GETALLENKENNIS B3 Lessen 33 en 40

advertisement
GETALLENKENNIS
B3 Lessen 33 en 40
Deelbaarheid van getallen
-
De deelbaarheid van natuurlijke getallen door 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25,
100 en 1000 bepalen.
De kenmerken van deelbaarheid door 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 100 en
1000 uit je hoofd kennen.
( Het is handig dat je de kenmerken van deelbaarheid kent ,zo kan je
gemakkelijk de rest bepalen bij sommige delingen)
Hoe?
Deelbaarheid:
Een getal is deelbaar als je geen rest overhoudt.
Daar zijn gelukkig handige truckjes voor!
Deelbaar door 2:
Elk getal eindigend op 0, 2, 4, 6 of 8 deelbaar is door 2:
vb. _____, _____, _____
Elk getal eindigend op 0 of 5 deelbaar is door 5:
vb. _____, _____, _____
Deelbaar door 10:
Elk getal dat eindigt op ………
vb. ____, ____, _____
Deelbaar door 100:
Elk getal dat eindigt op ………
vb. ____, ____, _____
Deelbaar door 1000:
Elk getal dat eindigt op ………
vb. ____, ____, _____
Nr : …….
Deelbaar door 5:
Naam : ……………………………… Datum : ………………
Wat moet je kennen / kunnen?
5
6
Hoe?
Deelbaar door 4:
Elk getal waarvan de laatste 2 cijfers deelbaar zijn door 4:
vb. ____, ____, _____
Deelbaar door 25:
Elk getal waarvan de laatste 2 cijfers deelbaar zijn door 25:
vb. ____, ____, _____
Deelbaar door 3:
Elk getal waarvan de som van alle cijfers een veelvoud is van 3:
Zo is 6345 deelbaar door 3, want 6 + 3 + 4 + 5 =18
vb. ________, ________, __________
Deelbaar door 9:
Elk getal waarvan de som van alle cijfers een veelvoud is van 9:
Zo is 6345 ook deelbaar door 9, want 6 + 3 + 4 + 5 =18
vb. ________, ________, __________
Doe! Maak de volgende oefeningen:
Werkboek
Pag./nr.
Leerboek
Pag./nr.
Hulpmiddelen
Controleer!
Gemaakt? 


Wanneer is een getal juist deelbaar door 3?__________________
_____________________________________________________
Wanneer is een getal deelbaar door 100? ____________________
_____________________________________________________
Wanneer is een getal deelbaar door 5? _____________________
_____________________________________________________
Wanneer is een getal deelbaar door 4? _____________________
_____________________________________________________
Download