Zes vooroordelen over mannen en vrouwen

advertisement
Scene vooroordelen
Jenny:
Zes vooroordelen over mannen en vrouwen: welke clichés zijn waar?
Mannen doen bijna niets in het huishouden.
Van de vrouwen vindt 30% dat mannen hun handen nauwelijks uit de
mouwen steken. 24% van de mannen is het eens. Mannen spenderen
dagelijks 2 uur aan huishoudelijke taken als schoonmaken, strijken,
boodschappen of koken. Dat lijkt heel wat. Maar de gemiddelde vrouw
zwoegt 3,5 uur per dag op huishoudelijke klusjes. Opvallend is wat mannen
denken over hun aandeel in het huishouden. Ze denken dat ze 79% van het
werk doen…
Oordeel: Mannen laten hun handen in huis flink wapperen, maar niet zoveel
als vrouwen.
Els:
Vrouwen kunnen niet kaartlezen.
Slechts 25% van de vrouwen denkt dat dit vooroordeel klopt. Bij mannen ligt
dat percentage hoger: 46%
Hier kan ik helder over zijn: onderzoek toont aan dat vrouwen inderdaad
minder goed kaartlezen dan mannen. Mannen vertalen een schematische
kaart zonder probleem naar de werkelijkheid, zijn beter in het inschatten
van echte afstand op basis van kaartafstand, en hoeven de kaart niet om
te draaien om te weten of ze linksaf of rechtsaf moeten. Maar dit betekent
niet dat vrouwen zonder man aan hun zij gedoemd zijn om te verdwalen.
Want vrouwen navigeren niet slechter, maar ánders. Waar mannen vooral
kaarten en aanwijzingen als ‘2e links’, en ‘na 400 meter rechtsaf’ gebruiken,
gebruiken vrouwen herkenningspunten om hun weg te vinden. Die
onthouden zij stukken beter dan mannen. En dus kunnen zij prima navigeren
met ‘bij dat leuke Italiaanse restaurantje rechtsaf’, en ‘bij die winkel met dat
blauwe jurkje in de etalage links’.
Oordeel: Mannen lezen beter kaart, desondanks navigeren vrouwen even
goed.
Gertie:
Mannen worden nooit volwassen.
38% van de vrouwen is het hiermee eens. 34% van de mannen vindt dat ook.
Hoewel het geen officeel erkende ziekte is, bestaat er een naam voor mensen
die zich niet volwassen kunnen of willen gedragen. Zij lijden aan het ‘Peter
Pan-syndroom’. Zowel mannen als vrouwen kunnen hier last van hebben.
Natuurlijk lijden niet alle mannen aan zo’n ‘stoornis’. De meeste mannen
gedragen zich wel wat infantieler dan vrouwen. Mannen gedragen zich
onderling eerder als kinderen. Ze spelen meer en laten zich eerder gaan.
Vrouwen zijn meer geneigd hun verstand te gebruiken en hun impulsen te
beheersen. Dat verschil valt te verklaren door het gedragspatroon dat al in
onze vroege ontwikkeling is aangeleerd. Meisjes moeten verantwoordelijk
zijn en jongens mogen spelen. Het zou ook te maken kunnen hebben met het
feit dat de geestelijke leeftijd van jongen tot na de puberteit iets achterloopt
op die van meisjes.
Oordeel: Mannen gedragen zich vaker kinderlijk, vergeleken met vrouwen.
Annelies:
Vrouwen praten aan een stuk door.
Volgens 71% van de mannen praten vrouwen veel meer dan mannen. 60%
van de vrouwen is het hiermee eens.
Vrouwen zouden 20.000 woorden gebruiken per dag en mannen slechts
7000. Deze cijfers duiken elke keer weer ergens op. Er klopt alleen geen
bal van. Onderzoekers van de Universiteit van Texas namen de proef
op de som. Honderden mannen en vrouwen liepen een tijdje rond met
geluidsopnameapparatuur. Flink wat woorden turven later waren de
wetenschappers eruit: Mannen en vrouwen praten evenveel. Zowel mannen
als vrouwen gebruiken afgerond 16.000 woorden per dag. Toch zijn er ook
verschillen. Mannen praten in formele situaties meer en vrouwen praten
meer in informele situatie. En mannen spreiden hun dagelijkse portie
woorden uit over wat minder gesprekken dan vrouwen.
Oordeel: Mannen praten net zo veel als vrouwen, alleen praten zij meer op
kantoor en de vrouwen meer aan de eettafel.
Gertie:
Mannen kunnen maar een ding tegelijk.
Vooral vrouwen zijn hiervan overtuigd. 75%! Van de mannen ziet 43% zichzelf
niet mutitasken.
Wie goed kan mulititasken, kan goed de controle houden over meerdere
afzonderlijke taken. En dat gaat een stuk gemakkelijker als je goed bent in die
afzonderlijke taken. Als je bijvoorbeeld goed bent in autorijden, dan kan je
daar prima nog iets anders naast doen, zoals je navigatiesysteem bedienen.
Maar voor een beginnende automobilist is dat te veel gevraagd. Waar de
mythe dat mannen niet multitasken dan vandaan komt? Waarschijnlijk uit
de ouderwetse waarin de vrouw het huishouden op zich nam. Toen mannen
taken van de vrouw begonnen over te nemen, waren ze daar onhandig in.
Want als je nooit iets huishoudelijks doet en het dan ineens allemaal tegelijk
gaat proberen, eten koken, tafel dekken en je kinderen in de gaten houden,
dan is dat ook heel moeilijk. Op die manier lijkt het net of mannen niets
tegelijk kunnen.
Oordeel: Er is geen verschil. Zowel mannen als vrouwen kunnen van alles
tegelijk doen.
Els:
Mannen stellen zich aan als ze ziek zijn.
Van de vrouwen meent 71% dat mannen flink overdrijven als ze zich niet
lekker voelen. Van de mannen is slechts 34% het hiermee eens.
Vrouwen klagen graag over hun kermende en kuchende man die een koutje
onder de leden heeft. Maar is dat gegrond? Nee.
Mannen hebben juist meer de neiging om niet bij ziekte stil te staan.
Vrouwen gedragen zich juist vaker ‘ziek’ dan mannen. Bij ziekte klagen ze
eerder over de symptomen, ze gaan eerder naar de dokter, doet het eerder
rustiger aan en grijpen eerder naar medicijnen. Het is niet duidelijk waar dit
vooroordeel vandaan komt. Maar het blijkt wel dat vrouwen er meer last van
hebben als hun partner ziek is. Vrouwen trekken het zich meer aan en dat
levert ze veel stress op. Bovendien zijn vrouwen gevoeliger voor pijn van een
ander. Mannen hebben daar een stuk minder last van.
Oordeel: Aanstellen doen mannen niet, maar vrouwen zijn gewoon niet dol
op zieke mannen.
Download