de Tempel van Empel - Stichting Tempel van Empel

advertisement
1. DE TEMPEL VAN EMPEL
2. ORGANISATIE
3. WERKGROEP EDUCATIE
4. WERKGROEP BOUWEN
5. WERKGROEP COMMUNICATIE
6. WERKGROEP FONDSENWERVING
7. RAAD VAN ADVIES
8. COMITÉ VAN AANBEVELING
9. SPONSORING
DOELSTELLING
In ere herstellen van de Tempel van Empel
via educatie, informatie en realisatie
De Tempel van Empel
• In de Romeinse tijd stond er in Empel een tempel.
• In de tempel werd Hercules Magusanus aanbeden.
• De tempel was een stenen gebouw, omgeven door
een zuilenrij.
• De tempel werd in de 3e eeuw door brand
verwoest.
• De tempel willen wij weer terugbrengen
De Tempel van Empel
ORGANISATIE
Stichting Tempel van Empel
Bestuur: - Willem van Schaik (voorzitter)
- Theo van der Donk (penningmeester)
- Raoul Beckers (secretaris)
- Alexander van Bakel (bestuurslid)
Werkgroepen met diverse vrijwilligers
ORGANISATIE
Doelstelling:
Het in ere herstellen van de Tempel van Empel
via educatie, informatie en realisatie
WERKGROEP EDUCATIE
Doel: informatie en educatie
Bij educatie denken we aan:
• Lespakketten voor basisscholen in Empel e.o.
• Educatie vrijwilligers stichting.
• Kleur- en bouwplaten van de Tempel van Empel.
• Samenwerking met Noordbrabants museum.
WERKGROEP EDUCATIE
• Voorbeeld: leskist: De Romeinen in Brabant:
• Geschikt voor groep 5 t/m 8
• Kant-en- klaar lespakket
• 32 archeologische voorwerpen
• Samen met N.Br. museum
WERKGROEP BOUWEN
Doel: zichtbaar maken van de Tempel van Empel.
Door:
• plaatsen van Tempelkijkers op markante locaties
• informatiezuil nabij de locatie
• realiseren vlonder voor locatiebezoek
WERKGROEP BOUWEN
De ambitie is om de Tempel van Empel te reconstrueren.
AMBITIE
WERKGROEP BOUWEN
Referentie: De Tempel van Pommern
WERKGROEP COMMUNICATIE
Doel: informatie en communicatie naar derden.
• Beheren website: www.tempelvanempel.nl
• Artikelen in De Stempel en andere bladen.
• Verzorgen lezingen over de tempel.
• Organiseren Romeinse dag
WERKGROEP FONDSENWERVING
Doel: de stichting voorzien van voldoende financiële middelen
• De werkgroep benadert bedrijven, overheden en subsidiënten
om geld in te zamelen.
•Met het geld worden de activiteiten van de stichting bekostigd.
RAAD VAN ADVIES
Mensen die van inhoudelijke waarde zijn voor het behalen van
de doelstellingen. Dit zijn mensen uit:
• Het bedrijfsleven
• Overheden
• De politiek
Hiervoor worden vooraanstaande personen benaderd, zodat
een positieve uitstraling kan worden bewerkstelligd. Huidige
leden zijn onder andere:
• Fiona Zachariasse, hoofd collectie, presentatie en educatie
van Noordbrabants Museum
• Dr. A. M. J. Derks, Vrije Universiteit Amsterdam
COMITÉ VAN AANBEVELING
De Stichting Tempel van Empel heeft een Comité van
Aanbeveling met notabelen om de stichting aan te bevelen in
hun eigen netwerk.
Door hun uitstraling en bekendheid zullen zij ook een positief
effect genereren bij anderen en zo helpen de doelstellingen te
behalen.
De mensen die hiervan deel uitmaken zijn onder andere:
• Charles de Mooij, directeur van het Noordbrabants Museum
• Hennie Brakkee, voorzitter Bestuursraad Empel en Meerwijk
ENTHOUSIAST? HOE KUNT U HELPEN
• CENTURIO
• LEGIONAIR
• DONATEUR
SPONSOR CENTURIO
Met een bijdrage boven de € 250,- per jaar bent u Centurio.
Onze top-sponsor. Dat betekent voor u:
• Op de website, met logo en link
• Op alle posters, met logo
• Op alle nieuwsbrieven, met logo
en
• Gratis toegang tot onze lezingen
• Een warm welkom door het bestuur op de Romeinse dag
• Reductie op onze excursies
• Onze nieuwsbrief ontvangt u per e-mail
SPONSOR LEGIONAIR
Voor een bedrag van € 100,- per jaar bent u al Legionair. Dat
betekent voor u:
• Naamsvermelding op de website
• Naamsvermelding op de posters
• Naamsvermelding op nieuwsbrieven
en
• Gratis toegang tot onze lezingen
• Een warm welkom door het bestuur op de Romeinse dag
• Reductie op onze excursies
•Onze nieuwsbrief ontvangt u per e-mail
DONATEUR
Voor een bedrag van € 15,- per jaar bent u al Donateur.
Hiervoor krijgt u het volgende:
• Gratis toegang tot lezingen
• Onze nieuwsbrief ontvangt u per e-mail
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards