les 2 mediawijsheid

advertisement
Les 2
Computervirus
Schrijf hieronder in minimaal 10 regels waar het filmpje over
ging:
Beantwoord de volgende vragen:
1. Wat is een computervirus?
Een hacker op je computer.
2. Stel je voor: je hebt een virus, maar dat weet je niet. Hoe ontdek je dan dat je
een virus hebt?
Noem drie mogelijkheden.
Je computer is langzamer.
Je krijgt allemaal vragen bij webstites
Je computer kan opeens uitvallen
3. Noem 3 reden waardoor de meeste computers met virussen besmet worden ?
Bots
Wormen
?
4. Stel je voor: je hebt een besmette computer/USB. Waarom is het belangrijk
om te achterhalen waar hij vandaan komt?
Anders verspreid het zich
5. Hoe kan een virus zich verspreiden ?
Door je mail of andere gegevens.
6. Geef een andere naam voor “valse virus berichten” ?
7. Noem 3 mogelijkheden om virussen te voorkomen.
Installeer de laatste software updates
Beveilig je mail
Zet er een virusscanner op
8. Beschrijf in het kort hoe onderstaande virussen werken.
 Phishing
 Spam
 Social engineering
 De Bots
 Trojan horse
 Computerworm
Download