De stichting bestaat uit het Fonds Psychische

advertisement
De stichting bestaat uit het Fonds Psychische Gezondheid,
GGZ NL, het Landelijk Platform GGZ, NVvP. En er wordt samen gewerkt
met o.a. Kenniscentrum Phrenos, Landelijk Steunpunt Kwartiermaken,
Parnassia Bavo Groep, Altrecht en Trimbos
Olivia van de Lustgraaf, ambassadeur
1
Doelstelling Samen Sterk tegen Stigma
Het verminderen van het stigma en de discriminatie
van mensen met een psychische aandoening. En het ombuigen van
de vooroordelen naar een gevoel van respect en aanvaarding.
2
Hoe doen we dat?
• Landelijke projecten ontwikkelen (op het gebied van
stigma binnen de muren, werk, sport, voorlichting, kunst
en cultuur)
• Het ontwikkelen van een nationale antistigma
campagne. De campagne ondersteunt de projecten en
andersom
• En bestaande anti stigma initiatieven verbinden,
bundelen en krachtiger maken. Er gebeurd namelijk al
veel maar niet met eenzelfde boodschap welke frequent
en continue herhaald wordt.
3
Stand van zaken
• per juni 2011 is de stichting Samen Sterk tegen Stigma geëffectueerd.
Doelstelling; het verminderen van het stigma en de discriminatie
van mensen met een psychische aandoening. En het ombuigen
van de vooroordelen naar een gevoel van respect en aanvaarding.
• eind november ligt er een goedgekeurde startnotitie
• campagneplan gereed.
• het marketing/communicatiebureau is gekozen en staat in de startblokken
• in 2012 zijn er drie projecten die onder de campagnevlag uitgevoerd
worden.
4
Stigma bij hulpverleners
Volgens Engels onderzoek (Stigma Shout 2008) willen mensen met
psychische aandoeningen dat de campagne zich op de volgende
groepen richt.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
directe familieleden (37%)
werkgevers (37%)
buren en locale gemeenschap (31%)
huisartsen (24%)
vrienden (25%)
psychiaters (19%)
andere zorg hulpverleners (15%)
5
Stigma bij hulpverleners
Uit een kleinschalig onderzoek van Mica-studie in NL komt echter
naar voren dat hulpverleners een positieve attitude hebben ten
aanzien van mensen met een psychische aandoening.
Discrepantie tussen attitude en gedrag. Immers wijst onderzoek uit
dat de ervaarde stigmatisering voor 22% bij de hulpverleners
vandaan komt.
6
Stigma bij hulpverleners
• desinteresse, weinig begrip
• medicamenteuze symptoombestrijding
• bijwerkingen medicatie
• gefocused op tekort
• 22,3% van stigma gerelateerde ervaringen komt vanuit contact met
de professionals
Schulze en Angermeyer 2003, Nordt 2006, Schulze 2007
7
Mica-Studie
Doel van de studie
Meten attitude hulpverleners ten opzichte van psychiatrie en mensen
met psychische aandoeningen.
Score schaal 16 -> 96 Hoe lager de score hoe beter/positiever
MICA-studie (Mental Ilness clinical attitudes)
Engelse vragenlijst vertaald
Onderzoekers; drs L. James, dr S. Castelein, dr M.Swart
Lentis Research
8
MICA-Studie resultaat
GGZ
Forensische Psychiatrie
Huisartsen
34,1%
38,8%
43,8%
De attitude is positief
9
test
Als ik een psychische aandoening zou hebben, zou ik dit nooit
vertellen aan mijn vriend/collega uit angst anders te worden
behandeld.
10
Enkele onderzoeksvragen
Als ik een psychische aandoening zou hebben, zou ik dit nooit
vertellen aan mijn vriend/collega uit angst anders te worden
behandeld.
Resultaat
Mee eens
• GGZ
• FP
• HA
vrienden
9%
13%
44%
collega’s
29%
36%
62%
11
Enkele onderzoeksvragen
Mensen met een psychische aandoening kunnen nooit voldoende
herstellen om een goede kwaliteit van leven te ervaren.
resultaat
• GGZ 9% mee eens
• FP
13% mee eens
• HA
33% mee eens
12
Enkele onderzoeksvragen
Mensen met een psychische aandoening die ik in mijn werk
meemaak zou ik aan collega’s omschrijven met woorden als ‘gek’,
‘gestoord’, ‘mafkees’ etc..
Resultaat
• GGZ 2%
• FP
13%
• HA
25%
13
vragen
1.
2.
3.
4.
Heeft u het idee dat er door hulpverleners gestigmatiseerd wordt?
Hoe uit zich dat?
Wat kunnen we hieraan doen?
Is het belangrijk dat we er iets aan doen?
14
Anders Zien
Artikel van Corry van Straten
multicultureel geestelijk verzorger
15
Download