het plaatsen en verwijderen van een maagballon

advertisement
HET PLAATSEN EN
VERWIJDEREN VAN
EEN MAAGBALLON
PATIËNTENINFORMATIE
Richtlijnen en advies
2
HET PLAATSEN EN VERWIJDEREN
VAN EEN MAAGBALLON
Richtlijnen en advies
Inleiding
Obesitas wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie
gediagnosticeerd als een chronische ziekte, een medisch probleem dat
veroorzaakt kan worden door diverse factoren die zich geleidelijk
ontwikkelen. Obesitas wordt morbide obesitas genoemd als het risico
op een of meer gezondheidsproblemen toeneemt. Cijfermatig spreekt
men van morbide obesitas wanneer men een Body Mass Index (BMI:
gewicht/lengte2) heeft van 40 of meer.
De informatie die is beschreven in deze voorlichtingsfolder is bedoeld
om uw begrip met betrekking tot de procedure en het proces na het
plaatsen van de maagballon te vergroten. Wij leggen ook belangrijke
punten uit. Wij adviseren u daarom deze informatie goed te lezen.
Gebruik deze voorlichting als naslagmateriaal en vergeet niet dat
bepaalde zaken die hierin beschreven staan per individu kunnen
verschillen.
Denk eraan dat de informatie die is beschreven, allerminst de opinie en
het advies van de chirurg vervangt. Uw beste informatiebron is het
bariatrische team van het Maasstad Ziekenhuis.
Namens het behandelteam Bariatrische Chirurgie
Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
3
4
Inhoudsopgave
Inleiding.................................................................................................... 3
1. Wat is een maagballon?....................................................................... 6
2. Wat is het doel van een maagballon?.................................................. 6
3. Plaatsen van een maagballon ............................................................. 7
3.1 Voeding voor de ingreep.............................................................. 8
3.2 Misselijkheid na de ingreep.......................................................... 8
3.3 Medicijngebruik............................................................................ 9
3.4 Resultaten................................................................................... 10
3.5 Poliklinische nacontrole.............................................................. 10
4. Voedingsrichtlijnen na plaatsing van een maagballon....................... 10
4.1 Eerste drie dagen....................................................................... 10
4.2 Vanaf de vierde dag tot twee weken . ....................................... 11
4.3 Na twee weken........................................................................... 11
5. Het verwijderen van de maagballon.................................................. 12
5.1 Voedingsrichtlijn......................................................................... 12
5.2 Ingreep........................................................................................ 13
5.3 Tot slot........................................................................................ 13
6. Controlelijst gewicht.......................................................................... 14
7. Bij problemen..................................................................................... 15
5
1. Wat is een maagballon?
Een maagballon is een zachte siliconen ballon die in de maag wordt
geplaatst. Omdat de maagballon als het ware in uw maag drijft, zorgt
dit voor een snellere en langdurige verzadiging. Voor een goed
resultaat is voldoende lichaamsbeweging (minimaal 30 minuten per dag
onafgebroken) essentieel, evenals het nauwkeurig opvolgen van
voedingsadviezen.
2. Wat is het doel van een maagballon?
De maagballon dient als eerste stap voor een definitieve bariatrische
ingreep (gewichtsreducerende operatie). Voor de operatie is gewicht
verliezen belangrijk, omdat de kans op complicaties afneemt en de
operatie beter uitvoerbaar zal zijn. Ondanks de vele conservatieve
dieetmaatregelen die u heeft genomen, weet u dat het niet makkelijk is
om gewicht te verliezen. Een maagballon ondersteunt u bij het afvallen.
Gemiddeld treedt er een afname van het overgewicht op van 10%-20%
(ongeveer 5-8 punten BMI). De maagballon wordt alleen geplaatst als
voorbereiding op een definitieve operatie. Deze wordt enkele weken na
het verwijderen van de ballon uitgevoerd. Meer informatie over de
bariatrische ingreep kunt u vinden in uw patiënteninformatiemap
bariatrische chirurgie.
6
Figuur 1 Maagballon
3. Plaatsen van een maagballon
Het plaatsen van een maagballon vindt plaats met behulp van een
gastroscopie. Dit is een onderzoek waarbij met een flexibele slang via
de mond in de slokdarm en maag gekeken wordt.
Tijdens het onderzoek dient u (indien mogelijk) op uw linkerzijde te
gaan liggen. Om eventuele beschadigingen aan uw gebit of de
endoscoop te voorkomen dient u indien van toepassing uw
gebitsprothese uit te doen. Wanneer u geen gebitsprothese heeft krijgt
u een bijtring in de mond.
