Veldwerkopdracht Ecologie – The Fast and the Furious A

advertisement
Veldwerkopdracht Ecologie – The Fast and the Furious
A. Blanckaert
F. Terweij
E. Spyropoulou
M. ten Brinke
Landschap: polder, griend
Samenvatting: Door middel van een vragenlijst krijgen leerlingen meer feeling met ecologische
begrippen.
Drie sleuteltermen: introductie ecologie, competitie, kernbegrippen
Doelgroep: 2e klas, havo/vwo
Veldwerkopdracht Ecologie
Insecten eten planten ……… kunnen planten ook terugvechten?
Waarom bouwen sommige vogels hun nest in de boom….. of op de grond????
Dit zijn dingen die ecologen zich afvragen!
Vandaag gaan we het veld in om het nieuwe hoofdstuk ecologie te beginnen. Alle organisme worden
beïnvloed door hun milieu (leefomgeving). Maar het milieu wordt ook beïnvloed door de
organismen. Een konijn bijvoorbeeld graaft holen waardoor het de bodem verandert. Het bestuderen
van de relaties tussen organismen en hun milieu noem je ecologie. In de opdracht moeten jullie het
natuurgebied met een “ecologische blik” bekijken.
Door middel van deze opdracht krijgen jullie meer feeling met ecologie, en de belangrijkste
begrippen die daarmee verbonden zijn. Want nu krijg je de kans om ecologie in het echt te zien!
Doelen:
Je kunt relaties tussen organismen benoemen.
Je kunt verschillende soorten organismen benoemen.
Je kunt omschrijven wat voor een invloed de omgeving heeft op dieren en planten.
Je kunt de invloed van dieren en planten op de omgeving beschrijven.
Meenemen
 Potlood
 Papier
 Camera (smartphone)
 Determinatiekaarten (van school)
Stappen
1. De leraar verdeelt jullie in groepjes van drie (of twee)
2. Je krijgt een lijst met 14 vragen, en je hebt vijf minuten de tijd om deze door te lezen
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moet je het gebied verkennen. De vragen hoeven
niet op volgorde gemaakt te worden.
3. Je hebt 20 minuten de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. WACHT OP START
SIGNAAL!!!
4. De antwoorden van de vragen en de daarbij behorende foto’s moet je inleveren bij de
docent
5. De groep met de meeste goede antwoorden wint!!!
6. Nabespreking
Conclusie:
Jullie antwoorden en foto’s bepalen de volgende les!
Vragenlijst:
1. Maak een foto van een groepslid bij de dikste boom, wat voor een boom is dit?
2. Zoek en maak een foto van vijf verschillen grassen.
3. Maak een foto van een plant met daarop drie verschillende vijanden.
4. Wie fotografeert de mooiste bloem, wat voor een soort is dit?
5. Fotografeer het spuugbeestje.
6. Fotografeer een verdedigingssysteem van een plant, hoe doet hij dit?
7. Maak een foto van een kikker.
8. Vind een boom met mos, waar groeit het en waarom?
9. Wie herkent de meeste eetbare planten?
10. Fotografeer een roofdier.
11. Zoek een varen die niet op de grond groeit.
12. Maak een foto van zo veel mogelijk rupsen op een plek, NIET AANRAKEN!
13. Noem 4 speciale vogels die voorkomen in dit gebied.
14. Maak een foto waar menselijke invloed op de natuur duidelijk is.
Ontworpen door: Amber, Eleni en Mathijs
Toelichting voor de testgroep:
Deze opdracht is bedoeld voor leerlingen van 2-havo. De leerlingen hebben voor aanvang al planten
gedetermineerd, en weten hoe ze planten en dieren moeten ordenen. Dit is het begin van een serie
lessen over ecologie. De docent kan de antwoorden gebruiken als startpunt in de volgende lessen,
om zo een bruggetje te maken tussen ecologische termen en de belevingswereld van de leerlingen.
Locatie: Bolgarije (post 1)
-Drie locaties:
Het grasveld tussen het parkeerterrein en het bruggetje
100 meter rechtdoor vanaf het bruggetje
Linksaf van het eerste bruggetje tot het tweede bruggetje
Opmerkingen:
Deze opdracht is bewust niet in een context geplaatst, omdat het puur bedoeld is om leerlingen
bekend te laten worden met ecologische termen. Het gaat hier meer om beleving en eerste
indrukken, die ervoor zorgen dat de leerlingen de termen gaan verbinden aan hun ervaring.
Er kan uiteraard gekozen worden voor een andere locatie. De docent moet het gekozen gebied
vervolgens verkennen, en de vragen naar eigen inzicht aanpassen.
Download