Bestrijding van rouwmuggen

advertisement
Bestrijding van rouwmuggen
16 januari 2014
Ada Leman, Juliette Pijnakker, Amir Grosman en Eric de Groot
Rouwmuggen (Sciara’s)
 Diptera: Sciaridae
 Bradysia spp.
 Mugjes van 3-4 mm
 Habitat: compost, grond rijk aan organische stoffen
 Belangrijkste soorten: Bradysia paupera en B. coprophila
Levenscyclus
 Per vrouwtje 1000 eieren/ in
pakketten van 200 eieren
 Eieren: 3-4 dagen
 4 larvale stadia: 12-14 dagen
 Poppen: 3-4 dagen
 Ontwikkeling 18-22 dagen bij 2025∘C
Actuele situatie
 Bestrijding moeilijk
● Overlappende generaties in kas
● Continu invlieg en uitkomen van nieuwe adulten
 Chemische middelen
● Nomolt, Admire, Decis, Sumicidine Super
 Natuurlijke vijanden
● Nematode Steinernema feltiae
● Roofmijten Hypoaspis miles, H. aculeifer,
Macrocheles robustulus
● Roofkever – Atheta coriaria
Doel: rouwmuggen beter beheersen in de
opkweekfase van sierteeltgewassen
 Testen chemische middelen
 Testen (insectpathogene-) schimmels
 Optimalisatie toepassing
● Aaltjes
● Bodemroofmijten
W
at
e
No r
m
o
Ad lt
m
ire
Tr
ig
Co ard
ns
Ne erv
em e
az
al
Er
2
Ac
ta
Te ra
pp
ek
i
Tu
re
x
Aantal sciara's/ vangplaat/ week
Chemische middelen – resultaten na 3
bespuitingen
120
100
80
60
na 5
40
20
0
Behandelingen
180
160
140
120
100
na 5
80
60
40
20
Behandelingen
Beste resultaat: Actara, Admire
Geen toelating tegen sciara’s
Ad
m
ire
ar
a
Ac
t
an
ig
ar
d
Bo
t
Az
al
Ne
em
Co
ns
er
ve
0
W
at
er
Aantal sciara's/ vangplaat/ week
Chemische middelen – resultaten na één
gietbehandeling
Insectenpathogene schimmels
Som aantal Sciaridae in 8 weken
1000
a
a
a
a
800
a
600
b
400
200
0
Water
Preferal
Mycotal
Bio1020 vlb
Botanigard WP
Admire
Behandelingen
Geen effect van insectenpathogene schimmels gevonden (na 3
bespuitingen)
Optimalisatie toepassing aaltjes
Middel
Onbehandeld
Steinernema feltiae
Steinernema feltiae
Steinernema feltiae
Geactiveerde water*
Werkzame stof
Dosering per 100l water
3x toepassen, interval 1 week
3x toepassen, interval 2 weken
6x toepassen, interval 1 week
6x toepassen, interval 1 week
0,5 miljoen/ m2
0,5 miljoen/ m2
0,25 miljoen/ m2
50%
Test van 3 toepassingen van de nematode
Steinernema feltiae
Testen van 3 toepassingen van de
nematode Steinernema feltiae
Toepassing aaltjes in lijmpluggen (S. felitae)
Zijn aaltjes effectief in pluggen?
Zijn er verschillen tussen pluggen?
Conclusie:

Aaltjes effectief in
pluggen

v/d Knaap cocos
minst vatbaar voor
sciara’s
Conclusies toepassing aaltjes
 Aaltjes effectief in alle geteste doseringen
 Trend:
Lagere dosering over een langere periode effectiever dan
hoge dosering over een kortere periode
 Geactiveerde water heeft geen effect op rouwmuggen en
is fytotoxisch voor de kalanchoes
Bodemroofmijten
Ruim 1000 soorten in West-Europe bekend (Karg, 1993)
Verschillende habitatvoorkeur –

