Vragen bij Histoclip De Opstand in de Nederlanden

advertisement
Vragen bij Histoclip De Opstand in de Nederlanden
Wie zijn de twee belangrijkste mannen uit de Nederlandse geschiedenis?

Willem van Oranje

Filips II
Wie was koning van Spanje in de 16e eeuw
Filips II
Waarom regeert hij ook over de Nederlanden?
Dat hoorde bij zijn rijk
Wie bestuurde de Nederlanden?
De Nederlandse edelen
Wie was de belangrijkste edelman in de Nederlanden?
Willem van Oranje
Filips II wil meer eenheid in zijn rijk. Wat wil hij doen om dat te bereiken?
Overal dezelfde wetten en regels
Waarom zijn de Nederlandse edelen niet blij met deze nieuwe regel?
Nu hebben ze minder te vertellen
Welke kritiek hadden sommige mensen op de katholieke kerk?
Ze willen een kerk zonder afleiding
Wat vond Filips II van deze kritiek?
Hij wilde niets veranderen
Hoe noemen we de mensen met kritiek op de katholieke Kerk?
Protestanten
Welk scheldwoord gebruikten de katholieken voor deze mensen?
Ketters
Hoe liet Filips II de ketters straffen.
Dood op de brandstapel
De Nederlandse edelen waren het niet eens met deze straffen. Waarom niet?
Een koning moest zorgen voor zijn volk en rust en veiligheid bieden.
De edelen zijn het niet eens met Filips II. Zij willen niet minder macht en zijn tegen
strenge straffen. Het gewone volk had nog een probleem. Welk probleem was dat?
Er was honger
Wat doet een groep ontevreden en boze burgers daarna?
Ze beginnen de Beeldenstorm
Wat doet Willem van Oranje?
Hij vlucht naar Duitsland
Filips II is woedend. Hij wil de mensen straffen. Hoe reageert hij?
Hij stuurt zijn beste generaal Alva met een leger naar de Nederlanden om de
opstandelingen te straffen.
Hoe reageert Willem van Oranje?
Hij organiseert een leger om de Spanjaarden aan te vallen.
Wie zijn de watergeuzen?
Gevluchte Nederlanders die op zee zwerven en vanaf zee aanvallen
Welke stad veroveren de watergeuzen?
Den Briel
Willem van Oranje en de watergeuzen winnen steeds vaker van de Spanjaarden.
Filips II beschouwt Willem van Oranje als de grootste vijand van zijn rijk. Hij laat
Willem van Oranje vogelvrij verklaren. Wat betekent dat?
Als je Willem van Oranje vermoord krijg je een flinke beloning
Wat is de reden dat de Nederlandse edelen Filips II afzweren?
Volgens hen is de koning te ver gegaan en ze willen hem niet meer dienen.
Willem van Oranje wordt in zijn eigen huis vermoord. Wat waren zijn laatste
woorden?
Mijn God, mijn god, heb meelij met mijn ziel,
Mijn God, mijn god, heb meelij met dit arme volk.
Hoe reageerde Filips II op het bericht dat Willem van Oranje was vermoord?
Hij was blij en dankte God
Hoeveel jaar heeft de oorlog met Spanje geduurd?
80 jaar
Download