Natuurkunde Hoofdstuk 1

advertisement
Natuurkunde Hoofdstuk 1. Bewegen.
Meten van tijden en afstanden.
periode T in s
Frequentie f in Hz
De hoogste Stroboscoopfrequentie Waarbij je
Een triller enkelvoudig ziet, is de frequentie waarmee de
triller beweegt.
(Stroboscoop is een flitslampwaarmee je snelle bewegingen die zich herhalen kunt ’bevriezen’, zulke
bewegingen heten ‘periodieke bewegingen’. Het aantal flitsen per seconde kun je instellen tussen 1
p/s en een paar 100 p/s. de flitsen zelf duren korter dan 0.001 s.
Eenparig bewegen.
Een beweging langs een rechte lijn waarbij de snelheid constant is heet een eenparige rechtlijnige
beweging,
De snelheid bij eenparig bewegen.
Snelheid meten Formule snelheid is
Snelheid = verplaatsing
Benodigde tijd
V= X
T
Km/h  m/s = : 3,6
m/s  Km/h = ● 3,6
de standaard eenheid voor snelheid is m/s.
grafieken
Bij een x (t) grafiek.
De x(t)-grafiek van een eenparige
beweging is schuine rechte lijn met de formule:
Afstand = sneldheid x tijd.
x = v●t
Bij een v(t) grafiek.
De v(t)-grafiek van een eenparige beweging
is de horizontale rechtelijn met de formule :
V = constant
Snelheden bepalen met raaklijnen.
Je kunt de snelheid ‘v’ bepalen door
een raaklijn te trekken. Stel dat bij
de x(t)-grafiek de snelheid t= 1,5 s. niet
zou veranderen, dan zou de grafiek verder
lopen volgens de raaklijn,
vervolgens pak je de punten waarbij de raaklijn
begint op de grafiek en eindigt, en neem van de
x de delta notatie en van t de delta notatie
∆x = x2 - x1
∆t = t2 - t1
En bereken daar mee de snelheid met deze formule:
v = ∆x
∆t
Gemiddelde snelheid
Bij een eenparige beweging levert de breuk verplaatsing steeds dezelfde uitkomst.
Benodigde tijd
Bij een niet- eenparige beweging komt er steeds wat anders uit. We noemen de breuk dan de
gemiddelde snelgeid vgem.
Download