Via de mond brengt de arts de endoscoop voorzichtig in de slokdarm,
de maag en twaalfvingerige darm. Om een goed overzicht te krijgen is
het nodig dat er lucht wordt ingeblazen, dit kan een drukkend gevoel
geven in de buik. Het kan zijn dat u hierdoor gaat boeren. Wanneer de
arts de maag heeft geïnspecteerd op eventuele afwijkingen wordt de
endoscoop verwijderd en wordt aansluitend de maagballon geplaatst in
zittende houding.
7
De maagballon is tijdens het inbrengen verpakt in een flexibel kokertje,
welke is verbonden met een slangetje. Het geheel moet worden
ingeslikt zodat de ballon in de maag kan worden gevuld met blauw
water. Als de ballon gevuld is, wordt het kokertje en slangetje via de
mond verwijderd en blijft de maagballon achter in uw maag.
Het onderzoek en plaatsen van de maagballon duurt ongeveer 20
minuten.
Na het plaatsen van de maagballon mag u direct naar huis (altijd onder
begeleiding!). Soms is het nodig dat u langer moet blijven. Een enkele
keer moet u een nacht opgenomen worden.
Houd rekening met het volgende:
3.1 Voeding voor de ingreep
De dag van de ingreep mag u als ontbijt (vóór 8 uur) een beschuitje met
een kopje thee. Het is belangrijk dat u de rest van de dag alleen slappe
thee of water nuttigt, dit mag tot een uur voor het onderzoek. Wanneer
u zich niet aan deze richtlijn houdt kan het zijn dat het plaatsen van de
maagballon moet worden verzet naar een ander tijdstip.
3.2 Misselijkheid na de ingreep
Vrijwel alle patiënten hebben de eerste dagen last van (hevige)
misselijkheid en braken, tevens kunnen er buikkrampen optreden. Dit is
een natuurlijke reactie van de maag. Bij de meeste mensen
houden deze klachten drie à vier dagen aan. In enkele gevallen kunnen
deze klachten langer aanhouden (tot twee weken). Tegen de
misselijkheid krijgt u een recept Primperan zetpillen mee voor één week
8
(2 maal per dag 20 mg). Tevens krijgt u voor de gehele periode een
recept maagzuurremmers: Omeprazol (2 maal per dag 40 mg)
3.3 Medicijngebruik
Als u medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld voor hoge bloeddruk,
suikerziekte), kunnen deze gewoon worden ingenomen. U moet er
rekening mee houden dat u de eerste dagen na het plaatsen van de
maagballon medicijnen slecht verdraagt. Soms moet dan (tijdelijk) een
alternatieve medicatie of toediening gebruikt worden.
Verder kan het zo zijn dat door verminderde voedselinname en/of
gewichtsverlies, de dosering van de medicijnen aangepast moet
worden. Bespreek dit met uw huisarts of specialist.
Figuur 2 Positie van maagballon in de maag
9
3.4 Resultaten
Gemiddeld treedt er een afname van het overgewicht op van 10-20%
(ongeveer 6-8 punten BMI). De maagballon wordt geplaatst als
voorbereiding op een definitieve operatie. Deze wordt, afhankelijk van
wat u met uw chirurg heeft besproken, enkele weken na het
verwijderen van de ballon uitgevoerd.
3.5 Poliklinische nacontrole
Het is belangrijk dat u na de ingreep regelmatig terugkomt op de
polikliniek chirurgie. Gedurende deze periode wordt uw vooruitgang
beoordeeld en leert u om te gaan met uw veranderde leefstijl en deze
gezonde leefstijl te behouden.
−− Na 2 – 3 weken bij de nurse practitioner
−− Na ca. 3 maanden bij de nurse practitioner
−− Na 5 maanden bij de nurse practitioner/chirurg. Dan worden ook
afspraken gemaakt voor het verwijderen van de ballon. De
bevestiging van de afspraak krijgt u schriftelijk toegezonden.
−− Na 6 maanden op het MDL centrum voor het verwijderen van de
maagballon.
4. Voedingsrichtlijnen na plaatsing van een maagballon
4.1 Eerste drie dagen
De eerste drie dagen mag u alleen vloeibare (water, thee, sap) of bijna
vloeibare voeding (zoals yoghurt, pudding, lichte soep) nuttigen. Eet en
drink kleine hoeveelheden tegelijk en houd daarbij uw hoofd rechtop.
10
Vermijd de eerste paar weken koffie, chocolade, koud voedsel (ijs) en
koolzuurhoudende dranken. De maag kan deze zeer slecht verdragen.
Gebruik zo min mogelijk peper, zout en olie (om krampen van de maag
te beperken).
