Tienerwerkprogramma Rock Solid

advertisement
Tienerwerkprogramma Rock Solid
Het tienerwerkprogramma ‘Rock Solid’ van de christelijke jongerenorganisatie ‘Youth for
Christ’ is aangepast voor de Katholieke Kerk. Directeur Edward de Kam overhandigde
onlangs het eerste exemplaar aan jongerenbisschop Everard de Jong. Met dit materiaal
wil YfC parochies helpen bij de invulling van missionair tienerwerk.
Veel katholieke tieners verliezen na het Vormsel de band met de Kerk en het geloof. De
behoefte aan visie, ideeën en praktische hulpmiddelen voor het tienerwerk binnen de
parochies is daarom groot. YfC heeft in samenwerking de jongerenafdeling van het RK
Kerkgenootschap het programmapakket Rock Solid aangepast voor Katholieke kerken.
Mgr. De Jong hoopt dat jongeren daardoor Christus leren kennen, “dat zij Zijn liefde
vinden binnen de Katholieke Kerk en een relatie met Christus aangaan. Juist in deze
leeftijdsfase is het moeilijk om tieners te betrekken bij de Kerk. Ze gaan op zoek naar
zichzelf, relaties en worden beïnvloed door de media. Ik ben dankbaar dat er nu een
programma is als Rock Solid dat leiders een handvat geeft om met tieners op te
trekken.”
Zowel katholieke theologen als jongerenwerkers hebben de programma’s gelezen en
inhoudelijk bewerkt. De aanpassing zat ‘m soms in kleine dingen. Zo wordt er in de
katholieke versie verwezen naar de sacramenten en heiligen en worden in een later
stadium nieuwe programma’s geschreven over onder meer de biecht en eucharistie.
Rock Solid heeft zich inmiddels bewezen in protestantse en evangelische kerken. Meer
dan 275 groepen in Nederland gebruiken het materiaal. Inmiddels werken ook enkele
parochies met het materiaal. Meer informatie is verkrijgbaar bij Youth for Christ
Nederland, via (0343) 515744 of [email protected]
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards