Metamorfose Materialen Inleiding Naar buiten Afsluiting

advertisement
Metamorfose
In de lente worden veel insecten en andere kleine beestjes geboren die soms
helemaal niet op hun ouders lijken. Ontdek van welke insecten je de larve of nimf gevonden hebt.
Materialen
Smartphone
Inleiding
Bespreek in de klas het principe van gedaanteverwisseling bij
amfibieën en geleedpotige dieren. Een kikker begint als kikkervisje
met kieuwen in het water en krijgt later pas longen. Vlinders komen
als rups uit een eitje en verpoppen zich tot een vlinder met
vleugels. Een emelt is de larve van een langpootmug en de
engerling van een bladsprietkever (zoals een rozenkever en
meikever). Stadia van volledige gedaante-verwisseling bij insecten:
ei - larve - pop - imago.
Er zijn ook insecten met onvolledige gedaanteverwisseling: Het
jonge insect (de nimf) lijkt op het volwassen dier, maar is nog niet
volledig ontwikkeld en heeft nog geen vleugels. De nimfen
verpoppen zich niet, maar groeien door te vervellen, zoals libellen.
Kleine pissebedden lijken precies op hun ouders, ze hoeven alleen
maar te groeien. Zij vervellen wel maar hebben geen
gedaanteverwisseling.
Naar buiten
1. Ga met de klas naar buiten op zoek naar larven, rupsen, pissebedden, slakken en andere kleine diertjes. Je
vindt ze o.a. op het ontluikende groen aan bomen en struiken, in de strooisellaag op de grond, op een
grasveld, maar ook in een sloot of vijver.
2. Als de kinderen een larve of nimf gevonden hebben, zoeken ze uit tot welk insect (imago) dit diertje zal
uitgroeien en of het diertje al dan niet een gedaanteverwisseling ondergaat. Dit kan op een smartphone via
dierenzoeker.nl. Bijvoorbeeld: Het diertje ziet er hetzelfde uit als het plaatje van een larve van een
lieveheersbeestje. Klik op het plaatje: je krijgt dan een beschrijving van het dier. Je kunt o.a. lezen dat dit
diertje een aantal keer zal vervellen en zich vervolgens verpopt tot een lieveheersbeestje. Een
lieveheersbeestje heeft volledige gedaanteverwisseling.
Afsluiting
Evalueer met de kinderen aan de hand van de dieren die
gevonden zijn welke kleine diertjes volledige, onvolledige of
geen gedaanteverwisseling hebben.
Uit de NatuurWijs reeks ‘NU naar buiten’
maart 2017
Download