Aquabalance - Hoogendoorn

advertisement
Aquabalance
Goede verzorging, gezonde groei
Een gezonde groei van uw gewas begint bij een actief en gezond wortelstelsel. Om dit te realiseren
moet uw gewas een juiste dosering van water- en voedingsmiddelen toegediend krijgen. Onder alle
omstandigheden. Het Aquabalance systeem van Hoogendoorn neemt u deze zorg uit handen. Van
minuut tot minuut worden de behoefte van de plant en de conditie van het substraat nauwkeurig
bepaald en vergeleken met de door u gewenste streefwaarden. Vervolgens wordt de watergift hier
automatisch op afgestemd. Het resultaat is een optimale productie en hoge kwaliteit.
Precisiewerk
Een goede start
Met de Aquabalance krijgen uw planten zowel overdag
als ‘s nachts op het juiste tijdstip de exacte hoeveelheid
water toegediend die nodig is in combinatie met
de watergeefsoftware van de iSii procescomputer
wordt steeds opnieuw het actuele gewicht en het
verzadigingsgewicht van de substraatmat gemeten en
berekend. Het verloop van deze waarden is een uitstekende
maatstaf voor de activiteit en de waterbehoefte van het
gewas en het watergehalte van het substraat. Samen
met het door u gewenste drain percentage bepaalt dit
het matgewicht waarbij de volgende druppelbeurt van
start moet gaan. Doordat de Aquabalance vooraf de
juiste waarde kan bepalen, hebben uw planten nooit een
tekort aan water en wordt een overdosering voorkomen
Dit zorgt voor een gezonde groei en levert u een hogere
productie.
Het startmoment van de eerste watergift is bepalend
voor de groei van uw gewas voor de rest van de dag.
Gedurende de dag volgt de watergift de actuele
verdamping van het gewas. Vervolgens wordt ’s
middags de watergift tijdig afgebouwd voor het juiste
vocht- en luchtgehalte van de mat in de nacht. Door het
gecontroleerde“interen” van het substraat wordt een te
nat of te droog wortelmilieu voorkomen. U kunt er met
een gerust gevoel op vertrouwen dat uw planten een
gezond wortelstelsel ontwikkelen en voedingsstoffen
optimaal opnemen.
Precieze en automatische irrigatie:
24 uur per dag
Nauwkeurige metingen
De Aquabalance meet standaard het matgewicht en
de hoeveelheid drainwater. De drainregistraties zijn
mogelijk in diverse vormen, zoals in percentages en in
CC per plant. Optioneel worden ook de pH- en het EC
gehalte van het drainwater gemeten. Alle metingen
hebben betrekking op de gehele 3-meter lange mat. De
gemeten waarden zijn daardoor nog nauwkeuriger en
betrouwbaarder dan een meting op één enkel punt van
de mat.
Een Batenburg Techniek onderneming
Beheer uw irrigation
met de geïntegreerde
Hoogendoorn oplossingen!
Recirculatie drainwater
In moderne systemen wordt het drainwater opgevangen
in reservoirs, ontsmet en vervolgens hergebruikt.
Hierdoor wordt het verbruik van water en meststoffen met
minimaal 30% gereduceerd. Met de Aquabalance wordt
deze werkwijze geoptimaliseerd doordat u altijd precies
het gewenste percentage drain realiseert. Zo draagt
Aquabalance bij aan het duurzaam gebruik van water.
Daarnaast wordt met een watergift op plantbehoefte
minder energie verbruikt voor het verhitten en
rondpompen van water. De Aquabalance levert daarmee
een positieve bijdrage aan uw bedrijfsrendement.
Integratie Aquabalance & iSii
De Aquabalance is volledig geïntegreerd met de
watergeefsoftware in de iSii procescomputer. Dit maakt
het mogelijk om, behalve het watergehalte van het
substraat ook relevante factoren van het buitenklimaat en
het kasklimaat, zoals zonnestraling en luchtvochtigheid
in de regeling te betrekken. Evenals de signalen van
aanvullende plantsensoren, zoals planttemperatuur.
Hiermee kunt u dus het hele watergeefprogramma exact
afstemmen op uw persoonlijke wensen en inzichten voor
een optimaal resultaat. Uiteraard kunnen alle metingen
en berekeningen van de Aquabalance weergeven
worden in de uitgebreide overzichten en grafieken van
de iSii registratiesoftware.
De meerwaarde voor u
Signalering van afwijkingen
Als de Aquabalance in combinatie met de iSii
procescomputer wordt toegepast, kunt u het
watergeefproces in hoge mate automatisch laten
verlopen. Als er toch een afwijking optreedt, dan wordt
dit vroegtijdig gesignaleerd en krijgt u een alarmmelding.
Dit is gebaseerd op de drainmeting of een te hoog of
te laag substraatgewicht. Desgewenst krijgt u dan een
alarmmelding op uw mobiele telefoon binnen. U bepaalt
zelf voor welke storingsmelding u wel of niet meteen
gealarmeerd wilt worden. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet ’s
nachts op te staan voor een storing die kan wachten tot
de volgende dag.
De Aquabalance neemt u de zorg voor een exacte
watergift voor uw gewas uit handen. U heeft voordurend
inzicht in de activiteit van uw gewas en de conditie
van het substraat. Afwijkingen worden vroegtijdig
gesignaleerd. U draagt bij aan duurzaam gebruik van
water, meststoffen en energie en verhoogt tegelijkertijd
het rendement van uw bedrijf.
Wilt u meer weten?
Neem contact op met een van onze Hoogendoorn
experts of bekijk onze website.
T: | +31 (0)10 460 80 80
E: | [email protected]
www.hoogendoorn.nl
Een Batenburg Techniek onderneming
Worldwide innovator in
horticultural automation
Hoogendoorn Growth Management
Westlandseweg 190 | 3131 HX | Vlaardingen | Nederland
P.O. Box 108 | 3130 AC | Vlaardingen | Nederland
T: | +31 (0)10 460 80 80
F: | +31 (0)10 460 80 00
E: | [email protected]
www.hoogendoorn.nl
© 2012 by Hoogendoorn Growth Management. All rights reserved.
Download