4.2 Vanaf de vierde dag tot twee weken
Vanaf de vierde dag kunt u (in de loop van zeven tot
tien dagen) uitbreiden naar vaste voeding. Het is
verstandig dit geleidelijk te doen. Gemalen of
gepureerde voeding wordt over het algemeen goed
verdragen in deze periode. Wanneer u desondanks
misselijk wordt of moet braken, keer dan terug naar
het (bijna) vloeibare dieet. Probeer pas de volgende
dag weer vastere voeding. Wanneer u begint met vaste voeding, eet
dan kleine hoeveelheden tegelijk en kauw dit goed.
4.3 Na twee weken
Ongeveer twee weken na het plaatsen van de maagballon kunt u
normale vaste voeding gebruiken. Wel zijn dit kleinere hoeveelheden
dan u gewend bent. Houd rekening met de volgende richtlijnen:
−− Eet langzaam!
−− Goed kauwen (minimaal 20 keer alvorens door te slikken)
−− Eet aan tafel
−− Niet eten tijdens televisie kijken, lezen of werken
−− Niet gaan liggen na de maaltijden
−− Niet drinken tijdens de maaltijden. Wacht een uur na de maaltijd
met drinken. Drink 10 glazen water door de dag
11
−− Vermijd koffie, chocolade, koud voedsel (ijs) en koolzuurhoudende
dranken
−− Gebruik vetarme en energiearme voedingsstoffen
−− Gebruik ruime hoeveelheden groente en fruit
−− Het voedingsschema/producten zoals beschreven in de
voorlichtingsmap, die u op de polikliniek heeft gekregen ter
voorbereiding op uw operatie, is een goed naslagwerk
Om te voorkomen dat de maagballon een nare smaak achterlaat is het
belangrijk tenminste twee liter water te nuttigen en regelmatig tanden
te poetsen. Het kan zo zijn dat u door het veranderde eetpatroon
regelmatig windjes en boeren moet laten. Wanneer de maagballon is
verwijderd verdwijnen deze klachten.
5. Het verwijderen van de maagballon
De maagballon kan maximaal 6 maanden in de maag blijven zitten. Het
verwijderen van de maagballon gebeurt door de internist op de
scopie-afdeling van het Maasstad Ziekenhuis. Het is belangrijk dat u na
het verwijderen van de ballon niet terugvalt in uw eerdere
voedingsgewoonten, omdat u dan weer in gewicht kunt toenemen. Blijf
dus op uw voeding letten!
5.1 Voedingsrichtlijn
Op het moment dat de ballon verwijderd wordt, gelden dezelfde
voedingsvoorschriften als bij het plaatsen van de ballon. Als ontbijt een
beschuitje met een kopje thee. In het verdere verloop van de dag mag
u water en slappe thee nuttigen tot een uur voor de ingreep.
12
5.2 Ingreep
het verwijderen van de maagballon vindt in principe door middel van
een ‘roesje’ plaats. Dit is afhankelijk van de internist. Daarom mag u na
de ingreep niet direct naar huis. U blijft ongeveer twee uur op de
scopieafdeling tot de roes voldoende is uitgewerkt. Het verwijderen
van de ballon varieert van een half uur tot drie kwartier.
5.3 Tot slot
Elk individu is uniek en iedereen gaat anders om met problemen en
moeilijkheden die samengaan met het overwinnen van het
gewichtsprobleem. Het behandelteam bariatrie biedt hulp waar nodig,
houd er echter rekening mee dat u de mate van gewichtsverlies voor
een groot deel zelf in handen heeft.
13
6. Controlelijst gewicht
Plaatsingsdatum: .......................................................................................
Lengte: ......................................................................................................
Gewicht: ....................................................................................................
BMI (kg/m²): ..............................................................................................
Datum
14
Gewicht (kg)
BMI:
Algemeen
7. Bij problemen
Bij dringende problemen of vragen kunt u contact opnemen met:
−− Dr. Schelfhout, internist polikliniek interne geneeskunde, telefoon
010 – 291 22 20
−− Dr. Klaassen, chirurg polikliniek chirurgie, telefoon 010 – 291 22 45
−− Spoedeisende hulp, telefoon 010 – 291 35 99
Uw vraag stellen via de e-mail kan altijd:
−− Joyce de Korte, nurse practitioner, [email protected],
telefoon 010 – 291 13 48 (secretaresse bariatrische chirurgie)
Wanneer u zich met problemen meldt, geef dan altijd aan dat u een
maagballon heeft.
15
Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam
Postbus 9100, 3007 AC Rotterdam
Telefoon 010 – 291 19 11
www.maasstadziekenhuis.nl
[email protected]
mzp2388 januari 2011
Download