Intrakoop persbericht marktanalyse orthopedische implantaten

advertisement
Persbericht
ZORG BETAALT MILJOENEN TE VEEL VOOR ORTHOPEDISCHE IMPLANTATEN
Orthopedisch specialist aan zet voor meer grip op dominante leveranciersmarkt



Grote prijsverschillen in implantaten tussen Nederlandse ziekenhuizen
Inzicht in prijzen en services belangrijk om goede keuze maken
Markt medische hulpmiddelen is groeimarkt door vergrijzing
Ziekenhuizen kunnen tot 20 procent besparen op orthopedische implantaten, zoals knieën en
heupen. Medisch specialisten blijken nog onvoldoende bereid om van merk te wisselen. Dit
wordt mede ingegeven door het feit dat zij onvoldoende inzicht krijgen in kosten, kwaliteit en
mogelijkheden van alternatieve keuzes. Als orthopedisch specialisten vaker overstappen op
basis van een objectieve vergelijking van producten kan er 14 miljoen euro worden bespaard in
de orthopedie. De besparing zou zelfs verdubbeld kunnen worden, als ziekenhuizen ook op
grotere schaal samen inkopen. Dat blijkt uit een marktanalyse van orthopedische implantaten
door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg.
Door fusies en overnames wordt de huidige markt van orthopedische implantaten wereldwijd
gedomineerd door vier leveranciers. Het gezamenlijk marktaandeel is 85 procent, met Zimmer-Biomet
als grootste leverancier (bijna 35 procent). De winstmarges van leveranciers van knie- en
heupimplantaten zijn van 13 procent in 2005 gestegen naar ruim 21 procent. Frank Kaptein, directeur
van Intrakoop: “De leveranciers hebben de macht in handen. De prijsverschillen tussen Nederlandse
ziekenhuizen voor een implantaat lopen op tot 22 procent, vaak ook bij dezelfde leverancier. In
vergelijking met Duitsland betalen ziekenhuizen soms tot 52 procent meer.”
Specialisten kunnen het verschil maken
De sleutel voor het doorbreken van de dominante leveranciersmarkt ligt bij de medisch specialist. Zij
zijn zich vaak niet bewust van het feit dat de verschillen in prijs objectief niet te verklaren zijn. Als
specialisten dus bereid zijn te veranderen, kunnen zij de kosten van implantaten flink verlagen zonder
concessies te doen aan kwaliteit. Gezien de winstmargeverschillen tussen leveranciers van
implantaten onderling is een prijsreductie tot 20 procent realistisch, dat is 14 miljoen euro, zo blijkt uit
een doorrekening van Intrakoop. Dit geldt niet alleen voor de markt van knie- en heupimplantaten.
Ook op andere medische hulpmiddelen zoals pacemakers kunnen miljoenen euro’s worden bespaard.
Recent bleek uit een rapport van Gupta Strategists dat 1,8 miljard van de 7 miljard euro winst in de
zorg gaat naar fabrikanten van medische hulpmiddelen en apparatuur.
Transparantie in prijs en kwaliteit
Voorwaarde is transparantie in de markt om een objectieve vergelijking van producten en
bijbehorende diensten door medisch specialisten mogelijk te maken. Kaptein: “Aan de hand van
benchmarks kunnen kostprijsverschillen inzichtelijk worden gemaakt. Deze marktanalyse draagt bij
aan het creëren van transparantie voor ziekenhuizen. Ondertussen zorgt de vereniging voor
orthopedisch specialisten (NOV) mede dankzij de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten
(LROI) voor een steeds beter beeld van de kwaliteit van implantaten, die op die manier meetbaar en
vergelijkbaar wordt.”
Inkoopsamenwerking drukt prijzen
De komende jaren zal het aantal medische hulpmiddelen mede door de vergrijzing verder groeien en
daarmee ook het aandeel in de zorgkosten. Dit onderstreept het belang dat ziekenhuizen samen gaan
inkopen. Kaptein: “Er valt voor de maatschappij veel voordeel te behalen als medisch specialisten
bereid zijn van producten te veranderen en ze door transparantie in prijs van producten betere keuzes
kunnen maken en dan ook nog samen gaan inkopen. Het geld dat wordt bespaard, kan met de
specialisten op een andere manier aan zorg worden besteed. Wij hopen dan ook met de ziekenhuizen
en de NOV in gesprek te komen om samen de zorg beter betaalbaar te maken.”
Waardenburg, 3 april 2017
De Intrakoop Marktanalyse orthopedische implantaten is te downloaden op www.intrakoop.nl
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards