Aan de kerkenraad van de protestantse gemeente te

advertisement
1
Retouradres: Postbus 152, 7950 AD STAPHORST
Dienstenorganisatie
Protestantse Kerk
Aan de kerkenraad van de protestantse gemeente te
WESTERWERT
Regionaal College voor de
Behandeling van Beheerszaken
Fryslân
Master Fopmawei 10
9023 AH JORWERT
Postbus 152
7950 AD STAPHORST
[email protected]
www.pkn.nl
Datum: 11 mei 2015
Kenmerk
Behandeld door:
Controlecommissie R.C.B.B. Friesland
Contactpersoon: G. van den Bosch
Tel. 06 – 21 45 93 06
e-mail: [email protected]
Onderwerp:
Jaarrekening 2014 van het college van kerkrentmeesters
Geachte kerkenraad,
Uw brief d.d. 14 april 2015 met een toelichting op de jaarrekening 2014 van het college van
kerkrentmeesters hebben wij in goede orde ontvangen. Met deze reactie worden de vragen van
het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Fryslân voldoende beantwoord,
waarvoor dank.
Met vriendelijke groet,
namens het Regionaal College voor de Behandeling
van Beheerszaken in Fryslân
van de Protestantse Kerk in Nederland
A. Hardeman, secretaris
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards