Teutoburgerwoud en - Naturalis repository

advertisement
Korte
Geranium sylvaticum L.
terzand
(E
te-Bentheim-Osnabrück
nium
tegen
stond
eik
een
rechts
te
bloeien
heeft
en
gelukkig
de
en
waar
Duitse
flora's
ook
komt
aard
zal
en
zijn
Petroselinum
zo
kort
Rat
na
planten,
gemaaid
daaruit
het
maaien
Tevens
uit
1)
zaad,
Wij
nog
kunnen
in
dit
zich
Mogelijk
Runge
en
een
ik
het
voor
de
Koch.
over
Petroselinum
zaad
kans
voorjaar
zo
is
Als
welke
uit
kleine
om
gekiemd
gemakkelijk
was.
ik
Deze
raden.
W.
Loode
in
komt
het
en
het
volgens
grensgebied
voor.
R.
van
blijvende
(Oldenzaal)
Luiken
mededeling
aan
de
het
de
dijkhelling
hebben
af-
niet
gegeven
aangenomen,
te
in
dat
berichten,
dat
en
ook
verzekeren.
kennelijk
kleine
hem
in
Twente
worden
die
uitgerukt.
hij
maar
voortbestaan
aan,
of
ik
heb
bloeispruiten
kan
gebloeid
juist
gestaan
mijn
kan
rijk
langer
uitbreiding.
op
die
al
talrijk
van
pol,
van
dieper
oneffenheden
planten
Gera-
wegberm
hoge
herbarium
er
wel
segeturn
het
de
geplukt
Toch
ook
zodat
gevormd,
is
hij
aanvulling
door
forse
een
vermoedde)
al
augustus
het
voor
flora
bladoksels
overblijft
meerdere
niet
mogelijke
op
(L.)
die,
niet
(Munster)
aanwinst
Lut-
ontwikkelde
radend)
dan
ik
beneden
half
heeft
daar
opnieuw
wat
tot
en
natuurlijk
(naar
aangotroffen,
nooit
nog
Oldenzaal-De
naar
zijn.
goed
verzameld
Lut-
Krüselt
het
vóór)
er
seizoen
gemakkelijk
nu
rijksweg
van
te
één
was
bladeren
deze
speciaal
nog
trof
dat
of
no.10
vrij
bleek
voorbijgangers
Z.O.-ffestfalen)
werden,
hoogte
het
excursie
een
via
determinatie
Het
het
vele
tot
segetumi
Correspondentieblad
gemaaide
met
laat
hopen
en
de
op
roseum
in
(Osnabrück)
Koch
1958
juni
bij
gefotografeerd.
benieuwd
zijn
die
op,
de
grensgebied
van
me
verder
ondanks
(Teutoburgerwoud
We
ook
en
vandaan
hij
viel
Kruselt-bos.
bloeitak
een
is
plant
naaste
de
heb
29
KM 2¹ (één paaltje
van
het
van
begon
Ik
op
Op
Oost-Twente.
in
kleurvariëteit
L.
sylvaticum
Hij
8),
ooievaarsbek
grootbloomige
ook
nu
Puntbeek-gebied
het
on
mededelingen
planten
waren
ontstaan
waren
echter
veel
Red.
Corr.bl.
no.ll,
p.124
meer
dan
toonden
de
grote
misvormingen,
veronderstelling,
ontwikkelt,
Jaar
Op
gevallen
6
dat
tenzij
groeiende
(ontv.
10
de
doch
ook
deze
galmijt
zou
planten
november
zaad
door
aangetast
1.1,
moeten
er
bladeren
eerst
worden
beter
trof
de
beschreven
ik
tegen
reeds
galmijtj
waren
er
in
later
aangenomen,
bestand
weer
niet
door
het
dat
gekroesd,
Jaar
de
de
alleen
zich
grote,
op
bloemen
hit
de
vroeger
wekt
de
planten
in
het
zijn.
veel
kiemplanten
van
het
deze
zomer
aan.
dec.
1958)»
A.
de
Visser
(St,
Corr,bl.
Laurens),
no,ll,
p.
125
Download