Leefregels na een ooroperatie

advertisement
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Leefregels na een ooroperatie
In deze folder vindt u de belangrijkste algemene adviezen en instructies voor na een
ooroperatie. Het is goed om u te realiseren dat de adviezen en instructies in uw geval
anders kunnen zijn dan beschreven is.
Weer thuis
De dag na de operatie gaat u in principe naar huis. Voor uw vertrek verwijdert de verpleging
een eventueel aangebracht drukverband en brengt zo nodig een gaasverband aan.
In de gehoorgang zit meestal een gaastampon of anders een oplosbaar materiaal. Tijdens
een controlebezoek wordt deze tampon verwijderd. Het oplosbare materiaal is na minstens
een week opgelost. Door de gaastampon of het oplosbaar materiaal in de gehoorgang is het
gehoor direct na de operatie vaak tijdelijk minder.
Pijn
Bij pijn kunt u een pijnstiller innemen. U mag maximaal 6 x daags 500 mg Paracetamol
gebruiken. Gebruikt u middelen zoals Voltaren, Diclofenac of Ibuprofen, neem dan naast
deze middelen een maagzuurremmer in (bijvoorbeeld Pantozol 20 mg).
Loopoor
De eerste paar dagen na de operatie kan er (bloederig) vocht uit het oor komen. Komt er
zonder tussenpauzen veel pussend vocht uit het oor, dan moet u oordruppels gebruiken.
U kunt hiervoor contact opnemen met de polikliniek KNO, of in het weekend met de
dienstdoende KNO-arts.
Baden en douchen
De eerste drie weken mag er geen (douche)water in uw oor komen. U kunt uw haar wel
wassen, maar zet daarbij een glas op het oor, zodat uw oor droog blijft. Voor de veiligheid
wordt geadviseerd de eerste zes weken contact met (zwembad)water te vermijden.
Bespreek dit eventueel tijdens uw controlebezoek aan de polikliniek.
Fysieke activiteiten en het vermijden van druk op het oor
Doet u de eerste dagen na de operatie rustig aan. Vermijd de eerste drie weken druk op
het oor, zodat het oor zo goed mogelijk kan genezen. Til dus geen zware dingen en vermijd
het snuiten van de neus, persen of het intensief beoefenen van sport. Ook is het verstandig
om (voor zover mogelijk) met de mond open te hoesten en te niezen om druk op het oor te
voorkomen. Wilt u duiksport beoefenen, bespreek dit dan eerst met uw KNO-arts.
15130189
Vliegen
U wordt geadviseerd om de eerste zes weken na de operatie niet te vliegen in verband met
de drukverschillen.
Werken
Wanneer u uw werk kunt hervatten is erg persoonlijk. In het algemeen wordt aangeraden om
de eerste week na de operatie niet te werken. Luister de eerste week goed naar uw lichaam
om te kijken of u het werk kunt hervatten. Doet u zeker bij een tillend beroep rustig aan.
Controle op de polikliniek
Meestal kom u een week na de operatie voor een controlebezoek terug op de polikliniek en
worden zo nodig tijdens dit bezoek de hechtingen en de gaastampon verwijderd. Ook wordt
de operatie nabesproken.
Vragen/problemen
De eerste avond en nacht na de operatie kunt u bij problemen de afdeling Spoed Eisende
hulp bellen via de receptie: T 0348 42 79 11. U wordt dan doorverbonden.
Doen zich na de eerste 24 uur nog problemen voor, neemt u dan contact op met de
polikliniek KNO T 0348 42 73 92 (op werkdagen van 9.00 - 16.00 uur).
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met uw huisarts. De huisarts zal, indien nodig,
met het ziekenhuis overleggen.
Interessante websites
Informatie over de behandeling staat op de website van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Kijk
op www.zuwehofpoort.nl en zoek op Specialismen Keel- Neus en Oorheelkunde. U vindt
daar ook links naar de websites van patiëntenorganisaties.
Bronvermelding
Deze folder is gebaseerd op informatie van Polikliniek Keel-, Neus en Oorheelkunde.
Oktober 2015
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
Polanerbaan 2
3447 GN Woerden
T 0348 42 79 11
I www.zuwehofpoort.nl
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards