047 Leefregels na het inbrengen van een buisje in het oor

advertisement
Leefregels na inbrengen
van een buisje in
het oor
Leefregels na inbrengen van een buisje in
het oor in dagbehandeling
• U mag de dag na de ingreep weer gaan werken/school.
• U mag tot nader advies niet zwemmen en u wacht hiermee tot na de
controle bij de KNO arts.
• U mag na 2 dagen weer sporten.
• Baden, douchen en haren wassen mag, maar dan wel gedurende
2 weken met vette watten in het geopereerde oor of oren.
• De eerste 4 à 5 dagen kan er wondvocht, bloed of pus uit het oor
lopen. Duurt dit langer, dan neemt u contact op met de polikliniek KNO.
Controle-afspraak
Voor nacontrole is reeds een afspraak gemaakt, zie hiervoor uw
afsprakenkaartje.
2
Wat te doen bij vragen of problemen?
Mochten er zich problemen voordoen, dan kunt u altijd bellen naar:
Dagelijks:
8.30 - 17.00 uur : polikliniek KNO
Na 17.00 uur : S.E.H. (spoed eisende hulp),
of de dienstdoende huisarts.
Op de dag van de ingreep:
7.00 - 20.00 uur : Afdeling dagbehandeling
3
040 - 286 4852
040 - 286 4834
040 - 286 4844
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards