Flatscreen TV met zwenkarm aan gasbeton met TOGGLER

advertisement
Flatscreen TV met zwenkarm aan gasbeton met TOGGLER
Inhoud:
- Boodschappenlijst
- Tips & Tricks
- Montage stappen
- Disclaimer
Boodschappenlijst
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Muurbeugel Bv. Vogel 5 x 20cm met een 30cm zwenkarm (Thin 225)
6x TOGGLER Alligator 8mm met flens
6x 6 x 60mm voldraadschroeven
6x 6mm ringetjes
Metaalboor 8mm
Boormachine
Rolcentimeter
Waterpas
Potlood
Hamer
Schroevendraaier met kruiskop en plattekop
Tips & Tricks
- Lees de aanwijzingen in de montage instructie van de muurbeugel leverancier naast de
door ons aangegeven adviezen.
- De ideale tv hoogte geef het meeste kijkplezier. Zorg ervoor dat 1/3 van de bovenkant
van het beeldscherm (dus 2/3 van de onderkant) gelijk is aan uw kijkhoogte (ooghoogte).
Doorgaans komt het beeldscherm dan veel lager te hangen dan eerder gedacht.
Voorbeeld: Vogel Thin 225
LET OP! Zorg ervoor dat u het goede model en type muurbeugel hebt.
Afgestemd op de afmeting, het gewicht en de gewenste draaihoek
van de Flatscreen tv.
Krachtenberekening:
BELANGRIJK! De krachten bij een muurbeugel met zwenkarm werken
als een hefboom. Aan gasbeton G4 kan prima worden gemonteerd.
Maar dan dient u er wel voor te zorgen dat de (trekkende) krachten
ruim binnen de uittrekwaarden van de pluggen blijven.
Aan de hand van onderstaande berekening is te bepalen hoe
Trekkende kracht (kg) groot de trekkende kracht is door het gewicht van de
Flatscreen tv.
Muursteun 20cm*
Zwenkarm 30cm
TV
20kg
Gewicht Flatscreen tv
Lengte zwenkarm
Lengte muursteun*
20kg
30cm
20cm
*van bovenste bevestigingspunt tot onderaan de steun
Trekkende kracht op de bevestiging = TK
Trekkende kracht op de bevesBging =
Lengte zwenkarm × Gewicht tv
30cm × 20kg
=
= 30kg
Lengte muursteun
20cm
(Is de lengte van de zwenkarm gelijk aan die van de muursteun dan is de trekkende kracht gelijk aan het gewicht van de Flatscreen TV.)
Alle vier de bevestigingspunten van de muurbeugel worden gebruikt; waarvan twee aan de
bovenzijde. De trekkende kracht op elk van de bovenste twee pluggen wordt maximaal 15kg
(30:2). De trekkende kracht op de onderste twee pluggen komt in de buurt van 0kg. De
TOGGLER Alligator plug AF8 is getest op trekkende kracht in gasbeton G4. De gemiddelde
waarde bij 5 testen waarmee de plug met een schroef 6x60mm uit het gasbeton werd
getrokken is 134kg. Dus een trekkende kracht van 15kg is veilig.
Leunt er iemand op de Flatscreen TV (niet ondenkbeeldig!) en is de extra kracht bijvoorbeeld
20kg wordt in het rekenvoorbeeld de trekkende kracht van de tv 60kg. Op elk van de bovenste
twee pluggen komt dan maximaal 30kg (60:2) trekkende kracht. Nog steeds een waarde die de
ALLIGATOR plug prima kan hebben.
Hoe zwaarder de Flatscreen tv, hoe langer de zwenkarm, hoe korter en smaller de
wandbeugel, des te groter is de kracht op de bevestigingen.
Staat de Flatscreen tv ingeklapt tegen de wand, dan is er sprake van een kracht naar beneden.
Deze zg schuivende kracht is maximaal het gewicht van de Flatscreen tv (20kg) en het gewicht
van de muurbeugel samen. De TOGGLER Alligator AF8 heeft bij schuivende gewicht een
gemiddelde uitrekwaarde van minstens 250kg. Dus het is veilig.
NB het gebruik van muurbeugels met minstens twee bevestigingsmogelijkheden aan de
bovenzijde en minstens 20cm hoogte wordt aangeraden. Gebruik geen smalle muurbeugels
met een hoogte van minder dan 20cm. Voor gasbeton kunnen dan de trekkende krachten veel
te hoog worden.
20kg
Montage stappen
Stap 1
Teken het eerste boorgat af.
Stap 2
Gebruik een Ø 8mm metaalboor.
Stap 3
Gebruik de TOGGLER Alligator 8mm met flens.
Stap 4
Gebruik Ø 6 x 60mm voldraadschroeven.
Supersterke bevestiging want de pluggen zetten zich muurvast over de hele lengte en rondom.
Stap 5
Teken de overige boorgaten waterpas af.
Stap 6
Schroef de beugel los van de wand.
Bij de Alligator Pluggen kunnen de schroeven onbeperkt in en uit worden
gedraaid zonder verlies van houvast.
Stap 7
Boor de overige gaten.
Stap 8
Gebruik de TOGGLER Alligator 8mm met flens.
Stap 9
Gebruik Ø 6 x 60mm voldraadschroeven.
Stap 10
Bevestig de afdekkapjes van de muurbeugel.
Stap 11
Schroef de strips op de tv.
Let op: Gebruik de juiste lengte boutjes!
Stap 12
Schuif de stang in de strips.
Stap 13
Bevestig het dopje op de stang.
Stap 14
Haak de tv op de wandsteun.
Haak de bovenste duimschroef in de V-vormige uitsparing.
Zorg dat de tv waterpas hangt.
Plaats de onderste duimschroef terug; draai beide duimschroeven vast.
Disclaimer
Aris & Monas B.V. redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en
besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de
informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van deze site kunnen geen rechten,
aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Aris & Monas aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken
van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de
TOGGLER-site verstrekte informatie. Enkel de sitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de
TOGGLER-site beschikbare informatie.
Download