historiae [een overleden tweelingsbroer]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 88: Breves historiae [de soldaat en het orakel]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 92: Breves historiae [de meester en de luie slaaf]
Schola Latina 2, 1966, p. 47: Breves historiae [de meester en de luie slaaf]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 93: Breves historiae [een jongeman te paard]
Nova lingua Latina 2, s.d., p. 95: Breves historiae [een lui man]
Schola Latina 1, 1966, p. 174: Breves historiae [een lui man]
Schola Latina 1, 1966, p. 57: Asinus ita se laudat
Schola Latina 1, 1966, p. 99: De armilla Caeciliae [de matrona Caecilia is haar armband
verloren]
Schola Latina 1, 1966, p. 154: Quam dives sum!
Schola Latina 2, 1966, p. 42: De sacra nocte et de novo mundo
Schola Latina 2, 1966, p. 52: Fueruntne veri amici?
LATIJNSE TEKSTEN
170
Schola Latina 2, 1966, p. 71-72: De pretioso anulo
Schola Latina 2, 1966, p. 83: Sic multiplicabant Romani
Schola Latina 2, 1966, p. 92-93: Deorum imperio finis imponetur!
Schola Latina 2, 1966, p. 99: De utilissima arte
Schola Latina 2, 1966, p. 108: Breves historiae [Philosophus quidam; 'prudentium virorum
est']
Schola Latina 2, 1966, p. 125: Breves historiae [Publius Rutilius]
Schola Latina 3, 1968, p. 81: Breves historiae [medicus Asklepiades]
Schola Latina 3, 1968, p. 81: Breves historiae [Romeinen over de maan]
Schola Latina 3, 1968, p. 81: Breves historiae [Philosophus quidam; 'quae sunt
pretiosissima']
Schola Latina 3, 1968, p. 81: Breves historiae [Alius philosophus]
Schola Latina 3, 1968, p. 113-114: Woorden van beroemde mannen
Schola Latina 3, 1968, p. 124: Breves historiae [Stultus quidam]
Roma I, 1954, p. 38: Nauta et nautae filia
Roma I, 1954, p. 51: Marcus et Antonius
Roma I, 1954, p. 77-78: Tempestas magna
Roma I, 1954, p. 100: Dux et milites
Roma I, 1954, p. 106: Terrae motus
Roma I, 1954, p. 116: In finibus hostium
Roma I, 1954, p. 136-137: Cassius et Marcus
Roma I, 1954, p. 140: De wachthond
Roma I, 1954, p. 199: Quattuor discipuli
Roma I, 1954, p. 205: Muren hebben oren
Roma I, 1954, p. 259-260: Een goed leerling
Roma I, 1954, p. 277-278: De discipula et amica eius
Roma I, 1954, p. 297: Amici deliberantes
Roma I, 1954, p. 308: Mulier et ancillae
Roma I, 1954, p. 308-309: Quantum supplicium!
Roma I, 1954, p. 309: Puer mendax
Roma I, 1954, p. 312: De scientiae fontibus
Didier - Latijn 6, 1961, p. 49: De Romanorum cenis
Didier - Latijn 6, 1961, p. 27: In schola
Didier - Latijn 6, 1961, p. 65: De Romanorum servis
Didier - Latijn 6, 1961, p. 79: De lingua Latina
Didier - Latijn 6, 1961, p. 121: Colloquium
Didier - Latijn 6, 1961, p. 168: Paulus amico suo Marco S. D. P.
Didier - Latijn 6, 1961, p. 169: De vere et aestate
Didier - Latijn 6, 1961, p. 224: In schola nostra
Didier - Latijn 6, 1961, p. 231: Sunt feriae!
Didier - Latijn 6, 1961, p. 267: Homines mundum dividunt
Didier - Latijn 6, 1961, p. 269: Iocosa
Didier - Latijn 5, 1963, p. 5: Discipulis salutem plurimam dicimus
LATIJNSE TEKSTEN
171
Didier - Latijn 5, 1963, p. 52: Verba celebria
Didier - Latijn 5, 1963, p. 59: De Antonio, quodam viro Romano
Didier - Latijn 5, 1963, p. 118: In hortis
Didier - Latijn 5, 1963, p. 129: De cane meo
Didier - Latijn 5, 1963, p. 151: De patrui reditu
Didier - Latijn 5, 1963, p. 182: De brevi concursu
Didier - Latijn 5, 1963, p. 196: De duobus amicis veris
Didier - Latijn 5, 1963, p. 246: Paulus Marco amico suo S. D. P.
Didier - Latijn 5, 1963, p. 246: De agricola pingendi artis perito
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 11-13: Quis Marcus est?
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 16: Marcus in villa habitat
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 20: De domino et pueris et servis
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 24: In oppidum!
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 30: De domino
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 40: In horto
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 48: Tectum ardet!
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 32-33: Tectum ardet!
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 58: Nos domini servum interrogamus; servus nobis
respondet
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 44-45: Nos domini servum interrogamus; servus
nobis respondet
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 66: Davus a nobis rursus interrogatur; a Davo
nobis respondetur
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 72: In ludo
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 54-55: In ludo
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 84: Eques vulneratur
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 64-65: Eques vulneratur
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 92-93: Quintus Curius Celsus equites hospitio
accipit
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 74-75: Quintus Curius Celsus equites ad cenam
invitat
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 102: De pastoribus et grege ovium
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 84-85: De pastoribus et grege Q. C<urii> Celsi
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 112: De terribili somnio
(1) - Gallia Belgica, 1984, p. 96-97: De terribili somnio
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 122-123: Marcus ab amicis de viro vulnerato
interrogatur
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 134-135: De Q. Curii Celsi liberis
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 114-115: De Q. Curii Celsi liberis
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 150-151: Quid eques vulneratus agit?
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 132-133: Quid eques vulneratus agit?
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 166-167: Ad clarum fontem [Marcus en Lucius]
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 146-147: Ad clarum fontem... [Marcus en
Lucius]
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 175: De equitis casu
LATIJNSE TEKSTEN
172
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 160: De equitis casu
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 196-197: De Q. Curii Celsi itinere propinquo
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 214-215: Celsum abeuntem familia salutat
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 228-229: Eadem res est omnium rerum optima
simul et pessima
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 242-243: Marcum narrantem iterum audimus
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 258-259: Quam docti sunt Marcus et Lucius!
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 268-269: Hospes Marci voluntati satisfacit
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 8-9: Lucius et Aemilia
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 12-13: Lucius et Aemilia
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 14: Servi et servae
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 26: Servi et servae
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 32-35: Lucius Romanus est
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 54-56: Lucius Romanus est
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 40-41: Vrijaf en naar buiten!
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 66: Vrijaf en naar buiten!
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 49: Een klein toneeltje...
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 86: Een klein toneeltje...
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 56: Lucius en Aemilia zoek!
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 103: Lucius en Aemilia zoek!
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 61: <De vehiculis>
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 106: De vehiculis
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 76: Discipuli, hodie contentus non sum. Nam seduli
non estis!
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 139: Discipuli, hodie contentus non sum. Nam
seduli non estis!
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 85: De domo Romana
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 74: De domo Romana
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 96: Een romantische tiener
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 154: Een romantische tiener
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 108: De Quinto Curio Celso, Quinti Aemilii Nasonis
amico
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 115: Een leesstukje in het Latijn [dominus et vilicus]
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 132: De Romanorum conviviis
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 164: De Romanorum conviviis
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 135: De variis thermarum locis
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 164: De variis thermarum locis
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 148-149: Titus Lucio litteras mittit
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 5: De Marco et Curia et...
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 15: Het domme paard
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 18-19: Studium litterarum intermittitur
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 104-105: Marcus ab amicis de equitibus interrogatur
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 112-113: De ongeluksbode [een heer en zijn slaaf]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 5: Serpens in horto!
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 6-7: Serpens in horto!
LATIJNSE TEKSTEN
173
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 6-7: Serpens in horto!
Accipe - Accipienda, 1964, p. 6: Avus venit
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 8: Avus venit
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 8: Avus venit
Accipe - Accipienda, 1964, p. 6-7: De fratre Aulo
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 9: De fratre Aulo
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 9: De fratre Aulo
Accipe - Accipienda, 1964, p. 7: De serpente avus audit
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 10: De serpente avus audit
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 10: De serpente avus audit
Accipe - Accipienda, 1964, p. 8: Vir in horto
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 11: Vir in horto
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 11: Vir in horto
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 53-54: Vir in horto
Accipe - Accipienda, 1964, p. 11: De lanione et porculo
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 16: De lanione et porculo
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 16: De lanione et porculo
Accipe - Accipienda, 1964, p. 15-16: Quintus narrat
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 22: Quintus narrat
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 22: Quintus narrat
Accipe - Accipienda, 1964, p. 16: Aenigma
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 23: Aenigma
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 23: Aenigma
Accipe - Accipienda, 1964, p. 24: Fabula decembris [kaderverhaal]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 43: De consule forti [republiek, zonder context]
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 106: De consule forti [republiek, zonder
context]
Accipe - Accipienda, 1964, p. 49: De salutationibus
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 5: De salutationibus
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 78: De salutationibus
Accipe - Accipienda, 1964, p. 50-52: Nugae nonnullae
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 6-7: Nugae nonnullae
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 80-81: Nugae nonnullae
Accipe - Accipienda, 1964, p. 52-53: Tres epistulae
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 8-9: Tres epistulae
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 82-83: Tres epistulae
Accipe - Accipienda, 1964, p. 79: Nomen ominosum
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 44: Nomen ominosum
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 120: Nomen ominosum
Accipe - Accipienda, 1964, p. 102-103: Monitoria paedagogica
Accipe - Accipienda, 1964, p. 105: Aenigma
Accipe - Accipienda, 1964, p. 106-107: Posterior risus potior
Accipe - Accipienda, 1964, p. 107: Ubinam funis extremis
Accipe - Textus, 1965, p. 5: Clamor in horto
Hortus Latinus 1, 1983, p. 13: Clamor in horto
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 35: Clamor in horto
LATIJNSE TEKSTEN
Accipe - Textus, 1965, p. 5-6: Puer in periculo
Hortus Latinus 1, 1983, p. 30: Puer in periculo
Accipe - Textus, 1965, p. 6: Somnium quod Marcus somniavit
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 59-60: Marcus somniat
Accipe - Textus, 1965, p. 7: Marcus porculum emere vult
Accipe - Textus, 1965, p. 7-8: De milite qui non salutavit
Hortus Latinus 1, 1983, p. 46: De milite qui non salutavit
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 92: De milite qui non salutavit
Accipe - Textus, 1965, p. 8: De femina dolorosa
Accipe - Textus, 1965, p. 9-10: Fabula tristis [de dood van soldaat Sextus]
Accipe - Textus, 1965, p. 11: Ludus puerilis
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 117-118: Ludus puerilis
Accipe - Textus, 1965, p. 11-12: Currus caprinus
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 154-155: Currus caprinus
Accipe - Textus, 1965, p. 12: Somnium puellae
Accipe - Textus, 1965, p. 13: De cane forti
Accipe - Textus, 1965, p. 13-14: Laetitia in casa
Accipe - Textus, 1965, p. 14-15: Quodam die mensis Decembris...
Accipe - Textus, 1965, p. 15: Aenigma
Accipe - Textus, 1965, p. 27-28: Verba magni philosophi
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 124: Verba magni philosophi
Accipe - Textus, 1965, p. 28: Epistula
Accipe - Textus, 1965, p. 30: De filiabus geminis
Accipe - Textus, 1965, p. 31: Sermo inter magistrum et discipulos
Accipe - Textus, 1965, p. 32: De muliere admirabili
Accipe - Textus, 1965, p. 33: De matrona marito maledicenti eiusque poena
Accipe - Textus, 1965, p. 44: Amor omnia vincit [Gaius en Fulvia]
Hortus Latinus 2, 1984, p. 151: Amor omnia vincit [Gaius en Fulvia]
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 312: Amor omnia vincit [Gaius en Fulvia]
Accipe - Textus, 1965, p. 56: Peroratio
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 17: Marcus Corneliam quaerit
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 17: Marcus Corneliam quaerit
Hortus Latinus 1, 1983, Orationes, p. 24-25: Duo milites sermonem habent
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 24-25: Duo milites sermonem habent
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 46: Sermo in villa
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 72: Marcus canem quaerit
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 148-149: Consilium doctum
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 162: Sermo inter Amulium et servum
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 194-195: De Marco et lupa
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 43: Serpens in villa
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 44: Avus Marcum et Corneliam salutat
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 45: Marcus de Aulo narrat
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 46: Puella et serpens
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 48: Puella in periculo
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 49: Marcus et Cornelia virum in horto vident
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 50: Marcus de fure narrat
174
LATIJNSE TEKSTEN
175
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 51: Aulus fabulam narrat
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 52: De nummo aureo
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 55: Vir in herba
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 56: Marcus de milite narrat
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 57: Marcus de triumpho narrat
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 58: Somnium quod Aemilia somniabat
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 59: Puella et Florus
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 60: Decimus Crassus fratrem suum visitat
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 73: De Bruto et Rufo latronibus
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 79: Miles narrat
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 97: <Twee filosofen>
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 99: Archytas alium servum quaerit
Redde rationem - Adminiculum, 1993, p. 116: Adversarius perpetuo metuendus
Hortus Latinus 1, 1983, p. 7: De Cornelia, Marco Auloque
Hortus Latinus 1, 1983, p. 60-62: Amici veri non deserunt amicum
Hortus Latinus 1, 1983, p. 66: De puero, qui fortis esse voluit, sed non potuit
Hortus Latinus 1, 1983, p. 85: Somnium puellae
Hortus Latinus 1, 1983, p. 242: De corvo sapienti [een dorstige raaf haalt water uit een
kruik]
Via nova I, 1964, p. 18-19: In schola
Via nova I, 1964, p. 21-22: In tabula
Via nova I, 1964, p. 28-29; 32-33: In villa
Via nova I, 1964, p. 45-46: De nautarum et agricolarum vita
Via nova I, 1964, p. 48-49: Lysis et Quintus
Via nova I, 1964, p. 71: De avibus
Via nova I, 1964, p. 80: Lysis et Quintus
Via nova I, 1964, p. 76: De domo Romana
Via nova I, 1964, p. 100: Lysis aegrotavit
Via nova I, 1964, p. 119: Cum ferias habebimus...
Via nova I, 1964, p. 124: Vota et consilia...
Via nova I, 1964, p. 127: Si dives essem
Via nova I, 1964, p. 127-128: Utinam ne piger fuissem...
Via nova I, 1964, p. 137: Dux milites hortatur
Via nova I, 1964, p. 152-153: Scaena 'In ludo' [naar W. L. Paine e.a., Decem Fabulae]
Via nova I, 1964, p. 154-155: Scaena 'Titus aegrotat' [naar W. L. Paine e.a., Decem
Fabulae]
Via nova II, 1964, p. 8: Nunc laborare oportet
Via nova II, 1964, p. 22: Fieri cupio
Gymnasium 1, 1965, p. 28: Domini villa
Gymnasium 1, 1965, p. 32: In villa
Gymnasium 1, 1965, p. 38: Servi fidi [Aulus en Marcus]
Gymnasium 1, 1965, p. 45: Discipulus et magister
Gymnasium 1, 1965, p. 49: In schola
Gymnasium 1, 1965, p. 56: Ad hostium arcem
LATIJNSE TEKSTEN
176
Gymnasium 1, 1965, p. 59: De divite et paupere
Gymnasium 1, 1965, p. 65: Een dwaze meid
Gymnasium 1, 1965, p. 76: Multa nescimus
Gymnasium 1, 1965, p. 86: Aliquando magni erimus [Titus en Marcus]
Gymnasium 1, 1965, p. 88: De paupere miserrimo
Gymnasium 1, 1965, p. 91: De tempore futuro [Gaius en Claudius]
Gymnasium 1, 1965, p. 96: Imperatoris oratio ante pugnam
Gymnasium 1, 1965, p. 102: Nieuwjaarsbrief. Carissimi parentes
Gymnasium 1, 1965, p. 123: Marcus ad avum
Gymnasium 1, 1965, p. 131: Varia rogantur
Gymnasium 1, 1965, p. 138: Colloquium [Gaius en Marcus]
Gymnasium 1, 1965, p. 146: Dominus et servus
Gymnasium 1, 1965, p. 107: De numeris [Gaius]
Gymnasium 1, 1965, p. 178: De pueris absentibus [Marcus, Gaius en Claudius]
Gymnasium 1, 1965, p. 218: De agent en de dief [de sleutel]
Gymnasium 2, 1963, p. 11: Carissimi discipuli
Gymnasium 2, 1963, p. 14: De gravi quadam calamitate [een Romeinse nederlaag; geen
historische context]
Gymnasium 2, 1963, p. 32: De officiis
Gymnasium 2, 1963, p. 54: De variis quibusdam negotiis
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 9: Een stukje Romeins leven [Lucius en Lucia]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 13: Tellen in het Latijn
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 17: Gesprek in de vakantie [Galla en Lydia]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 19: Kennismaking met mensen en naamvallen [Lucius en
Lucia]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 69: Brevis historia Pomponii, militis mendacis
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 84: Sermo Uri Patientis et iuvenum gentis eius [de Indiaan
Geduldige Bizon]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 86: Sermo severi bibliothecarii et discipuli neglegentis [over
het boek Arendsoog]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 148.150: De duobus nautis [dronken Poppedius]
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 26-27: De duobus nautis [dronken matroos Poppedius in
Antwerpen]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 152: De custode publico et fure [de dief Poppedius - verwerkt
de antieke anekdote van de sleutel]
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 120-121: De agent en de dief [de dief Poppedius verwerkt de antieke anekdote van de sleutel]
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 154: Sermo discipuli et bibliothecarii
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 92-93: Gesprek tussen een strenge bibliothecaris en een
slordige leerling
Ars legendi - Itinera, 1966, p. 166: Nulla umbra sine lumine [Marcus en Antonius]
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 38-39: Dialoogje tussen de slaven Linus en Petrus
Ars legendi - Vestibulum, 1989, p. 30-31: Kennismaking met mensen en Latijnse
voornaamwoorden
LATIJNSE TEKSTEN
177
Ars legendi - Exordium, 1990, p. 29-30: Kennismaking met mensen (sc. de jonge slaven
Linus en Petrus) en met Latijnse voornaamwoorden
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 14-15: Een Romeinse les aardrijkskunde
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 17-19: Toets voor de leerlingen van meester Passatus
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 59: De smoes van soldaat Poppedius [ongetrouwd man
gebruikt echtgenote als smoes]
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 25: Lupus in fabula [diverse uitdrukkingen en
spreekwoorden]
Crustula, 1976, p. 73: <Poscis a nobis operam sine fine>
Crustula, 1976, p. 83: <Neminem Romanorum pudebat uxorem ducere in convivium>
Crustula, 1983, p. 94: <Neminem Romanorum pudebat uxorem ducere in convivium>
Crustula, 1976, p. 87: <Gelu rigentem aliquis sustulit colubram>
Crustula, 1983, p. 100: <Gelu rigentem aliquis sustulit colubram>
Crustula, 1976, p. 118: <Quod novus et nuper factus tibi praestat cliens>
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 16: Geographia
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 32-36: Familia Romana in Belgica
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 41-42: Liberi natant
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 50.54: Aquila et merula [Lucius en Livia]
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 59: Aquila
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 66-68: In villa
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 79-82: Pater iratus est
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 87-88: In ripa Mosae
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 92-94: Valeria in silva est
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 106-110: Germani Valeriam servant
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 116: In silva
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 121-122: Familia laeta est
Latijn zonder geheimen 2, 1982, p. 8-12: Ientaculum
Studium I, 1988, p. 102-103: Ientaculum
Studium novum I, 1996, p. 110-111: Ientaculum
Latijn zonder geheimen 2, 1982, p. 24-27: Avi dona
Studium I, 1988, p. 103-104: Avi dona
Studium novum I, 1996, p. 111-112: Avi dona
Latijn zonder geheimen 2, 1982, p. 43-46: Dura lex sed lex
Studium I, 1988, p. 117-118: Dura lex sed lex
Studium novum I, 1996, p. 126-127: Dura lex sed lex
Latijn zonder geheimen 2, 1982, p. 58-61: Tres equites
Studium II,1990, p. 20-22: Tres equites
Studium novum II, 1997, p. 32-36: Tres equites
Latijn zonder geheimen 2, 1982, p. 77-82: Periculum
Studium II,1990, p. 30-32: Periculum
Studium novum II, 1997, p. 46-50: Periculum
Latijn zonder geheimen 2, 1982, p. 96-100: Timidus vulneratur
Studium II,1990, p. 40-42: Timidus vulneratur
Studium novum II, 1997, p. 59-62: Timidus vulneratur
LATIJNSE TEKSTEN
178
Latijn zonder geheimen 2, 1982, p. 117-122: Labor omnia vincit
Latijn zonder geheimen 2, 1982, p. 140-145: Iter longum ac difficile
Latijn zonder geheimen 2, 1982, p. 167-172: Fortes fortuna adiuvat
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 21-25: Nuntius cautus [dominus - servus]
Studium III, 1991, p. 70-71: Nuntius cautus [dominus - servus]
Studium novum III, 1998, p. 70-71: Nuntius cautus [dominus - servus]
Studium I, 1988, p. 26-27: Familia Romana
Studium novum I, 1996, p. 32-33: Familia Romana
Studium I, 1988, p. 34-35: Celer et Lentus
Studium novum I, 1996, p. 38-39: Celer et Lentus
Studium I, 1988, p. 42: Liberi ad viam Romanam ambulant
Studium novum I, 1996, p. 46-47: Liberi ad viam Romanam ambulant
Studium I, 1988, p. 52: Quintus silvam petit
Studium novum I, 1996, p. 56-57: Quintus silvam petit
Studium I, 1988, p. 64: Aurum!
Studium novum I, 1996, p. 68-69: Aurum!
Studium I, 1988, p. 74-75: Sententia Valeriae
Studium novum I, 1996, p. 78-79: Sententia Valeriae
Studium I, 1988, p. 84.86: Quinque barbari
Studium novum I, 1996, p. 88-89: Quinque barbari
Studium I, 1988, p. 94-95: Ubi est aurum?
Studium novum I, 1996, p. 100-101: Ubi est aurum?
Studium I, 1988, p. 110-111: Quintus iratus est
Studium novum I, 1996, p. 118-119: Quintus iratus est
Studium I, 1988, p. 122-123: Consilium Quinti
Studium novum I, 1996, p. 132-133: Consilium Quinti
Studium I, 1988, p. 131: Avus et liberi ad Mosam flumen iter faciunt
Studium novum I, 1996, p. 142-143: Avus et liberi ad Mosam flumen iter faciunt
Studium I, 1988, p. 136.138: Edax et Caput
Studium novum I, 1996, p. 148-149: Edax et Caput
Studium I, 1988, p. 148-149: Publius et Quintus latrones vincunt
Studium novum I, 1996, p. 162-163: Publius et Quintus latrones vincunt
Studium I, 1988, p. 156.158: Secundus finis
Studium novum I, 1996, p. 170-171: Secundus finis
Studium II,1990, p. 10-11: Romanorum adventus
Studium novum II, 1997, p. 17-19: Romanorum adventus
Studium II,1990, p. 54-56: Patris consilia
Studium novum II, 1997, p. 72-74: Patris consilia
Studium II,1990, p. 68-69: Amor omnia vincit
Studium novum II, 1997, p. 90-92: Amor omnia vincit
Studium II,1990, p. 120-123: <In de villa> (aansluitend bij p. 42)
Studium II,1990, p. 130-132: Quintus Marciae matri salutem dicit
Studium II,1990, p. 152-154: <In de villa> (aansluitend bij p. 123)
Studium III, 1991, p. 54-56: Dialogus de uxoribus [tussen de Romein Gaius en een amicus]
Studium novum III, 1998, p. 57-59: Dialogus de uxoribus [tussen de Romein Gaius en
een amicus]
LATIJNSE TEKSTEN
179
Studium novum II, 1997, p. 20-22: Somnium Quinti
Studium novum II, 1997, p. 22-24: Fabula de catulo et asinis [centurio Cato en twee ezels
van soldaten]
Studium novum II, 1997, p. 75-77: Valeriae diarium Quintus invenit
Studium novum II, 1997, p. 159-165: De itinere Romano
Via, 1984, p. 49: Familia Romana
Via, 1984, p. 59: Spectaculum Romanum
Via, 1984, p. 68-69: Avus et vinum (in stripverhaal)
Via, 1984, p. 82; 98; 107: Luk en Ilona op avontuur
Via, 1984, p. 119-121: Marcus et Lucius in schola
Via, 1984, p. 134: Antonius en de herbergier (in 1982, p. 134: 'Antonius en zijn meester')
Auspicia 1, 1989, p. 28: Arminius, Aemilia et familia
Auspicia 1, 1989, p. 48: Ericus, Erica, familia et alii
Auspicia 1, 1989, p. 52: Een spel van vraag en antwoord
Vestigia 1, 1989, p. 108: Een spel van vraag en antwoord
Auspicia 1, 1989, p. 68: Een eerste verkenning: thuis en op school
Auspicia 1, 1989, p. 70: Een tweede verkenning: rondom de boerderij en in de stad
Auspicia 1, 1989, p. 84.86.88: De historia periculosa
Vestigia 1, 1989, p. 109: De historia periculosa
Auspicia 1, 1989, p. 102.104.106: De villa Erici et Ericae
Auspicia 1, 1989, p. 124.126.128: De variis negotiis in ludo
Auspicia 1, 1989, p. 150.152.154.156: De bono et malo eventu rerum
Auspicia 1, 1989, p. 172.174.176.178: De profectione et variis rebus itineris
Auspicia 1, 1989, p. 224.226: De spectaculo horribili
Auspicia 1, 1989, p. 268.270: De invitatione improvisa
Auspicia 1, 1989, p. 288.290: De itinere memorabili
Vestigia 1, 1989, p. 22: Een drukke bedrijvigheid
Vestigia 1, 1989, p. 38: Een eerste kennismaking
Vestigia 1, 1989, p. 54: Op het landgoed en in de omgeving
Vestigia 1, 1989, p. 68: Een klein misverstand tussen vader en kinderen
Vestigia 1, 1989, p. 84: 'Viperae, in horreo!'
Vestigia 1, 1989, p. 98: De negotiis Erici, vilici Ericaeque
Vestigia 1, 1989, p. 116: 'Non scholae sed vitae discimus!'
Vestigia 1, 1989, p. 130: De itinere
Vestigia 1, 1989, p. 156: De pernicie mundi!
