Het oor - Telenet Users

advertisement
Deel 2: het oor
Gebruik:
• Voor welke doeleinden?
– Communicatie (praten)
– Ontspanning (muziek)
– Waarschuwing (sirenes)
Wat is geluid?
• Experiment: trillen met de lat op de bank
• Geluid = trillingen veroorzaakt door een
geluidsbron.
Toonhoogte of frequentie, aantal trillingen
per seconde, Hz
λ
λ
Eigenfrequentie, resonantie
Geluidssterkte of intensiteit van het geluid,
in dB
grote
amplitude
kleine
amplitude
Gehoorspectrum
, infratonen,
ultratonen.
De mens kan
toonhoogtes
waarnemen tussen
16 en 20 000
Hertz, grootste
gevoeligheid
tussen 2000 Hz en
4000 Hz.
Bovengrens neemt
af met leeftijd
Schaal van geluidssterkten in decibel
0 dB: gehoordrempel (2.10-5 N/m²= 2.10-5 Pa)
90 dB: gevaargrens, langdurige blootstelling geeft kans op tijdelijke
doofheid, soms met blijvende schade
120 dB: pijngrens
130 dB: absolute gevarengrens
Enkele begrippen
• Geluid: trillingen veroorzaakt door een
geluidsbron.
• Middenstof: stof die trillingen geleidt.
• Resonantie: het overdragen van een trilling op
een ander lichaam.
Ligging geluidsreceptoren
Bouw van het oor:
•Uitwendig oor
•Middenoor
•Inwendig oor
uitwendig oor
middenoor
binnenoor
Is gevuld met
lucht/vocht
Is gevuld met
lucht/vocht
Is gevuld met
lucht/vocht
gasvormige/vloeibare/vaste
middenstof
gasvormige/vloeibare/vaste
middenstof
gasvormige/vloeibare/vaste
middenstof
Functies
Functies
Functies
Geluiden opvangen
…………………………………………..
Bescherming bieden
…………………………………………..
…………………………………………..
Trillingen geleiden
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
Trillingen opvangen
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
Het inwendig oor
Afgietsel van
het benig
labyrint
evenwichtsreceptoren
geluidsreceptoren
endolymfe
perilymfe
Werking van het
gehoorzintuig
Bouw van het slakkenhuis
Orgaan van Corti
• Filmpje 1
voorhoftrap
slakkenhuisgang
Zintuigcellen met haren
dakmembraan
Basaal membraan
zenuw
orgaan van Corti
trommelholtetrap
gezonde, lichtjes beschadigde en sterk beschadigde
haarcellen
Gevoeligheid
van het
membraan
van Corti voor
verschillende
frequenties
Helicotrema, basaal membraan met
bredere en minder stijve vezels,
gevoelig voor lage frequenties.
Basis, gevoelig
voor hoge
frequenties.
Diabolo voorkomt middenoorontsteking
Werking het oor
• http://www.bioplek.org/animaties/oor/oor.ht
ml
Uitstekend uitgelegd!!
• Enkele goede websites :
Website voor jongeren
Website met hoortest voor volwassenen
Beeldbank, gehooranimatie
Download
Random flashcards
Create flashcards