PowerPoint-presentatie

advertisement
Ademloos bijdrage persconferentie
•
•
•
•
Waarom is Antwerpen zo ongezond
MER problematiek
Scholenproblematiek
Herfstcampagne 2013
– Picknick
– Campagne “een gezond leefmilieu is een recht”
– Horta presentatie
Waarom is A zo ongezond?
• Conflict tussen wonen en mobiliteit:
– 500.000 inwoners, en snelgroeiend
– Ring + 6 snelwegen dwars door stad
• 300.000 inwoners binnen 1,5 km van Ring
• 100.000 inwoners binnen 500 m van Ring
• = ongeveer 90% van alle Vlamingen naast snelweg?
– 300.000 voertuigen/dag op Ring + stadsverkeer
– 75.000 vrachtwagens op Ring
Daarom is A zo ongezond
• Effecten verkeer wetenschappelijk bewezen
• Volgens Vlaams onderzoek sterven wij
– 438 dagen vroeger door fijn stof
– 399 dagen vroeger door verkeerslawaai
• Mogen we optellen? 837 dagen = 2 jaar, 3
maanden
– Hoeveel binnen 500 m van Ring?
– Hoeveel extra ziektedagen en -kosten?
Waarom is er geen sense of urgency?
• Het debat wordt zelfs niet gevoerd in
Vlaanderen
– Pervers gevolg van Oosterweel?
– MUSAR wordt niet onderzocht in MER
• Geen interesse voor snelle en goedkope
gezondheidsoplossingen
• Debat blijft steken op infrastructuur en beton
Een MER met medische urgentie
• Onderzoekt snelle, efficiënte, gezonde
ingrepen (2 jaar)
• Houdt doorgaand verkeer buiten stad (2 -10 jaar)
• Maakt overkapping ring mogelijk (10 - 20 jaar)
• Onderzoekt met andere woorden MUSAR
Dit lijkt niet tot de urgenties te behoren.
Integendeel…
Zelfs kinderen zijn niet urgent?
• Veel bestaande scholen rond Ring en snelweg
• Veel nieuwe scholen nog dichterbij
Hoe verkopen ze dit aan onze ouders?
Door te werken met irrelevante gemiddelden
Jaargemiddelde PM 2,5 concentraties
scholen in Antwerpen (VITO 2011).
Is een jaargemiddelde relevant?
Volgen uw kinderen ‘s nachts les?
PM 2,5 concentratie tijdens de lesuren
in secundaire scholen in Antwerpen.
Max. fijnstof waarden
-> Extreem ongezond
Mag je scholen bouwen op de Ring?
• Ja, blijkbaar…
• Geen enkel wettelijk kader* en geen animo
om hierin te voorzien
* Evenmin voor openbare gebouwen voor
andere kwetsbare groepen
ziekenhuizen, rusthuizen, revalidatiecentra, sociale
woningen, gevangenissen, sportinfrastructuur, …)
Herfstcampagne Antwerpen
1. Picknick autoloze zondag 15/9
• Albertpark - van 12 tot 15 uur - met familiale
animatie
– FROEFROE sprookjesmolen (www.froefroe.be) en
mobiele muziek
• Infostandjes met experts voor individuele
consultatie
– wetgeving, stadsmobiliteit, stadsplanologie,
medische wetenschap, MER, …
Affiche en flyer picknick
2. Campagne “een gezond leefmilieu is
een recht”
• Test Aankoop onderzoek: verkeersvervuiling is
grootste zorg van de Belg (67%)
• Er moet een wettelijk kader komen om recht
op een gezond milieu te garanderen
• Politici maken de wetten
• De verkiezingen moeten ook hierover gaan
• Veel burgerbewegingen vragen dit met ons
Ademloos ontwierp modulaire affiches
Ademloos ontwierp modulaire affiches
Horta presentatiedebat
• Ca. 18 oktober
• Actualiteitsdebat: 4 jaar na volksraadpleging
Download