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 5: Avete! [Gaius, Titus, Aulus, Valeria en Iulia]
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 15: Titus curiosus est [Forum Romanum]
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 27: Aeger asinus [Gaius op de fundus van zijn
grootvader]
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 39: Pugna! [gevecht tussen kinderen]
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 45: Een rel op het forum
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 51: Furtum [diefstal op de boerderij]
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 63: Een vreemdeling in Rome [een man vraagt de weg]
LATIJNSE TEKSTEN
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 64: Epistula [Aulus aan Gaius]
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 101: Een bericht uit Syrië
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 106: Leo [leeuwenjacht in Syrië]
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 129: De periculo horrido [vergif in een waterbron]
Claviculae 1, 1996, p. 28: Cave canem [verhaaltje]
Claviculae 1, 2000, p. 32: Cave canem [verhaaltje]
Claviculae 1, 1996, p. 28: Cave serpentem [verhaaltje]
Claviculae 1, 2000, p. 32: Cave serpentem [verhaaltje]
Claviculae 1, 1996, p. 35: Dura lex [verhaaltje]
Claviculae 1, 2000, p. 39: Dura lex [verhaaltje]
Claviculae, 2, 2000, p. 159: Vijf Latijnse raadsels
Claviculae, 2, 2000, p. 177: Nogmaals 4 raadsels
Lingua Latina I, 1996, p. 9-10: Litterae et numeri
Gedifferentieerd Latijn 1, 1982, p. 6-7: Litterae et numeri
Lingua Latina I, 1996, p. 13-16: Familia Romana
Gedifferentieerd Latijn 1, 1982, p. 8-13: Familia Romana
Lingua Latina I, 1996, p. 16: Liber tuus Latinus
Lingua Latina I, 1996, p. 19-23: Puer improbus
Gedifferentieerd Latijn 1, 1982, p. 15-21: Puer improbus
Lingua Latina I, 1996, p. 26-30: Dominus et servi
Gedifferentieerd Latijn 1, 1982, p. 23-28: Dominus et servi
Lingua Latina I, 1996, p. 32-37: Villa et hortus
Gedifferentieerd Latijn 2, 1981, p. 3-8: Villa et hortus
Lingua Latina I, 1996, p. 41-45: Via Latina
Gedifferentieerd Latijn 2, 1981, p. 9-13: Via Latina
Lingua Latina I, 1996, p. 48-52: Puella et rosa
Gedifferentieerd Latijn 2, 1981, p. 15-20: Puella et rosa
Lingua Latina I, 1996, p. 54-59: Taberna Romana
Gedifferentieerd Latijn 2, 1981, p. 21-26: Ornamenta feminarum
Lingua Latina I, 1996, p. 63-66: Pastor et oves
Gedifferentieerd Latijn 2, 1981, p. 27-31: Pastor et oves
Lingua Latina I, 1996, p. 69-74: Bestiae et homines
Gedifferentieerd Latijn 2, 1981, p. 33-38: Bestiae et homines
Lingua Latina I, 1996, p. 77-82: Corpus humanum
Gedifferentieerd Latijn 2, 1981, p. 39-45: Corpus humanum
Lingua Latina I, 1996, p. 103-108: Novus dies
Gedifferentieerd Latijn 2, 1981, p. 63-68: Novus dies
Lingua Latina I, 1996, p. 110-115: Magister et discipuli
Gedifferentieerd Latijn 2, 1981, p. 69-74: Magister et discipuli
Lingua Latina I, 1996, p. 118-124: Tempestas
Gedifferentieerd Latijn 2, 1981, p. 75-81: Tempestas
Lingua Latina I, 1996, p. 126-131: Numeri difficiles
Gedifferentieerd Latijn 2, 1981, p. 83-88: Numeri difficiles
Lingua Latina I, 1996, p. 135-142: Litterae Latinae
180
LATIJNSE TEKSTEN
181
Gedifferentieerd Latijn 2, 1981, p. 89-96: Litterae Latinae
Lingua Latina I, 1996, p. 145-151: Maritus et uxor
Gedifferentieerd Latijn 2bis, 1984, p. 97-103: Maritus et uxor
Lingua Latina I, 1996, p. 154-160: Parentes
Gedifferentieerd Latijn 2bis, 1981, p. 105-111: Parentes
Lingua Latina I, 1996, p. 163-168: Pugna discipulorum
Gedifferentieerd Latijn 2bis, 1981, p. 113-119: Pugna discipulorum
Lingua Latina I, 1996, p. 172-177: Cave canem
Lingua Latina I, 1996, p. 179-185: Epistula magistri
Lingua Latina I, 1996, p. 187-191: Puer aegrotus
Lingua Latina I, 1996, p. 211-218: Res rusticae
Lingua Latina I, 1996, p. 222-229: Pericula maris
Lingua Latina I, 1996, p. 232-239: Navigare necesse est
Lingua Latina I, 1996, p. 242-248: Convivium
Lingua Latina I, 1996, p. 251-258: Inter pocula
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 7-8: Marcus, Iulia
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 9: Delia, Libanus
Gedifferentieerd Latijn 1-3, 1981, Didactisch, p. 44: Delia, Libanus
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 10-11: Delia, Syra, Aemilia, Iulia
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 12-13: Syra, Davus, Iulius
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 14-15: Iulius, Davus, Medus
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 16-17: Medus, Iulius, Davus, Syrus, Leander, Ursus
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 18-19: Dorippa, Lydia, Medus
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 20-22: Iulius, Aemilia, Flora, Iulia
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 23-24: Faustinus, Rufus
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 25-27: Iulia, Syra
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 28-29: Sextus, Fabia
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 30-32: Miles, Cornelius, Medus
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 33-35: Medicus, Syrus, Iulius, Aemilia, Syra
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 36-38: Aemilia, Iulius
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 39-40: Marcus, Iulia, Aemilia, Iulius, servi
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 41-44: Dorippa, Lepidus, Lydia, Medus
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 45-48: Iulia, Marcus
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 49-52: Sextus, Marcus, Titus
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 53-56: Fabia, Cornelius
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 57-62: Diodorus, Tlepolemus, Symmachus
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 63-66: Diodorus, Symmachus, Sextus
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 67-69: Dorippa, Sannio, Albinus
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 70-71: Ianitor, Tlepolemus, Davus
Lingua Latina - Colloquia, 1998, p. 72-74: Diodorus, Symmachus, Tlepolemus
Gedifferentieerd Latijn 1-3, 1981, Didactisch, p. 52: <Antonius, Cornelius Iuliusque>
Lingua Latina 1, 1991, Exercitia 1, p. 51-52: <Een stukje komedie> [met Dorippa, Lydia,
Medus]
Phoenix 1, 1996, p. 17: Kennismaking met het gezin
Phoenix 1, 1996, p. 50: Familia
GRIEKSE TEKSTEN
182
3.2. GRIEKSE TEKSTEN
3.2.1. Griekse mythologie
Griekse goden en mensen
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 145.148: Mensen en goden
Studium I, 1988, p. 174: Mensen en goden
Studium novum I, 1996, p. 200-201: Goden, mensen, dieren... in de Griekse wereld: Die
mannen toch! - En de vrouwen dan?!
Aerts, 1962, p. 9: Zeus
Aerts, 1962, p. 145-146: Athena
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 82-83: Peri; Promhqevw" kai; ∆Epimhqevw"
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 175-176: Over Prometheus en Epimetheus
Ars legendi - Gephyra, 2002, p. 16-19: Over Prometheus en Epimetheus
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 49-51: Demeter en Persephone
Lingua Graeca II, 1940, p. 31-32: Dionysos (Bacchus)
Lingua Graeca II, 1940, p. 179: Aesculapius
Heuresis, 1964, p. 96: <De negen Muzen>
Ars legendi - Dipous, 1995, p. 35-37: Het hele verhaal van de weefsters, nu in het Grieks
verteld [Arachne en Athena] [cf. Ovidius, Metamorphoses, 6, 1-145]
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 35-39: De twee weefsters - Peri; th'" ∆Aravcnh" [cf.
Ovidius, Metamorphoses, 6, 1-145]
Aerts, 1962, p. 55-56: Niobè [cf. Ovidius, Metamorphoses, 6, 146-411]
Aerts, 1962, p. 66-67: Faëthoon [cf. Ovidius, Metamorphoses, 1, 750 - 2, 400]
Aerts, 1962, p. 132-133: Orpheus en Eurudike
Ars legendi - Epauxè, 1981, p. 42-43: De lier van Orpheus
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 58-59: De lier van Orpheus
Notio Latina et Graeca, 1981, p. 216: Orpheus en Eurudike
Thalassa 1, 1999, p. 106-107: De zee van Hellè [Helle, Phrixos en het gulden vlies]
Phoenix 1, 1996, p. 186: Bellerophon doodt de Chimaera
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 58-59: Tusschen den beker en de lippen [Ankaios]
Ars legendi - Dipous, 1995, p. 67-69: Theseus en de Minotauros
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 140-142: Theseus en de Minotaurus
GRIEKSE TEKSTEN
183
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 53: Vonnis van Minoos
Kalimera, 1975, p. 58-60: <OiJ palaioi; wjovnto (sic)> [in de Hades]
Herakles
Lingua Graeca II, 1940, p. 24: Heracles en Athena
Lingua Graeca II, 1940, p. 82: Heracles en Hylas
Aerts, 1962, p. 16-17: Herakles
Thalassa 2, 2000, p. 13: De appels van de Hesperiden [Herakles en Atlas]
Thalassa 2, 2000, p. 61-63: Passie en dood van Heracles
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 28: De Deugd tot Herakles
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 43: De Deugd en Herakles
Griekse oefeningen I, 1951, p. 101: Raadgevingen van de Deugd aan Herakles
De Thebaanse cyclus
Thalassa 1, 1999, p. 48-51: Antiope, Amfion en Zethos: een stukje Thebaanse mythologie
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 31: Het raadsel van de sphinx
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 90-91; 92; 94: Oijdivpou" to; provteron mevro" tou'
crhsmou' ejpitelei' - Oijdivpou" th;n Sfivgga nika/' - Oijdivpou" eJauto;n timwrei'tai
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 190-191; 195-196; 198: Oedipus doet het eerste deel
van het orakel in vervulling gaan - Oedipus overwint de sfinx - Oedipus straft zichzelf
Thalassa 2, 2000, p. 141-143: Antigone
De Trojaanse cyclus
Aerts, 1962, p. 189-192: Over de Trojaanse oorlog (deels in het Nederlands)
Griekse oefeningen I, 1951, p. 66: Peri; th'" ∆Ifigeneiva"
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 86-87: Peri; ∆Ifigeneiva"
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 184-185: Peri; ∆Ifigeneiva"
Ars legendi - Gephyra, 2002, p. 31-33: Peri; ∆Ifigeneiva"
Ars legendi - Gephyra, 2002, p. 40-41: Het paard van Troje
Aerts, 1962, p. 188-189: Penelope en Telemachos [naar Homeros, Odyssea]
Aerts, 1962, p. 161-163: Odusseus bij de Kukloops (deels in het Nederlands) [naar
Homeros, Odyssea, 9]
Protista, 1995, p. 29-33: ÔO ∆Odusseuv" kai; oJ Kuvklwy [naar Homeros, Odyssea, 9, 182-]
Ars legendi - Dipous, 1995, p. 109-111: Aeolus en Odysseus [naar Homeros, Odyssea, 10]
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 201-202: Aeolus en Odysseus [naar Homeros, Odyssea,
10]
Thalassa 3, 2001, p. 142-144: IQAKH van Konstandinos P. Kavafis
3.2.2. Griekse geschiedenis
GRIEKSE TEKSTEN
184
Athene
Thalassa 1, 1999, p. 38: Hoe kwam de stad Athene aan haar naam? [Poseidon en Athena]
Lingua Graeca II, 1940, p. 6-7: Het Atheensche leger
Lingua Graeca II, 1940, p. 45-46: Onder Atheners (vóór Solon's wetgeving)
Lingua Graeca II, 1940, p. 89: Korte verhaaltjes. <Antisthenes (ca. 455-360 v.C.) over
Xanthippe, de echtgenote van Sokrates>
Lingua Graeca II, 1940, p. 158-159: Teveel belooningen! [toespraak in Athene]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 91: Potsierlijk en toch gewoon [Antisthenes (ca. 455-360
v.C.) in Athene]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 93: Prijs der eetwaren te Athene
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 67-68: IJdelheid afgeleerd [in Athene]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 54: Raadgevingen [vader en moeder eren in Athene]
Aerts, 1962, p. 36-37: Een oude Griekse legende [Epidauros en het orakel van Delphoi; de
hulp van Athene]
Heuresis, 1964, p. 110: De Atheners van voorheen [Isokrates, Panegyricus, 76-81]
Heuresis, 1964, p. 117: <De politieke geschiedenis van Athene> [Lykourgos, Contra
Leocratem, 61]
Heuresis, 1964, p. 129: De Atheners gaan er prat op een autochtone Attische bevolking te
zijn [Aristophanes, Vespae, 1075-1078; Lysias, Epitaphios, 17]
Heuresis, 1964, p. 129-130: De Atheners zijn de voorvechters van de democratie [Lysias,
Epitaphios, 18-19]
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 93: Een oude vrouw en haar dokter [een geschil
uitgevochten bij 'de archontes' (sc. in Athene?)]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 89: Beloften van de Atheense jongelingen (18 j.) [epheboi]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 92: Eed van de weerbare jongelingen te Athene
Heuresis, 1964, p. 62: De eed der efeben [Lykourgos, Contra Leocratem, 77]
Heuresis, 1964, p. 128-129: De efeben [Aristoteles, Athenaion politeia, 42]
Thalassa 2, 2000, p. 86-87: De eed van de Atheense soldaten [naar Lykourgos, Contra
Leocratem, 77]
Claviculae 1, 1996, p. 203: ÔO tou' dhvmou dou'lo" [de Atheners en het orakel van Delphi
in tijden van hongersnood]
Claviculae 1, 2000, p. 199: ÔO tou' dhvmou dou'lo" [de Atheners en het orakel van
Delphi in tijden van hongersnood]
Thalassa 1, 1999, p. 27: ÔO tou' dhvmou dou'lo" [de Atheners en het orakel van Delphi in
tijden van hongersnood]
Solon
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 45-46: Sluwheid van Soloon
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 87: De Grieken ten tijde van Soloon en ten tijde van
Demosthenes
Peisistratos
Lingua Graeca II, 1940, p. 117: Pisistratus' vrijgevigheid
GRIEKSE TEKSTEN
185
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 12-13: Soloon en Peisistratos, de tiran
Aristeides
Lingua Graeca II, 1940, p. 2-3: Aristides
Kimon
Lingua Graeca II, 1940, p. 133: Vrijgevigheid van Cimon
Griekse oefeningen I, 1951, p. 81: Lijkrede over Kimoon
Perikles
Lingua Graeca II, 1940, p. 89: Korte verhaaltjes. <Perikles>
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 90: De macht van het woord [de politicus Thoukydides en
Perikles]
Aerts, 1962, p. 93-94: Over Perikles
Heuresis, 1964, p. 37-38: <Een lijkrede uitgesproken door Pericles> [Thoukydides, 2, 40]
Alkibiades
Aerts, 1962, p. 92-93: Uit de jeugd van Alkibiades
Aerts, 1962, p. 153: Terugkeer van Alkibiades naar Athene na zijn ballingschap
Sparta
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 84: Zielegrootheid van Lukoergos [in Sparta]
Lingua Graeca II, 1940, p. 150: Tyrtaeus [ca. 650 v.C.] en de Lacedaemoniërs
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 10: De meelzak [Samiërs verdreven door Polykrates (ca.
538-522 v.C.) trekken naar Sparta]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 51: Wijze woorden [Demaratos koning van Sparta (ca. 506491 v.C.) en de vraag wie de beste is van de Spartanen]
Thalassa 1, 1999, p. 179: Kort en bondig... [Demaratos koning van Sparta (ca. 506-491
v.C.) en de vraag wie de beste is van de Spartanen]
Aerts, 1962, p. 94: Dood van Pausanias [Pausanias koning van Sparta; † 467/466 v.C.]
Lingua Graeca II, 1940, p. 150-151: Een goede koning [Agesilaos koning van Sparta (ca.
399-359 v.C.)]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 97: Apollo geraadpleegd [Agesilaos koning van Sparta (ca.
399-359 v.C.)]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 93: Wolven en schapen [Sparta tegen Makedonia;
Eudamidas]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 60: Geverfd haar [Archidamos koning van Sparta]
Thalassa 3, 2001, p. 174-175: XENOFWNTOS LAKEDAIMONIWN POLITEIA
[Xenophon, Lakedaimonion politeia, 1-3]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 99: Oorlogslist [Kleomenes koning van Sparta tegen Argos]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 92: Bezwaren der breedsprakigheid [Kleomenes]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 93-94: Snoode list van Kleomenes
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 94: De dochter van Kleomenes
Lingua Graeca II, 1940, p. 37: Les van een Spartaan
GRIEKSE TEKSTEN
186
Lingua Graeca II, 1940, p. 66: Anecdoten. <Een Spartaanse vrouw>
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 47: Een Spartaanse vrouw
Griekse oefeningen I, 1951, p. 9-10: Sparta
Griekse oefeningen I, 1951, p. 80-81: De ephoren [Sparta]
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 66: Peri; th'" tw'n Spartiatw'n paideiva"
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 142: Peri; th'" tw'n Spartiatw'n paideiva"
Ars legendi - Dipous, 1995, p. 125-126: Over de Spartaanse opvoeding
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 173-174: Over de Spartaanse opvoeding
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 78: Peri; deinotavtou tino;" tw'n Spartiatw'n e[qou"
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 167-168: Peri; deinotavtou tino;" tw'n Spartiatw'n
novmou
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 190-191: Peri; deinotavtou tino;" tw'n Spartiatw'n
novmou
Verhalen uit Archaïsch Griekenland
Ars legendi - Epauxè, 1981, p. 25-26: Aristomenes en de vos [Messene - Sparta, 7e eeuw
v.C.]
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 34-35: Aristomenes en de vos [Messene - Sparta, 7e
eeuw v.C.]
Ars legendi - Epauxè, 1981, p. 82-85: De redding van Kypselos [regering ca. 657-628 v.C.]
[naar Herodotos, 5, 92]
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 76-79: De redding van Kypselos [regering ca. 657-628
v.C.] [naar Herodotos, 5, 92]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 37: Vergeven is schoon [Pittakos van Mytiline (ca. 651569?)]
Lingua Graeca II, 1940, p. 15: De zeven wijzen bij Periander [ca. 628-588 v.C.]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 16: Kleobis en Bitoon [7e eeuw v.C.?] [naar Herodotos, 1,
31]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 103-104: De stier van Phalaris [Phalaris tiran van Akragas
(570-554 v.C.); Perilaos]
Lingua Graeca II, 1940, p. 47: Amasis schrijft aan Polycrates [ca. 538-522 v.C.]
Thalassa 3, 2001, p. 127-132: De ring van Polycrates [Herodotos, 3, 39-43]
Lingua Graeca II, 1940, p. 133-134: Epimenides [ca. 500 v.C?.]
Lydia
Lingua Graeca II, 1940, p. 165: De ring van Gyges
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 103: De ring van Guges
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 41: Heiligschennis en straf van Aluattes, koning van Ludië
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 11: Heiligschennis en straf van Aluattes, koning van Ludië
GRIEKSE TEKSTEN
187
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 59-60: Eenheid van bestuur [Kroisos]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 80: Kroisos en Soloon
Ars legendi - Technè, 1997, p. 74-75: Kennismaking met koning Croesus [Herodotos, 1, 6]
Thalassa 3, 2001, p. 102-106: Croesus en Solon: een gesprek over geluk [Herodotos, 1, 3032]
Thalassa 3, 2001, p. 107-115: De dood van Atys: de kracht van het noodlot [Herodotos, 1,
34-35] [Atys, de zoon van Kroisos]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 37: Kroisos en het orakel van Delphoi [over de strijd tegen
de Perzen]
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 123: Anekdoten over beroemde mannen uit de oudheid.
Over Croesus, koning van Lydië, ca. 550 v.C. [het orakel van Delphoi over de strijd
tegen de Perzen]
Ars legendi - Epauxè, 1981, p. 53: Anekdotes over beroemde mannen uit de oudheid.
Over Croesus, koning van Lydië, ca. 550 v.C. [het orakel van Delphoi over de strijd
tegen de Perzen]
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 79: Over Croesus, koning van Lydië [het orakel van
Delphoi over de strijd tegen de Perzen]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 72: Kroisos en het orakel van Delphoi [Kroisos in
gevangenschap bij Kyros]
De Perzen
Griekse oefeningen I, 1951, p. 42: De koningen van Perzië [Kyros, Kambyses, Smerdis,
Dareios, Xerxes, Artaxerxes]
Kyros de Grote
Lingua Graeca II, 1940, p. 71: Menon's raad [Kyros]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 29: Wraak der moeder van Kuros
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 11: Kuros ruit de Perzen tegen de Mediërs op
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 59: Kuros moedigt zijn soldaten aan voor den slag
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 100: Een bescheiden bode [Harpagos en Kyros]
Ars legendi - Epauxè, 1981, p. 110-115: Cyrus aan het hof van zijn grootvader [naar
Xenophon, Institutio Cyri, 1, 3]
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 134-139: Cyrus aan het hof van zijn grootvader [naar
Xenophon, Institutio Cyri, 1, 3]
Thalassa 2, 2000, p. 127-129: De Cyropaedia van Xenophon [Xenophon, Institutio Cyri, 1,
3, 4-5]
Kalimera, 1975, p. 101-107: Abradatas en Panthea [naar Xenophon, Institutio Cyri, 5-7]
Kambyses
Aerts, 1962, p. 171-172: Wreedheid van Kambuses
Thalassa 3, 2001, p. 123-126: De beproeving van Psammenitus [Herodotos, 3, 14-15] [525
v.C.]
GRIEKSE TEKSTEN
188
Smerdis
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 39: De valsche Smerdis
Dareios
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 61: Elk land heeft zijn gebruiken [Dareios]
Aerts, 1962, p. 29-30: Wreedheid van Dareios
De eerste Perzische oorlog
Griekse oefeningen I, 1951, p. 16-17: De Perzische oorlogen
Heuresis, 1964, p. 168-169: De Perzische oorlogen [Lysias, Epitaphios, 27; 44;
Ploutarchos, Themistocles, 6; 4]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 9: Geheim bericht [Histiaios, ca. 500 v.C.]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 97: Rouw te Athene bij de val van Miletos
Lingua Graeca II, 1940, p. 77: De slag bij Marathon
Griekse oefeningen I, 1951, p. 88-89: Toespraak van Miltiades vóór de slag bij Marathoon
Aerts, 1962, p. 122-123: Miltiades tot de Atheners vóór de slag van Marathoon
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 14: Toespraak van Miltiades vóór de slag bij Marathon
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 50; 52; 54; 56: Pro; th'" ejn Maraqw'ni mavch" - Aujth; hJ
mavch - Meta; th;n mavchn - Peri; tou' dromevw" tou' Maraqwnivou
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 108-109; 111; 115-117; 123-124; 125-126: Peri; tou'
drovmou tou' Maraqwnivou - Pro; th'" ejn Maraqw'ni mavch" - Aujth; hJ mavch Peri;
tou' dromevw" tou' Maraqwnivou - Meta; th;n ejn Maraqw'ni mavchn
Ars legendi - Dipous, 1995, p. 91; 95; 95-97; 102-103: Peri; tou' Maraqwnivou drovmou
- Pro; th'" ejn Maraqw'ni mavch" - Aujth; hJ mavch - Peri; tou' Maraqwnivou dromevw"
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 123; 127; 130-131; 146-147; 150-151: Peri; tou'
Maraqwnivou drovmou - Pro; th'" ejn Maraqw'ni mavch" - Aujth; hJ mavch - Meta; th;n
ejn Maraqw'ni mavchn - Peri; tou' Maraqwnivou drovmevw"
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 123: Anekdoten over beroemde mannen uit de oudheid.
Over Miltiades
De tweede Perzische oorlog
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 89: Vaderlandsliefde [Bouris en Spertis van Sparta naar
Xerxes] [naar Herodotos, 7, 134-137]
Aerts, 1962, p. 106-107: Xerxes maakt zijn plan bekend een veldtocht te doen tegen de
Grieken
Lingua Graeca II, 1940, p. 9-10: De tocht van Xerxes
Griekse oefeningen I, 1951, p. 41: Het leger van Xerxes
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 82: Een glas water [Xerxes en het water uit de Choaspes]
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 96; 98: Dhmavrato" dovlon ejpinoei [naar Herodotos, 7,
239]
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 200-203: Demaratus verzint een list [naar Herodotos, 7,
239]
GRIEKSE TEKSTEN
189
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 19-21: Demaratus verzint een list [naar Herodotos, 7,
239]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 84-85: Leoonidas bij Thermopulai
Griekse oefeningen I, 1951, p. 105: Leonidas
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 104; 106; 108; 110; 112; 114; 116; 118; 120: Pro; th'" ejn
tai'" Qermopuvlai" mavch"' - Dhmavrato" tou;" Spartiavta" ejpainei' - Lewnivda" kai;
oiJ su;n aujtw/' pivptousin - Ouj mh;n ajlla; givgnetai ta; ∆Oluvmpia - Qemistoklh'"
tou;" strathgou;" peivqei - Qemistoklh'" au\ti" dovlw/ crh'tai - Peri; th'" ejn
Salami'ni naumaciva" - “Eti peri; th'" naumaciva" - Xevrxh" ejpanevrcetai eij"
Sou'sa [naar Herodotos, 7-9]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 91-92: Leonidas, Xerxes en Demarates (sic) [Demaratos
looft de Spartanen] [naar Herodotos, 7, 209]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 66: Demaratos [Demaratos looft de Spartanen] [naar
Herodotos, 7, 209]
Lingua Graeca II, 1940, p. 69-70: Over Themistocles
Lingua Graeca II, 1940, p. 92-93: List van Themistocles te Salamis
Griekse oefeningen I, 1951, p. 50-51: Themistokles, redder van Griekenland
Heuresis, 1964, p. 72: De eed van de strijders te Plataeae [Lykourgos, Contra Leocratem,
81]
Ars legendi - Technè, 1973, p. 59: Het wonderteken van Eleusis [Herodotos, 8, 65]
De Peloponnesische oorlog
Heuresis, 1964, p. 169-171: De Peloponnesische oorlog [Xenophon, Hellenica, 5, 1, 29; 2,
2, 20-22; Thoukydides, 2, 34-44; Lysias, Epitaphios, 23; 79; Platon, Menexenus, 246ab]
Aerts, 1962, p. 153-154: Blokkade van Kerkura [door de Spartanen]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 92-93: Dood van Kallikratidas [406 v.C.]
Lingua Graeca II, 1940, p. 34-35: Het einde van den Peloponnesischen oorlog
Thalassa 3, 2001, p. 91: Timon de mensenhater [Ploutarchos, Vita Antonii, 70] [Athene,
einde 5e eeuw v.C.]
Sicilië
Griekse oefeningen I, 1951, p. 34: Sicilië
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 58: Beloonde ouderliefde [Anapias en Amphinomos redden
hun ouders bij een uitbarsting van de Etna]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 18: De trireem van Akragas
Gelon
Lingua Graeca II, 1940, p. 93: Een stoutmoedige tyran [Gelon]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 85: Geloon's onversaagdheid
Hieron
GRIEKSE TEKSTEN
190
Lingua Graeca II, 1940, p. 148: De tyran Hiero vindt het leven van tyran niet zoo
benijdenswaardig
Dionysios I
Lingua Graeca II, 1940, p. 164: Sluwe trek [Philoxenos en Dionysios]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 58: Dichter en tiran [Philoxenos en Dionysios]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 47: Dionusios en de citerspeler
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 47-48: Bezoekers bij den tiran Dionusios
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 64: Droomgezicht van een Himereese vrouw [Dionysios I]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 96: Dionusios en de twee jongelieden
De suprematie van Thebe
Lingua Graeca II, 1940, p. 90: Korte verhaaltjes. <Epameinondas>
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 58: Epameinoondas en de gezanten van den groot-koning
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 60: De zorgen voor morgen [Archias, Pelopidas en Thebe]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 12: Goede en kwade orakels [Epameinondas]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 47: Epameinoondas na zijn overwinning
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 102: Epameinoondas vóór zijn rechters
Lingua Graeca II, 1940, p. 91: Laatste ogenblikken van Epaminondas
Heuresis, 1964, p. 129: De veldslag bij Leuctra [371 v.C.] [Xenophon, Hellenica, 6, 16]
Alexandros van Pherai
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 31: Alexandros tiran van Pherai [† 358 v.C.]
Athene in de vierde eeuw v.C.
