FIBEROPTIC ENDOSCOPIC EVALUATION OF

advertisement
U krijgt gewone voeding, dit soms
vermengd met een bepaalde kleurstof die
smaakloos is. Vaak worden verschillende
consistenties
onderzocht.
U
krijgt
bijvoorbeeld consistenties als dun vloeibaar
(gekleurd water), vladikte (pudding) en vast
(brood, appel).
Let op!
Indien u allergisch bent voor kleurstoffen
dient u dit voor het onderzoek te melden.
RESULTATEN
Indien u alleen een F.E.E.S onderzoek
heeft gehad, krijgt u na afloop van het
onderzoek de uitslag te horen van de
NKO-arts. Het is mogelijk dat de NKO-arts
en de logopedist na dit onderzoek nog
meer gegevens nodig hebben. De NKOarts zal u hierover verder informeren.
AFSPRAAK FEES
Sint-Rembertziekenhuis Torhout
Rembertlaan 21 - 8820 Torhout
F.E.E.S. kan enkel na afspraak op volgend
nummer: 050/23.25.64
Gelieve de volgende documenten mee te
brengen:
- verwijsbrief/voorschrift van uw
behandelend arts
- etiketten met uw gegevens op (bekomt
u door uw ID-kaart te laten inlezen aan
het onthaal).
www.azstrembert.be
Informatiebrochure
Indien u onverwacht niet naar het
onderzoek kan komen, gelieve uw
afspraak tijdig te annuleren. Wij maken
graag voor u een nieuwe afspraak.
Dienst Neus-, Keel- en Oorziekten
Hoofd- en Halschirurgie
Dr. Verhaert E.
Dr. Naessens M.
Dr. Verdonck J.
Dienst voor Logopedie
Lut Beuselinck
Lise Samaey
Charlotte Libbrecht
Lies Vanderhaeghe
Sarah Van Brackevelt
Meer info?
050/23.25.64 of
[email protected]
FEES
“FIBEROPTIC ENDOSCOPIC
EVALUATION OF SWALLOWING”
INLEIDING
U ontvangt deze folder omdat u problemen
heeft met kauwen en/of slikken. Met deze
folder wordt u inzicht gegeven in het
objectief onderzoek dat kan gedaan worden
om de oorzaken van de problemen bij
slikken op te sporen. Na het onderzoek
kunnen er concrete aanbevelingen voor u
opgesteld worden.

keelschrapen tijdens of na het eten of
drinken;

terugkerende luchtweginfecties,
longontstekingen.
Wanneer één of meerdere van deze
klachten op u van toepassing zijn, heeft u
meer dan waarschijnlijk een slikprobleem
dat verder dient onderzocht te worden. U
zult een functioneel slikonderzoek krijgen
bij de logopedist. Daarna wordt overwogen
om een FEES bij u af te nemen.
WANNEER ONDERZOEK?
WAT IS F.E.E.S?
Om goed te kunnen kauwen en slikken
moeten de spieren van uw lippen, tong,
kaak en wangen, keel en strottenhoofd
goed functioneren en samenwerken.
Wanneer er een ‘storing’ optreedt in dit
samenspel, kan eten en drinken een
probleem worden. Mogelijke kenmerken
slikproblemen:
 Vaak hoesten tijdens of na het eten of
drinken;

het drinken komt terug door de neus;

het gevoel hebben dat er iets blijft
zitten in de keel;

kokhalzen;

gewichtsverlies of uitdroging;

een hese of borrelige stem;

een vertraagd eettempo (meer dan 30
min);
F.E.E.S betekent: Fiberoptic Endoscopic
Evaluation of Swallowing of flexibel
endoscopisch slikonderzoek. Bij dit
onderzoek wordt het slikken bekeken via
een dun slangetje dat via uw neus achterin
de mond- en keelholte gebracht wordt.
Tijdens dit onderzoek wordt gepoogd de
mogelijke oorzaak van de slikklachten te
achterhalen. Anderzijds worden mogelijke
aanpassingen van de voeding, de dranken,
de houding, enz. onderzocht.
DE VOORBEREIDING
U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden
voor dit onderzoek. U hoeft ook niet
nuchter te zijn en eventuele medicijnen
kunt u dus gewoon innemen.
HET ONDERZOEK
Dit onderzoek vindt plaats in de
consultatieruimte van de NKO-arts, dit
uitsluitend na afspraak. Het onderzoek
wordt uitgevoerd door de NKO-arts en de
logopediste.
Tijdens het onderzoek zit u zo rechtop
mogelijk. Dit is nodig zodat u zo goed
mogelijk kan eten en drinken.
Het onderzoek is niet-invasief en pijnloos.
Het slangetje kan wat gekriebel veroorzaken
in uw neus, maar u heeft er na afloop geen
last meer van. Het onderzoek duurt
ongeveer 15 à 20 minuten.
Download