Jaarverslag 2015

advertisement
Jaarverslag 2015
Inhoudsopgave
1. Inhoudelijk verslag
Inleiding
1.1 Missie en visie
1.2 Activiteiten
1.3 Prestaties en prestatieafspraken
1.4 Communicatie
1.5 Personeel en organisatie
p. 2
p. 2
p. 3
p. 3
p. 8
p. 9
p. 10
2. Financieel verslag
2.1 Exploitatieresultaat
2.2 Financiële positie
p. 12
p. 12
p. 12
3. Toekomst
p. 14
4. Bestuur
p. 15
Bijlagen
I Medewerkers
II Ons netwerk
III Jaarrekening
IV Accountantsverklaring
1
1. Inhoudelijk verslag
Inleiding
Ostade A’dam levert met 2015 een energiek jaar af. Het aantal voorstellingen steeg, we
ontwikkelden eigen projecten en we bereikten meer bezoekers dan ooit in onze historie. In
2015 behaalde Ostade A’dam 48% meer bezoekers ten opzichte van 2014 en realiseerde zij 7%
meer activiteiten. Het resultaat betekent dat we de bezettingsgraad per voorstelling 3ink
verbeterden. Dit is het resultaat van programmering, promotie en samenwerking.
Omdat we een actieve rol in de buurt ambiëren produceerde Ostade A'dam haar eerste eigen
voorstelling, De Pijp in Oorlog. Dit op de buurt gerichte project was een succes. Tevens startten
we met de zondagmiddagsalon L’Usine op Zuid, met een breed scala aan onderwerpen met elke
keer een vleugje Zuid.
Voor de jeugd hadden we een breed aanbod en ontwikkelden we manieren om met beperkte
middelen maximale speelbeurten te behalen. De samenwerking met basisscholen in de buurt
kwam van de grond en leidde tot meerjarige afspraken over presenteren en programmeren.
We realiseerden in 2015 65 jeugdvoorstellingen.
Voor jongeren vernieuwden we het Go!Go!Go! concept: verbreed qua disciplines, uitgebreid
met Go!Go!Go!Friday's en verdiept qua aanbod. We realiseerden in 2015 56 voorstellingen /
avonden voor en door jongeren, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2014.
We continueerden de muziek(theater)programmering, hadden een succesvol Pop Arts Festival
en beleefden de tweede versie van het vernieuwde festival Muziektheaterdagen A’dam.
De nieuwe website ging online en we namen een nieuw kassa- en kaartverkoopsysteem in
gebruik.
Kortom: in 2013 overleefden we, in 2014 stonden we op en in 2015 kwamen we op toeren. Het
was een topjaar!
2
1.1 Visie en missie
In een aantal sessies gedurende 2015 werkten bestuur, directie en personeel aan het
aanscherpen van de visie en missie van Ostade A’dam.
Visie
Het theater in de buurt creëert een humuslaag voor zowel publiek als theatermakers. Als
buurttheater is het een lokale ontmoetingsplaats en uitvalsbasis voor theateractiviteiten.
Ostade A'dam is een schakel in de culturele ontwikkeling van de wijk en haar bewoners. Kunst
is een andere manier om naar de werkelijkheid te kijken. Kunst verheft, cultuur verrijkt,
cultuur maakt een samenleving leefbaar.
Missie
Ostade A'dam is een ontmoetingsplaats voor theater, muziek en cultuur. Ostade A’dam is een
kwalitatief podium voor aantrekkelijk, artistiek cultureel aanbod in Zuid voor alle leeftijden.
Het verbindt zich met de buurt door middel van verschillende projecten en met deze projecten
verbinden we mensen met verschillende (culturele) achtergronden. Door te ontmoeten
verruimen we onze blik. Ostade A'dam maakt het belang van theater voelbaar.
Motto: Ostade A’dam, hét podium van Zuid.
1.2 Activiteiten
Ostade A'dam is een belangrijk podium in de buurt voor jeugd- en jongerentheater. Daarnaast
specialiseerde Ostade A’dam zich de afgelopen jaren in hedendaags muziektheater en beeldend
theater. Dat zien we terug in de programmering. Daarnaast produceerden we in 2015
verschillende eigen projecten.
Eigen projecten
De Pijp in Oorlog
Ostade A'dam produceerde haar eerste eigen voorstelling De Pijp in Oorlog. We slaagden erin
een project te realiseren dicht op de buurt en met bewoners/kinderen uit de buurt. Er stonden
meerdere generaties op het podium, in een verhaal verenigd. Met De Pijp in Oorlog sloten we
aan bij de 4 mei herdenking en de stille tocht in de Pijp, en we hebben die hiermee een vervolg
gegeven. Ook sloot de voorstelling aan bij een project (Oorlog in mijn buurt) dat eerder in de
buurt plaats vond. Tevens maakte de productie deel uit van Theater na de Dam, een
grootstedelijke en landelijke activiteit. We behaalden een zaal bezetting van 90% over vier
voorstellingen. Het publiek reageerde enthousiast en aangedaan.
3
We waren met De Pijp in Oorlog zichtbaar in de OBA en de etalages van De Pijp. We werkten
samen met partners van het CCA, het Wijkcentrum Ceintuur en de lokale organisatoren van de
4 mei herdenking. Met De Pijp in Oorlog vertaalden we verhalen uit de buurt naar het theater.
We maakten het 'toen' voelbaar in het 'nu'. Zo gaven we herdenken een waardevol vervolg.
In november 2015 wachtte ons nog een verrassing: het ontwerp voor de afHchereeks van De
Pijp in Oorlog won de TheaterafHcheprijs 2014-2015.
L’Usine op Zuid
Ostade A'dam organiseerde, in samenwerking met De Gemeenschap, een reeks van vier
culturele middagsalons. Iedere salon had een consistent en toch afwisselend en verrassend
programma. Ostade A'dam hanteert een brede opvatting van cultuur: cultuur gaat over de
manier waarop mensen met elkaar leven, over de manier waarop ze naar elkaar kijken en over
de manier waarop ze samen hun werkelijkheid inrichten. De cultuur van Ostade A'dam is de
cultuur van de stad nu. De eerste twee salons van de reeks vonden in het najaar van 2015
plaats. Onder de gasten waren bijvoorbeeld een fotograaf, een stadsarcheoloog, een
transgender en een uitvaartbegeleider. Iedere middag zorgde een muzikale gast voor de
omlijsting. We ontwikkelden een eigen campagnebeeld voor de salon.
Jeugd
Ostade A'dam programmeert al 30 jaar kwalitatief goed jeugdtheater in de buurt. Wij
programmeren voor de jeugd, omdat wij geloven in de kracht van de eerste theaterervaring in
een intieme zaal, dicht bij huis. Wij voorzien in een grote behoefte van de omliggende buurt,
waar veel jonge gezinnen met kinderen wonen en veel basisscholen en
kinderopvanginstellingen gevestigd zijn. Veel kinderen die naar de opvang gaan, gaan zelden
of nooit met hun ouders naar theater. Door een actief beleid en een speciaal tarief voor de
kinderen uit de opvang te hanteren zorgen we ervoor dat ook deze kinderen een
theaterervaring kunnen beleven.
Kinderstraattheaterdag
De Kinderstraattheaterdag voor jong en oud(er) trapt sinds jaar en dag het nieuwe
theaterseizoen voor de buurt af. Het festival is gratis toegankelijk en trekt daardoor gezinnen
en kinderen met verschillende culturele achtergronden en minstens zo belangrijk: gezinnen en
kinderen die anders of op andere manieren weinig tot niet in aanraking komen met theater.
De programmering van de Kinderstraattheaterdag kent een grote diversiteit met zowel
participatieactiviteiten als educatieve bezigheden, kwalitatieve voorstellingen en alle
mogelijke combinaties daarvan. In 2015 bestond het programma onder andere uit een
meespeelcircus, de voorstelling Roodkapje voor de hele kleintjes door huisgezelschap Het
4
Kleine Theater, de zingende ijscoman en een spetterend slotconcert De Kracht van Trommels,
waar de kinderen aan mee konden doen.
Samenwerking Het Kleine Theater
Het Kleine Theater brengt familievoorstellingen voor kinderen vanaf drie jaar. De makers
bouwen hun voorstellingen zo op dat kinderen tot 10 jaar er een leuke ochtend of middag aan
hebben. Zij leggen zich toe op het bewerken van sprookjes. Hoewel ze het verhaal in tact laten
geven ze er een draai aan waardoor het sprookje zowel leuk als spannend kan zijn. Bijzonder is
dat zij een bepaalde voorstelling een langere periode spelen, zodat zij bijvoorbeeld in totaal
acht keer dezelfde voorstelling in Ostade A'dam spelen. We begonnen hiermee in september
2013 en het slaat aan. Kinderen (en ouders) komen graag terug: er is/wordt hiermee aan
publieksopbouw gedaan! Het Kleine Theater verzorgt vooral de jeugdprogrammering op de
woensdagmiddag en op zondagochtend en -middag. In 2015 beleefden we twee premières van
Het Kleine Theater: Buurvrouw en Buurvrouw en Het Meisje met de Zwavelstokjes.
Naast de reguliere voorstellingen van Het Kleine Theater bundelen we het andere jeugdaanbod
in kleine festivals: Verhalen in de Herfst, Kerst in Ostade en Sprookjes in de Krokus. Op die
manier zetten we de beschikbare middelen, mankracht en publicitaire inspanningen zo
efHciënt mogelijk in. Voor het eerst was er een samenwerking met 2 Turven Hoog, festival voor
2+, uit Almere. Hiermee spreken we ook een nieuwe doelgroep aan en we programmeren
doordeweeks om 11.00u.
De samenwerking met scholen krijgt steeds meer vorm: Derde Dalton, Avonturijn en
Springstok presenteren hun groep 8 voorstellingen in ons theater. Deze samenwerking wordt
in 2016 gecontinueerd en geïntensiveerd: Ostade A'dam gaat exclusief voor de Avonturijn en de
Derde Dalton programmeren. Alle kinderen van groep 1 t/m 7 krijgen een voorstelling op
maat, inclusief een educatietraject.
5
In 2015 realiseerden we 65 voorstellingen voor de jeugd.
Jongeren
Go!Go!Go!
De basis van onze jongerenprogrammering
wordt gevormd door Go!Go!Go!. Dit concept
kent een Friday (2x per jaar) en krijgt
verbreding in het Go!Go!Go! Festival
(eenmaal per jaar, drie dagen).
De redactie, bestaande uit Ostade A’dam en
het Poldertheater, selecteert de
presentaties. Via onze andere
samenwerkingspartners, zoals De Pit, de
vooropleiding van het Conservatorium,
IVKO, het Amsterdams Lyceum,
Jeugdtheaterschool Zuidoost en het Gerrit
van der Veen College, en het Art en
Entertainment College, komen we in
contact met geschikte acts uit de
verschillende disciplines. In 2015 vond de
eerste editie Go!Go!Go!Festival nieuwe stijl
plaats: verschillende disciplines, meerdere
acts per avond en een afterparty. Het
festival werd goed bezocht.
Samenwerkingen
We presenteerden Een Poppenhuis, een samenwerking met Tg. Achter de Berg, de
theatergroep van Margot Zwiers: jongeren met en zonder (visuele) handicap van diverse
scholen hebben met elkaar deze productie voorbereid. Ostade A'dam faciliteert de montage en
première van deze eerste zelfstandige productie van dit gezelschap.
Daarnaast intensiveren het contact met Poldertheater en gaan we een samenwerking aan met
Lost Project.
We realiseerden in 2015 56 voorstellingen/avonden voor jongeren.
Volwassenen
Muziekprogrammering
We maakten in 2015 een vliegende start met twee uitverkochte voorstellingen van de bekende
sopraan Claron McFadden. Haar eerste eigen project Lilith was een intiem verhaal van deze
bijbelse Hguur met een tweede hoofdrol van de inmiddels overleden acteur Jeroen Willems.
Later in het jaar kwam zij terug met de Nederlandse première van de voorstelling Secrets. Ook
deze voorstellingen waren uitverkocht. Verder hadden we onder andere het Ragazze Kwartet
te gast met acteur Porgy Fransen, het Keuris Quartet en gaf Monica Germino een concert.
De muziekactiviteiten culmineren in Muziektheaterdagen A’dam, hét muziektheaterfestival
van Amsterdam. Dit kent onder andere de première van Eichmann van de Diamantfabriek, de
voorstelling Club Club Gewalt van Club Gewalt en het mysterieuze De Pornopera. In het
randprogramma tonen we jong talent van de Nederlandse conservatoria. Muziektheaterdagen
A’dam trok 1.121 bezoekers, inclusief de bezoekers van de premiere van de grote zaal
productie Eichmann in Muziekgebouw aan het IJ te Amsterdam.
6
De muziekprogrammering werd ondersteund door het Fonds Podiumkunsten.
Pop Arts Festival
Na de jubileumeditie in 2014 hadden we in 2015 een kleine a3evering van dit festival: drie
dagen met vier voorstellingen in ons theater. Pop Arts Festival, een initiatief van Theater
Bellevue, De Krakeling en Ostade A’dam, zorgt voor vers bloed voor de oeroude kunst van het
poppenspel en rekt de grenzen van het genre zoals gebruikelijk op naar objecttheater en
performance-achtige voorstellingen. Pop Arts vond plaats van vrijdag 13 tot en met zondag 15
februari en trok in Ostade 190 bezoekers.
En verder…
We organiseerden Hyphenation, een cross-over van beeldende kunst en podiumkunsten in
samenwerking met Galerie Gabriel Rolt.
Inmiddels een traditie: het Amsterdam Fringe Festival trapt begin september het seizoen af.
Dit keer bestond het aanbod van jonge makers uit een Engelstalige voorstelling van Best of
Fringe South Africa.
We werkten samen met onder andere Het Stadstoneel, stichting Kata/Edit Kaldor,
theaterlegende Karina Holla en stichting Cordaan.
De overige speeldagen zijn beschikbaar voor culturele verhuur. Ostade A’dam voorziet met
culturele verhuur in de grote behoefte in Amsterdam en speciHek in Amsterdam Zuid van
amateurgroepen, scholen in het primair en voorgezet onderwijs zoals Maimonides en het
Amsterdams Lyceum en (particuliere) opleidingen zoals de Muziekschool Amsterdam of de
Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam/De Theaterschool. Verder was er weer een
succesvolle samenwerking met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De 3e jaars
studenten opleiding Theaterdocent brachten in 2015 zeven voorstellingen. Deze werden
bezocht door bijna 900 bezoekers. Tevens werd de zaal regelmatig gebruikt door professionele
gezelschappen voor het afmonteren van hun voorstelling. Tegenwoordig worden er ook
regelmatig debatavonden georganiseerd. Daarnaast verhuurden wij de zaal voor montages en
repetities van gezelschappen, o.a. aan De Diamantfabriek en Feikes Huis.
7
1.3 Prestaties en prestatieafspraken
Stijging bezoek en activiteiten
In 2015 behaalde Ostade A’dam 48% meer bezoekers ten opzichte van 2014 en realiseerde zij
7% meer activiteiten. In 2015 waren dat 234 voorstellingen. De groei in bezoekers is vooral
het gevolg van een betere zaalbezetting. Dit realiseerden we door nauwe samenwerking met
onze partners, zoals het Kleine Theater en Poldertheater, en een succesvolle programmering
in combinatie met gedegen marketing.
De prestatieafspraak tussen Ostade A’dam en Stadsdeel Zuid van 100 voorstellingen per jaar is
daarmee ruimschoots gehaald.
Bezoekcijfers in perspectief
Aantal voorstellingen
Doelgroep jeugd
Doelgroep jongeren
Doelgroep volwassenen
Genre muziek en muziektheater
Aantal bezoekers
Doelgroep jeugd
Doelgroep jongeren
Doelgroep volwassenen
2015
231
65
56
110
2014
207
82
17
108
2013
166
33
9
124
37
42
17
15.783
5.750
3.151
6.882
10.188
4.158
1.006
5.024
8.227
2.407
498
5.322
Het aantal voorstellingen steeg ten opzichte van 2014 van 207 naar 234. Dat is een procentuele stijging van 7% Het aantal bezoekers steeg absoluut van 10.224 in 2014 naar 15.792 in
2015. Procentueel is dat 48% ten opzichte van 2014 en 90% ten opzichte van 2013 (toen 8.273
bezoekers).
Ook per activiteit steeg het aantal bezoekers: in 2013 waren er gemiddeld 44 bezoekers, in
2014 steeg dat aantal naar gemiddeld 50 bezoekers en in 2015 zagen we het stijgen naar 59
per activiteit. Procentueel is dat een stijging van 18 % ten opzichte van 2014.
De bezoekers van ons jeugdaanbod namen 32% van het totale aantal bezoekers voor hun rekening. De bezettingsgraad van de jeugdvoorstellingen steeg verder naar 89%. Het aantal jeugdvoorstellingen daalde ten opzichte van 2014.
8
De jongerenprogrammering toonde een enorme groei: van 17 in 2014 naar 56 in 2015.
Ook het programma voor volwassenen groeide: van 71 in 2014 naar 92 in 2015.
De gemiddelde bezettingsgraad van het volwassenenaanbod steeg van 36% naar 56%.
We bleven de buurt bedienen met kwalitatief goed jeugdtheater, met activiteiten voor en door
jongeren en met projecten voor en door de buurt in samenwerking met het Cultuur Cluster
Asscher.
1.4 Communicatie
Vanuit de HlosoHe van verbreding keken we reeds in 2014 naar
onze uitstraling. We kozen voor de nieuwe naam Ostade A'dam
en vroegen onze huisontwerper Mariola López Mariño van
Lopezlab om voorstellen te ontwikkelen voor aanpassing van de
huisstijl. Dit kwam tot uiting in een volledige restyling. Niet
alleen verbouwden we de gehele foyer, ook kregen
communicatiemiddelen als het logo, briefpapier, visitekaartjes,
nieuwsbriefsjablonen en de gevel een opknapbeurt.
In maart 2015 ging als kers op de taart onze website
www.ostadeadam.nl live. Daarmee vervolmaakten we het traject
van de restyling van de huisstijl. Met de lancering van deze
nieuwe website namen we ook het nieuwe ticketingsysteem
ActiveTickets in gebruik. Met name de ervaring van collegainstellingen als Rialto en De Krakeling met dit systeem en de
mogelijkheden op het gebied van CRM (Customer relationship
management) gaven de doorslag voor dit systeem.
De afHchereeks van onze eerste eigen
productie De Pijp in Oorlog was de winnaar
van de MullerVisual TheaterafHcheprijs 20142015. De prijs werd op 11 november 2015
toegekend door de Bijzondere Collecties van
de Universiteit van Amsterdam, tijdens de
bijeenkomst Design for Function. Over de
afHchereeks van de hand van ontwerper
Mariola López Mariño en fotografe Monica
Ragazzini zei de jury: ‘De jeugdvoorstelling
met en door kinderen komt in de posters
duidelijk naar voren. De stilzwijgende
uitdrukking op het gezicht van de kinderen
geeft het beeld iets heel persoonlijks. De
projectie van de oude foto’s op de kleren van
de kinderen verenigt jong en oud.’
De toegenomen activiteiten vroegen om meer bemensing. Om die reden vond op de
communicatieafdeling uitbreiding plaats. Naast de vaste medewerker (0,6 fte) kreeg een jonge
afgestudeerde een betrekking als trainee bij Ostade A’dam. Naast ondersteuning van
uitvoerende werkzaamheden vervulde deze trainee ook een rol bij de kassa op het gebied van
publieksbereik en CRM. Daarnaast breidde de afdeling in het tweede deel van het jaar verder
uit met een medewerker marketing (0,1 fte) die vooral een bijdrage leverde op het gebied van
9
strategie en corporate marketing. Deze samenstelling is een goede basis om enerzijds Ostade
A'dam als merk steviger in het Amsterdamse culturele veld te verankeren en anderzijds op
voorstellingsniveau meer resultaat te boeken.
Door het uitbreiden van de activiteiten met eigen producties als De Pijp in Oorlog en L'Usine op
Zuid ontstonden er op het gebied van communicatie meer mogelijkheden. We konden Ostade
A'dam als merk steviger op de kaart zetten en zichtbaarder maken. Daarnaast bood het de
mogelijkheid ander en nieuw publiek te bereiken.
1.5 Personeel en organisatie
In 2015 kende het team diverse uitbreidingen. De toegenomen activiteiten vroegen om meer
bemensing. De positie op productioneel vlak vulden we vanaf september professioneel in (0,6
fte). Middels de Startersbeurs kreeg een jonge afgestudeerde een betrekking als trainee bij
Ostade A’dam. Daarnaast breidden we het bar/kassateam uit met een medewerker voor 0,5 fte.
De organisatie van Ostade A'dam per 1 mei 2015
Directeur
0,7 fte
Medewerker communicatie
0,6 fte
Medewerker administratie
0,2 fte
Medewerker bar/kassa (hoofd)
0,8 fte
Medewerkers bar/kassa
1,0 fte
Medewerker kantoor
0,8 fte
Medewerkers techniek
1,8 fte
Medewerker productie
0,6 fte
Medewerker communicatie (trainee)
0,8 fte
---------- Totaal 7,3 fte
Op invalbasis: twee medewerkers techniek, bar/kassacoördinatoren en vrijwilligers.