Demosthenes
Lingua Graeca II, 1940, p. 174: Waarom Demosthenes het woord zal nemen
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 10: De politiek van de slechte burgers [Demosthenes en
Aischines]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 90-91: Belang van de voordracht [Demosthenes]
Lingua Graeca II, 1940, p. 162: Demosthenes en Philippus streden niet met gelijke wapens
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 64: Misplaatste lof [Aischines en Demosthenes over
Philippos II]
Heuresis, 1964, p. 172-173: Demosthenes tegen Filippus [Demosthenes, Olynthiacus, 3, 16;
3, 24-26; 2, 10; Contra Philippum, 1, 10; 4, 63; Ploutarchos, Demosthenes, 18]
Protista, 1995, p. 72-75: Peri; tw'n qewrikw'n [over de theater-gelden] [naar Demosthenes,
Derde Olynthische rede, 10-11]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 105-106: Over de schaduw van een ezel [Demosthenes ten
tijde van Philippos II] [naar Ploutarchos, Vita decem oratorum, 848a; cf. Aisopos, 460
(ed. Perry)]
Kalimera, 1975, p. 111-113: ONOU SKIA [Demosthenes ten tijde van Philippos II] [naar
Ploutarchos, Vita decem oratorum, 848a; cf. Aisopos, 460 (ed. Perry)]
GRIEKSE TEKSTEN
191
Ars legendi - Epauxè, 1981, p. 34-35: De ezel en zijn schaduw [Demosthenes ten tijde van
Philippos II] [naar Ploutarchos, Vita decem oratorum, 848a; cf. Aisopos, 460 (ed.
Perry)]
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 40-41: De ezel en zijn schaduw [Demosthenes ten tijde
van Philippos II] [naar Ploutarchos, Vita decem oratorum, 848a; cf. Aisopos, 460 (ed.
Perry)]
Phokion
Lingua Graeca II, 1940, p. 20: Onbaatzuchtigheid van Phocion
Lingua Graeca II, 1940, p. 26-27: Phocion
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 67: Medice, cura teipsum [Demades en Phokion]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 77: Raadgeving tegen opgewondenheid [Phokion en het
bericht over de dood van Alexandros III]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 51: Wijze woorden [Phokion]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 61: Phokioon's bondigheid
Thalassa 1, 1999, p. 180: Kort en bondig... [Phokion]
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 123: Anekdoten over beroemde mannen uit de oudheid.
Nog over Alexander de Grote [Phokion]
Ars legendi - Epauxè, 1981, p. 52: Anekdotes over beroemde mannen uit de oudheid.
Over Alexander de Grote en de Athener Phocion
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 61: Alexander en de Athener Phocion
Makedonia
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 216-218: Perdikkas en zijn twee broers [afstammelingen
van Temenos van Argos] [naar Herodotos, 8, 137-138]
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 100.102-103: Peri; tw'n progovnwn ∆Alexavndrou tou'
Megavlou [naar Herodotos]
Philippos II
Lingua Graeca II, 1940, p. 56: Anekdoten. <Philippos II>
Lingua Graeca II, 1940, p. 86: Gelukkige voorteekens [Philippos II]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 76: Doe uw plicht [Philippos II]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 91: Een ding bij zijn naam noemen [Lasthenes van Olynthos
en Philippos II]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 96: Een les [Demaratos en Philippos II]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 93: Lakonisme [Sparta en Philippos II]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 101-102: Philippos en zijn hovelingen Smikuthos en
Nikanoor
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 33: De meest treffende tragedie [antwoord van
Neoptolemos: de dood van Philippos II]
Alexandros III de Grote
Lingua Graeca II, 1940, p. 91: Inname van Thebe door Alexander
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 47: Treurig maar roemrijk [Alexandros en Thebai]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 91: De verwoesting van Thebe
GRIEKSE TEKSTEN
192
Griekse oefeningen I, 1951, p. 88: Gevoelens van de jonge Alexander [Alexandros wil niet
erven, maar zelf verwerven]
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 123: Anekdoten over beroemde mannen uit de oudheid.
Over Alexander de Grote, de zoon van Philippus [Alexandros wil niet erven, maar zelf
verwerven]
Ars legendi - Epauxè, 1981, p. 52: Anekdotes over beroemde mannen uit de oudheid.
Over Alexander de Grote, de zoon van Philippus van Macedonië [Alexandros wil niet
erven, maar zelf verwerven]
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 63: Alexander en zijn vader Philippus van Macedonië
[Alexandros wil niet erven, maar zelf verwerven]
Thalassa 1, 1999, p. 180: Kort en bondig... [Alexandros de Grote en Philippos]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 33: Alexandros en zijn paard
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 9: De koning geworden hovenier [Alexandros in Paphos]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 72: Alexandros in den tempel van Ammoon
Lingua Graeca II, 1940, p. 56-57: Alexander te Persepolis
Thalassa 1, 1999, p. 92: Dorst [Alexandros de Grote]
Lingua Graeca II, 1940, p. 28-29: Kunstsmaak [Apelles en Alexandros]
Lingua Graeca II, 1940, p. 90: Korte verhaaltjes. <De schilder Apelles>
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 14: Slim antwoord van Serapioon aan Alexandros
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 36-37: Alexandros en zijn muziekleraar
Griekse oefeningen I, 1951, p. 104: Alexander's heerszucht
Aerts, 1962, p. 198-199: Grootmoedigheid van Alexandros
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 72: Anekdotes over beroemde mannen. Over Alexander de
Grote [de werken van Herakles]
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 72: Anekdotes over beroemde mannen. Nog over
Alexander de Grote [de wolf en de schapen]
Thalassa 2, 2000, p. 74: De mens Alexander: een evaluatie [naar Arrianos, Anabasis]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 32: Alexanders wilskracht
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 203-204: Over de wilskracht van Alexander de Grote
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 123: Anekdoten over beroemde mannen uit de oudheid.
Nog over Alexander de Grote [Xenokrates]
Ars legendi - Epauxè, 1981, p. 52: Anekdotes over beroemde mannen uit de oudheid.
Nog over Alexander de Grote [Xenokrates]
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 63: Alexander en Xenocrates
Lingua Graeca II, 1940, p. 20-21: De grote generalen der oudheid [Alexandros III, Pyrros,
Hannibal, Scipio]
Pyrros van Epeiros
Lingua Graeca II, 1940, p. 66: Anecdoten. <Pyrros>
GRIEKSE TEKSTEN
193
Lingua Graeca II, 1940, p. 180: Een eerlijk tegenstrever [Pyrros en Fabricius]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 31: Purrhos en Fabricius
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 35-36: Eerbied voor de overwonnenen [Pyrros]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 9: Rechtvaardigheid tegenover vijanden [de geneesheer van
Pyrros]
Lingua Graeca II, 1940, p. 117-118: Pyrrhus en Cineas
Griekse oefeningen I, 1951, p. 106-107: En daarna? [Pyrros en Kineas]
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 122: Pyrrhus, koning van Epirus en zijn ambassadeur
Cineas
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 189: Pyrrhus, koning van Epirus, en zijn ambassadeur
Cineas
Thalassa 1, 1999, p. 79: Eerst roem, dan pas geluk [Pyrros en de wijze man]
Antigonos II
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 72: Anekdotes over beroemde mannen. Over Antigonus II,
koning van Macedonië en Griekenland in de 3e eeuw v.C.
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 169: <Een korte anekdote over Antigonus II>
Antiochos III
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 53-54: De koning in een boerenhut [Antiochos]
Rome
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 35: Aeneas vestigt zich in Italië
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 37: Zuinigheid van Curius [Saunitai / Samnites]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 89: De hoop van een veldheer [Scipio Africanus]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 16: Een citaat uit Homeros [Mummius, 146 v.C.]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 85: Wat een goed bevelhebber vermag [Scipio in Numantia]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 93: Marius en zijn soldaten
Lingua Graeca II, 1940, p. 90: Korte verhaaltjes. <Mithradates>
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 96: Sulla te Orchomenos
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 67: Een jonge vijand van de tirannie [Faustus, de zoon van
Sulla]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 94: Toewijding van Sthennios [Pompeius en Sthennios van
Himera]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 95-96: Pompeius en de zeerovers
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 54: Dood van Pompeius
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 36: Gevoelens van den jongen Cato
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 37: Vrijmoedigheid van Cato
Griekse oefeningen I, 1951, p. 90: Cato tegen Caesar
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 77: Woord van Caesar bij den dood van Cato
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 35: De kwade geest van Brutus
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 62: Gij slaapt, Brutus? [Caesar en Brutus]
GRIEKSE TEKSTEN
194
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 66: Kommer van Brutus en Cassius
Griekse oefeningen I, 1951, p. 89-90: Dood van Cicero
3.2.3. Griekse auteurs en filosofen
Homeros (ca. 750 v.C.)
Aerts, 1962, p. 10: Homeros
De zeven wijzen (6e eeuw v.C.)
Thalassa 3, 2001, p. 20-23: De zeven wijzen. Thales (ca. 580 v.C.) - Solon (ca. 640-560
v.C.) - Periandrus - Cleobulus - Chilo - Bias (ca. 546 v.C.) - Pittacus [verschillende
citaten uit vooral Diogenes Laertios]
Anakreon (actief ca. 545-514 v.C.) en de Carmina Anacreontea
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 18: Drinkliedje ('De zwarte aarde drinkt') [naar
Anacreontea, 21]
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 159: Grieks drinkliedje ('De zwarte aarde drinkt')
[naar Anacreontea, 21]
Ars legendi - Dipous, 1995, p. 19: Grieks drinkliedje ('De zwarte aarde drinkt') [naar
Anacreontea, 21]
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 21: Een Grieks drinkliedje ('De zwarte aarde drinkt')
[naar Anacreontea, 21]
Thalassa 1, 1999, p. 165: Een drinkliedje ('De zwarte aarde drinkt') [naar Anacreontea, 21]
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 18: De cicade [naar Anakreon]
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 22: Lentelied [naar Anakreon]
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 22: Daar zat een sneeuwwit vogeltje [naar Anakreon]
Ibykos (6e eeuw v.C.)
Lingua Graeca II, 1940, p. 106: De kraanvogels van Ibycus
Fabels van o.a. Aisopos (6e eeuw v.C.) en Babrios (2e-3e eeuw n.C.)
Ars legendi - Epauxè, 1981, p. 64-66: Aesopus en de geleerden van het eiland Samos [naar
Vita Aesopi?]
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 45-47: Aesopus en de geleerden van het eiland Samos
[naar Vita Aesopi?]
Thalassa 2, 2000, p. 49: Twee wegen [Aisopos op Samos] [naar Vita Aesopi?]
Ars legendi - Epauxè, 1981, p. 70-74: Aesopus tegen Croesus [naar Vita Aesopi?]
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 118-121: Aesopus tegen Croesus [naar Vita Aesopi?]
Lingua Graeca II, 1940, p. 52: De valk en de nachtegaal [naar Aisopos, 8 (ed. Chambry)]
Kalimera, 1975, p. 97-99: ALWPHX KAI TRAGOS [Aisopos, 40 (ed. Chambry)]
Heuresis, 1964, p. 128: Nergens is de booswicht veilig [Aisopos, 45 (ed. Chambry)]
Kalimera, 1975, p. 80-82: ANHR KAI GUNH ARGALEA [Aisopos, 49 (ed. Chambry)]
GRIEKSE TEKSTEN
195
Thalassa 1, 1999, p. 134: Van minnaar tot kaalkop... [Een man met twee minaressen, die
respectievelijk zijn grijze en zijn zwarte haren uittrekken] [naar Aisopos, 52 (ed.
Chambry)]
Kalimera, 1975, p. 88-89: ASTROLOGOS [Aisopos, 65 (ed. Chambry)]
Lingua Graeca II, 1940, p. 69: Verzint eer gij begint [twee kikkers op zoek naar een nieuwe
poel] [naar Aisopos, 68 (ed. Chambry)]
Thalassa 1, 1999, p. 108-111: Zon of wind (in stripvorm) [naar Aisopos, 73 (ed. Chambry)]
Lingua Graeca II, 1940, p. 41: De jager [een boer is op zoek naar zijn kalf, maar vindt de
leeuw die het gedood heeft] [naar Aisopos, 74 (ed. Chambry)]
Aerts, 1962, p. 9-10: De verborgen schat [de vermeende schat van de boer, zodat zijn zonen
het land omspitten] [naar Aisopos, 83 (ed. Chambry)]
Thalassa 1, 1999, p. 147-148: Drie huisdieren... [Het paard, het rund en de hond] [naar
Aisopos, 139 (ed. Chambry)]
Lingua Graeca II, 1940, p. 37: Het paard en de ezel [naar Aisopos, 141 (ed. Chambry)]
Lingua Graeca II, 1940, p. 91-92: De dieven en de haan [naar Aisopos, 158 (ed. Chambry)]
Lingua Graeca II, 1940, p. 43-44: De kleeren maken den man [Zeus en de koning van de
vogels] [naar Aisopos, 162 (ed. Chambry)]
Thalassa 1, 1999, p. 124: De aloude, wijze fabel van de vos en de raaf [naar Aisopos, 165
(ed. Chambry); cf. Babrios, 77 en Phaedrus, 1, 13]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 80: De gulzige hond [naar Aisopos, 185 (ed. Chambry); cf.
Babrios, 79 en Phaedrus, 1, 4]
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 134: De hond en zijn spiegelbeeld [naar Aisopos, 185 (ed.
Chambry); cf. Babrios, 79 en Phaedrus, 1, 4]
Ars legendi - Dipous, 1995, p. 114: De hond en zijn spiegelbeeld [naar Aisopos, 185
(ed. Chambry); cf. Babrios, 79 en Phaedrus, 1, 4]
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 162-163: De hond en zijn spiegelbeeld [naar Aisopos,
185 (ed. Chambry); cf. Babrios, 79 en Phaedrus, 1, 4]
Lingua Graeca II, 1940, p. 84: De hazen en de kikvorschen [naar Aisopos, 191 (ed.
Chambry)]
Lingua Graeca II, 1940, p. 73-74: De leeuw en de vos [naar Aisopos, 196 (ed. Chambry)]
Ars legendi - Epauxè, 1981, p. 16: De leeuw en de vos [naar Aisopos, 196 (ed. Chambry)]
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 25-26: De leeuw en de vos [naar Aisopos, 196 (ed.
Chambry)]
Kalimera, 1975, p. 130-133: De leeuw, de vos en de hinde [naar Aisopos, 199 (ed.
Chambry)]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 54-55: De beer en de leeuw [naar Aisopos, 200 (ed.
Chambry)]
Lingua Graeca II, 1940, p. 92: De leeuw en de haas [naar Aisopos, 204 (ed. Chambry)]
Lingua Graeca II, 1940, p. 41: De leeuw en de muis [naar Aisopos, 206 (ed. Chambry)]
Aerts, 1962, p. 15: De leeuw en de muis [naar Aisopos, 206 (ed. Chambry)]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 80: De lichtgelovige wolf [naar Aisopos, 223 (ed.
Chambry)]
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 116: Een lichtgelovige wolf [naar Aisopos, 223 (ed.
Chambry)]
Thalassa 1, 1999, p. 204: Een wolf op het verkeerde been [naar Aisopos, 223 (ed.
Chambry)]
GRIEKSE TEKSTEN
196
Lingua Graeca II, 1940, p. 29: Dankbaarheid van een wolf [de wolf en de kraanvogel] [naar
Aisopos, 224 (ed. Chambry)]
Lingua Graeca II, 1940, p. 12-13: Het hert en het hertejong [naar Aisopos, 247 (ed.
Chambry)]
Lingua Graeca II, 1940, p. 61: Hermes en de houthakker [naar Aisopos, 253 (ed.
Chambry)]
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 101-102: De houthakker en Hermes [naar Aisopos, 253
(ed. Chambry)]
Ars legendi - Dipous, 1995, p. 86-88: De houthakker en Hermes [naar Aisopos, 253 (ed.
Chambry)]
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 136-139: De houthakker en Hermes [naar Aisopos, 253
(ed. Chambry)]
Lingua Graeca II, 1940, p. 92: De ezel, de vos en de leeuw [naar Aisopos, 270 (ed.
Chambry)]
Aerts, 1962, p. 15-16: De leeuw, de vos en de ezel [naar Aisopos, 270 (ed. Chambry)]
Heuresis, 1964, p. 115: De kip met de gouden eieren [Aisopos, 287 (ed. Chambry)]
Heuresis, 1964, p. 109: Pevrdix kai; a[nqrwpo" [Aisopos, 300 (ed. Chambry)]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 80: De twee tassen [naar Aisopos, 303 (ed. Chambry); cf.
Babrios, 66 en Phaedrus, 4, 10]
Lingua Graeca II, 1940, p. 53: Boontje komt om zijn loontje [de jongen die ten onrechte
waarschuwt voor een wolf] [naar Aisopos, 318 (ed. Chambry)]
Thalassa 2, 2000, p. 190-191: Philarguros: een fabel van Aesopus [Aisopos, 344 (ed.
Chambry)]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 71: Het everzwijn en de vos [naar Aisopos, 327 (ed.
Chambry)]
Lingua Graeca II, 1940, p. 50: Paard en hert [naar Aristoteles, Rhetorica, 2, 20; cf. Aisopos,
269a (ed. Perry)]
Lingua Graeca II, 1940, p. 77-78: Het paard en de jager [Stesichoros, Phalaris, Himera]
[naar Aristoteles, Rhetorica, 2, 20; cf. Aisopos, 269a (ed. Perry)]
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 75-77: Het paard en het hert [naar Aristoteles, Rhetorica,
2, 20; cf. Aisopos, 269a (ed. Perry)]
Ars legendi - Dipous, 1995, p. 60-63: Het paard en het hert [naar Aristoteles, Rhetorica,
2, 20; cf. Aisopos, 269a (ed. Perry)]
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 73-77: Het paard en het hert [naar Aristoteles,
Rhetorica, 2, 20; cf. Aisopos, 269a (ed. Perry)]
Lingua Graeca II, 1940, p. 48: De hond en de schapen [naar Xenophon, Memorabilia, 2, 7,
13; cf. Aisopos, 356a (ed. Perry) en Babrios, 128]
Lingua Graeca II, 1940, p. 122: De leeuw en de stier [naar Nikephoros; cf. Aisopos, 469
(ed. Perry)]
Thalassa 2, 2000, p. 116: De splinter en de balk... [Babrios, 66; cf. Aisopos, 303 (ed.
Chambry) en Phaedrus, 4, 10]
Lingua Graeca II, 1940, p. 178-179: De onwetende geneesheer en de zieke [Babrios, 75; cf.
Aisopos, 133 (ed. Chambry)]
Thalassa 2, 2000, p. 117: Nette hr. zkt. lieve dm. voor explosieve relatie [Babrios, 70; cf.
Aisopos, 319 (ed. Chambry)]
GRIEKSE TEKSTEN
197
Thalassa 2, 2000, p. 118: De jacht is open [Babrios, 138; cf. Aisopos, 285 (ed. Chambry)]
Heuresis, 1964, p. 134: De vrek en de muis [de vrek Asklepiades] [Loukillios (1e eeuw
n.C.), Epigrammata, 2, 391-394]
Thalassa 2, 2000, p. 103: Requiem voor een ezel [de meester die zijn ezel verwaarloosde]
Pythagoras (ca. 570-500 v.C.)
Heuresis, 1964, p. 44-45: De stelling van Pythagoras [Euklides, Elementa, 1, 47]
Aischylos (ca. 525-456 v.C.)
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 33: Het nut der oefening [Aischylos]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 92: Geding van Aischulos en van Sophokles
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 60: Dood van Aischulos
Anaxagoras van Klazomenai (ca. 500-428 v.C.)
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 92: Het andere vaderland [Anaxagoras]
Herodotos (ca. 484 - na 425 v.C.)
Thalassa 3, 2001, p. 97: De aanhef [Herodotos, 1, 1]
Sophokles (496-406 v.C.)
Protista, 1995, p. 13-17: Peri; tw'n a[qlwn [Orestes komt (zogezegd) om bij de
wagenrennen in Delphoi] [naar Sophokles, Electra, 681-]
Sokrates (469-399 v.C.)
Lingua Graeca II, 1940, p. 73: Socrates geneest Alcibiades van de bangheid
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 16: Sokrates en Alkibiades
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 30-31: Alkibiades en Sokrates (II)
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 35: Sokrates en Alkibiades (III)
Lingua Graeca II, 1940, p. 154: Anecdoten. <Sokrates>
Lingua Graeca II, 1940, p. 171-172: Luister naar hun woorden... [Sokrates] [naar
Xenophon, Memorabilia]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 19: Chairekrates en Chairephoon [Sokrates]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 28: Sokrates' gelijkheid van humeur
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 56: Sokrates en Hippokrates in conflict met den portier van
Kallias
Griekse oefeningen I, 1951, p. 100: Sokrates' onverschrokkenheid [Platon, Apologia]
Aerts, 1962, p. 205-206: Sokrates vertelt zijn wedervaren bij Protagoras
Heuresis, 1964, p. 136-137: Socrates en Crito [Platon, Crito, 47; Laches, 185a; 188c-d]
Thalassa 3, 2001, p. 40-41: Uit Xenophons herinneringen aan Socrates [Xenophon,
Memorabilia, 1, 6, 1-10]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 62: Sokrates krijgt verbod met jongelieden te spreken [ca.
403 v.C.]
GRIEKSE TEKSTEN
198
Heuresis, 1964, p. 57: De beschuldigingsakte tegen Socrates [Xenophon, Memorabilia, 1,
1, 1]
Thalassa 1, 1999, p. 66-67: Van Delphi naar Athene [Aristodemos van Athene en
Klearchos van Lemnos over de arrestatie van Sokrates]
Heuresis, 1964, p. 145-146: Socrates kreeg uitstel van executie [Plato, Phaedo, 58a-c]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 58: Lusias verdedigt Sokrates
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 92: Sokrates en de dood
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 16: Sokrates over de vrees voor den dood
Lingua Graeca II, 1940, p. 76: De laatste oogenblikken van Socrates
Lingua Graeca II, 1940, p. 181-182: De dood van Socrates
Aerts, 1962, p. 206-207: Sokrates' dood
Aristophanes (ca. 445 - na 388 v.C.)
Protista, 1995, p. 47-51: Peri; th'" Praxagovra" kai; tw'n ∆Attikw'n [Praxagora en de
Atheense vrouwen] [naar Aristophanes, Ecclesiazusae, 171-284]
Protista, 1995, p. 60-63: ∆En tw/' ∆Asklhpiou' koimhthrivw/ [naar Aristophanes, Plutus, 659749]
Thalassa 2, 2000, p. 154-155: Op bezoek bij Socrates: een fragment uit De wolken van
Aristophanes
Demokritos van Abdera (ca. 460-370 v.C.)
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 91: Ieder huisken heeft zijn kruisken [Demokritos van
Abdera (ca. 460-379 v.C.)]
Aristippos van Kyrene (ca. 435-355 v.C.)
Lingua Graeca II, 1940, p. 154: Anecdoten. <Aristippos de filosoof>
Xenophon (ca. 430 - na 354 v.C.)
Kalimera, 1975, p. 10-11; 16-17; 21-22; 28-30; 36-37; 42-44; 48-50; 56-57; 61-63; 92-96:
naar Xenophon, Anabasis, 1, 1, 1-3; 1, 2, 5-6; 1, 3, 1-2; 1, 4, 11-13; 1, 4, 14-17; 1, 5, 1113; 1, 6, 3-11; 1, 8, 1-3; 1, 8, 26-29; 1, 9, 1; 1, 1, 6-11
Lingua Graeca II, 1940, p. 185-189: Xenophon, Anabasis, 1, 1-2
Thalassa 3, 2001, p. 43: Een broedertwist [Xenophon, Anabasis, 1, 1, 1-3]
Thalassa 3, 2001, p. 45: Het plan tot weerwraak [Xenophon, Anabasis, 1, 1, 4-6]
Thalassa 3, 2001, p. 48-49: Muiterij te Tarsus [Xenophon, Anabasis, 1, 3, 1-2]
Thalassa 3, 2001, p. 50-52: De eerste toespraak van Clearchus [Xenophon, Anabasis, 1, 3,
3-6]
Lingua Graeca II, 1940, p. 61-64: Xenophon, Anabasis, 1, 3, 1-13; 18-21
Heuresis, 1964, p. 152: Menon verenigt alle ondeugden in één persoon [Xenophon,
Anabasis, 2, 6, 21]
Thalassa 3, 2001, p. 61-62: Er was in het leger een Athener... [Xenophon, Anabasis, 3, 1, 47; 10]
Heuresis, 1964, p. 35: De holbewoners [Xenophon, Anabasis, 4, 5, 25-26]
Thalassa 3, 2001, p. 64-66: We zijn er bijna... [Xenophon, Anabasis, 4, 7, 21-27]
Heuresis, 1964, p. 159: Barbaarse wapendansen [Xenophon, Anabasis, 6, 1, 5-11]
Heuresis, 1964, p. 53: De maaltijd bij Seuthes [Xenophon, Anabasis, 7, 3, 21-24]
GRIEKSE TEKSTEN
199
Heuresis, 1964, p. 162: Het feestmaal bij Seuthes [Xenophon, Anabasis, 7, 3, 21-31]
Aerts, 1962, p. 198: Kuros wil dat al de soldaten van één zelfde compagnie onder één tent
wonen [naar Xenophon, Anabasis]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 94-95: Muiterij onder de Griekse soldaten van Kuros
[Xenophon, Anabasis]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 95: De koning van de Perzen vordert de wapens op van de
Grieken [Xenophon, Anabasis]
Aerts, 1962, p. 111-112: De Grieken na hun tocht door het Kardoechengebergte [naar
Xenophon, Anabasis]
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 75: Xenophon over de steppen van Klein-Azië [naar
Xenophon, Anabasis]
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 159: In de steppen van Mesopotamië [naar Xenophon,
Anabasis]
Heuresis, 1964, p. 135: De koningin der bijen [Xenophon, Oeconomica, 7, 33]
Platon (ca. 429-347 v.C.)
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 93: Verkleefdheid van Platoon aan zijn vrienden
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 15: Bezorgd om beuzelarijen [Platon]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 53: Platoon en de Arkadiërs
Heuresis, 1964, p. 150-151: De opvoeding te Athene [Plato, Protagoras, 325-326]
Heuresis, 1964, p. 165: Atlantis [Platon, Timaeus, 24e]
Kalimera, 1975, p. 71-72: Als de wijn is in de man, dan is de wijsheid in de kan [Platon,
Respublica, 376c-403e]
Thalassa 2, 2000, p. 50: Vanwaar komt de naam qeov"? [naar Platon, Cratylus]
Isokrates (436-338 v.C.)
Lingua Graeca II, 1940, p. 154: Anecdoten. <Isokrates>
Heuresis, 1964, p. 57: Hulde aan de Lovgo" [Isokrates, Peri tes antidoseos, 255]
Heuresis, 1964, p. 103: De vriendschap [Isokrates, Aiginetikos, 10]
Aristoteles (384-322 v.C.)
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 130-131: Uittreksels uit Aristoteles, De
mundo, 395-396
Heuresis, 1964, p. 166: De inktvis [Aristoteles, De partibus animalium, 9, 37, 9-10]
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 72: Anekdotes over beroemde mannen. Over Aristoteles,
de grote Griekse filosoof uit de 4e eeuw
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 72: Anekdotes over beroemde mannen. Nog over
Aristoteles en zijn grote leermeester Plato
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 72: Anekdotes over beroemde mannen. Nog over
Aristoteles
Eukleides (actief ca. 310 v.C.)