bodem

strooisel laag

oppervlakte
Tot dusver 3 soorten in gebruik
Bodemroofmijten
Hypoaspis aculeifer
Macrocheles robustulus
Hypoaspis miles
Bestrijding van (o.a.):
● Tripspoppen
● Rouwmuggen (Sciara)
● Potwormen
(Lyprauta)
● Oevervliegen
(Scatella)
Testen van roofmijten- op de korte termijn
Aantal roofmijten/ plant
 4 weken na de introductie van 10 roofmijten per pot
30
20
10
0
Onbehandeld
Hypoaspis miles
Hypoaspis
aculeifer
Roofmijtensoorten
Macrocheles
robustulus
Testen van roofmijten- op de korte termijn
 4 weken na de introductie van 10 roofmijten per pot
Aantal Sciaridae/ plant
geen korte termijn effect
40
30
20
10
0
Onbehandeld
Hypoaspis miles
Hypoaspis
aculeifer
Roofmijtensoorten
Macrocheles
robustulus
Testen van roofmijten- op de lange termijn
Aantal sciaridae/ vangplaat/ week



4, 8 en 11 weken na de introductie van 30 roofmijten per pot
het effect zichtbaar na 11 weken
Het effect verdwijnt na 15- 18 weken
80
a
a
a
60
a
a
40
ab
a
ab
20
a
a
a
b
0
4 weken na int roduct ie
Onbehandeld
8 weken na int roduct ie
11 weken na int roduct ie
Behandelingen
Hy poaspis miles
Hy poaspis aculeif er
Macrocheles robust ulus
Praktijkproef op poinsettia
 Stekmateriaal
 H. aculeifer en M.
robustulus (250/m2)
 Na 15 dagen bemosterd
Praktijkproef op poinsettia
Aantal Sciaridae per12 plugjes
 Roofmijten hebben zich gevestigd
 Larven van Sciaridae steeds aanwezig
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Roofmijten
Larven van Sciaridae
controle
Hypoaspis
aculeifer
Macrocheles
robustulus
Conclusies toepassing van roofmijten
 Zowel in praktijk als in experimenten weinig roofmijten
teruggevonden
 Lage aantallen van roofmijten- geen korte termijn effect
 Het effect zichtbaar pas na 11 weken, echter na 15
weken verdwijnt- schade in de bewortelingsfase niet te
voorkomen
Hoe kunnen de roofmijten gestimuleerd
worden? Wat is Biotop?
 Product op basis van aardappelschil
 Gebruikt in boomkwekerijen tegen mos en onkruid
 Bevat zetmeel resten
Som Sciariade op vangplaten
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
onbehandeld
roofmijten
Biotop
Biotop +
roofmijten
Dichthied (aantal/250 ml grond)
Vestiging bodemroofmijten
300
M. robustulus
H. aculeifer
200
100
0
Geen
toplaag
Fijn kurk
(Z5, 30%)
Kurk
korrels
Fijn
Bark
Grof
Bark
Biotop
• Bodemroofmijten aanwezig 5 weken na inzet
• Biotop versterkt populatie bodemroofmijten
Hoe kan het toegepast worden in de praktijk?
Hoe kunnen de roofmijten gestimuleerd
worden met Biotop?
 Aanbrengen van een toplaag (Biotop) op de potgrond?
 Mengen in het substraat samen met roofmijten vóór het
oppotten?
 In een openkweeksysteem?
Ontwikkeling openkweeksysteem voor bodemroofmijten
Gewone uitzet
Hypoaspis aculeifer
Puntzakken
Macrocheles robustulus
Kweekpot
Bodemroofmijten in potten rondom kweeksystemen
(3 weken na inzet)
Gewone uitzet
Hypoaspis aculeifer
Macrocheles robustulus
Pot+potgrond
Pot +vermiculite
Puntzak
0
20
40
60
# / 500 ml potgrond
80
100
Meer bodemroofmijten met openkweeksystemen dan bij gewone uitzet:
● H. aculeifer: 5-8 keer meer
● M. robustulus: 3-5 keer meer
Testen van openkweeksystemen onder
praktijkomstandigheden
Bedankt voor
uw aandacht!
Vragen?
Download