De directeur voerde functionerings- en voortgangsgesprekken met de vaste medewerkers. We
organiseerden drie vrijwilligersbijeenkomsten, waardoor we de band tussen de vrijwilligers en
de organisatie versterkten. Ook betrokken we de vrijwilligers bij het verbeteren van de service
aan het publiek. Begeleiding op de werkvloer van de vrijwilligers viel onder de taken van de
bar/kassacoördinator.
Overlegstructuur
Er vond wekelijks een werkoverleg plaats met alle geledingen van de organisatie.
De directeur nam deel aan de vergaderingen van de gebruikersvereniging Ostade die het pand
beheert en waarvan Ostade A'dam deel uitmaakt. De directeur en communicatiemedewerker
namen deel aan overleggen met collega-culturele instellingen ten behoeve van
belangenbehartiging en het delen van kennis, zoals het Marketingoverleg Amsterdamse
Theaters (MOAT), het CCA en op incidentele basis het ACI.
Huidige en toekomstige accommodatie
Ostade A’dam ontstond als één van de vele bottom-up initiatieven in de jaren ‘80, opgericht
door kunstenaars en studenten. Het theater maakt al ruim 30 jaar deel uit van de
kleinschalige culturele infrastructuur die typisch is voor Amsterdam. Deze podia zijn
verspreid over de stad doorgaans gehuisvest in oude gebouwen.
10
Volgens het investeringsbesluit uit 2008 zou het Ostade A’dam beoogd hoofdgebruiker van het
nieuwe theater worden en in 2013 verhuizen. Najaar 2012 stemde de deelraad in met het
voorstel van het DB om het Ostade A’dam een bescheidener rol te geven. Het DB garandeerde
dat tot aan de oplevering van de nieuwbouw, nu gepland voor 2018, het theater gehuisvest
blijft op haar huidige locatie aan de Van Ostadestraat. Inmiddels is dat ook praktisch mogelijk
omdat het pand waar Ostade A’dam in gevestigd is, blijft staan.
In verband met achterstallig onderhoud heeft de vereniging besloten dat er gespaard moet
gaan worden om deze kosten te dekken. Er is een investeringsplan opgesteld. Eén en ander
betekent een forse huurverhoging.
Maatschappelijke functie
Ostade A’dam werkt met regulier personeel, met vrijwilligers, trainees en stagiairs en is tevens
een werkervaringsplaats. Een deel van het personeel en veel van de vrijwilligers wonen in het
stadsdeel.
Bar-/kassaploeg
Bij de afdeling bar/kassa werkten we met een ploeg van circa tien vrijwilligers. Zij zijn
voornamelijk afkomstig uit stadsdeel Zuid. Een aantal vrijwilligers werd als
bar-/kassacoördinator ingezet.
Traineeship
In het kader van een arbeidsmarkt stimulerende maatregel is Startersbeurs.nl in het leven
geroepen. Vele gemeentes deden hier aan mee. Ostade A’dam heeft in 2014 twee trainees aan
kunnen nemen.
Stagebeleid
Ostade A’dam is een geregistreerd leerbedrijf voor stages theatertechniek en communicatie. Er
waren verschillende (korte) stages in 2015.
Werkervaringsplaats
Het theater heeft sinds 1998 een functie als werkervaringsplaats voor medewerkers in
gesubsidieerde banen (voorheen WIW- en ID).
11
2. Financieel verslag
2.1 Exploitatieresultaat
In 2015 realiseerde Ostade A'dam een (negatief) exploitatieresultaat van € 11.873.
Het negatieve resultaat is in grote mate veroorzaakt doordat het theater circa twee keer van
het begrote aantal producties realiseerde. De voorstellingskosten waren in 2015 hoger dan de
(recettes/verhuur) opbrengsten, met een verlies als gevolg. Het verlies kon niet worden
gecompenseerd door extra inkomsten van (bijvoorbeeld) een hoger aantal toeschouwers. Dit
heeft vooral te maken met de maximale (beperkte) capaciteit van de zaal en daarmee het voor
verkoop beschikbare aantal stoelen.
Het hoger aantal activiteiten werd ook zichtbaar in een stijging van de uitgaven in de
Communicatie & Publicatie sfeer. Echter heeft het theater dankzij de hogere productie
aantallen in 2015 ook een verhoging van de opbrengsten uit de bar (en zaalhuur)
bewerkstelligd. Dit perkte de verliezen enigszins in.
