Opdrachten platentektoniekoud

advertisement
Opdrachten platentektoniek
Ga naar http://www.geologievannederland.nl/tijd/nederland-op-de-wereldbol en
open de animatie. Met de schuif onderin kun je langs verschillende tijdvakken
bewegen.
1.a Hoelang is het geleden dat alle continenten bij
elkaar lagen (Pangea)?
___________________________________________
Fig.1
1.b Aan de vorm van de continenten kun je soms nog zien dat de continenten
bewegen. Noem daar een voorbeeld van.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. De volgende zinnen gaan over het bewegen van de continenten. Vul de open
plekken in. Je kunt kiezen uit de volgende woorden: Divergentie, continentale,
platentektoniek, oceanische, transformbreuk, convergentie, convectiestroming.
De aardkorst bestaat niet uit één stuk maar uit meerdere tektonische platen. We
onderscheiden twee soorten platen: ____________ en ___________ platen.
_________________ in de aardmantel zorgt ervoor dat tektonische platen kunnen
bewegen. Het bewegen van de platen noemen we __________________.
Platen kunnen drie kanten op bewegen:
- van elkaar af (dit noemen we ________________),
- naar elkaar toe (dit noemen we ________________) of
- langs elkaar heen (dit noemen we ________________).
Zoals je op de animatie van opdracht 1 kunt zien, drijven Noord-Amerika en ZuidAmerika van Europa en Afrika af. Dit is goed te zien als je de schuif van het Krijt tot
het heden beweegt.
Platen kunnen ook naar elkaar toe bewegen en botsen. Wanneer twee continentale
platen botsen ontstaan er bergen, dit is op figuur 2 te zien.
Fig. 2
3.a Gebruik de animatie. Noem twee gebergtes die door het botsen van platen zijn
ontstaan. (Waar zoek je als je de naam van een gebergte niet weet…?)
1._________________________________________
2._________________________________________
3.b Hoe heten de platen die daar botsten? (De namen van de platen zijn op figuur 3
op de volgende pagina te vinden.)
1.___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Fig. 3
Platen kunnen bij convergentie ook onder elkaar schuiven. Meestal duikt de
zwaardere oceanische plaat onder een continentale. Dit proces heet subductie en is
te zien op figuur 4.
Fig. 4
4.a Schrijf de goede onderdelen bij de nummers van figuur 4. Je kunt kiezen uit:
Trog, mid-oceanische rug, vulkaan, continentale plaat, de platen smelten, oceanische
plaat.
1:_____________________________
4:____________________________
2:_____________________________
5:____________________________
3:_____________________________
6:____________________________
4.b In subductiezones komen vaak aardbevingen voor. Waar in de subductiezone
zullen de aardbevingen plaatsvinden en waarom daar?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Op figuur 5 is de Ring of Fire te zien. In deze ring rond de Grote Oceaan vinden
regelmatig vulkaanuitbarstingen en aardbevingen plaats. Verklaar dit.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Extra vragen
Voor deze vragen kun je de atlas en/of internet als bron gebruiken. Vermeld de
kaartnummers en/of websites waar je het antwoord vandaan hebt gehaald.
1. Wat was de Panthalassische Oceaan? (Vermeld ook waar je de informatie hebt
gevonden.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Er zijn – naast Pangea – nog meer supercontinenten geweest. Hoelang geleden
lagen de continenten nog meer bij elkaar en hoe heet dit supercontinent? (Vermeld
de bron.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Welke trog is het diepst en waar ligt die? (Vermeld de bron.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Op figuur 4 zie je bij X nog een vulkaan. Deze ligt niet aan de rand van een plaat
maar er midden op. Zoek op hoe zo’n vulkaan heet, hoe hij ontstaat en noem er
minstens één voorbeeld bij.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Download