Lingua Graeca II, 1940, p. 90: Korte verhaaltjes. <Eukleides>
GRIEKSE TEKSTEN
200
Eudemos van Rhodos (4e eeuw v.C.)
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 100-101: De som van de hoeken van een driehoek
[Eudemos]
Diogenes van Sinope (4e eeuw v.C.)
Lingua Graeca II, 1940, p. 56: Anekdoten. <Diogenes>
Lingua Graeca II, 1940, p. 90: Korte verhaaltjes. <Alexandros en Diogenes>
Lingua Graeca II, 1940, p. 90: Korte verhaaltjes. <Diogenes>
Lingua Graeca II, 1940, p. 97: Sportoverwinningen [Diogenes]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 53: Uit het leven van Diogenes
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 94-95: Diogenes slaaf geworden
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 14: De bedelende wijsgeren [Diogenes]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 48: Geestige gezegde van Diogenes
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 99: Diogenes en zijn ton [Philippos II]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 48: Diogenes' grafschrift
Thalassa 2, 2000, p. 36-40: Veertien maal Diogenes
Theophrastos (372-287 v.C.)
Ars legendi - Epauxè, 1981, p. 39: Twee types uit de 'Karakters' van Theophrastus. De
eeuwige zuurpruim - De duitenkliever
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 37: Twee types uit de 'Karakters' van Theophrastus. De
eeuwige zuurpruim - De duitenkliever
Zenon van Kition (335-263 v.C.)
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 28-29: Waartoe de wijsbegeerte dient [Zenon]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 14: Les in de wijsheid [Zenon van Kition (335-263 v.C.) en
de gezanten van Antigonos in Athene]
Kallimachos (ca. 305-240 v.C.)
Heuresis, 1964, p. 115: Het graf van de zeeman [Kallimachos, Epigrammata, 18]
Kleanthes (331-232 v.C.)
Griekse oefeningen I, 1951, p. 51: Wijze woorden [Kleanthes]
Bion (3e eeuw v.C.)
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 72: Anekdotes over beroemde mannen. Over Bion, een
filosoof uit de jaren 300 v.C.
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 169: <Een korte anekdote over Bion>
Het Oude Testament (Septuaginta, 3e-2e eeuw v.C.)
Kalimera, 1975, p. 116-119: Genesis, 2, 2-3
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 124-126: Uit het boek Rechters. Het teken van de wollen
vacht - De schifting der vrijwilligers - De voorspellende droom afgeluisterd - De
overwinning [naar Iudices, 6, 36 - 7, 22]
GRIEKSE TEKSTEN
201
Ars legendi - Epauxè, 1981, p. 44-48: Gedeon. Het teken van de wollen vacht - De
schifting van de vrijwilligers - De voorspellende droom afgeluisterd - Overwinning
zonder slag of stoot [naar Iudices, 6, 36 - 7, 22]
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 66-70: Een verhaal uit de bijbel: Gedeon. Het teken van
de wollen vacht - De schifting van de vrijwilligers - De voorspellende droom
afgeluisterd - Overwinning zonder slag of stoot [naar Iudices, 6, 36 - 7, 22]
Ars legendi - Epauxè, 1981, p. 49-51: Daniël tegen Baäl [naar Daniel, 14, 3-22]
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 70-72: Daniël tegen Baäl [naar Daniel, 14, 3-22]
Strabon (64/63 v.C. - na 23 n.C.)
Heuresis, 1964, p. 161: De Etna [Strabon, Geographica, 6, 2, 8]
Heuresis, 1964, p. 119: Olympia [Strabon, Geographica, 8, 3, 30]
Heuresis, 1964, p. 57: Athene en Attica [Strabon, Geographica, 9, 1, 16]
Heuresis, 1964, p. 119-120: Delphi [Strabon, Geographica, 9, 3, 2-5; 6]
Het Nieuwe Testament (ca. 30-100 n.C.)
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 133-134: <De geboorte van Jezus.> [Evangelie van
Lucas, 2, 1-7]
Carpentier, s.d., p. 16: Onze vader [Evangelie van Matthaeus, 6, 9-13]
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 144: Het onzevader [Evangelie van Matthaeus, 6, 913]
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 144: Het 'Onze vader' [Evangelie van Matthaeus, 6, 913]
Studium I, 1988, p. 173: Het 'Onze vader' [Evangelie van Matthaeus, 6, 9-13]
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 12: Onze Vader... [Evangelie van Matthaeus, 6, 9-13]
Heuresis, 1964, p. 32: ∆Ek tou' karpou' to; devndron [Evangelie van Lucas, 6, 43-45]
Thalassa 1, 1999, p. 195: ∆Ek tou' karpou' to; devndron [Evangelie van Lucas, 6, 43-45]
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 153: De barmhartige Samaritaan [Evangelie van Lucas, 10,
25-37]
Carpentier, s.d., p. 16: Kruisteken
Carpentier, s.d., p. 16: Wees gegroet
Ploutarchos (ca. 46 - na 120 n.C.)
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 100: Raadgevingen voor een nieuwsgierige [Ploutarchos]
Loukianos (ca. 120 - na 180 n.C.)
Heuresis, 1964, p. 123: Beloning voor de goeden, straf voor de bozen [Loukianos, Iuppiter
confutatus, 640]
Protista, 1995, p. 82-85: Mevnippo" ejn tw/' Plouvtwno" oi[kw/ [naar Loukianos, Dialogi
mortuorum, 2]
GRIEKSE TEKSTEN
202
Heuresis, 1964, p. 154-155: Diogenes en Alexander bij Pluto [Loukianos, Dialogi
mortuorum, 13]
Heuresis, 1964, p. 155-157: De atleten en hun milieu [Loukianos, Anacharsis]
Heuresis, 1964, p. 157-158: Vóór de vierschaar van Rhadamanthus [Loukianos, Cataplus,
23-24]
Heuresis, 1964, p. 158: Een tafereeltje aan de oevers van de Styx [Loukianos, Cataplus, 1318]
Heuresis, 1964, p. 163-164: Op reis [Loukianos, Lucius, 1, 3]
Kalimera, 1975, p. 126-129: De Tantaluskwelling [Loukianos]
Thalassa 2, 2000, p. 177-179: Vreemde streken [naar Loukianos, Verae historiae]
Thalassa 2, 2000, p. 187-189: Champs Élysées of het eiland der gelukzaligen [naar
Loukianos, Verae historiae]
Lingua Graeca II, 1940, p. 66: Anecdoten. <Demonax>
Lingua Graeca II, 1940, p. 154: Anecdoten. <Demonax>
Lingua Graeca II, 1940, p. 180-181: De philosoof Demonax
Thalassa 2, 2000, p. 198-203: Lucianus, Demonax
Longos (2e-4e eeuw n.C.)
Heuresis, 1964, p. 105: Fragment uit de Pastorale van Longus [Longos, Daphnis et Chloe,
1, 27, 2-4]
Kalimera, 1975, p. 45-47: < «Hro" h\n ajrch; kai; pavnta h[kazen> [naar Longos]
Thalassa 3, 2001, p. 74-76: Davfni" kai; Clovh [Longos]
Basileios (ca. 330-379 n.C.)
Heuresis, 1964, p. 100: Sla jezelf gade [Basileios de Grote]
Anthologia Palatina (compilatie ca. 10e eeuw n.C.)
Thalassa 2, 2000, p. 22: Smoorverliefd [Melite] [Anthologia Palatina]
Thalassa 2, 2000, p. 23: Nooit tevreden [Anthologia Palatina]
Thalassa 2, 2000, p. 23: Hete liefde [Cornelius] [Anthologia Palatina]
Thalassa 2, 2000, p. 24: Complimenteus [Phile] [Anthologia Palatina]
Thalassa 2, 2000, p. 24: Jaloersheid [Anthologia Palatina]
Thalassa 2, 2000, p. 165: Liefdesepigrammen uit de Anthologia Palatina. V, 32 (dichter:
Marcus Argentarius)
Thalassa 2, 2000, p. 165: Liefdesepigrammen uit de Anthologia Palatina. V, 36 (dichter:
Rufinus)
Thalassa 2, 2000, p. 166: Humoristische epigrammen uit de Anthologia Palatina. XI, 68
Thalassa 2, 2000, p. 166: Humoristische epigrammen uit de Anthologia Palatina. XI, 77
Thalassa 2, 2000, p. 167: Humoristische epigrammen uit de Anthologia Palatina. XI, 186
Thalassa 2, 2000, p. 167: Humoristische epigrammen uit de Anthologia Palatina. XI, 251
Thalassa 2, 2000, p. 167: Humoristische epigrammen uit de Anthologia Palatina. XI, 396
Thalassa 3, 2001, p. 70: Anthologia Palatina, 5, 51
Thalassa 3, 2001, p. 70: Anthologia Palatina, 11, 396
Thalassa 3, 2001, p. 70: Anthologia Palatina, 11, 268
Thalassa 3, 2001, p. 71: <'t Zilvervoetig meisje> [Anthologia Palatina]
GRIEKSE TEKSTEN
203
Het lied van de zwaluw
Heuresis, 1964, p. 115: Een lied op Rhodus [zwaluw]
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 159: Lied van de zwaluw
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 32: Het lied van de zwaluw
Ars legendi - Dipous, 1995, p. 20: Het lied van de zwaluw
Via, 1984, p. 166-167: Het zwaluwlied uit Rhodos
Opschriften
Via, 1984, p. 177: Opschrift ['Koning Alexander heeft deze tempel toegewijd aan Athena
Polias']
Studium novum I, 1996, p. 192: Grafsteen van Seikilos (2e-1e eeuw v.C.), met muzikale
aanduidingen
Thalassa 3, 2001, p. 89-90: Sprekende stenen [drie opschriften]
Papyri
Thalassa 3, 2001, p. 30: Brief van Hilarion aan Alis [P.Oxy. IV 744]
Thalassa 3, 2001, p. 31: Brief van Apion aan zijn vader Epimachos [Wilcken, Chrest. 480]
Thalassa 3, 2001, p. 32: Brief van Theontje aan Theon [P.Oxy. I 119]
Thalassa 3, 2001, p. 33: Verzoek van een cafébazin [P.London VII 1976]
3.2.4. Diverse themata
Opvoeding
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 62; 64: Peri; th'" tw'n ∆Ellhnikw'n paivdwn paideiva" “Eti peri; th'" tw'n ÔEllhnikw'n paivdwn paideiva"
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 136-138: Peri; th'" tw'n ∆Ellhnw'n paideiva"
Ars legendi - Dipous, 1995, p. 116-117: Over de Griekse opvoeding
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 167-169: Over de Griekse opvoeding
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 76: Pw'" aiJ neanivskai ejpaideuvonto…
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 165-166: Pw'" aiJ paidivskai ejpaideuvonto…
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 188-190: Pw'" aiJ paidivskai ejpaideuvonto…
Griekse teksten, 1981, p. 63-74: Opvoeding [Uittreksels uit Aristophanes, Aristoteles,
Herondas, Isokrates, Loukianos, Platon, Xenophon]
De vrouw
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 22-23: De eigen geschiktheid van den man en van de vrouw
Griekse teksten, 1981, p. 105-108: Vrouw en maatschappij [Uittreksels uit Xenophon,
Ploutarchos, Demosthenes, Aristophanes]
Politieke opvattingen
Griekse teksten, 1981, p. 3-8: Democratie als vrijheid en gelijkberechtiging [Uittreksels uit
Aristoteles, Herodotos, Homeros, Isokrates, Platon, Thoukydides]
Griekse teksten, 1981, p. 33-40: Oorlog [Uittreksels uit Herakleitos, Platon, Demosthenes,
Thoukydides, Aischylos]
GRIEKSE TEKSTEN
204
Griekse teksten, 1981, p. 41-62: Oorlog als verscheuring [Uittreksels uit Homeros,
Xenophon, Platon]
Griekse teksten, 1981, p. 97-104: Vrijheidsliefde [Uittreksels uit Aischylos, Herodotos,
Scholia, Simonides, Xenophon]
Slavernij
Griekse teksten, 1981, p. 89-95: Slaven en lijfeigenen [Uittreksels uit Aristoteles, Homeros,
Platon, Xenophon]
Levensbeschouwelijke opvattingen
Lingua Graeca II, 1940, p. 179-180: Bij het naderen van den dood
Griekse teksten, 1981, p. 9-17: Dood en hiernamaals [Uittreksels uit Platon, Thoukydides,
Euripides, Menandros, Simonides, Sophokles, Theognis, Herodotos, Loukianos,
Homeros]
Griekse teksten, 1981, p. 19-26: Het geluk [Uittreksels uit Aristoteles, Herodotos,
Sophokles, Aischylos, Theognis, Archilochos, Homeros, Diogenes Laertios, Solon]
Geneeskunde
Heuresis, 1964, p. 167: De prognose [Hippokrates, Prognostikon, 2]
Griekse teksten, 1981, p. 27-31: De geneeskunde [Uittreksels uit het Corpus
Hippocraticum, Platon]
De Olympische spelen
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 32; 38; 40; 44-45; 46: Peri; tw'n ajrcaivwn ∆Olumpivwn - ÔH
prwvth hJmevra - Peri; tou' drovmou - Ta; tai'" ejpiouvsai" hJmevrai" gignovmena Parabavllomen
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 65-66; 80; 83-84; 89-90; 93-94: Peri; tw'n ajrcaivwn
∆Olumpivwn - ÔH prwvth hJmevra - Peri; tou' drovmou - Ta; tai'" ejpiouvsai" hJmevrai"
gignovmena - De oude Olympische spelen en de hedendaagse
Ars legendi - Dipous, 1995, p. 72-73; 74-76; 77-78; 80-81: De eerste dag van de
Olympische spelen - De tweede dag van de spelen - Wat er de volgende dagen gebeurt De oude Olympische spelen en de hedendaagse
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 63-65; 83-84; 88-89; 103-104; 108-109: Peri; tw'n
ajrcaivwn ∆Olumpivwn - De eerste dag van de Olympische Spelen - De tweede dag van de
Olympische Spelen - Wat er de volgende dagen gebeurt - De oude Olympische Spelen
en de hedendaagse
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 94: Een Hercules [Milon van Kroton]
Reizen
Griekse teksten, 1981, p. 75-88: Reizen [Uittreksels uit Herodotos, Homeros, Loukianos]
Diverse streken
De Kelten
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 68: Peri; tw'n Kevltwn
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 151: Over de Kelten
GRIEKSE TEKSTEN
205
Spanje
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 99: Hoe dapperen en lafaards worden begraven [de Bakkaioi
in Spanje]
Afrika
Lingua Graeca II, 1940, p. 101: Den Moriaan gewasschen [een zwarte slaaf uit Ethiopië]
Heuresis, 1964, p. 166-167: De Pygmeeën [Ktesias, Indica, 11, 31]
Carthago
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 80-81: Handel van de Karthagers met een Libys volk
Egypte
Lingua Graeca II, 1940, p. 69: Een oud-Egyptische gewoonte
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 54: Vonnis van de Egyptische koningen
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 80: Valse wijzen [een Egyptische koning]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 105: De zee leeg drinken [Amasis en Bias]
Aerts, 1962, p. 30: Amasis
Thalassa 3, 2001, p. 116-118: Het oudste volk op aarde [Herodotos, 2, 2]
Heuresis, 1964, p. 164: Op zoek naar de bronnen van de Nijl, of het reisverhaal van de
jonge Nasamonen [Herodotos, 2, 32-33]
Heuresis, 1964, p. 128: <Egypte en Herodotus> [Herodotos, 2, 35; 177]
Heuresis, 1964, p. 154: De muggen [Herodotos, 2, 95]
Ars legendi - Epauxè, 1981, p. 92-97: Rhampsinitus en de slimme dief [naar Herodotos, 2,
121]
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 104-111: Rhampsinitus en de slimme dief [naar
Herodotos, 2, 121]
Pergamon
Thalassa 1, 1999, p. 123: De bibliotheek van Pergamum
De Skythen
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 59: Raadsel der Skuthen
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 11: De ruiters van den overleden koning [Skythai]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 18: Skutisch gebruik
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 72: Anekdotes over beroemde mannen. Over Anacharsis,
een Griekssprekende Scythische wijze uit de jaren 600 v.C.
Indië
Heuresis, 1964, p. 160-161: De Indiërs [Arrianos, Indica, 1, 11-12; 7, 2; 10, 1]
'Moderne' verhalen
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 28: Polla; ta; qaumastav
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 56-57: Polla; ta; qaumastav
Ars legendi - Dipous, 1995, p. 52-53: Polla; ta; qaumastav
GRIEKSE TEKSTEN
206
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 56-57: Polla; ta; qaumastav
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 58: Diavlogo" ti" duoi'n maqhtw'n [Stephanos en
Philippos]
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 127-129: Een gesprek tussen Stefaan en Filip
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 150.158: Over dieren
Studium I, 1988, p. 180: Over dieren
Studium novum I, 1996, p. 202: Goden, mensen, dieren... in de Griekse wereld: En nu nog
de dieren!
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 160.162: Niet naar school vandaag
Studium I, 1988, p. 186: Niet naar school vandaag
Gedifferentieerd Latijn 1, 1982, Werkboek, p. 272-273: Een Griekse familie
Lingua Latina Idea, 1997, p. 17: Een Griekse familie
Gedifferentieerd Latijn 1, 1982, Werkboek, p. 282: Het aantal kinderen
Lingua Latina Idea, 1997, p. 21: Het aantal kinderen
Lingua Latina Idea, 1997, p. 25: Kassandra: een nieuwe slavin
Diverse teksten zonder duidelijke context
Lingua Graeca II, 1940, p. 6: Naïveteit (sic) [geen context]
Lingua Graeca II, 1940, p. 9: Help uzelf, zoo helpt u God! [man in storm]
Lingua Graeca II, 1940, p. 18: Een testament [zonen Leon en Pantaleon]
Lingua Graeca II, 1940, p. 23-24: Het kind en het Lot [geen context]
Lingua Graeca II, 1940, p. 56: Anekdoten. <Een man uit Kyme in Alexandreia>
Lingua Graeca II, 1940, p. 58: De hoornblazer [geen context]
Lingua Graeca II, 1940, p. 66: Anecdoten. <Drakontides de redenaar< [geen context]
Lingua Graeca II, 1940, p. 76: De driftige speler [geen context]
Lingua Graeca II, 1940, p. 76: Dood van den tooneelspeler Philemon [geen context]
Lingua Graeca II, 1940, p. 77: De gehoorzame slaaf [de redenaar Peison en de demarchos
Clodius]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 82: Een gehoorzame dienstknecht [de redenaar Peison en de
archon (!) Clodius]
Lingua Graeca II, 1940, p. 89: Flauwe verdediging [een man uit Kyme; geen context]
Lingua Graeca II, 1940, p. 89: Korte verhaaltjes [een man uit Kyme; geen context]
Lingua Graeca II, 1940, p. 90: Korte verhaaltjes [twee mannen uit Kyme; geen context]
Lingua Graeca II, 1940, p. 91: Korte verhaaltjes. <De slager>
Lingua Graeca II, 1940, p. 107: Boosaardig grafschrift [Timokreon van Rhodos]
Lingua Graeca II, 1940, p. 132: Niets zonder moeite! [geen context]
Lingua Graeca II, 1940, p. 132: Lichaamsoefening is noodig [geen context]
Lingua Graeca II, 1940, p. 133: De dankbare slang [een jongen uit Patrai voedt een slang
op]
GRIEKSE TEKSTEN
207
Lingua Graeca II, 1940, p. 134: Diem perdidi [met verwijzing naar de Romeinen en naar
Alexandros III]
Lingua Graeca II, 1940, p. 134-135: Een trouwe slaaf [de Romein Restio]
Lingua Graeca II, 1940, p. 139-140: Raadgevingen aan een jongen man [geen context]
Lingua Graeca II, 1940, p. 170-171: Tyrannen zijn verstoken van een kostbaar goed: de
vriendschap [geen context]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 51: Verdraagzaamheid van Antigonos [veldheer, maar geen
context]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 56: Heidensche gelatenheid [met citaten uit Anaxagoras en
Platon]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 59-60: Een oorlogslist [Bisaltai in Thracië tegen de
Kardianoi]
Griekse oefeningen 4, 1941, p. 95: Gods oog [geen context]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 12: Grafschrift van een vermoorde [geen context]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 19: Het verstand, de macht van den mensch [geen context]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 19-20: Drie wijzen van antwoorden [met verwijzingen naar
o.a. Sokrates, Philippos II, Alkibiades]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 23: De landbouw
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 23: Tegen de beschuldiging van driestheid en
gewelddadigheid ('n Oorlogsinvalied spreekt tot zijn rechters) [geen context]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 36: Een zonderlinge val [een man uit Kyme; geen context]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 41: De drie vrienden [Eudamidas van Korinthos, Aretaios
van Korinthos en Charixenos van Sikyon]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 47: Zonderlinge profeten [een waarzegger in Olympia; geen
context]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 47: Zonderlinge profeten [een astroloog; geen context]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 48: Nutteloze les [een ezel in Abdera]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 59: Antwoord van een astroloog [geen context]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 59: Twee snullen [geen context]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 61: Wensen [tot Zeus]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 62: Voor een hoogmoedige [geen context]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 70: De macht van de gewoonte [inwoners van Tiryns]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 77-78: De jood en de waarzegger [de jood Mosollamos aan
de Rode Zee]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 82: De vleier [een vergelijking met Thersites, Achilleus en
Nestor]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 86: Grafschrift van een onbeduidend dichter [de dichter
Admetos]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 87: IJverzucht belet tijdgenoten te prijzen [geen context]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 91: Vooroordelen [een zekere Parmenon; geen context]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 96: Vrijgevigheid [Arkesilaos; geen context]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 97: De gaven van de Fortuin [geen context]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 97: De kwalen van het leven [geen context]
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 99: Oordeel over wie zich zelf prijst [geen context]
GRIEKSE TEKSTEN
208
Griekse oefeningen 3, 1947, p. 102-103: Gestrafte vermetelheid [een zekere Euangelos van
Taras]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 41: Vraagstuk [in hoeveel tijd is de waterbak gevuld?]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 42-43: Cupido's appelen [hoeveel appelen had Cupido
voordat ze geroofd werden door de Mousai?]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 45: Alles komt van God [christelijk?]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 79: Wat 'n gein! [geen context]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 97: Beuzelingen [drie verhaaltjes zonder context]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 99: Ismenias de fluitspeler [geen context]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 104: Beuzelingen [vier verhaaltjes zonder context]
Griekse oefeningen I, 1951, p. 105: Flink geantwoord [een soldaat bij een dokter; geen
context]
Aerts, 1962, p. 4: <Toespraak van een strategos tot zijn soldaten vóór de strijd met de
barbaren> [geen context]
Aerts, 1962, p. 102: Afscheid van een stervende vader [geen context]
ANTIEKE CULTUUR
209
3.3. CULTUUR
3.3.1. TAAL EN LETTERKUNDE
Latijn
Roma I, 1954, p. 27-29: De Latijnse taal, een levende taal?
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 1: <Wat is Latijn?>
Schola Latina 1, 1966, p. 5: <Wat is Latijn?>
Ad scriptores 1, 1963, p. 9-10: Wat is Latijn?
Didier - Latijn 5, 1963, p. 22: Iedereen spreekt Latijn
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 6-7: <Latijns erfgoed in het Nederlands>
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 47-48: Latijns erfgoed [Etymologie]
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 74-75: Latijns erfgoed [Etymologie]
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 94-95: Latijns erfgoed [De namen van de maanden]
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 59: Latijns erfgoed [De namen van de maanden]
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 107.113: <Latijns erfgoed in Frans en Engels>
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 118: <Latijns erfgoed in Nederlands, Frans, Engels>
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 121: <Latijnse uitdrukkingen>
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 7-10: Waar komt het Latijn vandaan?
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 7: Waar komt het Latijn vandaan?
Ars legendi - Vestibulum, 1989, p. 7: Waar komt het Latijn vandaan?
Ars legendi - Exordium, 1990, p. 7: Waar komt het Latijn vandaan?
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 16-18: Het imperium sterft, maar het Latijn blijft leven
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 23-24: Het imperium sterft, maar het Latijn blijft
leven
Ars legendi - Vestibulum, 1989, p. 20: Het imperium sterft, maar het Latijn blijft leven
Ars legendi - Exordium, 1990, p. 20: Het imperium sterft, maar het Latijn blijft leven
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 18: Het Latijn en zijn dochtertalen
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 19-20: De uitspraak van het Latijn
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 9-10: De uitspraak van het Latijn
Ars legendi - Exordium, 1990, p. 9-11: De uitspraak van het Latijn
Notio Latina, 1977, p. 10: Ons eerste contact met die vreemde taal: het Latijn
Notio Latina et Graeca, 1981, p. 19-20: Ons eerste contact met die vreemde taal: het
Latijn
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 9-10: Latijn. Een volk en zijn taal
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 19; 68; 108; 121: Dood... maar levend [o.a. postzegels]
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 9-10: Wat hebben mij met het Latijn te maken?
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 68-69: Latijns erfgoed [Etymologie]
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 135: Latijns erfgoed [Etymologie]
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 175: Enkele Latijnse uitdrukkingen die we nogal
vaak in onze taal horen
Augurium, 1983, p. 2: Op verkenning in de taal van de Latijnen
Via, 1984, p. 4-6: Latijn... Grieks... Waarom?
Studium I, 1988, p. 4-6: Latijn en Grieks in het lessenpakket
Studium novum I, 1996, p. 8-9: Latijn en Grieks in het lessenpakket
Studium I, 1988, p. 58; 83; 158: Waar vind je nu nog Latijn?
ANTIEKE CULTUUR
210
Studium I, 1988, p. 147: Latijn en de dochtertalen
Aurora I, 1989, p. 5.14-15: Levend Latijn
Auspicia 1, 1989, p. 1-16: Latijn: (toch) een levende taal! (Latijn: Hoe kom je erbij? Wat
doe je ermee? - Latijn; de taal van de Romeinen - Latijn: de uitspraak - Latijn: de
spelling - Het Latijn opent perspectieven
Vestigia 1, 1989, p. 7-9: Ons eerste contact met die vreemde taal: het Latijn
Vestigia 1, 1989, p. 10: Latijn: de taal van de Romeinen en van... ons
Vestigia 1, 1989, p. 11-13: Latijn: uitspraak en schrijfwijze
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 10: De invloed van het Latijn
Studium novum I, 1996, p. 5-7: De geschiedenis van het Latijn
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 7-9: Latijn, een wereldtaal voor een wereldrijk
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 260-261: Een levende dode taal
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 100-103: Naar de wortels van de woorden [Etymologie]
Claviculae, 2, 2000, p. 112-114: Provincia Dacia en de stamboom van het Latijn
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 11-12: Het middeleeuws Latijn
Ars legendi - Vestibulum, 1989, p. 11: Het middeleeuwse Latijn
Ars legendi - Exordium, 1990, p. 11: Het middeleeuwse Latijn
Sententiae, 1974, p. 134-135: Enkele parels van de middeleeuwse lyriek
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 211: Het Latijn van de humanisten
Grieks
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 62: <Griekse namen voor moderne dingen>
Ars legendi - Stathmoi, 1975, p. 5-6: Het Griekse schrift
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 147-149: Het Griekse schrift
Ars legendi - Alphabetos, 1988, p. 9-11: Het Griekse schrift
Kalimera, 1975, p. 6: Het schrift
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 133; 137-139: Grieks. Lezen en schrijven
Studium I, 1988, p. 165-167: Grieks
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 141: Inleiding tot het Grieks
Gedifferentieerd Latijn 1, 1982, Werkboek, p. 249-256: Grieks
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 20: Het klassieke Grieks en zijn dialekten
Via, 1984, p. 146-151: En hier is nu Grieks
Via, 1984, p. 165: Je kent meer Grieks dan je denkt...
Auspicia 1, 1989, p. 327: Grieks? Hoe kom je erbij? Wat doe je ermee?
Vestigia 1, 1989, p. 176: Grieks? Hoe kom je erbij? Wat doe je ermee?
Auspicia 1, 1989, p. 345: Waarom studeren we Grieks naast Latijn?
Vestigia 1, 1989, p. 194: Waarom studeren we Grieks naast Latijn?
Protista, 1995, p. 5-6: De Griekse wereld - De cultuurfasen - Het Attisch Grieks - De
verwantschap Grieks-Nederlands - Het alfabetisch schrift
Claviculae 1, 1996, p. 48-50: Het Griekse alfabet
Claviculae 1, 2000, p. 51-55: Het Griekse alfabet
Phoenix 1, 1996, p. 176-177: Prologos: je kent meer Grieks dan je denkt!
Studium novum I, 1996, p. 197-198: Griekse namen vandaag
Studium novum I, 1996, p. 216-220: Het Grieks en zijn geschiedenis
ANTIEKE CULTUUR
211
Thalassa 1, 1999, p. 1-5: Het alfabet
Thalassa 2, 2000, p. 41-43: Etymologie
Thalassa 3, 2001, p. 17-19: Duizend jaar geen Grieks...
Lezen en schrijven
Didier - Latijn 6, 1961, p. 72-73: Waarop en waarmee schreven de Romeinen?
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 113-115: Hoe is de Aulularia tot ons gekomen?
[geschiedenis van het boek]
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 76: Papier, pen en inkt
Claviculae 3, 1995, p. 248: <Schrifttypes>
Phoenix 1, 1996, p. 65-66: Schrijven bij de Romeinen
Claviculae 4.2, 1997, p. 14: Een andere stem omtrent recitationes [Martialis, Epigrammata,
4, 41; 3, 44]
Claviculae 4.2, 1997, p. 15-17: Leescultuur te Rome
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 233-236: Waarop schreven de Romeinen?
Phoenix 4, 2000, p. 98: Recitationes
Thalassa 3, 2001, p. 24-29.34-35: Papyrus, papyri, papyrologen
Letterkunde algemeen
Nova lingua Latina 3, s.d., p. 195: <De Latijnse letterkunde: synoptische tabel>
Schola Latina 3, 1968, p. 207: <De Latijnse letterkunde: synoptische tabel>
Helicon, 1955
Hellas, 1957, I - Hellas, 1963, II - Hellas, 1980, I
Excerpta, 1957, I, p. 5-6; 13-14; 37-38; 59-60; 73-75; 103-106: Korte geschiedenis der
Latijnse letterkunde
Taalrijkdom V, 1958, p. 279-378
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 9-13: Ontwikkeling van de Latijnse
letterkunde
Speculum, 1970
Aere perennius, 1977 - Aere perennius, 1977, Hulpboek
De dansende faun, 1989 - De dansende faun, 1989, Handleiding
Redde rationem - Retinenda, 1992, p. 174-178: Overzicht van de geschiedenis van de
Latijnse literatuur
Thalassa 3, 2001, p. 12-16: Griekse literatuur: een overzicht
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 43; 63: Wie zijn de schrijvers van onze teksten?
Velleius Paterculus - C. Sallustius Crispus - M. Tullius Cicero - C. Suetonius
Tranquillus
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 45-48; 86-88; 165: Wie zijn de schrijvers van onze
teksten? Lucius Annaeus Seneca - Caius Plinius Caecilius Secundus - Marcus Porcius
Cato - Caius Suetonius Tranquillus - Marcus Terentius Varro - Ammianus Marcellinus Q. Septimius Florens Tertullianus - Minucius Felix - P. Cornelius Tacitus - C. Sallustius
Crispus - Titus Livius
Aere perennius, 1977, p. 217-230: Biografische gegevens over de auteurs
ANTIEKE CULTUUR
212
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 75: Auctores de quibus in Orationibus mentio facta
est [zeer beknopt: alleen de naam, geboorte- en sterfdatum en titels van werken van
twaalf auteurs]
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 150: Auctores de quibus in Orationibus mentio
facta est [zeer beknopt: alleen de naam, geboorte- en sterfdatum en titels van werken van
twaalf auteurs]
Tragedie en komedie
Roma I, 1954, p. 169: Romeins theater
Didier - Latijn 5, 1963, p. 120: Het Romeins theater
Didier - Latijn 5, 1963, p. 121: Spelers en voorstellingen
Didier - Latijn 5, 1963, p. 132-133: Theaterspelen
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 34-36: Dramatiek. Blijspel - Treurspel
Hoogtepunten G 4a, 1968 - Hoogtepunten G 4b, 1968
Hoogtepunten G 5, 1968
Hortus Latinus 2, 1984, p. 26: De Romeinse komedie
Via, 1984, p. 78-80: Het theater
Lingua Latina 1, 1991, Exercitia 1, p. 50: <De komedie>
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 164-167: Het theater
Redde rationem - Retinenda, 1992, p. 163-165: Het theater
Minerva I, 1992, p. 16-18: De komedie in Rome
Protista, 1995, p. 69-71; 78: Het theater
Claviculae 4.2, 1997, p. 183: Noodlot en lijden: eeuwige motieven van de tragiek
Phoenix 2, 1997, p. 68-69: Toneel in de oudheid
Phoenix 2, 1997, p. 72: Griekse en Romeinse theaters
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 44-47: Laat het doek maar neer! Het theater in Rome
Optio, 1998, p. 139-145: Drama. Het drama en het antieke theater - Tragedie - Komedie
Thalassa 2, 2000, p. 130-134: De tragedie
Thalassa 2, 2000, p. 146-149: De komedie
Historiografie
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 149-150: Geschiedenis
Hoogtepunten G 8, 1970
Lingua Latina II, 1990, p. 198: Res Graecae / Romanae - Scriptores Graeci / Romani
Studium novum IV, 2001, Handleiding, p. 221-226: Geschiedschrijving, vandaag en in de
oudheid
Retoriek
Didier - Historia Romana, 1963, p. 88: Orator est vir bonus dicendi peritus
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 14: Retoriek
Hoogtepunten G 7, 1969
Palatinus (6) - Woord en gedachte, 1976, p. 7: Retoriek te Rome: kwintessens van een
beschaving
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 329-332: De redenaarskunst
Redde rationem - Retinenda, 1992, p. 152-153: De redenaarskunst
Studium VI, 1993, p. 22-23: De structuur van de klassieke redevoering
ANTIEKE CULTUUR
213
Ascensus IVa, 1994, p. 90-91: De herhaling, een veel gebruikt oratorisch stijlmiddel
Retoriek, 1995 - Retoriek, 1996, Handleiding
Claviculae 4.1, 1997, p. 142: Spreken volgens de regels van de kunst
Thalassa 3, 2001, p. 57-59: De kunst van het redevoeren - Actualisatie: hoe politiek
vandaag zich niet op woorden laat plakken
Filosofie
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 60-61: Filosofie
Kalimera, 1975, p. 35: Panta rhei. Wijsgerige wetenschappen in de voor-klassieke tijd
Palatinus (6) - Woord en gedachte, 1976, p. 79-90: Het filosofisch denken te Rome:
confrontatie met een visie op menselijke relaties en levensvorming
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 124-131: Filosofen over vriendschap
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 135-137: Beroemde filosofen uit de oudheid
Redde rationem - Retinenda, 1992, p. 159-163: Filosofie
Antieke filosofie, 1994 - Antieke filosofie, 1995, Handleiding
Protista, 1995, p. 79-82; 90-92: Het rationele denken
Phoenix 3, 1998, p. 155-156: Filosofische stromingen
Claviculae, 2, 2000, p. 37-39: De stoïcijnen
Poëzie
Hoogtepunten L 12, 1970
Aere perennius, 1977, Hulpboek, p. 5-7: Metriek
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 8-9: Het dichterlijke vocabulaire
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 18-19: Woordvolgorde
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 26-27: Muzikaliteit
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 32-33: Versritme
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 42-43: Prosodie en metriek
Latijn zonder geheimen 5, 1985, p. 217-222: Het taalgebruik van dichters
Studium V, 1992, p. 228-232: Het taalgebruik van dichters
Ars legendi - Poetica Latina, 1997, p. 7-32: Poëtische theorie
Optio, 1998, p. 7-10: Lyriek
Poetica, 1999 - Poetica, 1999, Handleiding
Phoenix 4, 2000, p. 166-169: Latijnse poëzie vertalen
De fabel
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 13: De fabel
Hortus Latinus 1, 1983, p. 218: <Fabels>
Aurora I, 1989, p. 53-57.62: Van dieren en mensen. <Aisopos en Phaedrus>
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 65: De fabel
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 67-71: De receptie van de fabel
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 159-160: De fabel
Minerva I, 1992, p. 117-118: De fabel
Studium novum III, 1998, p. 15: Fabulae
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 42-44: Fabels van Phaedrus. In de tijd dat de dieren nog
spraken...
Thalassa 2, 2000, p. 104-107: Fabels en fabeltjes
ANTIEKE CULTUUR
214
De brief
Didier - Latijn 6, 1961, p. 168: Het brieven-schrijven
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 92-93: De brief en de post
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 147-150: De brief en de post
Ascensus III, 1993, p. 227-229: De Latijnse brief
Claviculae 4.2, 1997, p. 8-9: Briefgenre - Een brief versturen in de oudheid
Claviculae 4.2, 1997, p. 10-11: De odyssee van een brief [Augustinus en Hieronymus]
Studium novum IV, 1999, p. 159-165: De brief, een genre appart
Ascensus IVb, 2001, p. 85-87: De Latijnse brief - Schrijfmateriaal - Brieftransport
De roman
Hoogtepunten L 13, 1968
Thalassa 3, 2001, p. 72-78: De Griekse roman. Algemeen - De Daphnis en Chloë van
Longus
Epigrammen
Thalassa 3, 2001, p. 69-71: Griekse anthologie revisited
Christelijke literatuur
Hoogtepunten G 10, 1970
Kalimera, 1975, p. 120: De Griekse, kristelijke literatuur
Opschriften
Phoenix 3, 1998, p. 72-77: Grafschriften
Phoenix 3, 1998, p. 78-80: Teksten op duurzaam materiaal
3.3.2. Diverse auteurs
Homeros (ca. 750 v.C.)
Studium II,1990, p. 81: Homerus
Studium novum II, 1997, p. 104: Homerus
Herodotos (ca. 484 - na 425 v.C.)
Ars legendi - Technè, 1973, p. 59-61: De taal van Herodotus
Ars legendi - Technè, 1997, p. 70-71: Ionisch taaleigen
Thalassa 3, 2001, p. 93-101: Herodotus
Thalassa 3, 2001, p. 133-135: Discussie over de beste staatsvorm [vertaling van Herodotos,
3, 80-82] [de opvolging van Smerdis]
Thalassa 3, 2001, p. 136: Darius rekent af met Oroites [vertaling van Herodotos, 3, 127128]
Thalassa 3, 2001, p. 137-139: Xerxes' tranen [vertaling van Herodotos, 7, 44-52]
Xenophon (ca. 430 - na 354 v.C.)
Thalassa 3, 2001, p. 36-39: Xenophon. Zijn leven - Zijn werk - Zijn kwaliteiten en
gebreken
ANTIEKE CULTUUR
215
Thalassa 3, 2001, p. 42-68: Uit Xenophons Anabasis
Diogenes van Sinope (4e eeuw v.C.)
Thalassa 2, 2000, p. 25-29: Diogenes: My life as a dog
Plautus (251-184 v.C.)
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 36: De Aulularia van Plautus
Ars legendi - Exordium, 1990, p. 32: De Aulularia van Plautus
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 117-118: De echte Aulularia van Plautus
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 168-169: De komedie van Plautus
Marcus Porcius Cato (234-149 v.C.)
Didier - Historia Romana, 1963, p. 85: M. Porcius Cato, vir vere Romanus
Didier - Historia Romana, 1963, p. 87: Cato multos libros composuit
Iulius Caesar (100-44 v.C.)
Didier - Latijn 6, 1961, p. 154: Julius Caesar
Didier - Historia Romana, 1963, p. 126: Beroemde verdedigingswerken van Caesar rond
Alesia
Didier - Historia Romana, 1963, p. 133: Caesar, wereldreiziger
Ascensus 2, 1971, p. 108-110: Gaius Iulius Caesar
Ascensus 2, 1978, p. 14-16: Gaius Iulius Caesar
Ascensus 2, 1971, p. 113: Algemeen overzicht van De bello Gallico
Ascensus 2, 1978, p. 19: Algemeen overzicht van De bello Gallico
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 82-84: Caius Iulius Caesar
Studium IV, 1992, p. 11-14: C. I<ulius> Caesar
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 4-8: Het historisch kader bij I<ulius> Caesar en C.
Sallustius
Studium IV, 1992, p. 7-9: Het historisch kader bij I<ulius> Caesar en C. Sallustius
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 28: Commentarii de bello Gallico. Literair werk van
Gaius Iulius Caesar
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 7-64: C. Julius Caesar. De bello Gallico
Studium IV, 1992, p. 82-85: Taal en stijl van Caesar
Ascensus III, 1993, p. 7-9: Caesars leven - Caesars werk
Lingua Latina 1, 1994, Exercitia 3, p. 141-154: Gaius Iulius Caesar
Claviculae 1, 1996, p. 112-113: Gaius Julius Caesar
Claviculae 1, 2000, p. 111-112: Gaius Julius Caesar
Claviculae 4.1, 1997, p. 8-13: Caius Julius Caesar
Claviculae 4.1, 1997, p. 14-25: De Iden van maart
Claviculae 4.1, 1997, p. 26-28: Gevleugelde woorden van Caesar
Claviculae 4.1, 1997, p. 32-33: Caesar: het paard van Troje
Claviculae 4.1, 1997, p. 39-40: Gevleugelde woorden over Caesar
Claviculae 4.1, 1997, p. 54: Wat kon Caesar doen tegen de overmacht van de Belgen?
Claviculae 4.1, 1997, p. 57: De Samber of de Selle?
Claviculae 4.1, 1997, p. 60-61: Een leugentje om bestwil... [de getalsterkte van de Belgen]
Claviculae 4.1, 1997, p. 63-64: De marsen van Caesar
ANTIEKE CULTUUR
216
Claviculae 4.1, 1997, p. 86: De supplicationes [dankfeesten ter ere van Caesar]
Claviculae 4.1, 1997, p. 87-92: Door het oog van de archeoloog: Gallië en Caesar
Claviculae 4.1, 1997, p. 93-96: Een oscar voor Caesar [Caesar in de bioscoop]
Claviculae 4.1, 1997, p. 98-100: Het derde oorlogsjaar
Claviculae 4.1, 1997, p. 101-103: Stilistische microscopie: Caesar als suspense-auteur
Claviculae 4.1, 1997, p. 110-112: Ook een groot man heeft kleine kantjes
Claviculae 4.1, 1997, p. 114: Voorspel tot een holocaust
Claviculae 4.1, 1997, p. 118: Het ius gentium
Claviculae 4.1, 1997, p. 121: Trans Rhenum
Claviculae 4.1, 1997, p. 123-124: Het verdere verloop van de tocht
Claviculae 4.1, 1997, p. 131-134: Cato en Caesar, Caesar en Cato
Claviculae 4.1, 1997, p. 136: De tweede tocht naar Britannia
Claviculae 4.1, 1997, p. 137-138: Een bewogen winter
Claviculae 4.1, 1997, p. 151-156: Caesar in de plastische kunsten - Welke tekst is de sleutel
tot welk kunstwerk?
Claviculae 4.1, 1997, p. 157-158: Liever de eerste in dit bergdorp dan de tweede te Rome...
Claviculae 4.1, 1997, p. 160-161: Het zesde oorlogsjaar
Claviculae 4.1, 1997, p. 164: De Germanen bij Caesar
Claviculae 4.1, 1997, p. 172-180: Van Caesar tot Arthur
Claviculae 4.1, 1997, p. 184-187: Op weg naar Alesia
Claviculae 4.1, 1997, p. 188-189: De laatste zomer van Alesia
Claviculae 4.1, 1997, p. 196-201: Caesar en zijn soldaten
Claviculae 4.1, 1997, p. 206-207: Het achtste boek De bello Gallico
Claviculae 4.1, 1997, p. 208-210: Clementia Caesaris
Claviculae 4.1, 1997, p. 216-217: Over de Rubicon
Claviculae 4.1, 1997, p. 218-221: Here was a Caesar; when comes such another?
Claviculae 4.1, 1997, p. 222-229: Caesar en Cleopatra: romantische passie of raison d'état?
Studium novum IV, 1999, p. 7-12: Caesar
Studium novum IV, 1999, p. 32-34: Caesars manipulatie van informatie in het tweede boek
van Commentarii de bello Gallico
Studium novum IV, 1999, p. 52-53: Taal en stijl van Caesar
Phoenix 4, 2000, p. 9-13: Gaius Julius Caesar (100-44 v. Chr.)
Phoenix 4, 2000, p. 34-39: Caesars leger in Gallië
Cicero (106-43 v.C.)
Hoogtepunten L 15, 1968
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 38-39: Brieven van M. Tullius Cicero
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 64-65: Een voorbeeld uit de briefwisseling tussen
Caesar en Cicero
Ascensus IVa, 1994, p. 50-51: Cicero
Studium novum IV, 2001, Handleiding, p. 156-159: M. Tullius Cicero
Sallustius (86 - ca. 34 v.C.)
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 106-109: C. Sallustius Crispus
Studium IV, 1992, p. 87-91: C. Sallustius Crispus
Studium novum IV, 1999, p. 111-113: C. Sallustius Crispus
ANTIEKE CULTUUR
217
Ascensus IVa, 1994, p. 7-11: C. Sallustius Crispus
Phoenix 4, 2000, p. 190-195: Gaius Sallustius Crispus (86-35 v. Chr.)
Cornelius Nepos (ca. 99 - na 27 v.C.)
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 123: Cornelius Nepos
Vergilius (70-19 v.C.)
Hoogtepunten L 11, 1968
Ascensus 4, 1975, p. 83: Aeneis door Vergilius
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 7: Vergilius: leven en werk
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 45-46: Epische stijl
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 48-49. De Bucolica. Inleiding
Latijn zonder geheimen 5, 1985, p. 9-10: Vergilius
Studium V, 1992, p. 9-11: Vergilius
Studium II,1990, p. 63: Vergilius
Studium novum II, 1997, p. 77-78: Vergilius
Studium III, 1991, p. 16: Vergilius
Studium novum III, 1998, p. 240: Vergilius
Ascensus IVb, 2001, p. 7-8: Leven en werk van Vergilius
Horatius (65-8 v.C.)
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 77-84: Inleiding tot de lectuur van Horatius. Leven en werk
- Vocabulaire - Verstechniek
Latijn zonder geheimen 5, 1985, p. 133-139: Quintus Horatius Flaccus
Studium V, 1992, p. 141-148: Quintus Horatus (sic) Flaccus
Livius (ca. 59 v.C. - 14 n.C.)
Ascensus 4, 1975, p. 7-8: Livius, zijn werk en zijn tijd
Studium II,1990, p. 159: Livius
Studium novum II, 1997, p. 185: Livius
Studium III, 1991, p. 16: Livius
Studium novum III, 1998, p. 240: Livius
Ovidius (43 v.C. - ca. 17-18 n.C.)
Ascensus 2, 1978, p. 183-187: Ovidius
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 200-201: Publius Ovidius Naso
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 99-103: Ovidius
Ascensus III, 1993, p. 95-99: <Ovidius>
Claviculae 4.2, 1997, p. 105-110.214: Ovidius
Claviculae 4.2, 1997, p. 201-205: Ovidius in de Nederlandse schilderkunst van de 17e eeuw
Claviculae 4.2, 1997, p. 206-210: Muziek als metamorfose: Ovidius in de
muziekgeschiedenis
Claviculae 4.2, 1997, p. 211-213: Het eigenlijke onderwerp is de liefde [P.F. Thomese]
Claviculae 4.2, 1997, p. 223-225: Ovidius' leerdicht overleeft 2000 jaar [L. Devoldere]
Studium novum IV, 1999, p. 57-58: Publius Ovidius Naso
Phoenix 4, 2000, p. 133-136: Publius Ovidius Naso (43 v. Chr. - 17 na Chr.)
ANTIEKE CULTUUR
218
Ascensus IVb, 2001, p. 190; 191; 208; 209; 228; 229; 241; 242; 243: <Ovidius in
ballingschap.> Het troosteloze Tomis - Tomis, land zonder seizoenen - Razzia's van de
Sarmaten - Geen landbouw in Tomis - Ziek van verdriet - De barbaarse Geten Heimwee naar zijn vrouw - Kreeg ik maar een ander ballingsoord! - Heimwee naar
Rome
Petronius († ca. 66 n.C.)
Studium novum IV, 2001, Handleiding, p. 201: Petronius Arbiter
Plinius Maior (ca. 23 - 79 n.C.)
Claviculae 3, 1995, p. 50-51: Plinius maior
Quintilianus (ca. 35-100 n.C.)
Claviculae 3, 1995, p. 50-51: Quintilianus
Martialis (ca. 40-102 n.C.)
Studium II,1990, p. 185: Martialis
Studium novum II, 1997, p. 230: Martialis
Studium novum IV, 1999, p. 97-98: Martialis, de beruchtste spotter uit een volk van
spotters
Plinius Minor (61-62 - ca. 112-113 n.C.)
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 191-192: Gaius Plinius Caecilius Secundus
Ars legendi - Sermo Latinus, 1988, p. 50: Gajus Plinius Caecilius Secundus
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 65-67: Plinius
Studium II,1990, p. 175: Plinius
Studium novum II, 1997, p. 204: Plinius
Ascensus III, 1993, p. 229-230: Plinius de Jonge
Claviculae 4.2, 1997, p. 7-8: Plinius minor
Claviculae 4.2, 1997, p. 18-19: Kritiek geven en krijgen - Plinius heeft het er moeilijk mee
Claviculae 4.2, 1997, p. 27-28: Ter overweging. <Oordelen over Plinius' relatie>
Claviculae 4.2, 1997, p. 60: Gloria et laus et aeternitas [Plinius]
Studium novum III, 1998, p. 241: Plinius
Studium novum IV, 1999, p. 167-168: Plinius
Phoenix 4, 2000, p. 91-93: Plinius de Jongere (61/62 - 114? na Chr.)
Tacitus (ca. 55 - ca. 116 n.C.)
Studium II,1990, p. 95: Tacitus
Studium novum II, 1997, p. 126: Tacitus
Studium VI, 1993, p. 7-12: Tacitus
Suetonius (77-140 n.C.)
Studium II,1990, p. 123: Suetonius
Studium novum II, 1997, p. 147: Suetonius
Apuleius (ca. 125-185 n.C.)
ANTIEKE CULTUUR
219
Studium novum III, 1998, p. 128-131: Liefde: een andere manier om de 'wereld' te
veroveren [Apuleius, Amor en Psyche]
Claviculae, 2, 2000, p. 169: Amor en Psyche (strip)
Anthologia Palatina (compilatie ca. 10e eeuw n.C.)
Thalassa 2, 2000, p. 156-159: De Anthologia Palatina
Thomas More (1478-1535 n.C.)
Claviculae, 2, 2000, p. 96-99: Thomas More, een man voor alle tijden
Claviculae, 2, 2000, p. 104: Huwen in Utopia (strip)
Desiderius Erasmus (1466/1469-1536 n.C.)
Hortus Latinus 2, 1984, p. 69: <Erasmus>
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 215-217: Erasmus over schoolmeesters
Claviculae, 2, 2000, p. 52-54: Erasmus
Juan Vives (1492/1493-1540 n.C.)
Claviculae, 2, 2000, p. 29-31: Juan Vives
3.3.3. MYTHOLOGIE, GODSDIENST EN BIJGELOOF
Algemeen
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 36-37: De primitieve Romeinse godsdienst
[naar een radio-voordracht door A. J. Van Windekens]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 122-123: Het familiale karakter van de
Romeinse godsdienst [naar een radio-voordracht door A. J. Van Windekens]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 186-187: De Etruskische bestanddelen in de
Romeinse godsdienst [naar een radio-voordracht door A. J. Van Windekens]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 204-205: De Griekse bestanddelen in de
Romeinse godsdienst [naar een radio-voordracht door A. J. Van Windekens]
Via nova II, 1964, p. 30-34: De Romeinse godsdienst
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 29-31: <Goden en eredienst>
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 40-43: De Romeinse godsdienst
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 89-91: Geloof en bijgeloof
Gedifferentieerd Latijn 2bis, 1984, Werkboek, p. 397-408: <De Grieks-Romeinse goden>
Augurium, 1983, p. 60-63: De Romeinse godsdienst
Hortus Latinus 1, 1983, p. 190: De goden van de Olympus
Studium I, 1988, p. 91-93: De godsdienst
Studium novum I, 1996, p. 96-99: Godsdienst
Aurora I, 1989, p. 76-81.89-90: Hoe kan dat nou? [bijgeloof]
Aurora I, 1989, p. 150-158.161: Goden op aarde
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 233-235: De Lupercalia [het feest op de Palatium
heuvel ter ere van Faunus]
Lingua Latina 1, 1991, Exercitia 1, p. 74-76: <De Romeinse goden>
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 27-29: De Olympische godenfamilie
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 19-23: Geesten en goden
ANTIEKE CULTUUR
220
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 35-41: Verering van goden
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 47-52: De grenzen van de tolerantie [vreemde
godsdiensten]
Minerva I, 1992, p. 65-70: Geesten en goden
Redde rationem - Retinenda, 1992, p. 158-159: Godsdienst
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 130-131: De godenwereld
Protista, 1995, p. 26-28; 38-42: Het goden- en helden-verhaal
Protista, 1995, p. 57-59; 66-68: De tempel
Claviculae 1, 1996, p. 166-168: De Olympische goden
Claviculae 1, 2000, p. 161-163: De Olympische goden
Phoenix 1, 1996, p. 189-190: Over de goden van de Grieken
Studium novum I, 1996, p. 208-209: Goden, mensen, monsters... verhalen zonder einde
Claviculae 4.2, 1997, p. 113-114: Theogonie, kosmogonie, antropogonie
Claviculae 4.2, 1997, p. 154-156: Maenaden en saters
Claviculae 4.2, 1997, p. 156: Nachtegalen [Robin Hannelore]
Claviculae 4.2, 1997, p. 198: Dryaden, oreaden, naiaden
Claviculae 4.2, 1997, p. 199-200: Schuld en boete: de effen rekening van de mythe
Studium novum III, 1998, p. 81: Spookverhalen
Studium novum III, 1998, p. 160-164: Een hele godenwereld
Studium novum III, 1998, p. 200-203: Noodlot en voorbestemdheid of achterlijk bijgeloof?
Studium novum IV, 1999, p. 61-63: Chaos en schepping
Studium novum IV, 1999, p. 81: De goden zijn onder ons!