Vanuit de vaste operationele kosten heeft het theater een tegenvaller uit de huurkosten in
2015. Deze is gegroeid als gevolg van de opgelegde huurverhoging. Hierbij wordt een eenmalige
deel (m.b.t. de terugwerkende kracht geëffectueerde verhoging van 2013/2014) van deze
verhoging ten laste van de voorziening gebracht.
De indirecte (vaste) kosten konden in 2015 geheel worden gedekt door de ontvangen subsidie
met een klein verlies van circa € 300. Dit verlies is reeds inbegrepen in het bovengenoemde
(negatieve) exploitatie resultaat.
2.2 Financiële positie
De reservepositie van het theater daalde naar € 63.918. Het verlies van het jaar (zie boven) is
hierin geheel verwerkt. Een bedrag van in totaal € 21.250 werd onttrokken aan de
bestemmingsreserves, bestaande uit:
 € 4.250 eenmalig deel van het met terugwerkende kracht geëffectueerde
huurverhogingen (hebben betrekking op het jaar 2013/2014);
 € 17.000 voor de aanschaf van de investeringen in het nieuwe kassasysteem, akoestiek
foyer en licht- en geluidsinstallaties.
Het totale reserve (inclusief voorzieningen) bedroeg per 31 december 2015 € 77.668. Deze
positie is in percentage uitgedrukt ongeveer 55% ten opzichte van de alle directe operationele
kosten (zonder afschrijvingen), wat een redelijke stand is ten behoeve van de continuïteit van
de bedrijfsvoering.
De continuïteit van de stichting werd tevens gewaarborgd voor 2016 omdat er ook voor dit
lopende jaar subsidie is toegekend door Stadsdeel Zuid, met een optie voor 2017.
De solvabiliteit is in percentage uitgedrukt circa 55% (de reserves ten opzichte van het
balanstotaal), waarbij de liquiditeit ongeveer 50% is, hetgeen betekent dat alle schulden op de
benodigde (korte) termijn kunnen worden voldaan.
Financieringen
Stichting Ostade Theater ontving voor het jaar 2015 een subsidie van € 185.000 van Stadsdeel
Zuid.
12
Overige 9nanciering
Fondsenwerving
Het theater zet de fondsenwerving voor activiteiten in de huidige huisvesting voort.
Voor de eigen producties De Pijp in Oorlog en L'Usine op Zuid zijn additionele middelen
geworven. Verder is voor 2016-2017 een aanvraag ingediend bij het Amsterdams Fonds voor
de Kunst voor de versterking van de jeugdprogrammering. Dit is noodzakelijk omdat
Jeugdtheater de Krakeling de langjarige Hnanciering van de jeugdprogrammering door Ostade
A’dam heeft stopgezet vanwege bezuinigingen op het budget van De Krakeling door de
gemeente Amsterdam.
Fonds Podiumkunsten verleent voor 2016 en 2017 een SKIP subsidie voor
muziekprogrammering. Dit is een zogenaamd matchingsprincipe met een maximale
vergoeding van € 25.000 per jaar.
Loonkostensubsidies
Begeleidingskosten en inleenvergoedingen voor WIW’ers werden geHnancierd door het
stadsdeel en maken structureel onderdeel uit van het exploitatiesubsidie aan het Ostade. Voor
2015 is wederom een beroep op het stadsdeel gedaan voor de Hnanciering van deze kosten. Dat
verzoek werd gehonoreerd.
Voor de Sargentinibanen (motie 937) werd in 2015 de jaarlijkse verlening van de subsidie
toegekend. Ook voor 2016 is deze subsidie gewaarborgd.
13
3. Toekomst: 2016 (en verder)
Ostade A’dam verbreedt in de komende periode haar activiteiten. Naast programmeren en
verhuur, gaat Ostade A’dam in 2016 opnieuw produceren. In mei 2016 staan in dit kader drie
activiteiten op het programma: de productie van de voorstelling Klas in Oorlog (werktitel) in
het kader van 70 jaar herdenken van de Tweede Wereldoorlog, en het project L’Usine op Zuid,
een op Amsterdam Zuid gerichte salon met een kruisbestuiving van kunst, wetenschap en het
sociale domein. Voor beide activiteiten zijn cq. worden additionele middelen geworven.
