Temperatuur opnemen met oorthermometer

advertisement
onbewaakte kopie
Lichaamsverzorging en observatie 277
Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen
Temperatuur opnemen met een oorthermometer
Omschrijving
De digitale oorthermometer wordt in het oor tegen het trommelvlies geplaatst. Na de voorgeschreven tijd
wordt de temperatuur afgelezen.
Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling:
Mag zelfstandig verricht worden door:
Aandachtspunten
–
Er zijn verschillende merken oorthermometers verkrijgbaar. Zie de gebruiksaanwijzing van de
thermometer.
–
Gebruik voor iedere meting een schoon lensdopje.
–
Meet de temperatuur niet in het oor waarop gelegen is of waar het gehoorapparaat zit (of verwijder deze
vijf minuten van te voren).
–
Bij het opnemen van de temperatuur via het oor, moet het oor schoon zijn.
–
In geval van onjuiste of afwijkende meting, de meting na vijf minuten herhalen.
–
Hanteer bij één cliënt altijd dezelfde methode (steeds hetzelfde oor) voor het opnemen van de
temperatuur om de verschillen door de meetmethode geen rol te laten spelen op de temperatuurscurve.
Complicaties tijdens de handeling
Geen.
Handelwijze
Verwijzingen
–
Achtergrondinformatie: temperatuur, digitale oorthermometer.
–
Hygiënerichtlijnen: handhygiëne.
Benodigdheden
digitale oorthermometer
–
gebruiksaanwijzing
–
lenskapje
–
desinfectans; alcohol 70%
–
gaasje
–
afvalbak
–
© Vilans 17-07-2012
Associatie van Zelfstandige High Care Hospices
Temperatuur opnemen met een oorthermometer: 1 (van 2)
onbewaakte kopie
Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen
Lichaamsverzorging en observatie 278
Werkwijze
1 Pas handhygiëne toe.
2 Leg de benodigdheden binnen handbereik.
3 Ga na in welk oor de temperatuur steeds gemeten wordt.
4 Maak dat oor van de cliënt, zo nodig, schoon.
5 Neem de oorthermometer uit de houder.
6 Controleer of de lens schoon is.
7 Druk de lens in een nieuw, schoon lenskapje tot deze vast klikt.
8 De oorthermometer wordt nu automatisch ingeschakeld of druk op de 'aan'-knop.
9 Trek het oor voorzichtig maar stevig omhoog en naar achter.
10 Steek de lens van de oorthermometer met een enigszins heen-en-weergaande beweging zover mogelijk
in de gehoorgang tot deze geheel is afgesloten.
11 Druk met de wijsvinger op de 'activerings'-knop (zie gebruiksaanwijzing) en houd deze één seconde lang
geheel ingedrukt.
12 De temperatuur wordt op het afleesvenster weergegeven.
13 Neem de oorthermometer uit het oor.
14 Vergelijk de temperatuur met eerdere waarden. Indien de waarde erg afwijkt herhaal de meting na 5
minuten (stap 8 t/m 12).
15 Verwijder het gebruikte lenskapje (druk op de knop voor het verwijderen van het lenskapje) en gooi dit in
de afvalbak.
16 Reinig de oorthermometer met een gaasje met alcohol.
17 Plaats de oorthermometer in de houder en klik deze vast.
18 Pas handhygiëne toe.
19 Noteer de methode van temperaturen, het oor waarin de temperatuur gemeten is, de waarde en eventuele
bevindingen.
© Vilans 17-07-2012
Associatie van Zelfstandige High Care Hospices
Temperatuur opnemen met een oorthermometer: 2 (van 2)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards