Waar is al dat lithium naartoe?

advertisement
1
Waar is al dat lithium naartoe?
Claude Doom
2
Lithium
Johan August Arfvedson
ontdekte lithium in 1817
Lithium in de tabel van Mendeljev
3 protonen
3 elektronen
4 neutronen
3
4
Lithium
Zilverwit alkalimetaal
(lichtste metaal)
Zacht (te snijden met mes)
Dichtheid (water = 1): 0,535
Smelt bij 181°C
Verdampt bij 1330°C
Zeer reactief en brandbaar
Oxideert snel (Li2O)
(bewaren in olie)
Goede elektrische geleider
lepidoliet
spodumeen
petaliet
Komt in zoutverbinding voor in minerale bronnen en zoutmeren
Komt voor in mineralen (spodumeen, petaliet, lepidoliet)
Lithium wordt afgezonderd via elektrolyse uit lithiumchloride
Prijs: $6/kg, jaarlijkse productie: 500 000 ton, geschatte reserves (2008): 13 mio ton
5
Waarvoor gebruikt men lithium?
Andere
Scheikunde
Medische toepassingen
Productie aluminium
Polymeren
Metaalindustrie
Batterijen
Gasindustrie
Smeermiddelen
Keramiek en glas
China
Chili
Argentinië
Australië
6
“Soorten” lithium: isotopen
Isotoop = gelijk aantal protonen, verschillend aantal neutronen
Zelfde element (scheikundig), ander atoomgewicht, andere kernreacties
7,5%
92,5%
Onstabiel
t1/2 = 0,84 s
 8Be  2 4He
7
De vorming van lithium
8
Waar komt lithium vandaan?
Big Bang: vorming waterstof, helium, lithium, beryllium
+ 3H  7Li
4He + 3He  7Be + n  7Li + p
4He
Tritium
Waterstof
Deuterium
Gewichtsfractie
1
105
1010
1
= eindproduct Big Bang
10
100
1000
Tijd ná de Big Bang
10000
Vorming lithium tijdens Big Bang (voorspelling)
Massafractie
Fractie t.o.v. H
Aantal lithiumatomen t.o.v.
aantal waterstofatomen:
4,7 ± 0,7  1010
of: 1 lithiumatoom per
2 miljard waterstofatomen
Materiedichtheid
waargenomen
Fractie t.o.v. H
Theoretische berekeningen
nucleosynthese tijdens
Big Bang
# baryonen / # fotonen
9
Vorming lithium ná de Big Bang
Kosmische straling
– Stroom deeltjes met gigantische energie (en snelheid)
– Doorheen het interstellaire medium
– Botsen met aarde  stroom deeltjes
Ín kosmische straling gebeuren kernreacties
– Fusie: 4He (ISM) + 4He (kosmische straling)  7Li + p
– “Spallatie”: deeltjes “schieten” andere deeltjes stuk
– Zwaardere deeltjes vallen uiteen in lichtere deeltjes
• Vb. koolstof, stikstof of zuurstof (ISM) + proton (kosmische straling) 
lithium, beryllium, boor + ...
Netto aanmaak van lithium: nu factor 4 hoger dan na Big Bang
10
Evolutie van hoeveelheid lithium in het heelal
11
Aantal lithiumatomen / aantal waterstofatomen
voorspeld
waargenomen
1
100 miloen
Leeftijd van het heelal (miljarden jaar)
1.5 2
1
3
5
9
Vandaag
1
Meteorieten
1 miljard
Big Bang
1
10 miljard
1
100 miljard
1
1000 000
1
100 000
Oude sterren
1
10 000
1
1000
1
100
IJzergehalte (zon = 1)
1
10
1
Jonge sterren
12
De afbraak van lithium
13
Lithium in sterren
Lithium uit het interstellaire medium
wordt opgenomen in sterren
Lithium ondergaat kernreacties in het
inwendige: “lithiumverbranding”:
7Li + p  8Be  2 4He
6Li + p  7Be + e  7Li
 Ster als de zon: binnenste 70%
“normale”
kernreacties
Die breken het lithium af tot helium...
Dat kan gebeuren bij vrij
lage temperatuur:
vanaf 2,5 miljoen graden
Ster zoals de Zon
Zien we daar ook iets van aan het oppervlak?
Lithiumverbranding gebeurt binnenin de ster
Buitenkant in evenwicht (hoofdreeksster > 1,2 Mzon):
Buitenlagen liggen stil (“stralingsevenwicht”)
Lithium = lithium bij geboorte
Buitenkant convectief (gele, rode reus,
hoofdreeksster < 1,2 Mzon):
Buitenlagen turbulent
Lithiumverbranding binnenin
Transport van materie
Mogelijk minder lithium aan oppervlak
14
Lithiumverbranding in sterren: “hot bottom burning”
15
Rode reus, 1 MZon
convectie
1. Onderkant convectieve laag
Temperatuur > 2,5 miljoen graden
Lithium  Helium
“Hot bottom burning”
Hoeveelheid lithium daalt
2. Convectieve laag
Transport materie onder - boven
Lithiumarme materie  oppervlak
Lithiumrijke materie  onder
3. Oppervlak
Lithiumarme materie  oppervlak
Lithiumgehalte oppervlak daalt
voortdurend tot bijna alle lithium
verdwenen is
Lithiumverbranding in sterren: materieverlies
16
Zware ster: massa > 25 MZon
na enkele miljoenen jaar
1. Convectieve kern
Waterstof  Helium
Lithium  Helium
Alle lithium vernietigd
2. Materieverlies
3. Oppervlak
Sterrenwind blaast snel
Lithiumloze materie aan
buitenkant weg
oppervlak
Lagen met nucleaire
Lithiumgehalte oppervlak
daalt plots
verbranding  oppervlak
Lithiumloze materie  oppervlak
17
Lithiumverbranding: in welke sterren?
Lithium verdwenen
MATERIEVERLIES
Buitenkant in evenwicht
Geen of weinig materieverlies
HOT BOTTOM
BURNING
Lithium deels tot
volledig verdwenen
Oud
Jong
Lithium intact
Convectieve buitenkant, maar
géén hot bottom burning
Lithium intact
18
Lithium in sterren: de waarnemingen
Hoe lithium vinden in sterren?
Spectrum: specifieke spectrale lijnen
vooral dubbele spectraallijn bij 670,8 nm (rood)
Ster
Zon
Ster
19
# Li / # H
Zonnestelsel (meteorieten)
Big Bang
Aantal sterren
Lithium in rode reuzen
20
21
Lithium in jonge sterren (Pleiaden)
# Li / # H
1/
1/
1/
Convectie
minder efficiënt
1 miljard
10 miljard
100 miljard
Convectie
zeer efficiënt
22
Lithium in ijzerarme lichte sterren
1982
Het “Spite”plateau
23
Lithium in ijzerarme lichte sterren
1982
Het “Spite”plateau
François Spite
Monique Spite
Observatoire de Meudon
24
Lithium in ijzerarme sterren en de Big Bang
?
Spiteplateau = lithium na Big Bang (‘primordiaal’)
1982
2.5
Het “Spite”plateau
Theorie voorspelt
1/
2 miljard
(drie keer meer!)
Waar is al
dat lithium
naartoe?
1/
2.0
10 miljard
A(Li)
# Li / # H
1/
6,3 miljard
1.5
1/
1.0
−3.5
100 miljard
Nog ouder
−3.0
[Fe/H]
1/
1000
IJzergehalte (Zon = 1)
−2.5
−2.0
1/
100
Zeer oud
Voorbij het Spiteplateau: nóg ijzerarmere sterren...
Waar is al
dat lithium
naartoe?
Theorie voorspelt
1/
2 miljard
(150 keer meer!)
# Li / # H
1/
10 miljard
1/
100 miljard
1/
1000 miljard 1
/1 000 000
1/
100 000
1/
10 000
IJzergehalte (Zon = 1)
1/
1000
25
26
Lithium in de Zon
Vergelijk:
# Li / # H: 1/90 miljard
# Li / # H
1/
1/
1/
Big Bang: 1/2 miljard
Geboorte zonnestelsel: 1/550 miljoen
Convectie
minder efficiënt
1 miljard
10 miljard
100 miljard
Convectie
zeer efficiënt
Waar is al
dat lithium
naartoe?
Conclusie: in de fotosfeer Zon is bijna álle lithium vernietigd, alhoewel
we dat niet verwachten op basis van realistische modellen
27
Samengevat: het lithiumprobleem
Waar is al
dat lithium
naartoe?