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 45-49: Van goden en mensen [Godsdienst - Bijgeloof Orakels en Sibillen]
Claviculae, 2, 2000, p. 160-162: Verwensen en vervloeken, bezweren en betoveren
Phoenix 4, 2000, p. 143-146: Antieke mythen en sagen: meerdere betekenislagen
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 46-48: Sprookjes, mythen en sagen
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 85: Bidden en offeren aan de goden. Uit de 'Ilias' van
Homerus
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 90-91: De Griekse godenwereld. De Griekse mens schiep
zijn goden naar zijn evenbeeld
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 92-93: Een antropomorf tafereel op de Olympus... Uit de
'Ilias' van Homerus
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 93-97: Griekse goden en godinnen. Een bont allegaartje
Goden
Thalassa 1, 1999, p. 230-232: Ouranos
Phoenix 4, 2000, p. 176-178: De werken van Jupiter
Thalassa 2, 2000, p. 5-8: De liefjes van Zeus
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 122-127: Mercurius, bode van de goden, gids van de mensen
Ars legendi - Dipous, 1995, p. 42-45: Demeter en Persephone (overgenomen uit Mary
Macgregor, De geschiedenis van Griekenland, 1975, p. 7-10)
ANTIEKE CULTUUR
221
Nova lingua Latina 1, s.d., p. 3-4: Minerva
Schola Latina 1, 1966, p. 8-9: Minerva
Claviculae 3, 1995, p. 102-104: De Isis-cultus
Hortus Latinus 1, 1983, p. 69: <Vesta>
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 155-157: Vesta en de Vestaalse maagden
Didier - Historia Romana, 1963, p. 84: [De godin] Victoria
Goden en mensen
Ars legendi - Dipous, 1995, p. 29-30: De twee weefsters [Arachne en Athena]
(overgenomen uit Mary Macgregor, De geschiedenis van Griekenland, 1975, p. 12-13)
Phoenix 1, 1996, p. 69: Phaëthon [cf. Ovidius, Metamorphoses, 1, 750 - 2, 400]
Phoenix 1, 1996, p. 85: Van Pygmalion tot My fair lady
Phoenix 1, 1996, p. 156: Pelops en Hippodamea
Claviculae 4.2, 1997, p. 115: Nawerking Deucalion en Pyrrha
Claviculae 4.2, 1997, p. 122-123: Narcissus' spiegel van Ovidius tot Freud
Claviculae 4.2, 1997, p. 123: Narcissen en andere bloemen
Claviculae 4.2, 1997, p. 124-128: Nawerking Narcissus en Echo - Ter overweging: Libert
Vander Kerken
Claviculae 4.2, 1997, p. 133-139: <Pyramus en Thisbe.> Nawerking in de literatuur:
Shakespeare, A midsummer night's dream - Nawerking in de plastische kunsten
Claviculae 4.2, 1997, p. 143-147: Nawerking Perseus en Andromeda
Claviculae 4.2, 1997, p. 157-159: Nawerking Procne en Philomela
Claviculae 4.2, 1997, p. 163-165: Het gulden vlies
Claviculae 4.2, 1997, p. 166-167: Nawerking Jason en Medea
Gradus, 1979, p. 20-23: Daedalus en Icarus
Vestigia 1, 1989, p. 75-77: Daedalus en Icarus
Phoenix 1, 1996, p. 101: Daedalus en Icarus [cf. Ovidius, Metamorphoses, 8, 159-262]
Claviculae 4.2, 1997, p. 174-177: Nawerking Daedalus en Icarus
Studium novum IV, 1999, p. 72-74: Daedalus als eerste luchtvaarder?
Phoenix 4, 2000, p. 184-185: Daedalus en Icarus in de beeldende kunst door de eeuwen
heen
Claviculae 4.2, 1997, p. 184-185: Nawerking Meleagros en Atalanta
ANTIEKE CULTUUR
222
Claviculae 4.2, 1997, p. 190-191: <Philemon en Baucis.> De ongewone gewoonheid
Claviculae 4.2, 1997, p. 192-193: Nawerking Philemon en Baucis
Claviculae 4.2, 1997, p. 200: Nawerking Erysichton
Phoenix 2, 1997, p. 77: Arion [ca. 600 v.C., hof van Periandros van Korinthos]
Phoenix 2, 1997, p. 207: Orpheus en Eurydice [cf. Ovidius, Metamorphoses, 10, 1 - 11, 66]
Phoenix 3, 1998, p. 50-52: Een liefdesverhaal dat de eeuwen trotseert [Hero en Leander]
Phoenix 4, 2000, p. 155-156: Callisto in de Venetiaanse opera van de 17de eeuw
Thalassa 2, 2000, p. 51-53: Heracles
Ars legendi - Gephyra, 2002, p. 20: Een andere flater van Epimetheus
De Trojaanse cyclus
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, Hellas, p. 3: <Ilias en Odyssea>
Claviculae 1, 1996, p. 4-5: De bruiloft van Peleus
Claviculae 1, 2000, p. 10-11: De bruiloft van Peleus
Phoenix 1, 1996, p. 187-188: De twistappel
Studium novum I, 1996, p. 179: De dageraad van Europa: een Griek vertelt het oudste
verhaal [Helena en Paris]
Phoenix 2, 1997, p. 32: De verdwijning van Achilles
Claviculae 1, 1996, p. 14-17: De oorlog van Troje
Claviculae 1, 2000, p. 19-22: De oorlog van Troje
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 192-197: De Trojaanse oorlog. Homerus heeft Europa zijn
eerste woord laten spreken
Ars legendi - Gephyra, 2002, p. 33-34: De smeekbede van Iphigeneia. Naar Euripides
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 152-153: Uit de zwerftochten van Odysseus
3.3.4. DE GRIEKSE WERELD
Algemeen
Kalimera, 1975, p. 78-79: Sociale verhoudingen en vriendschap
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 142-146: Griekenland
Ars legendi - Alphabetos, 1988, p. 4-9: Griekenland
Notio Latina et Graeca, 1981, p. 206-207: Waar woonden de Oude Grieken?
Notio Latina et Graeca, 1981, p. 208-211.224: Wie waren de Oude Grieken?
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 14-19: Land en volk van Hellas
Ars legendi - Dipous, 1995, p. 9-13: Land en volk van Hellas
ANTIEKE CULTUUR
223
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 23-28: Land en volk van Hellas
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 213-214: Beknopt overzicht van de Griekse geschiedenis
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 5-7: Beknopt overzicht van de Griekse geschiedenis
Auspicia 1, 1989, p. 346-359: De Oude Grieken (Hun land - Hun aard - Hun geschiedenis Hoe is het Grieks bij ons gekomen? - Griekse bouwkunst - De Olympische spelen)
Vestigia 1, 1989, p. 195-208: De Oude Grieken (Hun land - Hun aard - Hun
geschiedenis - Hoe is het Grieks bij ons gekomen? - Griekse bouwkunst - De
Olympische spelen)
Vestigia 1, 1989, p. 173-175: Griekenland
Protista, 1995, p. 43-46; 55-56: Democratie
Claviculae 1, 1996, p. 80-85: Hellas (strip) [van de Myceense tot de Byzantijnse tijd]
Claviculae 1, 2000, p. 80-85: Hellas (strip) [van de Myceense tot de Byzantijnse tijd]
Phoenix 1, 1996, p. 191-194: De geschenken van Hellas [Griekse mythen - Democratie Geneeskunde - Sport]
Lingua Latina Idea, 1997, p. 3-5: Proloog [gesprek van Marcus en Quintus met hun Griekse
slaaf Diodorus over Griekenland]
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 5-7: De beschaving van het oude Hellas
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 124: Keerpunten in de geschiedenis van Hellas
Thalassa 3, 2001, p. 7: Panorama van de Griekse wereld. Kaartoefening
Thalassa 3, 2001, p. 8: Tijdslijn Griekenland en Rome
Thalassa 3, 2001, p. 9: Tijdslijn Griekenland en Perzië
Alexandros III de Grote
Studium III, 1991, p. 88-98.127: Een jongeman verovert de wereld. Alexander de Grote
Studium novum III, 1998, p. 88-98.127: Een jongeman verovert de wereld. Alexander
de Grote
Phoenix 2, 1997, p. 104: Alexander de Grote (356-323 v.Chr.)
Phoenix 2, 1997, p. 105: Alexander temt Bucephalus
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 153-157; 187-194: Historia Alexandri Magni Macedonis.
Het leven van Alexander de Grote - Alexander, Iskander, zoon van Zeus?
Thalassa 2, 2000, p. 64-68: Alexander
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, Hellas, p. 5: <Van Alexander de Grote tot Christus>
3.3.5. DE GESCHIEDENIS VAN ROME
Algemeen
Ascensus 1, 1970, p. 16-17: Chronologische tabel [Rome en Griekenland]
Ascensus 2, 1971, p. 10-11: Chronologische tabel [Rome en Griekenland]
Ascensus 2, 1978, p. 216-217: Chronologische tabel [Rome en Griekenland]
Claviculae 1, 1996, p. 133: Tijdslijn van Griekenland en Rome
Claviculae 1, 2000, p. 133: Tijdslijn van Griekenland en Rome
Roma I, 1954, p. 26-27: De Romeinen
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 256-257: Rome: een episode uit de
wereldgeschiedenis
ANTIEKE CULTUUR
224
Ad scriptores 1, 1963, p. 18; 31-32; 41-42; 66-67: Chronologische tabel (Koningschap Republiek - Keizerrijk)
Didier - Historia Romana, 1963, p. 7: De geschiedenis van Rome
Didier - Historia Romana, 1963, p. 166-167: Film van de voornaamste gebeurtenissen
Palatinus (3) - De re publica, 1969, p. 135-137: Rome drukt zijn stempel op de wereld / op
de geschiedenis
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 12-16: Van oppidum tot imperium
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 13-14: Van oppidum naar imperium
Ars legendi - Exordium, 1990, p. 13-14: Van oppidum naar imperium
Crustula, 1976, p. 6-7: Hoogtepunten uit de Romeinse tijd
Crustula, 1983, p. 12-13: Hoogtepunten uit de Romeinse tijd
Notio Latina, 1977, p. 11-13: Een eerste brokje geschiedenis: van kleine nederzetting tot
wereldrijk
Notio Latina et Graeca, 1981, p. 20-23: Een eerste brokje geschiedenis: van kleine
nederzetting tot wereldrijk
Notio Latina, 1977, p. 45-53: Historisch overzicht. De groei van het Romeinse rijk (753 v.
Chr. - 146 v. Chr.)
Notio Latina et Graeca, 1981, p. 63-72: Historisch overzicht. De groei van het Romeinse
rijk (753 v. Chr. - 146 v. Chr.)
Gradus, 1979, p. 5-7: Rome: van herdersnederzetting tot wereldstad
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 10-15: Van Rome tot bij ons [geschiedenis]
Hortus Latinus 2, 1984, Orationes, p. 76: Conspectus historicus
Redde rationem - Orationes, 1990, p. 151: Conspectus historicus
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 24-25: <Chronologisch overzicht>
Ars legendi - Sermo Latinus, 1988, p. 8-10: De geschiedenis van Rome tot ca. -140
Studium I, 1988, p. 7-11: De geschiedenis van Rome
Aurora I, 1989, p. 40-46.52: Van dorpje tot wereldrijk
Auspicia 1, 1989, p. 33-35: Kennismaking met de Romeinen (De veroveringen van de
Romeinen - Het karakter van de Romeinen)
Vestigia 1, 1989, p. 28-30: Kennismaking met de Romeinen (De veroveringen van de
Romeinen - Het karakter van de Romeinen)
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 7-9: De Romeinen
Redde rationem - Retinenda, 1992, p. 169-174: Overzicht van de Romeinse geschiedenis
Ars legendi - Peristylium A, 1992, p. 13-23: De geschiedenis van Rome
Minerva I, 1992, p. 8-15: Roma: urbs et imperium
Claviculae 1, 1996, p. 134-141: Rome (strip) [van 753 v.C. tot 476 n.C.]
Claviculae 1, 2000, p. 132-139: Rome (strip) [van 753 v.C. tot 476 n.C.]
Phoenix 1, 1996, p. 195: Chronologisch overzicht <van de Romeinse geschiedenis>
Phoenix 2, 1997, p. 212: Chronologisch overzicht <van de Romeinse geschiedenis>
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 6: Tijdwijzer. De drie grote periodes uit de geschiedenis
van Rome
De mythische tijd
Didier - Historia Romana, 1963, p. 8-9: Het ontstaan van Rome
Didier - Historia Romana, 1963, p. 10-11: Ilias - Aeneïs
Didier - Historia Romana, 1963, p. 12: De Romulus- en Remuslegende in de kunst
ANTIEKE CULTUUR
225
Didier - Historia Romana, 1963, p. 13: De stichting van Rome, 753 vóór Christus
Didier - Historia Romana, 1963, p. 16: Wat is de waarheid? [sc. over het oude Rome]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 21: Wat leert ons de wetenschap over Romes
eerste begin? [naar een radio-voordracht door A. J. Van Windekens]
Ascensus 2, 1971, p. 12-14: Zo was het begonnen...
Ascensus 2, 1978, p. 215: Zo was het begonnen...
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 10-11: Hoe is Rome ontstaan?
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 8-9: Hoe is Rome ontstaan?
Ars legendi - Exordium, 1990, p. 8-9: Hoe is Rome ontstaan?
Notio Latina, 1977, p. 14-16: Verbeelding en werkelijkheid [Romulus en Remus]
Notio Latina et Graeca, 1981, p. 23-27: Verbeelding en werkelijkheid [Romulus en
Remus]
Ab urbe condita 1, 1978, p. 17-18: Aeneas en Latinus, of de wordingsgeschiedenis van
Rome
Ab urbe condita 1, 1978, p. 33-34: Romulus en Remus of het ontstaan van Rome
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 6-7: Volgens de legende werd Rome gesticht door
Romulus en Remus, afstammelingen van de Trojaanse held, Aeneas - Wat leert de
geschiedenis ons over de stichting van Rome?
Gedifferentieerd Latijn 1, 1982, Werkboek, p. 59-64: Het ontstaan van Rome
Gedifferentieerd Latijn 3, 1983, p. 21-26: Wat vertellen historici over de stichting van
Rome?
Augurium, 1983, p. 1: Ab Urbe condita
Augurium, 1983, p. 9: Legenden en geschiedenis <van Rome>
Hortus Latinus 1, 1983, p. 159: Het oudste Rome
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 140-145: Aeneas
Studium II,1990, p. 74-77: Het einde van Troje en het begin van Rome
Studium novum II, 1997, p. 98-104: Het einde van Troje en het begin van Rome
Lingua Latina 1, 1991, Exercitia 1, p. 66-67: <Het onstaan van Rome>
Claviculae 1, 1996, p. 29-30: De reis van Aeneas
Claviculae 1, 2000, p. 33-34: De reis van Aeneas
Claviculae 1, 1996, p. 36-38: De stichting van Rome
Claviculae 1, 2000, p. 40-42: De stichting van Rome
Phoenix 1, 1996, p. 38: Romulus en Remus
Studium novum I, 1996, p. 10-14: De geschiedenis van Rome
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 1-6: De geschiedenis van Rome: legende en werkelijkheid
De koningstijd
Didier - Historia Romana, 1963, p. 14-29: De koningen van Rome
Ab urbe condita 1, 1978, p. 60: De agrarische nederzetting, Rome
Ab urbe condita 1, 1978, p. 89-90: Van agrarische nederzetting tot georganiseerde stadstaat
Lingua Latina II, 1990, p. 84: Reges Latini et Albani et Romani
Studium III, 1991, p. 17: De zeven koningen van Rome
Claviculae 1, 1996, p. 87-88: De koningstijd
Claviculae 1, 2000, p. 87-88: De koningstijd
Phoenix 2, 1997, p. 93: De Romeinse koningen
ANTIEKE CULTUUR
226
Didier - Historia Romana, 1963, p. 28: Servius Tullius
De republiek
Gedifferentieerd Latijn 3, 1983, p. 44-45: Van monarchie naar republiek
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 299-301: Rome van koningstijd naar republiek
Didier - Historia Romana, 1963, p. 30-137: De republiek
Ab urbe condita 1, 1978, p. 126-127: De ontvoogdingsstrijd van het plebs in de vroege
republiek
Ab urbe condita 2, 1979, p. 41-42: Rome en de omwonende volkeren (509-270 v. Chr.)
Gedifferentieerd Latijn 3, 1983, p. 46-47: De Romeinse republiek
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 5: Senatus Populusque Romanus: S.P.Q.R. [de Romeinse
republiek]
Claviculae 1, 1996, p. 96-97: De vroege republiek
Claviculae 1, 2000, p. 96-97: De vroege republiek
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 98-101: Gnaeus Marcius Coriolanus, een 'romantische'
held? [487-484 v.C.]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 41: Galli et Romani
Augurium, 1983, p. 17-18: Rome strijdt voor zijn bestaan [390 v.C.]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 43: Na de aftocht der Galliërs
Didier - Latijn 5, 1963, p. 15: M. Curtius [362 v.C.]
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 197: 338 <v.C.>: eerste stap naar de
Hellenisering van het Oosten en de Romanisering van Italië
Hortus Latinus 2, 1984, p. 48: Rome verovert Midden-Italië
Didier - Historia Romana, 1963, p. 45: De Caudijnse passen [321 v.C.]
Ab urbe condita 2, 1979, p. 91-93: De Romeinen vestigen een wereldrijk (3de - midden 2de
eeuw v. Chr.)
Didier - Historia Romana, 1963, p. 64: Overtocht van de Alpen
Didier - Historia Romana, 1963, p. 65: Hannibal C. Flamininum apud Trasumennum
occidit
Didier - Historia Romana, 1963, p. 69: Gezicht op de plaats waar de slag bij Cannae
geleverd werd
Didier - Historia Romana, 1963, p. 71: De tochten van Hannibal
Didier - Historia Romana, 1963, p. 81: Wie was Hannibal?
Augurium, 1983, p. 25-26: De Middellandse zee, een Romeinse zee: Mare nostrum [de
Punische oorlogen]
Hortus Latinus 2, 1984, p. 117: De Punische oorlogen
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 273: <De Punische oorlogen>
Studium III, 1991, p. 145-186: Rome vecht voor zijn leven [De Punische oorlogen]
Studium novum III, 1998, p. 180-183: Rome vecht voor zijn leven [De Punische
oorlogen]
Claviculae 1, 1996, p. 104-106: De Punische oorlogen
Claviculae 1, 2000, p. 104-106: De Punische oorlogen
ANTIEKE CULTUUR
227
Palatinus (2) - De viris illustribus, 1963, p. 279-281: Naar de heerschappij over de wereld!
[de Romeinen in de 2e-1e eeuw v.C.]
Notio Latina, 1977, p. 87-92: Historisch overzicht: de overgang van republiek naar
keizerrijk (146 v. Chr. - 27 v. Chr.)
Notio Latina et Graeca, 1981, p. 117-122: Historisch overzicht: de overgang van
republiek naar keizerrijk (146 v. Chr. - 27 v. Chr.)
Ab urbe condita 2, 1979, p. 151-153: De revolutieperiode: van republiek naar keizerrijk
(146-27 v. Chr.)
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 189-190: Weelde en verkwisting bij de Romeinen in de
eerste eeuw v.C.
Ars legendi - Sermo Latinus, 1988, p. 11-13: De laatste eeuw van de republiek
Ars legendi - Tablinum, 1994, p. 123-125: De laatste eeuw van de republiek
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 127-130: De eeuw van Caesar: het einde van de
republiek
Ascensus IVa, 1994, p. 40: De vier grote politici [Crassus - Pompeius - Caesar - Cicero]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 82: P. Scipio Cornelius Asiaticus tegen Antiochus III
van Klein-Azië
Didier - Historia Romana, 1963, p. 83: T. Quinctius Flamininus tegen Philippus V van
Macedonië
Didier - Historia Romana, 1963, p. 83: Lucius Aemilius Paulus tegen Perseus van Thessalië
Didier - Historia Romana, 1963, p. 100: Caius Marius
Didier - Historia Romana, 1963, p. 102: Jugurtha
Didier - Historia Romana, 1963, p. 107: Sulla
Didier - Historia Romana, 1963, p. 110: Pompeius Magnus
Didier - Historia Romana, 1963, p. 113: Mithridates
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 122-124: Wie was Catilina eigenlijk?
Didier - Historia Romana, 1963, p. 119: Pater Patriae
Didier - Historia Romana, 1963, p. 134: Augustus
Didier - Historia Romana, 1963, p. 135: Cleopatra
Phoenix 2, 1997, p. 168: Cleopatra
Phoenix 2, 1997, p. 169: De dood van Cleopatra
De keizertijd
Augurium, 1983, p. 40-43: Rome: van republiek naar keizerrijk
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 305-311: Rome van republiek naar keizerrijk
Claviculae 1, 1996, p. 123-125 (= p. 127): Van republiek naar keizertijd
Claviculae 1, 2000, p. 122-124: Van republiek naar keizertijd
Didier - Historia Romana, 1963, p. 164: Stambomen. Opkomst en bloei van het keizerrijk
Didier - Historia Romana, 1963, p. 165: Stambomen. Verval en einde van het keizerrijk
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, 61-63: Waardige keizers en onwaardige keizers
volgens de waardering van Flavius Vopiscus
Notio Latina, 1977, p. 125-129: Het Romeinse keizerrijk. Historisch overzicht
Notio Latina et Graeca, 1981, p. 165-170: Het Romeinse keizerrijk. Historisch overzicht
ANTIEKE CULTUUR
228
Ab urbe condita 2, 1979, p. 237-238: Het vroege keizerrijk (27 v. Chr. - 180 na Chr.)
Ab urbe condita 2, 1979, p. 330-331: Crisis en ondergang van een wereldrijk (180-476)
Latijn zonder geheimen 2, 1982, p. 4-8: Het Romeinse keizerrijk: Imperium Romanum
Studium II,1990, p. 4-8: Het Romeinse keizerrijk: imperium Romanum
Studium novum II, 1997, p. 5-12: Het Romeinse keizerrijk: imperium Romanum
Ars legendi - Sermo Latinus, 1988, p. 45: Van de Zilveren eeuw tot aan het einde van het
Romeinse rijk
Lingua Latina 1, 1991, Exercitia 1, p. 7-8: <Het Romeinse rijk>
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 337-343; 347-353: De keizertijd I-II
Ars legendi - Sermo Latinus, 1988, p. 39-40: De eerste eeuw van het keizerrijk
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 129-131: De eerste keizers
Studium II,1990, p. 109-113: De eerste keizers
Studium novum II, 1997, p. 136-141: De eerste keizers
Didier - Historia Romana, 1963, p. 136-137: Augustus Imperator
Ars legendi - Sermo Latinus, 1988, p. 26: Het begin van het principaat: Augustus
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 172: Van Octavianus naar Augustus, de eerste onder de
burgers
Studium VI, 1993, p. 56-58: Augustus en de nieuwe staatsvorm (Augustus wordt de eerste
princeps - Evolutie in wetgeving en jurisdictie - De Romeinse portretkunst)
Claviculae 3, 1995, p. 1-5: Augustus de superpatronus
Claviculae 3, 1995, p. 12-14: Het Rome van Augustus
Claviculae 3, 1995, p. 20-22: Het Julisch-Claudische huis
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 166-184: De keizertijd: de Julisch-Claudische dynastie
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 173: De Julisch-Claudische dynastie
Studium VI, 1993, p. 70-76: Keizer (Caligula bij Suetonius en Camus - Het geval Caligula)
Didier - Historia Romana, 1963, p. 144: Claudius
Didier - Historia Romana, 1963, p. 151: Domitianus
Didier - Historia Romana, 1963, p. 152: Nerva
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 4-5: Het Romeinse rijk onder keizer Trajanus
(omstreeks 100 n.C.) (kaart)
Didier - Historia Romana, 1963, p. 156: P. Aelius Hadrianus
Claviculae 3, 1995, p. 60-62: De eeuw van het filhellenisme [Hadrianus en de 2e eeuw
n.C.]
Phoenix 2, 1997, p. 193: Hadrianus: onvermoeibaar reiziger
Phoenix 2, 1997, p. 194-195: Hadrianus: indrukwekkende overblijfselen
Phoenix 1, 1996, p. 125: Androclus en de leeuw [onder Antoninus Pius] [naar Aulus
Gellius, Noctes Atticae, 5, 14]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 160-161: De soldatenkeizers (193-275)
Didier - Historia Romana, 1963, p. 162-163: De oosterse alleenheerschappij (284-395)
ANTIEKE CULTUUR
229
Didier - Historia Romana, 1963, p. 168: Het Romeinse rijk had opgehouden te bestaan...
Wat heeft Rome ons gegeven?
Via nova I, 1964, p. 12-17: Wat de Romeinen voor ons betekenen
Claviculae 3, 1995, p. 126-129: Van princeps naar dominus
Claviculae 3, 1995, Werkboek, p. 91: Stamboom van Constantijn de Grote
Claviculae 3, 1995, p. 181-184: Julianus de afvallige
Claviculae 3, 1995, p. 192-195: Keizer, bisschop, barbaar [Theodosius - Stilicho]
Claviculae 3, 1995, p. 200-204: Van Hunnen, Goten en andere barbaren
Claviculae 3, 1995, p. 209-212: Laatste Romeinen, eerste Middeleeuwers
Claviculae 3, 1995, p. 262-263: Overzicht van de keizers
Het christendom
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 88-91: Het christendom in het Romeinse rijk
Notio Latina, 1977, p. 143-146: Het christendom in het Romeinse rijk: 'Van mosterdzaadje
tot reuze-boom'
Notio Latina et Graeca, 1981, p. 186-190: Het christendom in het Romeinse rijk: 'Van
mosterdzaadje tot reusachtige boom'
Vestigia 1, 1989, p. 162-164: Het christendom
Studium VI, 1993, p. 145-147: Rome tegenover de christenen
Claviculae 3, 1995, p. 136-139: Van vervolgde naar staatsgodsdienst
Claviculae 3, 1995, Werkboek, p. 75: Een libellus (P.Mich. III 157)
Claviculae 1, 1996, p. 181-183: Christenen en Romeinen
Claviculae 1, 2000, p. 176-178: Christenen en Romeinen
Claviculae, 2, 2000, p. 28: De zeereis van Paulus naar Rome (strip)
Claviculae, 2, 2000, p. 178-179: Van anachoreten, cenobieten, en andere rare vogels
Claviculae, 2, 2000, p. 184: Van anachoreten en andere rare vogels (strip)
Phoenix 4, 2000, p. 124-126: Het vroege christendom in het Romeinse rijk
De middeleeuwen
Claviculae 3, 1995, p. 222-225: De Karolingische renaissance
Claviculae 3, 1995, p. 231-234: Van Leliaards en Klauwaards...
Claviculae 3, 1995, p. 239-244: De rol van Byzantium en de renaissance
De Romeinse politieke instellingen
Didier - Latijn 5, 1963, p. 61: Lictores cum fascibus
Didier - Historia Romana, 1963, p. 35: Cursus honorum
Didier - Historia Romana, 1963, p. 74: Senatus populusque Romanus
Via nova II, 1964, p. 99-103: De Romeinse magistraten
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 41-43: Wie had het in Rome voor het zeggen?
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 79-81: Wie had het in Rome voor het zeggen?
Ars legendi - Vestibulum, 1989, p. 53-55: Wie had het in Rome voor het zeggen?
Ars legendi - Exordium, 1990, p. 51-53: Wie had het in Rome voor het zeggen?
Notio Latina, 1977, p. 75-77: De Romeinse beschaving: het bestuur tijdens de republiek
Notio Latina et Graeca, 1981, p. 101-103: De Romeinse beschaving: het bestuur tijdens
de republiek
Latijn zonder geheimen 2, 1982, p. 92-95: De politieke organisatie van de staat
ANTIEKE CULTUUR
230
Gedifferentieerd Latijn 3, 1983, p. 76-82: De republikeinse staatsinrichting
Hortus Latinus 1, 1983, p. 237-240: De Romeinse ambten
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 109-114: Romeinse ambten
Redde rationem - Retinenda, 1992, p. 146-149: Staatsbestuur
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 78-81: De politieke staatsinrichting in Rome
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 137-139: Verkiezingen te Rome
Studium IV, 1992, p. 139: Verkiezingen te Rome
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 162-163: Hoe verliep een senaatszitting in Rome?
Studium II,1990, p. 16-17: De politieke organisatie van de staat
Studium novum II, 1997, p. 25-28: De politieke organisatie van de staat
Lingua Latina 1, 1991, Exercitia 1, p. 113-114: <Een Romeinse carrière>
Ascensus IVa, 1994, p. 57: De comitia
Ascensus IVa, 1994, p. 69: Volksvergadering, consuls en senaat
Ascensus IVa, 1994, p. 94: De Romeinse ambten. De cursus honorum
Ascensus IVa, 1994, p. 105: Het Romeinse politieke systeem: cursus honorum en
provincies
Ascensus IVa, 1994, p. 114: Geweld in de Romeinse politiek
Ascensus IVa, 1994, p. 137: De senaatsvergadering
Drievuldigheidscollege 2, 1994, p. 85-86: De Romeinse magistraten
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 142-143: De cursus honorum
Ascensus IVb, 2001, p. 141: Wie maakte de Romeinse wetten?
De Romeinse samenleving
Via nova III, 1958, p. 32-37: De slaven bij de Romeinen
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 14-18: <Slaven, patriciërs en plebejers>
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 48-51: De slaven bij de Romeinen
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 32: Inleiding. <Slaven in Rome>
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 47-48: Slaven in Rome
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 68-69: Ontvluchte slaven
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 73-75: Weggelopen slaven
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 82-83: Contrasten in Rome: luxe en armoede
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 59-60: Luxe en armoede in het oude Rome
Notio Latina, 1977, p. 110-112: De sociale structuur van de Romeinse samenleving
Notio Latina et Graeca, 1981, p. 142-144: De sociale structuur van de Romeinse
samenleving
Gradus, 1979, p. 72-77: De slavernij in de Romeinse wereld
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 29-31: De slaven
Latijn zonder geheimen 2, 1982, p. 37-43: Slavernij in het Romeinse rijk
Latijn zonder geheimen 2, 1982, p. 113-117: De vrije inwoners van het rijk
Gedifferentieerd Latijn 1, 1982, Werkboek, p. 221-226: De Romeinse samenleving
Augurium, 1983, p. 33-35: Rijken en armen <in het Romeinse rijk>
Studium I, 1988, p. 30-33: Slavernij in het Romeinse rijk
Aurora I, 1989, p. 63-68.73-75: Slaven en meesters
Studium II,1990, p. 26-28: De vrije inwoners van het rijk
Studium novum II, 1997, p. 38-42: De vrije inwoners van het rijk
Studium II,1990, p. 35-39: De sociale verhoudingen in de Romeinse samenleving
ANTIEKE CULTUUR
231
Studium novum II, 1997, p. 51-56: De opbouw van de Romeinse samenleving
Lingua Latina 1, 1991, Exercitia 1, p. 14-15: <De verschillende standen in Rome>
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 149-154: Slaven en vrijen
Redde rationem - Retinenda, 1992, p. 145-146: Heren, slaven en vrijgelatenen; patroni
en clientes
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 192-193: Mos maiorum [de Romeinse deugden]
Redde rationem - Retinenda, 1992, p. 157-158: Mos maiorum [de Romeinse deugden]
Minerva I, 1992, p. 91-97: Romeinse burgers
Minerva I, 1992, p. 139-144: Slaven
Studium VI, 1993, p. 111: Slaven en vrijgelatenen
Ascensus IVa, 1994, p. 13-15: Een overzicht van de sociale evolutie in de Romeinse
republiek
Ascensus IVa, 1994, p. 28: Brengen vrede en rijkdom verval mee?
Ascensus IVa, 1994, p. 39: De Romeinse standen
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 38: De slaven in Rome
Phoenix 1, 1996, p. 166-167: De slaven
Phoenix 1, 1996, p. 172-173: Romeinen van alle rang en stand
Studium novum I, 1996, p. 36-37: Slavernij in het Romeinse rijk
Claviculae 4.2, 1997, p. 40-41: Het rijke Roomse leven: harde feiten en naakte cijfers
Claviculae 4.2, 1997, p. 56-57: Patroni en leidsmannen
Claviculae 4.2, 1997, p. 68-69: In memoriam [overleden slaven] [Martialis, Epigrammata,
5, 34; 1, 88]
Claviculae 4.2, 1997, p. 70: Nec ignoro alios... [Cato, De agri cultura, 2; 3; 65]
Claviculae 4.2, 1997, p. 71-73: Slaven en vrijgelatenen - Ter overweging: A.D. Leeman
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 142-146: Over meesters en slaven
Phoenix 3, 1998, p. 88: Eques Romanus
Claviculae, 2, 2000, p. 75: <Een Belgische slaaf> (strip)
Claviculae, 2, 2000, p. 150-153: Slaven en meesters
Phoenix 4, 2000, p. 116-118: Slavernij te Rome
3.3.6. HET ROMEINSE RIJK
Algemeen
Didier - Historia Romana, 1963, p. 92-93.95: Een nieuw systeem: de wingewesten
(provinciae)
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 8: De Middellandse Zeewereld
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 14-17: Het imperium en de provinciae
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 281-286: Hoe werden onze streken geromaniseerd?
Studium II,1990, p. 87-91: Macht en onmacht aan de grenzen
Studium novum II, 1997, p. 115-121: Macht en onmacht aan de grenzen
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 258-259: <Kolonisatie>
Claviculae 1, 1996, p. 106: De romanisatie
Claviculae 1, 2000, p. 106: De romanisering
Phoenix 3, 1998, p. 102-103: Een stad in de provincie
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 136-137: Graecia victa victores docet
ANTIEKE CULTUUR
232
Auspicia 1, 1989, p. 319-323: Graecia capta ferum victorem cepit
Lingua Latina 1, 1994, Exercitia 3, p. 22-24: Invloed van de Griekse cultuur op Rome
Claviculae 4.2, 1997, p. 44-45: Juvenalis over Grieken te Rome [Iuvenalis, 3, 58-125]
Claviculae 4.2, 1997, p. 45-47: De Romeinen en vreemde culturen
Italië
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 10-11: Het Italiaanse schiereiland
Palatinus (2) - S.P.Q.R., 1985, p. 11: <Kaart van Italië>
De stad Rome
Didier - Latijn 6, 1961, p. 198-199: Rome
Didier - Historia Romana, 1963, p. 20: Aram Vestae consecravit [De tempel van Vesta]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 24: Ancus carcerem in media urbe aedificavit [Het
Tullianum, de gevangenis van Rome]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 27: Cloaca maxima
Didier - Historia Romana, 1963, p. 98: Tiberius in Capitolium venit [Mons Capitolinus]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 120: Rostra
Didier - Historia Romana, 1963, p. 138-139: Ara pacis
Didier - Historia Romana, 1963, p. 145: Domus aurea
Didier - Historia Romana, 1963, p. 154: De Traianus-zuil
Didier - Historia Romana, 1963, p. 157: Mausoleum Hadrianum
Didier - Historia Romana, 1963, p. 160: Bekend zijn de thermen van Caracalla te Rome
Didier - Historia Romana, 1963, p. 161: Muur van Aurelianus
Didier - Historia Romana, 1963, p. 162: Triomfboog van Constantijn te Rome
Via nova I, 1964, p. 61-62: De stad der zeven heuvelen
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 19-21: Forum Romanum
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 34-35: Forum Romanum
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 25-29: Bezoek aan het oude Rome
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 28-29: Een wandeling door het antieke Rome
Ars legendi - Vestibulum, 1989, p. 21-26: Roma antiqua. Het oude Rome. Alle wegen
voeren naar Rome - Een wandeling door het antieke Rome
Ars legendi - Exordium, 1990, p. 21-26: Roma antiqua. Het oude Rome. Alle wegen
voeren naar Rome - Een wandeling door het antieke Rome
Gradus, 1979, p. 84-96: Het Forum Romanum, hart van het oude Rome
Hortus Latinus 1, 1983, p. 38: De zegezuil voor Trajanus
Hortus Latinus 1, 1983, p. 99: Het Marsveld
Lingua Latina II, 1990, p. 24-25: Opera urbana
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 105-108: Het centrum van het oude Rome
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 273-283; 291-294: Ontstaan en groei van de stad
Rome
Studium II,1990, p. 160-165: Rome
Studium novum II, 1997, p. 191-200: Rome (Wonen in Rome)
Studium II,1990, p. 176-183: Op stap in Rome
Studium novum II, 1997, p. 212-223: Op stap in Rome
Lingua Latina 1, 1991, Exercitia 1, p. 59-60: <De stad Rome>
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 23-26: Het Forum Romanum
ANTIEKE CULTUUR
233
Phoenix 1, 1996, p. 96-98: Keizer Trajanus en het Forum Traianum
Phoenix 1, 1996, p. 102-103: De zuil van Trajanus
Phoenix 1, 1996, p. 112-113: Het oudste forum: het Forum Romanum
Phoenix 1, 1996, p. 116-117: Een bezoek aan het Forum
De Etrusken
Didier - Latijn 5, 1963, p. 27: De Etruskische kunst
Didier - Historia Romana, 1963, p. 17-18: De Etrusken
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 175-182: De Etrusken en hun invloed op de
Romeinen
Studium III, 1991, p. 34-35: Het raadsel van de Etrusken
Studium novum III, 1998, p. 29-32: Het raadsel van de Etrusken
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 48-58; 78-83: De Etrusken
Claviculae, 2, 2000, p. 22-23: Corsica, over de Etruskische cultuur
Ostia
Didier - Historia Romana, 1963, p. 25: Ostia - Het bouwen van steden
Lingua Latina 1, 1992, Exercitia 2, p. 12-15: <Ostia>
Phoenix 2, 1997, p. 54-55: Ostia
Tibur (Tivoli)
Didier - Latijn 5, 1963, p. 119: Villa Hadriana
Arpinum
Didier - Historia Romana, 1963, p. 118: Arpinum, quod est Volscorum oppidum
Capreae (Capri)
Didier - Historia Romana, 1963, p. 143: Tiberius, cum senex esset, perpetuo Capreis
versatus est [Capreae]
Pompeii
Didier - Historia Romana, 1963, p. 146: Christenen te Pompeji?
Via nova I, 1964, p. 133-136: Pompeji
Via nova I, 1964, p. 148-151: Op de muren van Pompeji [opschriften]
Gradus, 1979, p. 122-130: Pompeii, een uit de as herrezen stad
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 70-75: Pompeji en het Romeinse huis
Aurora I, 1989, p. 91-98.103.105-106: Onder de lava
Auspicia 1, 1989, p. 297-300: Pompei en Zuid-Italië
Claviculae 4.2, 1997, p. 82: De geschiedenis van Pompeï
Claviculae 4.2, 1997, p. 88: Ter vergelijking: Suetonius over Plinius maior [Suetonius, De
viris illustribus, Vita C. Plinii]
Claviculae 4.2, 1997, p. 88-89: Het verloop van de uitbarsting <van de Vesuvius>
Claviculae 4.2, 1997, p. 90-91: De geschiedenis van een opgraving
Claviculae 4.2, 1997, p. 92-95: Decoratie in Pompeï
Claviculae 4.2, 1997, p. 96-97: Niet voor gevoelige lezers: graffiti op de muren van Pompeï
Phoenix 4, 2000, p. 107-109: De uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Chr.
ANTIEKE CULTUUR
234
Zuid-Italië
Thalassa 1, 1999, p. 197-200: Elea
Thalassa 1, 1999, p. 209-213: Kroton
Sicilië
Thalassa 1, 1999, p. 182-186: Syrakousai
Claviculae, 2, 2000, p. 6-8: Sicilië, land van graan en honing
Sardinië
Claviculae, 2, 2000, p. 16-18: Sardinië, over zeevaarders en zeerovers
Gallia
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 15: Hoe onze streken werden geromaniseerd
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 47: Ons land in de tijd der Romeinen
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 111: Vlaanderen in de tijd der Romeinen
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 149: Nijverheid in de provincia Belgica
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 181: Bouw-, beeldhouw- en sierkunst in Belgica
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 213: Godsdienstig leven in Romeins België
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 267: Het einde van de Romeinse bezetting
Via nova II, 1964, p. 132-138: De romanisering van Gallië
Ascensus 2, 1971, p. 105-108: België in het pre-Romeins tijdvak - Het imperialisme van
Rome - Gallië aan de vooravond van de Romeinse verovering
Ascensus 2, 1978, p. 11-14: België in het pre-Romeins tijdvak - Het imperialisme van
Rome - Gallië aan de vooravond van de Romeinse verovering
Ascensus III, 1993, p. 9-10: België in de pre-Romeinse tijd
Latijnse units - Galliërs, 1977; Latijnse units - Galliërs, 1977, Werkboek
Gradus, 1979, p. 110-118: Onze voorouders en de Romeinen
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 25-31: De komst van de Romeinen
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 36-37; 53-54; 69; 82-83; 94-95: Met de spade in de
hand. In het land van de Nerviërs - De Tungri in Vlaanderen. De Tungri in het Waalse
landsgedeelte - Bij de Treveri - In de kuststreek bij de Menapiërs en de Morinen Verdere nederzettingen in het gebied der Menapiërs
Latijn zonder geheimen 2, 1982, p. 134-139: Iter Gallicum
Studium II,1990, p. 124-129: Iter Gallicum
Studium novum II, 1997, p. 152-159: Iter Gallicum, een reis door Gallië
Augurium, 1983, p. 68-74: Galliërs en Romeinen
Via, 1984, p. 8-13: Verre voorouders
Via, 1984, p. 17-18: Het feest van de dag- en nachtevening
Via, 1984, p. 26-31: En toen kwamen de Romeinen...
Via, 1984, p. 38-41: Archeologie...
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 28-30: De Keltische wereld
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 37-40: De bewapening van de Kelten
Studium I, 1988, p. 12-17: Belgen en Romeinen
Studium novum I, 1996, p. 15-19: Belgen en Romeinen
Studium I, 1988, p. 48-51: Landbouw in onze streken
ANTIEKE CULTUUR
235
Aurora I, 1989, p. 16-20.25-26: De Romeinen in onze streken
Auspicia 1, 1989, p. 58-60: Galliërs en Romeinen
Vestigia 1, 1989, p. 44-47: Galliërs en Romeinen
Auspicia 1, 1989, p. 164-166: De Eburonen en hun leider Ambiorix
Studium II,1990, p. 138-143: In Provincia
Studium novum II, 1997, p. 172-181: In Provincia: de Provence
Claviculae 4.1, 1997, p. 30: Er zijn meer koeien die Bles heten [de term Gallia]
Claviculae 4.1, 1997, p. 47-49: De ene Belg is de andere niet!
Claviculae 4.1, 1997, p. 78-80: De militaire tactiek van de Galliërs
Claviculae 4.1, 1997, p. 105-106: Onze kustgebieden onder de Romeinen
Claviculae 4.1, 1997, p. 170-171: Wie waren de Kelten?
Claviculae 4.1, 1997, p. 181: Het geheimschrift van de Kelten: het Ogamisch
Claviculae 4.1, 1997, p. 182: De Keltische taal
Claviculae 4.1, 1997, p. 202-204: De beroemdste Galliër van deze eeuw [Asterix]
Studium novum IV, 1999, p. 12-24: Gallië en zijn bewoners
Claviculae, 2, 2000, p. 61-62: De wooncultuur in onze gewesten
Phoenix 4, 2000, p. 14-15; 40-41; 51-52; 60-61; 67; 77-79; 88-90: De droom van een man Het jaar 58 - Het jaar 57 - Het jaar 56 - Het jaar 54 - De jaren 53-52 - Het jaar 46
[Vercingetorix]
Phoenix 4, 2000, p. 46-49: De Kelten
Atuatuca Tungrorum (Tongeren)
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 43-49: Tongeren, een Romeinse stad
Auspicia 1, 1989, p. 95-96: Atuatuca Tungrorum
Colonia Agrippina (Köln)
Latijn zonder geheimen 2, 1982, p. 20-23: Een stad als Rome: Keulen
Studium I, 1988, p. 105-109: Een stad als Keulen
Studium novum I, 1996, p. 113-117: Een stad als Keulen
Augusta Treverorum (Trier)
Claviculae, 2, 2000, p. 76-79: Augusta Treverorum
Massalia (Marseille)
Thalassa 1, 1999, p. 219-221: Massalia
Spanje
Didier - Historia Romana, 1963, p. 91: Provincia Hispania
Britannia
Phoenix 4, 2000, p. 65: Boudicca
De Germanen
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 103-105: De Germanen
Studium I, 1988, p. 81-83: De Germanen
Studium novum I, 1996, p. 85-87: De Germanen
ANTIEKE CULTUUR
236
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 135-139: Romeinen en Germanen
Studium VI, 1993, p. 34: Het Germaanse ding
De provincies aan de Donau
Claviculae, 2, 2000, p. 105-107: De Donauprovincies
Griekenland
Claviculae, 2, 2000, p. 120-122: Griekenland, hellenisering, romanisering
Claviculae, 2, 2000, p. 130: De sorry-strip
Athene
Gedifferentieerd Latijn 1, 1982, Werkboek, p. 289-294: Een dag in Athene bij Pericles [uit
Top-magazine voor tieners, 1976, 10]
Claviculae 1, 1996, p. 71-73: Athene
Claviculae 1, 2000, p. 71-73: Athene
Thalassa 1, 1999, p. 13-17: Athenai
Delphoi
Hortus Latinus 1, 1983, p. 164-165: Het orakel van Delphi
Claviculae 1, 1996, p. 197-199: Delphi
Claviculae 1, 2000, p. 193-195: Delphi
Thalassa 1, 1999, p. 53-56: Delphoi
Dodone
Thalassa 1, 1999, p. 69-71: Dodone
Eleusis
Thalassa 1, 1999, p. 29-32: Eleusis
Kreta
Claviculae 4.2, 1997, p. 171-173: Kreta, eiland der zaligen
Thalassa 1, 1999, p. 167-170: Knossos
Lemnos
Thalassa 1, 1999, p. 97-99: Lemnos
Messene
Thalassa 2, 2000, p. 192-195: Aristomenes de held
Olympia
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 103-105: Over Olympia
Claviculae 1, 1996, p. 192-193: Olympia
Claviculae 1, 2000, p. 188-189: Olympia
Pella
Thalassa 1, 1999, p. 81-83: Pella
ANTIEKE CULTUUR
Sparta
Kalimera, 1975, p. 125: De Spartaanse opvoeding
Claviculae 1, 1996, p. 60-63: Sparta
Claviculae 1, 2000, p. 61-64: Sparta
Thebai
Thalassa 1, 1999, p. 40-43: Thebai
Constantinopolis
Claviculae 3, 1995, p. 162-165: De stad van Constantijn
Asia Minor
Claviculae, 2, 2000, p. 131-135: Klein-Azië, een snoer van gouden steden
Ephesos
Thalassa 1, 1999, p. 126-130: Ephesos
Pergamon
Thalassa 1, 1999, p. 113-116: Pergamon
Sagalassos
Phoenix 3, 1998, p. 212-214: Archeologen op zoek naar de Romeinen: Sagalassos
Thalassa 1, 1999, p. 136-139: Sagalassos
De Perzen en de Sassanidai
Kalimera, 1975, p. 44: Oosterse sfeer: de proskynesis
Claviculae 3, 1995, p. 172-175: Het rijk der Sassaniden
Studium novum III, 1998, p. 123-125: De beschaafde Perzen
Thalassa 2, 2000, p. 119-121: Cyrus, basileus
De Feniciërs
Studium III, 1991, p. 184-186: Fenicische handelaars
Studium novum III, 1998, p. 223-224: Fenicische handelaars
De Joden
Hortus Latinus 1, 1983, p. 111: <Moyses>
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 202: <De Hebreeën in Egypte>
Claviculae 1, 1996, p. 174-176: Romeinen en Joden
Claviculae 1, 2000, p. 169-171: Romeinen en Joden
Egypte en Alexandreia
Phoenix 2, 1997, p. 100-101: De stad Alexandrië
Phoenix 2, 1997, p. 124-125: Het Mouseion
Thalassa 1, 1999, p. 154-158: Alexandreia
Claviculae, 2, 2000, p. 170-173: Alexandrië
237
ANTIEKE CULTUUR
238
Thalassa 3, 2001, p. 119-120: Waarom de Nijl jaarlijks overstroomt [vertaling van
Herodotos, 2, 19-24]
Thalassa 3, 2001, p. 121-122: Egyptische gebruiken en religie [vertaling van Herodotos, 2,
37-39]
Afrika
Phoenix 4, 2000, p. 205-208: Afrika in de oudheid
3.3.7. DIVERSE THEMATA
De familie en het dagelijkse leven
Didier - Latijn 6, 1961, p. 66-67: Een jonge Romein met bulla
Didier - Latijn 6, 1961, p. 272: Hoe brachten de Romeinen hun dag door?
Didier - Latijn 5, 1963, p. 223-229: Het familieleven bij de Romeinen (Geboorte - Huwelijk
- Begrafenis)
Didier - Historia Romana, 1963, p. 86: Leeftijden
Via nova II, 1964, p. 4-7: Het dagelijks leven te Rome
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 101: Aemilia droomt... [Het huwelijk]
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 153: Aemilia droomt... [Het huwelijk]
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 115-119: Een dag uit het leven van een Romein
Palatinus (4) - Vita Romana, 1972, p. 166-167: De emancipatie van de Romeinse vrouw
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 75-79: Het dagelijks leven
Gedifferentieerd Latijn 1, 1982, Werkboek, p. 167-173: Het Romeinse kind
Gedifferentieerd Latijn 2, 1982, Werkboek, p. 235-239: Het leven in een 'familia Romana'
Latijn zonder geheimen 2, 1982, p. 53-57: De kindertijd
Studium I, 1988, p. 59-63: De kindertijd
Palatinus (1) - Gallia Belgica, 1984, p. 144: <De Romeinse dagindeling>
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 139-140: De vrouw in het Romeinse gezin
Studium IV, 1992, p. 141: De vrouw in het Romeinse gezin
Studium I, 1988, p. 24-25: De familie (De naamgeving - De familie - Het huwelijk)
Studium I, 1988, p. 153-155: Het dagelijks leven (De dagindeling - Het familieleven - De
kledij - De voeding)
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 35-37: De dagindeling
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 46-48: De familie
Redde rationem - Retinenda, 1992, p. 143: De familie
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 52-54: Het huwelijk
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 65-67: De matrona
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 73-74: De geboorte
Studium III, 1991, p. 53.59: De vrouw in de oudheid
Studium novum III, 1998, p. 48-56: Mannen en vrouwen, vrouwen en mannen
Lingua Latina 1, 1992, Exercitia 2, p. 42-45: <Een begrafenis en een huwelijk>
Studium VI, 1993, p. 38-39: Huwelijksgebruiken bij de Romeinen
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 134-135: Het Romeinse huwelijk
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 135: De positie van de vrouw bij de Romeinen
Studium novum I, 1996, p. 28: De Romeinse familie (Romeinse namen - De Romeinse
familie - Het huwelijk - Hoe verloopt het huwelijk zelf? - Latijn in onze voornamen)
ANTIEKE CULTUUR
239
Studium novum I, 1996, p. 63-67: Kind zijn bij de Romeinen
Studium novum I, 1996, p. 159-161: Het leven van elke dag (Hoe ziet een Romeinse dag
eruit? - Het familieleven - De kledij)
Claviculae 4.2, 1997, p. 29-30: Plutarchus' adviezen voor jonge trouwers
Claviculae 4.2, 1997, p. 31-32: Het huwelijk ten tijde van Plinius
Claviculae 4.2, 1997, p. 36: Ter vergelijking: een dagje Martialis [Martialis, Epigrammata,
4, 8]
Claviculae 4.2, 1997, p. 37-39: Bij wijze van contrast: een dagje een gewoon Romein
Phoenix 2, 1997, p. 155-156: Vrouwenzaken
Phoenix 2, 1997, p. 205-206: Het huwelijk bij de Romeinen
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 58-60: Het Romeinse huwelijk
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 81-82: Nam hodie ante noctem... [het huwelijk]
Claviculae, 2, 2000, p. 86-88: Vrouw en gezin
Phoenix 4, 2000, p. 111-113: De positie van de vrouw in Rome
Phoenix 1, 1996, p. 10-15: <Kaderverhaal.> Je hebt het beloofd, vader! [de familie van
senator Albius Claudius Pulcher; geneeskunde; aankoop van een Griekse slaaf; een
diefstal - ten tijde van keizer Traianus]
Phoenix 1, 1996, p. 26-28: <Kaderverhaal.> Zoek de Griek!
Phoenix 1, 1996, p. 42-44: <Kaderverhaal.> De speurtocht begint [het leven op straat]
Phoenix 1, 1996, p. 54-56: <Kaderverhaal.> Onzichtbare vijand [op school; spelletjes]
Phoenix 1, 1996, p. 72-74: <Kaderverhaal.> Een hoge gast [een feestmaal]
Phoenix 1, 1996, p. 88-90: <Kaderverhaal.> Weer mis [de constructie van het Forum
Traianum]
Phoenix 1, 1996, p. 104-106: <Kaderverhaal.> Marcus is een ezel! [het Forum Romanum]
Phoenix 1, 1996, p. 118-120: <Kaderverhaal.> Overtuig me dan, Marcus! [gladiatoren in
het amfitheater]
Phoenix 1, 1996, p. 132-134: <Kaderverhaal.> Geef het op! [het amfitheater; de thermen]
Phoenix 1, 1996, p. 148-150: <Kaderverhaal.> Geloof me maar, jongen! [het Circus
Maximus]
Phoenix 1, 1996, p. 160-163: <Kaderverhaal.> Jij? Jij bent de dief? [clientes]
Phoenix 2, 1997, p. 24-27: <Kaderverhaal.> Wat een knapperd! [de familie van senator
Albius Claudius Pulcher; een opdracht van keizer Hadrianus]
Phoenix 2, 1997, p. 44-46: <Kaderverhaal.> Wie sluipt daar rond? [Ostia]
Phoenix 2, 1997, p. 62-65: <Kaderverhaal.> Ik weet nergens van! [Apollonia in Cyrenaica;
het theater]
Phoenix 2, 1997, p. 80-83: <Kaderverhaal.> Piraten!
Phoenix 2, 1997, p. 94-97: <Kaderverhaal.> De stad! [Alexandreia]
Phoenix 2, 1997, p. 114-116: <Kaderverhaal.> Het geheim wordt duisterder! [een
boekenwinkel; het Mouseion]
Phoenix 2, 1997, p. 130-132: <Kaderverhaal.> Nee, die ken ik niet [de keizer komt naar
Alexandreia]
Phoenix 2, 1997, p. 148-150: <Kaderverhaal.> Brand! Brand! [tafelgesprekken; de reizen
van Hadrianus]
ANTIEKE CULTUUR
240
Phoenix 2, 1997, p. 164-167: <Kaderverhaal.> Ik wil met haar huwen, Albius Claudius [de
Periplus maris Erythraei en de zijderoute]
Phoenix 2, 1997, p. 182-185: <Kaderverhaal.> De keizer komt [de unificatie van het
Romeinse recht]
Phoenix 2, 1997, p. 198-200: <Kaderverhaal.> Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia [het huwelijk]
Naamgeving
Didier - Latijn 6, 1961, p. 234: De naamgeving bij de Romeinen
Didier - Historia Romana, 1963, p. 90: Wat betekende deze naam? [Romeinse naamgeving]
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 12-13: <Romeinse naamgeving>
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 20-22: De Romeinse naamgeving
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 37: Romeinse namen
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 44-45: Romeinse namen
Ars legendi - Exordium, 1990, p. 36: Romeinse namen
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 297-298: Romeinse namen
Redde rationem - Retinenda, 1992, p. 143-144: Namen
Lingua Latina 1, 1991, Exercitia 1, p. 21-22: <De Romeinse naamgeving>
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 14: De Romeinse namen
Claviculae 1, 1996, p. 98-99: De Romeinse naamgeving
Claviculae 1, 2000, p. 98-99: De Romeinse naamgeving
Phoenix 1, 1996, p. 20: Naamgeving bij de Romeinen
Wonen
Roma I, 1954, p. 105: Romeins huis
Didier - Latijn 6, 1961, p. 96-99 (cf. p. 92.104): Zo woonden de Romeinen
Didier - Latijn 6, 1961, p. 110: De verwarming bij de Romeinen
Didier - Latijn 6, 1961, p. 136: De verlichting bij de Romeinen
Didier - Latijn 6, 1961, p. 158: De keukeninstallatie bij de Romeinen
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 39: De Romeinse villae
Didier - Latijn 5, 1963, p. 40-41: Het leven in de insulae
Via nova I, 1964, p. 81-83: Een bezoek ten huize van een Romein
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 45-47: <Villa urbana>
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 81-84: <Het Romeinse huis>
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 113-115: <Villa rustica>
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 46-49: Wonen in Rome
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 58-60: Romeins comfort
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 86-87: Waarin het gaat over deuren en ramen, luiken en
sloten
Gradus, 1979, p. 62-67: De woningen van de Romeinen
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 61-65: Op het platteland - De villa
Gedifferentieerd Latijn 2, 1982, Werkboek, p. 73-80: Zo woonden de Romeinen
Hortus Latinus 1, 1983, p. 258: De villa
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 22-23: De villa
Auspicia 1, 1989, p. 211-213: De woning
Vestigia 1, 1989, p. 90-92: De woning
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 28-30: Domus en insula
ANTIEKE CULTUUR
241
Redde rationem - Retinenda, 1992, p. 142: Het huis
Lingua Latina 1, 1991, Exercitia 1, p. 35-36: <De Romeinse woningen>
Minerva I, 1992, p. 40-47: De Romeinse woningen
Studium novum I, 1996, p. 53-55: Leven in een Romeinse villa
Phoenix 1, 1996, p. 24-25: Wonen bij de Romeinen
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 162-167: De Romeinse woning
Eten en drinken
Didier - Latijn 5, 1963, p. 154-155: Broodbakkerij
Didier - Latijn 5, 1963, p. 166: Groenten en fruit
Didier - Latijn 5, 1963, p. 166: Wijnen en dranken
Didier - Historia Romana, 1963, p. 99: Brood
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 133-134: Een dag uit het leven van Q. Aemilius
Naso [Voeding]
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 162-163: Een dag uit het leven van Quintus
Aemilius Naso [Voeding]
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 65: Maaltijden in Rome
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 87-88: Maaltijden in Rome
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 73-74: Twee menu's uit de 1e eeuw n.C. [Iuvenalis Petronius]
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 91-92: Twee feestmenu's uit het keizerlijke Rome
[Iuvenalis - Petronius]
Latijnse units - Voeding, 1975; Latijnse units - Voeding, 1977, Handleiding
Gedifferentieerd Latijn 2, 1982, Werkboek, p. 159-162: Eten in het oude Rome
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 161: Eten en drinken
Lingua Latina 1, 1994, Exercitia 3, p. 95-96: Eten en drinken bij de Romeinen
Phoenix 1, 1996, p. 75-77: Eten bij de Romeinen
Studium novum I, 1996, p. 168-169: Het leven van elke dag (Eten)
Claviculae 4.2, 1997, p. 22-24: Gasten op een Romeinse maaltijd - Ter vergelijking:
Juvenalis
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 146-152: Ab ovo usque ad mala [Voedsel]
Claviculae, 2, 2000, p. 9: <De Romeinse keuken>
Kleding en opsmuk
Didier - Latijn 6, 1961, p. 126-129: De kleding bij de Romeinen
Didier - Historia Romana, 1963, p. 26: Toga praetexta
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 37-39: <Klederdracht>
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 57-58: De Romeinse klederdracht
Gedifferentieerd Latijn 1, 1982, Werkboek, p. 115-120: De kleding en het schoeisel
Auspicia 1, 1989, p. 114-116: Kledij en toilet
Vestigia 1, 1989, p. 103-105: Kledij en toilet
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 83-87: De kleding
Redde rationem - Retinenda, 1992, p. 144: Kleding
Lingua Latina 1, 1991, Exercitia 1, p. 106-107: <Kleding>
Phoenix 1, 1996, p. 31-32: Kleding bij de Romeinen
Phoenix 1, 1996, p. 145: Cosmetica
ANTIEKE CULTUUR
242
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 80-83: Romeinen van kop tot teen [Kleding]
Thalassa 2, 2000, p. 75-79: Kledij, kapsel, uniform
Opvoeding en onderwijs
Didier - Latijn 6, 1961, p. 166: Zingende Romeinse kinderen
Didier - Latijn 6, 1961, p. 170: De Romeinse opvoeding
Didier - Latijn 6, 1961, p. 171: De Grieks-Romeinse opvoeding
Didier - Latijn 6, 1961, p. 220-221: Het lager onderwijs te Rome
Didier - Latijn 6, 1961, p. 240: Het middelbaar onderwijs te Rome
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 82-83: Bij de ludimagister, de grammaticus en de
rhetor
Via nova I, 1964, p. 37-40: Opvoeding en onderwijs in het oude Rome
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 73-74.75; 90-91: Het lager onderwijs te Rome Aloude wijsheid [citaten uit Quintilianus, Institutio oratoria] - <Middelbaar en hoger
onderwijs>
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 131-135: Het onderwijs te Rome: Het lager
onderwijs - Het middelbaar onderwijs - Aloude wijsheid [citaten uit Quintilianus,
Institutio oratoria] - Het hoger onderwijs
Latijnse units - School, 1976; Latijnse units - School, 1976, Handleiding
Gradus, 1979, p. 50-56: Een schooldag te Rome
Gedifferentieerd Latijn 2, 1982, Werkboek, p. 287-290: Op school in Rome
Latijn zonder geheimen 2, 1982, p. 72-77: Het onderwijs
Aurora I, 1989, p. 122-128.132-134: Bij de schoolmeester
Auspicia 1, 1989, p. 136-138: Op school
Vestigia 1, 1989, p. 74-75: De school.
Studium II,1990, p. 49-53: Het onderwijs
Studium novum II, 1997, p. 66-71: Onderwijs en school
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 90-96: Het onderwijs
Redde rationem - Retinenda, 1992, p. 151-152: Het onderwijs
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 48: Het onderwijs in het oude Rome
Phoenix 1, 1996, p. 60-61: Onderwijs bij de Romeinen
Studium novum I, 1996, p. 198-199: Op de Griekse school
Claviculae 4.2, 1997, p. 58-59: Statim sapiunt, statim sciunt omnia [onderwijs]
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 21-22: Het onderwijs in het oude Rome
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 25-27: Een grote stap voor Julius en Julia! [naar school]
Claviculae, 2, 2000, p. 44-46: Het Romeinse onderricht
Claviculae, 2, 2000, p. 51: Een Romeinse klasdag (strip)
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 175-179: Onderwijs en opvoeding in het oude
Griekenland. Aije;n ajristeuvein ('Steeds de beste zijn')
Dood en begrafenis
Kalimera, 1975, p. 64: Het leven na de dood
Ars legendi - Poetica, 1979, p. 41: De onderwereld
Gradus, 1979, p. 30-34: Naar het dodenrijk
Hortus Latinus 1, 1983, p. 116: Graven
Aurora I, 1989, p. 27-33.39: In de veerboot van Charoon
ANTIEKE CULTUUR
243
Auspicia 1, 1989, p. 277-280: Langs de Via Appia
Studium II,1990, p. 64-67: Dood en begrafenis
Studium novum II, 1997, p. 85-90: Dood en begrafenis
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 197-201: Dood en begrafenis
Claviculae 3, 1995, p. 149-152: Een monument voor de eeuwigheid [graven en
catacomben]
Phoenix 3, 1998, p. 131-132: Dood en begrafenis
Ars legendi - Tablinum, 2000, p. 152-158: Begrafenisrituelen in het oude Rome
Sport en spel
Didier - Latijn 6, 1961, p. 192-193: Kinderspelen
Didier - Latijn 5, 1963, p. 74-75: De openbare spelen te Rome
Didier - Latijn 5, 1963, p. 76-77: De circusspelen
Didier - Latijn 5, 1963, p. 84-85: Eindejaarsfeesten te Rome
Didier - Latijn 5, 1963, p. 92-93: Het Amfitheater. Het Colosseum
Didier - Latijn 5, 1963, p. 108-109: De vertoningen in het amfitheater
Didier - Latijn 5, 1963, p. 243: Spel en sport
Via nova I, 1964, p. 107-109: De Romeins spelen
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 54-55: <Kinderspelen>
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 126-131: <Amfitheater, circus en theater>
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 165-174: Vrijetijdsbesteding in het oude Rome:
Het amfitheater - Het circus - Het theater
Gradus, 1979, p. 39-45: De vrijetijdsbesteding bij de Romeinen [Het amfitheater - Het
circus en de ludi circenses - Het theater en de ludi scaenici]
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 150: Domino-spel
Latijn zonder geheimen 2, 1982, p. 158-166: Brood en spelen
Augurium, 1983, p. 49-54: Het onspanningsleven te Rome: Het circus - Het amfitheater Het theater - Het odeon - De thermen
Via, 1984, p. 54-57: Het amfitheater
Via, 1984, p. 116-118: Het circus
Auspicia 1, 1989, p. 234-237: Panem et circenses! (Brood en spelen!)
Vestigia 1, 1989, p. 121-124: Panem et circenses! (Brood en spelen!)
Lingua Latina 1, 1991, Exercitia 1, p. 83-84: <Sport en lichaamsverzorging>
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 178-183: Amfitheater en circus
Redde rationem - Retinenda, 1992, p. 166-168: Amfitheater en circus
Redde rationem - Retinenda, 1992, p. 168-169: De thermen
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 93: Het Circus Maximus
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 94: Het Colosseum
Claviculae 3, 1995, p. 32-35: Het amfitheater
Claviculae 3, 1995, p. 90-93: Van thermae en balneae
Protista, 1995, p. 9-12; 22-25: Sportwedstrijden
Phoenix 1, 1996, p. 74: Romeinse spelletjes
Phoenix 1, 1996, p. 126-129: Het amfitheater
Phoenix 1, 1996, p. 139-141.144: De thermen
Phoenix 1, 1996, p. 152-153: Het Circus Maximus, een reusachtig gebouw
Phoenix 1, 1996, p. 157-158: In de greep van de circusrennen
ANTIEKE CULTUUR
244
Claviculae 4.2, 1997, p. 50-51: De Romeinen op jacht
Claviculae 4.2, 1997, p. 62-66: Allemaal beestjes - Een gedicht voor Myia [Carmina
epigraphica, 1512] - Afscheid van Margerita [Carmina epigraphica, 1175] - Afscheid
van Patrice [Carmina epigraphica, 1176] - Hommage aan Issa [Martialis, Epigrammata,
1, 109]
Claviculae 4.2, 1997, p. 76-81: De ludi circenses - Zelfbediening [Historia Augusta, 28, 19,
1-4] - Avontuurtjes in het circus [Ovidius, Ars amatoria, 1, 135-164]
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 217-220: Ludere, ridere, hoc est vivere!
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 14-17: Spelen en verspelen
Thalassa 2, 2000, p. 14-17: Blote jongens, hupse meiden: lichaamscultuur in het oude
Hellas
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 151-155; 161: De Olympische spelen
Studium I, 1988, p. 179; 184-185: De Olympische spelen
Via, 1984, p. 152-164: De Olympische spelen
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 66-70: De Olympische Spelen: ontstaan en geschiedenis
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 112-115: Karakteristieken van de oude Olympische
Spelen. Winnenn is belangrijker dan deelnemen!
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 116-118: Sportbeoefening in het oude Olympia
Ars legendi - Stathmoi, 2001, p. 154-157: Het verhaal van Philippides, de eerste
Marathonloper uit de geschiedenis
Openbare gebouwen en monumenten
Didier - Historia Romana, 1963, p. 79: Scipio triumpho omnium clarisso urbem est
invectus [Triomftocht]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 106: Bibliotheken
Hortus Latinus 1, 1983, p. 32: De triumpho
Hortus Latinus 1, 1983, p. 63: Een porticus
Hortus Latinus 1, 1983, p. 234: De markten
Via, 1984, p. 95-97: De Romeinen, grootmeesters in de bouwkunst [Aquaducten,
triomfbogen, triomfzuilen]
Lingua Latina 1, 1992, Exercitia 2, p. 79-81: <De post en bibliotheken>
Claviculae 3, 1995, p. 114-117: Vae victis... [Triomfbogen, triomfzuilen en triomftochten]
Claviculae 4.2, 1997, p. 100-104: Watervoorziening bij de Romeinen
Economie en handel
Didier - Latijn 5, 1963, p. 38: Het leven op straat bij de Romeinen
Didier - Latijn 5, 1963, p. 39: Herbergen en winkels langs de straat
Didier - Latijn 5, 1963, p. 134-135: Ambachten en beroepen
Didier - Latijn 5, 1963, p. 136: De landbouw bij de Romeinen
Didier - Latijn 5, 1963, p. 144: De veeteelt bij de Romeinen
Didier - Latijn 5, 1963, p. 145: Een stoffenwinkel te Rome
Didier - Latijn 5, 1963, p. 186: Terracotta
Didier - Latijn 5, 1963, p. 198-199: Glas in de oudheid
Didier - Latijn 5, 1963, p. 200: Dames en spiegels
Didier - Historia Romana, 1963, p. 97: Ornamenta mea pretiosissima [juwelen]
ANTIEKE CULTUUR
245
Notio Latina, 1977, p. 34-37: Een brok Romeinse beschaving: de primitieve Romeinse boer
Notio Latina et Graeca, 1981, p. 47-51: Een brok Romeinse beschaving: de primitieve
Romeinse boer
Studium I, 1988, p. 40-41: De landbouw
Auspicia 1, 1989, p. 75-77: Bedrijvigheid op de fundus
Vestigia 1, 1989, p. 60-62 Bedrijvigheid op de fundus
Phoenix 1, 1996, p. 46-47: Werken in de stad
Studium novum I, 1996, p. 44-45: Het boerenleven
Phoenix 2, 1997, p. 173-174: De zijderoute
Claviculae, 2, 2000, p. 141-143: Het Midden-Oosten, draaischijf van de handel
Claviculae, 2, 2000, p. 149: De zijderoute van China naar Rome (strip)
Transport en geografie
Via nova III, 1958, p. 79-82: Romeine wegen
Via nova III, 1958, p. 105-109: Reizen in de oudheid
Palatinus (1) - Marcus et Curia, 1961, p. 29: Wegen, steden en dorpen onder de Romeinen
Didier - Latijn 6, 1961, p. 251-253: Hoe reisden de Romeinen?
Didier - Latijn 5, 1963, p. 62: Een aangename reis
Didier - Latijn 5, 1963, p. 63: Miliarium Aureum
Didier - Historia Romana, 1963, p. 37: Ad quartum ab urbe lapidem
Didier - Historia Romana, 1963, p. 89: De Romeinen bouwden wegen
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 60-62: <Vervoermiddelen>
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 104-105: De Romeinse vervoermiddelen
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 116-117; 119-121: Alle wegen leiden naar Rome
[Wegen, bruggen, aquaducten]
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1980, p. 90-93: De Romeinse wegen, bruggen en
aquaducten
Latijn zonder geheimen 1, 1979, p. 117-120: De Romeinse wegen en het vervoer
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 25-27: Alle wegen voeren naar Rome
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 55-59: De Romeinse scheepvaart
Studium I, 1988, p. 132-135: Wegen en vervoer
Studium novum I, 1996, p. 144-147: Wegen en vervoer
Aurora I, 1989, p. 135-145.147-149: Reizen, wat een avontuur!
Auspicia 1, 1989, p. 185-187: Reizen bij de Romeinen
Vestigia 1, 1989, p. 136-138: Reizen bij de Romeinen
Lingua Latina 1, 1991, Exercitia 1, p. 42-43: <De Romeinse wegen>
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 294-297: Verkeer en vervoer
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 49: De Romeinse mijlpaal
Lingua Latina 1, 1994, Exercitia 3, p. 64-66: Scheepvaart en handel in de Romeinse
oudheid
Claviculae 3, 1995, p. 70-73: Reizen in het Romeinse rijk
Phoenix 2, 1997, p. 42-43: Romeinse wegen
Phoenix 2, 1997, p. 59-61: Verkeer over zee
Phoenix 2, 1997, p. 190-191: Verkeer over land
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 60-64: Op reis door het imperium
ANTIEKE CULTUUR
246
Claviculae, 2, 2000, p. 68-70: De wegeninfrastructuur
Thalassa 2, 2000, p. 180-183: Scheepvaart
Claviculae 3, 1995, p. 80-83: Geografie in de oudheid
Claviculae 3, 1995, Werkboek, p. 48: Het wereldbeeld van Herodotus
Phoenix 2, 1997, p. 28-29: Landkaarten in de oudheid [Claudius Ptolemaeus - Tabula
Peutingeriana]
Recht
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 76-81: Recht en rechtspraak
Redde rationem - Retinenda, 1992, p. 154-157: Recht en rechtspraak
Romeins recht, 1993 - Romeins recht, 1999 - Romeins recht, 1999, Handleiding
Optio, 1998, p. 69-70: Juridisch teksten
Ascensus IVb, 2001, p. 152: Rechters en straffen in het Romeinse recht
Geneeskunde
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 132: Geneeskunde
Latijnse units - Res medicinae, 1975; Latijnse units - Res medicinae, 1976, Handleiding
Gradus, 1979, p. 100-106: De Romeinen en de geneeskunde
Hortus Latinus 1, 1983, p. 217: Aesculapius
Latijn zonder geheimen 3, 1984, p. 49-51: De Romeinse geneeskunde
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 59-64: Aesculapius en de geneeskunde
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 93-95: Hippocrates, de vader van de geneeskunde
Claviculae 3, 1995, p. 41-44: De ars medicina
Claviculae 1, 1996, p. 150-151: Hippocrates
Claviculae 1, 2000, p. 147-148: Hippocrates
Phoenix 1, 1996, p. 51-52: Geneeskunde in Rome
Phoenix 1, 1996, Handleiding, p. 73: De eed van Hippocrates
Thalassa 2, 2000, p. 90-94: Geneeskunde
Studium novum IV, 2001, Handleiding, p. 192-200: Geneeskunde in Rome
Wetenschappen
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 121: Natuurkunde
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 137: Bouwkunde
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 146: Aardrijkskunde
Palatinus (6) - Ingenium Romanum, 1963, p. 167: Eruditie
Kalimera, 1975, p. 41: Eureka
Studium III, 1991, p. 228-230: Techniek en technologie
Ars legendi - Epauxè, 1994, p. 99-100: Wiskunde en sterrekunde in de Griekse oudheid
Claviculae 1, 1996, p. 143-144: Pythagoras
Claviculae 1, 2000, p. 140-142: Pythagoras
Claviculae 1, 1996, p. 156-158: Archimedes
Claviculae 1, 2000, p. 152-154: Archimedes
Phoenix 2, 1997, p. 133-135: Hellenistische wetenschap
Phoenix 2, 1997, p. 142: Archimedes
ANTIEKE CULTUUR
247
Kunst
Didier - Latijn 6, 1961, p. 21: Annius Verus [buste van de zoon van Marcus Aurelius]
Didier - Latijn 6, 1961, p. 163: Een kleine slaaf [beeld van een slapend kind]
Via nova IV, 1962, p. 9-11; 39-42: De Romeinse kunst. De architectuur
Via nova IV, 1962, p. 66-70: De Romeinse sculptuur
Via nova IV, 1962, p. 78-80: De Romeinse schilderkunst
Didier - Historia Romana, 1963, p. 141: Gemma Augustea
Auspicia 1, 1989, p. 258-262: De Romeinse bouwkunst
Vestigia 1, 1989, p. 148-152: De Romeinse bouwkunst
Het leger en de vloot
Roma I, 1954, p. 115: Reconstructie van een Romeins castellum
Didier - Historia Romana, 1963, p. 22: Horatii sacramentum dixerunt [Het sacramentum of
de krijgseed]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 46: Legioensoldaat
Didier - Historia Romana, 1963, p. 66: Equitatus Romanus
Didier - Historia Romana, 1963, p. 101: Legerhervormingen van Marius
Didier - Historia Romana, 1963, p. 103: Veldtekens
Didier - Historia Romana, 1963, p. 104: Samenstelling van een legioen
Didier - Historia Romana, 1963, p. 108-109: Allocutio pro suggestu [toespraak tot de
troepen]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 130-131: Een belegering - oppugnatio
Didier - Historia Romana, 1963, p. 155: De Pretorianen vormden de lijfwacht van de keizer
Via nova II, 1964, p. 62-66: Het Romeinse leger
Palatinus (1) - Roma aeterna, 1971, p. 102-103: En Lucius droomt... [Het leger]
Gedifferentieerd Latijn 2, 1982, Werkboek, p. 199-202: Het Romeinse leger op tocht
Hortus Latinus 1, 1983, p. 56: Het leger
Hortus Latinus 2, 1984, p. 160: <Leger>
Latijn zonder geheimen 4, 1986, p. 34-37: Het Romeins legioen
Studium I, 1988, p. 119-121: Het leger
Studium novum I, 1996, p. 128-131: Het leger
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 93-95: De soldaat
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 112-114: Het legerkamp
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 123-127: Het leger
Redde rationem - Retinenda, 1992, p. 149-150: Het leger
Lingua Latina 1, 1991, Exercitia 1, p. 90-91: <Het Romeinse leger>
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 15: Het Romeinse leger in de tijd van Caesar
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 103-104: De Romeinse soldaat
Drievuldigheidscollege 1, 1994, p. 120: Het Romeinse legerkamp
Lingua Latina 1, 1994, Exercitia 3, p. 127-129: Het Romeinse leger
Claviculae 4.1, 1997, p. 34-38: Het Romeinse leger
Claviculae 4.1, 1997, p. 51-53: Het legerkamp
Claviculae 4.1, 1997, p. 67: De Romeinse acies
Claviculae 4.1, 1997, p. 68-69: Communicatie in het leger
Claviculae 4.1, 1997, p. 75-76: De legerleiding bij de Romeinen
Claviculae 4.1, 1997, p. 125-130: Techniek in het leger
ANTIEKE CULTUUR
248
Claviculae 4.1, 1997, p. 211-214: De legerartsen van de Romeinen
Studium novum IV, 1999, p. 34-39: Het Romeinse leger
Ars legendi - Atrium, 2000, p. 29-34: Si vis pacem, para bellum [Belegeringen]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 63: Elephantus ornatus
Phoenix 3, 1998, p. 166: Gevechtsolifanten
Studium novum III, 1998, p. 193: De olifanten van Hannibal
Roma I, 1954, p. 280: Doorsnede van een Romeins oorlogsschip
Didier - Historia Romana, 1963, p. 52: Duilius primus triumphum navalem egit [Manus
ferreae en rostra]
Didier - Historia Romana, 1963, p. 57: Biremis cum turri
Romeinse cijfers
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 93: Zo tellen de Romeinen
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 251-253: Cijfers en letters
Munten, maten en gewichten
Didier - Historia Romana, 1963, p. 78: Decem milia talentorum argenti [Romeinse munten]
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 79-81: Romeins geld
Ars legendi - Rudimenta, 1981, p. 101-103: Romeins geld
Hortus Latinus 2, 1984, p. 135: <Lengtematen>
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 290: <Lengtematen>
Studium I, 1988, p. 71-73: Munten, maten en gewichten
Lingua Latina 1, 1991, Exercitia 1, p. 28-29: <Romeinse munten en beroepen>
Phoenix 1, 1996, p. 41: Geld bij de Romeinen
Studium novum I, 1996, p. 75-77: Geld
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 95-98: Geld, geld, geld...
De kalender en de tijdsmeting
Via nova III, 1958, p. 59-62: Tijdrekening. De Romeinse kalender - Antieke uurwerken
Didier - Latijn 6, 1961, p. 262: Hoe verdeelden de Romeinen dag en nacht?
Didier - Latijn 5, 1963, p. 152-153: Jaren en maanden
Ars legendi - Diarium 1, 1973, p. 94-96: De Romeinen en de tijd
Kalimera, 1975, p. 90-91: Tijdrekening in de klassieke oudheid
Gradus, 1979, p. 9-15: Tijdsaanduiding bij de Romeinen
Ars legendi - Ludus, 1988, p. 71-74: De Romeinen en het horloge
Ars legendi - Ludus, 1988, p. 85-86: De dateringen in het dagboek
Studium I, 1988, p. 145-147: De Romeinen en de tijd
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 242-244; 253-255: De Romeinse kalender
Redde rationem - Retinenda, 1992, p. 144-145: Kalender en dagindeling
Lingua Latina 1, 1991, Exercitia 1, p. 96-98: <De Romeinse kalender en de feesten>
Ars legendi - Peristylium B, 1992, p. 18: De Romeinse tijdrekening
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 51-52: Jaar en dag en uur
Ars legendi - Dipous, 1995, p. 51-52: Jaar en dag en uur
ANTIEKE CULTUUR
249
Ars legendi - Stathmoi, 1984, p. 78: In het vierde jaar van de zesde Olympiade
[tijdrekening]
Ars legendi - Dipous, 1995, p. 88: In het vierde jaar van de zesde Olympiade
[tijdrekening]
Studium VI, 1993, p. 32: De dagen van de week en hun oorsprong
Claviculae 1, 1996, p. 114-115: De Romeinse kalender
Claviculae 1, 2000, p. 113-114: De Romeinse kalender
Claviculae 4.1, 1997, p. 107-109: De tijd beheersen
Phoenix 2, 1997, p. 162-163: Het meten van de tijd
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 176-178; 196-199: Horas non numero nisi serenas
[kalender]
Het voorspellen van de toekomst
Didier - Latijn 5, 1963, p. 251: De auguren
Hortus Latinus 2, 1984, p. 77: Nomen ominosum
Aurora I, 1989, p. 107-114.120-121: Kijken in de toekomst
Redde rationem - Rationes 1, 1990, p. 211-215: De uitleg van dromen
Redde rationem - Rationes 2, 1991, p. 218: <Voortekens>
Studium VI, 1993, p. 157-160: Plinius Maior over de invloed van de hemellichamen
Drievuldigheidscollege 2, 1994, p. 29-30: Waarzeggerij: divinatio
Ars legendi - Vestibulum, 1998, p. 103-106: Nomen est omen
Diversen
Heuresis, 1964, p. 4-153 passim: Adde parum parvo, magnus acervus erit [vele weetjes
over allerlei personen en diverse onderwerpen]
Latijnse units - Zwarten, 1975; Latijnse units - Zwarten, 1976, Handleiding
Studium VI, 1993, p. 142-144: Twee historische romans (Quo vadis? - Neropolis)
Phoenix 3, 1998, p. 167-168: De Romeinen in onze musea
Phoenix 4, 2000, p. 202-203: Caput eius ad Iugurtham referunt [over het afhakken van
hoofden]
Studium novum IV, 1999, p. 189-210: Plinius de Oudere en co. Realiteit en fantasie,
mensen en monsters - Antieke ontdekkingsreizen - Wondere werelden in de literatuur na
de oudheid
Thalassa 2, 2000, p. 168-170: Atlantis
Thalassa 3, 2001, p. 79-88: Sprekende vazen
Download