Als buurttheater is Ostade A’dam een lokale ontmoetingsplaats en uitvalsbasis voor
theateractiviteiten. Ostade A’dam is een schakel in de culturele ontwikkeling van de wijk en
haar bewoners.
Ostade A’dam verstevigt en breidt haar huidige netwerk verder uit met onder andere
Poldertheater, Feikes Huis, de Diamantfabriek, Rialto en de partners in het CCA. Ze sluit
allianties met theatermakers, met producenten en impresariaten, bijvoorbeeld op het gebied
van jeugdtheater, met scholen en andere theaters en culturele organisaties in Zuid. Een
succesvol voorbeeld is de samenwerking met de Derde Daltonschool, die vanaf 2015 al haar
jeugdactiviteiten op theatergebied samen met Ostade A’dam organiseert. De samenwerking
met Het Kleine Theater wordt gecontinueerd.
Daarnaast bouwt Ostade A’dam bestaande activiteiten verder uit. Fonds Podiumkunsten
ondersteunt voor 2014 en 2015 de muziekprogrammering met programmabudget in het
kader van de SKIP regeling voor podia. De regeling is een vorm van matchingfund, waarbij
zowel Ostade A’dam als Fonds Podiumkunsten investeren. Mede hierdoor en haar vernieuwde
aanpak heeft Ostade A'dam ook voor 2015 haar doelstelling van het aantal van honderd
voorstellingen kunnen realiseren. Ook voor 2016 en 2017 heeft het Fonds Podiumkunsten een
subsidie voor deze discipline toegekend.
14
Bijlage I Medewerkers
In 2015 waren de volgende medewerkers een deel van of het hele jaar aan Ostade
verbonden:
 Sandra Bergering (theatertechniek) 0,67 fte
 Sybren Danz (theatertechniek) 0,8 fte
 Vincent Feitz (bar/kassamedewerker) 0,4 fte (vanaf 1-4-2015)
 Tessel Hellenius (productie) 0,8 fte (1-3 t/m 30-6-2015)
 Dhymphe de Jong (administratie) 0.2 fte
 Paul Jonker (theatertechniek) 0,4 fte
 Genevion Keune (marketing) 0,1 fte
 Frank Molenkamp (coördinator bar/kassa en vrijwilligers) 0,8 fte
 Julia Rachman (publiciteit) 0,8 fte
 Veerle Simons (bar/kassamedewerker) 0,6 fte
 Talitha Snel (productie) 0,8 fte (tot 1-3-2015)
 Loulou Sjerps (productie) 0,6 fte (vanaf 4-9-2015)
 Sylvia Stoetzer (muziekprogrammeur) freelance
 Rinske Verdult (publiciteit en marketing) 0.6 fte
 Irma van Vught (bureaumedewerker) 0,8 fte
 Mark Walraven (directeur) 0,7 fte
Bijlage II Ons netwerk
In Stadsdeel Zuid
 Bibliotheek Cinétol (partner Cultuur Cluster)
 Feikes Huis (OCW ge?nancierd landelijk productiehuis voor poppen- en
objecttheater, waarmee ten dele een personele eenheid wordt gevormd)
 Filmtheater Rialto
 IVKO school (partner Cultuur Cluster)
 Muziekschool Amsterdam afdeling Zuid
 Scholen (Het Amsterdams Lyceum, Maimonides, Derde Dalton)
 Stichting Combiwel (partner Cultuur Cluster)
 Frank Sanders Academie (ROC)
 Diamantfabriek, (OCW ge?nancierd landelijk productiehuis hedendaags
muziektheater) (vaste partner)
 Sichting Stadstoneel
 Gallerie Gabriel Rolt
 Diverse restaurants en bedrijven in de Pijp
 stichting Cordaan
In Amsterdam
 ACI Amsterdamse Culturele Instellingen
 AHK/opleiding Theaterdocent
 De amsterdamse jeugteJAterschool (partner Cultuur Cluster Asscher)
 AV Productie ROC Amsterdam
 Amsterdam Fringe Festival
 Domein voor Kunstkritiek
 Jeugdtheater De Krakeling
 Media College Amsterdam
 MOAT (Marketingoverleg Amsterdamse Theaters)
 Podium Evenementen Techniek ROC Amsterdam
 Poldertheater (vaste partner)
 Stichting Jeugdtheater Amsterdam/Jeugdtheater De Krakeling
 Theater Bellevue
Download