Aantal lithiumatomen / aantal waterstofatomen
1. IJzerarme sterren sterren
bevatten 1minder
lithium dan wat
100 miloen
voorspeld is bij de Big Bang
1
Vandaag
Meteorieten
1 miljard
Big Bang
Spiteplateau
1
10 miljard
1
100 miljard
Zon
1
1000 000
1
100 000
1
10 000
Oude sterren
1
1000
1
100
IJzergehalte (zon = 1)
Waar is al
dat lithium
naartoe?
1
10
1
Jonge sterren
2. Aan het oppervlak van de Zon is
bijna alle lithium vernietigd,
alhoewel er geen hot bottom
burning is
28
Oplossingen voor het lithiumprobleem
29
De Zon: lithium en leeftijd
# Li / # H
1/
1/
1/
1/
1 miljard
Sterren zoals de Zon
maar met verschillende leeftijd
Lithium wordt
langzaam vernietigd
10 miljard
100 miljard
Zon
1000 miljard
Leeftijd ster (miljard jaar)
De Zon: Waar is de temperatuur hoog genoeg?
Convectieve
buitenkant
Temperatuur bodem convectieve zone
Lithiumverbranding
Temperatuur (K)
Lithiumverbranding
Afstand tot het centrum (oppervlak = 1)
30
De Zon: extra opmenging en hot bottom burning
Convectieve
buitenkant
Temperatuur bodem convectieve zone
Zone met langzame menging
(duizenden jaar)
Vb. door differentiële rotatie:
lagen schuren langs elkaar
Lithiumverbranding
Temperatuur (K)
Lithiumverbranding
Afstand tot het centrum (oppervlak = 1)
31
De Zon: extra opmenging en hot bottom burning
32
De Zon: meer opmenging?
Theoretische
modellen
33
Big Bang productie van lithium
BB voorspeld = 3 keer hoger dan Spiteplateau
Spiteplateau = BB (dus: BB voorspellingen verkeerd)
Iets veranderen aan de details van de Big Bang?
Andere reactiesnelheden voor lithiumreacties?
Donkere materie (vb. valt uiteen, verhindert vorming lithium)?
Supersymmetrie?
Natuurconstanten niet constant?
????
Spiteplateau  BB (dus: BB voorspellingen juist)
Iets veranderen aan de evolutie van lichte sterren:
Lithium wordt tóch gedeeltelijk vernietigd in lichte sterren
34
Contractie nieuwgeboren sterren naar de hoofdreeks
Tijdens contractie: convectieve zone
Lage massa (< 0,6 Mzon: helemaal convectief!
Dus… Hot-bottom-burning mogelijk
Evenwicht
Binnenkant
convectief
Binnenkant
in evenwicht
Convectief
35
HBB bij pas geboren sterren (nog aan het samentrekken)
Binnenkant in evenwicht
Klein deel convectief
Bijna helemaal
convectief
Fractie overblijvend
lithium
36
De evolutie van lichte sterren tijdens contractiefase
Efficiënte opmenging in lichte sterren gedurende contractie naar
hoofdreeks
– Rotatie (langzame menging)
– “Overshooting” (grotere convectieve zones)
Convectie: lithiumarme
materie  oppervlak
Binnenin: vernietiging
lithium (HBB)
Accretie
# Li / # H
1/
1 miljard
1/
10 miljard
T
1/
100 miljard
Li/H
Leeftijd (Milj j)
Aanvoer lithiumrijke materie
via accretieschijf
37
Extra menging + accretie in samentrekkende sterren
Spite
1/
1 miljard
1/
100 miljard
1/
1000 miljard
# Li / # H
1/
10 miljard
1/
10 miljard
1/
100 miljard
1/
1000 miljard
Leeftijd (Milj j)
Reproduceert vrij goed het Spiteplateau
38
39
Conclusies
Het lithiumprobleem
1. Het voorspelde lithiumgehalte bij de Big Bang is veel groter dan
waargenomen in oude sterren
 Lithium wordt vernietigd, zelfs in oude lichte sterren
Evenwicht tussen hot bottom burning en accretie tijdens de contractie
Details nog grotendeels onbegrepen
2. Het lithiumgehalte in de Zon is erg laag, ondanks het feit dat er
nauwelijks hot bottom burning is geweest
 Net onder de convectieve zone zit een zone met langzame
menging
Wellicht te wijten aan differentiële rotatie
Details nog grotendeels onbegrepen
40
41
Dank u
Download