Virale_Infecties_2016

advertisement
Virale Infecties
Schols:
1. Geef de eigenschappen van een ‘ideaal’ microbicide. Leg uit aan de hand van
voorbeelden.
Andrei:
1. In welke groepen zijn de herpesvirussen ingedeeld? Geef de belangrijkste eigenschappen
van deze virussen.
2. Op basis van wat zijn de herpesvirussen verdeeld in groepen?
3. Welk werkingsmechanisme heeft ganciclovir bij CMV? Hoe ontstaat er resistentie tegen?
Vergelijk met cidofovir en foscarnet.
Bestaan er vaccins voor alphavirussen? Zo ja, leg uit?
Geef uitleg over de lytische en latente replicatie bij Epstein Barr virus.
Pannecouque:
1. Molecule A en B hebben beide dezelfde NNRTI eigenschappen in vitro. Dit gezegd zijnde
welk van de twee zou je kiezen om verder te ontwikkelen? Tip: bij één van de twee is er
een ernstig risico aan verbonden. (2 moleculen gegeven, ze zijn helemaal hetzelfde
behalve dat aan de ene een CH3- groep zit terwijl aan de andere nog een OH groep erbij
aan zit (dus HO-CH2-)
2. Wat is het nut van de Lipinski regels? Wat vertellen ze je?
Liekens:
1. Is het essentieel voor HBV om in het genoom van de cel te integreren voor het ontstaan
van kanker?
2. Welke humaan tumorinducerende virussen veroorzaken huidkanker? (geen verdere
uitleg nodig)
3. Welke barrières moet een virus allemaal overwinnen om van een gewone cel een
kankercel te maken? Pas het toe op het humaan papillomavirus.
Neyts:
1. Welk werkingmechanisme heeft lamivudine tegen het Hepatitis B virus? Hoe ontstaat er
resistentie tegen? Wat is het werkingsmechanisme van tenofovir/adefovir en waarom
kunnen deze gebruikt worden bij lamivudine resistentie?
2. Leg de moleculaire achtergrond uit waarom oseltamivir soms niet werkt en zanamivir
wel. Voor verduidelijking, teken de structuur van oseltamivir.
Download